Πίνακας Παρακολούθησης

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε τις εκποιήσεις που γίνονται καθημερινά στο ΧΑ. Για κάθε εκποίηση παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:  ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης που έχει εγκριθεί από τον επισπεύδοντα /εκδότρια, ο Κωδικός ΟΑΣΗΣ και το ISIN της αξίας που εκποιείται, η ημερομηνία της τελευταίας πράξης εκποίησης, η ημερομηνία έναρξης και λήξης της εκποίησης, το είδος της εκποίησης, ο αρχικός και ο υπολειπόμενος αριθμός τεμαχίων που εκποιούνται και η κατάσταση της εκποίησης.
 
Οι μηχανισμοί αναζήτησης παρέχουν τη δυνατότητα αναζήτησης ανά έτος και ανά επωνυμία της εταιρίας.

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας
Αριθμός πρωτ. Σύμβολο ISIN Ημερομηνία τελευταίας πράξης Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης Είδος εκποίησης Αρχικός αριθμός τεμαχίων Υπολειπόμενος αριθμός τεμαχίων Κατάσταση εκποίησης
113/13.01.2023 ΕΛΛΑΚΤΩΡ GRS191213008 9 Φεβ 2023 27 Ιαν 2023 24 Φεβ 2023 1 77.954 0 Ολοκλήρωση
ΕΛΛΑΚΤΩΡ GRS191213008 8 Φεβ 2023 27 Ιαν 2023 24 Φεβ 2023 1 77.954 44.833 Σε εξέλιξη
ΕΛΛΑΚΤΩΡ GRS191213008 7 Φεβ 2023 27 Ιαν 2023 24 Φεβ 2023 1 77.954 59.591 Σε εξέλιξη
ΕΛΛΑΚΤΩΡ GRS191213008 - 27 Ιαν 2023 24 Φεβ 2023 1 77.954 77.954 Σε εξέλιξη
116/13.01.2023 ΕΛΛΑΚΤΩΡ GRS191213008 7 Φεβ 2023 27 Ιαν 2023 24 Φεβ 2023 1 137.653 0 Ολοκλήρωση
ΕΛΛΑΚΤΩΡ GRS191213008 6 Φεβ 2023 27 Ιαν 2023 24 Φεβ 2023 1 137.653 26.667 Σε εξέλιξη
ΕΛΛΑΚΤΩΡ GRS191213008 2 Φεβ 2023 27 Ιαν 2023 24 Φεβ 2023 1 137.653 32.157 Σε εξέλιξη
ΕΛΛΑΚΤΩΡ GRS191213008 1 Φεβ 2023 27 Ιαν 2023 24 Φεβ 2023 1 137.653 107.220 Σε εξέλιξη
ΕΛΛΑΚΤΩΡ GRS191213008 30 Ιαν 2023 27 Ιαν 2023 24 Φεβ 2023 1 137.653 113.057 Σε εξέλιξη
ΕΛΛΑΚΤΩΡ GRS191213008 27 Ιαν 2023 27 Ιαν 2023 24 Φεβ 2023 1 137.653 135.037 Σε εξέλιξη

Είδος εκποίησης 1:   Δημόσιος Αναγκαστικός Πλειστηριασμός
Είδος εκποίησης 3:   Εκποίηση Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων