ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ

Δραστηριότητα Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών μονάδων παραγωγής και επεξεργασίας βενζίνης, πετρελαίου, βασικών και τελικών λιπαντελαίων, ορυκτελαίων και άλλων προϊόντων πετρελαίου και παραγώγων πάσης φύσεως.
Έτος Ίδρυσης 1972
Διεύθυνση ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α
Ταχ Κωδ:15124
ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλέφωνο (210)-8094000
Telefax (210)-8094444
Ιστοσελίδα http://www.moh.gr
Email info@moh.gr
Διοικητικό Συμβούλιο

ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι ΒΑΡΔΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Β ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ Ν ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ Τ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Π ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ Ι ΜΑΤΘΑΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ Χ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΤΟΥΦΗ ΝΙΚΗ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΗΛΙΑΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ Ι ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

Προσωπικό Ομίλου 2319
Οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στην ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Κινητή αξία προς εισαγωγή ΟΜΟΛΟΓΙΑ
Αγορά Διαπραγμάτευσης ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κωδικός ISIN GRC4261213D5
Σύμβολο ΜΟΗΟ1

 


Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρίας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. για τη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σύμβουλοι Έκδοσης
Σύμβουλοι Έκδοσης ALPHA BANK A.E.,
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Ανάδοχοι
Συντονιστές - Κύριοι Ανάδοχοι ALPHA BANK Α.Ε.,
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Κύριοι Ανάδοχοι ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.,
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.,
OPTIMA BANK A.E.
Ανάδοχος EUROXX  Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Στοιχεία έκδοσης ομολόγου

Είδος Ομολογιακού Δανείου Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, άνευ εξασφαλίσεων
Διάρκεια δανείου 7 έτη
Αριθμός ομολογιών έως 200.000
Ονομαστική αξία €1.000 ανά ομολογία
Τιμή έκδοσης Στο άρτιο (€1.000/Ομολογία)
Επιτόκιο 1,90%
Δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής (call option)

Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της 6ης Περιόδου Εκτοκισμού:

  •  έως την λήξη της 8ης Περιόδου Εκτοκισμού: πλέον (premium) ίσο με το συνολικό ποσό τόκων ενός έτους.
  • έως την λήξη της 10ης  Περιόδου Εκτοκισμού: πλέον (premium)  ίσο με το 60% του συνολικού ποσού τόκων ενός έτους.
  • έως την λήξη της 12ης Περιόδου Εκτοκισμού: πλέον (premium)  ίσο με το 30% του συνολικού ποσού τόκων ενός έτους.
  • έως την λήξη της 13ης Περιόδου Εκτοκισμού:  χωρίς (premium).
Δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής (put option)  - 
Βαθμός πιστοληπτικής διαβάθμησης

 - 
Στοιχεία Δημόσιας Προσφοράς μέσω ΗΒΙΠ

Ημ/νια έναρξης 17.03.2021 (Ώρα 10:00 π.μ.)
Ημ/νια λήξης 19.03.2021 (Ώρα 16:00 μ.μ.)
Διάρκεια Ημερών Προσφοράς 3
Νόμισμα
Μονάδα διαπραγμάτευσης 1 ομολογία
Επιδιωκόμενη Διασπορά 25 %
Προϋπόθεση έκδοσης των Ομολογιών Κάλυψη Ομολογιών σε ποσό τουλάχιστον  €170.000.000
Ελάχιστο όριο εγγραφής ανά επενδυτή 1 ομολογία (δηλ. 1, 2, 3, κλπ)
   

 


Μέλη Η.ΒΙ.Π. για τη Δημόσια Προσφορά Ομολογιών της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
 Επωνυμία Μέλους Διαπραγμάτευσης 
- Α.ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΑΛΦΑ FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- AEONIC SECURITIES C.I.F. P.L.C.
- ATLANTIC SECURITIES LTD
- AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SERVICES LTD
- MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- OPTIMA BANK Α.Ε.
- ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.

 

Ανακοινώσεις εταιρείας


Ανακοίνωση Σχετικά με την Αγορά Στόχο

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση

Ανακοίνωση Σχετικά με την Αγορά Στόχο

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων