Ενημερωτικό Υλικό

Για την εξυπηρέτηση αιτημάτων Μελών του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, χρησιμοποιούνται τα τυποποιημένα έντυπα του παρακάτω πίνακα. Έντυπα που δε βρίσκονται στη συγκεκριμένη περιοχή, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από την υπηρεσία Service Desk.

Τυποποιημένα Έντυπα

 Κωδικός  Τίτλος Έντυπο
  Αίτηση απόκτησης ιδιότητας Μέλους ΧΑ & ΕΤΕΚ
Κ2-02-005 Ιδιότητα Μέλους Χ.Α. & ΕΤ.ΕΚ.
Κ2-02-043 Φόρμα Στοιχείων Μελών
Κ2-02-057 Αίτηση Μέλους για Υπηρεσία ΑΠ.Ε.Π.Α.
16-010 Ιδιότητα Χειριστή στο Σ.Α.Τ.

 

   ΕΤ.ΕΚ. Έντυπο
17-007 Αίτηση για Διακανονισμό Πακέτου Τ+1
17-005 Δήλωση Μηνιαίου Τρόπου Είσπραξης Δικαιωμάτων και Φόρου 
  Επιβεβαίωση & Όροι Αποδοχής του Δικαιώματος Χρήσης της ΕΤ.ΕΚ. σε σχέση με τις ασφάλειες και τις εισφορές στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης - ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ
  Επιβεβαίωση & Όροι Αποδοχής του Δικαιώματος Χρήσης της ΕΤ.ΕΚ. σε σχέση με τις ασφάλειες και τις εισφορές στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης - ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
17-101 Αίτηση Ακύρωσης Ανέκκλητης  Γνωστοποίησης Λογαριασμού Αξιογράφων
17-105 Αίτηση Λογαριασμού Θέσης Παραγώγων
17-107 Αίτηση Λογαριασμού Εκκαθάρισης Παραγώγων
17-119 Δήλωση Λογαριασμών Αξιογράφων για δέσμευση Αξιογράφων ως ασφάλεια του Λογαριασμού Εκκαθάρισης στην Αγορά Αξιών
17-123 Αίτηση Λογαριασμού Εκκαθάρισης στην Αγορά Αξιών

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων