Μετασυναλλακτική διαφάνεια με καθυστέρηση για τις επιχειρήσεις επενδύσεων που πραγματοποιούν συναλλαγές εκτός τόπου διαπραγμάτευσης και τις δημοσιοποιούν μέσω του APA@ATHEX service. Τα στοιχεία αφορούν συναλλαγές εντός της παρούσας ημέρας (24ώρο).

OTC συναλλαγές

Όνομα αρχείου
1 .   PRD_AAPA_POST_20220126.17.31.46.csv
2 .   PRD_AAPA_POST_20220126.21.21.45.csv
3 .   PRD_AAPA_POST_20220126.21.41.45.csv
4 .   PRD_AAPA_POST_20220126.21.51.45.csv
5 .   PRD_AAPA_POST_20220126.23.11.46.csv
6 .   PRD_AAPA_POST_20220126.18.01.47.csv
7 .   PRD_AAPA_POST_20220126.19.01.47.csv
8 .   PRD_AAPA_POST_20220126.17.11.46.csv
9 .   PRD_AAPA_POST_20220126.19.11.47.csv
10 .   PRD_AAPA_POST_20220126.20.01.48.csv
11 .   PRD_AAPA_POST_20220126.22.01.45.csv
12 .   PRD_AAPA_POST_20220126.21.01.44.csv
13 .   PRD_AAPA_POST_20220126.20.51.44.csv
14 .   PRD_AAPA_POST_20220126.12.01.47.csv
15 .   PRD_AAPA_POST_20220126.22.41.45.csv
16 .   PRD_AAPA_POST_20220126.16.31.44.csv
17 .   PRD_AAPA_POST_20220126.23.01.46.csv
18 .   PRD_AAPA_POST_20220126.17.01.46.csv
19 .   PRD_AAPA_POST_20220126.23.21.46.csv
20 .   PRD_AAPA_POST_20220126.19.21.47.csv
21 .   PRD_AAPA_POST_20220126.11.11.46.csv
22 .   PRD_AAPA_POST_20220126.18.31.47.csv
23 .   PRD_AAPA_POST_20220126.11.41.47.csv
24 .   PRD_AAPA_POST_20220126.14.01.48.csv
25 .   PRD_AAPA_POST_20220126.18.51.47.csv
26 .   PRD_AAPA_POST_20220126.20.31.44.csv
27 .   PRD_AAPA_POST_20220126.20.41.44.csv
28 .   PRD_AAPA_POST_20220126.21.31.45.csv
29 .   PRD_AAPA_POST_20220126.20.21.48.csv
30 .   PRD_AAPA_POST_20220126.13.51.48.csv
31 .   PRD_AAPA_POST_20220126.15.51.45.csv
32 .   PRD_AAPA_POST_20220126.16.41.46.csv
33 .   PRD_AAPA_POST_20220126.13.41.48.csv
34 .   PRD_AAPA_POST_20220126.15.01.45.csv
35 .   PRD_AAPA_POST_20220126.16.51.46.csv
36 .   PRD_AAPA_POST_20220126.18.21.47.csv
37 .   PRD_AAPA_POST_20220126.18.41.47.csv
38 .   PRD_AAPA_POST_20220126.20.11.48.csv

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων