Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας
Εμφανίζονται αποτελέσματα: 53369 Εξωχρηματιστηριακές Συναλλαγές (OTC).
Ημερομηνία - Ώρα ISIN Εταιρεία Νόμισμα Τιμή Ποσότητα / Ονομαστικό Ποσό Ονομαστικό Ποσό Είδ. Συν/γής Ομόλογο Μετοχικοί Τίτλοι
4 Αυγ 2021
18:12:04
US30231G1022 USD 56,95 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
18:11:25
US30231G1022 USD 56,95 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
18:11:25
US30231G1022 USD 56,95 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
18:01:09
US7707001027 USD 71,06 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
17:53:23
US0378331005 USD 147,21 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
17:50:59
US0378331005 USD 147,11 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
17:49:23
US30231G1022 USD 57,09 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
17:43:07
US30231G1022 USD 57,12 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
17:34:54
US30231G1022 USD 57,18 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
17:30:55
US30231G1022 USD 57,05 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
17:24:54
US7475251036 USD 148,33 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
17:20:40
US7475251036 USD 148,41 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
17:15:41
US7475251036 USD 148,26 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
17:06:29
US7475251036 USD 148,39 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
17:04:37
US7475251036 USD 148,31 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
17:01:05
US1273871087 USD 151,35 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:53:37
US7475251036 USD 148,07 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:42:21
US7475251036 USD 148,39 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:36:25
US30231G1022 USD 57,04 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:26:31
US30231G1022 USD 57,07 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:25:27
US1264081035 USD 31,87 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:25:28
US1264081035 USD 31,87 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:25:28
US1264081035 USD 31,87 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:25:29
US1264081035 USD 31,87 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:25:29
US1264081035 USD 31,87 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:25:30
US1264081035 USD 31,87 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:25:32
US1264081035 USD 31,86 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:25:32
US1264081035 USD 31,86 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:25:32
US1264081035 USD 31,86 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:25:33
US1264081035 USD 31,86 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:25:33
US1264081035 USD 31,86 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:25:33
US1264081035 USD 31,86 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:58
US88554D2053 USD 26,43 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:58
US88554D2053 USD 26,43 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:58
US88554D2053 USD 26,43 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:59
US88554D2053 USD 26,43 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:59
US88554D2053 USD 26,43 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:24:03
AN8068571086 USD 28,13 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:24:03
AN8068571086 USD 28,13 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:24:04
AN8068571086 USD 28,13 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:24:04
AN8068571086 USD 28,13 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:24:04
AN8068571086 USD 28,13 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:24:05
AN8068571086 USD 28,13 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:24:06
AN8068571086 USD 28,13 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:24:07
AN8068571086 USD 28,13 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:24:07
AN8068571086 USD 28,13 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:24:07
AN8068571086 USD 28,13 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:24:08
AN8068571086 USD 28,13 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:24:09
AN8068571086 USD 28,13 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:24:12
US25470F1049 USD 28,27 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:24:12
US25470F1049 USD 28,28 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:24:13
US25470F1049 USD 28,28 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:24:13
US25470F1049 USD 28,28 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:24:13
US25470F1049 USD 28,28 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:24:14
US25470F1049 USD 28,28 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:24:16
US25470F1049 USD 28,28 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:24:16
US25470F1049 USD 28,28 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:24:17
US25470F1049 USD 28,28 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:24:17
US25470F1049 USD 28,28 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:24:17
US25470F1049 USD 28,28 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:24:18
US25470F1049 USD 28,28 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:24:23
US00165C1045 USD 30,24 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:24:23
US00165C1045 USD 30,24 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:24:23
US00165C1045 USD 30,24 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:24:24
US00165C1045 USD 30,25 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:24:25
US00165C1045 USD 30,24 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:24:25
US00165C1045 USD 30,24 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:24:26
US00165C1045 USD 30,24 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:24:26
US00165C1045 USD 30,24 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:24:37
US30231G1022 USD 57,16 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:59
US49456B1017 USD 17,23 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:59
US49456B1017 USD 17,23 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:00
US49456B1017 USD 17,23 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:00
US49456B1017 USD 17,23 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:01
US49456B1017 USD 17,23 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:01
US49456B1017 USD 17,23 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:02
US49456B1017 USD 17,23 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:02
US49456B1017 USD 17,23 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:02
US49456B1017 USD 17,23 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:04
US49456B1017 USD 17,22 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:04
US49456B1017 USD 17,22 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:04
US49456B1017 USD 17,22 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:05
US49456B1017 USD 17,22 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:05
US49456B1017 USD 17,22 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:05
US49456B1017 USD 17,22 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:06
US49456B1017 USD 17,22 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:06
US49456B1017 USD 17,22 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:07
US49456B1017 USD 17,22 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:12
US2937921078 USD 22,3 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:12
US2937921078 USD 22,3 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:13
US2937921078 USD 22,3 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:13
US2937921078 USD 22,3 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:14
US2937921078 USD 22,3 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:14
US2937921078 USD 22,3 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:14
US2937921078 USD 22,3 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:15
US2937921078 USD 22,3 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:17
US2937921078 USD 22,29 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:17
US2937921078 USD 22,29 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:17
US2937921078 USD 22,29 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:18
US2937921078 USD 22,29 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:18
US2937921078 USD 22,29 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:18
US2937921078 USD 22,29 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:18
US2937921078 USD 22,29 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:19
US2937921078 USD 22,29 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:24
US15961R1059 USD 23,22 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:24
US15961R1059 USD 23,22 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:25
US15961R1059 USD 23,22 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:25
US15961R1059 USD 23,22 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:25
US15961R1059 USD 23,22 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:26
US15961R1059 USD 23,22 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:26
US15961R1059 USD 23,23 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:26
US15961R1059 USD 23,23 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:28
US15961R1059 USD 23,23 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:29
US15961R1059 USD 23,23 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:29
US15961R1059 USD 23,24 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:29
US15961R1059 USD 23,24 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:29
US15961R1059 USD 23,24 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:30
US15961R1059 USD 23,24 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:30
US15961R1059 USD 23,24 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:31
US15961R1059 USD 23,24 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:34
US89677Q1076 USD 24,31 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:35
US89677Q1076 USD 24,32 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:36
US89677Q1076 USD 24,32 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:37
US89677Q1076 USD 24,32 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:37
US89677Q1076 USD 24,32 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:37
US7475251036 USD 148,39 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:38
US89677Q1076 USD 24,32 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:38
US89677Q1076 USD 24,32 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:40
US89677Q1076 USD 24,31 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:40
US89677Q1076 USD 24,31 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:41
US89677Q1076 USD 24,31 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:41
US89677Q1076 USD 24,31 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:41
US89677Q1076 USD 24,31 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:41
US89677Q1076 USD 24,31 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:42
US89677Q1076 USD 24,31 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:44
US9694571004 USD 25,06 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:45
US9694571004 USD 25,06 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:45
US9694571004 USD 25,06 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:46
US9694571004 USD 25,06 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:46
US9694571004 USD 25,06 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:46
US9694571004 USD 25,06 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:47
US9694571004 USD 25,06 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:48
US9694571004 USD 25,05 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:48
US9694571004 USD 25,05 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:49
US9694571004 USD 25,05 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:49
US9694571004 USD 25,05 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:49
US9694571004 USD 25,05 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:50
US9694571004 USD 25,05 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:51
US9694571004 USD 25,05 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:54
US88554D2053 USD 26,44 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:55
US88554D2053 USD 26,44 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:55
US88554D2053 USD 26,45 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:56
US88554D2053 USD 26,45 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:23:56
US88554D2053 USD 26,45 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:25
US88688T1007 USD 14 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:26
US88688T1007 USD 14 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:27
US88688T1007 USD 14 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:28
US88688T1007 USD 14 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:28
US88688T1007 USD 14 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:29
US88688T1007 USD 14 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:29
US88688T1007 USD 14 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:29
US88688T1007 USD 14,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:30
US88688T1007 USD 14,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:30
US88688T1007 USD 14,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:30
US88688T1007 USD 14,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:31
US88688T1007 USD 14,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:31
US88688T1007 USD 14,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:33
US88688T1007 USD 14,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:34
US88688T1007 USD 14,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:35
US88688T1007 USD 14,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:35
US88688T1007 USD 14,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:35
US88688T1007 USD 14,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:36
US88688T1007 USD 14,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:36
US88688T1007 USD 14,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:36
US88688T1007 USD 14,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:37
US88688T1007 USD 14,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:37
US88688T1007 USD 14,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:38
US88688T1007 USD 14,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:38
US88688T1007 USD 14,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:38
US88688T1007 USD 14,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:40
US88688T1007 USD 14,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:41
US88688T1007 USD 14,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:41
US88688T1007 USD 14,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:42
US88688T1007 USD 14,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:43
US88688T1007 USD 14,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:44
US88688T1007 USD 14,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:44
US88688T1007 USD 14,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:45
US88688T1007 USD 14,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:45
US88688T1007 USD 14,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:45
US88688T1007 USD 14,03 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:46
US88688T1007 USD 14,03 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:46
US88688T1007 USD 14,03 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:48
US88688T1007 USD 14,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:48
US88688T1007 USD 14,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:48
US88688T1007 USD 14,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:49
US88688T1007 USD 14,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:49
US88688T1007 USD 14,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:49
US88688T1007 USD 14,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:49
US88688T1007 USD 14,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:50
US88688T1007 USD 14,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:50
US88688T1007 USD 14,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:50
US88688T1007 USD 14,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:51
US88688T1007 USD 14,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:22:51
US88688T1007 USD 14,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:09:38
US5949181045 USD 286,24 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:06:03
US25470F1049 USD 28,42 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
16:04:00
US0378331005 USD 146,91 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:56:25
US25470F1049 USD 28,52 15 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:46:51
US46625H1005 USD 152,67 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:29:35
US8740801043 USD 5,98 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:29:35
US8740801043 USD 5,98 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:29:36
US8740801043 USD 5,98 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:29:37
US8740801043 USD 5,98 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:29:37
US8740801043 USD 5,98 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:29:38
US8740801043 USD 5,98 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:29:38
US8740801043 USD 5,98 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:29:39
US8740801043 USD 5,98 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:29:39
US8740801043 USD 5,98 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:29:39
US8740801043 USD 5,98 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:29:40
US8740801043 USD 5,98 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:29:40
US8740801043 USD 5,98 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:29:43
US8740801043 USD 5,97 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:29:43
US8740801043 USD 5,97 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:29:44
US8740801043 USD 5,97 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:29:44
US8740801043 USD 5,97 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:29:44
US8740801043 USD 5,97 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:29:45
US8740801043 USD 5,97 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:29:45
US8740801043 USD 5,97 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:29:45
US8740801043 USD 5,97 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:29:45
US8740801043 USD 5,97 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:29:46
US8740801043 USD 5,96 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:29:46
US8740801043 USD 5,96 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:29:46
US8740801043 USD 5,96 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:18:14
US3453708600 USD 13,67 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:18:15
US3453708600 USD 13,67 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:18:15
US3453708600 USD 13,67 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:18:16
US3453708600 USD 13,67 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:18:16
US3453708600 USD 13,67 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:18:17
US3453708600 USD 13,67 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:18:17
US3453708600 USD 13,67 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:18:17
US3453708600 USD 13,67 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:18:18
US3453708600 USD 13,67 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:17:41
US3453708600 USD 13,67 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:17:42
US3453708600 USD 13,67 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:17:42
US3453708600 USD 13,67 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:17:43
US3453708600 USD 13,67 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:17:44
US3453708600 USD 13,67 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:17:45
US3453708600 USD 13,67 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:17:45
US3453708600 USD 13,67 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:17:46
US3453708600 USD 13,67 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:17:47
US3453708600 USD 13,67 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:13:07
US88034P1093 USD 10,63 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:13:11
US88034P1093 USD 10,62 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
15:05:43
US46625H1005 USD 152,95 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
14:53:12
US0079031078 USD 122,32 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
14:53:13
US0079031078 USD 122,32 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
14:53:16
US4581401001 USD 54,04 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
14:50:35
US0378331005 USD 146,92 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
14:48:47
US46625H1005 USD 153,21 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
14:48:53
US8740801043 USD 5,97 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
14:48:54
US8740801043 USD 5,97 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
14:48:56
US8740801043 USD 5,96 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
14:48:57
US8740801043 USD 5,96 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
14:35:59
US5950171042 USD 148,1 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
14:29:57
US0527691069 USD 329,02 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
14:29:52
US0527691069 USD 328,88 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
14:28:11
US01609W1027 USD 201,26 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
14:21:18
US00165C1045 USD 32,78 12 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
14:18:14
US90184L1026 USD 68,48 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
14:14:21
US0378331005 USD 146,88 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
14:14:23
US5949181045 USD 285,14 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
14:13:05
US90184L1026 USD 68,46 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
14:13:51
US5949181045 USD 285,45 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
14:12:53
US5949181045 USD 285,34 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
14:10:25
US5949181045 USD 286,12 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
14:09:20
US0378331005 USD 147,23 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:38:09
GR0000210162 EUR 100,1 4.490.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2021
14:06:39
US5949181045 USD 285,91 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
14:07:25
US0378331005 USD 147,1 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
14:03:43
US5949181045 USD 286,67 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
14:03:06
US5949181045 USD 286,67 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
14:02:39
US0378331005 USD 147,52 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
14:01:37
US5949181045 USD 286,66 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
14:00:23
US5949181045 USD 286,73 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:59:08
US7707001027 USD 65,76 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:59:15
US3453708600 USD 13,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:59:15
US3453708600 USD 13,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:59:16
US3453708600 USD 13,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:59:17
US3453708600 USD 13,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:59:17
US3453708600 USD 13,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:59:17
US3453708600 USD 13,64 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:59:18
US3453708600 USD 13,64 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:59:18
US3453708600 USD 13,64 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:59:20
US3453708600 USD 13,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:59:21
US3453708600 USD 13,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:59:21
US3453708600 USD 13,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:59:22
US3453708600 USD 13,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:59:22
US3453708600 USD 13,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:59:22
US3453708600 USD 13,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:59:23
US3453708600 USD 13,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:59:25
US3453708600 USD 13,62 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:58:25
US72352L1061 USD 60,06 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:56:31
US8552441094 USD 118,58 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:56:36
US0378331005 USD 147,45 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:54:07
US46625H1005 USD 152,09 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:53:42
US5949181045 USD 286,13 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:52:03
US3453708600 USD 13,68 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:52:03
US3453708600 USD 13,68 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:52:04
US3453708600 USD 13,69 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:52:04
US3453708600 USD 13,69 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:52:07
US88034P1093 USD 10,83 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:52:08
US88034P1093 USD 10,83 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:52:20
US88034P1093 USD 10,75 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:52:20
US88034P1093 USD 10,75 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:52:35
US5949181045 USD 285,89 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:52:40
US8740801043 USD 6,27 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:52:41
US8740801043 USD 6,27 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:52:43
US8740801043 USD 6,27 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:52:51
US8740801043 USD 6,26 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:52:51
US8740801043 USD 6,25 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:52:51
US8740801043 USD 6,25 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:51:35
US3453708600 USD 13,69 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:51:35
US3453708600 USD 13,69 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:51:36
US3453708600 USD 13,69 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:51:37
US3453708600 USD 13,69 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:51:37
US3453708600 USD 13,69 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:51:38
US3453708600 USD 13,69 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:51:47
US3453708600 USD 13,69 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:51:48
US3453708600 USD 13,68 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:49:58
US92337U1043 USD 2,3 900 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:50:20
US92337U1043 USD 2,28 900 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:50:21
US92337U1043 USD 2,28 900 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:50:25
US8740801043 USD 6,17 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:50:26
US8740801043 USD 6,17 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:50:28
US8740801043 USD 6,17 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:50:30
US8740801043 USD 6,17 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:50:49
US8740801043 USD 6,17 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:50:50
US8740801043 USD 6,17 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:50:50
US8740801043 USD 6,17 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:50:51
US8740801043 USD 6,17 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:49:21
US88034P1093 USD 10,77 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:49:25
US88034P1093 USD 10,77 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:49:46
US92337U1043 USD 2,29 900 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:49:54
US88034P1093 USD 10,77 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:49:55
US88034P1093 USD 10,77 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:47:25
US8552441094 USD 118,57 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:46:42
CA09228F1036 USD 10,16 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:46:42
CA09228F1036 USD 10,16 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:45:40
US8552441094 USD 118,28 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:44:01
US3453708600 USD 13,7 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:44:02
US3453708600 USD 13,7 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:44:02
US3453708600 USD 13,7 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:44:04
US3453708600 USD 13,7 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:44:09
CA09228F1036 USD 10,2 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:44:09
CA09228F1036 USD 10,2 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:44:10
CA09228F1036 USD 10,21 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:44:11
CA09228F1036 USD 10,21 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:44:12
CA09228F1036 USD 10,22 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:44:47
CA09228F1036 USD 10,21 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:44:48
CA09228F1036 USD 10,21 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:44:48
CA09228F1036 USD 10,21 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:44:49
CA09228F1036 USD 10,21 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:44:49
CA09228F1036 USD 10,21 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:44:55
CA09228F1036 USD 10,22 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:44:56
CA09228F1036 USD 10,22 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:43:49
US3453708600 USD 13,72 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:43:51
US3453708600 USD 13,71 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:43:52
US3453708600 USD 13,71 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:43:53
US3453708600 USD 13,71 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:33:02
US5949181045 USD 286,49 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:33:06
US37045V1008 USD 54,18 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:33:50
US72352L1061 USD 60,7 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:32:53
US8552441094 USD 119,15 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:31:27
US0079031078 USD 115,19 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
13:31:28
US0079031078 USD 115,54 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Αυγ 2021
14:53:59
US097023CJ22 EUR 0 1.065 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2021
14:31:54
GR0138015814 EUR 162,3 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2021
14:14:20
XS2248826294 EUR 97,375 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2021
14:19:48
XS1002121454 EUR 142,36 40.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2021
14:01:48
XS1002121454 EUR 142,375 70.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2021
14:09:49
XS2364001151 EUR 100,2 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2021
13:40:17
EURUSDFXRS228243 USD 1,1856 23.001.125 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Αυγ 2021
13:39:39
GR0000210162 EUR 100,1 10.457.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2021
13:39:25
GR0000210162 EUR 100,1 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2021
13:39:04
GR0000210162 EUR 100,1 15.457.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2021
14:01:48
XS1002121454 EUR 142,375 70.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2021
13:22:50
XS2056371334 EUR 104,05 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2021
13:21:47
XS2056371334 EUR 104,05 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2021
10:15:58
EURUSD FWD 20210901 USD 1,189 41.381 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Αυγ 2021
10:15:21
EURUSD FWD 20210812 USD 1,1747 50.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Αυγ 2021
12:32:13
US285512AE93 EUR 99,51 350.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2021
12:29:38
US855244AW96 EUR 103 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2021
12:28:16
USU37818AX65 EUR 100,59 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2021
12:26:35
US00914AAG76 EUR 103,55 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2021
12:24:45
US254687FX90 EUR 106,56 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2021
12:22:39
US08652BAB53 EUR 99 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2021
09:40:20
EURUSD SWAP 20211006 USD 1,1872 12.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Αυγ 2021
09:34:28
EURUSD FWD 20220126 USD 1,18 100.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Αυγ 2021
12:18:17
US126650DQ03 EUR 99,05 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2021
12:12:48
US126650DQ03 EUR 99,05 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2021
12:11:07
US08652BAB53 EUR 99 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2021
12:09:15
US254687FX90 EUR 106,56 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2021
12:07:29
US00914AAG76 EUR 103,55 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2021
12:05:39
USU37818AX65 EUR 100,59 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2021
12:03:54
US855244AW96 EUR 103 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2021
12:01:50
US285512AE93 EUR 99,51 350.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2021
08:51:13
EURAUD SWAP 20210820 AUD 1,5974 5.300.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Αυγ 2021
11:25:33
XS0805570354 EUR 103,88 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2021
07:54:09
EUA 03AUGUST21 MYTIL EUR 54,25 162.750 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Αυγ 2021
10:59:36
XS0805570354 EUR 103,88 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2021
10:45:08
USJ6354YAQ73 EUR 108,789 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2021
10:41:58
XS2225210413 EUR 97,89 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Αυγ 2021
14:38:39
GR0128011682 EUR 130,05 675 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Αυγ 2021
14:38:39
GR0138008744 EUR 130,05 720 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Αυγ 2021
14:38:39
GR0133009226 EUR 130,05 720 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Αυγ 2021
14:38:39
GR0138013793 EUR 130,05 720 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Αυγ 2021
14:38:39
GR0138009759 EUR 130,05 720 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Αυγ 2021
14:38:39
GR0128013704 EUR 130,05 675 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Αυγ 2021
14:38:39
GR0138005716 EUR 130,05 720 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Αυγ 2021
14:38:38
GR0133010232 EUR 130,05 720 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Αυγ 2021
14:38:38
GR0133007204 EUR 130,05 720 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Αυγ 2021
14:38:38
GR0128014710 EUR 130,05 675 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Αυγ 2021
14:38:38
GR0128010676 EUR 130,05 675 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Αυγ 2021
14:38:38
GR0128012698 EUR 130,05 675 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Αυγ 2021
14:38:38
GR0138014809 EUR 130,05 720 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Αυγ 2021
14:38:38
GR0138011771 EUR 130,05 720 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Αυγ 2021
14:38:38
GR0138006722 EUR 130,05 720 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Αυγ 2021
14:38:38
GR0133006198 EUR 130,05 720 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Αυγ 2021
14:38:38
GR0133008210 EUR 130,05 720 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Αυγ 2021
14:38:38
GR0138012787 EUR 130,05 720 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Αυγ 2021
14:38:37
GR0138007738 EUR 130,05 720 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Αυγ 2021
14:38:37
GR0138010765 EUR 130,05 720 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2021
07:20:52
EURUSD FWD 20211015 USD 1,19 33.450 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2021
19:30:57
US0605051046 USD 38,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:31:06
US0605051046 USD 38,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:31:07
US0605051046 USD 38,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:31:21
US0605051046 USD 38,6 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:31:24
US0605051046 USD 38,6 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:31:25
US0605051046 USD 38,6 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:31:25
US0605051046 USD 38,6 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:31:26
US0605051046 USD 38,6 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:30:54
US0605051046 USD 38,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:30:56
US0605051046 USD 38,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:28:10
US0605051046 USD 38,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:28:12
US0605051046 USD 38,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:28:12
US0605051046 USD 38,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:28:13
US0605051046 USD 38,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:28:13
US0605051046 USD 38,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:28:14
US0605051046 USD 38,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:28:44
US0605051046 USD 38,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:28:47
US0605051046 USD 38,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:28:47
US0605051046 USD 38,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:28:48
US0605051046 USD 38,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:28:48
US0605051046 USD 38,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:28:49
US0605051046 USD 38,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:28:49
US0605051046 USD 38,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:28:51
US0605051046 USD 38,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:28:52
US0605051046 USD 38,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:28:53
US0605051046 USD 38,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:26:57
US62914V1061 USD 44,43 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:26:58
US62914V1061 USD 44,43 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:26:59
US3453708600 USD 13,98 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:27:19
US3453708600 USD 13,99 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:27:21
US3453708600 USD 13,99 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:27:21
US3453708600 USD 13,99 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:27:29
US0605051046 USD 38,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:27:30
US0605051046 USD 38,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:27:31
US0605051046 USD 38,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:27:31
US0605051046 USD 38,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:27:32
US0605051046 USD 38,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:27:32
US0605051046 USD 38,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:26:46
US62914V1061 USD 44,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:26:48
US62914V1061 USD 44,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:26:49
US62914V1061 USD 44,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:26:50
US62914V1061 USD 44,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:26:50
US62914V1061 USD 44,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:26:51
US62914V1061 USD 44,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:26:55
US62914V1061 USD 44,43 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:26:56
US62914V1061 USD 44,43 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:26:56
US62914V1061 USD 44,43 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:26:57
US62914V1061 USD 44,43 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:24:12
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:24:14
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:24:14
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:24:15
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:24:23
US62914V1061 USD 44,36 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:24:24
US62914V1061 USD 44,36 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:24:24
US62914V1061 USD 44,36 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:24:25
US62914V1061 USD 44,36 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:24:26
US62914V1061 USD 44,36 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:24:26
US62914V1061 USD 44,36 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:24:27
US62914V1061 USD 44,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:24:42
US62914V1061 USD 44,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:24:44
US62914V1061 USD 44,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:24:45
US62914V1061 USD 44,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:24:46
US62914V1061 USD 44,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:24:46
US62914V1061 USD 44,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:24:47
US62914V1061 USD 44,36 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:24:48
US62914V1061 USD 44,36 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:23:12
US37045V1008 USD 57,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:23:14
US37045V1008 USD 57,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:23:15
US37045V1008 USD 57,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:23:16
US37045V1008 USD 57,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:23:16
US37045V1008 USD 57,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:23:17
US37045V1008 USD 57,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:23:25
US00165C1045 USD 33,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:23:26
US00165C1045 USD 33,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:23:27
US00165C1045 USD 33,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:23:29
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:23:29
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:23:30
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:23:31
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:23:31
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:23:43
US00165C1045 USD 33,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:23:46
US00165C1045 USD 33,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:23:48
US00165C1045 USD 33,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:23:49
US3453708600 USD 14,01 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:23:50
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:23:50
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:23:51
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:23:52
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:22:02
US00165C1045 USD 33,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:22:04
US00165C1045 USD 33,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:22:05
US00165C1045 USD 33,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:22:07
US00165C1045 USD 33,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:22:07
US00165C1045 USD 33,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:22:46
US37045V1008 USD 57,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:22:48
US37045V1008 USD 57,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:22:49
US37045V1008 USD 57,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:22:49
US37045V1008 USD 57,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:22:50
US37045V1008 USD 57,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:22:50
US37045V1008 USD 57,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:21:39
US0378331005 USD 147,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:21:41
US0378331005 USD 147,48 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:21:42
US0378331005 USD 147,48 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:21:44
US00165C1045 USD 33,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:21:45
US00165C1045 USD 33,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:21:45
US00165C1045 USD 33,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:21:46
US00165C1045 USD 33,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:21:46
US00165C1045 USD 33,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:21:47
US00165C1045 USD 33,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:21:47
US00165C1045 USD 33,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:20:16
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:20:18
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:20:20
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:20:21
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:20:24
US0378331005 USD 147,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:20:24
US0378331005 USD 147,46 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:20:25
US0378331005 USD 147,46 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:19:05
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:19:05
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:19:06
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:19:08
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:18:14
US83304A1060 USD 72,51 115 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:18:16
US83304A1060 USD 72,51 115 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:18:16
US83304A1060 USD 72,51 115 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:18:25
US83304A1060 USD 72,54 115 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:18:25
US83304A1060 USD 72,54 115 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:18:26
US83304A1060 USD 72,54 115 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:18:45
US83304A1060 USD 72,55 115 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:18:47
US83304A1060 USD 72,55 115 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:18:48
US83304A1060 USD 72,55 115 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:17:05
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:17:07
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:17:07
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:17:09
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:17:09
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:17:10
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:17:14
US00165C1045 USD 33,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:17:14
US00165C1045 USD 33,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:17:15
US00165C1045 USD 33,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:17:15
US00165C1045 USD 33,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:17:26
US83304A1060 USD 72,5 115 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:17:29
US83304A1060 USD 72,5 115 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:17:29
US83304A1060 USD 72,5 115 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:14:05
US0605051046 USD 38,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:14:09
US3453708600 USD 13,99 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:14:10
US37045V1008 USD 57,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:14:10
US37045V1008 USD 57,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:14:11
US37045V1008 USD 57,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:14:11
US37045V1008 USD 57,78 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:14:12
US37045V1008 USD 57,78 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:14:13
US37045V1008 USD 57,78 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:14:13
US37045V1008 USD 57,78 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:14:14
US37045V1008 USD 57,78 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:14:14
US37045V1008 USD 57,78 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:14:15
US37045V1008 USD 57,78 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:14:17
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:14:17
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:14:18
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:14:18
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:14:19
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:14:19
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:12:59
US37045V1008 USD 57,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:12:59
US37045V1008 USD 57,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:13:00
US37045V1008 USD 57,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:13:00
US37045V1008 USD 57,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:13:01
US37045V1008 USD 57,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:13:01
US37045V1008 USD 57,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:13:02
US37045V1008 USD 57,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:13:02
US37045V1008 USD 57,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:13:03
US37045V1008 USD 57,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:13:16
US3453708600 USD 13,99 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:12:56
US37045V1008 USD 57,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:10:57
US0605051046 USD 38,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:11:25
US3453708600 USD 13,99 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:11:28
US3453708600 USD 13,99 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:11:28
US3453708600 USD 13,99 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:11:33
US83304A1060 USD 72,52 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:11:33
US83304A1060 USD 72,52 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:11:34
US83304A1060 USD 72,52 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:11:34
US83304A1060 USD 72,52 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:11:35
US83304A1060 USD 72,52 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:11:38
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:11:39
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:11:39
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:11:40
US83304A1060 USD 72,53 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:11:41
US83304A1060 USD 72,53 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:11:41
US83304A1060 USD 72,53 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:11:42
US83304A1060 USD 72,53 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:11:43
US83304A1060 USD 72,53 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:09:32
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:09:34
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:09:35
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:09:35
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:09:36
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:09:36
US3453708600 USD 14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:07:12
US3453708600 USD 13,99 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:07:28
US83304A1060 USD 72,53 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:07:42
US0378331005 USD 147,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:07:45
US0378331005 USD 147,57 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:07:46
US0378331005 USD 147,57 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:07:46
US0378331005 USD 147,57 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:06:53
US25470F1049 USD 27,98 15 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:05:04
US0378331005 USD 147,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:05:08
US0378331005 USD 147,44 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:05:54
US25470F1049 USD 27,98 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:03:57
US37045V1008 USD 57,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:04:24
US37045V1008 USD 57,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:04:29
US37045V1008 USD 57,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:04:30
US37045V1008 USD 57,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:04:31
US37045V1008 USD 57,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:04:31
US37045V1008 USD 57,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:03:12
AN8068571086 USD 28,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:03:16
PA1436583006 USD 21,17 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:03:17
PA1436583006 USD 21,17 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:03:17
PA1436583006 USD 21,17 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:03:18
PA1436583006 USD 21,17 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:03:23
PA1436583006 USD 21,18 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:03:23
PA1436583006 USD 21,18 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:03:24
PA1436583006 USD 21,18 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:03:24
PA1436583006 USD 21,18 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:03:31
AN8068571086 USD 28,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:03:32
PA1436583006 USD 21,18 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:03:36
PA1436583006 USD 21,18 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:03:37
PA1436583006 USD 21,18 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:03:37
PA1436583006 USD 21,18 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:03:42
US3453708600 USD 13,99 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:03:52
US37045V1008 USD 57,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:03:52
US37045V1008 USD 57,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:03:53
US37045V1008 USD 57,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:03:56
US37045V1008 USD 57,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:00:58
US3453708600 USD 13,98 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:01:02
PA1436583006 USD 21,17 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:01:03
PA1436583006 USD 21,17 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:01:03
PA1436583006 USD 21,17 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:01:04
PA1436583006 USD 21,17 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:01:12
US00165C1045 USD 33,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:01:14
PA1436583006 USD 21,17 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:01:14
PA1436583006 USD 21,17 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:01:15
PA1436583006 USD 21,17 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:01:21
PA1436583006 USD 21,17 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:01:21
PA1436583006 USD 21,17 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:01:22
PA1436583006 USD 21,17 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
19:00:54
US0378331005 USD 147,46 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:59:24
US0378331005 USD 147,44 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:59:44
US25470F1049 USD 27,88 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:59:50
US25470F1049 USD 27,88 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:54:57
US3453708600 USD 13,98 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:55:27
US3453708600 USD 13,98 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:55:30
PA1436583006 USD 21,17 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:55:34
US3453708600 USD 13,99 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:55:39
US3453708600 USD 13,98 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:55:40
US3453708600 USD 13,99 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:54:55
US00165C1045 USD 33,19 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:52:59
PA1436583006 USD 21,17 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:52:40
PA1436583006 USD 21,16 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:52:56
PA1436583006 USD 21,16 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:50:18
US0378331005 USD 147,25 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:50:19
US62914V1061 USD 44,45 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:49:40
US62914V1061 USD 44,39 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:48:24
US83304A1060 USD 72,66 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:48:31
US00165C1045 USD 33,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:46:21
US0378331005 USD 147,37 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:44:35
US00165C1045 USD 33,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:44:50
US0378331005 USD 147,46 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:43:44
US83304A1060 USD 72,74 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:41:36
US0378331005 USD 147,36 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:40:29
US0378331005 USD 147,39 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:39:15
US3453708600 USD 13,98 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:39:19
US0378331005 USD 147,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:36:01
US3453708600 USD 13,98 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:36:03
US3453708600 USD 13,99 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:35:49
US83304A1060 USD 72,36 120 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:35:52
US3453708600 USD 13,99 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:32:01
US90184L1026 USD 68,41 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:31:19
US90184L1026 USD 68,41 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:30:04
US83304A1060 USD 72,11 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:30:10
US83304A1060 USD 72,1 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:30:10
US83304A1060 USD 72,1 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:30:12
US83304A1060 USD 72,09 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:30:20
US0378331005 USD 147,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:30:21
US0378331005 USD 147,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:25:00
US83304A1060 USD 71,96 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:25:02
US83304A1060 USD 71,97 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:24:00
US83304A1060 USD 72,06 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:24:03
US83304A1060 USD 72,06 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:24:25
US30231G1022 USD 58 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:23:10
US30231G1022 USD 58,03 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:23:19
US83304A1060 USD 71,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:23:22
US83304A1060 USD 71,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:19:14
US83304A1060 USD 72,01 120 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:19:16
US83304A1060 USD 72,02 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:19:22
US0378331005 USD 147,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:19:30
US83304A1060 USD 72,06 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:19:30
US83304A1060 USD 72,06 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:19:35
US0378331005 USD 147,83 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:19:52
US30231G1022 USD 57,99 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:17:11
US25470F1049 USD 27,72 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:16:30
US46625H1005 USD 153,08 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:16:45
US30231G1022 USD 58,05 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:13:58
US25470F1049 USD 27,72 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:14:17
US5949181045 USD 286,9 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:10:59
US62914V1061 USD 44,35 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:11:05
US83304A1060 USD 72,01 120 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:11:29
PA1436583006 USD 21,15 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:11:36
US83304A1060 USD 71,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:10:53
US62914V1061 USD 44,34 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:10:55
US62914V1061 USD 44,34 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:10:56
US62914V1061 USD 44,34 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:09:43
US25470F1049 USD 27,62 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:09:55
US25470F1049 USD 27,68 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:06:58
PA1436583006 USD 21,16 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:07:29
PA1436583006 USD 21,14 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:06:39
US62914V1061 USD 44,35 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:06:42
US62914V1061 USD 44,35 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:06:51
PA1436583006 USD 21,16 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:05:01
US5949181045 USD 286,45 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:05:19
US5949181045 USD 286,4 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:02:06
US62914V1061 USD 44,31 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:02:10
US62914V1061 USD 44,34 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
18:01:55
US30231G1022 USD 58,04 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:58:32
US30231G1022 USD 58,03 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:56:59
US00165C1045 USD 33,55 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:57:00
US00165C1045 USD 33,55 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:57:04
US83304A1060 USD 72,35 120 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:56:53
US37045V1008 USD 57,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:56:55
US37045V1008 USD 57,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:56:56
US37045V1008 USD 57,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:55:51
US25470F1049 USD 27,78 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:46:02
US25470F1049 USD 27,62 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:46:28
US25470F1049 USD 27,65 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:44:09
AN8068571086 USD 28,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:44:10
AN8068571086 USD 28,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:44:10
AN8068571086 USD 28,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:44:33
US37045V1008 USD 57,64 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:44:35
US37045V1008 USD 57,64 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:44:35
US37045V1008 USD 57,64 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:41:00
PA1436583006 USD 21 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:41:00
PA1436583006 USD 21 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:41:27
PA1436583006 USD 21,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:41:30
PA1436583006 USD 21,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:41:43
AN8068571086 USD 28,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:41:43
AN8068571086 USD 28,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:41:44
AN8068571086 USD 28,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:41:45
US8725901040 USD 144,76 9 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:40:44
PA1436583006 USD 20,99 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:40:47
PA1436583006 USD 20,99 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:37:42
PA1436583006 USD 20,98 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:37:43
PA1436583006 USD 20,98 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:37:44
PA1436583006 USD 20,99 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:37:45
PA1436583006 USD 20,99 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:36:17
PA1436583006 USD 20,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:36:20
PA1436583006 USD 20,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:36:22
PA1436583006 USD 20,98 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:36:22
PA1436583006 USD 20,98 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:33:54
US62914V1061 USD 44,2 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:30:55
US62914V1061 USD 44,17 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:29:39
US25470F1049 USD 27,73 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:27:57
PA1436583006 USD 21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:27:58
PA1436583006 USD 21 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:28:00
PA1436583006 USD 21,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:28:02
PA1436583006 USD 21,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:27:18
US83304A1060 USD 72,36 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:27:22
US83304A1060 USD 72,36 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:27:22
US83304A1060 USD 72,36 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:27:33
PA1436583006 USD 20,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:27:34
PA1436583006 USD 20,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:27:35
PA1436583006 USD 20,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:27:35
PA1436583006 USD 20,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:27:35
PA1436583006 USD 20,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:27:36
PA1436583006 USD 20,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:27:36
PA1436583006 USD 21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:27:37
PA1436583006 USD 21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:27:37
PA1436583006 USD 21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:27:40
PA1436583006 USD 20,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:27:41
PA1436583006 USD 20,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:27:42
PA1436583006 USD 20,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:27:43
PA1436583006 USD 20,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:27:44
PA1436583006 USD 20,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:27:45
PA1436583006 USD 20,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:27:51
PA1436583006 USD 21 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:27:56
PA1436583006 USD 21,01 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:27:56
PA1436583006 USD 21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:25:05
US83304A1060 USD 72,3 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:25:09
US83304A1060 USD 72,32 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:25:10
US83304A1060 USD 72,32 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:24:15
US83304A1060 USD 72,21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:24:19
US83304A1060 USD 72,2 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:24:20
US83304A1060 USD 72,21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:24:23
US83304A1060 USD 72,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:24:23
US83304A1060 USD 72,16 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:24:24
US83304A1060 USD 72,16 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:24:36
US83304A1060 USD 72,2 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:24:39
US83304A1060 USD 72,2 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:24:40
US83304A1060 USD 72,2 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:24:41
US83304A1060 USD 72,22 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:24:42
US83304A1060 USD 72,22 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:24:43
US83304A1060 USD 72,25 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:24:54
US83304A1060 USD 72,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:24:55
US83304A1060 USD 72,27 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:24:56
US83304A1060 USD 72,27 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:09:17
US00165C1045 USD 33,33 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:09:22
US00165C1045 USD 33,32 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:09:23
US00165C1045 USD 33,31 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:09:51
PA1436583006 USD 21,08 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:09:53
PA1436583006 USD 21,08 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:09:54
PA1436583006 USD 21,08 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
17:09:55
US83304A1060 USD 72,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:35:07
US37045V1008 USD 57,62 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:35:11
US37045V1008 USD 57,62 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:35:12
US37045V1008 USD 57,61 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:35:13
US37045V1008 USD 57,61 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:35:13
US37045V1008 USD 57,61 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:35:14
US37045V1008 USD 57,61 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:35:15
US37045V1008 USD 57,61 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:35:21
US3453708600 USD 13,93 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:35:21
US3453708600 USD 13,93 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:35:22
US3453708600 USD 13,93 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:35:44
US3453708600 USD 13,93 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:35:46
US3453708600 USD 13,93 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:35:47
US3453708600 USD 13,93 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:35:52
US83304A1060 USD 73,31 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:35:52
US83304A1060 USD 73,31 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:35:53
US83304A1060 USD 73,31 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:35:53
US83304A1060 USD 73,31 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:35:54
US83304A1060 USD 73,31 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:32:40
US62914V1061 USD 44,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:32:42
US62914V1061 USD 44,38 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:32:42
US62914V1061 USD 44,38 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:32:44
US37045V1008 USD 57,57 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:32:45
US37045V1008 USD 57,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:32:45
US37045V1008 USD 57,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:32:45
US37045V1008 USD 57,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:32:46
US37045V1008 USD 57,57 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:32:46
US37045V1008 USD 57,57 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:32:47
US37045V1008 USD 57,58 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:12:03
US3453708600 USD 13,95 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:11:21
US3453708600 USD 13,94 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:09:42
US3453708600 USD 13,95 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:09:44
US3453708600 USD 13,95 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:06:49
US3453708600 USD 13,95 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:04:05
US2937921078 USD 22,3 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:04:13
US2937921078 USD 22,3 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:04:14
US2937921078 USD 22,3 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:04:22
US62914V1061 USD 44,42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:04:23
US62914V1061 USD 44,42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:01:03
US62914V1061 USD 44,44 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:01:32
US2937921078 USD 22,3 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:01:34
US2937921078 USD 22,3 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:01:35
US2937921078 USD 22,3 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:00:00
US5949181045 USD 286,66 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
15:51:11
US00165C1045 USD 33,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
15:47:16
US0378331005 USD 146,65 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
15:46:11
PA1436583006 USD 21,22 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
15:46:14
PA1436583006 USD 21,22 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
15:46:15
PA1436583006 USD 21,22 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
15:46:24
US0378331005 USD 146,55 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
15:45:00
US83304A1060 USD 73,03 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
15:45:18
US3453708600 USD 14,03 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
15:44:57
US83304A1060 USD 73,03 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
15:37:35
US83304A1060 USD 72,7 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
15:37:39
US83304A1060 USD 72,69 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
15:37:51
US83304A1060 USD 72,71 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
15:37:51
US83304A1060 USD 72,71 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
15:33:00
US0378331005 USD 145,86 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
15:32:36
US83304A1060 USD 72,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
15:32:40
US83304A1060 USD 72,57 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
15:32:44
US83304A1060 USD 72,53 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
15:32:45
US83304A1060 USD 72,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
15:31:13
US0378331005 USD 145,84 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
15:31:30
US0378331005 USD 145,83 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
15:28:26
US0378331005 USD 145,78 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
15:26:33
US0378331005 USD 145,55 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
15:26:42
US0378331005 USD 145,57 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
15:24:11
US7707001027 USD 44,64 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
15:18:49
US00165C1045 USD 32,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
15:18:53
US00165C1045 USD 32,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
15:18:53
US00165C1045 USD 32,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
15:18:54
US00165C1045 USD 32,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
15:18:56
US83304A1060 USD 72,51 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
15:18:56
US83304A1060 USD 72,51 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
14:50:26
PA1436583006 USD 20,98 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
14:50:34
PA1436583006 USD 20,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
14:44:16
AN8068571086 USD 28,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
14:44:23
AN8068571086 USD 28,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
14:44:36
US00165C1045 USD 33,48 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
14:44:36
US00165C1045 USD 33,48 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
14:44:37
US00165C1045 USD 33,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
14:44:45
US00165C1045 USD 33,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
14:44:47
US00165C1045 USD 33,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
14:40:40
AN8068571086 USD 28,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
14:37:42
US7170811035 USD 44,71 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
14:37:46
US7170811035 USD 44,73 4 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
14:29:09
AN8068571086 USD 28,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
14:29:13
AN8068571086 USD 28,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
14:29:14
AN8068571086 USD 28,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
14:28:12
PA1436583006 USD 20,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
14:28:17
PA1436583006 USD 20,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
14:28:30
US62914V1061 USD 44,34 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
14:28:30
US62914V1061 USD 44,34 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
14:28:31
US62914V1061 USD 44,33 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
14:27:44
US62914V1061 USD 44,33 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
14:27:49
US83304A1060 USD 74,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
14:27:50
US83304A1060 USD 74,05 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
14:27:51
US83304A1060 USD 74,05 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
14:27:51
US83304A1060 USD 74,05 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
14:10:22
US62914V1061 USD 44,14 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
14:10:36
US62914V1061 USD 44,17 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
14:07:41
US70450Y1038 USD 270,28 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
14:07:50
US3453708600 USD 13,79 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
14:07:55
US83304A1060 USD 73,7 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
14:07:56
US83304A1060 USD 73,7 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
14:06:00
US83304A1060 USD 74,05 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
14:06:07
US83304A1060 USD 74,02 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
14:03:45
US0378331005 USD 145,7 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:59:33
US0378331005 USD 145,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:58:02
US3453708600 USD 13,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:57:33
US00165C1045 USD 34,28 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:57:40
US00165C1045 USD 34,22 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:57:46
US00165C1045 USD 34,22 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:57:47
US00165C1045 USD 34,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:57:48
US00165C1045 USD 34,21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:47:15
US90184L1026 USD 70,93 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:46:30
US62914V1061 USD 44,96 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:46:36
US62914V1061 USD 44,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:46:36
US62914V1061 USD 44,9 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:46:37
US62914V1061 USD 44,9 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:46:37
US62914V1061 USD 44,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:46:38
US62914V1061 USD 44,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:46:38
US62914V1061 USD 44,92 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:46:39
US62914V1061 USD 44,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:46:40
US62914V1061 USD 44,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:46:40
US62914V1061 USD 44,86 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:44:02
US00165C1045 USD 34,03 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:44:07
US00165C1045 USD 33,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:44:36
US5949181045 USD 285,85 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:43:19
US62914V1061 USD 45,46 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:43:31
US62914V1061 USD 45,48 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:43:32
US62914V1061 USD 45,52 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:43:32
US62914V1061 USD 45,52 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:43:33
US62914V1061 USD 45,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:43:33
US62914V1061 USD 45,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:43:33
US62914V1061 USD 45,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:43:34
US62914V1061 USD 45,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:42:01
US00165C1045 USD 34,36 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:42:11
US00165C1045 USD 34,44 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:41:00
US00165C1045 USD 34,32 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:41:27
US00165C1045 USD 34,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:40:46
US00165C1045 USD 34,26 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:40:56
US5949181045 USD 285,68 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:39:52
US5949181045 USD 285,81 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:38:13
US5949181045 USD 285,34 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:38:18
US90184L1026 USD 69,61 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:38:34
US5949181045 USD 285,18 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:37:22
US83304A1060 USD 73,9 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:37:31
US83304A1060 USD 73,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:37:31
US83304A1060 USD 73,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:37:32
US83304A1060 USD 73,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:37:33
US83304A1060 USD 73,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:37:33
US83304A1060 USD 73,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:37:34
US83304A1060 USD 73,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:37:36
US0378331005 USD 145,66 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:37:37
US5949181045 USD 285,27 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:37:38
US62914V1061 USD 45,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:37:38
US62914V1061 USD 45,17 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:37:39
US62914V1061 USD 45,17 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:37:40
US62914V1061 USD 45,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:37:40
US62914V1061 USD 45,17 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:37:41
US62914V1061 USD 45,17 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:37:41
US62914V1061 USD 45,15 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:37:42
US62914V1061 USD 45,16 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:37:49
US00165C1045 USD 34,16 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:36:02
US58933Y1055 USD 76,76 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:36:41
US25470F1049 USD 27,86 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:36:44
US30231G1022 USD 57,78 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:35:17
US0378331005 USD 145,39 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:35:23
US0378331005 USD 145,35 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:35:24
US0378331005 USD 145,34 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:35:25
US0378331005 USD 145,33 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:35:26
US83304A1060 USD 73,72 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:35:27
US83304A1060 USD 73,72 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:35:28
US83304A1060 USD 73,62 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:35:32
US83304A1060 USD 73,64 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:35:33
US83304A1060 USD 73,64 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:35:34
US83304A1060 USD 73,64 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:35:35
US83304A1060 USD 73,6 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:35:44
US0378331005 USD 145,27 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:34:05
US0378331005 USD 145,27 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:34:14
US0378331005 USD 145,22 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:34:16
US0378331005 USD 145,31 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:34:17
US0378331005 USD 145,33 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:34:29
US30231G1022 USD 58,04 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:33:04
US62914V1061 USD 45,25 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:33:05
US62914V1061 USD 45,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:33:06
US62914V1061 USD 45,27 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:33:07
US62914V1061 USD 45,35 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:33:08
US62914V1061 USD 45,43 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:33:15
US62914V1061 USD 45,61 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:33:28
US62914V1061 USD 45,58 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:33:28
US62914V1061 USD 45,64 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:33:29
US62914V1061 USD 45,64 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:33:29
US62914V1061 USD 45,65 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:33:34
US3453708600 USD 13,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:33:39
US3453708600 USD 13,94 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:32:02
US5949181045 USD 285,06 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:32:20
US5949181045 USD 284,71 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:32:54
US83304A1060 USD 74,03 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:31:06
US62914V1061 USD 45,52 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:31:07
IE00BTN1Y115 USD 131,01 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
13:31:48
US83304A1060 USD 73,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
16:13:46
XS2051904733 EUR 99,292 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Αυγ 2021
13:19:34
XS2056371334 EUR 103,7 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Αυγ 2021
13:18:30
XS2056371334 EUR 103,7 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Αυγ 2021
15:56:18
US912796K329 EUR 99,9979 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2021
11:36:03
FX OTC OPTIONS1736079 USD 583 214.920 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2021
11:39:27
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1736081 USD 0 214.920 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2021
13:35:09
EURUSDFXRS228221 USD 1,1886 238.913.625 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2021
12:54:56
XS2264155305 EUR 109 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2021
12:38:24
XS1652965085 EUR 96,375 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2021
09:56:27
EURUSD FWD 20220126 USD 1,18 100.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2021
09:55:38
EURUSD FWD 20220121 USD 1,18 170.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2021
09:36:04
EURUSD FWD 20210809 USD 1,1815 449.294 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2021
12:26:35
GRS469003024 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ EUR 0 606 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
3 Αυγ 2021
11:36:04
FX OTC OPTIONS1736080 USD 583 214.920 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2021
11:29:02
XS2121408996 EUR 94,75 9.726.644 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Αυγ 2021
07:54:09
EUA 02AUGUST21 MYTIL EUR 54,49 163.470 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2021
08:59:51
EURUSD FWD 20211231 USD 1,1945 70.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2021
08:59:32
EURUSD FWD 20211231 USD 1,1852 51.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2021
11:09:30
XS1652965085 EUR 96,375 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2021
10:19:18
XS1991034825 EUR 103 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Αυγ 2021
09:25:22
EURBGN SWAP 20211104 BGN 1,9574 59.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Αυγ 2021
10:56:05
EURUSD FWD 20210915 USD 1,1901 100.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Αυγ 2021
10:55:38
EURUSD FWD 20210830 USD 1,1897 100.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Αυγ 2021
08:27:40
EURUSD FWD 20210809 USD 1,1815 9.325.935 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Αυγ 2021
08:25:33
EURUSD FWD 20210930 USD 1,205 700.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Αυγ 2021
08:24:59
EURUSD FWD 20210930 USD 1,21 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Αυγ 2021
08:24:28
EURUSD FWD 20210930 USD 1,2228 61.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Αυγ 2021
06:41:08
EURGBP FWD 20220331 GBP 0,8576 7.636.645 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Αυγ 2021
19:56:24
US83304A1060 USD 73,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:56:25
US83304A1060 USD 73,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:56:26
US83304A1060 USD 73,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:56:27
US83304A1060 USD 73,46 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:56:30
US83304A1060 USD 73,48 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:56:31
US83304A1060 USD 73,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:56:32
US83304A1060 USD 73,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:56:33
US83304A1060 USD 73,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:56:33
US83304A1060 USD 73,48 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:56:34
US83304A1060 USD 73,48 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:56:42
US83304A1060 USD 73,52 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:56:43
US83304A1060 USD 73,52 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:56:43
US83304A1060 USD 73,52 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:56:43
US83304A1060 USD 73,52 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:56:45
US83304A1060 USD 73,52 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:56:46
US83304A1060 USD 73,52 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:56:47
US83304A1060 USD 73,52 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:56:47
US83304A1060 USD 73,52 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:55:43
US83304A1060 USD 73,48 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:55:44
US83304A1060 USD 73,46 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:55:45
US83304A1060 USD 73,45 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:55:45
US83304A1060 USD 73,45 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:55:47
US83304A1060 USD 73,45 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:55:47
US83304A1060 USD 73,45 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:55:49
US83304A1060 USD 73,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:55:50
US83304A1060 USD 73,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:55:50
US83304A1060 USD 73,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:55:50
US83304A1060 USD 73,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:55:51
US83304A1060 USD 73,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:55:51
US83304A1060 USD 73,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:54:09
US5949181045 USD 284,91 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:54:41
US8552441094 USD 120,19 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:52:57
US37045V1008 USD 56,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:52:59
PA1436583006 USD 21,38 320 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:53:00
US00165C1045 USD 35,25 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:53:01
US37045V1008 USD 56,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:53:02
US83304A1060 USD 73,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:53:03
US83304A1060 USD 73,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:53:03
US83304A1060 USD 73,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:53:04
US83304A1060 USD 73,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:53:04
US83304A1060 USD 73,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:53:05
US83304A1060 USD 73,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:53:05
US83304A1060 USD 73,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:53:05
US83304A1060 USD 73,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:53:06
US83304A1060 USD 73,42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:53:06
US83304A1060 USD 73,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:52:02
US00165C1045 USD 35,33 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:52:12
US00165C1045 USD 35,33 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:52:16
US37045V1008 USD 56,92 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:52:42
US00165C1045 USD 35,29 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:52:44
PA1436583006 USD 21,39 320 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:51:54
US37045V1008 USD 56,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:51:55
US00165C1045 USD 35,35 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:51:56
US00165C1045 USD 35,34 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:49:37
US00165C1045 USD 35,36 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:40:59
US8552441094 USD 120,41 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:40:21
US90184L1026 USD 68,99 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:39:18
US5949181045 USD 285,15 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:36:20
US8552441094 USD 120,47 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:34:52
US90184L1026 USD 69,2 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:32:43
US5949181045 USD 285,19 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:29:11
PA1436583006 USD 21,57 320 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:29:14
US00165C1045 USD 35,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:29:15
US00165C1045 USD 35,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:29:15
US00165C1045 USD 35,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:29:15
US8552441094 USD 120,44 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:29:16
US00165C1045 USD 35,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:29:29
US5949181045 USD 285,19 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:29:33
US37045V1008 USD 57,2 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:29:35
US00165C1045 USD 35,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:28:25
US2546871060 USD 175,74 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:28:36
US5949181045 USD 285,08 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:27:03
US5949181045 USD 285,2 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:13:58
US00165C1045 USD 36,05 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:14:00
US37045V1008 USD 57,29 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:13:06
US00165C1045 USD 36,09 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:13:07
US00165C1045 USD 36,09 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:13:23
US7475251036 USD 149,45 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:13:47
US37045V1008 USD 57,29 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:13:48
US37045V1008 USD 57,29 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:13:48
US37045V1008 USD 57,29 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:13:49
US37045V1008 USD 57,29 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:12:28
US0378331005 USD 145,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:12:35
US0378331005 USD 145,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:12:37
US0378331005 USD 145,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:12:38
US7475251036 USD 149,42 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:12:55
US0378331005 USD 145,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:11:06
US8552441094 USD 120,63 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:04:43
US8552441094 USD 120,68 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:02:04
US00165C1045 USD 35,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:02:06
US00165C1045 USD 35,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:02:07
US00165C1045 USD 35,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:02:07
US00165C1045 USD 35,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:02:08
US00165C1045 USD 35,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:02:13
US83304A1060 USD 74,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:02:14
US83304A1060 USD 74,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:02:56
US83304A1060 USD 74,51 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
19:02:57
US83304A1060 USD 74,51 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:56:54
US00165C1045 USD 35,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:56:54
US00165C1045 USD 35,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:56:55
US00165C1045 USD 35,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:56:55
US00165C1045 USD 35,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:56:56
US00165C1045 USD 35,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:54:38
US00165C1045 USD 35,98 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:54:39
US00165C1045 USD 35,98 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:53:05
US00165C1045 USD 35,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:52:23
PA1436583006 USD 21,78 320 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:52:24
PA1436583006 USD 21,78 320 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:52:25
PA1436583006 USD 21,78 320 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:52:29
PA1436583006 USD 21,78 320 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:52:29
PA1436583006 USD 21,78 320 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:52:30
PA1436583006 USD 21,78 320 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:52:45
PA1436583006 USD 21,78 320 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:52:46
PA1436583006 USD 21,78 320 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:52:47
PA1436583006 USD 21,78 320 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:50:59
US00165C1045 USD 35,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:51:00
US00165C1045 USD 35,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:51:01
US00165C1045 USD 35,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:51:01
US00165C1045 USD 35,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:51:02
US00165C1045 USD 35,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:51:02
US00165C1045 USD 35,91 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:49:58
US00165C1045 USD 35,92 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:49:58
US00165C1045 USD 35,92 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:49:59
US00165C1045 USD 35,92 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:49:59
US00165C1045 USD 35,92 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:50:00
US00165C1045 USD 35,92 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:49:51
US0378331005 USD 145,96 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:49:52
US0378331005 USD 145,96 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:49:53
US0378331005 USD 145,96 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:49:56
US00165C1045 USD 35,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:49:57
US00165C1045 USD 35,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:49:57
US00165C1045 USD 35,92 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:47:46
US0378331005 USD 145,92 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:47:47
US0378331005 USD 145,92 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:47:48
US0378331005 USD 145,92 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:45:01
US3453708600 USD 14,01 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:44:21
US0378331005 USD 146 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:44:22
US0378331005 USD 146 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:44:26
US37045V1008 USD 57,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:44:27
US37045V1008 USD 57,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:44:37
US00165C1045 USD 36,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:44:38
US00165C1045 USD 36,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:44:38
US00165C1045 USD 36,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:43:14
US90184L1026 USD 69,55 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:43:19
US00165C1045 USD 36,09 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:43:20
US00165C1045 USD 36,08 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:43:34
US00165C1045 USD 36,08 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:43:34
US00165C1045 USD 36,08 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:43:35
US00165C1045 USD 36,08 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:43:45
US37045V1008 USD 57,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:43:46
US37045V1008 USD 57,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:43:46
US37045V1008 USD 57,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:43:49
US3453708600 USD 14,01 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:43:56
US37045V1008 USD 57,39 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:42:29
US8552441094 USD 120,79 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:41:17
US00165C1045 USD 36,03 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:41:18
US00165C1045 USD 36,03 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:41:19
US00165C1045 USD 36,03 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:41:19
US00165C1045 USD 36,03 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:39:57
US0378331005 USD 145,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:39:58
US0378331005 USD 145,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:39:58
US0378331005 USD 145,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:40:02
US00165C1045 USD 36,09 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:40:10
US90184L1026 USD 69,64 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:40:12
US00165C1045 USD 36,14 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:40:13
US0320951017 USD 72,7 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:40:14
US0320951017 USD 72,7 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:40:14
US0320951017 USD 72,7 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:40:15
US0378331005 USD 145,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:40:16
US0378331005 USD 145,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:40:16
US0378331005 USD 145,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:40:17
US1924461023 USD 73,98 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:40:20
US0378331005 USD 145,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:40:21
US0378331005 USD 145,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:40:24
US00165C1045 USD 36,14 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:40:25
US00165C1045 USD 36,15 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:40:25
US00165C1045 USD 36,15 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:40:27
US00165C1045 USD 36,15 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:39:51
US26875P1012 USD 72,61 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:39:52
US26875P1012 USD 72,6 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:39:53
US26875P1012 USD 72,61 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:39:53
US58933Y1055 USD 76,31 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:39:54
US58933Y1055 USD 76,31 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:39:55
US58933Y1055 USD 76,31 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:37:59
US0320951017 USD 72,7 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:38:00
US0320951017 USD 72,7 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:38:00
US0320951017 USD 72,7 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:38:09
US26875P1012 USD 72,51 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:38:10
US26875P1012 USD 72,51 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:38:11
US26875P1012 USD 72,51 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:38:20
US8552441094 USD 120,87 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:37:21
US1924461023 USD 73,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:37:39
US58933Y1055 USD 76,29 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:37:40
US90184L1026 USD 69,56 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:37:40
US58933Y1055 USD 76,29 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:37:41
US58933Y1055 USD 76,29 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:36:15
US0378331005 USD 145,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:36:17
US0378331005 USD 145,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:36:52
US0378331005 USD 145,97 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:36:53
US0378331005 USD 145,97 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:36:54
US0378331005 USD 145,97 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:36:54
US0378331005 USD 145,97 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:36:55
US0378331005 USD 145,97 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:35:08
US00165C1045 USD 36,17 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:35:09
US00165C1045 USD 36,17 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:35:09
US00165C1045 USD 36,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:35:10
US00165C1045 USD 36,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:35:11
US00165C1045 USD 36,19 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:35:11
US00165C1045 USD 36,2 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:35:24
US3453708600 USD 14 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:35:25
US3453708600 USD 14 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:35:26
US3453708600 USD 14 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:35:31
US83304A1060 USD 74,62 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:35:33
US83304A1060 USD 74,62 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:35:38
US0378331005 USD 145,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:35:39
US0378331005 USD 145,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:35:39
US0378331005 USD 145,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:32:58
US00165C1045 USD 36,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:33:00
US00165C1045 USD 36,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:33:00
US00165C1045 USD 36,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:33:01
US00165C1045 USD 36,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:33:02
US00165C1045 USD 36,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:33:02
US00165C1045 USD 36,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:32:18
US83304A1060 USD 74,61 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:32:19
US83304A1060 USD 74,61 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:32:19
US83304A1060 USD 74,61 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:32:20
US83304A1060 USD 74,61 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:32:21
US83304A1060 USD 74,61 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:32:23
US3453708600 USD 14,01 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:32:24
US3453708600 USD 14,01 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:32:25
US3453708600 USD 14,01 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:32:54
US83304A1060 USD 74,62 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:32:55
US83304A1060 USD 74,62 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:32:56
US83304A1060 USD 74,62 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:27:56
US90184L1026 USD 69,39 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:23:33
US90184L1026 USD 69,36 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:20:49
US83304A1060 USD 74,58 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:20:49
US83304A1060 USD 74,58 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:20:50
US83304A1060 USD 74,58 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:20:51
US83304A1060 USD 74,58 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:20:51
US83304A1060 USD 74,58 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:18:09
US83304A1060 USD 74,63 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:18:10
US83304A1060 USD 74,63 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:18:10
US83304A1060 USD 74,63 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:18:11
US83304A1060 USD 74,63 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:18:12
US83304A1060 USD 74,63 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:14:22
US2937921078 USD 22,52 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:14:23
US2937921078 USD 22,52 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:14:24
US2937921078 USD 22,52 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:14:24
US2937921078 USD 22,52 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:14:33
US2937921078 USD 22,52 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:14:34
US2937921078 USD 22,52 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:14:34
US2937921078 USD 22,52 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:14:35
US2937921078 USD 22,52 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:12:58
US0378331005 USD 146,02 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:12:59
US0378331005 USD 146,02 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:12:57
US0378331005 USD 146,02 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:10:31
US90184L1026 USD 69,41 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:09:06
US90184L1026 USD 69,25 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:09:25
US0378331005 USD 145,97 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:09:25
US0378331005 USD 145,97 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:07:58
US0378331005 USD 146,08 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:06:07
PA1436583006 USD 21,74 320 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:06:09
PA1436583006 USD 21,74 320 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:06:09
PA1436583006 USD 21,74 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:06:10
US83304A1060 USD 74,67 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:06:11
PA1436583006 USD 21,74 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:06:13
US83304A1060 USD 74,67 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:06:14
US83304A1060 USD 74,67 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:06:15
US83304A1060 USD 74,67 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:06:15
US83304A1060 USD 74,67 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:05:17
US90184L1026 USD 69,24 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:04:30
US90184L1026 USD 69,18 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:02:25
US83304A1060 USD 74,6 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:02:26
US83304A1060 USD 74,6 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:02:26
US83304A1060 USD 74,6 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:02:27
US83304A1060 USD 74,6 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:02:27
US83304A1060 USD 74,6 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:00:13
US37045V1008 USD 57,33 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:00:14
US37045V1008 USD 57,33 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:00:15
US37045V1008 USD 57,33 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:00:15
US37045V1008 USD 57,33 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:00:16
US37045V1008 USD 57,33 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
18:00:17
US37045V1008 USD 57,33 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:59:27
PA1436583006 USD 21,67 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:59:28
PA1436583006 USD 21,67 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:59:29
PA1436583006 USD 21,67 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:59:32
US3453708600 USD 13,98 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:59:37
US37045V1008 USD 57,32 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:59:38
US37045V1008 USD 57,32 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:59:39
US37045V1008 USD 57,32 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:59:39
US37045V1008 USD 57,32 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:59:39
US37045V1008 USD 57,32 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:59:40
US37045V1008 USD 57,32 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:59:56
US90184L1026 USD 68,99 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:58:43
US00165C1045 USD 36,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:58:44
US00165C1045 USD 36,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:58:44
US00165C1045 USD 36,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:58:45
US00165C1045 USD 36,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:58:46
US00165C1045 USD 36,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:58:56
US3453708600 USD 13,99 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:55:28
US37045V1008 USD 57,31 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:55:29
US37045V1008 USD 57,31 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:55:30
US37045V1008 USD 57,31 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:55:42
US00165C1045 USD 35,91 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:55:43
US00165C1045 USD 35,91 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:55:44
US00165C1045 USD 35,9 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:55:45
US00165C1045 USD 35,9 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:55:45
US00165C1045 USD 35,9 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:52:16
US0378331005 USD 145,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:52:31
US37045V1008 USD 57,29 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:52:32
US37045V1008 USD 57,29 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:52:33
US37045V1008 USD 57,29 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:51:03
US46267X1081 USD 11,52 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:51:04
US46267X1081 USD 11,52 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:51:04
US46267X1081 USD 11,52 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:51:05
US46267X1081 USD 11,52 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:51:06
US46267X1081 USD 11,52 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:51:14
US0378331005 USD 145,78 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:49:51
PA1436583006 USD 21,67 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:43:25
US0378331005 USD 146 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:43:26
US0378331005 USD 146 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:43:26
US0378331005 USD 146 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:43:27
US0378331005 USD 146 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:43:32
PA1436583006 USD 21,68 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:43:33
PA1436583006 USD 21,68 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:43:33
PA1436583006 USD 21,68 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:43:34
PA1436583006 USD 21,68 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:43:37
PA1436583006 USD 21,68 320 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:43:38
PA1436583006 USD 21,68 320 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:41:00
PA1436583006 USD 21,7 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:40:31
PA1436583006 USD 21,69 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:40:33
PA1436583006 USD 21,69 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:40:33
PA1436583006 USD 21,69 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:40:34
PA1436583006 USD 21,69 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:40:35
PA1436583006 USD 21,7 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:40:35
PA1436583006 USD 21,7 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:40:36
PA1436583006 USD 21,7 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:40:37
PA1436583006 USD 21,7 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:40:39
PA1436583006 USD 21,71 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:40:40
PA1436583006 USD 21,71 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:40:50
US0378331005 USD 145,98 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:40:51
US0378331005 USD 145,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:40:52
US0378331005 USD 145,98 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:40:52
US0378331005 USD 145,98 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:39:18
PA1436583006 USD 21,69 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:39:20
PA1436583006 USD 21,69 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:39:21
PA1436583006 USD 21,69 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:39:21
PA1436583006 USD 21,69 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:39:23
PA1436583006 USD 21,69 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:39:23
PA1436583006 USD 21,69 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:39:24
PA1436583006 USD 21,69 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:39:25
PA1436583006 USD 21,69 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:39:35
PA1436583006 USD 21,68 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:39:36
PA1436583006 USD 21,68 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:39:36
PA1436583006 USD 21,68 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:39:37
PA1436583006 USD 21,68 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:39:37
PA1436583006 USD 21,68 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:39:37
PA1436583006 USD 21,68 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:39:38
PA1436583006 USD 21,68 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:39:38
PA1436583006 USD 21,68 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:36:20
US37045V1008 USD 57,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:36:21
US37045V1008 USD 57,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:36:28
PA1436583006 USD 21,68 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:36:28
PA1436583006 USD 21,68 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:36:29
PA1436583006 USD 21,68 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:36:29
PA1436583006 USD 21,68 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:36:30
PA1436583006 USD 21,68 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:36:30
PA1436583006 USD 21,68 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:36:30
PA1436583006 USD 21,68 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:36:31
PA1436583006 USD 21,68 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:35:01
PA1436583006 USD 21,7 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:35:01
PA1436583006 USD 21,7 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:35:02
PA1436583006 USD 21,7 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:35:03
PA1436583006 USD 21,7 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:35:18
US37045V1008 USD 57,36 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:35:51
US0079031078 USD 109,68 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:35:54
US0079031078 USD 109,7 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:34:19
PA1436583006 USD 21,67 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:34:20
PA1436583006 USD 21,67 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:34:25
US3453708600 USD 13,98 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:34:32
US37045V1008 USD 57,37 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:24:00
US3453708600 USD 13,99 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:24:01
US3453708600 USD 13,99 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:24:02
US3453708600 USD 13,99 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:24:02
US3453708600 USD 13,99 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:24:06
PA1436583006 USD 21,73 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:24:06
PA1436583006 USD 21,73 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:24:07
PA1436583006 USD 21,73 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:24:07
PA1436583006 USD 21,73 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:24:08
PA1436583006 USD 21,73 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:24:08
PA1436583006 USD 21,73 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:24:08
PA1436583006 USD 21,73 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:24:09
PA1436583006 USD 21,73 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:24:09
PA1436583006 USD 21,73 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:10:23
US58933Y1055 USD 76,48 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:09:01
US25470F1049 USD 29,19 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:01:59
AN8068571086 USD 28,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:02:41
US3453708600 USD 13,99 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:02:41
US3453708600 USD 13,99 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:02:42
US3453708600 USD 13,99 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:01:40
PA1436583006 USD 21,8 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:01:40
PA1436583006 USD 21,8 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:01:41
PA1436583006 USD 21,8 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:01:42
PA1436583006 USD 21,8 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:01:42
PA1436583006 USD 21,8 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:01:43
PA1436583006 USD 21,8 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
17:01:53
AN8068571086 USD 28,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:54:20
US37045V1008 USD 57,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:54:26
PA1436583006 USD 21,79 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:54:27
PA1436583006 USD 21,79 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:54:28
PA1436583006 USD 21,79 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:54:28
PA1436583006 USD 21,79 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:54:29
PA1436583006 USD 21,79 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:54:29
PA1436583006 USD 21,79 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:41:59
US37045V1008 USD 57,39 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:41:28
US46267X1081 USD 11,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:41:31
US46267X1081 USD 11,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:41:32
US46267X1081 USD 11,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:41:32
US46267X1081 USD 11,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:41:33
US46267X1081 USD 11,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:41:54
US0378331005 USD 145,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:41:55
US0378331005 USD 145,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:40:28
US3453708600 USD 13,97 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:38:06
PA1436583006 USD 21,81 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:38:07
PA1436583006 USD 21,8 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:38:08
PA1436583006 USD 21,8 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:38:09
PA1436583006 USD 21,8 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:38:09
PA1436583006 USD 21,8 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:38:15
US0378331005 USD 145,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:38:16
US0378331005 USD 145,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:33:25
PA1436583006 USD 21,79 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:33:26
PA1436583006 USD 21,79 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:33:27
PA1436583006 USD 21,79 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:33:27
PA1436583006 USD 21,79 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:33:28
PA1436583006 USD 21,79 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:33:43
PA1436583006 USD 21,79 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:33:44
PA1436583006 USD 21,79 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:33:45
PA1436583006 USD 21,79 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:33:45
PA1436583006 USD 21,79 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:33:45
PA1436583006 USD 21,79 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:32:26
PA1436583006 USD 21,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:32:27
PA1436583006 USD 21,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:32:28
PA1436583006 USD 21,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:32:29
PA1436583006 USD 21,78 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:32:29
PA1436583006 USD 21,78 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:32:30
PA1436583006 USD 21,78 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:32:31
PA1436583006 USD 21,78 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:32:31
PA1436583006 USD 21,78 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:32:34
PA1436583006 USD 21,79 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:32:34
PA1436583006 USD 21,79 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:32:35
PA1436583006 USD 21,79 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:32:35
PA1436583006 USD 21,79 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:32:36
PA1436583006 USD 21,79 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:30:57
PA1436583006 USD 21,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:31:05
PA1436583006 USD 21,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:31:05
PA1436583006 USD 21,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:31:06
PA1436583006 USD 21,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:31:07
PA1436583006 USD 21,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:31:08
PA1436583006 USD 21,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:31:08
PA1436583006 USD 21,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:31:14
US62914V1061 USD 46,06 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:31:15
US62914V1061 USD 46,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:31:16
US62914V1061 USD 46,06 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:31:17
US62914V1061 USD 46,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:31:23
US0378331005 USD 145,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:31:24
US0378331005 USD 145,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:31:29
US0378331005 USD 145,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:31:30
US0378331005 USD 145,67 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:31:35
PA1436583006 USD 21,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:31:36
PA1436583006 USD 21,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:31:36
PA1436583006 USD 21,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:31:37
PA1436583006 USD 21,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:31:40
PA1436583006 USD 21,77 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:31:40
PA1436583006 USD 21,77 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:31:41
PA1436583006 USD 21,77 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:31:42
PA1436583006 USD 21,77 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:30:56
PA1436583006 USD 21,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:20:57
PA1436583006 USD 21,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:20:58
PA1436583006 USD 21,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:20:59
PA1436583006 USD 21,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:21:00
PA1436583006 USD 21,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:21:00
PA1436583006 USD 21,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:21:01
PA1436583006 USD 21,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:21:05
PA1436583006 USD 21,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:21:08
PA1436583006 USD 21,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:21:08
PA1436583006 USD 21,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:21:09
PA1436583006 USD 21,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:21:10
PA1436583006 USD 21,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:21:10
PA1436583006 USD 21,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:21:10
PA1436583006 USD 21,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:21:11
PA1436583006 USD 21,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:21:11
PA1436583006 USD 21,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:21:32
US0605051046 USD 38 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:20:48
PA1436583006 USD 21,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:17:35
US62914V1061 USD 45,64 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:17:36
US62914V1061 USD 45,63 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:17:37
US62914V1061 USD 45,63 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:17:44
PA1436583006 USD 21,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:17:45
PA1436583006 USD 21,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:17:45
PA1436583006 USD 21,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:17:45
PA1436583006 USD 21,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:17:46
PA1436583006 USD 21,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:17:46
PA1436583006 USD 21,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:17:47
PA1436583006 USD 21,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:17:47
PA1436583006 USD 21,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:11:25
US0378331005 USD 145,59 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:11:50
US0378331005 USD 145,61 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:03:06
US3453708600 USD 13,9 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:03:09
US0378331005 USD 145,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:03:23
US0378331005 USD 145,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:03:27
US62914V1061 USD 45,58 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:03:28
US62914V1061 USD 45,58 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:03:28
US62914V1061 USD 45,57 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
15:49:50
US5949181045 USD 286,21 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
15:46:14
US90184L1026 USD 70,25 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
15:43:22
US67066G1040 USD 198,91 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
15:21:11
US62914V1061 USD 46,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
15:21:11
US62914V1061 USD 46,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
15:21:12
US62914V1061 USD 46,06 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
15:21:12
US62914V1061 USD 46,05 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
15:21:18
US62914V1061 USD 46,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
15:21:18
US62914V1061 USD 46,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
15:21:19
US62914V1061 USD 46,05 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
15:21:20
US62914V1061 USD 46,05 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
15:20:42
US6516391066 USD 62,05 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
15:20:43
US6516391066 USD 62,05 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
15:20:43
US83304A1060 USD 74,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
15:20:46
US62914V1061 USD 45,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
15:20:46
US62914V1061 USD 45,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
15:20:47
US62914V1061 USD 45,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
15:20:47
US62914V1061 USD 45,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
15:13:57
US83304A1060 USD 74,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
15:13:02
US1011371077 USD 46,1 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
15:13:03
US1011371077 USD 46,1 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
15:13:54
PA1436583006 USD 21,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
15:13:55
PA1436583006 USD 21,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
15:13:55
PA1436583006 USD 21,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
15:13:56
PA1436583006 USD 21,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
15:11:03
PA1436583006 USD 21,91 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
15:11:03
PA1436583006 USD 21,91 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
15:11:04
PA1436583006 USD 21,91 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
15:11:04
PA1436583006 USD 21,91 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
15:10:24
US83304A1060 USD 74,96 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
15:08:58
US83304A1060 USD 74,91 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
15:08:56
US83304A1060 USD 74,86 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
15:07:01
US83304A1060 USD 74,84 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
15:04:15
US6516391066 USD 62,15 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:56:23
US83304A1060 USD 74,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:56:25
US83304A1060 USD 74,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:56:25
US83304A1060 USD 74,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:56:33
US6516391066 USD 62,28 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:56:34
US6516391066 USD 62,29 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:56:34
US6516391066 USD 62,29 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:54:40
US58933Y1055 USD 76,86 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:52:59
US83304A1060 USD 74,74 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:53:00
US83304A1060 USD 74,74 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:53:00
US83304A1060 USD 74,74 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:52:57
US3453708600 USD 14,03 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:50:43
US88160R1014 USD 726,01 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:48:00
US3453708600 USD 14,08 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:47:37
US0378331005 USD 145,83 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:43:46
US0378331005 USD 145,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:43:55
US0378331005 USD 145,58 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:42:21
US3453708600 USD 14,07 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:42:24
US0378331005 USD 145,55 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:38:57
US0378331005 USD 145,57 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:38:58
US0378331005 USD 145,57 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:38:59
US0378331005 USD 145,57 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:38:59
US3453708600 USD 14,11 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:39:02
US0378331005 USD 145,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:39:03
US0378331005 USD 145,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:39:04
US0378331005 USD 145,54 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:39:04
US0378331005 USD 145,54 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:39:05
US0378331005 USD 145,54 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:39:34
US0378331005 USD 145,63 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:39:35
US0378331005 USD 145,64 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:39:36
US0378331005 USD 145,64 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:39:37
US0378331005 USD 145,64 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:39:37
US0378331005 USD 145,64 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:39:38
US3453708600 USD 14,11 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:39:39
US3453708600 USD 14,11 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:39:40
US3453708600 USD 14,11 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:39:40
US3453708600 USD 14,11 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:39:41
US3453708600 USD 14,11 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:38:56
US0378331005 USD 145,57 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:38:57
US0378331005 USD 145,57 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:36:13
US6516391066 USD 62,53 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:36:14
US6516391066 USD 62,53 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:36:15
US6516391066 USD 62,53 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:36:19
US0378331005 USD 145,53 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:36:20
US0378331005 USD 145,53 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:36:20
US0378331005 USD 145,53 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:36:22
US6516391066 USD 62,54 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:36:23
US6516391066 USD 62,55 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:36:24
US6516391066 USD 62,55 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:36:24
US6516391066 USD 62,54 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:36:26
US0378331005 USD 145,53 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:36:26
US0378331005 USD 145,52 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:33:37
US83304A1060 USD 74,78 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:33:38
US83304A1060 USD 74,78 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:33:39
US83304A1060 USD 74,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:33:40
US83304A1060 USD 74,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:31:04
US0378331005 USD 145,86 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:31:05
US0378331005 USD 145,86 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:31:12
US83304A1060 USD 74,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:31:13
US83304A1060 USD 74,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:31:13
US83304A1060 USD 74,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:31:14
US83304A1060 USD 74,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:27:12
US37045V1008 USD 58,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:27:14
US37045V1008 USD 58,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:27:14
US37045V1008 USD 58,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:27:15
US37045V1008 USD 58,19 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:27:16
US37045V1008 USD 58,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:27:17
US0378331005 USD 145,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:27:18
US0378331005 USD 145,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:26:25
US69608A1088 USD 21,95 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:23:28
US69608A1088 USD 21,93 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:22:16
US0378331005 USD 146,12 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:21:47
US7475251036 USD 152,15 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:21:48
US7475251036 USD 152,16 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:18:58
US25470F1049 USD 29,16 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:15:04
US37045V1008 USD 58,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:15:04
US37045V1008 USD 58,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:15:05
US37045V1008 USD 58,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:15:05
US37045V1008 USD 58,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:15:06
US37045V1008 USD 58,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:15:38
US6516391066 USD 62,53 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:15:38
US6516391066 USD 62,53 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:15:39
US6516391066 USD 62,53 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:15:39
US6516391066 USD 62,53 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:14:09
US6516391066 USD 62,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:14:10
US6516391066 USD 62,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:14:22
US0378331005 USD 146,08 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:14:44
US6516391066 USD 62,48 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:14:45
US6516391066 USD 62,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:14:49
US0378331005 USD 146,12 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:14:55
US6516391066 USD 62,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:14:56
US6516391066 USD 62,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:14:57
US6516391066 USD 62,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:12:17
US0378331005 USD 146,02 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:12:37
PA1436583006 USD 22,32 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:12:45
US37045V1008 USD 58,09 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:11:26
US0378331005 USD 145,98 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:11:28
US3453708600 USD 14,19 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:11:32
US37045V1008 USD 58,2 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:11:34
PA1436583006 USD 22,31 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:11:41
US83304A1060 USD 74,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:11:41
US83304A1060 USD 74,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:11:42
US83304A1060 USD 74,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:11:43
US83304A1060 USD 74,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:11:43
US83304A1060 USD 74,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:11:44
US83304A1060 USD 74,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:11:48
US83304A1060 USD 74,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:11:49
US83304A1060 USD 74,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:11:49
US83304A1060 USD 74,9 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:11:51
US83304A1060 USD 74,91 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:11:51
US83304A1060 USD 74,91 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:11:52
US83304A1060 USD 74,91 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:10:09
US0378331005 USD 145,84 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:10:10
US0378331005 USD 145,85 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:10:11
US0378331005 USD 145,87 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:10:11
US0378331005 USD 145,86 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:10:15
US0378331005 USD 145,84 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:10:16
US0378331005 USD 145,84 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:10:17
US0378331005 USD 145,83 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:10:17
US0378331005 USD 145,83 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:10:22
US0378331005 USD 145,84 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:10:23
US0378331005 USD 145,83 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:10:23
US0378331005 USD 145,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:10:27
US0378331005 USD 145,85 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:10:33
US0378331005 USD 145,84 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:10:34
US0378331005 USD 145,84 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:10:34
US0378331005 USD 145,84 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:10:35
US0378331005 USD 145,86 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:10:38
AN8068571086 USD 29,58 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:10:39
AN8068571086 USD 29,58 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:10:40
AN8068571086 USD 29,58 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:10:40
AN8068571086 USD 29,57 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:10:41
US0378331005 USD 145,84 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:10:43
US0378331005 USD 145,84 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:10:43
US0378331005 USD 145,84 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:09:44
US0378331005 USD 145,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:09:45
US0378331005 USD 145,78 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:09:46
US0378331005 USD 145,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:09:47
US0378331005 USD 145,75 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:09:51
US0378331005 USD 145,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:09:52
US0378331005 USD 145,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:09:52
US0378331005 USD 145,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:08:27
PA1436583006 USD 22,35 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:08:28
PA1436583006 USD 22,35 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:08:37
AN8068571086 USD 29,54 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:08:38
AN8068571086 USD 29,55 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:08:44
US0378331005 USD 145,84 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:08:44
US0378331005 USD 145,83 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:08:45
US0378331005 USD 145,84 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:08:45
US0378331005 USD 145,85 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:08:47
US0378331005 USD 145,85 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:08:50
AN8068571086 USD 29,55 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:08:51
AN8068571086 USD 29,55 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:08:53
US0378331005 USD 145,78 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:08:53
US0378331005 USD 145,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:08:53
US0378331005 USD 145,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:08:54
US0378331005 USD 145,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:06:41
US0378331005 USD 145,73 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:05:26
US0378331005 USD 145,87 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:05:28
US0378331005 USD 145,83 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:05:28
US0378331005 USD 145,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:05:29
US0378331005 USD 145,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:05:29
US0378331005 USD 145,78 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:04:33
PA1436583006 USD 22,29 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:04:35
US30231G1022 USD 58,87 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:03:29
PA1436583006 USD 22,35 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:03:31
PA1436583006 USD 22,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:03:31
PA1436583006 USD 22,38 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:03:43
PA1436583006 USD 22,36 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:03:43
PA1436583006 USD 22,36 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:01:58
US0378331005 USD 146,01 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:02:03
US7475251036 USD 150,85 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:02:07
US30231G1022 USD 58,94 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:00:57
US37045V1008 USD 58,27 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:00:58
US37045V1008 USD 58,27 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:00:59
US37045V1008 USD 58,26 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:01:29
US37045V1008 USD 58,27 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:01:29
US37045V1008 USD 58,27 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:01:30
US37045V1008 USD 58,27 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:01:41
US62914V1061 USD 46 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:01:41
US62914V1061 USD 46 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:01:42
US62914V1061 USD 45,98 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:01:48
US0378331005 USD 145,98 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:01:49
US0378331005 USD 145,98 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:01:49
US0378331005 USD 145,98 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:01:50
US0378331005 USD 145,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:01:53
US62914V1061 USD 46,06 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:01:54
US62914V1061 USD 46,06 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:01:55
US62914V1061 USD 46,06 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:01:56
US0378331005 USD 145,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:01:56
US0378331005 USD 145,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:01:57
US0378331005 USD 146,01 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
14:00:07
US0378331005 USD 145,81 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
13:59:01
US7475251036 USD 151,1 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
13:59:05
US0079031078 USD 106,17 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
13:58:09
US5949181045 USD 284,67 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
13:56:48
US25470F1049 USD 29,52 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
07:54:09
EUA 30JULY21 KORINTHOS EUR 53,39 160.170 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Αυγ 2021
13:54:08
US25470F1049 USD 29,41 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
13:52:16
US5949181045 USD 284,21 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
13:52:36
US0378331005 USD 145,59 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
13:51:52
US58933Y1055 USD 76,75 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
13:50:55
US5949181045 USD 284,04 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
13:49:17
US0378331005 USD 145,6 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
13:47:58
US7475251036 USD 150,77 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
13:48:09
US0378331005 USD 145,75 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
13:48:20
US0378331005 USD 145,78 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
13:48:24
US0378331005 USD 145,79 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
13:47:40
US30231G1022 USD 58,38 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
13:46:33
US25470F1049 USD 29,45 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
13:45:54
US5949181045 USD 284,08 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
13:42:58
US7475251036 USD 150,38 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
13:41:10
US30231G1022 USD 58,08 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
13:39:18
US0378331005 USD 145,7 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
13:39:32
US0378331005 USD 145,64 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
13:39:38
US0378331005 USD 145,63 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
13:39:45
US0378331005 USD 145,59 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
13:39:51
US30231G1022 USD 57,93 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
13:36:37
US7475251036 USD 150,14 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
13:34:17
US30231G1022 USD 57,9 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
13:34:55
US7475251036 USD 150,73 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
16:32:36
XS2364001151 EUR 99,74 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Αυγ 2021
13:31:05
BMG5876H1051 USD 61,1 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
13:31:06
BMG5876H1051 USD 61,1 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
13:31:16
US25470F1049 USD 29,2 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
2 Αυγ 2021
15:55:23
US912796K329 EUR 99,9979 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Αυγ 2021
15:23:43
XS2369925602 EUR 100 20.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Αυγ 2021
15:14:20
GR0124037715 EUR 101,62 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Αυγ 2021
14:34:34
CIRS21118 EUR 0 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Αυγ 2021
14:08:59
EURUSDFXRS228198 USD 1,1912 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Αυγ 2021
13:56:27
EURUSDFXRS228197 USD 1,1937 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Αυγ 2021
13:28:55
EURUSDFXRS228193 USD 1,1891 236.635.875 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Αυγ 2021
13:17:16
XS2056371334 EUR 103,75 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Αυγ 2021
12:18:08
XS2314265237 EUR 103,693 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Αυγ 2021
05:42:17
XS2069992258 EUR 104,04 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Αυγ 2021
05:35:57
XS2069992258 EUR 104,1875 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Αυγ 2021
12:25:08
XS1652965085 EUR 96,75 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Αυγ 2021
05:19:36
XS0088543193 EUR 167,95 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Αυγ 2021
11:30:02
EURCHFFXRS228185 CHF 1,0762 10.762.210 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
13:56:22
US7707001027 USD 34,49 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
13:57:58
US5949181045 USD 284,75 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
13:58:28
US8552441094 USD 122,37 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
13:59:22
US7707001027 USD 34,45 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
14:00:24
US8552441094 USD 122,56 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
14:07:51
US7707001027 USD 33,74 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
14:08:35
US5949181045 USD 285,32 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
14:08:51
US7707001027 USD 33,79 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
14:19:48
US5949181045 USD 284,99 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
14:21:05
US8552441094 USD 122,28 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
14:21:33
US5949181045 USD 285,24 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
14:22:34
US5949181045 USD 285,02 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
14:23:04
US7475251036 USD 149,1 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
14:25:22
US8552441094 USD 122,04 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
14:26:33
US7475251036 USD 149,05 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
14:40:51
US7475251036 USD 148,81 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
14:41:24
US5949181045 USD 285,26 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
14:46:07
US7475251036 USD 148,84 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
14:48:41
US0378331005 USD 144,81 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
14:49:17
US5949181045 USD 285,29 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
14:49:47
US0378331005 USD 144,68 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
14:50:59
US0378331005 USD 144,74 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
14:52:03
US7475251036 USD 148,8 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
14:53:51
US8552441094 USD 122,11 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
14:56:03
US7475251036 USD 148,79 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
14:59:27
US8552441094 USD 122,28 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:00:06
US0378331005 USD 144,78 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:04:36
US8725901040 USD 144 9 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:06:40
US90184L1026 USD 70,64 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:07:24
US8552441094 USD 122,08 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:09:42
US90184L1026 USD 70,47 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:10:02
US8552441094 USD 122,39 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:16:23
US5949181045 USD 285,2 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:17:29
US90184L1026 USD 70,2 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:18:25
US5949181045 USD 285,06 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:19:22
US58933Y1055 USD 77,2 15 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:19:30
US5949181045 USD 285,15 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:19:50
US62914V1061 USD 44,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:19:54
US62914V1061 USD 44,23 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:19:56
US62914V1061 USD 44,23 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:20:00
US88034P1093 USD 10,68 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:20:01
US88034P1093 USD 10,68 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:20:02
US88034P1093 USD 10,68 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:20:07
US3453708600 USD 14,01 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:20:08
US3453708600 USD 14,01 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:20:09
US3453708600 USD 14,01 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:20:32
US25470F1049 USD 29,74 40 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:24:28
US3453708600 USD 14,01 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:24:32
US3453708600 USD 14,01 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:24:33
US3453708600 USD 14,01 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:24:37
US3453708600 USD 14,02 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:24:38
US3453708600 USD 14,02 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:24:39
US3453708600 USD 14,02 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:24:39
US3453708600 USD 14,02 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:29:32
US0937121079 USD 21,66 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:32:32
US90184L1026 USD 70,05 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:32:59
US5949181045 USD 285,2 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:34:10
US5949181045 USD 285,23 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:35:04
US83304A1060 USD 74,92 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:36:57
US5949181045 USD 285,09 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:38:34
US83304A1060 USD 74,98 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:38:45
US88034P1093 USD 10,6 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:38:46
US88034P1093 USD 10,6 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:38:47
US88034P1093 USD 10,6 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:38:50
US88034P1093 USD 10,61 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:38:50
US88034P1093 USD 10,61 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:38:51
US88034P1093 USD 10,61 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:38:57
US3453708600 USD 13,93 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:39:11
US90184L1026 USD 70,2 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:40:34
US62914V1061 USD 44,25 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:40:37
US62914V1061 USD 44,26 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:40:38
US62914V1061 USD 44,25 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:40:41
US83304A1060 USD 75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:40:41
US83304A1060 USD 75,02 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:40:42
US83304A1060 USD 75,01 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:40:43
US83304A1060 USD 75,01 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:41:25
US83304A1060 USD 75,09 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:41:35
US83304A1060 USD 75,11 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:41:36
US83304A1060 USD 75,11 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:41:37
US83304A1060 USD 75,11 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:41:47
US83304A1060 USD 75,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:41:54
US83304A1060 USD 75,1 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:41:55
US83304A1060 USD 75,1 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:41:55
US83304A1060 USD 75,09 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:49:18
US5949181045 USD 284,91 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:50:13
US8552441094 USD 122,27 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:52:38
US0937121079 USD 21,77 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:54:31
US5949181045 USD 284,66 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:56:37
US8552441094 USD 122,23 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:57:27
US90184L1026 USD 70,1 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
15:58:08
US7475251036 USD 148,82 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:00:49
US90184L1026 USD 70,16 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:07:33
US0937121079 USD 21,55 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:09:22
US0378331005 USD 145,08 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:11:32
US83304A1060 USD 75,3 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:11:37
US83304A1060 USD 75,29 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:11:39
US0378331005 USD 145,08 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:11:47
PA1436583006 USD 22,03 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:11:51
US8552441094 USD 122,1 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:12:21
US83304A1060 USD 75,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:12:25
US83304A1060 USD 75,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:12:28
PA1436583006 USD 22,03 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:14:05
US90184L1026 USD 70,1 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:14:51
US7475251036 USD 149,05 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:15:04
US5949181045 USD 285,06 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:25:07
US5949181045 USD 285,1 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:25:29
US88034P1093 USD 10,62 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:25:46
AN8068571086 USD 28,82 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:25:52
US8552441094 USD 122,11 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:26:01
AN8068571086 USD 28,83 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:26:04
AN8068571086 USD 28,83 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:27:28
AN8068571086 USD 28,85 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:27:42
US88034P1093 USD 10,64 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:27:42
US88034P1093 USD 10,64 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:28:26
US90184L1026 USD 70,09 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:30:18
US8552441094 USD 122,04 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:30:24
US88034P1093 USD 10,64 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:31:28
US88034P1093 USD 10,64 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:31:31
US88034P1093 USD 10,65 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:31:32
US88034P1093 USD 10,65 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:31:56
PA1436583006 USD 21,88 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:32:30
US5949181045 USD 285,06 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:33:37
AN8068571086 USD 28,84 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:35:15
AN8068571086 USD 28,84 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:37:45
PA1436583006 USD 21,9 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:37:56
PA1436583006 USD 21,91 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:38:28
US5949181045 USD 284,94 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:38:46
PA1436583006 USD 21,91 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:42:00
AN8068571086 USD 28,86 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:42:02
AN8068571086 USD 28,86 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:42:22
US8552441094 USD 121,92 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:42:41
US90184L1026 USD 70,24 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:43:59
AN8068571086 USD 28,86 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:44:01
AN8068571086 USD 28,86 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:44:13
US0378331005 USD 145,21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:44:17
US0378331005 USD 145,25 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:44:20
US0378331005 USD 145,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:44:27
US0378331005 USD 145,25 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:45:18
US0378331005 USD 145,25 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:45:20
US0378331005 USD 145,25 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:45:22
US7475251036 USD 149,54 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:45:37
PA1436583006 USD 21,89 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:45:38
PA1436583006 USD 21,89 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:47:01
US5949181045 USD 285,24 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:47:52
US5949181045 USD 285,1 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:51:04
US7475251036 USD 149,64 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:53:31
US3453708600 USD 13,96 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:53:36
US83304A1060 USD 75,51 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:53:50
US83304A1060 USD 75,53 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:53:51
US83304A1060 USD 75,55 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:55:07
US7475251036 USD 149,74 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:55:44
US5949181045 USD 285,03 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:55:48
PA1436583006 USD 21,79 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:55:51
US83304A1060 USD 75,42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:56:00
US37045V1008 USD 56,84 90 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:56:01
US37045V1008 USD 56,84 90 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:56:11
PA1436583006 USD 21,76 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:56:14
US37045V1008 USD 56,83 90 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:56:30
US3453708600 USD 13,94 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:56:32
US37045V1008 USD 56,82 90 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:56:38
US37045V1008 USD 56,81 40 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:57:42
US7475251036 USD 149,56 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
17:18:53
US5949181045 USD 284,78 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
17:29:11
US25470F1049 USD 29,27 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
17:29:38
US25470F1049 USD 29,28 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
17:31:48
US25470F1049 USD 29,27 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
17:40:22
US37045V1008 USD 56,84 90 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
17:40:25
US37045V1008 USD 56,86 90 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
17:40:26
US37045V1008 USD 56,86 90 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
17:40:27
US37045V1008 USD 56,86 90 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
17:40:27
US37045V1008 USD 56,86 40 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
17:40:30
US83304A1060 USD 75,14 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
17:40:30
US83304A1060 USD 75,14 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
17:40:31
US83304A1060 USD 75,14 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
17:40:31
US83304A1060 USD 75,14 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
17:40:32
US83304A1060 USD 75,14 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
17:40:32
US83304A1060 USD 75,14 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
17:41:38
US83304A1060 USD 75,23 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
17:41:41
US83304A1060 USD 75,19 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
17:41:42
US83304A1060 USD 75,19 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
17:41:42
US83304A1060 USD 75,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
17:41:43
US83304A1060 USD 75,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
17:41:44
US83304A1060 USD 75,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
17:41:45
US83304A1060 USD 75,2 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
17:41:46
US83304A1060 USD 75,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
17:41:46
US83304A1060 USD 75,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
17:41:47
US83304A1060 USD 75,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
17:41:47
US83304A1060 USD 75,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
17:41:48
US83304A1060 USD 75,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:06:48
US25470F1049 USD 29,12 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:08:55
US8552441094 USD 121,76 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:12:29
US8552441094 USD 121,72 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:12:58
US3453708600 USD 13,93 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:13:01
US62914V1061 USD 44,43 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:13:10
PA1436583006 USD 21,66 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:13:13
US62914V1061 USD 44,36 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:13:13
US62914V1061 USD 44,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:13:13
US62914V1061 USD 44,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:13:20
US83304A1060 USD 74,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:13:23
US62914V1061 USD 44,39 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:13:23
US62914V1061 USD 44,39 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:13:27
US83304A1060 USD 74,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:13:28
US62914V1061 USD 44,38 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:13:28
US62914V1061 USD 44,38 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:13:34
US83304A1060 USD 74,74 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:13:35
US62914V1061 USD 44,38 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:16:30
US8552441094 USD 121,54 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:16:42
US8552441094 USD 121,52 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:21:25
US90184L1026 USD 70,06 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:24:04
US62914V1061 USD 44,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:24:07
US62914V1061 USD 44,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:24:08
US62914V1061 USD 44,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:24:19
US37045V1008 USD 56,83 40 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:24:22
US37045V1008 USD 56,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:24:40
US62914V1061 USD 44,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:24:42
US62914V1061 USD 44,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:24:43
US62914V1061 USD 44,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:24:43
US62914V1061 USD 44,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:24:44
US62914V1061 USD 44,46 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:24:45
US62914V1061 USD 44,43 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:24:49
US90184L1026 USD 69,92 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:25:17
US37045V1008 USD 56,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:25:19
US37045V1008 USD 56,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:26:39
US5949181045 USD 284,09 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:27:30
PA1436583006 USD 21,57 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:27:35
US83304A1060 USD 74,59 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:27:36
US83304A1060 USD 74,59 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:34:04
US37045V1008 USD 56,71 40 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:34:07
US62914V1061 USD 44,34 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:34:35
US5949181045 USD 284,12 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:35:20
US5949181045 USD 284,14 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:36:10
US37045V1008 USD 56,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:36:12
US37045V1008 USD 56,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:36:16
US62914V1061 USD 44,21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:36:16
US62914V1061 USD 44,22 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:36:17
US62914V1061 USD 44,22 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:36:17
US62914V1061 USD 44,22 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:36:18
US62914V1061 USD 44,22 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:36:18
US62914V1061 USD 44,22 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:36:22
US83304A1060 USD 74,36 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:36:26
US37045V1008 USD 56,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:36:28
US62914V1061 USD 44,2 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:36:29
US62914V1061 USD 44,2 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:36:29
US62914V1061 USD 44,2 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:36:30
US62914V1061 USD 44,2 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:38:37
US5949181045 USD 284,11 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:39:14
US5949181045 USD 284,04 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:41:42
US8552441094 USD 121,31 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:42:23
US5949181045 USD 284,2 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:43:02
US90184L1026 USD 69,72 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:43:30
US90184L1026 USD 69,74 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:45:36
US62914V1061 USD 44,3 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:45:38
US62914V1061 USD 44,29 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:45:38
US62914V1061 USD 44,29 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:45:39
US62914V1061 USD 44,29 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:45:39
US62914V1061 USD 44,29 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:45:40
US62914V1061 USD 44,29 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:45:40
US62914V1061 USD 44,29 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:45:41
US62914V1061 USD 44,29 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:45:42
US62914V1061 USD 44,29 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:45:42
US62914V1061 USD 44,29 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:45:43
US62914V1061 USD 44,29 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:45:43
US5949181045 USD 284,34 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:45:59
US3453708600 USD 13,91 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:46:01
US3453708600 USD 13,91 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:46:02
US3453708600 USD 13,91 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:46:02
US3453708600 USD 13,91 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:46:03
US3453708600 USD 13,91 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:46:09
US5949181045 USD 284,33 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:46:26
US90184L1026 USD 69,77 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:46:38
US3453708600 USD 13,91 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:46:40
US3453708600 USD 13,91 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:46:41
US3453708600 USD 13,91 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:46:41
US3453708600 USD 13,91 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:46:42
US3453708600 USD 13,9 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:47:01
US3453708600 USD 13,91 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:47:03
US3453708600 USD 13,91 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:47:04
US3453708600 USD 13,91 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:47:04
US3453708600 USD 13,91 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:47:05
US3453708600 USD 13,91 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:48:39
US5949181045 USD 284,52 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:49:50
US3453708600 USD 13,9 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:49:52
US3453708600 USD 13,9 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:49:52
US3453708600 USD 13,9 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:49:58
US3453708600 USD 13,9 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:49:59
US3453708600 USD 13,9 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:50:06
US83304A1060 USD 74,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:50:07
US83304A1060 USD 74,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:50:07
US83304A1060 USD 74,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:50:08
US83304A1060 USD 74,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:50:09
US83304A1060 USD 74,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:50:09
US83304A1060 USD 74,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:51:54
US83304A1060 USD 74,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:51:57
US83304A1060 USD 74,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:51:58
US83304A1060 USD 74,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:51:59
US83304A1060 USD 74,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:52:00
US83304A1060 USD 74,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:52:00
US83304A1060 USD 74,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:52:02
US83304A1060 USD 74,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:52:03
US83304A1060 USD 74,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:52:03
US83304A1060 USD 74,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:52:04
US83304A1060 USD 74,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:52:04
US83304A1060 USD 74,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:52:05
US83304A1060 USD 74,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:52:11
US5949181045 USD 284,78 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:53:04
US8552441094 USD 121,46 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:53:14
US90184L1026 USD 69,78 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:54:37
US5949181045 USD 284,87 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:55:23
US5949181045 USD 284,84 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:58:09
US83304A1060 USD 74,28 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:58:13
US83304A1060 USD 74,28 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:58:13
US83304A1060 USD 74,28 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:58:15
US62914V1061 USD 44,19 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:58:16
US62914V1061 USD 44,19 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:58:16
US62914V1061 USD 44,19 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:58:17
US62914V1061 USD 44,19 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:58:17
US62914V1061 USD 44,19 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:58:18
US62914V1061 USD 44,19 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:58:21
US83304A1060 USD 74,28 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:58:22
US83304A1060 USD 74,28 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:58:23
US83304A1060 USD 74,28 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:58:25
US62914V1061 USD 44,17 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:58:25
US62914V1061 USD 44,17 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:58:26
US62914V1061 USD 44,17 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:58:26
US62914V1061 USD 44,17 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
18:58:27
US62914V1061 USD 44,17 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:03
US62914V1061 USD 44,22 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:05
US62914V1061 USD 44,22 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:06
US62914V1061 USD 44,23 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:07
US62914V1061 USD 44,23 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:07
US62914V1061 USD 44,23 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:08
US62914V1061 USD 44,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:08
US62914V1061 USD 44,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:09
US62914V1061 USD 44,23 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:09
US62914V1061 USD 44,23 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:09
US62914V1061 USD 44,23 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:10
US62914V1061 USD 44,23 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:15
US62914V1061 USD 44,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:16
US62914V1061 USD 44,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:16
US62914V1061 USD 44,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:17
US62914V1061 USD 44,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:17
US62914V1061 USD 44,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:17
US62914V1061 USD 44,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:18
US62914V1061 USD 44,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:18
US62914V1061 USD 44,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:19
US62914V1061 USD 44,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:19
US62914V1061 USD 44,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:20
US62914V1061 USD 44,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:28
US62914V1061 USD 44,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:30
US62914V1061 USD 44,25 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:31
US62914V1061 USD 44,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:31
US62914V1061 USD 44,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:32
US62914V1061 USD 44,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:32
US62914V1061 USD 44,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:33
US62914V1061 USD 44,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:34
US62914V1061 USD 44,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:34
US62914V1061 USD 44,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:35
US62914V1061 USD 44,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:36
US62914V1061 USD 44,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:40
US62914V1061 USD 44,25 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:40
US62914V1061 USD 44,25 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:41
US62914V1061 USD 44,25 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:55
US83304A1060 USD 74,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:03:58
US83304A1060 USD 74,57 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:04:04
US62914V1061 USD 44,24 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:04:10
US62914V1061 USD 44,23 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:04:10
US62914V1061 USD 44,23 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:06:59
US62914V1061 USD 44,27 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:07:01
US62914V1061 USD 44,28 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:07:01
US62914V1061 USD 44,28 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:07:02
US62914V1061 USD 44,28 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:07:04
US62914V1061 USD 44,29 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:07:04
US62914V1061 USD 44,29 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:07:04
US62914V1061 USD 44,29 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:07:05
US62914V1061 USD 44,28 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:07:19
US62914V1061 USD 44,3 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:07:20
US62914V1061 USD 44,3 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:07:21
US62914V1061 USD 44,3 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:07:22
US62914V1061 USD 44,3 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:07:28
US62914V1061 USD 44,31 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:07:33
US62914V1061 USD 44,3 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:07:34
US62914V1061 USD 44,3 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:07:34
US62914V1061 USD 44,3 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:08:32
US83304A1060 USD 74,54 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:08:36
US0378331005 USD 146,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:09:14
US62914V1061 USD 44,35 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:09:16
US62914V1061 USD 44,34 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:09:17
US62914V1061 USD 44,34 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:09:18
US62914V1061 USD 44,34 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:09:24
US3453708600 USD 13,94 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:09:25
US3453708600 USD 13,94 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:09:25
US3453708600 USD 13,94 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:09:26
US3453708600 USD 13,94 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:09:26
US3453708600 USD 13,94 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:09:27
US3453708600 USD 13,94 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:10:32
US3453708600 USD 13,93 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:10:44
US0378331005 USD 146,15 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:10:54
US3453708600 USD 13,94 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:10:56
US3453708600 USD 13,94 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:11:22
US3453708600 USD 13,94 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:11:25
US3453708600 USD 13,94 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:11:26
US3453708600 USD 13,94 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:11:27
US3453708600 USD 13,94 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:11:28
US3453708600 USD 13,94 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:11:29
US3453708600 USD 13,94 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:11:30
US3453708600 USD 13,94 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:12:20
US0378331005 USD 146,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:12:23
US0378331005 USD 146,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:12:23
US0378331005 USD 146,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:12:24
US0378331005 USD 146,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:14:31
US0378331005 USD 146,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:14:33
US0378331005 USD 146,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:14:33
US0378331005 USD 146,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:14:34
US0378331005 USD 146,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:14:37
US3453708600 USD 13,93 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:14:37
US3453708600 USD 13,93 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:14:38
US3453708600 USD 13,93 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:14:38
US3453708600 USD 13,93 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:14:39
US3453708600 USD 13,93 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:14:40
US3453708600 USD 13,93 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:14:40
US3453708600 USD 13,93 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:17:29
US3453708600 USD 13,93 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:17:31
US3453708600 USD 13,93 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:17:32
US3453708600 USD 13,93 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:17:32
US3453708600 USD 13,93 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:17:33
US3453708600 USD 13,93 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:17:34
US3453708600 USD 13,93 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:17:34
US3453708600 USD 13,93 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:17:35
US3453708600 USD 13,93 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:17:38
US62914V1061 USD 44,29 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:17:38
US62914V1061 USD 44,29 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:17:39
US62914V1061 USD 44,29 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:17:40
US62914V1061 USD 44,29 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:17:40
US62914V1061 USD 44,29 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:18:09
US62914V1061 USD 44,3 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:18:12
US62914V1061 USD 44,29 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:18:13
US62914V1061 USD 44,29 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:18:20
US62914V1061 USD 44,29 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:18:21
US62914V1061 USD 44,29 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:18:21
US62914V1061 USD 44,29 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:20:56
US62914V1061 USD 44,25 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:20:58
US62914V1061 USD 44,25 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:20:59
US62914V1061 USD 44,24 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:20:59
US62914V1061 USD 44,23 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:21:02
US62914V1061 USD 44,24 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:21:03
US62914V1061 USD 44,24 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:21:04
US62914V1061 USD 44,24 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:21:04
US62914V1061 USD 44,24 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:21:08
US62914V1061 USD 44,24 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:21:09
US62914V1061 USD 44,25 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:21:10
US62914V1061 USD 44,25 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:21:10
US62914V1061 USD 44,25 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:21:12
US62914V1061 USD 44,26 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:21:12
US62914V1061 USD 44,26 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:21:12
US62914V1061 USD 44,26 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:21:13
US62914V1061 USD 44,25 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:29:51
US62914V1061 USD 44,27 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:29:52
US62914V1061 USD 44,29 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:29:53
US62914V1061 USD 44,29 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:29:54
US62914V1061 USD 44,29 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:29:55
US62914V1061 USD 44,28 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:30:03
US83304A1060 USD 74,9 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:30:11
US0378331005 USD 145,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:30:14
US0378331005 USD 145,96 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:30:14
US0378331005 USD 145,96 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:30:15
US0378331005 USD 145,96 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:30:15
US0378331005 USD 145,96 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:30:46
US0378331005 USD 146,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:30:48
US0378331005 USD 146,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:30:49
US0378331005 USD 146,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:30:49
US0378331005 USD 146,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:30:50
US0378331005 USD 146,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:31:28
US3453708600 USD 13,93 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:31:30
US3453708600 USD 13,93 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:31:30
US3453708600 USD 13,93 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:31:31
US3453708600 USD 13,93 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:31:32
US3453708600 USD 13,93 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:31:32
US3453708600 USD 13,93 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:31:33
US3453708600 USD 13,93 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:31:33
US3453708600 USD 13,93 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:31:34
US3453708600 USD 13,93 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:35:40
US3453708600 USD 13,9 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:35:43
US3453708600 USD 13,9 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:35:43
US3453708600 USD 13,9 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:35:44
US3453708600 USD 13,9 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:35:45
US3453708600 USD 13,91 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:35:46
US3453708600 USD 13,91 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:35:47
US3453708600 USD 13,91 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:35:47
US3453708600 USD 13,91 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:40:46
US3453708600 USD 13,91 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:40:48
US3453708600 USD 13,91 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:40:49
US3453708600 USD 13,91 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:40:50
US3453708600 USD 13,91 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:41:03
US3453708600 USD 13,93 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:41:04
US3453708600 USD 13,93 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:41:04
US3453708600 USD 13,93 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:41:05
US3453708600 USD 13,93 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:45:43
US3453708600 USD 13,9 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:45:46
US3453708600 USD 13,9 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:45:49
US0378331005 USD 145,97 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:45:55
US0378331005 USD 145,97 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:45:58
US0378331005 USD 145,96 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:46:19
US0378331005 USD 145,97 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:46:24
US3453708600 USD 13,91 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:47:29
US3453708600 USD 13,91 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:47:31
US3453708600 USD 13,91 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:47:32
US3453708600 USD 13,91 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:47:33
US3453708600 USD 13,91 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:47:33
US3453708600 USD 13,91 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:47:34
US3453708600 USD 13,91 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:47:36
US0378331005 USD 145,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:47:37
US0378331005 USD 145,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:47:37
US0378331005 USD 145,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:47:37
US0378331005 USD 145,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:47:38
US0378331005 USD 145,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:49:24
US0378331005 USD 145,98 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:49:26
US0378331005 USD 145,98 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:49:27
US0378331005 USD 145,98 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:49:28
US0378331005 USD 145,98 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:49:29
US0378331005 USD 145,98 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:49:40
US83304A1060 USD 74,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:49:41
US83304A1060 USD 74,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:49:41
US83304A1060 USD 74,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:49:42
US83304A1060 USD 74,36 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:49:42
US83304A1060 USD 74,36 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:49:43
US83304A1060 USD 74,36 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:49:43
US83304A1060 USD 74,36 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:49:43
US83304A1060 USD 74,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:49:44
US83304A1060 USD 74,36 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:49:48
US83304A1060 USD 74,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:49:56
US83304A1060 USD 74,43 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:49:57
US83304A1060 USD 74,34 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:50:00
US83304A1060 USD 74,38 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:50:01
US83304A1060 USD 74,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:56:22
US83304A1060 USD 74,19 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:56:26
US83304A1060 USD 74,19 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:56:26
US83304A1060 USD 74,19 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:56:27
US83304A1060 USD 74,19 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:56:28
US83304A1060 USD 74,2 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:56:29
US83304A1060 USD 74,2 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:56:29
US83304A1060 USD 74,2 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:56:30
US83304A1060 USD 74,2 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:57:00
US83304A1060 USD 74,22 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:57:06
US83304A1060 USD 74,2 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:57:07
US83304A1060 USD 74,2 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:57:08
US83304A1060 USD 74,21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:57:13
US83304A1060 USD 74,21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:57:13
US83304A1060 USD 74,21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:57:14
US83304A1060 USD 74,21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:57:16
US0378331005 USD 145,9 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:57:17
US0378331005 USD 145,9 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:57:17
US0378331005 USD 145,9 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:57:28
US83304A1060 USD 74,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:57:34
US83304A1060 USD 74,26 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:57:35
US0378331005 USD 145,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:57:36
US0378331005 USD 145,83 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:57:40
US0378331005 USD 145,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
19:57:42
US83304A1060 USD 74,25 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
14:12:12
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20220719 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:12:03
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20220705 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:11:54
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20220621 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:11:44
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20220607 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:11:34
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20220524 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:11:25
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20220510 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:11:11
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20220426 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:11:01
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20220412 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:10:53
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20220329 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:10:45
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20220315 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:10:36
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20220301 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:10:24
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20220215 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:09:55
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20220201 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:09:48
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20220118 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:09:39
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20220104 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:09:20
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20211221 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:09:10
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20211207 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:09:04
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20211123 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:08:58
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20211109 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:08:50
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20211026 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:08:40
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20211012 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:08:14
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20210928 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:08:06
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20210914 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:07:59
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20210831 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:07:45
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20210817 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:05:55
EURUSD DOWN AND OUT EUROPEAN 20220719 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:05:48
EURUSD DOWN AND OUT EUROPEAN 20220705 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:05:26
EURUSD DOWN AND OUT EUROPEAN 20220621 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:04:46
EURUSD DOWN AND OUT EUROPEAN 20220607 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:04:36
EURUSD DOWN AND OUT EUROPEAN 20220524 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:04:10
EURUSD DOWN AND OUT EUROPEAN 20220510 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:03:58
EURUSD DOWN AND OUT EUROPEAN 20220426 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:03:51
EURUSD DOWN AND OUT EUROPEAN 20220412 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:03:43
EURUSD DOWN AND OUT EUROPEAN 20220329 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:03:35
EURUSD DOWN AND OUT EUROPEAN 20220315 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
16:35:47
GR0138012787 EUR 147,01 18.080 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:03:28
EURUSD DOWN AND OUT EUROPEAN 20220301 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:03:20
EURUSD DOWN AND OUT EUROPEAN 20220215 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:03:09
EURUSD DOWN AND OUT EUROPEAN 20220201 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:03:00
EURUSD DOWN AND OUT EUROPEAN 20220118 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:02:35
EURUSD DOWN AND OUT EUROPEAN 20220104 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:02:25
EURUSD DOWN AND OUT EUROPEAN 20211221 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:02:18
EURUSD DOWN AND OUT EUROPEAN 20211207 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:02:11
EURUSD DOWN AND OUT EUROPEAN 20211123 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:02:06
EURUSD DOWN AND OUT EUROPEAN 20211109 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:01:53
EURUSD DOWN AND OUT EUROPEAN 20211026 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:01:41
EURUSD DOWN AND OUT EUROPEAN 20211012 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:01:34
EURUSD DOWN AND OUT EUROPEAN 20210928 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:01:27
EURUSD DOWN AND OUT EUROPEAN 20210914 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:01:20
EURUSD DOWN AND OUT EUROPEAN 20210831 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
14:01:11
EURUSD DOWN AND OUT EUROPEAN 20210817 USD 40 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
13:55:07
US5949181045 USD 284,88 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
13:55:52
US5949181045 USD 285,12 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
13:53:34
US5949181045 USD 285,19 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
13:50:06
US5949181045 USD 284,84 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
13:47:27
US5949181045 USD 284,94 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
13:44:13
US0937121079 USD 21,69 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
13:44:49
US5949181045 USD 285,1 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:15:56
EURUSDFXRS228175 USD 1,1876 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
13:43:13
US5949181045 USD 284,94 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
13:37:35
US90184L1026 USD 70,31 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
13:36:29
US90184L1026 USD 70,2 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
13:35:20
US90184L1026 USD 69,87 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
13:31:07
US72352L1061 USD 60,26 7 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
13:31:07
US8725901040 USD 142,03 9 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
13:31:28
US4824801009 USD 337,94 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
16:13:02
XS2121408996 EUR 95 974.863 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουλ 2021
08:11:04
XS0191754729 EUR 149,2 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουλ 2021
15:07:01
GRS469003024 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ EUR 0 256 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
14:52:12
GRS469003024 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ EUR 0 454 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
14:00:07
XS2370618618 EUR 99,875 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουλ 2021
12:19:24
XS2296203123 EUR 103,4 1.051.774 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουλ 2021
13:40:36
GR0138017836 EUR 112,02 1.920.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουλ 2021
13:48:33
GRS469003024 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ EUR 0 376 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
13:47:04
GRS469003024 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ EUR 0 830 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
13:46:32
GRS469003024 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ EUR 0 655 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
13:45:33
GRS469003024 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ EUR 0 687 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
13:44:55
GRS469003024 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ EUR 0 284 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
13:44:12
GRS469003024 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ EUR 0 379 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
13:43:29
GRS469003024 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ EUR 0 566 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
13:42:54
GRS469003024 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ EUR 0 194 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
13:41:49
GRS469003024 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ EUR 0 189 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
13:40:34
GRS469003024 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ EUR 0 1.395 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
10:11:02
EURUSD FWD 20211021 USD 1,2 615.055 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
13:08:46
GRS469003024 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ EUR 0 317 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
13:07:33
GRS469003024 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ EUR 0 672 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
12:56:41
EURUSDFXRS228169 USD 1,1901 23.801.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
11:08:43
INTEREST RATE SWAP21117 EUR 511,55 5.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
13:06:35
GRS469003024 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ EUR 0 776 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
13:05:43
GRS469003024 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ EUR 0 5.026 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
13:05:04
GRS469003024 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ EUR 0 854 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
13:04:07
GRS469003024 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ EUR 0 735 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
13:02:47
GRS469003024 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ EUR 0 509 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
12:17:17
XS2359929812 EUR 101,7 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουλ 2021
12:03:48
GR0114030555 EUR 105,35 17.690 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουλ 2021
12:01:33
GR0114030555 EUR 105,35 15.163 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουλ 2021
12:17:22
BE0974338700 TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. EUR 0,01 381 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουλ 2021
11:53:35
BTB FLEXIBLE FORWARDS174478 GBP 0,8514 70.476.302 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
09:01:18
EURUSD FWD 20210910 USD 1,1786 100.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
09:00:37
EURUSD FWD 20210809 USD 1,1815 33.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
04:13:20
US05971KAH23 EUR 102 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2021
07:54:09
EUA 29JULY21 KORINTHOS EUR 54,11 162.330 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2021
09:42:08
EURNZDFXRS228159 NZD 1,6987 3.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2021
19:58:57
US25470F1049 USD 30,19 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:56:17
US62914V1061 USD 42,58 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:56:25
US62914V1061 USD 42,62 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:56:44
US83304A1060 USD 74,85 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:56:51
US62914V1061 USD 42,6 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:56:52
US62914V1061 USD 42,6 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:56:53
US83304A1060 USD 74,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:55:39
US83304A1060 USD 74,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:55:44
US83304A1060 USD 74,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:54:45
PA1436583006 USD 22,74 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:52:29
US62914V1061 USD 42,57 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:51:10
US58933Y1055 USD 76,99 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:51:36
US58933Y1055 USD 76,98 15 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:48:10
PA1436583006 USD 22,76 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:47:35
PA1436583006 USD 22,76 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:47:40
PA1436583006 USD 22,76 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:38:02
US83304A1060 USD 75,14 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:38:04
US83304A1060 USD 75,14 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:38:05
US83304A1060 USD 75,14 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:38:08
US62914V1061 USD 42,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:38:08
US62914V1061 USD 42,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:38:09
US62914V1061 USD 42,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:38:09
US62914V1061 USD 42,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:38:09
US62914V1061 USD 42,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:36:42
US0378331005 USD 145,64 25 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:36:44
US0378331005 USD 145,62 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:36:46
PA1436583006 USD 22,74 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:33:25
US0378331005 USD 145,58 25 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:33:32
US0378331005 USD 145,58 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:32:49
PA1436583006 USD 22,72 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:18:39
PA1436583006 USD 22,77 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:18:44
US83304A1060 USD 75,55 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:18:45
US83304A1060 USD 75,55 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:16:11
US83304A1060 USD 75,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:16:13
US83304A1060 USD 75,73 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:16:14
US83304A1060 USD 75,73 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:15:14
US0378331005 USD 145,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:11:32
PA1436583006 USD 22,72 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
19:11:35
US0378331005 USD 145,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:58:06
US3453708600 USD 14,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:58:09
US3453708600 USD 14,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:52:35
US83304A1060 USD 76,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:52:37
US83304A1060 USD 76,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:52:44
PA1436583006 USD 22,81 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:52:44
PA1436583006 USD 22,81 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:46:16
US62914V1061 USD 42,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:46:18
US62914V1061 USD 42,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:46:19
US62914V1061 USD 42,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:46:19
US62914V1061 USD 42,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:46:20
US62914V1061 USD 42,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:46:20
US62914V1061 USD 42,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:46:23
PA1436583006 USD 22,82 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:39:03
US62914V1061 USD 42,69 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:39:03
US62914V1061 USD 42,7 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:39:03
US62914V1061 USD 42,7 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:39:04
US62914V1061 USD 42,7 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:39:04
US62914V1061 USD 42,7 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:39:01
US62914V1061 USD 42,69 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:37:13
US58933Y1055 USD 76,93 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:29:25
US62914V1061 USD 42,71 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:29:28
US62914V1061 USD 42,71 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:29:30
US62914V1061 USD 42,7 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:29:31
US62914V1061 USD 42,7 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:29:32
US62914V1061 USD 42,7 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:29:32
US62914V1061 USD 42,69 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:29:37
US62914V1061 USD 42,7 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:29:37
US62914V1061 USD 42,7 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:29:38
US62914V1061 USD 42,7 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:29:53
PA1436583006 USD 22,97 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:27:41
US62914V1061 USD 42,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:27:43
US62914V1061 USD 42,67 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:27:44
US62914V1061 USD 42,67 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:27:48
US62914V1061 USD 42,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:27:48
US62914V1061 USD 42,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:27:50
US62914V1061 USD 42,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:25:25
US62914V1061 USD 42,62 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:25:25
US62914V1061 USD 42,62 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:25:25
US62914V1061 USD 42,62 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:25:25
US62914V1061 USD 42,62 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:25:25
US62914V1061 USD 42,62 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:25:25
US62914V1061 USD 42,62 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:25:25
US62914V1061 USD 42,62 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:25:34
US62914V1061 USD 42,66 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:25:35
US62914V1061 USD 42,66 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:25:35
US62914V1061 USD 42,66 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:25:36
US62914V1061 USD 42,66 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:25:36
US62914V1061 USD 42,66 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:25:36
US62914V1061 USD 42,66 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:25:36
US62914V1061 USD 42,66 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:21:49
US6516391066 USD 62,83 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:21:51
US62914V1061 USD 42,57 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:21:52
US62914V1061 USD 42,58 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:21:52
US62914V1061 USD 42,58 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:18:44
US3453708600 USD 14,35 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:18:48
US6516391066 USD 62,8 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:18:53
US62914V1061 USD 42,63 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:18:56
US62914V1061 USD 42,63 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:18:57
US62914V1061 USD 42,62 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:18:57
US62914V1061 USD 42,62 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:18:58
US62914V1061 USD 42,62 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:18:58
US62914V1061 USD 42,62 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:15:02
US6516391066 USD 62,83 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:15:05
US6516391066 USD 62,84 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:15:06
US6516391066 USD 62,84 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:14:23
US3453708600 USD 14,37 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:14:29
US6516391066 USD 62,83 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:14:29
US6516391066 USD 62,83 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:14:58
US6516391066 USD 62,84 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:08:13
AN8068571086 USD 29,65 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:06:00
AN8068571086 USD 29,63 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:06:02
AN8068571086 USD 29,64 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:05:51
US3453708600 USD 14,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:05:54
AN8068571086 USD 29,63 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:59:29
US0378331005 USD 145,83 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:59:32
US0378331005 USD 145,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:59:33
US0378331005 USD 145,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:59:52
US3453708600 USD 14,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:59:55
US3453708600 USD 14,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:59:56
US3453708600 USD 14,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:59:57
US3453708600 USD 14,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:59:57
US3453708600 USD 14,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:56:22
PA1436583006 USD 23,2 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:56:27
US3453708600 USD 14,39 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:56:29
US0378331005 USD 145,7 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:53:52
US3453708600 USD 14,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:50:40
AN8068571086 USD 29,75 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:50:56
PA1436583006 USD 23,2 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:43:14
AN8068571086 USD 29,7 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:43:17
AN8068571086 USD 29,7 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:43:19
US0378331005 USD 145,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:43:19
US0378331005 USD 145,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:34:57
US83304A1060 USD 76,31 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:31:14
US62914V1061 USD 42,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:31:16
US62914V1061 USD 42,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:31:18
US83304A1060 USD 76,43 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:31:19
US83304A1060 USD 76,45 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:31:19
US83304A1060 USD 76,48 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:31:22
AN8068571086 USD 29,73 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:31:23
AN8068571086 USD 29,73 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:31:24
AN8068571086 USD 29,73 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:29:02
US62914V1061 USD 42,72 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:29:14
US62914V1061 USD 42,74 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:29:15
US62914V1061 USD 42,74 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:28:58
US0378331005 USD 145,96 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:28:59
US0378331005 USD 145,96 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:29:00
US0378331005 USD 145,96 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:29:01
US0378331005 USD 145,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:29:01
US0378331005 USD 145,96 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:29:02
US62914V1061 USD 42,72 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:27:08
US0378331005 USD 145,86 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:27:10
US0378331005 USD 145,86 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:21:21
US6516391066 USD 62,93 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:21:23
US6516391066 USD 62,93 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:21:24
US6516391066 USD 62,93 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:21:24
US6516391066 USD 62,93 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:21:26
US0378331005 USD 145,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:21:27
US0378331005 USD 145,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:19:07
US0378331005 USD 145,91 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:16:34
US62914V1061 USD 42,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:16:36
US62914V1061 USD 42,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:16:52
US6516391066 USD 62,91 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:16:52
US6516391066 USD 62,91 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:16:53
US6516391066 USD 62,91 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:16:53
US6516391066 USD 62,91 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:10:25
US3453708600 USD 14,36 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:10:26
US3453708600 USD 14,36 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:10:27
US3453708600 USD 14,36 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:10:28
US3453708600 USD 14,36 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:10:28
US3453708600 USD 14,36 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:10:45
US37045V1008 USD 57,39 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:10:46
US37045V1008 USD 57,39 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:10:47
US37045V1008 USD 57,39 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:10:47
US37045V1008 USD 57,39 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:10:48
US37045V1008 USD 57,39 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:10:48
US37045V1008 USD 57,39 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:10:48
US37045V1008 USD 57,39 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:10:49
US37045V1008 USD 57,39 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:10:50
US37045V1008 USD 57,39 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:04:04
US3453708600 USD 14,33 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:04:04
US3453708600 USD 14,33 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:04:05
US3453708600 USD 14,33 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:04:06
US3453708600 USD 14,33 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:04:17
US3453708600 USD 14,33 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:03:48
US3453708600 USD 14,32 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:03:50
US3453708600 USD 14,32 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:03:51
US3453708600 USD 14,32 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:59:10
US62914V1061 USD 42,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:59:16
US62914V1061 USD 42,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:59:17
US62914V1061 USD 42,9 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:57:28
US0378331005 USD 145,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:57:35
US3453708600 USD 14,32 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:57:36
US3453708600 USD 14,32 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:57:37
US3453708600 USD 14,32 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:46:41
US0378331005 USD 145,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:46:43
US0378331005 USD 145,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:46:43
US0378331005 USD 145,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:46:46
US37045V1008 USD 57,17 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:46:47
US37045V1008 USD 57,17 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:46:47
US37045V1008 USD 57,17 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:46:48
US37045V1008 USD 57,17 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:46:48
US37045V1008 USD 57,17 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:46:49
US37045V1008 USD 57,17 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:46:50
US37045V1008 USD 57,17 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:46:52
US37045V1008 USD 57,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:46:53
US37045V1008 USD 57,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:43:10
US8552441094 USD 123,24 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:41:01
US6516391066 USD 62,97 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:41:02
US0378331005 USD 145,86 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:41:03
US0378331005 USD 145,86 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:41:03
US0378331005 USD 145,86 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:41:04
US0378331005 USD 145,86 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:40:58
US6516391066 USD 62,98 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:40:59
US6516391066 USD 62,98 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:41:00
US6516391066 USD 62,98 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:41:00
US6516391066 USD 62,98 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:37:07
US62914V1061 USD 42,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:37:09
US62914V1061 USD 42,78 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:37:09
US62914V1061 USD 42,78 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:37:20
US62914V1061 USD 42,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:37:21
US62914V1061 USD 42,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:37:22
US6516391066 USD 62,95 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:37:22
US6516391066 USD 62,95 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:37:22
US6516391066 USD 62,95 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:37:22
US6516391066 USD 62,95 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:37:22
US62914V1061 USD 42,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:37:25
US6516391066 USD 62,95 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:37:26
US6516391066 USD 62,95 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:37:27
US6516391066 USD 62,95 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:37:27
US6516391066 USD 62,95 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:37:27
US6516391066 USD 62,95 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:37:31
US6516391066 USD 62,97 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:37:31
US6516391066 USD 62,97 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:37:31
US6516391066 USD 62,97 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:37:31
US6516391066 USD 62,97 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:37:31
US6516391066 USD 62,97 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:37:43
US6516391066 USD 62,96 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:37:43
US6516391066 USD 62,96 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:37:43
US6516391066 USD 62,96 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:37:44
US6516391066 USD 62,96 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:37:44
US6516391066 USD 62,96 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:35:16
US8552441094 USD 123,39 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:30:17
US00165C1045 USD 39,53 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:30:23
US3453708600 USD 14,39 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:28:58
US62914V1061 USD 42,83 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:28:59
US62914V1061 USD 42,83 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:28:56
US62914V1061 USD 42,83 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:25:26
US3453708600 USD 14,39 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:22:33
US6516391066 USD 62,99 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:22:33
US6516391066 USD 62,99 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:21:30
US0079031078 USD 104,43 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:21:31
US0079031078 USD 104,44 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:21:46
US3453708600 USD 14,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:21:48
US3453708600 USD 14,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:21:54
US6516391066 USD 62,99 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:21:55
US6516391066 USD 62,99 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:20:00
US3453708600 USD 14,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:20:26
US3453708600 USD 14,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:20:28
US3453708600 USD 14,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:19:58
US3453708600 USD 14,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:17:19
US6516391066 USD 63,01 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:17:47
US6516391066 USD 63,01 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:15:01
US6516391066 USD 62,98 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:15:03
US8552441094 USD 123,24 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:11:04
US6516391066 USD 63,06 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:11:06
US6516391066 USD 63,06 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:11:07
US6516391066 USD 63,06 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:11:07
US6516391066 USD 63,06 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:10:02
US83304A1060 USD 75,61 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:10:03
US83304A1060 USD 75,61 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:10:04
US83304A1060 USD 75,61 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:10:10
US67066G1040 USD 197,8 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:10:20
US3453708600 USD 14,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:10:22
US3453708600 USD 14,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:10:42
US6516391066 USD 63,07 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:10:42
US6516391066 USD 63,07 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:10:42
US6516391066 USD 63,07 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:09:54
US6516391066 USD 63,07 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:09:56
US6516391066 USD 63,06 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:09:56
US6516391066 USD 63,06 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:09:57
US6516391066 USD 63,06 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:08:29
US83304A1060 USD 75,55 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:08:31
US83304A1060 USD 75,55 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:08:32
US83304A1060 USD 75,55 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:08:37
US00165C1045 USD 40,02 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:08:39
US3453708600 USD 14,39 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:08:40
US3453708600 USD 14,39 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:08:40
US3453708600 USD 14,39 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:08:41
US3453708600 USD 14,39 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:08:42
US3453708600 USD 14,39 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:07:04
US3453708600 USD 14,39 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:07:04
US3453708600 USD 14,39 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:07:05
US3453708600 USD 14,39 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:07:06
US3453708600 USD 14,39 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:07:31
US00165C1045 USD 39,95 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:06:32
US0378331005 USD 145,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:06:34
US0378331005 USD 145,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:06:35
US0378331005 USD 145,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:06:36
US0378331005 USD 145,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:06:36
US00165C1045 USD 40,01 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:06:52
US00165C1045 USD 40,06 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:06:54
US3453708600 USD 14,39 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:01:29
US83304A1060 USD 75,36 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:01:33
US83304A1060 USD 75,36 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:01:33
US83304A1060 USD 75,36 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:01:34
US3453708600 USD 14,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:01:34
US3453708600 USD 14,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:01:35
US3453708600 USD 14,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:01:36
US3453708600 USD 14,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:01:36
US3453708600 USD 14,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:01:37
US3453708600 USD 14,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:01:42
US0378331005 USD 145,73 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:01:43
US0378331005 USD 145,73 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:01:44
US0378331005 USD 145,73 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:00:37
US00165C1045 USD 39,85 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:59:05
US8552441094 USD 123,06 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:57:30
US0378331005 USD 145,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:57:34
US0378331005 USD 145,78 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:57:34
US0378331005 USD 145,78 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:57:42
US83304A1060 USD 75,17 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:57:47
US3453708600 USD 14,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:57:48
US3453708600 USD 14,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:57:48
US3453708600 USD 14,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:57:49
US3453708600 USD 14,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:57:50
US3453708600 USD 14,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:57:52
US3453708600 USD 14,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:53:32
US17275R1023 USD 55,13 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:53:36
US17275R1023 USD 55,13 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:53:36
US17275R1023 USD 55,13 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:53:37
US17275R1023 USD 55,13 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:53:42
US0378331005 USD 145,74 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:53:43
US0378331005 USD 145,73 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:53:44
US0378331005 USD 145,74 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:53:54
US83304A1060 USD 75,22 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:53:58
US83304A1060 USD 75,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:51:59
US00165C1045 USD 39,85 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:52:12
US17275R1023 USD 55,12 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:52:14
US17275R1023 USD 55,12 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:52:15
US17275R1023 USD 55,12 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:52:17
US17275R1023 USD 55,12 105 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:52:21
US6174464486 USD 96,54 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:52:36
US00165C1045 USD 39,82 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:51:05
US0378331005 USD 145,92 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:51:18
US67066G1040 USD 198,31 15 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:51:18
US67066G1040 USD 198,31 15 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:51:18
US67066G1040 USD 198,34 15 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:51:19
US67066G1040 USD 198,34 15 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:51:21
US67066G1040 USD 198,29 15 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:51:21
US67066G1040 USD 198,29 15 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:51:24
US0378331005 USD 145,86 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:51:39
US6174464486 USD 96,6 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:51:40
US6174464486 USD 96,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:51:46
US67066G1040 USD 198,09 15 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:51:46
US67066G1040 USD 198,08 15 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:51:56
US00165C1045 USD 39,84 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:51:56
US6174464486 USD 96,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:49:31
US83304A1060 USD 75,32 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:49:34
US83304A1060 USD 75,26 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:49:36
US83304A1060 USD 75,26 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:49:37
US83304A1060 USD 75,26 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:49:38
US3453708600 USD 14,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:49:38
US3453708600 USD 14,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:48:28
US83304A1060 USD 75,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:48:29
US83304A1060 USD 75,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:44:19
US0378331005 USD 145,63 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:44:32
US3453708600 USD 14,36 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:44:37
US3453708600 USD 14,36 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
18:27:12
XS2361255057 EUR 98,125 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2021
15:40:24
US3453708600 USD 14,37 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:40:54
US3453708600 USD 14,35 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:33:06
US25470F1049 USD 29,97 40 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:26:54
US83304A1060 USD 75,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:26:56
US83304A1060 USD 75,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:24:09
US83304A1060 USD 75,59 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:24:13
US3453708600 USD 14,35 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:24:16
US3453708600 USD 14,36 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:24:16
US3453708600 USD 14,36 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:24:17
US3453708600 USD 14,36 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:24:18
US3453708600 USD 14,36 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:23:05
US37045V1008 USD 57,22 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:23:06
US37045V1008 USD 57,23 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:23:06
US37045V1008 USD 57,23 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:23:19
US67066G1040 USD 198,25 15 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:23:19
US67066G1040 USD 198,25 15 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:23:20
US3453708600 USD 14,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:23:21
US3453708600 USD 14,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:23:22
US3453708600 USD 14,39 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:23:32
US3453708600 USD 14,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:23:33
US3453708600 USD 14,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:22:10
US67066G1040 USD 198,05 15 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:22:14
US67066G1040 USD 198,11 15 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:22:17
US67066G1040 USD 198,06 15 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:22:17
US67066G1040 USD 198,06 15 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:22:25
US67066G1040 USD 198,11 15 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:22:25
US67066G1040 USD 198,11 15 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:22:38
US67066G1040 USD 198,09 15 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:22:38
US67066G1040 USD 198,09 15 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:22:44
US67066G1040 USD 198,15 15 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:22:44
US67066G1040 USD 198,14 15 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:21:02
US83304A1060 USD 75,39 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:21:27
US37045V1008 USD 57,21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:21:29
US37045V1008 USD 57,21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:21:30
US37045V1008 USD 57,21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:20:57
US0378331005 USD 145,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:21:00
US0378331005 USD 145,78 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:18:23
US0378331005 USD 145,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:13:07
US3453708600 USD 14,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:13:09
US8552441094 USD 123,08 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:13:10
US3453708600 USD 14,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:13:13
US0378331005 USD 145,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:12:08
US5949181045 USD 286,78 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:11:52
US0378331005 USD 145,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:10:40
US0378331005 USD 145,98 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:07:36
US3453708600 USD 14,45 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:07:48
US3453708600 USD 14,45 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:07:49
US3453708600 USD 14,45 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:04:25
US3453708600 USD 14,43 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:04:28
US3453708600 USD 14,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:04:37
US3453708600 USD 14,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:03:29
US8552441094 USD 123,06 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:02:15
US0378331005 USD 146,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:02:32
US0378331005 USD 146,05 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:02:33
US0378331005 USD 146,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:02:34
US0378331005 USD 146,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:54:48
US6541061031 USD 166,87 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:53:57
US37045V1008 USD 57,39 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
17:51:12
XS2359929812 EUR 102 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2021
14:48:09
US88034P1093 USD 10,62 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:48:45
PA1436583006 USD 22,92 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:48:49
PA1436583006 USD 22,92 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:48:50
PA1436583006 USD 22,92 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:48:52
US0378331005 USD 145,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:48:53
US0378331005 USD 145,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:47:13
US88034P1093 USD 10,6 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:47:23
US88034P1093 USD 10,61 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:47:29
US88034P1093 USD 10,62 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:47:38
US5949181045 USD 286,64 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:47:39
US5949181045 USD 286,6 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:47:40
US5949181045 USD 286,6 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:47:44
US88160R1014 USD 673,09 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:45:04
US88034P1093 USD 10,62 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:45:04
US88034P1093 USD 10,62 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:45:05
US88034P1093 USD 10,62 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:45:08
PA1436583006 USD 22,92 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:45:18
US0378331005 USD 145,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:45:19
US0378331005 USD 145,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:45:23
PA1436583006 USD 22,9 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:45:24
PA1436583006 USD 22,9 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:44:25
US8552441094 USD 123,12 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
15:57:06
XS2370618618 EUR 100 4.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2021
15:53:19
XS1685702794 EUR 59,45 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2021
14:43:01
US0378331005 USD 145,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:43:02
US0378331005 USD 145,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:43:03
US0378331005 USD 145,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:41:58
PA1436583006 USD 22,94 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:42:01
PA1436583006 USD 22,95 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:42:02
PA1436583006 USD 22,95 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:42:59
US0378331005 USD 145,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:41:32
US8552441094 USD 123,29 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:40:04
US0378331005 USD 145,92 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:40:14
US0378331005 USD 145,92 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:40:31
US0378331005 USD 145,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:40:39
US0378331005 USD 145,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:40:43
PA1436583006 USD 22,92 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:40:43
PA1436583006 USD 22,92 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:40:44
PA1436583006 USD 22,92 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:39:10
US0378331005 USD 145,96 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:39:15
US0378331005 USD 145,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:39:16
US0378331005 USD 145,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:39:17
US0378331005 USD 145,92 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:38:19
PA1436583006 USD 22,93 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:38:21
PA1436583006 USD 22,93 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:38:26
AN8068571086 USD 29,53 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:38:26
AN8068571086 USD 29,53 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:38:33
PA1436583006 USD 22,94 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:38:34
PA1436583006 USD 22,94 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:38:35
AN8068571086 USD 29,54 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:38:36
AN8068571086 USD 29,53 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:38:42
US0378331005 USD 145,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:38:46
US0378331005 USD 145,87 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:38:48
US0378331005 USD 145,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:38:49
US0378331005 USD 145,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:36:51
US8552441094 USD 123,11 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:35:20
US8552441094 USD 123,11 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:34:34
US0378331005 USD 145,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:34:37
US0378331005 USD 145,86 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:34:38
US0378331005 USD 145,86 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:34:44
US0378331005 USD 145,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:34:48
US88034P1093 USD 10,61 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:34:50
US88034P1093 USD 10,61 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:32:45
US8552441094 USD 123,1 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:32:59
US8552441094 USD 123,11 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:29:07
US88034P1093 USD 10,62 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:29:08
US88034P1093 USD 10,62 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:28:11
US0527691069 USD 321,28 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:28:35
US88034P1093 USD 10,61 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:28:38
US88034P1093 USD 10,61 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:28:39
US88034P1093 USD 10,61 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:27:27
US0378331005 USD 145,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:27:33
US0378331005 USD 145,86 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:27:55
US0378331005 USD 145,85 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:27:58
US0378331005 USD 145,86 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:26:46
US83304A1060 USD 75,64 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:25:00
PA1436583006 USD 22,91 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:25:46
PA1436583006 USD 22,91 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:25:52
US83304A1060 USD 75,42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:25:52
US83304A1060 USD 75,42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:25:53
US83304A1060 USD 75,42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:25:55
US83304A1060 USD 75,34 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:24:43
US0378331005 USD 145,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:24:49
US0378331005 USD 145,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:22:38
US0378331005 USD 145,67 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:22:41
US0378331005 USD 145,63 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:21:04
US0378331005 USD 145,84 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:21:08
US0378331005 USD 145,84 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:21:09
US0378331005 USD 145,84 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:21:09
US0378331005 USD 145,84 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:21:12
US83304A1060 USD 75,3 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:21:13
US83304A1060 USD 75,3 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:21:14
US83304A1060 USD 75,3 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:17:04
US62914V1061 USD 42,09 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:17:05
US83304A1060 USD 75,32 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:17:06
US83304A1060 USD 75,32 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:17:12
US0378331005 USD 145,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:17:13
US0378331005 USD 145,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:17:13
US0378331005 USD 145,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:17:14
US0378331005 USD 145,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:15:38
US83304A1060 USD 75,14 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:15:43
US83304A1060 USD 75,14 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:14:54
US88034P1093 USD 10,59 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:14:54
US88034P1093 USD 10,59 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:14:54
US88034P1093 USD 10,59 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:13:09
US62914V1061 USD 41,9 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:13:09
US62914V1061 USD 41,9 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:13:09
US62914V1061 USD 41,9 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:13:09
US62914V1061 USD 41,9 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:13:24
US88034P1093 USD 10,54 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:13:25
US88034P1093 USD 10,54 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:13:25
US88034P1093 USD 10,54 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:13:37
US83304A1060 USD 75,26 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:13:41
US83304A1060 USD 75,26 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:13:41
US83304A1060 USD 75,25 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:13:51
US83304A1060 USD 75,26 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:11:04
US20030N1019 USD 59,51 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:11:05
US20030N1019 USD 59,51 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:37:23
FX OTC OPTIONS1735111 USD 6.512 3.609.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2021
14:07:20
US62914V1061 USD 41,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:07:23
US62914V1061 USD 41,84 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:07:24
US62914V1061 USD 41,84 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:07:40
US62914V1061 USD 41,86 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:07:40
US62914V1061 USD 41,86 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:07:41
US62914V1061 USD 41,87 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:07:51
US62914V1061 USD 41,85 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:07:52
US62914V1061 USD 41,85 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:07:53
US62914V1061 USD 41,85 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:07:53
US62914V1061 USD 41,86 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:06:41
US62914V1061 USD 42,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:06:53
US62914V1061 USD 42,06 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:06:54
US62914V1061 USD 42,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:06:55
US62914V1061 USD 42,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:04:05
PA1436583006 USD 22,86 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:04:14
PA1436583006 USD 22,89 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:04:19
PA1436583006 USD 22,89 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:04:20
PA1436583006 USD 22,89 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:04:30
US62914V1061 USD 42,02 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:04:34
US62914V1061 USD 42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:04:34
US62914V1061 USD 42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:04:35
US62914V1061 USD 42,02 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:04:35
US62914V1061 USD 42,02 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:03:43
AN8068571086 USD 29,42 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:03:49
AN8068571086 USD 29,44 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:03:51
AN8068571086 USD 29,43 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:03:52
AN8068571086 USD 29,43 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:02:10
US9029733048 USD 56,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:02:10
US9029733048 USD 56,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:02:15
US88034P1093 USD 10,68 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:02:16
US88034P1093 USD 10,68 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:02:17
US88034P1093 USD 10,69 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:02:43
US88034P1093 USD 10,68 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:02:49
US88034P1093 USD 10,69 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:02:50
US88034P1093 USD 10,69 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:01:01
US0378331005 USD 146,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:01:12
US9029733048 USD 56,15 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:01:18
US9029733048 USD 56,2 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:01:20
US9029733048 USD 56,2 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:01:22
US9029733048 USD 56,19 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:01:22
US9029733048 USD 56,2 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:01:34
US9029733048 USD 56,23 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
14:00:50
US0378331005 USD 146,28 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:59:15
US37045V1008 USD 56,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:58:08
US0378331005 USD 146,19 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:58:10
US0378331005 USD 146,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:58:27
US37045V1008 USD 56,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:57:36
US83304A1060 USD 75,21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:57:49
AN8068571086 USD 29,46 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:57:49
AN8068571086 USD 29,46 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:57:50
AN8068571086 USD 29,46 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:56:21
US88034P1093 USD 10,7 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:56:21
US88034P1093 USD 10,7 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:56:21
US88034P1093 USD 10,7 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:56:21
US88034P1093 USD 10,7 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:56:48
US83304A1060 USD 75,3 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:56:53
US83304A1060 USD 75,3 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:56:54
US83304A1060 USD 75,3 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:55:02
US83304A1060 USD 75,61 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:55:03
US83304A1060 USD 75,61 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:55:04
US83304A1060 USD 75,61 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:55:14
US83304A1060 USD 75,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:55:15
US83304A1060 USD 75,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:55:16
US83304A1060 USD 75,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:55:31
US83304A1060 USD 75,61 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:55:34
US83304A1060 USD 75,61 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:55:39
AN8068571086 USD 29,42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:55:43
AN8068571086 USD 29,41 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:55:45
AN8068571086 USD 29,42 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:54:05
PA1436583006 USD 22,79 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:54:10
PA1436583006 USD 22,81 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:54:12
PA1436583006 USD 22,82 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:54:13
PA1436583006 USD 22,82 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:54:14
PA1436583006 USD 22,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:54:15
PA1436583006 USD 22,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:54:16
PA1436583006 USD 22,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:54:19
US83304A1060 USD 75,39 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:54:19
US83304A1060 USD 75,39 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:54:20
US83304A1060 USD 75,39 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:54:20
US83304A1060 USD 75,39 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:54:43
US88034P1093 USD 10,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:54:46
US88034P1093 USD 10,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:54:46
US88034P1093 USD 10,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:54:47
US88034P1093 USD 10,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:52:12
US83304A1060 USD 75,66 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:52:13
US83304A1060 USD 75,66 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:51:35
US26142R1041 USD 50,73 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:51:37
US26142R1041 USD 50,71 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:51:39
US26142R1041 USD 50,69 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:51:42
US26142R1041 USD 50,68 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:51:53
PA1436583006 USD 22,73 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:51:55
PA1436583006 USD 22,74 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:50:17
US83304A1060 USD 75,57 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:50:29
US83304A1060 USD 75,58 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:50:30
US83304A1060 USD 75,58 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:50:32
US83304A1060 USD 75,58 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:50:33
US83304A1060 USD 75,58 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:50:34
PA1436583006 USD 22,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:50:35
PA1436583006 USD 22,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:50:36
PA1436583006 USD 22,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:50:37
PA1436583006 USD 22,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:50:39
PA1436583006 USD 22,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:50:43
PA1436583006 USD 22,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:50:45
PA1436583006 USD 22,83 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:50:55
PA1436583006 USD 22,82 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:50:57
PA1436583006 USD 22,82 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:49:29
PA1436583006 USD 22,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:49:32
PA1436583006 USD 22,78 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:49:32
PA1436583006 USD 22,78 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:49:34
PA1436583006 USD 22,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:47:02
US83304A1060 USD 75,27 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:47:08
US8552441094 USD 122,64 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:47:09
US83304A1060 USD 75,25 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:47:10
US83304A1060 USD 75,25 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:47:20
US83304A1060 USD 75,1 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:47:30
US83304A1060 USD 75,21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:46:53
US5949181045 USD 288,52 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:46:59
US90184L1026 USD 70,58 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:47:48
XS1500377517 EUR 99,9 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2021
13:43:12
US8552441094 USD 122,67 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:42:15
US8552441094 USD 122,79 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:36:57
US0079031078 USD 99,46 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:36:58
US0079031078 USD 99,48 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:35:22
US90184L1026 USD 70,49 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:33:32
US8552441094 USD 122,83 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:33:38
US46267X1081 USD 11,78 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:32:28
US5949181045 USD 287,14 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:31:06
US47215P1066 USD 71,8 6 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:31:06
US7223041028 USD 94,74 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:31:07
US7223041028 USD 94,83 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
13:31:07
US47215P1066 USD 71,81 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
16:02:16
EURUSDFXRS228144 USD 1,1884 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2021
15:57:43
EURCHFFXRS228143 CHF 1,0787 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2021
12:40:13
EURUSD FWD 20220131 USD 1,174 16.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2021
15:11:36
GR0004124500 EUR 100,24 1.410.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2021
15:10:19
GR0118020685 EUR 111,645 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2021
14:56:34
FX OTC OPTIONS1734951 GBP 500 250.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2021
14:38:11
XS2370618618 EUR 100,125 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2021
14:36:30
XS2370618618 EUR 100 8.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2021
14:33:04
FX OTC OPTIONS1734943 GBP 1.403,3 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2021
12:28:05
GR0124037715 EUR 101,43 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2021
12:59:00
FX OTC OPTIONS1734937 USD 998 238.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2021
13:01:16
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1734939 USD 0 238.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2021
12:59:01
FX OTC OPTIONS1734938 USD 998 238.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2021
12:00:10
GR0138017836 EUR 111,59 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2021
12:07:29
GR0124037715 EUR 101,385 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2021
13:53:36
GR0124037715 EUR 101,365 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2021
13:30:00
EURUSDFXRS228140 USD 1,1877 23.754.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2021
11:00:53
GR0124037715 EUR 101,25 1.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2021
11:00:59
GR0124037715 EUR 101,385 1.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2021
11:02:15
IT0005422891 EUR 103,089 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2021
12:56:40
CIRS21116 EUR 2,1 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2021
12:27:17
GR0002221878 EUR 100,2 23.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2021
12:27:04
GR0002221878 EUR 100,2 23.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2021
12:35:22
GRS469003024 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ EUR 0 189 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
29 Ιουλ 2021
11:47:03
EURUSDFXRS228130 USD 1,1885 60.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2021
09:08:58
AUDUSD FWD 20211231 USD 0,7395 1.650.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2021
11:44:59
EURUSDFXRS228129 USD 1,1885 60.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2021
11:27:14
EURGBPFXRS228127 GBP 0,8513 67.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2021
11:30:54
EURGBPFXRS228128 GBP 0,8504 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2021
11:25:11
EURGBPFXRS228126 GBP 0,8513 67.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Ιουλ 2021
15:18:46
GR0138015814 EUR 159 2.105 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουλ 2021
15:18:46
GR0133011248 EUR 145,65 7.268 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουλ 2021
15:18:46
GR0128015725 EUR 135,45 9.908 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2021
07:05:29
AUDUSD FWD 20211231 USD 0,7395 1.650.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2021
11:13:56
EURJPYFXRS228123 JPY 130,385 550.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2021
11:11:38
EURJPYFXRS228122 JPY 130,385 550.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2021
08:09:18
EURUSD FWD 20211231 USD 1,1852 26.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2021
10:45:50
USDCHFFXRS228120 CHF 0,9082 6.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Ιουλ 2021
07:54:09
EUA 28JULY21 KORINTHOS EUR 53,9 161.700 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2021
10:33:46
EURGBPFXRS228115 GBP 0,8509 3.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2021
07:05:29
AUDUSD FWD 20211231 USD 0,7395 1.650.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2021
07:05:29
AUDUSD FWD 20211231 USD 1,1793 1.650.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2021
06:51:58
EURUSD FWD 20211021 USD 1,2 37.064 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2021
06:51:27
EURUSD FWD 20211105 USD 1,21 206.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Ιουλ 2021
19:57:04
US83304A1060 USD 76,03 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:57:10
US83304A1060 USD 76,01 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:57:19
US83304A1060 USD 76,02 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:57:23
US83304A1060 USD 76,01 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:57:27
US83304A1060 USD 76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:57:28
US83304A1060 USD 75,98 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:57:29
US83304A1060 USD 75,98 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:56:12
AN8068571086 USD 29,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:56:15
US0378331005 USD 145,05 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:56:27
US0378331005 USD 145,01 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:56:53
US83304A1060 USD 76,03 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:55:13
PA1436583006 USD 22,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:55:15
PA1436583006 USD 22,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:51:40
US62914V1061 USD 41,75 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:51:55
US62914V1061 USD 41,78 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:48:35
US62914V1061 USD 41,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:48:36
US62914V1061 USD 41,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:48:37
US62914V1061 USD 41,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:48:37
US62914V1061 USD 41,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:48:38
US62914V1061 USD 41,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:48:39
US62914V1061 USD 41,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:48:39
US62914V1061 USD 41,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:48:48
AN8068571086 USD 29,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:48:58
US83304A1060 USD 76,26 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:48:59
US83304A1060 USD 76,26 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:48:59
US83304A1060 USD 76,26 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:49:00
US83304A1060 USD 76,26 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:49:00
US83304A1060 USD 76,26 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:46:38
US83304A1060 USD 76,36 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:46:39
US83304A1060 USD 76,36 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:46:40
US83304A1060 USD 76,36 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:42:00
US0378331005 USD 145,43 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:42:01
US0378331005 USD 145,43 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:42:04
US62914V1061 USD 41,78 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:42:05
US62914V1061 USD 41,78 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:42:05
US62914V1061 USD 41,78 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:42:05
US62914V1061 USD 41,78 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:41:58
US0378331005 USD 145,43 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:40:55
US62914V1061 USD 41,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:40:57
US62914V1061 USD 41,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:40:57
US62914V1061 USD 41,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:39:25
PA1436583006 USD 22,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:36:03
US0378331005 USD 145,39 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:36:04
US0378331005 USD 145,39 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:36:05
US0378331005 USD 145,39 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:33:27
PA1436583006 USD 22,96 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:33:28
PA1436583006 USD 22,96 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:33:28
PA1436583006 USD 22,96 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:32:01
PA1436583006 USD 22,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:32:03
PA1436583006 USD 22,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:32:03
PA1436583006 USD 22,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:32:04
PA1436583006 USD 22,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:32:04
PA1436583006 USD 22,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:32:05
PA1436583006 USD 22,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:32:06
AN8068571086 USD 29,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:30:03
US0378331005 USD 145,38 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:30:05
US0378331005 USD 145,39 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:30:06
US0378331005 USD 145,39 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:30:12
AN8068571086 USD 29,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:30:30
PA1436583006 USD 22,96 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:30:31
PA1436583006 USD 22,96 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:30:31
PA1436583006 USD 22,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:30:32
PA1436583006 USD 22,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:30:32
PA1436583006 USD 22,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:30:33
PA1436583006 USD 22,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:28:01
PA1436583006 USD 22,95 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:28:01
PA1436583006 USD 22,95 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:28:02
PA1436583006 USD 22,95 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:28:03
PA1436583006 USD 22,95 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:28:08
US0378331005 USD 145,35 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:28:08
US0378331005 USD 145,35 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:28:09
US0378331005 USD 145,35 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:26:59
US37045V1008 USD 55,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:27:00
US37045V1008 USD 55,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:27:01
US37045V1008 USD 55,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:27:01
US37045V1008 USD 55,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:27:02
US37045V1008 USD 55,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:27:07
PA1436583006 USD 22,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:27:07
PA1436583006 USD 22,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:27:08
PA1436583006 USD 22,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:27:08
PA1436583006 USD 22,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:27:08
PA1436583006 USD 22,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:27:09
PA1436583006 USD 22,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:27:59
PA1436583006 USD 22,95 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:28:00
PA1436583006 USD 22,95 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:19:37
US37045V1008 USD 55,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:19:38
US37045V1008 USD 55,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:19:38
US37045V1008 USD 55,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:19:39
US37045V1008 USD 55,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:18:37
US25470F1049 USD 29,5 40 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:16:33
US25470F1049 USD 29,51 15 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:16:44
AN8068571086 USD 29,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:16:45
AN8068571086 USD 29,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:16:57
US25470F1049 USD 29,55 15 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:15:34
US62914V1061 USD 41,66 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:15:37
US62914V1061 USD 41,7 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:15:37
US62914V1061 USD 41,69 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:15:38
US62914V1061 USD 41,7 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:15:39
US37045V1008 USD 55,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:15:48
AN8068571086 USD 29,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:15:49
AN8068571086 USD 29,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:15:49
AN8068571086 USD 29,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:15:50
AN8068571086 USD 29,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:15:52
AN8068571086 USD 29,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:15:53
AN8068571086 USD 29,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:07:57
US62914V1061 USD 41,7 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:07:58
US62914V1061 USD 41,69 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:07:59
US62914V1061 USD 41,69 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:08:00
US37045V1008 USD 55,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:08:02
US25470F1049 USD 29,81 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:08:47
US62914V1061 USD 41,64 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:08:49
US62914V1061 USD 41,64 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:08:51
US62914V1061 USD 41,64 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:08:51
US62914V1061 USD 41,64 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:07:05
US62914V1061 USD 41,67 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:07:06
US62914V1061 USD 41,67 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:07:06
US62914V1061 USD 41,67 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:07:52
US25470F1049 USD 29,83 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:06:57
US0378331005 USD 145,09 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:06:59
US0378331005 USD 145,09 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:06:59
US0378331005 USD 145,09 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:05:09
US83304A1060 USD 75,97 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:05:10
US83304A1060 USD 75,97 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:05:11
US83304A1060 USD 75,97 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:05:11
US83304A1060 USD 75,97 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:05:12
US83304A1060 USD 75,97 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:05:12
US83304A1060 USD 75,97 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:05:41
US0378331005 USD 145,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:05:43
US0378331005 USD 145,06 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
19:05:44
US0378331005 USD 145,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:53:16
US83304A1060 USD 75,92 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:53:18
US83304A1060 USD 75,91 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:53:19
US83304A1060 USD 75,92 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:53:20
US83304A1060 USD 75,92 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:53:20
US83304A1060 USD 75,9 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:53:21
US83304A1060 USD 75,9 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:52:45
US37045V1008 USD 55,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:52:47
US37045V1008 USD 55,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:52:48
US37045V1008 USD 55,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:49:07
US0378331005 USD 145,35 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:49:14
US83304A1060 USD 75,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:49:15
US83304A1060 USD 75,96 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:49:15
US83304A1060 USD 75,96 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:49:16
US83304A1060 USD 76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:49:16
US83304A1060 USD 76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:49:17
US83304A1060 USD 76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:49:17
US83304A1060 USD 76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:49:27
US83304A1060 USD 76,08 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:49:28
US83304A1060 USD 76,11 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:49:31
US83304A1060 USD 76,08 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:49:31
US83304A1060 USD 76,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:49:32
US83304A1060 USD 76,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:49:33
US83304A1060 USD 76,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:49:33
US83304A1060 USD 76,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:49:42
US0378331005 USD 145,33 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:42:24
US83304A1060 USD 75,97 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:42:28
US83304A1060 USD 75,97 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:42:28
US83304A1060 USD 75,97 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:42:29
US83304A1060 USD 75,97 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:42:30
US83304A1060 USD 75,97 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:42:30
US83304A1060 USD 75,97 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:40:22
US83304A1060 USD 75,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:40:27
US83304A1060 USD 75,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:40:37
US83304A1060 USD 75,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:40:38
US83304A1060 USD 75,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:40:42
US25470F1049 USD 28,95 15 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:34:42
US83304A1060 USD 75,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:34:43
US83304A1060 USD 75,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:34:44
US83304A1060 USD 75,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:34:44
US83304A1060 USD 75,85 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:34:45
US83304A1060 USD 75,85 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:34:46
US83304A1060 USD 75,83 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:33:27
CA05156X8843 USD 7,3 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:30:09
US62914V1061 USD 41,28 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:30:13
US62914V1061 USD 41,26 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:30:13
US62914V1061 USD 41,26 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:30:14
US62914V1061 USD 41,26 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:30:15
US62914V1061 USD 41,26 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:30:15
US62914V1061 USD 41,26 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:30:16
US62914V1061 USD 41,26 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:30:17
US62914V1061 USD 41,26 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:30:17
US62914V1061 USD 41,26 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:22:50
US62914V1061 USD 41,23 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:22:53
US62914V1061 USD 41,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:22:53
US62914V1061 USD 41,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:22:53
US62914V1061 USD 41,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:22:54
US62914V1061 USD 41,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:22:54
US62914V1061 USD 41,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:22:54
US62914V1061 USD 41,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:22:54
US62914V1061 USD 41,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:22:55
US62914V1061 USD 41,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:23:00
PA1436583006 USD 22,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:23:01
PA1436583006 USD 22,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:19:02
PA1436583006 USD 22,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:19:05
PA1436583006 USD 22,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:17:01
US5949181045 USD 286,94 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:16:46
US0378331005 USD 145,11 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:14:39
US62914V1061 USD 41,22 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:14:43
US62914V1061 USD 41,22 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:14:44
US62914V1061 USD 41,22 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:14:45
US62914V1061 USD 41,22 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:14:45
US62914V1061 USD 41,21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:14:46
US62914V1061 USD 41,21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:14:46
US62914V1061 USD 41,21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:14:47
US62914V1061 USD 41,21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:14:48
US62914V1061 USD 41,21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:14:48
US62914V1061 USD 41,21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:14:49
US62914V1061 USD 41,21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:14:50
US62914V1061 USD 41,21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:10:27
US5949181045 USD 286,71 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:08:07
US5949181045 USD 286,29 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:06:10
US62914V1061 USD 41,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:06:14
US62914V1061 USD 41,16 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:06:15
US62914V1061 USD 41,16 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:06:16
US62914V1061 USD 41,16 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:06:16
US62914V1061 USD 41,16 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:06:17
US62914V1061 USD 41,16 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:06:18
US62914V1061 USD 41,15 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:06:18
US62914V1061 USD 41,15 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:06:19
US5949181045 USD 286,71 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:06:19
US62914V1061 USD 41,15 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:06:20
US62914V1061 USD 41,15 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:06:27
US62914V1061 USD 41,15 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:06:27
US62914V1061 USD 41,15 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:06:28
US62914V1061 USD 41,16 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:06:28
US62914V1061 USD 41,16 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:06:28
US62914V1061 USD 41,16 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:06:28
US62914V1061 USD 41,16 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:06:29
US62914V1061 USD 41,16 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:06:30
US62914V1061 USD 41,16 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:06:30
US62914V1061 USD 41,16 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:06:30
US62914V1061 USD 41,15 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:06:30
US62914V1061 USD 41,15 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:06:31
US62914V1061 USD 41,15 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:05:44
US62914V1061 USD 41,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:05:49
US62914V1061 USD 41,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:05:49
US62914V1061 USD 41,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:05:49
US62914V1061 USD 41,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:05:49
US62914V1061 USD 41,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:05:50
US62914V1061 USD 41,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:05:50
US62914V1061 USD 41,06 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:05:51
US62914V1061 USD 41,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:05:51
US62914V1061 USD 41,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:05:51
US62914V1061 USD 41,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:03:01
US62914V1061 USD 41,32 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:01:41
US62914V1061 USD 41,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:01:42
US62914V1061 USD 41,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:01:42
US62914V1061 USD 41,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:01:43
US62914V1061 USD 41,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:01:47
US0378331005 USD 144,38 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:01:48
US62914V1061 USD 41,15 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:01:54
US62914V1061 USD 41,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:01:55
US62914V1061 USD 41,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:01:55
US62914V1061 USD 41,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:01:55
US62914V1061 USD 41,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:02:19
US62914V1061 USD 41,29 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:02:21
US62914V1061 USD 41,31 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:02:22
US62914V1061 USD 41,32 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:02:25
US62914V1061 USD 41,32 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:02:26
US62914V1061 USD 41,3 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:02:35
US62914V1061 USD 41,3 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:02:53
US62914V1061 USD 41,31 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:02:54
US62914V1061 USD 41,31 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:02:55
US62914V1061 USD 41,32 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:02:56
US62914V1061 USD 41,32 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:01:05
US62914V1061 USD 40,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:01:11
US62914V1061 USD 40,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:01:11
US62914V1061 USD 40,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:01:12
US62914V1061 USD 40,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:01:12
US62914V1061 USD 40,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
18:01:32
US62914V1061 USD 41,16 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:52:18
US5949181045 USD 286,52 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:44:14
US62914V1061 USD 41,05 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:44:14
US62914V1061 USD 41,05 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:44:14
US62914V1061 USD 41,05 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:44:14
US62914V1061 USD 41,05 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:44:14
US62914V1061 USD 41,05 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:44:14
US62914V1061 USD 41,05 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:29:59
US5949181045 USD 286,41 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:19:58
US0378331005 USD 143,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:20:00
US62914V1061 USD 41,27 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:20:00
US62914V1061 USD 41,27 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:20:15
US62914V1061 USD 41,29 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:20:15
US62914V1061 USD 41,29 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:20:15
US62914V1061 USD 41,29 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:20:15
US62914V1061 USD 41,29 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:20:16
US62914V1061 USD 41,29 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:20:16
US62914V1061 USD 41,29 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:17:17
US0378331005 USD 144,28 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:17:21
US62914V1061 USD 41,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:17:21
US62914V1061 USD 41,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:17:22
US62914V1061 USD 41,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:17:22
US62914V1061 USD 41,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:17:22
US62914V1061 USD 41,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:17:22
US62914V1061 USD 41,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:17:23
US62914V1061 USD 41,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:17:23
US62914V1061 USD 41,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:13:16
US01609W1027 USD 195,78 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:09:37
US0378331005 USD 144,54 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:02:16
US62914V1061 USD 41,61 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:02:18
US62914V1061 USD 41,61 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:02:18
US62914V1061 USD 41,61 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:02:19
US62914V1061 USD 41,61 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:02:20
US62914V1061 USD 41,61 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:01:09
PA1436583006 USD 22,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:01:11
PA1436583006 USD 22,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:01:12
PA1436583006 USD 22,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:01:12
PA1436583006 USD 22,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:01:17
US62914V1061 USD 41,53 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:01:18
US62914V1061 USD 41,53 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:01:18
US62914V1061 USD 41,53 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:01:18
US62914V1061 USD 41,53 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:01:19
US62914V1061 USD 41,53 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:57:15
PA1436583006 USD 22,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:57:17
PA1436583006 USD 22,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:57:18
PA1436583006 USD 22,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:57:18
PA1436583006 USD 22,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:55:22
US62914V1061 USD 41,52 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:55:23
US62914V1061 USD 41,55 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:55:24
US62914V1061 USD 41,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:55:24
US62914V1061 USD 41,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:51:42
US3453708600 USD 13,7 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:51:44
US3453708600 USD 13,7 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:51:44
US3453708600 USD 13,7 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:51:45
US3453708600 USD 13,7 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:51:46
US3453708600 USD 13,7 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:51:48
US62914V1061 USD 41,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:51:49
US62914V1061 USD 41,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:51:49
US62914V1061 USD 41,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:51:49
US62914V1061 USD 41,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:49:35
US0378331005 USD 144,95 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:43:32
US3453708600 USD 13,71 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:43:32
US3453708600 USD 13,71 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:43:33
US3453708600 USD 13,71 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:43:33
US3453708600 USD 13,71 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:43:34
US3453708600 USD 13,71 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:38:16
US0378331005 USD 145,16 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:38:29
US5949181045 USD 286,94 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:36:58
US90184L1026 USD 70,71 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:35:11
US83304A1060 USD 75,74 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:35:12
US83304A1060 USD 75,74 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:34:48
US83304A1060 USD 75,72 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:34:49
US83304A1060 USD 75,72 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:31:32
US62914V1061 USD 41,51 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:31:32
US62914V1061 USD 41,51 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:31:32
US62914V1061 USD 41,51 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:31:32
US62914V1061 USD 41,51 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:31:32
US62914V1061 USD 41,51 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:22:18
US62914V1061 USD 41,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:22:20
US62914V1061 USD 41,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:22:20
US62914V1061 USD 41,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:22:20
US62914V1061 USD 41,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:22:20
US62914V1061 USD 41,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:18:31
US62914V1061 USD 41,45 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:18:32
US62914V1061 USD 41,45 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:18:33
US62914V1061 USD 41,46 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:18:33
US62914V1061 USD 41,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:18:34
US62914V1061 USD 41,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:16:24
US62914V1061 USD 41,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:16:25
US62914V1061 USD 41,43 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:16:25
US62914V1061 USD 41,43 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:16:26
US62914V1061 USD 41,43 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:16:26
US62914V1061 USD 41,43 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:10:00
AN8068571086 USD 29,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:10:01
AN8068571086 USD 29,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:06:06
US88034P1093 USD 10,55 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:06:07
US88034P1093 USD 10,55 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:06:08
US88034P1093 USD 10,55 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:06:14
US88034P1093 USD 10,55 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:06:15
US88034P1093 USD 10,55 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:06:16
US88034P1093 USD 10,55 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:06:21
AN8068571086 USD 29,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:06:22
AN8068571086 USD 29,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:06:23
AN8068571086 USD 29,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:06:35
AN8068571086 USD 29,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:05:25
US90184L1026 USD 71,08 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:56:54
US62914V1061 USD 41,39 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:56:55
US62914V1061 USD 41,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:56:55
US62914V1061 USD 41,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:56:56
US62914V1061 USD 41,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:56:57
US62914V1061 USD 41,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:52:05
US62914V1061 USD 41,26 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:52:06
US62914V1061 USD 41,27 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:52:07
US62914V1061 USD 41,27 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:52:07
US62914V1061 USD 41,27 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:52:07
US62914V1061 USD 41,27 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:49:57
US88034P1093 USD 10,48 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:49:57
US88034P1093 USD 10,48 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:50:11
US88034P1093 USD 10,5 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:50:12
US88034P1093 USD 10,5 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:50:12
US88034P1093 USD 10,5 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:50:18
US5949181045 USD 287,21 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:50:37
US0378331005 USD 144,75 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:49:56
US88034P1093 USD 10,48 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:48:59
US88034P1093 USD 10,47 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:48:59
US88034P1093 USD 10,47 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:48:59
US88034P1093 USD 10,47 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:47:18
US0378331005 USD 144,84 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:47:23
US88034P1093 USD 10,47 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:47:23
US88034P1093 USD 10,47 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:47:23
US88034P1093 USD 10,47 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:47:32
US5949181045 USD 287,16 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:46:25
US5949181045 USD 287,64 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:46:40
US88034P1093 USD 10,47 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:44:34
US88034P1093 USD 10,45 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:44:44
US88034P1093 USD 10,46 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:44:58
US88034P1093 USD 10,47 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:42:59
US0378331005 USD 145,03 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:41:26
US0378331005 USD 145,29 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:40:23
US0378331005 USD 145,24 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:38:36
US5949181045 USD 287,94 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:35:12
US30231G1022 USD 58,13 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:34:43
US0378331005 USD 145,38 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:31:07
PA1436583006 USD 22,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:31:15
PA1436583006 USD 22,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:24:15
US5949181045 USD 288,06 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:23:04
US5949181045 USD 287,89 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:22:02
US0378331005 USD 145,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:22:03
US0378331005 USD 145,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:22:05
US0378331005 USD 145,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:22:05
US0378331005 USD 145,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:22:06
US0378331005 USD 145,87 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:22:07
US0378331005 USD 145,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:22:07
US0378331005 USD 145,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:22:10
US0378331005 USD 145,92 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:22:11
US0378331005 USD 145,9 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:22:11
US0378331005 USD 145,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:22:17
US0378331005 USD 145,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:22:18
US0378331005 USD 145,87 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:22:19
US0378331005 USD 145,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:22:25
US7475251036 USD 141,59 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:21:53
US0378331005 USD 145,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:21:54
US0378331005 USD 145,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:20:00
US5949181045 USD 288,37 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:17:25
US8552441094 USD 122,82 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:14:32
US3453708600 USD 13,63 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:14:33
US3453708600 USD 13,63 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:14:33
US3453708600 USD 13,63 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:14:34
US3453708600 USD 13,63 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:14:35
US3453708600 USD 13,63 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:14:35
US3453708600 USD 13,63 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:14:35
US3453708600 USD 13,63 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:14:36
US3453708600 USD 13,63 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:11:04
US3453708600 USD 13,61 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:11:05
US3453708600 USD 13,61 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:11:32
US3453708600 USD 13,62 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:11:32
US3453708600 USD 13,62 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:11:33
US3453708600 USD 13,62 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:11:33
US3453708600 USD 13,62 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:11:34
US3453708600 USD 13,62 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:11:34
US3453708600 USD 13,62 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:11:35
US3453708600 USD 13,62 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:11:36
US3453708600 USD 13,62 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:11:45
US3453708600 USD 13,62 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:11:46
US3453708600 USD 13,62 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:11:47
US3453708600 USD 13,62 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:11:47
US3453708600 USD 13,62 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:11:48
US3453708600 USD 13,62 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:11:49
US3453708600 USD 13,62 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:11:50
US3453708600 USD 13,62 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:11:50
US3453708600 USD 13,62 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:11:54
US3453708600 USD 13,63 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:11:55
US3453708600 USD 13,63 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:11:56
US3453708600 USD 13,63 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:11:56
US3453708600 USD 13,63 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:11:57
US3453708600 USD 13,63 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:11:57
US3453708600 USD 13,63 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:11:58
US3453708600 USD 13,63 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:11:58
US3453708600 USD 13,63 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:10:37
US3453708600 USD 13,61 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:10:37
US3453708600 USD 13,61 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:10:38
US3453708600 USD 13,61 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:10:39
US3453708600 USD 13,61 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:10:40
US3453708600 USD 13,61 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:10:41
US3453708600 USD 13,61 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:10:44
AN8068571086 USD 28,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:10:45
AN8068571086 USD 28,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:10:45
AN8068571086 USD 28,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:10:46
AN8068571086 USD 28,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:10:46
AN8068571086 USD 28,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:10:46
AN8068571086 USD 28,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:10:57
AN8068571086 USD 28,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:10:58
AN8068571086 USD 28,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:10:59
AN8068571086 USD 28,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:11:00
AN8068571086 USD 28,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:11:00
AN8068571086 USD 28,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:11:01
AN8068571086 USD 28,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:11:02
US3453708600 USD 13,61 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:11:02
US3453708600 USD 13,61 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:11:03
US3453708600 USD 13,61 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:11:04
US3453708600 USD 13,61 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:06:15
US0378331005 USD 146,36 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:06:17
US0378331005 USD 146,35 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:06:18
US0378331005 USD 146,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:03:31
US0378331005 USD 146,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:03:33
US0378331005 USD 146,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:02:13
US8552441094 USD 122,98 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:00:11
US7475251036 USD 141,04 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:00:44
US0378331005 USD 146,38 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:00:46
US0378331005 USD 146,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:00:47
US0378331005 USD 146,35 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:00:48
US0378331005 USD 146,34 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
15:00:48
US0378331005 USD 146,33 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:56:33
US30231G1022 USD 57,87 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:55:20
US62914V1061 USD 40,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:55:21
US62914V1061 USD 40,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:55:22
US62914V1061 USD 40,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:55:22
US62914V1061 USD 40,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:55:23
US62914V1061 USD 40,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:55:24
US62914V1061 USD 40,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:55:24
US62914V1061 USD 40,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:55:25
US62914V1061 USD 40,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:55:26
US62914V1061 USD 40,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:55:26
US62914V1061 USD 40,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:54:22
US64110W1027 USD 97,28 4 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:54:25
US64110W1027 USD 97,32 4 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:53:06
US62914V1061 USD 40,43 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:53:07
US62914V1061 USD 40,43 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:53:09
US62914V1061 USD 40,42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:53:10
US62914V1061 USD 40,43 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:53:10
US62914V1061 USD 40,43 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:53:12
US62914V1061 USD 40,42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:53:13
US62914V1061 USD 40,42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:53:14
US62914V1061 USD 40,42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:52:58
US62914V1061 USD 40,43 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:53:00
US62914V1061 USD 40,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:53:00
US62914V1061 USD 40,42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:53:00
US62914V1061 USD 40,42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:53:01
US62914V1061 USD 40,42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:53:01
US62914V1061 USD 40,42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:53:02
US62914V1061 USD 40,42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:53:02
US62914V1061 USD 40,43 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:52:12
US5949181045 USD 289,26 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:50:44
US25470F1049 USD 28,46 15 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:47:22
US3453708600 USD 13,64 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:47:23
US3453708600 USD 13,64 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:47:24
US3453708600 USD 13,64 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:47:25
US3453708600 USD 13,64 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:46:38
US5949181045 USD 288,48 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
17:28:57
XS2322423539 EUR 100 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουλ 2021
14:42:06
US8552441094 USD 122,51 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:41:11
PA1436583006 USD 22,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:41:12
PA1436583006 USD 22,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:41:12
PA1436583006 USD 22,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:41:13
PA1436583006 USD 22,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:41:31
US62914V1061 USD 40,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:41:32
US62914V1061 USD 40,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:41:32
US62914V1061 USD 40,48 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:41:33
US62914V1061 USD 40,48 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:41:33
US62914V1061 USD 40,48 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:41:33
US62914V1061 USD 40,48 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:41:34
US62914V1061 USD 40,48 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:41:35
US62914V1061 USD 40,48 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:41:35
US62914V1061 USD 40,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:41:35
US62914V1061 USD 40,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:41:38
PA1436583006 USD 22,37 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:41:38
PA1436583006 USD 22,37 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:41:39
PA1436583006 USD 22,37 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:41:40
PA1436583006 USD 22,37 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:41:45
US7475251036 USD 140,83 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:40:52
US62914V1061 USD 40,53 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:40:55
US62914V1061 USD 40,52 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:40:55
US62914V1061 USD 40,52 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:40:56
US62914V1061 USD 40,52 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:40:57
US62914V1061 USD 40,52 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:40:57
US62914V1061 USD 40,52 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:40:58
US62914V1061 USD 40,51 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:40:59
US62914V1061 USD 40,51 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:40:59
US62914V1061 USD 40,51 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:41:00
US62914V1061 USD 40,51 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:41:01
US62914V1061 USD 40,51 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:38:13
AN8068571086 USD 28,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:38:13
US62914V1061 USD 40,39 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:38:15
AN8068571086 USD 28,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:37:10
AN8068571086 USD 28,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:37:11
AN8068571086 USD 28,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:35:01
US62914V1061 USD 40,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:35:01
US30231G1022 USD 57,73 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:35:05
US62914V1061 USD 40,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:35:05
US62914V1061 USD 40,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:35:06
US62914V1061 USD 40,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:35:06
US62914V1061 USD 40,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:35:06
US62914V1061 USD 40,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:35:07
US62914V1061 USD 40,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:35:07
US62914V1061 USD 40,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:35:07
US62914V1061 USD 40,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:35:08
US62914V1061 USD 40,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:35:08
US62914V1061 USD 40,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:35:08
US62914V1061 USD 40,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:34:14
US62914V1061 USD 40,39 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:34:15
US62914V1061 USD 40,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:34:16
US62914V1061 USD 40,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:34:16
US62914V1061 USD 40,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:34:17
US62914V1061 USD 40,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:34:22
US62914V1061 USD 40,46 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:34:22
US62914V1061 USD 40,46 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:34:22
US62914V1061 USD 40,46 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:34:23
US62914V1061 USD 40,46 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:34:23
US62914V1061 USD 40,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:34:23
US62914V1061 USD 40,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:34:23
US62914V1061 USD 40,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:34:24
US62914V1061 USD 40,48 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:34:25
US62914V1061 USD 40,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:34:33
US88034P1093 USD 10,44 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:34:33
US88034P1093 USD 10,44 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:34:33
US88034P1093 USD 10,44 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:34:33
US88034P1093 USD 10,44 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:34:35
US7475251036 USD 141,18 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:34:57
US62914V1061 USD 40,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:34:58
US62914V1061 USD 40,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:34:59
US62914V1061 USD 40,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:34:59
US62914V1061 USD 40,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:35:00
US62914V1061 USD 40,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:35:00
US62914V1061 USD 40,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:35:01
US62914V1061 USD 40,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:33:04
US88034P1093 USD 10,44 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:33:05
US88034P1093 USD 10,44 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:33:06
US88034P1093 USD 10,44 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:33:08
US88034P1093 USD 10,44 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:33:34
US62914V1061 USD 40,34 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:33:35
US62914V1061 USD 40,34 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:33:36
US62914V1061 USD 40,34 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:33:36
US62914V1061 USD 40,32 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:33:36
US62914V1061 USD 40,32 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:32:21
US88034P1093 USD 10,46 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:32:23
US88034P1093 USD 10,45 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:32:23
US88034P1093 USD 10,45 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:32:23
US88034P1093 USD 10,45 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:32:23
US88034P1093 USD 10,45 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:32:23
US88034P1093 USD 10,45 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
26 Ιουλ 2021
19:27:01
US00165C1045 USD 39,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
26 Ιουλ 2021
19:27:01
US00165C1045 USD 39,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:30:35
AN8068571086 USD 28,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:30:36
AN8068571086 USD 28,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:30:37
AN8068571086 USD 28,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:30:37
AN8068571086 USD 28,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:30:38
AN8068571086 USD 28,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:30:57
US88034P1093 USD 10,52 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:30:58
US88034P1093 USD 10,51 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:30:59
US88034P1093 USD 10,51 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:31:00
US88034P1093 USD 10,51 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:31:00
US88034P1093 USD 10,51 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:31:01
US88034P1093 USD 10,51 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:31:02
US25470F1049 USD 28,42 15 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:29:15
US40434L1052 USD 28,24 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:29:23
US0378331005 USD 146,23 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:29:24
US0378331005 USD 146,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:29:44
US0378331005 USD 146,28 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:29:44
US0378331005 USD 146,29 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:29:14
US40434L1052 USD 28,24 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:28:06
US25470F1049 USD 28,34 15 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:26:01
US40434L1052 USD 28,2 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:26:01
US40434L1052 USD 28,2 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:26:03
US40434L1052 USD 28,21 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:26:04
US40434L1052 USD 28,21 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:25:19
US40434L1052 USD 28,17 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:25:19
US40434L1052 USD 28,17 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:25:48
US40434L1052 USD 28,19 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:25:51
US40434L1052 USD 28,19 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:23:11
AN8068571086 USD 28,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:23:12
AN8068571086 USD 28,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:23:12
AN8068571086 USD 28,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:23:13
AN8068571086 USD 28,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:23:13
AN8068571086 USD 28,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:23:24
AN8068571086 USD 28,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:23:24
AN8068571086 USD 28,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:23:25
AN8068571086 USD 28,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:23:26
AN8068571086 USD 28,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:23:26
AN8068571086 USD 28,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:23:28
AN8068571086 USD 28,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:23:28
AN8068571086 USD 28,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:23:29
AN8068571086 USD 28,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:23:29
AN8068571086 USD 28,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:23:30
AN8068571086 USD 28,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:21:35
AN8068571086 USD 28,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:21:36
AN8068571086 USD 28,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:21:37
AN8068571086 USD 28,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:21:38
AN8068571086 USD 28,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:21:38
AN8068571086 USD 28,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:21:51
AN8068571086 USD 28,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:21:52
AN8068571086 USD 28,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:21:52
AN8068571086 USD 28,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:21:53
AN8068571086 USD 28,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:21:53
AN8068571086 USD 28,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:21:56
US40434L1052 USD 28,22 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:21:58
US40434L1052 USD 28,22 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:21:06
AN8068571086 USD 28,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:21:07
AN8068571086 USD 28,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:21:08
AN8068571086 USD 28,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:21:09
AN8068571086 USD 28,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:21:10
AN8068571086 USD 28,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:21:10
AN8068571086 USD 28,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:21:11
AN8068571086 USD 28,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:21:12
AN8068571086 USD 28,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:21:12
AN8068571086 USD 28,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:18:50
US4592001014 USD 141,93 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:17:13
US3453708600 USD 13,64 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:17:14
US3453708600 USD 13,64 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:17:15
US3453708600 USD 13,64 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:17:16
US3453708600 USD 13,64 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:17:24
US0378331005 USD 146 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:17:26
US0378331005 USD 146,02 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:17:26
US0378331005 USD 146,02 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:17:27
US0378331005 USD 146,02 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:17:33
US0378331005 USD 146,02 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:17:34
US0378331005 USD 146,05 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:17:35
US0378331005 USD 146,05 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:17:35
US0378331005 USD 146,05 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:17:37
US0378331005 USD 146,11 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:17:38
US0378331005 USD 146,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:17:38
US0378331005 USD 146,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:17:39
US0378331005 USD 146,11 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:17:52
US0378331005 USD 146,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:17:53
US0378331005 USD 146,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:17:54
US0378331005 USD 146,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:17:54
US0378331005 USD 146,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:18:03
AN8068571086 USD 28,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:18:04
AN8068571086 USD 28,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:18:04
AN8068571086 USD 28,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:18:05
AN8068571086 USD 28,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:18:05
AN8068571086 USD 28,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:18:06
AN8068571086 USD 28,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:18:06
AN8068571086 USD 28,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:18:07
AN8068571086 USD 28,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:18:07
AN8068571086 USD 28,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:16:15
US4592001014 USD 142,05 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:05:16
US8552441094 USD 121,92 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:02:15
US30231G1022 USD 57,75 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:01:19
US8552441094 USD 121,64 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
13:57:13
US8552441094 USD 122,01 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
13:57:47
US8552441094 USD 122,15 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
13:54:27
US0378331005 USD 143,45 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
13:52:47
US8552441094 USD 121,89 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
13:50:13
US7475251036 USD 140,36 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
13:48:39
US0378331005 USD 143,46 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
13:42:59
US7475251036 USD 140,36 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
13:40:11
US7475251036 USD 140,76 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
13:40:32
US7475251036 USD 140,43 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
13:40:40
US30231G1022 USD 57,92 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
13:38:21
US7475251036 USD 140,59 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
13:36:09
US30231G1022 USD 58,03 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
13:36:21
US25470F1049 USD 29,3 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
13:35:00
US7475251036 USD 141,25 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:09:08
GRS469003024 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ EUR 0 396 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:08:01
GRS469003024 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ EUR 0 197 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:07:18
GRS469003024 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ EUR 0 512 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:04:10
GRS469003024 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ EUR 0 512 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
16:02:12
GRS469003024 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ EUR 0 996 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:56:42
CH0575769044 EUR 85,05 44.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2021
16:56:21
CH0575769044 EUR 85,05 18.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2021
16:55:58
CH0575769044 EUR 85,05 36.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2021
16:55:28
CH0575769044 EUR 85,05 21.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουλ 2021
12:40:47
XS1883942648 EUR 116,917 36.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2021
07:54:09
EUA 27JULY21 KORINTHOS EUR 52,97 158.910 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Ιουλ 2021
14:17:37
GRS469003024 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ EUR 0 683 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
14:12:46
GRS469003024 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ EUR 0 2.170 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
13:38:04
GRS469003024 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ EUR 0 8.444 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
28 Ιουλ 2021
13:38:18
EURUSDFXRS228098 USD 1,1805 237.285.525 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Ιουλ 2021
13:33:59
GR0118017657 EUR 112,92 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουλ 2021
13:27:23
GR0002221878 EUR 100,2 4.261.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουλ 2021
13:27:11
GR0002221878 EUR 100,2 4.261.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουλ 2021
12:51:59
GR0138015814 EUR 158,8 1.490 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουλ 2021
12:50:51
GR0133011248 EUR 145,41 1.517 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουλ 2021
12:48:36
GR0128015725 EUR 135,26 1.905 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουλ 2021
12:47:30
GR0124034688 EUR 122,6 1.779 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουλ 2021
12:45:15
GR0114030555 EUR 105,38 1.262 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2021
15:07:03
US7551115071 USD 89,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:07:07
US7551115071 USD 89,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:07:07
US7551115071 USD 89,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:07:08
US7551115071 USD 89,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:24:52
US8552441094 USD 125,17 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:25:02
US90184L1026 USD 67,32 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:25:27
US30231G1022 USD 57,61 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:26:00
US8552441094 USD 125,08 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:26:37
US8825081040 USD 183,57 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:29:28
US8552441094 USD 124,9 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:30:45
US8552441094 USD 124,84 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:32:17
US8552441094 USD 124,97 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:34:05
US90184L1026 USD 67,09 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:35:33
US7551115071 USD 89,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:35:33
US7551115071 USD 89,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:35:33
US7551115071 USD 89,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:35:34
US7551115071 USD 89,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:36:11
US7551115071 USD 89,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:36:11
US7551115071 USD 89,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:36:11
US7551115071 USD 89,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:36:11
US7551115071 USD 89,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:36:32
US4404521001 USD 48,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:36:33
US4404521001 USD 48,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:36:33
US4404521001 USD 48,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:36:34
US4404521001 USD 48,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:36:34
US4404521001 USD 48,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:36:34
US4404521001 USD 48,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:36:35
US4404521001 USD 48,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:36:35
US4404521001 USD 48,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:38:37
US8552441094 USD 124,95 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:39:31
US4404521001 USD 48,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:39:31
US4404521001 USD 48,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:39:31
US4404521001 USD 48,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:39:31
US4404521001 USD 48,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:39:31
US4404521001 USD 48,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:39:31
US4404521001 USD 48,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:39:31
US4404521001 USD 48,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:39:31
US4404521001 USD 48,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:40:45
US8552441094 USD 125,06 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:42:29
US8552441094 USD 125,07 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:42:46
US25470F1049 USD 29,1 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:44:24
US8552441094 USD 125,03 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:47:37
US30231G1022 USD 57,71 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
15:51:36
US8552441094 USD 125,27 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:01:49
US5949181045 USD 284,6 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:05:13
US90184L1026 USD 67,53 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:05:25
US30231G1022 USD 57,6 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:05:46
US5949181045 USD 284,17 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:09:50
US0378331005 USD 145,87 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:10:22
US30231G1022 USD 57,51 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:16:05
US8552441094 USD 125,21 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:20:10
US8552441094 USD 125,3 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:21:01
US90184L1026 USD 67,81 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:24:29
US7475251036 USD 139,18 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:25:08
US7475251036 USD 139,23 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:26:04
US8552441094 USD 125,41 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:28:29
US8552441094 USD 125,5 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:28:32
US5949181045 USD 285,13 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:52:50
US69351T1060 USD 28,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:52:51
US69351T1060 USD 28,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:52:51
US69351T1060 USD 28,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:52:52
US69351T1060 USD 28,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:52:52
US69351T1060 USD 28,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:52:52
US69351T1060 USD 28,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:52:53
US69351T1060 USD 28,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:52:53
US69351T1060 USD 28,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:52:54
US69351T1060 USD 28,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:52:54
US69351T1060 USD 28,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:52:54
US69351T1060 USD 28,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:52:55
US69351T1060 USD 28,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:52:55
US69351T1060 USD 28,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:52:56
US69351T1060 USD 28,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:54:53
US69351T1060 USD 28,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:54:54
US69351T1060 USD 28,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:54:54
US69351T1060 USD 28,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:54:56
US69351T1060 USD 28,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:54:58
US69351T1060 USD 28,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:54:58
US69351T1060 USD 28,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:54:59
US69351T1060 USD 28,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:54:59
US69351T1060 USD 28,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:55:00
US69351T1060 USD 28,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:55:00
US69351T1060 USD 28,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:55:01
US69351T1060 USD 28,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:55:01
US69351T1060 USD 28,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:55:02
US69351T1060 USD 28,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:55:02
US69351T1060 USD 28,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
16:56:13
US5949181045 USD 284,48 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
17:01:10
US7475251036 USD 138,84 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
17:03:14
US69351T1060 USD 28,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
17:03:15
US69351T1060 USD 28,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
17:03:15
US69351T1060 USD 28,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
17:03:15
US69351T1060 USD 28,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
17:03:16
US69351T1060 USD 28,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
17:03:16
US69351T1060 USD 28,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
17:03:17
US69351T1060 USD 28,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
17:03:17
US69351T1060 USD 28,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
17:03:17
US69351T1060 USD 28,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
17:03:18
US69351T1060 USD 28,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
17:03:19
US69351T1060 USD 28,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
17:03:19
US69351T1060 USD 28,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
17:03:19
US69351T1060 USD 28,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
17:03:20
US69351T1060 USD 28,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
17:12:28
US69351T1060 USD 28,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
17:12:29
US69351T1060 USD 28,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
27 Ιουλ 2021
17:12:30
US69351T1060 USD 28,74 100 Ναι Συν/γή Όχ