Μετασυναλλακτική διαφάνεια με καθυστέρηση για τις επιχειρήσεις επενδύσεων που πραγματοποιούν συναλλαγές εκτός τόπου διαπραγμάτευσης και τις δημοσιοποιούν μέσω του APA@ATHEX service. Τα στοιχεία αφορούν συναλλαγές εντός της παρούσας ημέρας (24ώρο).

OTC συναλλαγές

Όνομα αρχείου
1 .   PRD_AAPA_POST_20220124.11.01.47.csv
2 .   PRD_AAPA_POST_20220124.12.31.48.csv
3 .   PRD_AAPA_POST_20220124.12.41.48.csv
4 .   PRD_AAPA_POST_20220124.13.11.48.csv
5 .   PRD_AAPA_POST_20220124.13.41.44.csv
6 .   PRD_AAPA_POST_20220124.13.51.44.csv
7 .   PRD_AAPA_POST_20220124.14.01.45.csv
8 .   PRD_AAPA_POST_20220124.14.31.46.csv
9 .   PRD_AAPA_POST_20220124.14.41.45.csv
10 .   PRD_AAPA_POST_20220124.15.11.45.csv
11 .   PRD_AAPA_POST_20220124.15.21.45.csv
12 .   PRD_AAPA_POST_20220124.15.41.46.csv
13 .   PRD_AAPA_POST_20220124.16.01.46.csv
14 .   PRD_AAPA_POST_20220124.16.11.46.csv
15 .   PRD_AAPA_POST_20220124.16.31.46.csv
16 .   PRD_AAPA_POST_20220124.16.41.45.csv
17 .   PRD_AAPA_POST_20220124.16.51.46.csv
18 .   PRD_AAPA_POST_20220124.17.01.46.csv
19 .   PRD_AAPA_POST_20220124.17.21.47.csv
20 .   PRD_AAPA_POST_20220124.17.51.47.csv
21 .   PRD_AAPA_POST_20220124.18.01.47.csv
22 .   PRD_AAPA_POST_20220124.18.11.47.csv
23 .   PRD_AAPA_POST_20220124.18.21.47.csv
24 .   PRD_AAPA_POST_20220124.19.01.48.csv
25 .   PRD_AAPA_POST_20220124.19.11.48.csv
26 .   PRD_AAPA_POST_20220124.19.21.44.csv
27 .   PRD_AAPA_POST_20220124.19.31.44.csv
28 .   PRD_AAPA_POST_20220124.20.01.45.csv
29 .   PRD_AAPA_POST_20220124.20.11.45.csv
30 .   PRD_AAPA_POST_20220124.20.21.45.csv
31 .   PRD_AAPA_POST_20220124.20.31.45.csv
32 .   PRD_AAPA_POST_20220124.20.41.45.csv
33 .   PRD_AAPA_POST_20220124.20.51.45.csv
34 .   PRD_AAPA_POST_20220124.21.01.45.csv
35 .   PRD_AAPA_POST_20220124.21.11.45.csv
36 .   PRD_AAPA_POST_20220124.21.21.45.csv
37 .   PRD_AAPA_POST_20220124.21.31.45.csv
38 .   PRD_AAPA_POST_20220124.21.51.46.csv
39 .   PRD_AAPA_POST_20220124.22.11.46.csv
40 .   PRD_AAPA_POST_20220124.22.21.46.csv
41 .   PRD_AAPA_POST_20220124.22.31.46.csv
42 .   PRD_AAPA_POST_20220124.22.41.46.csv
43 .   PRD_AAPA_POST_20220124.22.51.46.csv
44 .   PRD_AAPA_POST_20220124.23.01.46.csv
45 .   PRD_AAPA_POST_20220124.23.11.46.csv

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων