Πίνακας Παρακολούθησης

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε τις εκποιήσεις που γίνονται καθημερινά στο ΧΑ. Για κάθε εκποίηση παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:  ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης που έχει εγκριθεί από τον επισπεύδοντα /εκδότρια, ο Κωδικός ΟΑΣΗΣ και το ISIN της αξίας που εκποιείται, η ημερομηνία της τελευταίας πράξης εκποίησης, η ημερομηνία έναρξης και λήξης της εκποίησης, το είδος της εκποίησης, ο αρχικός και ο υπολειπόμενος αριθμός τεμαχίων που εκποιούνται και η κατάσταση της εκποίησης.
 
Οι μηχανισμοί αναζήτησης παρέχουν τη δυνατότητα αναζήτησης ανά έτος και ανά επωνυμία της εταιρίας.

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας
Αριθμός πρωτ. Σύμβολο ISIN Ημερομηνία τελευταίας πράξης Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης Είδος εκποίησης Αρχικός αριθμός τεμαχίων Υπολειπόμενος αριθμός τεμαχίων Κατάσταση εκποίησης
3455/19.10.2023 ΜΙΓ GRS314003013 23 Νοε 2023 23 Νοε 2023 22 Δεκ 2023 1 5.000 4.039 Σε εξέλιξη
3454/19.10.2023 ΜΙΓ GRS314003013 21 Νοε 2023 16 Νοε 2023 15 Δεκ 2023 1 12.133 0 Ολοκλήρωση
ΜΙΓ GRS314003013 - 16 Νοε 2023 15 Δεκ 2023 1 12.133 12.133 Σε εξέλιξη
3634/03.11.2023 ΟΤΕ GRS260333000 14 Νοε 2023 14 Νοε 2023 24 Νοε 2023 1 1.853 0 Ολοκλήρωση
3453/19.10.2023 ΜΙΓ GRS314003013 21 Νοε 2023 10 Νοε 2023 8 Δεκ 2023 1 2.500 0 Ολοκλήρωση
ΜΙΓ GRS314003013 10 Νοε 2023 10 Νοε 2023 8 Δεκ 2023 1 2.500 2.369 Σε εξέλιξη
3537/26.10.2023 ΟΠΑΠ GRS419003009 10 Νοε 2023 10 Νοε 2023 8 Δεκ 2023 1 2.400 0 Ολοκλήρωση
ΜΟΗ GRS426003000 10 Νοε 2023 10 Νοε 2023 8 Δεκ 2023 1 1.950 0 Ολοκλήρωση
ΕΧΑΕ GRS395363005 10 Νοε 2023 10 Νοε 2023 8 Δεκ 2023 1 3.250 0 Ολοκλήρωση
ΜΥΤΙΛ GRS393503008 13 Νοε 2023 10 Νοε 2023 8 Δεκ 2023 1 1.400 0 Ολοκλήρωση
ΜΥΤΙΛ GRS393503008 10 Νοε 2023 10 Νοε 2023 8 Δεκ 2023 1 1.400 7 Σε εξέλιξη
3536/26.10.2023 ΕΧΑΕ GRS395363005 6 Νοε 2023 6 Νοε 2023 6 Δεκ 2023 1 4.400 0 Ολοκλήρωση
ΟΠΑΠ GRS419003009 7 Νοε 2023 6 Νοε 2023 6 Δεκ 2023 1 3.200 0 Ολοκλήρωση
ΜΥΤΙΛ GRS393503008 6 Νοε 2023 6 Νοε 2023 6 Δεκ 2023 1 1.950 0 Ολοκλήρωση
ΜΟΗ GRS426003000 9 Νοε 2023 6 Νοε 2023 6 Δεκ 2023 1 2.650 0 Ολοκλήρωση
ΜΟΗ GRS426003000 - 6 Νοε 2023 6 Δεκ 2023 1 2.650 2.650 Σε εξέλιξη
ΟΠΑΠ GRS419003009 - 6 Νοε 2023 6 Δεκ 2023 1 3.200 3.200 Σε εξέλιξη
3452/19.10.2023 ΜΙΓ GRS314003013 21 Νοε 2023 3 Νοε 2023 1 Δεκ 2023 1 2.500 0 Ολοκλήρωση
ΕΤΕ GRS003003035 7 Νοε 2023 3 Νοε 2023 1 Δεκ 2023 1 7 0 Ολοκλήρωση
ΕΤΕ GRS003003035 - 3 Νοε 2023 1 Δεκ 2023 1 7 7 Σε εξέλιξη
ΜΙΓ GRS314003013 20 Νοε 2023 3 Νοε 2023 1 Δεκ 2023 1 2.500 92 Σε εξέλιξη
ΜΙΓ GRS314003013 17 Νοε 2023 3 Νοε 2023 1 Δεκ 2023 1 2.500 1.803 Σε εξέλιξη
ΜΙΓ GRS314003013 8 Νοε 2023 3 Νοε 2023 1 Δεκ 2023 1 2.500 1.841 Σε εξέλιξη
ΜΙΓ GRS314003013 6 Νοε 2023 3 Νοε 2023 1 Δεκ 2023 1 2.500 2.015 Σε εξέλιξη
ΜΙΓ GRS314003013 3 Νοε 2023 3 Νοε 2023 1 Δεκ 2023 1 2.500 2.394 Σε εξέλιξη
2872/05.09.2023 ΟΤΕ GRS260333000 19 Σεπ 2023 18 Σεπ 2023 17 Οκτ 2023 1 45.636 0 Ολοκλήρωση
ΟΤΕ GRS260333000 18 Σεπ 2023 18 Σεπ 2023 17 Οκτ 2023 1 45.636 44.619 Σε εξέλιξη
2070/28.6.2023 ΟΤΕ GRS260333000 10 Ιουλ 2023 10 Ιουλ 2023 31 Ιουλ 2023 1 19.644 0 Ολοκλήρωση
2024/26.06.2023 ACAG AT0000A325L0 7 Ιουλ 2023 7 Ιουλ 2023 18 Ιουλ 2023 3 1.161 0 Ολοκλήρωση
1810/07.06.2023 ΜΙΓ GRS314003013 28 Ιουν 2023 20 Ιουν 2023 30 Ιουν 2023 3 8.877 0 Ολοκλήρωση
ΜΙΓ GRS314003013 26 Ιουν 2023 20 Ιουν 2023 30 Ιουν 2023 3 8.877 3.349 Σε εξέλιξη
ΜΙΓ GRS314003013 23 Ιουν 2023 20 Ιουν 2023 30 Ιουν 2023 3 8.877 4.597 Σε εξέλιξη
ΜΙΓ GRS314003013 22 Ιουν 2023 20 Ιουν 2023 30 Ιουν 2023 3 8.877 5.714 Σε εξέλιξη
ΜΙΓ GRS314003013 21 Ιουν 2023 20 Ιουν 2023 30 Ιουν 2023 3 8.877 6.046 Σε εξέλιξη
ΜΙΓ GRS314003013 20 Ιουν 2023 20 Ιουν 2023 30 Ιουν 2023 3 8.877 6.632 Σε εξέλιξη
1451/08.05.2023 ΑΤΤ GRS001003045 30 Ιουν 2023 15 Ιουν 2023 30 Ιουν 2023 3 1.164 0 Ολοκλήρωση
ΑΤΤ GRS001003045 28 Ιουν 2023 15 Ιουν 2023 30 Ιουν 2023 3 1.164 447 Σε εξέλιξη
ΑΤΤ GRS001003045 26 Ιουν 2023 15 Ιουν 2023 30 Ιουν 2023 3 1.164 491 Σε εξέλιξη
ΑΤΤ GRS001003045 19 Ιουν 2023 15 Ιουν 2023 30 Ιουν 2023 3 1.164 513 Σε εξέλιξη
ΑΤΤ GRS001003045 15 Ιουν 2023 15 Ιουν 2023 30 Ιουν 2023 3 1.164 1.122 Σε εξέλιξη
1446/08.05.2023 ΠΛΑΚΡ GRS326003019 16 Μαϊ 2023 16 Μαϊ 2023 16 Μαϊ 2023 1 42.000 0 Ολοκλήρωση
1309/26.4.2023 Δ090312Ζ1 GR0133006198 5 Μαϊ 2023 5 Μαϊ 2023 5 Ιουν 2023 1 5.005 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Μ1 GR0138006722 5 Μαϊ 2023 5 Μαϊ 2023 5 Ιουν 2023 1 5.005 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Τ1 GR0138013793 5 Μαϊ 2023 5 Μαϊ 2023 5 Ιουν 2023 1 5.005 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Π1 GR0138010765 8 Μαϊ 2023 5 Μαϊ 2023 5 Ιουν 2023 1 5.005 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Λ1 GR0138005716 5 Μαϊ 2023 5 Μαϊ 2023 5 Ιουν 2023 1 5.005 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Ρ1 GR0138011771 5 Μαϊ 2023 5 Μαϊ 2023 5 Ιουν 2023 1 5.005 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Ξ1 GR0138008744 5 Μαϊ 2023 5 Μαϊ 2023 5 Ιουν 2023 1 5.005 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Δ1 GR0128013704 5 Μαϊ 2023 5 Μαϊ 2023 5 Ιουν 2023 1 4.692 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Κ1 GR0133010232 5 Μαϊ 2023 5 Μαϊ 2023 5 Ιουν 2023 1 5.005 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Ε1 GR0128014710 5 Μαϊ 2023 5 Μαϊ 2023 5 Ιουν 2023 1 4.692 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Υ1 GR0138014809 5 Μαϊ 2023 5 Μαϊ 2023 5 Ιουν 2023 1 5.005 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Γ1 GR0128012698 5 Μαϊ 2023 5 Μαϊ 2023 5 Ιουν 2023 1 4.692 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Ο1 GR0138009759 5 Μαϊ 2023 5 Μαϊ 2023 5 Ιουν 2023 1 5.005 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Β1 GR0128011682 5 Μαϊ 2023 5 Μαϊ 2023 5 Ιουν 2023 1 4.692 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Θ1 GR0133008210 5 Μαϊ 2023 5 Μαϊ 2023 5 Ιουν 2023 1 5.005 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Ι1 GR0133009226 5 Μαϊ 2023 5 Μαϊ 2023 5 Ιουν 2023 1 5.005 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Σ1 GR0138012787 5 Μαϊ 2023 5 Μαϊ 2023 5 Ιουν 2023 1 5.005 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Ν1 GR0138007738 5 Μαϊ 2023 5 Μαϊ 2023 5 Ιουν 2023 1 5.005 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Η1 GR0133007204 5 Μαϊ 2023 5 Μαϊ 2023 5 Ιουν 2023 1 5.005 0 Ολοκλήρωση
Δ090312Π1 GR0138010765 - 5 Μαϊ 2023 5 Ιουν 2023 1 5.005 5.005 Σε εξέλιξη
113/13.01.2023 ΕΛΛΑΚΤΩΡ GRS191213008 9 Φεβ 2023 27 Ιαν 2023 24 Φεβ 2023 1 77.954 0 Ολοκλήρωση
ΕΛΛΑΚΤΩΡ GRS191213008 8 Φεβ 2023 27 Ιαν 2023 24 Φεβ 2023 1 77.954 44.833 Σε εξέλιξη
ΕΛΛΑΚΤΩΡ GRS191213008 7 Φεβ 2023 27 Ιαν 2023 24 Φεβ 2023 1 77.954 59.591 Σε εξέλιξη
ΕΛΛΑΚΤΩΡ GRS191213008 - 27 Ιαν 2023 24 Φεβ 2023 1 77.954 77.954 Σε εξέλιξη
116/13.01.2023 ΕΛΛΑΚΤΩΡ GRS191213008 7 Φεβ 2023 27 Ιαν 2023 24 Φεβ 2023 1 137.653 0 Ολοκλήρωση
ΕΛΛΑΚΤΩΡ GRS191213008 6 Φεβ 2023 27 Ιαν 2023 24 Φεβ 2023 1 137.653 26.667 Σε εξέλιξη
ΕΛΛΑΚΤΩΡ GRS191213008 2 Φεβ 2023 27 Ιαν 2023 24 Φεβ 2023 1 137.653 32.157 Σε εξέλιξη
ΕΛΛΑΚΤΩΡ GRS191213008 1 Φεβ 2023 27 Ιαν 2023 24 Φεβ 2023 1 137.653 107.220 Σε εξέλιξη
ΕΛΛΑΚΤΩΡ GRS191213008 30 Ιαν 2023 27 Ιαν 2023 24 Φεβ 2023 1 137.653 113.057 Σε εξέλιξη
ΕΛΛΑΚΤΩΡ GRS191213008 27 Ιαν 2023 27 Ιαν 2023 24 Φεβ 2023 1 137.653 135.037 Σε εξέλιξη

Είδος εκποίησης 1:   Δημόσιος Αναγκαστικός Πλειστηριασμός
Είδος εκποίησης 3:   Εκποίηση Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων