Μετασυναλλακτική διαφάνεια με καθυστέρηση για τις επιχειρήσεις επενδύσεων που πραγματοποιούν συναλλαγές εκτός τόπου διαπραγμάτευσης και τις δημοσιοποιούν μέσω του APA@ATHEX service. Τα στοιχεία αφορούν συναλλαγές εντός της παρούσας ημέρας (24ώρο).

OTC συναλλαγές

Όνομα αρχείου
1 .   PRD_AAPA_POST_20211130.18.21.46.csv
2 .   PRD_AAPA_POST_20211130.23.01.45.csv
3 .   PRD_AAPA_POST_20211130.22.21.45.csv
4 .   PRD_AAPA_POST_20211130.10.51.45.csv
5 .   PRD_AAPA_POST_20211130.13.21.47.csv
6 .   PRD_AAPA_POST_20211130.13.51.47.csv
7 .   PRD_AAPA_POST_20211130.14.31.48.csv
8 .   PRD_AAPA_POST_20211130.13.31.47.csv
9 .   PRD_AAPA_POST_20211130.18.51.47.csv
10 .   PRD_AAPA_POST_20211130.19.21.47.csv
11 .   PRD_AAPA_POST_20211130.11.51.46.csv
12 .   PRD_AAPA_POST_20211130.12.11.46.csv
13 .   PRD_AAPA_POST_20211130.13.11.47.csv
14 .   PRD_AAPA_POST_20211130.14.51.44.csv
15 .   PRD_AAPA_POST_20211130.15.11.45.csv
16 .   PRD_AAPA_POST_20211130.16.11.45.csv
17 .   PRD_AAPA_POST_20211130.17.31.46.csv
18 .   PRD_AAPA_POST_20211130.19.11.47.csv
19 .   PRD_AAPA_POST_20211130.22.11.45.csv
20 .   PRD_AAPA_POST_20211130.17.51.46.csv
21 .   PRD_AAPA_POST_20211130.22.31.45.csv
22 .   PRD_AAPA_POST_20211130.21.21.44.csv
23 .   PRD_AAPA_POST_20211130.19.31.47.csv
24 .   PRD_AAPA_POST_20211130.17.11.46.csv
25 .   PRD_AAPA_POST_20211130.17.21.46.csv
26 .   PRD_AAPA_POST_20211130.15.51.45.csv
27 .   PRD_AAPA_POST_20211130.16.31.45.csv
28 .   PRD_AAPA_POST_20211130.17.41.46.csv
29 .   PRD_AAPA_POST_20211130.17.01.45.csv
30 .   PRD_AAPA_POST_20211130.18.31.46.csv
31 .   PRD_AAPA_POST_20211130.21.51.44.csv
32 .   PRD_AAPA_POST_20211130.22.41.45.csv
33 .   PRD_AAPA_POST_20211130.22.51.45.csv
34 .   PRD_AAPA_POST_20211130.18.11.46.csv
35 .   PRD_AAPA_POST_20211130.19.01.47.csv
36 .   PRD_AAPA_POST_20211130.19.41.47.csv
37 .   PRD_AAPA_POST_20211130.11.31.46.csv
38 .   PRD_AAPA_POST_20211130.16.41.45.csv
39 .   PRD_AAPA_POST_20211130.16.51.45.csv
40 .   PRD_AAPA_POST_20211130.18.41.47.csv

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων