Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας
Εμφανίζονται αποτελέσματα: 2881 Εξωχρηματιστηριακές Συναλλαγές (OTC).
Ημερομηνία - Ώρα ISIN Εταιρεία Νόμισμα Τιμή Ποσότητα / Ονομαστικό Ποσό Ονομαστικό Ποσό Είδ. Συν/γής Ομόλογο Μετοχικοί Τίτλοι
25 Σεπ 2020
15:34:57
INTEREST RATE SWAP20541 EUR 0 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2020
14:08:24
EURUSD FWD 20201215 USD 1,165 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2020
09:47:52
FREXA0027484 EUR 29,75 165.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Σεπ 2020
09:48:13
FREXA0027484 EUR 29,75 232.500 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Σεπ 2020
09:48:26
FREXA0027484 EUR 29,75 255.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Σεπ 2020
09:48:39
FREXA0027484 EUR 29,75 232.500 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Σεπ 2020
09:48:58
FREXA0027484 EUR 29,75 165.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Σεπ 2020
09:07:39
FREXA0027484 EUR 20,25 165.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Σεπ 2020
09:11:24
FREXA0027484 EUR 20,25 232.500 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Σεπ 2020
09:12:45
FREXA0027484 EUR 20,25 255.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Σεπ 2020
09:13:46
FREXA0027484 EUR 20,25 232.500 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Σεπ 2020
09:14:12
FREXA0027484 EUR 20,25 165.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Σεπ 2020
16:13:52
EURUSDFXRS221696 USD 1,1636 15.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2020
14:10:56
GR0124036709 EUR 104,45 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Σεπ 2020
15:33:50
XS0999526790 EUR 100,99 6.541.523 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Σεπ 2020
15:25:01
SWAPTIONS788 EUR 110.000 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2020
14:42:47
EURUSDFXRS221684 USD 1,1638 60.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2020
13:57:00
RO1227DBN011 EUR 3,29 10.400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Σεπ 2020
12:01:09
XS1647100848 EUR 98,2 14.930.417 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Σεπ 2020
11:58:21
XS1647100848 EUR 98,2 9.953.611 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Σεπ 2020
11:55:57
XS1647100848 EUR 98,2 9.953.611 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Σεπ 2020
11:27:42
US404280AN99 EUR 104,65 2.665.972 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Σεπ 2020
11:55:36
GR0138015814 EUR 150,328 9.540 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Σεπ 2020
11:53:21
GR0133011248 EUR 139,307 9.723 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Σεπ 2020
12:22:05
XS2225204010 EUR 97 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Σεπ 2020
12:19:39
GR0128015725 EUR 132,34 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Σεπ 2020
12:19:24
GR0124036709 EUR 104,49 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Σεπ 2020
11:51:08
GR0128015725 EUR 131,6 82.194 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Σεπ 2020
11:47:52
GR0124034688 EUR 120,622 11.406 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Σεπ 2020
11:37:50
FX OTC OPTIONS1677777 USD 3.721 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2020
11:37:50
FX OTC OPTIONS1677776 USD 3.721 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2020
11:38:56
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1677778 USD 0 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Σεπ 2020
07:54:06
EUA 21DEC20 EUR 26,85 107.400 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Σεπ 2020
17:08:02
US910047AJ87 EUR 93,1267 2.856.489 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
16:24:02
US761713BF23 EUR 105,379 2.663.919 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Σεπ 2020
06:55:40
EURUSD FWD 20201230 USD 1,0841 56.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2020
06:55:06
EURUSD FWD 20201230 USD 1,089 27.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2020
06:54:34
EURUSD FWD 20201230 USD 1,0825 29.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Σεπ 2020
19:12:49
FX OTC OPTIONS1677775 USD 271.200 7.150.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Σεπ 2020
17:59:17
XS2108494837 EUR 85,125 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
16:16:10
INTEREST RATE SWAP20537 EUR 0 12.500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Σεπ 2020
16:14:50
INTEREST RATE SWAP20535 EUR 0 8.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Σεπ 2020
13:31:43
EURNOK PLAIN VANILLA EUROPEAN 20201001 EUR 4.196 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Σεπ 2020
15:53:24
EURUSDFXRS221672 USD 1,164 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Σεπ 2020
15:05:05
USP8718AAM82 EUR 109,75 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
15:00:53
EURUSDFXRS221671 USD 1,1637 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Σεπ 2020
13:36:48
XS2105097393 EUR 102 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
10:17:28
XS2105097393 EUR 102 10.285.724 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
10:15:57
XS2105095777 EUR 100,375 30.241.086 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
10:15:57
XS2105095777 EUR 100,375 15.120.543 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
10:17:28
XS2105097393 EUR 102 10.285.724 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
10:29:44
EURUSD FWD 20201230 USD 1,089 22.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Σεπ 2020
12:43:20
GR0138015814 EUR 150,536 8.585 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
12:39:59
GR0133011248 EUR 139,489 8.749 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
12:46:21
GR0124036709 EUR 104,48 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
12:45:51
GR0124035693 EUR 124,33 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
12:37:46
GR0128015725 EUR 131,967 10.976 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
12:32:12
GR0124034688 EUR 120,977 10.263 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
12:26:39
GR0114030555 EUR 107,578 7.276 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
12:25:32
XS2056430874 EUR 98,926 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
12:11:24
PTOTEUOE0019 EUR 127,863 70.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
11:29:41
GR0128011682 EUR 125,4 150 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
11:29:40
GR0133007204 EUR 125,4 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
11:29:40
GR0128013704 EUR 125,4 150 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
11:29:40
GR0138014809 EUR 125,4 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
11:29:40
GR0138007738 EUR 125,4 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
11:29:40
GR0128012698 EUR 125,4 150 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
11:29:40
GR0133008210 EUR 125,4 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
11:29:40
GR0138011771 EUR 125,4 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
11:29:40
GR0128010676 EUR 125,4 150 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
11:29:40
GR0138010765 EUR 125,4 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
11:29:40
GR0133006198 EUR 125,4 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
11:29:40
GR0138013793 EUR 125,4 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
11:29:40
GR0138006722 EUR 125,4 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
11:29:40
GR0133010232 EUR 125,4 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
11:29:40
GR0138009759 EUR 125,4 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
11:29:40
GR0138012787 EUR 125,4 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
11:29:40
GR0138008744 EUR 125,4 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
11:29:40
GR0133009226 EUR 125,4 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
11:29:39
GR0138005716 EUR 125,4 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
11:29:39
GR0128014710 EUR 125,4 150 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
12:04:02
XS1936308391 EUR 101,7 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
10:56:20
GR0124036709 EUR 104,45 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
11:39:24
FX OTC OPTIONS1677549 USD 130 117.070 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Σεπ 2020
11:33:47
XS1713463559 EUR 106 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
11:11:49
XS1941841311 EUR 113,135 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
11:21:04
GR0124035693 EUR 124,25 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
11:06:38
FX OTC OPTIONS1677546 USD 180 100.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Σεπ 2020
11:19:33
XS1586710185 EUR 0 10.065 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
07:11:35
EUA 21DEC20 EUR 26,56 79.680 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Σεπ 2020
10:49:47
GR0124036709 EUR 104,4 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
10:49:47
GR0124036709 EUR 104,4 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
10:54:54
GR0124036709 EUR 104,44 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
10:53:39
XS2055106137 EUR 101,85 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
10:53:31
XS2055106137 EUR 101,8 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
10:27:12
FX OTC OPTIONS1677545 JPY 350.656 122.650.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Σεπ 2020
10:43:20
IT0005421703 EUR 104,097 1.100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
10:42:52
IT0005377152 EUR 126,75 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
10:15:38
GR0124036709 EUR 104,501 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
11:38:59
XS2238777374 EUR 99,532 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
07:31:05
EURUSD FWD 20201127 USD 1,1 38.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Σεπ 2020
16:59:12
GR0124036709 EUR 104,25 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Σεπ 2020
06:17:29
EURAUD FWD 20200930 AUD 1,6553 50.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Σεπ 2020
06:17:29
EURAUD FWD 20200930 AUD 1,6553 3.022.061 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Σεπ 2020
17:33:29
FX OTC OPTIONS1677544 MXN 35.000 217.500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Σεπ 2020
17:31:42
FX OTC OPTIONS1677543 NOK 58.900 117.500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Σεπ 2020
17:30:49
FX OTC OPTIONS1677542 NOK 162.800 112.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Σεπ 2020
14:39:14
AUDUSD FWD 20200930 USD 0,7096 206.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Σεπ 2020
17:24:28
FX OTC OPTIONS1677541 USD 2.696 1.185.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Σεπ 2020
17:04:32
USP8718AAF32 EUR 104,4 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
14:49:33
USY2R27RAB56 EUR 100,75 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
14:30:12
AUDUSDFXRS221624 USD 0,7127 4.989.180 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Σεπ 2020
11:04:50
GRS503003014 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. EUR 1,79 100.000 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
23 Σεπ 2020
11:03:51
GRS503003014 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. EUR 1,79 100.000 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
23 Σεπ 2020
11:04:53
EURUSD FWD 20210730 USD 1,1832 23.750 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Σεπ 2020
14:21:12
XS2092381107 EUR 90,35 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
13:18:51
GR0133010232 EUR 125,1 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
13:18:50
GR0133007204 EUR 125,1 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
13:18:50
GR0128011682 EUR 125,1 300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
13:18:50
GR0138013793 EUR 125,1 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
13:18:50
GR0133009226 EUR 125,1 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
13:18:50
GR0138007738 EUR 125,1 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
13:18:50
GR0138014809 EUR 125,1 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
13:18:50
GR0138009759 EUR 125,1 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
13:18:50
GR0128013704 EUR 125,1 300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
13:18:50
GR0133006198 EUR 125,1 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
13:18:50
GR0133008210 EUR 125,1 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
13:18:50
GR0138005716 EUR 125,1 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
13:18:50
GR0138011771 EUR 125,1 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
13:18:50
GR0128012698 EUR 125,1 300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
13:18:49
GR0128014710 EUR 125,1 300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
13:18:49
GR0138012787 EUR 125,1 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
13:18:49
GR0138008744 EUR 125,1 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
13:18:49
GR0128010676 EUR 125,1 300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
13:18:50
GR0138010765 EUR 125,1 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
13:18:49
GR0138006722 EUR 125,1 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
13:37:00
XS2105097393 EUR 102 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
13:23:39
EURUSDFXRS221620 USD 1,1714 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Σεπ 2020
09:49:02
EURUSD FWD 20201130 USD 1,1965 150.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Σεπ 2020
12:04:45
GR0133006198 EUR 125,1 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
12:04:46
GR0138011771 EUR 125,1 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
12:04:46
GR0138014809 EUR 125,1 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
12:04:46
GR0138012787 EUR 125,1 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
12:04:46
GR0128013704 EUR 125,1 750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
12:04:46
GR0133010232 EUR 125,1 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
12:04:45
GR0138007738 EUR 125,1 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
12:04:45
GR0138013793 EUR 125,1 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
12:04:45
GR0133007204 EUR 125,1 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
12:04:45
GR0138010765 EUR 125,1 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
12:04:45
GR0128010676 EUR 125,1 750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
12:04:45
GR0128014710 EUR 125,1 750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
12:04:45
GR0128011682 EUR 125,1 750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
12:04:45
GR0138009759 EUR 125,1 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
12:04:45
GR0138008744 EUR 125,1 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
12:04:45
GR0133009226 EUR 125,1 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
12:04:45
GR0138005716 EUR 125,1 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
12:04:45
GR0138006722 EUR 125,1 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
12:04:45
GR0133008210 EUR 125,1 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
12:04:44
GR0128012698 EUR 125,1 750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
11:59:14
XS2238777374 EUR 99,232 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
10:39:02
XS2060691719 EUR 99 9.995.082 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Σεπ 2020
07:43:20
EUA 21DEC20 EUR 27,91 111.640 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Σεπ 2020
13:05:43
XS2092381107 EUR 92,5 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
11:56:56
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1677229 GBP 0 180.800 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Σεπ 2020
11:56:55
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1677228 GBP 0 337.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Σεπ 2020
11:55:49
FX OTC OPTIONS1677227 GBP 883 337.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Σεπ 2020
11:53:32
FX OTC OPTIONS1677223 GBP 706 180.800 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Σεπ 2020
11:55:49
FX OTC OPTIONS1677226 GBP 883 337.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Σεπ 2020
11:53:33
FX OTC OPTIONS1677224 GBP 706 180.800 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Σεπ 2020
09:47:59
GR0124036709 EUR 104,46 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
09:42:59
GR0124036709 EUR 104,46 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
11:29:11
BTB FLEXIBLE FORWARDS169596 USD 1,1693 8.552.125 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Σεπ 2020
10:59:47
FX OTC OPTIONS1677216 GBP 1.811 279.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Σεπ 2020
11:02:01
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1677217 GBP 0 279.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Σεπ 2020
10:59:46
FX OTC OPTIONS1677215 GBP 1.811 279.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Σεπ 2020
08:53:28
XS2199268470 EUR 101 10.158.288 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Σεπ 2020
07:28:18
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20210323 EUR 44.000 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Σεπ 2020
07:27:55
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20210323 EUR 81.000 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Σεπ 2020
11:39:02
GR0124036709 EUR 104 7.830.205 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Σεπ 2020
12:51:02
XS2105097393 EUR 101,5 10.234.358 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Σεπ 2020
18:36:55
FX OTC OPTIONS1677208 USD 30.900 11.700.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Σεπ 2020
17:17:30
USU42804AQ45 EUR 90,1 6.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Σεπ 2020
17:00:54
FR0011697028 EUR 109,15 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Σεπ 2020
10:57:08
XS1457553367 EUR 110,775 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Σεπ 2020
10:56:22
XS1678970291 EUR 99,62 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Σεπ 2020
15:52:48
US29082HAB87 EUR 95,5 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Σεπ 2020
15:43:50
GR0138015814 EUR 148,445 7.155 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Σεπ 2020
15:46:50
US29082HAB87 EUR 96 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Σεπ 2020
13:01:39
EURUSD FWD 20201130 USD 1,177 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Σεπ 2020
12:53:42
EURCAD FWD 20200930 CAD 1,56 6.410.256 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Σεπ 2020
12:53:42
EURCAD FWD 20200930 CAD 1,56 6.410.256 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Σεπ 2020
12:53:42
EURCAD FWD 20200930 CAD 1,56 6.410.256 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Σεπ 2020
15:33:28
US80386WAB19 EUR 95,25 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Σεπ 2020
15:33:28
US80386WAB19 EUR 95,25 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Σεπ 2020
15:07:20
XS2044977457 EUR 102,53 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Σεπ 2020
14:02:03
XS1508390090 EUR 98,3 210.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Σεπ 2020
14:01:42
XS1508390090 EUR 98,25 210.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Σεπ 2020
13:42:28
FX OTC OPTIONS1677199 USD 4.935 1.185.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Σεπ 2020
10:45:19
EURUSD FWD 20201211 USD 1,1257 2.800 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Σεπ 2020
10:28:38
EURUSD FWD 20200930 USD 1,1749 2.100.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Σεπ 2020
12:55:05
XS2044977457 EUR 102,23 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Σεπ 2020
10:56:26
GR0124036709 EUR 104,21 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Σεπ 2020
10:50:56
XS1076018131 EUR 107,22 16.273.356 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Σεπ 2020
09:17:39
USDJPY PLAIN VANILLA EUROPEAN 20200930 USD 8.943 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Σεπ 2020
09:15:32
EURUSD FWD 20201230 USD 1,089 20.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Σεπ 2020
11:48:18
FX OTC OPTIONS1677193 USD 135 117.820 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Σεπ 2020
06:59:39
EUA 21DEC20 EUR 26,46 79.380 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Σεπ 2020
11:37:29
XS1586710185 EUR 0 1.006 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Σεπ 2020
09:22:19
GR0124036709 EUR 104,15 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Σεπ 2020
09:12:17
XS2010038144 EUR 101 10.178.472 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Σεπ 2020
10:34:20
FX OTC OPTIONS1677179 USD 4.545 1.185.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Σεπ 2020
12:30:50
XS2111230285 EUR 83,26 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Σεπ 2020
16:15:15
XS2028846363 EUR 103,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Σεπ 2020
09:41:42
FX OTC OPTIONS1677176 USD 3.414 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Σεπ 2020
09:42:52
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1677178 USD 0 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Σεπ 2020
09:41:42
FX OTC OPTIONS1677177 USD 3.414 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Σεπ 2020
17:50:24
FX OTC OPTIONS1677175 USD 11.500 35.725.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Σεπ 2020
14:45:41
XS1647100848 EUR 99,2 10.042.778 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Σεπ 2020
16:16:17
EURGBPFXRS221581 GBP 0,9171 12.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Σεπ 2020
16:41:56
XS1586710185 EUR 0 1.006 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Σεπ 2020
14:41:08
XS1647100848 EUR 99,2 10.042.778 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Σεπ 2020
16:40:33
XS2060691719 EUR 0 9.855 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Σεπ 2020
14:15:45
GR0124036709 EUR 103,97 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Σεπ 2020
16:26:50
XS2105095777 EUR 99,85 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Σεπ 2020
16:13:11
FX OTC OPTIONS1677174 USD 138.300 7.150.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Σεπ 2020
16:05:10
EURUSDFXRS221580 USD 1,177 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Σεπ 2020
15:50:05
USY72596BU56 EUR 109,5 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Σεπ 2020
15:46:26
US02079KAE73 EUR 98,625 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Σεπ 2020
15:46:26
US02079KAE73 EUR 98,625 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Σεπ 2020
15:46:26
US02079KAE73 EUR 98,625 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Σεπ 2020
15:46:26
US02079KAE73 EUR 98,625 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Σεπ 2020
15:46:26
US02079KAE73 EUR 98,625 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Σεπ 2020
11:08:03
EURNOK LOCK IN AMERICAN 20201021 EUR 9.750 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Σεπ 2020
14:00:42
EURCHFFXRS221579 CHF 1,1798 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Σεπ 2020
14:06:49
XS1303920083 EUR 102,75 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Σεπ 2020
14:06:49
XS1303920083 EUR 102,75 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Σεπ 2020
14:06:49
XS1303920083 EUR 102,75 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Σεπ 2020
14:06:49
XS1303920083 EUR 102,75 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Σεπ 2020
14:06:49
XS1303920083 EUR 102,75 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Σεπ 2020
11:08:03
EURNOK LOCK IN EUROPEAN 20201021 EUR 9.750 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Σεπ 2020
13:26:52
FX OTC OPTIONS1677159 USD 25.500 11.800.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Σεπ 2020
13:40:20
XS1877860533 EUR 103,5 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Σεπ 2020
12:40:44
XS2092381107 EUR 92 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Σεπ 2020
10:54:24
XS2092381107 EUR 91 9.273.542 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Σεπ 2020
10:51:36
XS2092381107 EUR 91 9.273.542 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Σεπ 2020
12:08:24
FX OTC OPTIONS1677004 USD 3.549 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Σεπ 2020
12:15:06
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1677005 USD 0 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Σεπ 2020
12:08:23
FX OTC OPTIONS1677003 USD 3.549 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Σεπ 2020
11:28:33
EURCHFFXRS221571 CHF 1,0768 55.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Σεπ 2020
10:57:17
XS1457553367 EUR 110,775 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Σεπ 2020
12:05:10
EUA 22SEP20 EUR 27,92 279.200 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Σεπ 2020
08:31:08
EUA 21DEC20 EUR 28,05 112.200 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Σεπ 2020
10:55:54
XS1678970291 EUR 99,62 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Σεπ 2020
06:26:06
EURUSD FWD 20201210 USD 1,1177 25.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Σεπ 2020
17:16:57
XS2200244072 EUR 44,251 1.573 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Σεπ 2020
17:17:13
XS2200244072 EUR 44,251 1.573 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Σεπ 2020
16:18:33
EURUSDFXRS221561 USD 1,1845 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Σεπ 2020
16:13:52
EURUSDFXRS221559 USD 1,1867 70.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Σεπ 2020
15:50:28
US806854AJ48 EUR 102,975 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Σεπ 2020
15:50:39
US806854AJ48 EUR 102,975 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Σεπ 2020
14:03:03
GR0138015814 EUR 148,9 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Σεπ 2020
13:52:33
GR0124034688 EUR 120,88 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Σεπ 2020
14:49:53
US406216BL45 EUR 102,65 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Σεπ 2020
13:39:55
GR0138015814 EUR 148,314 26.838 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Σεπ 2020
13:39:55
GR0133011248 EUR 137,7 27.351 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Σεπ 2020
13:38:48
GR0128015725 EUR 130,72 34.308 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Σεπ 2020
13:38:48
GR0124034688 EUR 120,33 32.084 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Σεπ 2020
13:37:47
GR0114030555 EUR 107,291 22.745 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Σεπ 2020
14:40:59
US136385BA87 EUR 103 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Σεπ 2020
13:01:58
GR0138015814 EUR 148,1 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Σεπ 2020
12:36:50
USU37818AX65 EUR 98,576 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Σεπ 2020
12:35:27
XS2187635375 EUR 100,52 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Σεπ 2020
12:31:42
XS2028846363 EUR 103,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Σεπ 2020
12:31:26
XS2028846363 EUR 103,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Σεπ 2020
12:31:02
XS2111230285 EUR 83,26 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Σεπ 2020
10:43:18
GR0124036709 EUR 104,04 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Σεπ 2020
10:04:59
US037833BZ29 EUR 108,617 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Σεπ 2020
12:02:27
CIRS20533 EUR 0 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Σεπ 2020
11:37:13
CH0516606404 EUR 120,78 41.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Σεπ 2020
09:35:07
GR0124036709 EUR 104,02 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2020
07:27:24
EUA 21DEC20 EUR 28,49 85.470 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Σεπ 2020
11:15:16
US44891CBG78 EUR 103,53 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Σεπ 2020
11:14:40
US44891CAM55 EUR 103,042 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2020
17:28:18
US912909AN84 EUR 68,998 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2020
15:16:36
US382550BF73 EUR 99,9084 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2020
11:04:10
GR0118020685 EUR 108,15 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
10:53:20
XS2226795321 EUR 99,577 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2020
16:06:26
XS1500377517 EUR 103,85 800.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2020
13:41:16
GR0124036709 EUR 104,05 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2020
15:17:48
XS2114234714 EUR 67,3 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2020
15:14:52
XS2114234714 EUR 67,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2020
15:26:25
XS1090107159 EUR 102 102.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2020
13:20:49
GR0124036709 EUR 104 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2020
15:10:46
XS1504103984 EUR 97,4 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2020
15:00:55
GRS497003012 PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ EUR 0,67 2.213.754 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2020
12:38:07
XS2092381107 EUR 90 91.700 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2020
13:32:31
FX OTC OPTIONS1675861 JPY 64.500 750.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Σεπ 2020
13:02:28
GR0004121472 EUR 99,99 6.306.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2020
13:02:04
FX OTC OPTIONS1675858 USD 163,8 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Σεπ 2020
12:51:02
XS2105097393 EUR 100,1 10.093.333 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2020
12:02:27
EURCHFFXRS221492 CHF 1,0751 120.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Σεπ 2020
11:54:24
XS1085735899 EUR 116,61 85.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2020
11:53:17
US9128285A44 EUR 102,4938 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2020
11:53:17
XS2060691719 EUR 98,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2020
11:30:25
EURCHFFXRS221491 CHF 1,0751 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Σεπ 2020
11:25:35
XS2025575114 EUR 108,75 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2020
11:25:35
XS2025575114 EUR 108,75 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2020
11:25:35
XS2025575114 EUR 108,75 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2020
11:04:11
EURCHFFXRS221486 CHF 1,0756 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Σεπ 2020
09:23:57
XS2092381107 EUR 89,5 91.200 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2020
08:54:14
EUA 21DEC20 EUR 30,05 120.200 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Σεπ 2020
10:57:22
EURCHFFXRS221485 CHF 1,0749 60.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Σεπ 2020
10:32:13
EURCHFFXRS221477 CHF 1,0741 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Σεπ 2020
10:22:23
XS2060691719 EUR 98,2 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2020
10:22:23
XS1586710185 EUR 100,19 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2020
07:16:37
EURUSD FWD 20210330 USD 1,1666 20.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Σεπ 2020
17:11:10
FX OTC OPTIONS1675842 USD 2.217 300.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Σεπ 2020
15:52:18
XS2228676735 EUR 101,848 430.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
15:27:09
IT0005325946 EUR 102,429 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
15:26:20
IT0005277444 EUR 101,969 130.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2020
16:23:27
FX OTC OPTIONS1675839 JPY 46.600 700.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Σεπ 2020
16:19:36
FX OTC OPTIONS1675838 JPY 164.100 750.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Σεπ 2020
16:04:43
EURUSDFXRS221471 USD 1,1865 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Σεπ 2020
13:39:44
GR0124036709 EUR 104,05 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2020
15:10:41
BTB FLEXIBLE FORWARDS169500 USD 1,183 373.350 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Σεπ 2020
14:21:02
US42824CBK45 EUR 101 5.064.826 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2020
14:06:08
XS2092381107 EUR 89 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2020
11:22:58
EURCHF SWAP 20201118 CHF 1,075 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Σεπ 2020
11:19:28
EURBGN SWAP 20201118 BGN 1,9571 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Σεπ 2020
13:54:02
XS2105097393 EUR 100,1 40.369.235 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2020
13:55:48
EURUSDFXRS221462 USD 1,1876 5.100.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Σεπ 2020
14:06:08
XS2092381107 EUR 85,8 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2020
13:27:27
GR0138014809 EUR 138,5 60.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2020
13:29:34
EURUSDFXRS221460 USD 1,1876 5.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Σεπ 2020
13:27:08
GR0128012698 EUR 114,2 155.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2020
13:25:57
GR0128011682 EUR 111,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2020
13:56:06
DE0001104818 EUR 101,935 240.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2020
10:23:47
USDJPY PLAIN VANILLA EUROPEAN 20200930 USD 6.042 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Σεπ 2020
10:23:47
USDJPY PLAIN VANILLA EUROPEAN 20200930 USD 6.042 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Σεπ 2020
10:23:20
USDJPY PLAIN VANILLA EUROPEAN 20200930 USD 5.370 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Σεπ 2020
11:07:58
GR0124036709 EUR 103,95 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2020
10:16:57
EURUSD FWD 20201230 USD 1,089 31.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Σεπ 2020
12:53:22
EURCHFFXRS221458 CHF 1,0785 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Σεπ 2020
11:39:32
EURCHFFXRS221447 CHF 1,0761 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Σεπ 2020
11:36:25
CH0516606404 EUR 120,48 41.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2020
11:35:30
GR0124036709 EUR 104,09 11.400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2020
11:12:26
XS2221845683 EUR 98,947 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2020
11:12:20
XS2221845683 EUR 98,947 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2020
11:10:32
GR0128015725 EUR 131,44 8.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2020
10:51:55
GR0138015814 EUR 147,77 3.576 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2020
11:10:09
US404280CL16 EUR 100,1 1.200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2020
11:01:33
XS2221845683 EUR 98,847 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2020
08:23:15
EURUSD FWD 20210301 USD 1,1854 30.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Σεπ 2020
08:20:43
EURUSD FWD 20210217 USD 1,182 100.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Σεπ 2020
11:00:46
US404280CL16 EUR 100 1.200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2020
10:40:28
XS2028846363 EUR 102,5 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
07:27:13
EUA 21DEC20 EUR 29,85 89.550 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Σεπ 2020
15:20:47
AUDUSD FWD 20200930 USD 0,7302 300.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Σεπ 2020
15:24:48
XS2178857954 EUR 113 1.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
15:57:27
EURUSDFXRS221433 USD 1,1871 35.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Σεπ 2020
15:51:47
XS2228676735 EUR 101,848 430.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
15:26:59
IT0005325946 EUR 102,429 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
15:26:31
IT0005277444 EUR 101,969 130.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
15:18:25
FX OTC OPTIONS1675801 USD 110 119.940 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Σεπ 2020
14:54:18
XS1586710185 EUR 100,28 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2020
11:02:23
XS2105097393 EUR 99,5 55.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
13:29:14
GR0138010765 EUR 124,4 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
13:29:14
GR0138007738 EUR 124,4 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
13:29:14
GR0133007204 EUR 124,4 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
13:29:14
GR0138009759 EUR 124,4 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
13:29:14
GR0138008744 EUR 124,4 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
13:29:14
GR0128011682 EUR 124,4 300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
13:29:14
GR0133010232 EUR 124,4 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
13:29:14
GR0128014710 EUR 124,4 300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
13:29:14
GR0138013793 EUR 124,4 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
13:29:14
GR0128010676 EUR 124,4 300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
13:29:14
GR0138014809 EUR 124,4 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
13:29:14
GR0133006198 EUR 124,4 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
13:29:14
GR0138005716 EUR 124,4 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
13:29:14
GR0138012787 EUR 124,4 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
13:29:14
GR0138011771 EUR 124,4 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
13:29:14
GR0138006722 EUR 124,4 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
13:29:13
GR0133009226 EUR 124,4 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
13:29:13
GR0128013704 EUR 124,4 300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
13:29:13
GR0133008210 EUR 124,4 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
13:29:13
GR0128012698 EUR 124,4 300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
14:23:43
XS1500377517 EUR 104,05 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
14:23:43
XS1500377517 EUR 104,05 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
14:23:43
XS1500377517 EUR 104,05 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
14:23:43
XS1500377517 EUR 104,05 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
13:25:51
XS2010038144 EUR 101,05 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
10:43:59
GR0124036709 EUR 103,69 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
10:22:29
GR0124036709 EUR 103,65 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
11:21:16
GR0138015814 EUR 147,07 1.787 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
10:01:18
GR0138015814 EUR 147,44 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
11:19:02
GR0133011248 EUR 136,817 1.821 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2020
11:15:40
GR0128015725 EUR 130,464 2.284 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Σεπ 2020
16:29:24
IT0005421703 EUR 100,484 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2020
16:51:02
US126650DP20 EUR 98,75 989.375 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2020
08:10:10
EUA 21DEC20 EUR 30,53 122.120 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Σεπ 2020
07:01:54
AUDUSD FWD 20200930 USD 0,7326 500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Σεπ 2020
17:21:02
XS2044977457 EUR 102,2 120.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2020
16:49:02
XS2044977457 EUR 102,5 120.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2020
10:42:00
IT0005421703 EUR 99,765 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2020
12:49:42
US29082HAB87 EUR 95,98 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2020
15:44:09
FX OTC OPTIONS1675776 USD 275 59.750 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Σεπ 2020
15:05:34
GR0124034688 EUR 120,191 14.256 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2020
15:03:51
FX OTC OPTIONS1675762 USD 1.661 302.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Σεπ 2020
12:49:09
US958102AM75 EUR 108,7 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2020
14:33:34
EURGBPFXRS221397 GBP 0,9226 1.383.885 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Σεπ 2020
14:15:34
XS2018638648 EUR 80,27 1.090.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2020
14:15:26
XS2018638648 EUR 80,25 1.090.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2020
13:34:32
GR0124034688 EUR 121,371 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2020
13:34:31
GR0128015725 EUR 130,606 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2020
13:35:02
GR0124035693 EUR 123,86 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2020
13:50:00
XS2105095777 EUR 98,85 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2020
10:41:03
GR0124036709 EUR 103,96 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2020
10:08:16
GR0124036709 EUR 103,91 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2020
13:16:17
CIRS20531 EUR 0 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Σεπ 2020
13:15:46
CIRS20530 EUR 0 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Σεπ 2020
13:14:58
CIRS20529 EUR 0 200.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Σεπ 2020
12:56:20
EURCHFFXRS221387 CHF 1,0772 55.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Σεπ 2020
11:57:11
EURCHFFXRS221384 CHF 1,0776 70.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Σεπ 2020
09:05:49
EURCHF SWAP 20201216 CHF 1,076 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Σεπ 2020
07:45:23
EUA 21DEC20 EUR 28,32 84.960 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Σεπ 2020
11:26:04
XS1703065620 EUR 93,63 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2020
09:22:47
GR0124036709 EUR 103,91 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2020
11:02:39
XS2105097393 EUR 99,5 55.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Σεπ 2020
13:11:49
GRS503003014 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. EUR 1,71 100.000 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
11 Σεπ 2020
13:10:40
GRS503003014 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. EUR 1,71 100.000 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
11 Σεπ 2020
15:51:58
EURUSDFXRS221378 USD 1,184 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Σεπ 2020
15:48:55
EURUSDFXRS221377 USD 1,1838 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Σεπ 2020
16:02:20
BE0974338700 TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. EUR 0,01 26.016 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
11 Σεπ 2020
10:16:27
FR0013534500 EUR 99,014 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Σεπ 2020
10:12:01
FR0013535150 EUR 99,926 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2020
10:56:17
XS2231165668 EUR 99,273 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Σεπ 2020
10:09:54
FR0013534500 EUR 99,114 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Σεπ 2020
11:53:33
XS2203996306 EUR 100 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Σεπ 2020
10:12:36
FR0013535150 EUR 100,026 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Σεπ 2020
13:00:52
IT0005403396 EUR 99,603 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Σεπ 2020
13:02:02
GR0124036709 EUR 103,4 3.112.973 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Σεπ 2020
12:28:01
ES0000012G34 EUR 109,205 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2020
07:36:06
EUA 21DEC20 EUR 28,48 113.920 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Σεπ 2020
12:39:31
FX OTC OPTIONS1674617 USD 53.850 18.450.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Σεπ 2020
12:38:51
FX OTC OPTIONS1674616 USD 169.650 17.925.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Σεπ 2020
11:29:15
GR0124035693 EUR 123,75 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Σεπ 2020
11:31:04
DE000CZ40LW5 EUR 0 107 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Σεπ 2020
11:18:07
GR0128015725 EUR 130,945 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Σεπ 2020
11:09:18
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1674612 USD 0 238.200 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Σεπ 2020
10:36:38
FX OTC OPTIONS1674607 USD 627 238.200 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Σεπ 2020
10:36:39
FX OTC OPTIONS1674608 USD 627 238.200 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Σεπ 2020
10:27:58
EURCHFFXRS221357 CHF 1,0762 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Σεπ 2020
10:18:55
CIRS20528 EUR 0 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Σεπ 2020
10:15:05
XS2230884657 EUR 99,658 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Σεπ 2020
10:11:08
XS2230884657 EUR 99,758 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2020
11:10:38
FR0013534559 EUR 99,746 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Σεπ 2020
09:54:38
GRS496003005 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. EUR 11 2.247.603 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
11 Σεπ 2020
06:22:50
EURUSD FWD 20201130 USD 1,1965 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Σεπ 2020
18:03:31
BTB FLEXIBLE FORWARDS169422 GBP 0,9215 16.277.808 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Σεπ 2020
17:52:22
XS2109813142 EUR 102,35 600.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Σεπ 2020
16:54:48
XS2027596530 EUR 98,75 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2020
17:07:32
XS2157184255 EUR 106,25 119.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2020
16:29:28
FX OTC OPTIONS1674606 USD 69.150 12.400.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Σεπ 2020
16:28:56
FX OTC OPTIONS1674605 USD 205.500 12.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Σεπ 2020
14:18:08
GR0124036709 EUR 103,45 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
15:00:00
GRS419003009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. EUR 7,8844 13.268 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2020
12:42:15
EURGBP PLAIN VANILLA EUROPEAN 20200924 EUR 17.360 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Σεπ 2020
14:42:51
XS0885736925 EUR 112,25 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2020
14:42:51
CH0244100266 EUR 110 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2020
14:41:45
USC96729AC96 EUR 101,08 80.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2020
14:41:45
USU8810LAA18 EUR 102,91 90.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2020
14:40:38
US71647NAV10 EUR 108,375 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2020
14:40:38
US654902AE56 EUR 107 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2020
14:39:30
US278642AL76 EUR 109,203 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2020
14:39:30
XS1703065620 EUR 93,13 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2020
14:38:21
XS1694628287 EUR 98,27 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Σεπ 2020
14:06:49
GR0004121472 EUR 100 2.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Σεπ 2020
14:05:46
GR0004121472 EUR 100 6.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Σεπ 2020
14:05:20
GR0004121472 EUR 100 9.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Σεπ 2020
14:07:18
GR0004121472 EUR 100 1.100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2020
13:06:13
XS2178857954 EUR 112,34 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2020
14:49:48
EURUSDFXRS221341 USD 1,1846 33.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Σεπ 2020
13:47:07
GR0138015814 EUR 145,727 2.982 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2020
11:41:43
EUA 27DEC22 EUR 28,59 3.430.800 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Σεπ 2020
07:40:26
EUA 21DEC20 EUR 27,26 81.780 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Σεπ 2020
12:24:45
US38141GXD14 EUR 101,352 27.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2020
12:24:23
US38141GXD14 EUR 101,1 27.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2020
12:25:43
US38141GXD14 EUR 101,352 27.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2020
12:18:36
EURUSDFXRS221331 USD 1,1833 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Σεπ 2020
10:57:08
XS2010038144 EUR 100,5 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2020
11:12:15
XS2231165668 EUR 99,173 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2020
11:08:38
XS2010038144 EUR 101 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2020
10:58:44
FR0013534559 EUR 99,806 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2020
10:57:46
FR0013534559 EUR 99,846 8.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2020
10:55:03
EURCHFFXRS221328 CHF 1,0787 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Σεπ 2020
10:40:51
IT0005421703 EUR 99,765 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Σεπ 2020
17:52:31
XS2109813142 EUR 102,35 600.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Σεπ 2020
17:20:20
GR0128015725 EUR 129,88 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Σεπ 2020
16:54:19
XS2027596530 EUR 98,75 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Σεπ 2020
16:29:03
IT0005421703 EUR 100,484 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Σεπ 2020
16:07:01
BTB FLEXIBLE FORWARDS169397 GBP 0,91 21.978.022 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Σεπ 2020
15:42:24
US31428XAV82 EUR 104,74 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
16:14:50
US00206RCN08 EUR 110,91 45.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Σεπ 2020
15:53:03
EURUSDFXRS221322 USD 1,1813 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Σεπ 2020
10:25:34
IT0005377152 EUR 121,738 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Σεπ 2020
15:09:52
GR0004121472 EUR 100 45.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Σεπ 2020
15:00:51
XS2092381107 EUR 79,1 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Σεπ 2020
12:12:02
XS2060691719 EUR 98,75 9.962.432 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Σεπ 2020
14:01:33
GR0004121472 EUR 100 6.306.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Σεπ 2020
14:00:56
GR0004121472 EUR 100 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Σεπ 2020
14:00:39
GR0004121472 EUR 100 7.400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Σεπ 2020
14:00:14
GR0004121472 EUR 100 60.200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Σεπ 2020
09:25:10
EURCHF SWAP 20201112 CHF 1,0797 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Σεπ 2020
07:48:30
EUA 21DEC20 EUR 26,85 107.400 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Σεπ 2020
11:47:35
IT0005421703 EUR 99,765 600.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Σεπ 2020
11:39:58
GR0124036709 EUR 103,11 39.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Σεπ 2020
08:44:07
EURUSD FWD 20201230 USD 1,0825 71.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Σεπ 2020
08:43:11
EURUSD FWD 20201130 USD 1,097 66.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Σεπ 2020
11:19:39
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1674544 USD 0 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Σεπ 2020
11:16:17
FX OTC OPTIONS1674542 USD 3.849 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Σεπ 2020
12:59:13
GR0118017657 EUR 112,201 6.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
13:03:45
GR0118019679 EUR 106,656 19.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Σεπ 2020
11:16:17
FX OTC OPTIONS1674543 USD 3.849 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Σεπ 2020
11:07:50
IT0005421703 EUR 99,795 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Σεπ 2020
11:07:04
IT0005421703 EUR 99,795 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Σεπ 2020
10:57:10
XS1807435026 EUR 49,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Σεπ 2020
10:38:02
XS2105097393 EUR 98,65 9.944.918 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Σεπ 2020
10:39:03
FX OTC OPTIONS1674534 GBP 1.982 274.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Σεπ 2020
10:40:09
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1674536 GBP 0 274.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Σεπ 2020
10:39:03
FX OTC OPTIONS1674535 GBP 1.982 274.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Σεπ 2020
15:45:45
XS2055106137 EUR 101 10.184.153 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
17:17:25
FR0011697028 EUR 110 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
17:17:25
FR0011697028 EUR 110 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
17:17:25
FR0011697028 EUR 110 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
17:11:55
XS1596058419 EUR 103 6.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
17:11:55
XS1596058419 EUR 103 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
16:51:37
XS1808984501 EUR 100,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
16:51:37
XS1808984501 EUR 100,6 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
15:55:26
EURUSDFXRS221299 USD 1,1801 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Σεπ 2020
15:37:50
GR0124036709 EUR 103,07 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
15:37:50
GR0124036709 EUR 103,07 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
15:37:50
GR0124036709 EUR 103,08 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
15:37:50
GR0124036709 EUR 103,08 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
15:54:47
GR0138015814 EUR 144,9 80.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
15:37:50
GR0124036709 EUR 103,08 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
14:33:49
US37045XAQ97 EUR 103 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
15:18:24
XS1254119750 EUR 115,625 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Σεπ 2020
16:31:02
US478160CR35 EUR 102 10.208.167 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Σεπ 2020
14:38:49
XS2157526315 EUR 104,73 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Σεπ 2020
14:43:25
XS2157526315 EUR 104,73 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Σεπ 2020
12:32:00
XS1883942648 EUR 113,5 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
14:19:55
FX OTC OPTIONS1674516 USD 325 119.460 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Σεπ 2020
14:14:02
FX OTC OPTIONS1674515 USD 325 119.460 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Σεπ 2020
13:39:45
USH3698DDA93 EUR 102,2 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
13:39:40
USH3698DDA93 EUR 102 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
13:46:28
US278642AF09 EUR 110,733 80.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
12:49:25
USH3698DDA93 EUR 102,23 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
12:49:23
USH3698DDA93 EUR 102,23 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
12:49:14
USH3698DDA93 EUR 102,2 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
12:49:09
USH3698DDA93 EUR 102,175 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
09:06:46
GRC406116AF5 EUR 100 28.698.055 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
12:37:27
GR0124036709 EUR 103,1 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
12:27:35
GR0128015725 EUR 129,88 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
12:20:22
GR0124036709 EUR 103,04 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
12:20:22
GR0124036709 EUR 103,05 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
12:20:23
GR0124036709 EUR 103,03 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
12:20:22
GR0124036709 EUR 103,04 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
12:20:22
GR0124036709 EUR 103,04 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
10:41:04
XS1824424706 EUR 92,2 9.475.669 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
12:09:53
GR0138015814 EUR 144,425 8.946 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
12:06:30
GR0133011248 EUR 134,637 9.117 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
12:04:15
GR0128015725 EUR 129,331 11.436 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
12:01:34
GR0124036709 EUR 103,08 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
12:06:20
BTB FLEXIBLE FORWARDS169364 GBP 0,9 22.222.222 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Σεπ 2020
09:20:52
EURUSD FWD 20201030 USD 1,086 79.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Σεπ 2020
09:21:13
EURUSD FWD 20201130 USD 1,097 34.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Σεπ 2020
09:20:52
EURUSD FWD 20201030 USD 1,086 7.899.999 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Σεπ 2020
10:08:55
XS2092381107 EUR 82,1 8.360.521 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
09:04:34
EURUSD FWD 20201218 USD 1,1842 800.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Σεπ 2020
09:02:31
EURUSD FWD 20201119 USD 1,1835 780.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Σεπ 2020
09:01:27
EURUSD FWD 20201027 USD 1,1829 940.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Σεπ 2020
11:32:13
GR0138015814 EUR 144,465 2.982 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
07:51:04
EURUSD FWD 20210129 USD 1,1715 15.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Σεπ 2020
13:29:05
GR0124036709 EUR 104,03 435.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
10:26:10
IT0005377152 EUR 121,738 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2020
07:43:00
EURUSD FWD 20210224 USD 1,1109 50.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Σεπ 2020
10:13:30
GRC406116AF5 EUR 3,33 3 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Σεπ 2020
07:56:49
EUA 21DEC20 EUR 27,11 54.220 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Σεπ 2020
12:21:00
US91282CAE12 EUR 99,7891 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Σεπ 2020
15:35:02
GR0124036709 EUR 103,45 2.075.822 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Σεπ 2020
15:33:02
GR0124036709 EUR 103,4 2.074.822 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Σεπ 2020
12:31:36
XS1883942648 EUR 113,5 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Σεπ 2020
14:43:00
XS2157526315 EUR 104,7 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Σεπ 2020
14:38:09
XS2157526315 EUR 104,68 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Σεπ 2020
14:31:28
GR0124036709 EUR 103,33 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Σεπ 2020
13:27:36
GR0124036709 EUR 103,265 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Σεπ 2020
12:30:27
GRC1451184D4 EUR 103,75 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Σεπ 2020
12:44:25
GR0128015725 EUR 130,1 31.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Σεπ 2020
12:19:32
GRC1451184D4 EUR 103,2719 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Σεπ 2020
11:54:02
GR0124035693 EUR 123,28 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Σεπ 2020
11:54:45
FX OTC OPTIONS1674338 USD 16.326,67 5.842.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Σεπ 2020
11:53:50
FX OTC OPTIONS1674337 USD 15.989,02 6.017.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Σεπ 2020
11:29:20
GR0138015814 EUR 144,526 892 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Σεπ 2020
11:24:53
GR0128015725 EUR 129,435 1.140 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Σεπ 2020
11:27:08
GR0133011248 EUR 134,622 908 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Σεπ 2020
11:23:47
GR0124034688 EUR 119,577 1.064 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Σεπ 2020
11:20:23
GR0114030555 EUR 107,194 755 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Σεπ 2020
11:08:05
GR0138015814 EUR 144,568 3.576 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Σεπ 2020
11:06:57
GR0133011248 EUR 134,685 3.645 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Σεπ 2020
11:05:48
GR0128015725 EUR 129,472 4.570 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Σεπ 2020
11:03:28
GR0124034688 EUR 119,597 4.274 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Σεπ 2020
11:47:10
XS1219499032 EUR 107,65 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Σεπ 2020
08:55:25
EURUSD FWD 20200930 USD 1,1844 500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Σεπ 2020
09:25:28
GR0124036709 EUR 103,25 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Σεπ 2020
11:02:20
GR0114030555 EUR 107,202 3.030 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Σεπ 2020
11:25:59
FX OTC OPTIONS1674335 GBP 410 270.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Σεπ 2020
11:27:08
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1674336 GBP 0 270.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Σεπ 2020
11:25:59
FX OTC OPTIONS1674334 GBP 410 270.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Σεπ 2020
11:22:43
FX OTC OPTIONS1674333 USD 3.226 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Σεπ 2020
11:18:59
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1674332 USD 0 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Σεπ 2020
10:00:44
FX OTC OPTIONS1674331 USD 3.226 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Σεπ 2020
17:47:48
GR0138014809 EUR 125,1 352 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Σεπ 2020
17:47:11
GR0138013793 EUR 125,1 352 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Σεπ 2020
17:46:36
GR0138012787 EUR 125,1 352 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Σεπ 2020
17:46:00
GR0138011771 EUR 125,1 352 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Σεπ 2020
17:45:23
GR0138010765 EUR 125,1 352 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Σεπ 2020
17:44:39
GR0138009759 EUR 125,1 352 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Σεπ 2020
17:43:56
GR0138008744 EUR 125,1 352 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Σεπ 2020
17:43:22
GR0138007738 EUR 125,1 352 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Σεπ 2020
17:42:34
GR0138006722 EUR 125,1 352 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Σεπ 2020
17:39:16
GR0138005716 EUR 125,1 352 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Σεπ 2020
17:38:32
GR0133010232 EUR 125,1 352 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Σεπ 2020
17:37:51
GR0133009226 EUR 125,1 352 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Σεπ 2020
17:37:00
GR0133008210 EUR 125,1 352 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Σεπ 2020
17:35:27
GR0133007204 EUR 125,1 352 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Σεπ 2020
16:56:02
US42824CBK45 EUR 100,6 2.521.319 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Σεπ 2020
17:33:59
GR0133006198 EUR 125,1 352 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Σεπ 2020
17:31:10
GR0128014710 EUR 125,1 330 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Σεπ 2020
17:29:20
GR0128013704 EUR 125,1 330 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Σεπ 2020
17:28:34
GR0128012698 EUR 125,1 330 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Σεπ 2020
17:26:11
GR0128011682 EUR 125,1 330 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Σεπ 2020
17:21:58
GR0128010676 EUR 125,1 330 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Σεπ 2020
16:01:25
EURGBPFXRS221262 GBP 0,8936 12.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Σεπ 2020
15:53:03
EURUSDFXRS221260 USD 1,1836 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Σεπ 2020
13:48:27
PTOTELOE0028 EUR 101,1273 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Σεπ 2020
15:36:49
US9128284G23 EUR 100,3172 1.620.233 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Σεπ 2020
15:21:49
DE0001102457 EUR 107 3.103.477 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Σεπ 2020
12:45:17
GR0124036709 EUR 103,52 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Σεπ 2020
15:30:02
XS2142200596 EUR 100 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Σεπ 2020
14:44:05
FR0013464922 EUR 100,6432 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Σεπ 2020
14:43:50
FR0013464922 EUR 100,6 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
16:34:25
XS2105097393 EUR 98,41 635.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Σεπ 2020
13:02:17
CH0516606404 USD 123 227 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Σεπ 2020
14:16:21
GR0118017657 EUR 112,249 5.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Σεπ 2020
14:25:34
BTB FLEXIBLE FORWARDS169336 GBP 0,894 5.224.086 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Σεπ 2020
12:08:22
US61746BEC63 EUR 101,72 5.096.859 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Σεπ 2020
13:27:55
GR0118019679 EUR 106,8 399.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Σεπ 2020
10:54:43
EURUSD FWD 20201211 USD 1,1257 1.300 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Σεπ 2020
13:00:16
EURCHFFXRS221251 CHF 1,0785 11.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Σεπ 2020
12:58:28
EURGBPFXRS221250 GBP 0,8913 550.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Σεπ 2020
12:57:42
EURAUDFXRS221249 AUD 1,626 600.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Σεπ 2020
10:07:51
EURUSD FWD 20201211 USD 1,1257 1.850 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Σεπ 2020
12:42:05
EURCHFFXRS221244 CHF 1,0772 22.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Σεπ 2020
12:38:13
FX OTC OPTIONS1673039 USD 23.500 5.940.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Σεπ 2020
12:20:33
US91282CAE12 EUR 99,7891 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Σεπ 2020
08:51:31
EURCHF SWAP 20201109 CHF 1,0784 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
10:44:02
GR0124036709 EUR 102,87 5.160.555 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Σεπ 2020
09:52:02
GR0124036709 EUR 102,9 5.162.055 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Σεπ 2020
10:41:34
FX OTC OPTIONS1673028 USD 380 237.920 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Σεπ 2020
16:37:02
XS2105097393 EUR 98,02 9.880.552 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
17:21:33
GRC1451184D4 EUR 103,9 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
17:15:15
GRC1451184D4 EUR 103,4 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
17:04:47
US67066GAG91 EUR 118,4 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
17:04:47
US67066GAG91 EUR 118,4 40.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
17:04:47
US67066GAG91 EUR 118,4 40.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
17:04:47
US67066GAG91 EUR 118,4 40.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
17:04:47
US67066GAG91 EUR 118,4 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
10:30:59
GR0124036709 EUR 102,87 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
13:54:51
INTEREST RATE SWAP20526 EUR 238,4 21.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Σεπ 2020
16:45:36
GR0138015814 EUR 145,5 55.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
16:34:39
XS2105097393 EUR 98,41 635.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
15:57:39
EURUSDFXRS221227 USD 1,184 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Σεπ 2020
15:40:24
XS2092381107 EUR 82 82.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Σεπ 2020
11:26:22
FR0010154385 EUR 21,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Σεπ 2020
15:48:25
XS1637276848 EUR 110,05 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Σεπ 2020
15:38:28
US77586TAA43 EUR 108,22 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Σεπ 2020
11:25:35
FR0010154385 EUR 21,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
15:28:49
US9128284G23 EUR 101,375 3.478.079 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
15:23:49
DE0001102457 EUR 106,96 5.883.666 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
15:10:35
GR0124035693 EUR 123,53 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
14:44:52
EURUSDFXRS221225 USD 1,1809 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Σεπ 2020
09:24:00
GR0124036709 EUR 102,9 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
13:48:29
INTEREST RATE SWAP20525 EUR 238,4 21.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Σεπ 2020
13:30:14
FX OTC OPTIONS1673014 USD 300 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Σεπ 2020
13:27:27
XS1254119750 EUR 115,55 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
13:27:27
XS1254119750 EUR 115,55 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
13:27:27
XS1254119750 EUR 115,55 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
13:27:27
XS1254119750 EUR 115,55 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
13:27:27
XS1254119750 EUR 115,55 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
11:44:27
XS2060691719 EUR 98,1 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
13:19:54
XS2157184255 EUR 106 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
12:50:40
EURCADFXRS221216 CAD 1,5481 550.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Σεπ 2020
13:00:58
USY72596BU56 EUR 110 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Σεπ 2020
12:48:09
US9127962T52 EUR 99,9862 600.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
11:58:57
FX OTC OPTIONS1673008 USD 36.679,2 6.095.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Σεπ 2020
11:58:18
FX OTC OPTIONS1673007 USD 36.679,2 5.760.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Σεπ 2020
11:51:36
FX OTC OPTIONS1673006 USD 165 75.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Σεπ 2020
10:26:45
GR0124036709 EUR 102,87 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
10:30:19
GR0124036709 EUR 102,87 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
07:41:50
EURUSD FWD 20201231 USD 1,1346 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Σεπ 2020
07:41:35
EURUSD FWD 20201130 USD 1,1038 400.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
17:47:02
US594918CD48 EUR 107 6.461.463 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
10:15:04
GR0124036709 EUR 103,38 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
09:58:40
GR0124036709 EUR 102,87 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
09:52:48
GR0124036709 EUR 103,29 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
09:45:57
GR0124036709 EUR 103,29 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
09:45:34
GR0124036709 EUR 103,2 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
09:40:45
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1672981 USD 0 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Σεπ 2020
09:38:56
GR0124036709 EUR 102,87 7.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
09:36:56
GR0124036709 EUR 102,87 13.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
09:36:41
GR0124036709 EUR 102,87 12.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
09:14:16
GR0124036709 EUR 102,9 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
09:35:21
GR0124036709 EUR 102,87 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
09:35:05
GR0124036709 EUR 102,87 7.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
09:29:09
FX OTC OPTIONS1672980 USD 3.786 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Σεπ 2020
09:29:09
FX OTC OPTIONS1672979 USD 3.786 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Σεπ 2020
09:14:40
GR0124036709 EUR 102,9 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
09:15:42
FX OTC OPTIONS1672978 USD 4.008 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Σεπ 2020
09:13:40
GR0124036709 EUR 102,9 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
09:13:03
GR0124036709 EUR 102,9 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
09:12:33
GR0124036709 EUR 102,9 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
09:11:01
GR0124036709 EUR 102,9 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Σεπ 2020
09:15:42
FX OTC OPTIONS1672977 USD 4.008 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
18:19:39
FX OTC OPTIONS1672975 USD 140.000 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
18:03:47
FX OTC OPTIONS1672974 USD 0 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
18:03:25
FX OTC OPTIONS1672973 USD 0 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
18:03:07
FX OTC OPTIONS1672972 USD 0 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
18:02:50
FX OTC OPTIONS1672971 USD 0 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
18:02:33
FX OTC OPTIONS1672970 USD 0 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
18:02:14
FX OTC OPTIONS1672969 USD 0 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
18:01:54
FX OTC OPTIONS1672968 USD 0 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
18:01:33
FX OTC OPTIONS1672967 USD 0 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
18:01:15
FX OTC OPTIONS1672966 USD 0 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
18:00:56
FX OTC OPTIONS1672965 USD 0 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
18:00:37
FX OTC OPTIONS1672964 USD 0 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
18:00:18
FX OTC OPTIONS1672963 USD 0 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
17:59:59
FX OTC OPTIONS1672962 USD 0 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
17:59:37
FX OTC OPTIONS1672961 USD 0 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
17:59:17
FX OTC OPTIONS1672960 USD 0 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
17:58:52
FX OTC OPTIONS1672959 USD 0 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
17:58:31
FX OTC OPTIONS1672958 USD 0 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
17:58:13
FX OTC OPTIONS1672957 USD 0 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
17:57:55
FX OTC OPTIONS1672956 USD 0 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
17:57:34
FX OTC OPTIONS1672955 USD 0 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
17:57:13
FX OTC OPTIONS1672954 USD 0 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
17:56:56
FX OTC OPTIONS1672953 USD 0 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
17:55:24
FX OTC OPTIONS1672952 USD 0 5.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
17:55:00
FX OTC OPTIONS1672951 USD 0 5.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
17:54:41
FX OTC OPTIONS1672950 USD 0 5.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
17:54:19
FX OTC OPTIONS1672949 USD 0 5.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
17:53:59
FX OTC OPTIONS1672948 USD 0 5.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
17:53:40
FX OTC OPTIONS1672947 USD 0 5.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
17:53:18
FX OTC OPTIONS1672946 USD 0 5.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
17:52:54
FX OTC OPTIONS1672945 USD 0 5.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
17:52:30
FX OTC OPTIONS1672944 USD 0 5.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
17:52:11
FX OTC OPTIONS1672943 USD 0 5.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
17:51:49
FX OTC OPTIONS1672942 USD 0 5.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
17:51:29
FX OTC OPTIONS1672941 USD 0 5.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
17:50:44
FX OTC OPTIONS1672940 USD 0 5.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
17:50:24
FX OTC OPTIONS1672939 USD 0 5.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
17:50:03
FX OTC OPTIONS1672938 USD 0 5.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
17:49:43
FX OTC OPTIONS1672937 USD 0 5.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
17:49:24
FX OTC OPTIONS1672936 USD 0 5.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
17:49:05
FX OTC OPTIONS1672935 USD 0 5.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
17:48:47
FX OTC OPTIONS1672934 USD 0 5.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
17:48:27
FX OTC OPTIONS1672933 USD 0 5.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
17:47:53
FX OTC OPTIONS1672932 USD 0 5.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
16:06:05
XS2044977457 EUR 102 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Σεπ 2020
15:56:52
XS2044977457 EUR 102,5 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Σεπ 2020
15:32:02
US037833DY36 EUR 100,42 2.612.184 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Σεπ 2020
15:47:31
XS1637276848 EUR 110,008 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Σεπ 2020
15:23:18
US77586TAA43 EUR 108,2 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Σεπ 2020
13:03:34
XS1703065620 EUR 91,394 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Σεπ 2020
15:23:08
GR0138015814 EUR 145,35 56.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Σεπ 2020
14:25:38
GR0138015814 EUR 145,4 20.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Σεπ 2020
12:58:31
GR0114029540 EUR 107,97 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Σεπ 2020
13:37:38
FX OTC OPTIONS1672790 GBP 29.800 9.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
13:42:01
DE000A2BPET2 EUR 98 350.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Σεπ 2020
13:21:19
GR0114029540 EUR 107,985 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Σεπ 2020
08:48:59
EURUSD UP AND OUT EUROPEAN 20201202 EUR 6.900 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
12:47:26
US9127962T52 EUR 99,9862 600.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Σεπ 2020
11:53:51
XS2060691719 EUR 99,95 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Σεπ 2020
11:53:51
XS2055106137 EUR 100,25 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Σεπ 2020
12:23:44
FX OTC OPTIONS1672786 USD 840 120.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
11:46:18
CIRS20522 EUR 0 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
08:48:59
EURUSD UP AND OUT EUROPEAN 20201202 EUR 6.900 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
11:24:31
FR0010154385 EUR 21,75 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Σεπ 2020
09:14:23
FR0013523602 EUR 103 10.326.849 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Σεπ 2020
08:12:34
EURUSD FWD 20201030 USD 1,1519 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Σεπ 2020
07:36:24
EURUSD FWD 20210226 USD 1,1581 10.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Σεπ 2020
19:07:15
GR0133011248 EUR 134,7 40.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Σεπ 2020
17:29:09
GR0124035693 EUR 123,24 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Σεπ 2020
15:33:22
INTEREST RATE SWAP20521 EUR 208,75 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Σεπ 2020
14:28:09
XS1637276848 EUR 109,6 7.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Σεπ 2020
12:23:02
GR0124036709 EUR 103,3 10.361.644 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Σεπ 2020
13:21:41
USH4209UAT37 EUR 108,375 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Σεπ 2020
13:21:30
USH4209UAT37 EUR 108,35 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Αυγ 2020
16:27:10
FR0013515806 EUR 102,87 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Αυγ 2020
16:28:27
PTOTEVOE0018 EUR 115,376 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Αυγ 2020
16:29:26
ES0000012B39 EUR 109,741 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Σεπ 2020
09:51:39
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20200914 EUR 4.753 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Σεπ 2020
09:51:39
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20200914 USD 5.694,09 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Σεπ 2020
10:12:06
XS1703065620 EUR 90,5 13.876.875 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Αυγ 2020
16:29:10
ES0000012B39 EUR 109,741 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Αυγ 2020
16:28:40
PTOTEVOE0018 EUR 115,376 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Αυγ 2020
16:26:41
FR0013515806 EUR 102,87 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Αυγ 2020
16:08:20
ES0000012B39 EUR 109,741 1.646.115 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Αυγ 2020
16:08:02
PTOTEVOE0018 EUR 115,376 173.064 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Αυγ 2020
15:12:47
EURUSDFXRS221120 USD 1,1937 15.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
31 Αυγ 2020
14:41:04
XS2060691719 EUR 98,3 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Αυγ 2020
14:46:46
GR0118019679 EUR 107,25 42.900 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Αυγ 2020
14:29:17
CH0516606404 USD 126 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
31 Αυγ 2020
12:47:56
GR0128015725 EUR 129,9 30.496 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Αυγ 2020
12:47:56
GR0128015725 EUR 129,9 30.496 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Αυγ 2020
12:41:09
GR0124034688 EUR 119,9 28.521 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Αυγ 2020
12:33:20
GR0138015814 EUR 145,764 23.856 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Αυγ 2020
12:32:11
GR0114030555 EUR 107,413 20.219 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Αυγ 2020
12:32:11
GR0133011248 EUR 135,35 24.312 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Αυγ 2020
12:41:09
GR0124034688 EUR 119,9 28.521 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Αυγ 2020
12:33:20
GR0138015814 EUR 145,764 23.856 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Αυγ 2020
12:32:11
GR0133011248 EUR 135,35 24.312 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Αυγ 2020
12:32:10
GR0114030555 EUR 107,413 20.219 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Αυγ 2020
09:33:44
EURBGN SWAP 20201102 BGN 1,9571 60.670.100 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Αυγ 2020
15:40:56
GR0138014809 EUR 124,5 12.300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
15:40:56
GR0138013793 EUR 124,5 12.300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
15:40:56
GR0138012787 EUR 124,5 12.300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
15:40:56
GR0138011771 EUR 124,5 12.300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
15:40:55
GR0138010765 EUR 124,5 12.300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
15:40:55
GR0138009759 EUR 124,5 12.300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
15:40:54
GR0138008744 EUR 124,5 12.300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
15:40:54
GR0138007738 EUR 124,5 12.300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
15:40:54
GR0138006722 EUR 124,5 12.300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
15:40:54
GR0138005716 EUR 124,5 12.300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
15:40:54
GR0133010232 EUR 124,5 12.300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
15:40:54
GR0133009226 EUR 124,5 12.300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
15:40:54
GR0133008210 EUR 124,5 12.300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
15:40:54
GR0133007204 EUR 124,5 12.300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
15:40:54
GR0133006198 EUR 124,5 12.300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
15:40:54
GR0128014710 EUR 124,5 11.452 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
15:40:54
GR0128013704 EUR 124,5 11.452 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
15:40:54
GR0128012698 EUR 124,5 11.452 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
15:40:54
GR0128011682 EUR 124,5 11.452 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
15:40:53
GR0128010676 EUR 124,5 11.452 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Αυγ 2020
16:11:55
US254687FK79 EUR 103,838 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Αυγ 2020
16:11:38
US254687FK79 EUR 103,75 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Αυγ 2020
16:15:54
DE0001135473 EUR 104,57 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Αυγ 2020
14:10:58
GR0114030555 EUR 107,5 92.831 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Αυγ 2020
14:10:58
GR0114030555 EUR 107,5 92.831 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Αυγ 2020
15:30:29
GR0138015814 EUR 145,65 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
14:44:11
GR0118019679 EUR 107,23 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Αυγ 2020
11:28:39
EURAUD SWAP 20200914 AUD 1,623 5.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Αυγ 2020
13:57:45
GR0138015814 EUR 146,2 20.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Αυγ 2020
13:58:54
DE0001135473 EUR 104,57 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Αυγ 2020
12:54:33
GR0138009759 EUR 123,65 1.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Αυγ 2020
12:54:33
GR0128014710 EUR 123,65 1.500 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Αυγ 2020
12:54:33
GR0138005716 EUR 123,65 1.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Αυγ 2020
12:54:33
GR0128011682 EUR 123,65 1.500 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Αυγ 2020
12:54:33
GR0138010765 EUR 123,65 1.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Αυγ 2020
12:54:33
GR0138014809 EUR 123,65 1.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Αυγ 2020
12:54:33
GR0133006198 EUR 123,65 1.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Αυγ 2020
12:54:33
GR0128012698 EUR 123,65 1.500 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Αυγ 2020
12:54:33
GR0138008744 EUR 123,65 1.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Αυγ 2020
12:54:33
GR0138007738 EUR 123,65 1.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Αυγ 2020
12:54:32
GR0138006722 EUR 123,65 1.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Αυγ 2020
12:54:32
GR0138011771 EUR 123,65 1.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Αυγ 2020
12:54:32
GR0133010232 EUR 123,65 1.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Αυγ 2020
12:54:32
GR0138012787 EUR 123,65 1.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Αυγ 2020
11:53:51
US29082AAA51 EUR 102 25.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Αυγ 2020
12:54:32
GR0133008210 EUR 123,65 1.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Αυγ 2020
12:54:32
GR0138013793 EUR 123,65 1.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Αυγ 2020
12:54:32
GR0133007204 EUR 123,65 1.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Αυγ 2020
12:54:32
GR0133009226 EUR 123,65 1.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Αυγ 2020
12:54:32
GR0128013704 EUR 123,65 1.500 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Αυγ 2020
13:06:40
FX OTC OPTIONS1671525 USD 83,28 60.290 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Αυγ 2020
13:05:39
FX OTC OPTIONS1671522 USD 178,53 60.040 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Αυγ 2020
13:02:55
EURGBPFXRS221098 GBP 0,8971 4.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Αυγ 2020
12:54:32
GR0128010676 EUR 123,65 1.500 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Αυγ 2020
12:50:11
EURGBPFXRS221097 GBP 0,8971 4.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Αυγ 2020
12:48:53
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1671521 GBP 0 641.536 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Αυγ 2020
12:29:04
GR0118017657 EUR 112,82 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Αυγ 2020
12:30:55
FX OTC OPTIONS1671519 GBP 3.207 641.536 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Αυγ 2020
12:30:56
FX OTC OPTIONS1671520 GBP 3.207 641.536 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Αυγ 2020
12:23:15
GR0124035693 EUR 123,7 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Αυγ 2020
11:58:00
BTB FLEXIBLE FORWARDS169190 USD 1,19 16.806.723 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Αυγ 2020
11:58:39
XS2199268470 EUR 100,72 6.067.412 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
20:23:30
US29082AAA51 EUR 101,5 25.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Αυγ 2020
08:32:41
EURUSD FWD 20210226 USD 1,1581 90.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Αυγ 2020
09:08:33
GR0118019679 EUR 107 32.100 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
11:33:02
XS2225893630 EUR 100,114 300.342 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
16:29:05
XS1196373507 EUR 103,3 10.458.224 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
16:19:04
XS1070075988 EUR 101,36 30.550.397 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Αυγ 2020
16:06:48
XS2157184255 EUR 106,05 53.292.123 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
16:56:18
FX OTC OPTIONS1671507 USD 1.218 236.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Αυγ 2020
17:05:20
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1671509 USD 0 236.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Αυγ 2020
16:56:19
FX OTC OPTIONS1671508 USD 1.218 236.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Αυγ 2020
16:28:25
XS2060691719 EUR 98,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
15:49:12
EURJPYFXRS221072 JPY 125,333 700.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Αυγ 2020
15:46:38
US03938LBB99 EUR 104,65 70.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
15:46:06
US03938LBB99 EUR 104,73 70.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
15:43:42
US03938LBB99 EUR 104,73 70.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
15:26:13
EURCHFFXRS221071 CHF 1,0746 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Αυγ 2020
15:35:25
US75281AAY55 EUR 99 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
15:20:45
EURJPYFXRS221070 JPY 125,333 700.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Αυγ 2020
14:06:58
GR0128016731 EUR 106,55 80.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
14:58:23
EURCHFFXRS221069 CHF 1,0751 5.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Αυγ 2020
13:56:47
XS1586710185 EUR 100,28 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
13:50:05
XS2060691719 EUR 98,1 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
14:50:53
EURUSDFXRS221067 USD 1,1818 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Αυγ 2020
14:47:47
EURUSDFXRS221065 USD 1,1829 60.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Αυγ 2020
14:44:42
EURCHFFXRS221062 CHF 1,075 1.800.653.475 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Αυγ 2020
14:47:19
EURCHFFXRS221064 CHF 1,0751 5.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Αυγ 2020
15:01:41
GR0138015814 EUR 146 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
15:01:41
GR0138015814 EUR 146 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
14:12:15
USH4209UAT37 EUR 108,21 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
06:06:47
XS2058691663 EUR 104,24 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
06:04:34
XS2058691663 EUR 104,34 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
11:04:23
XS2121408996 EUR 62,25 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
05:53:18
EURUSD FWD 20201210 USD 1,1177 25.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Αυγ 2020
08:29:51
XS1613091500 EUR 99,073 225.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Αυγ 2020
08:29:30
XS1613091500 EUR 99,02 225.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
16:08:15
US345370CQ17 EUR 92,1 8.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
16:08:00
US345370CQ17 EUR 92 8.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
16:09:24
US345370CQ17 EUR 92,1 8.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
15:52:45
EURUSDFXRS221047 USD 1,1782 35.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Αυγ 2020
15:30:18
EURUSDFXRS221043 USD 1,1788 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Αυγ 2020
14:16:07
CH0516606404 EUR 120,33 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
14:45:59
US88167AAE10 EUR 91,92 46.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
14:42:33
US38141GWU48 EUR 100,25 50.125 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
14:44:49
US88167AAE10 EUR 92 46.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
14:44:40
US88167AAE10 EUR 91,92 46.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
14:15:17
GRC4951193D4 EUR 89 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
14:14:28
GRC4951193D4 EUR 89,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
14:13:00
USH4209UAT37 EUR 108,25 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
13:46:12
GR0002208743 EUR 100 4.094.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
13:45:58
GR0002208743 EUR 100 4.094.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
13:30:06
BTB FLEXIBLE FORWARDS169157 GBP 0,904 19.911.504 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Αυγ 2020
13:29:44
BTB FLEXIBLE FORWARDS169156 GBP 0,9025 13.296.399 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Αυγ 2020
13:29:06
BTB FLEXIBLE FORWARDS169155 GBP 0,901 19.977.802 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Αυγ 2020
13:28:45
BTB FLEXIBLE FORWARDS169154 GBP 0,9005 1.332.593 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Αυγ 2020
12:43:28
XS1703065620 EUR 87,7 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Αυγ 2020
12:04:20
XS2027596530 EUR 97,379 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
12:06:16
GR0138007738 EUR 123,9 528 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
12:06:15
GR0128012698 EUR 123,9 495 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
12:06:15
GR0138006722 EUR 123,9 528 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
12:06:15
GR0133006198 EUR 123,9 528 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
12:06:15
GR0128010676 EUR 123,9 495 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
12:06:15
GR0138008744 EUR 123,9 528 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
12:06:15
GR0138013793 EUR 123,9 528 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
12:06:15
GR0138009759 EUR 123,9 528 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
12:06:15
GR0133008210 EUR 123,9 528 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
12:06:15
GR0138014809 EUR 123,9 528 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
12:06:15
GR0138012787 EUR 123,9 528 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
12:06:15
GR0133010232 EUR 123,9 528 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
12:06:15
GR0138010765 EUR 123,9 528 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
12:06:15
GR0128011682 EUR 123,9 495 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
12:06:15
GR0128014710 EUR 123,9 495 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
12:06:15
GR0138005716 EUR 123,9 528 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
12:06:14
GR0133009226 EUR 123,9 528 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
12:06:14
GR0133007204 EUR 123,9 528 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
12:06:14
GR0128013704 EUR 123,9 495 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
12:06:14
GR0138011771 EUR 123,9 528 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
11:39:40
GR0128015725 EUR 129,59 3.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
11:45:57
EURGBPFXRS221036 GBP 0,8987 95.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Αυγ 2020
11:28:24
EURGBPFXRS221034 GBP 0,8987 48.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Αυγ 2020
11:41:21
EURGBPFXRS221035 GBP 0,8987 95.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Αυγ 2020
08:42:22
EURUSD FWD 20201030 USD 1,0771 4.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Αυγ 2020
08:42:51
EURUSD FWD 20201030 USD 1,086 21.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Αυγ 2020
08:42:22
EURUSD FWD 20201030 USD 1,0771 399.998 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Αυγ 2020
11:06:09
GR0124035693 EUR 123,62 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Αυγ 2020
10:54:44
GR0138015814 EUR 146,62 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Αυγ 2020
17:55:35
XS2225428809 EUR 102,17 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Αυγ 2020
16:51:33
XS2225428809 EUR 102,2 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Αυγ 2020
14:17:09
US855244AD16 EUR 109,15 120.065 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Αυγ 2020
15:43:03
EURUSDFXRS221024 USD 1,1811 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Αυγ 2020
13:38:08
US458140AU47 EUR 109,875 96.690 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Αυγ 2020
15:13:55
EURUSDFXRS221023 USD 1,1817 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Αυγ 2020
14:25:51
US382550BE09 EUR 100,64 25.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Αυγ 2020
14:22:47
USF1R15XK938 EUR 107,26 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Αυγ 2020
14:22:19
USF1R15XK938 EUR 107,15 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Αυγ 2020
14:18:05
CH0516606404 EUR 120,63 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Αυγ 2020
13:59:33
US31572UAF30 EUR 110,53 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Αυγ 2020
13:53:28
XS1768074319 EUR 103,91 35.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Αυγ 2020
13:48:57
GR0138015814 EUR 146,5 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Αυγ 2020
10:15:36
EURUSD FWD 20210129 USD 1,1715 20.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Αυγ 2020
12:30:29
EURCHFFXRS221019 CHF 1,0754 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Αυγ 2020
10:25:20
GR0118019679 EUR 107,3 85.840 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Αυγ 2020
12:03:41
XS2027596530 EUR 97,379 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Αυγ 2020
12:00:06
US80386WAB19 EUR 95,95 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Αυγ 2020
12:00:56
US836205AQ75 EUR 103,25 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Αυγ 2020
15:58:02
XS1048428442 EUR 107,5 10.946.404 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Αυγ 2020
17:04:20
GR0138015814 EUR 147,4 1.400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Αυγ 2020
17:02:48
GR0118020685 EUR 107,86 4.950.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Αυγ 2020
16:37:09
GR0114029540 EUR 108,18 915.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Αυγ 2020
16:36:51
GR0114029540 EUR 108,18 418.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Αυγ 2020
16:24:36
US03512TAC53 EUR 0 1.057 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Αυγ 2020
15:57:45
EURUSDFXRS221003 USD 1,1844 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Αυγ 2020
15:55:55
EURUSDFXRS221002 USD 1,1845 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Αυγ 2020
16:05:38
FR0013464922 EUR 100,45 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Αυγ 2020
16:05:30
FR0013464922 EUR 100,5 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Αυγ 2020
10:28:34
XS1713462668 EUR 114 114.800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Αυγ 2020
14:50:40
EURUSDFXRS220999 USD 1,1839 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Αυγ 2020
14:14:12
GR0128015725 EUR 129,85 85.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Αυγ 2020
11:11:02
US126650DP20 EUR 99,3 993.375 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Αυγ 2020
13:22:48
EURCHFFXRS220992 CHF 1,0759 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Αυγ 2020
13:19:12
EURCADFXRS220990 CAD 1,5569 2.568.885 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Αυγ 2020
14:24:30
GR0128016731 EUR 107,55 1.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Αυγ 2020
12:46:31
GR0128016731 EUR 107,55 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Αυγ 2020
12:28:49
FX OTC OPTIONS1671271 USD 2.979 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Αυγ 2020
12:38:54
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1671272 USD 0 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Αυγ 2020
12:28:48
FX OTC OPTIONS1671270 USD 2.979 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Αυγ 2020
12:20:56
GR0124034688 EUR 119,969 10.694 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Αυγ 2020
11:58:32
GR0133011248 EUR 135,92 70.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Αυγ 2020
09:20:26
EURBGN SWAP 20201026 BGN 1,9575 78.300.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Αυγ 2020
08:18:00
EURUSD FWD 20200903 USD 1,1816 2.870.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Αυγ 2020
07:53:25
EURUSD FWD 20210223 USD 1,1554 30.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Αυγ 2020
06:41:31
EURUSD FWD 20200908 USD 1,1204 270.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Αυγ 2020
16:38:17
XS1090107159 EUR 100,85 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Αυγ 2020
16:38:17
XS1090107159 EUR 100,85 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Αυγ 2020
13:50:41
CH0516606404 EUR 117,97 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Αυγ 2020
14:27:31
GR0138014809 EUR 134,85 1.120 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Αυγ 2020
14:25:16
GR0138013793 EUR 133,9 1.120 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Αυγ 2020
14:24:10
GR0138012787 EUR 132,9 1.120 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Αυγ 2020
14:21:55
GR0138011771 EUR 131,85 1.120 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Αυγ 2020
14:19:40
GR0138010765 EUR 130,7 1.120 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Αυγ 2020
14:16:19
GR0138009759 EUR 130,55 1.120 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Αυγ 2020
13:24:33
EURGBPFXRS220962 GBP 0,8981 12.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Αυγ 2020
13:18:20
EURUSDFXRS220959 USD 1,1815 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Αυγ 2020
12:50:15
DE000DL19U23 EUR 100,8575 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Αυγ 2020
04:46:03
XS0935311240 EUR 107,1 292.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Αυγ 2020
04:46:07
XS0935311240 EUR 107,15 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Αυγ 2020
11:15:25
BTB FLEXIBLE FORWARDS169099 USD 1,18 497.800 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Αυγ 2020
11:12:56
BTB FLEXIBLE FORWARDS169098 USD 1,1805 497.800 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Αυγ 2020
10:00:26
FX OTC OPTIONS1670078 USD 3.122 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Αυγ 2020
10:00:25
FX OTC OPTIONS1670077 USD 3.122 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Αυγ 2020
10:00:24
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1670076 USD 0 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Αυγ 2020
07:01:48
EURUSD FWD 20201030 USD 1,0771 65.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Αυγ 2020
13:29:01
USDJPY LOCK IN AMERICAN 20200910 USD 9.217 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Αυγ 2020
15:59:31
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1670075 GBP 0 337.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Αυγ 2020
15:55:01
FX OTC OPTIONS1670072 GBP 908 337.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Αυγ 2020
15:42:38
FX OTC OPTIONS1670065 GBP 1.279 180.800 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Αυγ 2020
15:55:02
FX OTC OPTIONS1670074 GBP 908 337.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Αυγ 2020
15:50:34
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1670069 GBP 0 180.800 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Αυγ 2020
15:57:54
GR0118019679 EUR 107,21 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Αυγ 2020
15:42:38
FX OTC OPTIONS1670066 GBP 1.279 180.800 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Αυγ 2020
13:49:25
EURUSDFXRS220934 USD 1,1835 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Αυγ 2020
13:48:37
CH0516606404 EUR 118,27 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Αυγ 2020
13:47:00
FX OTC OPTIONS1670058 USD 320,07 235.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Αυγ 2020
13:27:17
CH0516606404 USD 117,75 15 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
20 Αυγ 2020
11:05:27
XS1703065620 EUR 85,75 8.763.125 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Αυγ 2020
12:55:22
EURUSDFXRS220932 USD 1,1846 35.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
19 Αυγ 2020
13:39:16
US02079KAG22 EUR 97,8 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Αυγ 2020
14:27:22
US046353AX64 EUR 96,2 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Αυγ 2020
15:05:39
US615369AU95 EUR 95,5 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Αυγ 2020
11:07:40
BTB FLEXIBLE FORWARDS169080 USD 1,1825 2.114.165 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Αυγ 2020
08:16:50
EURUSD FWD 20201210 USD 1,1177 50.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Αυγ 2020
07:54:35
EURUSD FWD 20210226 USD 1,191 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Αυγ 2020
07:53:25
EURUSD FWD 20201231 USD 1,1892 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
19 Αυγ 2020
16:23:15
US42824CBK45 EUR 100,506 67.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Αυγ 2020
16:14:53
EURUSDFXRS220924 USD 1,193 35.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
19 Αυγ 2020
16:07:12
US615369AU95 EUR 95,5 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Αυγ 2020
16:07:08
US615369AU95 EUR 95,35 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Αυγ 2020
15:38:11
US615369AU95 EUR 95,58 5.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Αυγ 2020
15:38:08
US615369AU95 EUR 96 5.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Αυγ 2020
15:38:00
US615369AU95 EUR 95,58 5.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Αυγ 2020
15:31:23
US046353AX64 EUR 95,75 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Αυγ 2020
15:29:44
US02079KAG22 EUR 97,45 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Αυγ 2020
15:28:05
US615369AU95 EUR 95,35 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Αυγ 2020
15:26:06
US615369AU95 EUR 95,35 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Αυγ 2020
15:23:32
US615369AU95 EUR 95,32 170.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Αυγ 2020
15:05:28
US615369AU95 EUR 95,35 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Αυγ 2020
15:05:05
US615369AU95 EUR 95,5 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Αυγ 2020
15:04:43
US615369AU95 EUR 95,35 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Αυγ 2020
15:04:15
US615369AU95 EUR 95,5 170.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Αυγ 2020
15:03:55
US615369AU95 EUR 95,32 170.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Αυγ 2020
12:09:09
EURUSD FWD 20201231 USD 1,1608 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
19 Αυγ 2020
14:26:23
US046353AX64 EUR 95,75 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Αυγ 2020
13:38:28
US02079KAG22 EUR 97,45 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Αυγ 2020
13:21:30
EURUSDFXRS220920 USD 1,1939 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
19 Αυγ 2020
12:37:00
XS2056730679 EUR 103,55 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Αυγ 2020
12:37:00
XS2056730679 EUR 103,45 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Αυγ 2020
12:24:30
DE0001135473 EUR 104,57 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Αυγ 2020
11:49:27
FX OTC OPTIONS1670030 USD 460 240.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
19 Αυγ 2020
11:56:10
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1670031 USD 0 240.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
19 Αυγ 2020
11:49:26
FX OTC OPTIONS1670029 USD 460 240.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Αυγ 2020
11:25:04
XS1799939027 EUR 105,9 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Αυγ 2020
15:30:23
XS0270349003 EUR 105,2 35.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Αυγ 2020
14:42:54
XS2060691719 EUR 99,25 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Αυγ 2020
13:22:31
EURUSDFXRS220880 USD 1,1901 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Αυγ 2020
12:05:42
GR0128014710 EUR 124,2 750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Αυγ 2020
12:05:41
GR0138013793 EUR 124,2 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Αυγ 2020
12:05:41
GR0128010676 EUR 124,2 750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Αυγ 2020
12:05:41
GR0128011682 EUR 124,2 750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Αυγ 2020
12:05:41
GR0138012787 EUR 124,2 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Αυγ 2020
12:05:42
GR0138008744 EUR 124,2 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Αυγ 2020
12:05:42
GR0133007204 EUR 124,2 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Αυγ 2020
12:05:42
GR0138005716 EUR 124,2 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Αυγ 2020
12:05:42
GR0138007738 EUR 124,2 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Αυγ 2020
12:05:42
GR0138011771 EUR 124,2 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Αυγ 2020
12:05:41
GR0133006198 EUR 124,2 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Αυγ 2020
12:05:41
GR0133009226 EUR 124,2 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Αυγ 2020
12:05:41
GR0138010765 EUR 124,2 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Αυγ 2020
12:05:41
GR0133010232 EUR 124,2 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Αυγ 2020
12:05:41
GR0128012698 EUR 124,2 750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Αυγ 2020
12:05:41
GR0138009759 EUR 124,2 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Αυγ 2020
12:05:41
GR0128013704 EUR 124,2 750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Αυγ 2020
12:05:41
GR0138006722 EUR 124,2 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Αυγ 2020
12:35:32
GR0114030555 EUR 107,8 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Αυγ 2020
12:05:40
GR0133008210 EUR 124,2 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Αυγ 2020
12:05:40
GR0138014809 EUR 124,2 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Αυγ 2020
12:14:46
DE0001135473 EUR 104,58 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Αυγ 2020
11:24:02
US037833DY36 EUR 99,807 199.614 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Αυγ 2020
11:24:25
XS1799939027 EUR 105,875 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Αυγ 2020
08:37:16
EURBGN SWAP 20201020 BGN 1,9565 35.217.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Αυγ 2020
11:10:00
CIRS20516 EUR 0 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Αυγ 2020
10:32:40
EURCHFFXRS220868 CHF 1,0761 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Αυγ 2020
17:05:16
US80282KBB17 EUR 107 7.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Αυγ 2020
17:04:30
US80282KBB17 EUR 106,8 7.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Αυγ 2020
17:04:21
US80282KBB17 EUR 107 7.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Αυγ 2020
16:14:02
US126650DP20 EUR 99 99.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Αυγ 2020
16:54:32
US03512TAC53 EUR 106,15 12.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Αυγ 2020
16:37:14
US268648AN20 EUR 102,43 14.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Αυγ 2020
13:07:02
XS1338554162 EUR 100 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Αυγ 2020
13:03:46
XS1422259058 EUR 100 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Αυγ 2020
16:39:55
US03512TAC53 EUR 106,15 12.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Αυγ 2020
16:39:46
US03512TAC53 EUR 106 12.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Αυγ 2020
13:04:53
XS1338559476 EUR 100 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Αυγ 2020
16:36:51
US268648AN20 EUR 102,43 14.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Αυγ 2020
16:36:41
US268648AN20 EUR 102,4 14.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Αυγ 2020
16:08:02
XS2201851172 EUR 102 10.229.167 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Αυγ 2020
16:17:50
EURGBPFXRS220864 GBP 0,9057 3.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Αυγ 2020
16:13:58
EURGBPFXRS220863 GBP 0,9057 3.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Αυγ 2020
15:28:48
US166764AB69 EUR 103,5 4.679.284 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Αυγ 2020
11:23:10
GR0124036709 EUR 104,425 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Αυγ 2020
11:09:46
US278642AF09 EUR 108,95 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Αυγ 2020
13:43:23
EURUSDFXRS220856 USD 1,1847 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Αυγ 2020
15:00:00
GRS014003024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR 1,246 6.294 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Αυγ 2020
12:24:25
XS1338554162 EUR 99,25 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Αυγ 2020
12:23:54
XS1338559476 EUR 99,25 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Αυγ 2020
13:06:51
XS1338554162 EUR 99,4 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Αυγ 2020
13:05:29
XS1338559476 EUR 99,4 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Αυγ 2020
13:03:19
XS1422259058 EUR 99,4 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Αυγ 2020
12:40:40
XS1338554162 EUR 99,4 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Αυγ 2020
12:39:55
XS1338559476 EUR 99,4 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Αυγ 2020
12:37:06
XS1422259058 EUR 99,4 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Αυγ 2020
12:21:52
XS1422259058 EUR 99,25 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Αυγ 2020
11:09:29
US02079KAG22 EUR 95,37 5.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Αυγ 2020
11:09:09
US02079KAG22 EUR 95,174 5.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Αυγ 2020
16:57:02
US404280CK33 EUR 100,35 200.700 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Αυγ 2020
09:56:02
US404280CK33 EUR 100,05 200.100 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Αυγ 2020
14:06:02
INTEREST RATE SWAP20513 EUR 208,75 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Αυγ 2020
15:00:56
BTB FLEXIBLE FORWARDS169017 USD 1,1804 8.471.705 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Αυγ 2020
14:39:51
US037833EA41 EUR 100,3 6.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Αυγ 2020
14:39:17
US037833EA41 EUR 99,58 6.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Αυγ 2020
14:37:04
US037833EA41 EUR 99,58 6.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Αυγ 2020
14:12:12
GR0133011248 EUR 135,7 25.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Αυγ 2020
14:11:20
GR0138015814 EUR 146,2 20.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Αυγ 2020
14:01:07
INTEREST RATE SWAP20512 EUR 208,75 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Αυγ 2020
13:28:08
US037833EA41 EUR 99,535 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Αυγ 2020
13:28:33
US037833EA41 EUR 100,19 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Αυγ 2020
13:29:01
US037833EA41 EUR 100,3 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Αυγ 2020
13:29:27
US037833EA41 EUR 99,7 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Αυγ 2020
13:29:20
US037833EA41 EUR 100,19 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Αυγ 2020
13:28:19
EURUSDFXRS220842 USD 1,1807 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Αυγ 2020
13:27:51
US037833EA41 EUR 99,535 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Αυγ 2020
10:06:38
EURUSD FWD 20200930 USD 1,1811 635.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Αυγ 2020
11:17:55
FX OTC OPTIONS1668820 USD 12.000 3.020.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Αυγ 2020
11:17:18
FX OTC OPTIONS1668819 USD 11.500 2.891.250 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Αυγ 2020
15:15:53
GR0118019679 EUR 107,551 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Αυγ 2020
16:31:59
XS2196334671 EUR 100,8 228.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Αυγ 2020
16:22:07
XS2196334671 EUR 100,8 228.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Αυγ 2020
16:21:38
XS2196334671 EUR 100,85 228.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Αυγ 2020
15:40:07
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1668818 GBP 0 646.906 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Αυγ 2020
15:36:42
FX OTC OPTIONS1668816 GBP 3.268 646.906 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Αυγ 2020
15:36:42
FX OTC OPTIONS1668817 GBP 3.268 646.906 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Αυγ 2020
15:15:10
GR0118019679 EUR 107,551 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Αυγ 2020
13:33:23
EURUSDFXRS220824 USD 1,1849 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Αυγ 2020
13:26:08
CIRS20511 EUR 0 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Αυγ 2020
13:25:01
CIRS20510 EUR 0 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Αυγ 2020
13:23:53
CIRS20509 EUR 0 200.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Αυγ 2020
10:28:28
EURUSD FWD 20201030 USD 1,0771 31.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Αυγ 2020
10:27:54
EURUSD FWD 20200930 USD 1,086 18.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Αυγ 2020
12:15:36
BTB FLEXIBLE FORWARDS169000 USD 1,181 203.280 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
12 Αυγ 2020
14:55:56
XS1152338072 EUR 101,75 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Αυγ 2020
14:58:58
XS1152338072 EUR 101,75 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Αυγ 2020
08:00:50
EURUSD FWD 20201231 USD 1,1483 300.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Αυγ 2020
09:58:03
EURCHFFXRS220817 CHF 1,0754 2.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Αυγ 2020
09:55:33
EURCHFFXRS220816 CHF 1,0754 2.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
12 Αυγ 2020
18:11:22
USQ13095AB23 EUR 102 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Αυγ 2020
13:55:08
US86562MAF77 EUR 108,1 2.707.983 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Αυγ 2020
15:46:57
EURUSDFXRS220811 USD 1,1835 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
12 Αυγ 2020
15:38:50
EURUSDFXRS220810 USD 1,1842 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Αυγ 2020
13:05:14
USY47606AF80 EUR 104,42 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Αυγ 2020
13:06:27
US10922NAC74 EUR 104,8 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Αυγ 2020
14:53:28
XS1152338072 EUR 101,75 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Αυγ 2020
14:08:43
XS1152338072 EUR 101,75 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Αυγ 2020
13:39:54
EURUSDFXRS220808 USD 1,1772 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
12 Αυγ 2020
12:18:40
US05329WAP77 EUR 0 10.765 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Αυγ 2020
08:47:32
XS2010038144 EUR 100 10.050.694 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Αυγ 2020
15:30:59
CH0486093310 EUR 87,55 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
11 Αυγ 2020
16:16:45
DE0001135473 EUR 104,65 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Αυγ 2020
13:42:35
XS2187689034 EUR 101,625 20.434.315 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Αυγ 2020
14:59:25
GR0133011248 EUR 137,85 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Αυγ 2020
13:01:44
XS2178832379 EUR 104,35 10.469.212 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Αυγ 2020
13:50:51
GR0133011248 EUR 137,97 20.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Αυγ 2020
13:06:14
US10922NAC74 EUR 104,8 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Αυγ 2020
12:54:46
USY47606AF80 EUR 104,42 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Αυγ 2020
12:51:29
EURUSDFXRS220790 USD 1,1786 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Αυγ 2020
13:05:32
USY47606AF80 EUR 104,42 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Αυγ 2020
12:48:20
US10922NAC74 EUR 104,8 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Αυγ 2020
12:46:52
EURUSDFXRS220788 USD 1,1789 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Αυγ 2020
12:08:05
CIRS20505 EUR 0 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Αυγ 2020
09:07:28
EURUSD FWD 20200930 USD 1,086 47.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Αυγ 2020
11:38:18
GR0138011771 EUR 133 2.400 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Αυγ 2020
11:36:03
GR0138011771 EUR 133 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Αυγ 2020
10:10:33
EURCHFFXRS220781 CHF 1,0737 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Αυγ 2020
17:19:35
XS2157184255 EUR 105,6 60.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Αυγ 2020
16:18:41
XS1637276848 EUR 109,63 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Αυγ 2020
16:14:22
XS1439749364 EUR 86,02 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Αυγ 2020
16:13:25
XS1439749364 EUR 85,98 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Αυγ 2020
14:46:42
GR0138011771 EUR 124,8 640 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Αυγ 2020
14:46:42
GR0138012787 EUR 124,8 640 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Αυγ 2020
14:46:42
GR0138005716 EUR 124,8 640 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Αυγ 2020
14:46:42
GR0133007204 EUR 124,8 640 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Αυγ 2020
14:46:42
GR0138008744 EUR 124,8 640 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Αυγ 2020
14:46:42
GR0133006198 EUR 124,8 640 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Αυγ 2020
14:46:42
GR0138007738 EUR 124,8 640 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Αυγ 2020
14:46:42
GR0133008210 EUR 124,8 640 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Αυγ 2020
14:46:42
GR0138014809 EUR 124,8 640 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Αυγ 2020
14:46:42
GR0133010232 EUR 124,8 640 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Αυγ 2020
14:46:42
GR0128013704 EUR 124,8 600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Αυγ 2020
14:46:41
GR0138009759 EUR 124,8 640 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Αυγ 2020
14:46:41
GR0133009226 EUR 124,8 640 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Αυγ 2020
14:46:41
GR0138010765 EUR 124,8 640 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Αυγ 2020
14:46:41
GR0138013793 EUR 124,8 640 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Αυγ 2020
14:46:41
GR0138006722 EUR 124,8 640 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Αυγ 2020
14:46:41
GR0128014710 EUR 124,8 600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Αυγ 2020
14:45:35
GR0128010676 EUR 124,8 600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Αυγ 2020
14:45:35
GR0128012698 EUR 124,8 600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Αυγ 2020
14:45:35
GR0128011682 EUR 124,8 600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Αυγ 2020
12:49:20
XS2060691719 EUR 98,4 9.911.038 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Αυγ 2020
12:37:48
XS2055106137 EUR 99,7 1.004.722 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Αυγ 2020
11:55:45
US852061AS99 EUR 107 13.910 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Αυγ 2020
10:59:22
EURUSD FWD 20200930 USD 1,176 1.900.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Αυγ 2020
15:39:25
XS1195202822 EUR 104,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Αυγ 2020
14:45:14
XS1439749364 EUR 85,65 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Αυγ 2020
15:40:37
XS1195202822 EUR 104,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Αυγ 2020
13:41:29
EURUSDFXRS220772 USD 1,176 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Αυγ 2020
10:20:48
EURUSD FWD 20201030 USD 1,1519 300.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Αυγ 2020
11:13:56
GR0124036709 EUR 103,7 12.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Αυγ 2020
11:11:43
GR0118020685 EUR 107,57 13.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Αυγ 2020
11:05:02
XS2105097393 EUR 97,85 8.869.205 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Αυγ 2020
12:06:23
XS1968706876 EUR 121,2 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Αυγ 2020
10:52:40
XS2199268470 EUR 100,037 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Αυγ 2020
15:52:56
EURUSDFXRS220760 USD 1,184 15.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Αυγ 2020
15:41:18
XS1195202822 EUR 104,5 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Αυγ 2020
14:44:03
XS1439749364 EUR 85,65 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Αυγ 2020
14:43:04
XS1439749364 EUR 85,75 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Αυγ 2020
14:44:11
XS1439749364 EUR 85,65 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Αυγ 2020
13:37:17
GR0138015814 EUR 149,85 20.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Αυγ 2020
11:31:36
GR0114030555 EUR 108,26 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Αυγ 2020
11:59:41
EURGBPFXRS220750 GBP 0,9028 12.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Αυγ 2020
11:58:39
EURUSDFXRS220749 USD 1,183 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Αυγ 2020
11:38:22
GR0138015814 EUR 149,104 2.982 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Αυγ 2020
11:36:08
GR0133011248 EUR 138,204 3.039 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Αυγ 2020
11:33:48
GR0128015725 EUR 131,199 3.812 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Αυγ 2020
11:32:39
GR0124034688 EUR 120,502 3.563 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Αυγ 2020
11:30:20
GR0114030555 EUR 107,596 2.525 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Αυγ 2020
11:38:08
EURUSDFXRS220743 USD 1,1876 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Αυγ 2020
11:34:10
EURUSDFXRS220742 USD 1,18 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Αυγ 2020
11:09:02
XS2201851172 EUR 103,15 516.875 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Αυγ 2020
10:08:02
US046353AX64 EUR 101,19 18.219.513 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Αυγ 2020
11:02:57
EURGBPFXRS220739 GBP 0,9035 2.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Αυγ 2020
10:28:44
US05329WAP77 EUR 0 1.075 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Αυγ 2020
13:07:25
GR0000202086 EUR 100,01 6.017.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Αυγ 2020
16:16:10
US06738EBN40 EUR 100 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Αυγ 2020
16:02:03
EURUSDFXRS220728 USD 1,185 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Αυγ 2020
14:21:47
FX OTC OPTIONS1667395 USD 451,18 119.930 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Αυγ 2020
14:21:06
FX OTC OPTIONS1667394 USD 438,41 120.030 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Αυγ 2020
14:19:45
FX OTC OPTIONS1667393 USD 597,4 120.030 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Αυγ 2020
14:12:54
XS2199268470 EUR 100,4 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Αυγ 2020
14:03:54
EURCHFFXRS220725 CHF 1,0698 11.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Αυγ 2020
14:03:24
EURGBPFXRS220724 GBP 0,8903 500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Αυγ 2020
14:02:47
EURAUDFXRS220722 AUD 1,6407 900.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Αυγ 2020
14:01:55
EURCADFXRS220721 CAD 1,5707 800.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Αυγ 2020
13:34:09
EURUSDFXRS220718 USD 1,1848 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Αυγ 2020
12:56:13
GR0114031561 EUR 110,584 4.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Αυγ 2020
12:55:07
GR0124035693 EUR 123,843 2.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Αυγ 2020
12:55:06
GR0118019679 EUR 107,076 35.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Αυγ 2020
13:03:43
GR0000202086 EUR 100,01 6.017.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Αυγ 2020
10:38:26
XS1881005976 EUR 82,125 12.815.625 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Αυγ 2020
10:32:23
XS1881005976 EUR 82,125 12.815.625 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Αυγ 2020
11:38:57
GR0138015814 EUR 149,029 20.874 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Αυγ 2020
11:37:48
GR0133011248 EUR 138,172 21.273 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Αυγ 2020
11:35:33
GR0128015725 EUR 131,171 26.684 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Αυγ 2020
11:51:53
US06738EBN40 EUR 100,1 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Αυγ 2020
11:34:25
GR0124034688 EUR 120,442 24.955 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Αυγ 2020
11:32:04
GR0114030555 EUR 107,588 17.690 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Αυγ 2020
11:12:58
GR0133009226 EUR 124,55 1.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Αυγ 2020
11:38:00
US097023CJ22 EUR 98,85 70.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Αυγ 2020
11:11:49
GR0133008210 EUR 122,8 1.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Αυγ 2020
11:10:41
GR0133007204 EUR 120,85 1.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Αυγ 2020
11:09:35
GR0133006198 EUR 118,85 1.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Αυγ 2020
11:08:28
GR0128014710 EUR 117,35 1.500 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Αυγ 2020
11:08:28
GR0128013704 EUR 115,35 1.500 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Αυγ 2020
11:07:20
GR0128012698 EUR 113,15 1.500 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Αυγ 2020
11:07:20
GR0128011682 EUR 110,35 1.500 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Αυγ 2020
11:06:11
GR0128010676 EUR 107,25 1.500 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Αυγ 2020
11:13:28
FX OTC OPTIONS1667389 USD 18.600 11.850.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Αυγ 2020
11:10:02
XS1637276848 EUR 109,65 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Αυγ 2020
10:43:42
EURGBPFXRS220698 GBP 0,9012 3.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Αυγ 2020
10:19:02
DE0001102465 EUR 107,3 1.074.209 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Αυγ 2020
07:01:28
EURUSD FWD 20200915 USD 1,15 100.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Αυγ 2020
06:52:56
EURCHF SWAP 20201013 CHF 1,0783 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Αυγ 2020
08:49:39
XS2058691663 EUR 103,865 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Αυγ 2020
08:43:59
XS2058691663 EUR 104 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Αυγ 2020
14:47:44
GR0000202086 EUR 100,01 7.653.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Αυγ 2020
14:46:06
GR0000202086 EUR 100,01 7.653.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Αυγ 2020
14:30:34
EURUSDFXRS220688 USD 1,1897 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Αυγ 2020
12:14:30
GR0124036709 EUR 104,353 1.350.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Αυγ 2020
13:18:21
EURUSDFXRS220685 USD 1,1854 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Αυγ 2020
11:13:41
XS2194282948 EUR 101,75 10.183.941 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2020
11:28:42
US02079KAF49 EUR 100,02 80.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2020
11:34:25
GR0114030555 EUR 108,23 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2020
16:48:02
US02079KAF49 EUR 100,75 10.075.569 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2020
12:20:02
US02079KAG22 EUR 100 10.000.625 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2020
12:23:02
US02079KAF49 EUR 99,75 9.975.569 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2020
11:50:02
US02079KAF49 EUR 100,02 8.002.056 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Αυγ 2020
06:59:12
EURUSD FWD 20200930 USD 1,146 150.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Αυγ 2020
06:58:29
EURUSD FWD 20200930 USD 1,1268 85.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Αυγ 2020
09:42:07
XS1332331302 EUR 103,15 155.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2020
17:01:04
FX OTC OPTIONS1667354 USD 279,22 118.790 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Αυγ 2020
17:00:08
FX OTC OPTIONS1667353 USD 205,28 59.145 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Αυγ 2020
16:59:08
FX OTC OPTIONS1667352 USD 293,33 58.895 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Αυγ 2020
14:50:06
GR0128015725 EUR 131,2 1.015.623 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2020
14:45:23
GR0124034688 EUR 120,65 873.796 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2020
14:42:23
GR0114030555 EUR 108,04 555.059 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2020
14:39:20
GRR000000010 EUR 0,2 63 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2020
16:39:29
US075896AA80 EUR 0 9.265 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2020
14:34:50
GR0138015814 EUR 149,2 902.764 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2020
15:59:16
EURUSDFXRS220662 USD 1,1725 60.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2020
15:59:13
US031162CU27 EUR 107,736 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
12:15:32
XS1550988643 EUR 116,18 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
12:29:47
US37045XBQ88 EUR 107,2946 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
13:57:40
USU2339CBQ07 EUR 106,87 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
14:00:15
US65535HAP47 EUR 105 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
14:01:33
US37045XBW56 EUR 105,6 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:23:57
US02665WDJ71 EUR 107,15 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:25:39
USU5009LAX83 EUR 107,43 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:28:16
USU62472AF96 EUR 105,45 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:32:02
US136385AW17 EUR 103,9 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2020
14:48:48
EURUSDFXRS220657 USD 1,177 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Αυγ 2020
14:03:40
EURUSDFXRS220656 USD 1,182 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Αυγ 2020
13:43:19
XS2156510021 EUR 104,85 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2020
13:52:50
US37045VAW00 EUR 0 11.012 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2020
13:50:30
US279158AC30 EUR 0 110 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2020
10:43:48
EURUSD FWD 20200930 USD 1,086 35.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Αυγ 2020
11:16:25
GR0118019679 EUR 106,771 22.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2020
13:05:39
FX OTC OPTIONS1667336 USD 2.190 300.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Αυγ 2020
12:14:50
GR0124036709 EUR 104,353 1.350.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2020
11:19:59
RO1722DBN045 EUR 3,35 40.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Αυγ 2020
11:19:01
EURUSDFXRS220645 USD 1,1786 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Αυγ 2020
11:13:55
EURUSDFXRS220643 USD 1,179 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Αυγ 2020
09:50:17
GR0124036709 EUR 104,06 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:52:31
GR0128010676 EUR 124,3 566 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:52:31
GR0128011682 EUR 124,3 566 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:52:31
GR0128012698 EUR 124,3 566 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:52:31
GR0128013704 EUR 124,3 566 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:52:31
GR0128014710 EUR 124,3 566 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:52:31
GR0133006198 EUR 124,3 604 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:52:31
GR0133007204 EUR 124,3 604 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:52:31
GR0133008210 EUR 124,3 604 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:52:31
GR0133009226 EUR 124,3 604 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:52:32
GR0133010232 EUR 124,3 604 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:52:32
GR0138005716 EUR 124,3 604 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:52:32
GR0138006722 EUR 124,3 604 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:52:32
GR0138007738 EUR 124,3 604 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:52:32
GR0138008744 EUR 124,3 604 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:52:32
GR0138009759 EUR 124,3 604 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:52:32
GR0138010765 EUR 124,3 604 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:52:32
GR0138011771 EUR 124,3 604 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:52:32
GR0138012787 EUR 124,3 604 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:52:32
GR0138013793 EUR 124,3 604 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:52:32
GR0138014809 EUR 124,3 604 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:58:30
US71647NBH17 EUR 104,75 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:48:58
FX OTC OPTIONS1667331 USD 660 235.040 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2020
17:01:30
USU37818AR97 EUR 0 10.965 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:55:05
US71654QBG64 EUR 0 965 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:54:12
US71654QBB77 EUR 0 1.004 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:29:03
INTEREST RATE SWAP20500 EUR 226,5 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2020
16:32:24
US136385AW17 EUR 103,9 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:29:58
USU62472AF96 EUR 105,45 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:27:17
USU5009LAX83 EUR 107,43 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:25:07
US02665WDJ71 EUR 107,15 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:31:47
US136385AW17 EUR 103,9 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:28:33
USU62472AF96 EUR 105,45 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:25:18
USU5009LAX83 EUR 107,43 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:24:16
US02665WDJ71 EUR 107,15 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:38:38
US744320AW24 EUR 0 10.925 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
15:58:28
US031162CU27 EUR 107,736 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
16:04:00
EURUSDFXRS220635 USD 1,1706 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2020
15:45:52
EURUSDFXRS220633 USD 1,1728 5.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2020
15:50:44
USU57619AB11 EUR 0 1.056 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
14:59:56
XS1568875444 EUR 98,7 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
15:31:11
DE000CZ40LW5 EUR 0 10.435 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
15:30:35
US609207AP00 EUR 0 1.385 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
15:28:28
USU1109MAE67 EUR 0 11.225 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
15:27:08
XS2010038144 EUR 0 10.022 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
15:11:33
CIRS20499 EUR 0 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2020
12:06:17
EURUSD SWAP 20200914 USD 1,1734 1.704.441.348 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2020
11:44:13
EURNOK SWAP 20200908 NOK 10,7378 372.514.051 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2020
11:44:13
EURNOK SWAP 20200907 NOK 10,7378 372.514.051 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2020
14:34:24
GR0133011248 EUR 138 30.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
14:01:57
US37045XBW56 EUR 105,6 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
13:59:51
US65535HAP47 EUR 105 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
13:58:33
USU2339CBQ07 EUR 106,87 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
13:58:43
XS2021993212 EUR 99 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
13:57:08
US65535HAP47 EUR 105 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
13:55:22
US37045XBW56 EUR 105,6 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
13:53:39
USU2339CBQ07 EUR 106,87 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
13:43:52
US71647NAV10 EUR 0 108 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
13:26:58
EURUSDFXRS220619 USD 1,1721 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2020
13:12:26
EURUSDFXRS220618 USD 1,1745 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2020
12:50:27
XS1637276848 EUR 109,65 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
12:29:02
US37045XBQ88 EUR 107,2946 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
12:16:45
XS1550988643 EUR 116,28 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
12:24:19
XS2010038144 EUR 0 10.035 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
11:49:13
EURCHFFXRS220611 CHF 1,0806 31.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2020
11:48:31
US03027XAR17 EUR 0 114 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
11:21:15
US526057CD41 EUR 0 113 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Αυγ 2020
11:14:13
EURGBPFXRS220609 GBP 0,8995 7.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2020
10:48:45
EURGBPFXRS220608 GBP 0,8901 151.317 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
31 Ιουλ 2020
07:16:46
EUA 21DEC20 EUR 26,36 79.080 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
31 Ιουλ 2020
17:49:04
US382550BF73 EUR 0 985 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουλ 2020
13:03:58
XS2121408996 EUR 66,1 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Ιουλ 2020
17:26:43
US075896AA80 EUR 0 89 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Ιουλ 2020
15:52:04
INTEREST RATE SWAP20498 EUR 0 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
31 Ιουλ 2020
13:48:54
USDJPY PLAIN VANILLA EUROPEAN 20200814 USD 1.750 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
31 Ιουλ 2020
13:48:26
USDJPY PLAIN VANILLA EUROPEAN 20200814 USD 7.948 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
31 Ιουλ 2020
16:19:27
EURPLNFXRS220601 PLN 4,4036 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
31 Ιουλ 2020
16:19:56
US71654QCD25 EUR 0 978 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Ιουλ 2020
16:18:38
US05329WAP77 EUR 0 107 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουλ 2020
16:17:18
XS2060691719 EUR 0 989 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Ιουλ 2020
10:51:14
US097023CM50 EUR 97,341 45.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Ιουλ 2020
11:04:50
US844741BF49 EUR 92,5 40.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Ιουλ 2020
13:25:15
US05526DBH70 EUR 109,088 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Ιουλ 2020
13:25:59
US37045XAS53 EUR 105,883 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Ιουλ 2020
11:26:44
EURUSD FWD 20201211 USD 1,1257 7.100 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
31 Ιουλ 2020
11:23:35
EURUSD FWD 20201211 USD 1,1257 5.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
31 Ιουλ 2020
11:23:16
EURUSD FWD 20201211 USD 1,1325 5.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
31 Ιουλ 2020
11:21:58
EURUSD FWD 20201211 USD 1,1325 5.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
31 Ιουλ 2020
11:21:25
EURUSD FWD 20201208 USD 1,1191 5.700 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
31 Ιουλ 2020
11:20:37
EURUSD FWD 20201211 USD 1,1325 5.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
31 Ιουλ 2020
11:19:10
EURUSD FWD 20201211 USD 1,1325 5.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
31 Ιουλ 2020
11:18:35
EURUSD FWD 20201211 USD 1,1325 5.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
31 Ιουλ 2020
11:18:03
EURUSD FWD 20201211 USD 1,1325 5.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
31 Ιουλ 2020
11:16:31
EURUSD FWD 20201208 USD 1,1191 5.700 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
31 Ιουλ 2020
13:50:58
XS1567439689 EUR 92,25 100 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Ιουλ 2020
13:50:58
XS1567439689 EUR 92,25 100 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Ιουλ 2020
13:50:58
XS1567439689 EUR 92,25 100 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Ιουλ 2020
13:25:49
US37045XAS53 EUR 105,883 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Ιουλ 2020
13:25:23
US05526DBH70 EUR 109,088 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Ιουλ 2020
13:13:27
EURUSDFXRS220585 USD 1,186 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2020
11:46:14
GR0114030555 EUR 108,26 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουλ 2020
11:45:40
GR0114030555 EUR 108,24 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Ιουλ 2020
12:50:28
XS2121408996 EUR 62 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Ιουλ 2020
12:28:34
XS2156510021 EUR 104,9 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Ιουλ 2020
12:17:53
INTEREST RATE SWAP20495 EUR 226,5 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
31 Ιουλ 2020
11:37:54
GR0138015814 EUR 148,533 14.910 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Ιουλ 2020
11:35:39
GR0133011248 EUR 137,738 15.195 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Ιουλ 2020
12:07:54
DE000DB7XHP3 EUR 92,7 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Ιουλ 2020
12:07:46
DE000DB7XHP3 EUR 92,65 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Ιουλ 2020
09:11:44
EURUSD FWD 20200930 USD 1,1177 35.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
31 Ιουλ 2020
11:51:19
GR0138015814 EUR 149,15 20.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Ιουλ 2020
11:49:50
GR0133011248 EUR 138,58 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Ιουλ 2020
11:15:47
GR0133011248 EUR 138,46 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Ιουλ 2020
11:15:46
GR0133011248 EUR 138,39 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Ιουλ 2020
11:15:46
GR0133011248 EUR 138,36 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Ιουλ 2020
11:15:45
GR0133011248 EUR 138,36 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Ιουλ 2020
11:15:45
GR0133011248 EUR 138,4 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουλ 2020
09:04:20
EUA 21DEC20 EUR 25,62 76.860 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
31 Ιουλ 2020
11:07:54
US844741BF49 EUR 92,5 40.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Ιουλ 2020
11:01:38
EURCHFFXRS220584 CHF 1,0788 2.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
31 Ιουλ 2020
10:48:37
GR0133011248 EUR 138,027 15.195 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Ιουλ 2020
10:48:36
GR0138015814 EUR 148,79 14.910 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Ιουλ 2020
11:04:58
US844741BF49 EUR 92,5 40.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Ιουλ 2020
10:50:53
US097023CM50 EUR 97,341 45.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
31 Ιουλ 2020
10:46:29
EURPLNFXRS220583 PLN 4,4081 2.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
31 Ιουλ 2020
06:54:04
EURUSD FWD 20201231 USD 1,175 500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
31 Ιουλ 2020
06:54:04
EURUSD FWD 20201231 USD 1,175 49.999.999 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
31 Ιουλ 2020
06:46:43
EURUSD FWD 20200831 USD 1,0977 150.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2020
12:44:25
GR0002207737 EUR 99,992 16.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουλ 2020
12:46:04
GR0002207737 EUR 99,992 2.278.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
12:36:21
XS2105097393 EUR 97,72 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουλ 2020
16:58:45
XS2201851685 EUR 3,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουλ 2020
16:42:45
FX OTC OPTIONS1666091 USD 23.700 11.800.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2020
16:24:10
DE000A3H2WQ0 EUR 99,2 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουλ 2020
16:09:50
AU3FN0041042 EUR 98,5 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουλ 2020
16:09:20
AU3FN0041042 EUR 98,65 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουλ 2020
15:37:20
EURUSDFXRS220558 USD 1,1749 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2020
14:32:57
EURUSDFXRS220557 USD 1,1759 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2020
14:04:10
XS2157184255 EUR 105,97 9.200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουλ 2020
14:04:01
XS2157184255 EUR 105,965 9.200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουλ 2020
13:31:46
XS2105097393 EUR 97,92 1.100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουλ 2020
13:33:47
XS1637276848 EUR 109,7 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουλ 2020
13:31:33
XS2105097393 EUR 97,91 1.100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουλ 2020
12:32:04
GR0002207737 EUR 99,991 13.855.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουλ 2020
12:17:56
GR0138015814 EUR 148,602 2.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουλ 2020
12:16:49
GR0133011248 EUR 137,877 2.647 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουλ 2020
12:15:41
GR0128015725 EUR 130,877 3.321 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουλ 2020
12:15:34
FX OTC OPTIONS1666083 USD 47.300 11.700.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2020
12:16:17
FX OTC OPTIONS1666084 USD 19.000 11.700.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουλ 2020
10:51:05
US77586TAC09 EUR 1,95 62.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
08:09:45
EUA 21DEC20 EUR 26,27 78.810 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Ιουλ 2020
14:01:14
XS1989405425 EUR 101,23 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
13:50:15
GR0002207737 EUR 99,991 4.423.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
16:52:15
XS2028846363 EUR 104,65 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
16:35:58
XS2156510021 EUR 104,9 800.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
16:20:09
GRC1451207D3 EUR 98,5 79.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
16:19:10
GRC1451207D3 EUR 98 79.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
16:38:11
XS0802953165 EUR 105,45 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
16:38:11
XS0802953165 EUR 105,65 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
16:08:37
EURUSDFXRS220516 USD 1,173 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2020
16:11:56
XS1883942648 EUR 112 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
16:08:54
XS1637276848 EUR 109,1 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
16:06:56
XS1457553367 EUR 110 4.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
15:52:44
EURGBPFXRS220513 GBP 0,9045 8.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2020
16:02:15
XS1314321941 EUR 119,47 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
16:01:15
XS1227247191 EUR 106 9.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
15:16:35
XS2100404396 EUR 96,875 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
15:16:35
XS2100404396 EUR 96,875 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
15:08:31
XS2111230285 EUR 83 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
14:46:50
EURUSDFXRS220512 USD 1,1732 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2020
14:33:00
GR0133011248 EUR 138,59 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
14:33:00
GR0128015725 EUR 131,7 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
14:33:00
GR0118017657 EUR 113,15 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
14:33:00
GR0114029540 EUR 108,44 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
13:49:36
GR0002207737 EUR 99,992 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
13:49:16
GR0002207737 EUR 99,991 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
11:02:25
EURUSD FWD 20210223 USD 1,1554 20.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2020
11:01:24
EURUSD SWAP 20200914 USD 1,1763 1.700.246.536 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Ιουλ 2020
11:53:41
CH0516606404 EUR 112,76 19.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουλ 2020
13:02:44
XS2121408996 EUR 65,05 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
12:53:45
INTEREST RATE SWAP20494 EUR 0 15.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2020
12:49:10
INTEREST RATE SWAP20492 EUR 0 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Ιουλ 2020
16:00:52
GR0114030555 EUR 108,22 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουλ 2020
12:06:34
XS2181689659 EUR 104,8 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
12:07:02
US00206RKH48 EUR 101,25 101.250 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
11:28:02
US00206RKH48 EUR 101,25 101.250 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
11:59:55
XS0885736925 EUR 112,475 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
11:58:47
XS0919504562 EUR 105,2 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
12:36:29
XS2105097393 EUR 97,72 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
11:13:02
US00206RKH48 EUR 101 101.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
11:24:56
EURCHFFXRS220493 CHF 1,0751 19.136.780 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2020
11:33:50
EURJPYFXRS220496 JPY 123,372 700.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2020
08:14:49
EURUSD FWD 20200930 USD 1,1177 65.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2020
08:14:35
EURUSD FWD 20200930 USD 1,1117 39.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2020
10:10:46
XS2211183244 EUR 100,1 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
10:11:35
XS2211183756 EUR 100,1 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
10:25:14
XS2211183756 EUR 100 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
10:24:15
XS2211183244 EUR 100 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουλ 2020
10:21:36
FX OTC OPTIONS1666047 USD 1.269 236.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2020
10:25:11
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1666048 USD 0 236.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2020
10:21:35
FX OTC OPTIONS1666046 USD 1.269 236.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Ιουλ 2020
08:18:39
EUA 21DEC20 EUR 25,82 77.460 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουλ 2020
09:47:21
FX OTC OPTIONS1666045 JPY 32.650 1.230.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Ιουλ 2020
17:07:04
GRC1451207D3 EUR 98,6169 21.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουλ 2020
15:11:34
INTEREST RATE SWAP20490 EUR 0 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Ιουλ 2020
12:08:35
GR0133011248 EUR 138,85 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουλ 2020
13:48:56
EURUSDFXRS220472 USD 1,1734 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Ιουλ 2020
13:08:22
XS2028846363 EUR 104,5 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουλ 2020
13:08:22
XS2028846363 EUR 104,25 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουλ 2020
13:01:03
BTB FLEXIBLE FORWARDS168735 USD 1,1743 13.625.138 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Ιουλ 2020
13:08:22
XS2028846363 EUR 104,25 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουλ 2020
10:07:26
EURUSD SWAP 20200817 USD 1,1727 2.558.111.772 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Ιουλ 2020
12:46:10
GR0133011248 EUR 138,53 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουλ 2020
12:07:59
XS1586710185 EUR 100,3 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουλ 2020
11:57:12
GR0133011248 EUR 138,53 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουλ 2020
11:56:28
GR0133011248 EUR 138,57 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουλ 2020
11:56:28
GR0133011248 EUR 138,5 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουλ 2020
11:56:28
GR0133011248 EUR 138,5 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουλ 2020
11:56:27
GR0133011248 EUR 138,5 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουλ 2020
12:04:36
GR0133011248 EUR 138,58 20.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουλ 2020
12:06:14
XS2181689659 EUR 104,8 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουλ 2020
09:12:25
EURUSD FWD 20200930 USD 1,1117 23.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Ιουλ 2020
14:07:08
USF8590LAA47 EUR 108,429 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουλ 2020
11:52:39
CH0516606404 EUR 112,46 19.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουλ 2020
10:52:51
FX OTC OPTIONS1666029 JPY 128.000 534.250.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Ιουλ 2020
16:43:30
US71656MAF68 EUR 78,7 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2020
16:46:50
USP06518AE74 EUR 93,9 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουλ 2020
07:14:08
EURUSD FWD 20200831 USD 1,142 100.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Ιουλ 2020
07:43:04
EUA 21DEC20 EUR 25,09 100.360 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Ιουλ 2020
18:39:00
FX OTC OPTIONS1666025 USD 26.600 5.875.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Ιουλ 2020
14:06:02
XS1989405425 EUR 101,23 10.163.813 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2020
14:13:02
XS1989405425 EUR 101,23 10.163.813 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2020
16:36:48
XS2178832379 EUR 104,25 10.445.342 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2020
16:34:11
XS2178832379 EUR 104,25 10.445.342 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2020
17:02:38
GRC1451207D3 EUR 98,3 21.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2020
16:22:00
US94974BFR69 EUR 101,02 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2020
14:37:27
XS2193661324 EUR 103,5 2.076.589 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2020
15:46:47
FX OTC OPTIONS1666021 USD 900 120.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Ιουλ 2020
11:58:12
EURUSD SWAP 20200803 USD 1,1729 1.705.146.131 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Ιουλ 2020
14:35:15
EURUSDFXRS220444 USD 1,1728 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Ιουλ 2020
14:03:42
XS1989405425 EUR 101,23 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2020
13:17:37
FX OTC OPTIONS1665999 MXN 282.000 117.500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Ιουλ 2020
12:57:17
DE000A3H2WP2 EUR 100,75 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουλ 2020
13:01:28
XS2105097393 EUR 97,7 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2020
11:30:18
GR0133006198 EUR 124,75 1.360 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2020
11:30:18
GR0133008210 EUR 124,75 1.360 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2020
11:30:18
GR0138005716 EUR 124,75 1.360 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2020
11:30:18
GR0138013793 EUR 124,75 1.360 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2020
11:30:18
GR0138009759 EUR 124,75 1.360 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2020
11:30:18
GR0138010765 EUR 124,75 1.360 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2020
11:30:17
GR0133010232 EUR 124,75 1.360 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2020
11:30:17
GR0128010676 EUR 124,75 1.275 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2020
11:30:17
GR0133007204 EUR 124,75 1.360 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2020
11:30:17
GR0138008744 EUR 124,75 1.360 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2020
11:30:17
GR0133009226 EUR 124,75 1.360 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2020
11:30:17
GR0138007738 EUR 124,75 1.360 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2020
11:30:17
GR0138011771 EUR 124,75 1.360 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2020
11:30:17
GR0128013704 EUR 124,75 1.275 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2020
11:30:17
GR0138014809 EUR 124,75 1.360 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2020
09:11:51
EURUSD FWD 20200908 USD 1,1204 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Ιουλ 2020
11:59:41
DE000A3H2WQ0 EUR 98,25 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2020
11:30:17
GR0128011682 EUR 124,75 1.275 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2020
11:30:17
GR0128012698 EUR 124,75 1.275 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2020
11:30:17
GR0128014710 EUR 124,75 1.275 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2020
11:30:17
GR0138012787 EUR 124,75 1.360 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2020
11:30:16
GR0138006722 EUR 124,75 1.360 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2020
11:39:41
DE000A3H2WQ0 EUR 98 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2020
11:39:41
DE000A3H2WQ0 EUR 98 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2020
11:39:41
DE000A3H2WQ0 EUR 98 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουλ 2020
11:39:41
DE000A3H2WQ0 EUR 98 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουλ 2020
08:12:09
EUA 21DEC20 EUR 26,45 79.350 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Ιουλ 2020
16:45:12
GR0124036709 EUR 104,435 2.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουλ 2020
16:12:57
EURUSDFXRS220383 USD 1,1615 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Ιουλ 2020
11:34:57
GR0114031561 EUR 111,52 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
11:22:44
FR0013523602 EUR 101,615 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουλ 2020
12:43:02
INTEREST RATE SWAP20487 EUR 238,4 18.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Ιουλ 2020
14:22:40
GR0138015814 EUR 148,9 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουλ 2020
13:33:46
EURUSDFXRS220376 USD 1,1599 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Ιουλ 2020
13:28:52
EURGBPFXRS220374 GBP 0,911 11.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Ιουλ 2020
15:43:13
US37045XCD66 EUR 103,83 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουλ 2020
13:26:33
XS1500377517 EUR 103,4 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουλ 2020
13:00:40
XS2105097393 EUR 97,7 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουλ 2020
09:57:36
EURUSD FWD 20200930 USD 1,1268 65.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Ιουλ 2020
09:57:07
EURUSD FWD 20200930 USD 1,1174 40.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Ιουλ 2020
12:39:32
INTEREST RATE SWAP20486 EUR 238,4 18.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Ιουλ 2020
08:04:12
EUA 21DEC20 EUR 27,41 82.230 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Ιουλ 2020
16:26:04
US35906AAK43 EUR 27 55.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουλ 2020
11:48:50
GR0138006722 EUR 124,55 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουλ 2020
11:48:50
GR0133010232 EUR 124,55 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουλ 2020
11:48:50
GR0138014809 EUR 124,55 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουλ 2020
11:48:50
GR0128011682 EUR 124,55 300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουλ 2020
11:48:50
GR0128010676 EUR 124,55 300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουλ 2020
11:48:50
GR0138007738 EUR 124,55 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουλ 2020
11:48:50
GR0138005716 EUR 124,55 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουλ 2020
11:48:50
GR0138013793 EUR 124,55 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουλ 2020
11:48:50
GR0138008744 EUR 124,55 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουλ 2020
11:48:50
GR0128013704 EUR 124,55 300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουλ 2020
11:48:50
GR0133008210 EUR 124,55 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουλ 2020
11:48:50
GR0138010765 EUR 124,55 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουλ 2020
11:48:50
GR0138012787 EUR 124,55 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουλ 2020
11:48:50
GR0133009226 EUR 124,55 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουλ 2020
11:48:50
GR0133007204 EUR 124,55 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουλ 2020
11:48:50
GR0138009759 EUR 124,55 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουλ 2020
11:48:50
GR0138011771 EUR 124,55 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουλ 2020
11:48:50
GR0128014710 EUR 124,55 300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουλ 2020
11:48:49
GR0133006198 EUR 124,55 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουλ 2020
11:48:49
GR0128012698 EUR 124,55 300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
11:59:33
XS2199268470 EUR 101,1 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουλ 2020
11:26:16
GRC4951193D4 EUR 90,405 25.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουλ 2020
11:24:18
GRC4951193D4 EUR 90,905 25.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουλ 2020
11:23:17
GR0138015814 EUR 148,98 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουλ 2020
10:25:09
BTB FLEXIBLE FORWARDS168646 USD 1,159 8.628.128 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Ιουλ 2020
15:34:02
US06051GJF72 EUR 101,125 10.114.609 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
16:54:18
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1664581 GBP 0 6.524.192 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Ιουλ 2020
16:37:49
XS1500377517 EUR 100.000 1.035 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
14:18:57
GR0118019679 EUR 107,45 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
16:14:00
XS1314321941 EUR 120,25 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
15:56:47
FX OTC OPTIONS1664580 GBP 3.400 6.524.192 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Ιουλ 2020
15:52:03
GR0124036709 EUR 104,435 2.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
15:44:58
EURUSDFXRS220342 USD 1,1559 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Ιουλ 2020
15:56:46
FX OTC OPTIONS1664579 GBP 3.400 6.524.192 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Ιουλ 2020
15:25:52
US501044DE89 EUR 109,9 29.322.471 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
15:39:42
GR0002203694 EUR 100,025 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
15:39:18
GR0002203694 EUR 100,025 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
13:37:09
GR0118019679 EUR 107,52 5.377.027 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
15:35:24
XS2010038144 EUR 100,1 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
14:02:09
US382550BE09 EUR 100,6 180.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
07:27:12
XS2124187571 EUR 101 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
07:40:12
XS2124187571 EUR 100,865 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
14:51:50
INTEREST RATE SWAP20484 EUR 214,2 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Ιουλ 2020
15:29:17
XS2109813142 EUR 103,55 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
13:14:25
CH0494734418 EUR 100,123 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
16:35:30
XS1457553367 EUR 110,709 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
16:36:11
XS1989405425 EUR 101,596 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
16:35:59
XS2157184255 EUR 105,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
13:06:49
XS1989383788 EUR 123,826 40.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
15:59:38
XS2105095777 EUR 97,55 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
16:35:48
GR0118019679 EUR 107,294 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
13:39:58
GR0124034688 EUR 120,031 85.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
15:59:10
XS1956050923 EUR 119,0512 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
12:15:28
GR0133011248 EUR 138,7 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
14:10:15
GR0138015814 EUR 150,05 6.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
12:49:41
US42824CBK45 EUR 100,22 25.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
13:52:07
XS1090107159 EUR 101,3 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
13:47:13
XS2050933626 EUR 95,3 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
11:47:58
INTEREST RATE SWAP20483 EUR 310,5 5.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Ιουλ 2020
16:31:06
XS1936308391 EUR 100,123 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
07:39:28
EUA 21DEC20 EUR 26,71 80.130 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Ιουλ 2020
13:06:39
US9128285R78 EUR 102,9492 91.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
13:10:02
XS2021993212 EUR 99,35 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
14:13:23
XS1790276825 EUR 100,54 6.900.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
11:36:02
FR0013523602 EUR 101,615 10.166.979 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
11:32:02
XS2105097393 EUR 97,25 2.447.302 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
12:43:43
GR0124034688 EUR 120,84 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
09:53:33
EURGBP FWD 20200914 GBP 0,889 3.616.163 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Ιουλ 2020
09:53:33
EURGBP FWD 20200914 GBP 0,889 3.616.163 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Ιουλ 2020
12:38:37
XS2156510021 EUR 104,8 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
12:37:36
GRC2451207D1 EUR 100,3 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
12:35:13
GRC2451207D1 EUR 100,8 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
12:22:44
GR0118020685 EUR 107,349 43.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
14:02:09
US382550BE09 EUR 100,6 169.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
09:29:43
EURCHF SWAP 20201027 CHF 1,0745 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Ιουλ 2020
12:15:28
GR0133011248 EUR 138,78 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
12:15:29
GR0133011248 EUR 138,7 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
12:15:28
GR0133011248 EUR 138,7 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
12:15:28
GR0133011248 EUR 138,75 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
09:23:05
EURUSD FWD 20200908 USD 1,1204 30.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Ιουλ 2020
11:47:27
GR0114031561 EUR 111,52 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
10:51:02
GR0124036709 EUR 103,5 10.366.027 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
11:31:41
GR0133011248 EUR 138,48 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
10:57:03
GR0138015814 EUR 149,3 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
10:55:48
GR0138015814 EUR 149,3 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
10:57:01
GR0138015814 EUR 149,4 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
10:49:04
US836205AQ75 EUR 103,3 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
10:21:19
GR0138015814 EUR 148,88 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
10:12:03
IT0005390874 EUR 101,016 20.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουλ 2020
06:25:04
EURUSD FWD 20201015 USD 1,0937 273.425 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Ιουλ 2020
14:00:39
GRS259003002 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. EUR 2 96.450 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
22 Ιουλ 2020
16:34:48
XS1989405425 EUR 101,596 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
16:34:27
XS2157184255 EUR 105,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
16:33:58
GR0118019679 EUR 107,294 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
16:33:33
XS1457553367 EUR 110,709 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
16:18:24
IT0005365165 EUR 117,716 25.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
14:33:38
FX FORWARDS168596 TRY 7,9269 123.349 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Ιουλ 2020
14:06:35
FX FORWARDS168593 SEK 10,254 298.573 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Ιουλ 2020
16:06:53
EURUSDFXRS220316 USD 1,1589 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Ιουλ 2020
15:59:48
XS2105095777 EUR 97,61 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
15:58:48
XS1956050923 EUR 119,102 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
13:00:02
US42824CBK45 EUR 100,22 2.506.351 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
15:50:21
EURUSDFXRS220314 USD 1,164 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Ιουλ 2020
15:36:03
EURUSDFXRS220307 USD 1,1583 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Ιουλ 2020
15:28:05
XS2109813142 EUR 103,55 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
15:27:35
GR0124035693 EUR 123,65 13.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
14:13:07
INTEREST RATE SWAP20482 EUR 238,4 15.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Ιουλ 2020
15:27:21
GR0124035693 EUR 123,65 7.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
15:24:01
EURUSDFXRS220304 USD 1,164 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Ιουλ 2020
15:23:00
XS2060691719 EUR 98,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
14:56:41
XS2186001314 EUR 103,6 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
13:58:07
XS1721463500 EUR 102,1 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
14:48:07
EURUSDFXRS220303 USD 1,1628 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Ιουλ 2020
12:16:15
GR0128016731 EUR 106,278 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
14:50:34
XS2010038144 EUR 100,05 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
11:51:04
EURUSD FWD 20200930 USD 1,1174 110.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Ιουλ 2020
14:21:19
XS1790276825 EUR 100,04 6.900.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
11:36:53
EURUSD FWD 20210226 USD 1,163 550.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Ιουλ 2020
11:35:35
EURUSD FWD 20210129 USD 1,1621 450.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Ιουλ 2020
11:34:05
EURUSD FWD 20201231 USD 1,1609 450.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Ιουλ 2020
11:32:25
EURUSD FWD 20201130 USD 1,1601 450.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Ιουλ 2020
11:31:22
EURUSD FWD 20201030 USD 1,1594 450.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Ιουλ 2020
12:19:11
GR0133011248 EUR 136,967 350.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
12:38:17
GR0138015814 EUR 147,45 550.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
11:20:19
EURUSD FWD 20200831 USD 1,1578 450.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Ιουλ 2020
11:27:32
EURUSD FWD 20200930 USD 1,1586 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Ιουλ 2020
14:11:43
INTEREST RATE SWAP20481 EUR 238,4 15.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Ιουλ 2020
14:11:03
BTB FLEXIBLE FORWARDS168594 USD 1,156 8.650.519 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Ιουλ 2020
11:20:19
EURUSD FWD 20200831 USD 1,1578 450.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Ιουλ 2020
13:40:15
GR0124034688 EUR 120,031 85.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
13:34:18
XS1500377517 EUR 102,95 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
13:43:46
GR0138015814 EUR 147,83 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
13:19:25
BTB FLEXIBLE FORWARDS168589 USD 1,151 2.085.143 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Ιουλ 2020
13:17:07
XS1637276848 EUR 109,85 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
11:44:32
XS2201851172 EUR 100,449 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
13:06:33
GR0138015814 EUR 147,63 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
13:00:01
FX OTC OPTIONS1664340 USD 4.810 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Ιουλ 2020
13:14:04
CH0494734418 EUR 100,123 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
13:06:57
XS1989383788 EUR 123,826 40.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
12:42:05
BTB FLEXIBLE FORWARDS168588 GBP 0,91 26.373.626 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Ιουλ 2020
12:45:14
GR0138014809 EUR 136,8 18.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
09:51:44
EURUSD FWD 20200831 USD 1,129 80.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Ιουλ 2020
08:10:41
EUA 21DEC20 EUR 26,69 80.070 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Ιουλ 2020
10:17:36
GR0128016731 EUR 106,81 645.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
12:14:06
XS2210006339 EUR 96,3 800.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
12:13:42
XS2210006339 EUR 96,3 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
12:12:32
XS2209794408 EUR 103,437 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
12:07:39
GR0138015814 EUR 148,2 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
10:58:41
GR0133011248 EUR 136,65 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
10:50:36
GR0133011248 EUR 137,01 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
11:22:59
GR0138015814 EUR 148,82 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
09:26:02
GR0138015814 EUR 148,75 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
11:09:30
GR0128015725 EUR 131,135 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
10:59:21
XS2210006339 EUR 96,27 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
10:58:13
XS2209794408 EUR 103,407 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
08:36:37
GR0124036709 EUR 103,45 800.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
10:22:43
GR0124034688 EUR 120,53 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
08:22:02
GR0118019679 EUR 107,2 1.650.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
08:22:40
GR0124036709 EUR 103,54 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
08:22:23
GR0114031561 EUR 111,43 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
08:23:49
GR0124035693 EUR 123,48 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
09:40:59
BTB FLEXIBLE FORWARDS168569 USD 1,1515 8.684.325 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Ιουλ 2020
07:47:52
XS2178857954 EUR 110,65 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουλ 2020
06:46:35
EURUSD FWD 20201210 USD 1,1177 25.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Ιουλ 2020
11:33:19
XS2201851172 EUR 99,42 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
17:52:34
FX OTC OPTIONS1664334 USD 34.800 23.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Ιουλ 2020
17:19:23
FX OTC OPTIONS1664333 USD 24.500 11.460.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Ιουλ 2020
17:18:07
FX OTC OPTIONS1664332 USD 27.100 11.460.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Ιουλ 2020
17:14:31
FX OTC OPTIONS1664331 USD 27.100 11.460.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Ιουλ 2020
17:12:55
FX OTC OPTIONS1664330 USD 25.500 11.460.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Ιουλ 2020
17:05:47
BTB FLEXIBLE FORWARDS168553 USD 1,141 492.560 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Ιουλ 2020
17:03:52
BTB FLEXIBLE FORWARDS168552 USD 1,1415 492.560 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Ιουλ 2020
12:11:37
GRC2451207D1 EUR 100 305.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Ιουλ 2020
12:07:27
GRC2451207D1 EUR 100 305.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
16:50:27
US37045VAW00 EUR 0 1.094 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
16:28:05
GR0138015814 EUR 149,25 11.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
16:20:53
XS1551761569 EUR 95 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουλ 2020
15:10:01
XS1429814830 EUR 101,6 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
15:46:54
EURUSDFXRS220249 USD 1,1454 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Ιουλ 2020
15:43:22
EURUSDFXRS220247 USD 1,1447 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Ιουλ 2020
14:50:09
GR0124036709 EUR 103,2 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
11:17:36
GR0124036709 EUR 103,22 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
14:56:10
XS2186001314 EUR 103,5 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
12:39:02
XS2105097393 EUR 97,25 7.340.881 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
12:40:02
XS2105097393 EUR 97,25 4.893.921 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Ιουλ 2020
13:10:34
US42824CBK45 EUR 100,02 25.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
14:31:16
GR0124035693 EUR 123,59 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
13:49:41
XS2105097393 EUR 97,45 6.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
13:48:58
GR0124035693 EUR 123,49 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
13:48:30
GR0124036709 EUR 103,64 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
13:30:58
GR0138010765 EUR 124,4 480 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
13:30:58
GR0138006722 EUR 124,4 480 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
13:30:58
GR0138008744 EUR 124,4 480 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
13:30:58
GR0128010676 EUR 124,4 450 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
12:08:25
US345370BZ25 EUR 103,9 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
13:30:58
GR0138012787 EUR 124,4 480 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
13:30:58
GR0133006198 EUR 124,4 480 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
13:30:58
GR0133010232 EUR 124,4 480 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
13:30:58
GR0128014710 EUR 124,4 450 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
13:30:57
GR0138007738 EUR 124,4 480 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
13:30:57
GR0128013704 EUR 124,4 450 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
13:30:57
GR0138005716 EUR 124,4 480 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
13:30:57
GR0128012698 EUR 124,4 450 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
13:30:57
GR0138009759 EUR 124,4 480 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
13:30:57
GR0133009226 EUR 124,4 480 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
13:30:57
GR0133007204 EUR 124,4 480 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
13:30:57
GR0128011682 EUR 124,4 450 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
13:30:57
GR0138014809 EUR 124,4 480 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
13:30:57
GR0133008210 EUR 124,4 480 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
13:30:57
GR0138011771 EUR 124,4 480 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
13:30:57
GR0138013793 EUR 124,4 480 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
13:50:30
XS1721463500 EUR 102,05 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
10:50:24
EURNOK SWAP 20201023 NOK 10,5225 47.517.225 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Ιουλ 2020
12:18:45
US9128283P31 EUR 108,8555 835.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
12:11:02
XS2201851172 EUR 100,449 50.262 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
13:06:00
INTEREST RATE SWAP20480 EUR 214,2 15.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Ιουλ 2020
12:51:49
US428236BR31 EUR 123,054 114.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
12:50:43
US428236BR31 EUR 123,3224 140.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
12:40:27
GR0133011248 EUR 137,88 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Ιουλ 2020
12:50:23
FR0013336534 EUR 106,2 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Ιουλ 2020
17:07:36
US655044AQ82 EUR 107,217 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
12:10:22
US345370BZ25 EUR 103,25 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
11:54:27
GR0128015725 EUR 131,265 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουλ 2020
13:43:48
XS2092381107 EUR 83,05 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουλ 2020
12:09:24
XS2010038144 EUR 99,8 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουλ 2020
10:43:06
US42824CBK45 EUR 100,142 25.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
11:37:29
GR0133011248 EUR 138,03 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
11:33:56
GR0124036709 EUR 103,78 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
11:19:20
GR0128015725 EUR 131,42 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουλ 2020
11:18:20
GR0138015814 EUR 148,38 13.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Ιουλ 2020
08:11:50
EUA 21DEC20 EUR 26,25 105.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Ιουλ 2020
10:58:22
FX OTC OPTIONS1664110 USD 18.750 5.775.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Ιουλ 2020
10:55:40
FX OTC OPTIONS1664109 USD 13.500 5.800.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Ιουλ 2020
09:26:22
FX OTC OPTIONS1664108 USD 110.500 28.750.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Ιουλ 2020
16:04:30
US29082HAB87 EUR 90 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Ιουλ 2020
18:29:15
XS2013574202 EUR 95,7 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Ιουλ 2020
17:29:07
FX OTC OPTIONS1664105 USD 1.634,65 53.476.309 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Ιουλ 2020
12:32:03
XS2028846363 EUR 103,412 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Ιουλ 2020
17:07:57
US655044AQ82 EUR 107,217 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Ιουλ 2020
16:38:27
XS2010038904 EUR 93,8 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Ιουλ 2020
16:33:48
GRS497003012 PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ EUR 0,67 4.427.508 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
20 Ιουλ 2020
16:30:06
GRS497003012 PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ EUR 0,67 2.213.754 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
20 Ιουλ 2020
16:14:36
FX OTC OPTIONS1663950 GBP 1.190 180.800 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Ιουλ 2020
16:15:56
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1663952 GBP 0 180.800 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Ιουλ 2020
16:14:50
FX OTC OPTIONS1663951 GBP 1.190 180.800 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Ιουλ 2020
15:55:18
EURUSDFXRS220225 USD 1,1431 85.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Ιουλ 2020
15:29:26
EURUSDFXRS220220 USD 1,1444 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Ιουλ 2020
15:29:29
GR0124035693 EUR 123,31 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Ιουλ 2020
14:58:24
GR0138015814 EUR 147,8 20.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Ιουλ 2020
14:52:17
EURCHFFXRS220218 CHF 1,1464 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Ιουλ 2020
12:40:02
US42824CBK45 EUR 100,02 2.501.108 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Ιουλ 2020
11:40:45
EURUSD FWD 20200831 USD 1,129 300.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Ιουλ 2020
13:55:19
INTEREST RATE SWAP20479 EUR 237,55 17.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Ιουλ 2020
12:29:49
US42824CBK45 EUR 100,1 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Ιουλ 2020
12:47:53
GR0138015814 EUR 147,68 7.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Ιουλ 2020
12:49:16
FR0013336534 EUR 106,2 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Ιουλ 2020
12:49:02
FR0013336534 EUR 106,125 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Ιουλ 2020
09:49:41
EURUSD FWD 20200731 USD 1,14 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Ιουλ 2020
12:17:41
US9128283P31 EUR 108,8555 835.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Ιουλ 2020
12:01:41
GR0128015725 EUR 130,615 1.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Ιουλ 2020
11:35:45
CIRS20477 EUR 0 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Ιουλ 2020
11:24:49
XS2013574202 EUR 95 600.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Ιουλ 2020
11:23:17
XS2013574202 EUR 95 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Ιουλ 2020
11:22:32
EURCHFFXRS220193 CHF 1,0762 55.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Ιουλ 2020
11:17:01
EURCHFFXRS220192 CHF 1,0761 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Ιουλ 2020
07:36:10
EUA 21DEC20 EUR 27,9 83.700 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Ιουλ 2020
10:05:10
XS2013574202 EUR 95 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
15:49:01
GR0124035693 EUR 121,85 260.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουλ 2020
16:21:57
EURUSDFXRS220176 USD 1,1476 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Ιουλ 2020
14:37:34
XS1429814830 EUR 101,6 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουλ 2020
14:53:02
XS2199268470 EUR 100 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουλ 2020
16:17:25
EURUSDFXRS220175 USD 1,147 15.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Ιουλ 2020
16:09:56
EURUSDFXRS220174 USD 1,1421 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Ιουλ 2020
15:55:54
EURGBPFXRS220171 GBP 0,9131 4.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Ιουλ 2020
15:55:27
EURGBPFXRS220168 GBP 0,9128 4.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Ιουλ 2020
15:53:53
FX OTC OPTIONS1662702 USD 1.388,25 708.316 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Ιουλ 2020
15:45:17
EURUSDFXRS220165 USD 1,1423 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Ιουλ 2020
15:47:08
GR0124035693 EUR 122,92 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουλ 2020
15:54:50
EURGBPFXRS220167 GBP 0,9131 4.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Ιουλ 2020
15:10:47
GR0138015814 EUR 147,23 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουλ 2020
15:10:01
GR0124036709 EUR 102,96 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουλ 2020
14:51:11
GR0133011248 EUR 135,6 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουλ 2020
14:25:35
INTEREST RATE SWAP20476 EUR 212,25 14.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Ιουλ 2020
13:46:45
EURUSDFXRS220159 USD 1,1431 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Ιουλ 2020
12:49:51
US03938LBB99 EUR 102,09 45.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουλ 2020
13:20:16
GR0138014809 EUR 134,9 12.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουλ 2020
12:40:02
US42824CBK45 EUR 100,142 2.504.036 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουλ 2020
12:40:02
XS2201851172 EUR 99,42 4.973.917 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουλ 2020
12:21:59
BTB FLEXIBLE FORWARDS168495 USD 1,1395 2.106.187 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Ιουλ 2020
12:07:11
XS2111230285 EUR 86,25 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουλ 2020
12:00:27
XS1700480160 EUR 56,9 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουλ 2020
12:00:26
XS1807435026 EUR 54,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουλ 2020
11:34:29
EURCHFFXRS220139 CHF 1,0754 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Ιουλ 2020
11:31:22
EURSEKFXRS220138 SEK 10,3447 5.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Ιουλ 2020
11:29:46
EURDKKFXRS220137 DKK 7,4454 4.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Ιουλ 2020
07:50:34
EUA 21DEC20 EUR 26,69 80.070 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Ιουλ 2020
09:16:53
XS2178832379 EUR 101,75 10.187.945 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουλ 2020
07:55:47
EURUSD FWD 20200930 USD 1,1117 33.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Ιουλ 2020
16:21:19
GR0124036709 EUR 102,5 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουλ 2020
16:17:34
GR0133011248 EUR 135,88 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουλ 2020
16:13:09
XS2013574202 EUR 94,8 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουλ 2020
15:56:42
EURUSDFXRS220127 USD 1,1412 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Ιουλ 2020
15:54:17
EURUSDFXRS220126 USD 1,141 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Ιουλ 2020
15:53:36
XS2013574202 EUR 94,75 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουλ 2020
15:32:23
FX OTC OPTIONS1662666 GBP 594 182.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Ιουλ 2020
14:52:08
GR0124035693 EUR 121,97 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουλ 2020
14:53:16
GR0118019679 EUR 106,2 32.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουλ 2020
14:52:08
GR0124035693 EUR 121,67 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουλ 2020
14:53:16
GR0118019679 EUR 105,9 36.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουλ 2020
14:52:07
GR0124035693 EUR 121,67 40.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουλ 2020
15:20:50
INTEREST RATE SWAP20474 EUR 214,2 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Ιουλ 2020
15:34:38
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1662668 GBP 0 182.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Ιουλ 2020
15:32:24
FX OTC OPTIONS1662667 GBP 594 182.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Ιουλ 2020
13:10:02
US42824CBK45 EUR 100,1 10.011.458 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουλ 2020
15:20:06
FX OTC OPTIONS1662665 GBP 814 183.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Ιουλ 2020
14:30:56
GR0124034688 EUR 118,679 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουλ 2020
13:53:57
GR0124036709 EUR 102,35 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουλ 2020
12:03:06
US61746BEC63 EUR 101,1 20.337 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουλ 2020
11:55:24
GR0128015725 EUR 129,7 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουλ 2020
12:52:53
GR0128015725 EUR 129,75 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουλ 2020
12:49:56
GR0128015725 EUR 129,7 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουλ 2020
13:40:10
GR0128015725 EUR 129,75 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουλ 2020
13:10:35
GR0124035693 EUR 122,3 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουλ 2020
13:36:52
GR0133011248 EUR 135,8 20.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουλ 2020
13:35:15
GR0133011248 EUR 135,88 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουλ 2020
13:34:17
GR0128015725 EUR 129,585 8.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουλ 2020
13:32:05
GR0128015725 EUR 129,765 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
07:55:52
EUA 21DEC20 EUR 28,93 86.790 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουλ 2020
11:41:08
XS2010038144 EUR 100 133.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουλ 2020
10:17:42
GRS807003017 EUR 0 52.807 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
16 Ιουλ 2020
05:50:26
XS1521039054 EUR 104,6975 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουλ 2020
05:51:53
XS1521039054 EUR 104,57 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουλ 2020
12:44:37
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1662657 USD 0 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Ιουλ 2020
12:37:54
FX OTC OPTIONS1662656 USD 2.829 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Ιουλ 2020
12:26:26
XS2178833773 EUR 102,75 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουλ 2020
12:37:54
FX OTC OPTIONS1662655 USD 2.829 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Ιουλ 2020
12:15:00
EURCHFFXRS220122 CHF 1,0698 3.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Ιουλ 2020
10:15:23
GR0133011248 EUR 135,8 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουλ 2020
09:05:39
EURUSD FWD 20200930 USD 1,1117 4.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Ιουλ 2020
09:05:12
EURUSD FWD 20200831 USD 1,098 30.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουλ 2020
16:33:01
DE000A0EUBN9 EUR 69,675 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουλ 2020
10:46:49
GR0138015814 EUR 144,894 4.291 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουλ 2020
10:46:49
GR0138015814 EUR 144,894 4.291 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουλ 2020
10:45:41
XS2111230285 EUR 85,4 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουλ 2020
10:35:10
EURAUDFXRS220110 AUD 1,6309 163.095 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Ιουλ 2020
16:47:44
XS2028846363 EUR 102,95 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
16:44:09
FX OTC OPTIONS1662413 USD 411,4 138.908 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουλ 2020
16:33:12
DE000A0EUBN9 EUR 70,275 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
16:29:19
FX OTC OPTIONS1662412 USD 898,15 290.444 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουλ 2020
16:19:23
FX OTC OPTIONS1662411 USD 1.570,82 5.219.405 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουλ 2020
16:39:07
US298785GJ95 EUR 110,26 40.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
16:16:13
FX OTC OPTIONS1662410 USD 1.582,4 393.880 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουλ 2020
16:12:11
EURUSDFXRS220104 USD 1,1441 35.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουλ 2020
16:12:50
XS2013574202 EUR 94,65 800.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
16:14:27
FX OTC OPTIONS1662409 USD 1.474 505.120 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουλ 2020
16:08:18
FX OTC OPTIONS1662408 USD 3.204 1.033.200 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουλ 2020
16:01:35
GR0133011248 EUR 135,78 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
16:01:52
FX OTC OPTIONS1662406 USD 1.401,12 478.716 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουλ 2020
16:00:04
GR0124035693 EUR 122,25 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
15:59:17
GR0124035693 EUR 122,25 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
15:58:41
FX OTC OPTIONS1662405 USD 2.980,91 1.182.085 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουλ 2020
15:58:08
GR0124035693 EUR 122,25 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
15:56:24
FX OTC OPTIONS1662404 USD 517,5 172.200 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουλ 2020
15:49:46
FX OTC OPTIONS1662401 USD 205 115.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουλ 2020
15:47:29
FX OTC OPTIONS1662400 USD 2.415 792.120 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουλ 2020
15:43:19
EURUSDFXRS220100 USD 1,1442 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουλ 2020
15:44:21
FX OTC OPTIONS1662399 USD 700 229.600 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουλ 2020
15:43:18
FX OTC OPTIONS1662398 USD 450 114.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουλ 2020
15:33:16
INTEREST RATE SWAP20473 EUR 212,25 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουλ 2020
15:33:12
FX OTC OPTIONS1662396 USD 3.550 1.148.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουλ 2020
15:34:20
FX OTC OPTIONS1662397 USD 2.000 1.150.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουλ 2020
15:25:16
INTEREST RATE SWAP20472 EUR 237,55 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουλ 2020
15:14:35
XS2121408996 EUR 68,45 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
15:26:30
FX OTC OPTIONS1662395 USD 216,2 52.670 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουλ 2020
15:24:44
FX OTC OPTIONS1662394 USD 2.405,05 589.675 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Ιουλ 2020
16:49:27
CH0401668600 EUR 81,85 300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
14:04:59
GR0118020685 EUR 105,729 43.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
15:10:54
XS2121408996 EUR 68,1 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
14:54:08
XS2092381107 EUR 83,85 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
07:41:04
XS0861981180 EUR 103,44 900.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
07:45:13
XS0861981180 EUR 103,34 900.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Ιουλ 2020
16:48:46
CH0401668600 EUR 81,85 1.100 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Ιουλ 2020
15:29:03
XS2157184255 EUR 105,406 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Ιουλ 2020
11:51:53
XS2105097393 EUR 97,05 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Ιουλ 2020
09:43:24
XS2157183950 EUR 110,882 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Ιουλ 2020
07:31:56
EUA 21DEC20 EUR 29,72 89.160 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουλ 2020
13:27:08
FX OTC OPTIONS1662377 USD 1.289,3 43.419.087 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουλ 2020
11:22:43
GR0124036709 EUR 101,75 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
11:04:05
GR0138014809 EUR 124,9 5.729 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
11:01:58
GR0138013793 EUR 124,9 5.729 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
11:01:54
GR0138012787 EUR 124,9 5.729 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
11:58:54
GR0138011771 EUR 124,9 5.729 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
11:55:23
GR0138010765 EUR 124,9 5.729 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
11:55:14
GR0138009759 EUR 124,9 5.729 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
11:52:05
GR0138007738 EUR 124,9 5.729 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
11:53:31
GR0138008744 EUR 124,9 5.729 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
10:51:15
GR0138006722 EUR 124,9 5.729 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
10:49:16
GR0138005716 EUR 124,9 5.729 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
10:48:23
GR0133009226 EUR 124,9 5.729 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
09:33:02
XS2105097393 EUR 96,7 1.313.657 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
10:48:50
GR0133010232 EUR 124,9 5.729 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
10:44:12
GR0133007204 EUR 124,9 5.729 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
10:46:39
GR0133008210 EUR 124,9 5.729 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
10:44:43
GR0133006198 EUR 124,9 5.729 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
10:44:28
GR0128014710 EUR 124,9 5.371 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
10:41:59
GR0128013704 EUR 124,9 5.371 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
10:37:39
GR0128010676 EUR 124,9 5.371 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
10:39:36
GR0128012698 EUR 124,9 5.371 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
10:39:21
GR0128011682 EUR 124,9 5.371 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
10:50:02
XS2105097393 EUR 96,7 21.888.904 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
08:35:41
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20200805 EUR 3.607 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουλ 2020
11:56:28
GR0124036709 EUR 101,84 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
11:55:44
GR0124036709 EUR 101,81 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
11:50:48
GR0124035693 EUR 121,93 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
11:49:30
GR0128015725 EUR 129,08 8.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
11:47:54
GR0128015725 EUR 128,78 1.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
11:23:03
GR0124036709 EUR 101,84 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
11:40:38
XS2010038144 EUR 100,05 133.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
09:02:44
EURCHF SWAP 20200916 CHF 1,0733 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουλ 2020
09:35:06
GR0124036709 EUR 101,92 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
09:22:59
GR0124036709 EUR 101,84 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
08:35:49
GRS807003017 EUR 4,42 96.700 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
15 Ιουλ 2020
08:34:38
GRS807003017 EUR 4,42 52.807 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
15 Ιουλ 2020
08:35:41
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20200805 EUR 3.602 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουλ 2020
08:29:33
XS2178857285 EUR 105,21 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουλ 2020
06:53:36
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20200805 EUR 5.562 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουλ 2020
09:17:58
FX OTC OPTIONS1662370 USD 214.250 28.500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Ιουλ 2020
11:29:34
XS0861981180 EUR 103,3125 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Ιουλ 2020
11:32:42
XS0861981180 EUR 103,24 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Ιουλ 2020
16:45:05
XS2114234714 EUR 68,8 600.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Ιουλ 2020
17:44:27
FX OTC OPTIONS1662369 USD 330.000 11.400.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Ιουλ 2020
15:45:54
XS2114234714 EUR 68,8 600.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Ιουλ 2020
17:19:42
CH0401668600 EUR 81,85 1.400 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Ιουλ 2020
15:26:15
XS2114234714 EUR 68,9 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Ιουλ 2020
17:05:05
CH0401668600 EUR 82,15 1.400 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Ιουλ 2020
16:47:20
CH0401668600 EUR 81,85 1.400 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Ιουλ 2020
15:01:42
GR0124036709 EUR 102,04 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Ιουλ 2020
16:21:55
GR0124036709 EUR 102,26 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Ιουλ 2020
14:33:31
US61746BEC63 EUR 101,1 406.632 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
11:10:51
XS2201851172 EUR 98,849 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
17:01:23
USU37818AS70 EUR 103,52 325.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
18:00:57
USU2339CDV73 EUR 105,75 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
17:52:52
XS2196334671 EUR 99,98 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
17:53:29
XS2010030919 EUR 100,12 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
17:59:55
US05964HAE53 EUR 104,935 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
12:07:12
XS2105097393 EUR 96,7 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
12:34:42
XS1314321941 EUR 119,735 5.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
17:02:05
US05526DBG97 EUR 106,86 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Ιουλ 2020
15:48:02
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1662367 USD 0 2.680.175 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Ιουλ 2020
15:46:55
FX OTC OPTIONS1662366 USD 1.402 2.680.175 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Ιουλ 2020
15:46:54
FX OTC OPTIONS1662365 USD 1.402 2.680.175 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Ιουλ 2020
15:31:34
EURUSDFXRS220041 USD 1,1374 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Ιουλ 2020
15:29:12
XS2157184255 EUR 105,406 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Ιουλ 2020
11:52:04
XS2105097393 EUR 97,05 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Ιουλ 2020
15:03:34
EURUSDFXRS220040 USD 1,138 35.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Ιουλ 2020
14:56:15
FX OTC OPTIONS1662360 USD 78.000 11.500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Ιουλ 2020
11:54:53
GRS807003017 EUR 4,42 35.690 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
14 Ιουλ 2020
11:51:49
GRS807003017 EUR 4,42 76.600 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
14 Ιουλ 2020
14:08:02
GR0128015725 EUR 129,65 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Ιουλ 2020
14:06:33
GR0124036709 EUR 102,28 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Ιουλ 2020
14:05:11
GR0138015814 EUR 146,9 20.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Ιουλ 2020
13:57:34
CIRS20471 EUR 16,1 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Ιουλ 2020
11:13:08
GR0124036709 EUR 102,45 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Ιουλ 2020
10:58:26
GR0124035693 EUR 122,45 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Ιουλ 2020
10:48:35
GR0124035693 EUR 122,65 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Ιουλ 2020
13:51:20
GR0124036709 EUR 102,26 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
12:07:20
XS2105097393 EUR 96,7 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Ιουλ 2020
13:00:34
EURUSDFXRS220032 USD 1,1387 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Ιουλ 2020
11:05:22
GR0124036709 EUR 102,26 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Ιουλ 2020
12:54:31
EURUSDFXRS220030 USD 1,1389 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Ιουλ 2020
10:31:43
GR0124036709 EUR 102,27 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Ιουλ 2020
10:09:01
GR0133011248 EUR 136,5 4.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Ιουλ 2020
10:09:21
GR0133011248 EUR 136,5 2.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Ιουλ 2020
10:04:09
GR0124036709 EUR 102,3 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
10:18:26
XS1989405425 EUR 101,23 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Ιουλ 2020
11:47:17
EURGBPFXRS220020 GBP 0,9059 83.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Ιουλ 2020
09:14:23
GR0133011248 EUR 136,85 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Ιουλ 2020
08:28:52
EURCHF SWAP 20201016 CHF 1,0656 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Ιουλ 2020
08:27:36
EURRSD SWAP 20201015 RSD 117,65 127.496.813 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Ιουλ 2020
11:05:15
EURUSDFXRS220014 USD 1,1361 227.218.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Ιουλ 2020
10:38:59
EURGBPFXRS220012 GBP 0,9059 83.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Ιουλ 2020
08:02:05
EUA 21DEC20 EUR 29,43 117.720 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουλ 2020
14:25:00
US94106LBG32 EUR 102,6 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουλ 2020
13:34:40
XS1813724603 EUR 99,9 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Ιουλ 2020
10:17:40
EURUSDFXRS220011 USD 1,1361 227.218.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Ιουλ 2020
08:29:21
GR0124036709 EUR 102,7 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Ιουλ 2020
09:43:35
XS2157183950 EUR 110,882 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
18:00:48
USU2339CDV73 EUR 105,75 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
17:52:23
USU2339CDV73 EUR 105,75 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
17:49:07
US05964HAE53 EUR 104,935 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
17:54:34
US05964HAE53 EUR 104,935 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
17:53:37
XS2010030919 EUR 100,12 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
17:51:52
XS2196334671 EUR 99,98 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
17:13:09
US05526DBG97 EUR 106,86 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
17:11:10
USU37818AS70 EUR 103,52 325.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
15:50:02
XS2201851172 EUR 98,849 148.286 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
17:02:14
US05526DBG97 EUR 106,86 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
17:01:05
USU37818AS70 EUR 103,52 325.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
14:34:29
GR0124036709 EUR 102,73 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
14:19:38
GR0124035693 EUR 122,75 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
15:03:48
XS2060691719 EUR 100,1 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
15:57:40
EURUSDFXRS220001 USD 1,1329 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Ιουλ 2020
15:55:58
XS2199268470 EUR 100 169.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
15:55:41
XS2199268470 EUR 100 188.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
15:39:46
US29082HAB87 EUR 89,75 76.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
15:33:09
US852061AS99 EUR 105,5 64.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουλ 2020
14:29:02
GR0124036709 EUR 103 8.764.082 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
14:29:18
EURUSDFXRS219999 USD 1,1334 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Ιουλ 2020
14:05:49
GR0124036709 EUR 102,67 558.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
13:33:50
GR0124036709 EUR 102,67 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
12:48:39
GR0124036709 EUR 102,7 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
13:57:20
XS2199268470 EUR 100,05 280.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
13:49:06
CIRS20470 EUR 0 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Ιουλ 2020
13:48:21
CIRS20469 EUR 0 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Ιουλ 2020
13:49:41
GR0124036709 EUR 102,67 2.558.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
13:46:55
CIRS20468 EUR 0 200.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Ιουλ 2020
13:46:13
CIRS20467 EUR 0 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Ιουλ 2020
10:51:48
EURUSD FWD 20200731 USD 1,1301 100.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Ιουλ 2020
10:40:29
EURUSD FWD 20201208 USD 1,13 128.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Ιουλ 2020
13:24:52
GR0124036709 EUR 102,66 2.558.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
12:59:07
GR0138008744 EUR 124,7 5.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
12:59:07
GR0128011682 EUR 124,7 5.250 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
12:59:07
GR0138011771 EUR 124,7 5.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
12:59:07
GR0138006722 EUR 124,7 5.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
12:59:07
GR0128014710 EUR 124,7 5.250 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
12:59:07
GR0128010676 EUR 124,7 5.250 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
12:59:07
GR0133010232 EUR 124,7 5.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
12:59:07
GR0128013704 EUR 124,7 5.250 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
12:59:07
GR0138012787 EUR 124,7 5.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
12:59:07
GR0138009759 EUR 124,7 5.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
12:59:07
GR0133007204 EUR 124,7 5.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
12:59:07
GR0133008210 EUR 124,7 5.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
12:59:07
GR0128012698 EUR 124,7 5.250 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
12:59:07
GR0138007738 EUR 124,7 5.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
12:59:06
GR0138013793 EUR 124,7 5.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
12:59:06
GR0138005716 EUR 124,7 5.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
12:59:06
GR0138010765 EUR 124,7 5.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
12:59:06
GR0133009226 EUR 124,7 5.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
12:59:06
GR0133006198 EUR 124,7 5.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
12:59:06
GR0138014809 EUR 124,7 5.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
11:59:58
GR0124036709 EUR 102,73 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
12:34:17
XS1314321941 EUR 119,735 5.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
11:42:23
GR0138006722 EUR 124,7 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
11:42:23
GR0138009759 EUR 124,7 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
11:42:23
GR0128014710 EUR 124,7 750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
11:42:23
GR0138008744 EUR 124,7 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
11:42:23
GR0128012698 EUR 124,7 750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
11:42:23
GR0138010765 EUR 124,7 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
11:42:23
GR0128010676 EUR 124,7 750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
11:42:23
GR0138012787 EUR 124,7 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
11:42:23
GR0138005716 EUR 124,7 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
11:42:22
GR0138014809 EUR 124,7 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
11:42:22
GR0133010232 EUR 124,7 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
11:42:22
GR0133008210 EUR 124,7 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
11:42:22
GR0138013793 EUR 124,7 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
11:42:22
GR0128011682 EUR 124,7 750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
11:42:22
GR0138007738 EUR 124,7 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
11:42:22
GR0128013704 EUR 124,7 750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
11:42:22
GR0133006198 EUR 124,7 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
11:42:22
GR0133007204 EUR 124,7 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
11:42:22
GR0138011771 EUR 124,7 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
11:42:22
GR0133009226 EUR 124,7 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
11:54:51
XS2105097393 EUR 96,78 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
11:54:40
XS2105097393 EUR 96,77 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
10:10:57
GR0124036709 EUR 102,77 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
10:02:41
GR0128015725 EUR 130,59 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
10:59:51
GR0124036709 EUR 102,7 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
10:59:31
GR0128015725 EUR 130,59 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
09:54:57
GR0118019679 EUR 106,74 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
09:00:35
GR0118019679 EUR 106,77 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
09:55:10
GR0124035693 EUR 122,65 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
09:55:52
GR0124036709 EUR 102,74 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
11:00:19
EURCHFFXRS219992 CHF 1,0645 38.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Ιουλ 2020
10:31:23
XS2028846363 EUR 103,25 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2020
07:57:35
IT0005403396 EUR 97,201 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουλ 2020
07:41:37
EUA 21DEC20 EUR 29,1 87.300 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Ιουλ 2020
08:01:38
ES0000012G34 EUR 108,155 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουλ 2020
16:24:06
INTEREST RATE SWAP20466 EUR 0 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Ιουλ 2020
08:16:09
EUA 21DEC20 EUR 28,69 86.070 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουλ 2020
15:05:16
GR0118019679 EUR 106,8 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουλ 2020
16:09:09
EURUSDFXRS219983 USD 1,1303 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουλ 2020
14:24:42
US94106LBG32 EUR 102,6 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουλ 2020
14:08:08
XS2190201983 EUR 101,6 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουλ 2020
15:46:41
CREDIT DEFAULT SWAPS807 EUR 0 2.000.000 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
9 Ιουλ 2020
18:39:45
CH0401668600 EUR 82,05 2.100 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
18:38:02
CH0401668600 EUR 82,05 17.400 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
18:37:05
CH0401668600 EUR 82,05 2.400 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
18:36:03
CH0401668600 EUR 82,05 11.300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
18:34:42
CH0401668600 EUR 82,05 2.800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
18:33:43
CH0401668600 EUR 82,05 3.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
18:32:58
CH0401668600 EUR 82,05 6.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
18:31:43
CH0401668600 EUR 82,05 1.300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
18:30:21
CH0401668600 EUR 82,05 11.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
18:29:13
CH0401668600 EUR 82,05 8.900 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
18:28:36
CH0401668600 EUR 82,05 12.900 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
18:27:41
CH0401668600 EUR 82,05 3.200 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουλ 2020
15:22:20
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1661099 USD 0 500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουλ 2020
15:41:12
CREDIT DEFAULT SWAPS806 EUR 0 10.000.000 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουλ 2020
13:40:48
GR0124036709 EUR 102,7 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουλ 2020
13:48:03
GR0138015814 EUR 150,6 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουλ 2020
15:20:16
EURUSDFXRS219982 USD 1,1281 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουλ 2020
15:06:26
FX OTC OPTIONS1661095 USD 1.250 500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουλ 2020
15:06:27
FX OTC OPTIONS1661096 USD 1.250 500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουλ 2020
13:21:34
XS0214398199 EUR 81 1.620.567 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουλ 2020
13:26:04
INTEREST RATE SWAP20464 EUR 0 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουλ 2020
14:12:20
EURUSDFXRS219980 USD 1,13 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Ιουλ 2020
16:35:01
GR0124034688 EUR 120,825 7.128 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουλ 2020
14:25:00
GR0133011248 EUR 139,25 96.250 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
13:27:42
XS2055106137 EUR 99,55 700.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
13:00:20
GR0000201070 EUR 99,9975 16.231.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
16:26:20
XS2178833773 EUR 102,12 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουλ 2020
13:34:24
XS1813724603 EUR 99,9 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουλ 2020
13:14:18
GR0138014809 EUR 138,39 9.072 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουλ 2020
06:30:52
XS1521039054 EUR 104,6975 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουλ 2020
06:21:04
XS1521039054 EUR 104,6 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουλ 2020
11:27:08
GR0138015814 EUR 150,4 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουλ 2020
13:12:03
GR0138013793 EUR 137,45 9.072 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουλ 2020
13:18:23
INTEREST RATE SWAP20463 EUR 0 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουλ 2020
13:17:02
GR0124034688 EUR 120,56 7.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
14:37:12
FR0013523602 EUR 100,443 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουλ 2020
12:31:54
XS2199268470 EUR 100,3 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουλ 2020
10:48:10
GR0138015814 EUR 150,6 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουλ 2020
12:33:13
XS1637276848 EUR 109,89 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουλ 2020
10:36:35
GR0124035693 EUR 123,37 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
13:06:02
FR0013523602 EUR 100,443 100.443 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουλ 2020
10:29:20
GR0118019679 EUR 107,03 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουλ 2020
10:28:27
GR0118019679 EUR 106,995 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουλ 2020
05:01:03
XS1521039054 EUR 104,55 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουλ 2020
05:05:03
XS1521039054 EUR 104,6975 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουλ 2020
11:51:52
EURUSDFXRS219972 USD 1,1282 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουλ 2020
11:47:50
EURGBPFXRS219970 GBP 0,8963 11.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουλ 2020
08:57:34
GRS250073004 ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. EUR 0,3 64.600 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
10 Ιουλ 2020
09:36:55
GR0124036709 EUR 103,6 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
10:17:29
XS2105097393 EUR 95,939 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουλ 2020
09:20:36
GR0124036709 EUR 123,6 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουλ 2020
09:17:16
GR0124036709 EUR 103,65 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουλ 2020
09:17:06
GR0124035693 EUR 123,6 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουλ 2020
09:55:57
GR0124036709 EUR 103,63 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουλ 2020
07:32:11
EURUSD FWD 20200731 USD 1,134 100.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουλ 2020
10:15:41
CH0401668600 EUR 82,05 83.500 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουλ 2020
08:19:31
IT0005403396 EUR 97,304 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
16:25:12
XS1212470972 EUR 101 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουλ 2020
07:07:27
AUDUSD FWD 20200731 USD 0,6933 3.647.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Ιουλ 2020
18:25:05
CH0401668600 EUR 82,05 83.500 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
17:57:56
CH0401668600 EUR 82,35 83.500 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
19:06:02
XS2105097393 EUR 95,939 19.307.336 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
10:50:02
XS2105097393 EUR 95,939 4.826.834 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
14:53:11
GR0000201070 EUR 99,9975 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
14:52:57
GR0000201070 EUR 99,9975 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
16:28:52
CH0516606404 EUR 112,17 7.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
17:08:49
FX OTC OPTIONS1661083 USD 1.411,85 302.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Ιουλ 2020
14:59:37
INTEREST RATE SWAP20460 EUR 205,8 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Ιουλ 2020
10:50:02
XS2105097393 EUR 96,7 19.459.536 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
16:43:52
CIRS20462 EUR 20,1 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Ιουλ 2020
16:18:23
CIRS20461 EUR 20,1 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Ιουλ 2020
16:18:35
EURUSDFXRS219960 USD 1,1343 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Ιουλ 2020
16:16:08
EURUSDFXRS219959 USD 1,1343 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Ιουλ 2020
16:33:03
GR0124034688 EUR 120,825 7.128 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
13:59:49
GR0138015814 EUR 151,3 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:46:42
XS2199268470 EUR 100 620.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
14:49:33
GR0133011248 EUR 140,65 20.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
14:15:59
XS2199268470 EUR 100,45 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
14:10:23
GR0114030555 EUR 107,575 3.030 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
14:18:14
GR0138015814 EUR 150,366 3.576 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
14:17:06
GR0133011248 EUR 139,756 3.645 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
14:13:44
GR0128015725 EUR 131,377 4.570 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
14:12:38
GR0124034688 EUR 120,141 4.274 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
14:27:13
GR0118020685 EUR 107,915 20.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
14:24:31
GR0133011248 EUR 140,55 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
14:30:56
XS1960557467 EUR 104,6 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
14:12:56
XS1960557467 EUR 104,6 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
14:12:56
XS1960557467 EUR 104,6 25.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
14:12:56
XS1960557467 EUR 104,6 25.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
14:12:56
XS1960557467 EUR 104,6 11.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
14:12:56
XS1960557467 EUR 104,6 20.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
14:03:12
EURCHFFXRS219958 CHF 1,064 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Ιουλ 2020
14:03:08
EURCHFFXRS219957 CHF 1,064 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Ιουλ 2020
14:03:03
EURCHFFXRS219956 CHF 1,064 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Ιουλ 2020
13:59:36
US45950VEM46 EUR 102,6 1.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
13:59:36
US45950VEM46 EUR 102,6 1.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
13:59:36
US45950VEM46 EUR 102,6 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
13:59:36
US45950VEM46 EUR 102,6 7.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
13:59:36
US45950VEM46 EUR 102,6 1.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
13:18:55
XS2055106137 EUR 99,35 700.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
13:32:54
XS1631414932 EUR 100,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
07:31:53
EUA 21DEC20 EUR 29,4 88.200 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Ιουλ 2020
13:11:05
GR0124035693 EUR 123,73 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
12:14:09
XS2199268470 EUR 100 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
12:20:18
GR0128010676 EUR 125,7 540 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
12:13:02
XS2199268470 EUR 100 460.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
12:20:18
GR0128012698 EUR 125,7 540 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
11:10:07
XS2105097393 EUR 95,909 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
11:10:21
XS2105097393 EUR 95,909 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
11:09:36
XS2105097393 EUR 95,909 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
11:10:46
XS2105097393 EUR 95,909 23.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
11:09:53
XS2105097393 EUR 95,909 450.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:02:33
XS2199268470 EUR 100 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
15:46:51
XS2105097393 EUR 96,75 185.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
16:32:06
XS2027596530 EUR 96,625 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
12:20:18
GR0138011771 EUR 125,7 576 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
12:20:18
GR0138006722 EUR 125,7 576 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
12:20:18
GR0133006198 EUR 125,7 576 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
12:20:18
GR0138009759 EUR 125,7 576 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
12:20:17
GR0138005716 EUR 125,7 576 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
12:20:18
GR0133009226 EUR 125,7 576 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
12:20:17
GR0128014710 EUR 125,7 540 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
12:38:55
GR0000201070 EUR 99,997 3.133.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
12:38:18
GR0000201070 EUR 99,997 19.364.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
12:20:17
GR0133010232 EUR 125,7 576 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
12:20:17
GR0128011682 EUR 125,7 540 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
12:20:17
GR0138013793 EUR 125,7 576 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
12:20:17
GR0138014809 EUR 125,7 576 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
12:20:17
GR0138008744 EUR 125,7 576 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
12:20:17
GR0138010765 EUR 125,7 576 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
12:20:17
GR0133007204 EUR 125,7 576 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
12:20:17
GR0133008210 EUR 125,7 576 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
12:20:17
GR0128013704 EUR 125,7 540 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
12:20:17
GR0138012787 EUR 125,7 576 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
12:20:16
GR0138007738 EUR 125,7 576 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
12:33:58
EURUSDFXRS219950 USD 1,1333 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Ιουλ 2020
15:38:36
GR0128016731 EUR 108,744 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
12:31:24
EURUSDFXRS219949 USD 1,1303 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Ιουλ 2020
15:38:36
GR0118019679 EUR 106,82 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:13:13
XS2199268470 EUR 100 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
16:16:44
US023135BT22 EUR 103,978 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
12:10:10
GR0124034688 EUR 120,14 4.988 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
08:48:11
EURUSD FWD 20200831 USD 1,0977 250.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Ιουλ 2020
11:35:03
XS2203996132 EUR 99,718 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
11:33:49
XS2203996132 EUR 99,618 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
11:20:52
XS1485748393 EUR 95,9 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
09:49:41
XS2178857954 EUR 109,475 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
09:49:59
XS2178857954 EUR 109,475 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
09:49:16
GR0124036709 EUR 103,69 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
08:29:21
GR0124036709 EUR 103,73 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουλ 2020
10:01:43
FX OTC OPTIONS1661049 USD 2.650 570.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Ιουλ 2020
09:58:48
EURCHFFXRS219940 CHF 1,0642 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:51:03
XS2199268470 EUR 100 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:31:50
XS2199268470 EUR 100 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:34:37
XS2199268470 EUR 100 120.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
17:16:34
XS2013574202 EUR 94,65 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
16:31:44
XS2027596530 EUR 96,625 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
16:12:11
XS2013574202 EUR 94,65 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
15:46:20
XS2105097393 EUR 96,75 185.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
15:18:35
BTB FLEXIBLE FORWARDS168348 USD 1,1295 708.278 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Ιουλ 2020
14:42:07
GR0000201070 EUR 99,997 54.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
14:41:19
GR0000201070 EUR 99,9975 5.438.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
14:38:39
GR0000201070 EUR 99,997 59.438.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
14:38:19
GR0000201070 EUR 99,997 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
14:26:54
INTEREST RATE SWAP20458 EUR 212,25 35.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Ιουλ 2020
14:16:58
GR0124036709 EUR 103,77 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
13:53:56
EURUSDFXRS219916 USD 1,1276 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Ιουλ 2020
13:45:35
INTEREST RATE SWAP20457 EUR 237,55 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Ιουλ 2020
13:39:55
XS2199268470 EUR 100,4 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
13:38:46
XS2199268470 EUR 100,4 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
13:38:08
GR0124035693 EUR 123,72 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
13:29:58
EURCHFFXRS219908 CHF 1,0618 11.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Ιουλ 2020
13:29:18
EURGBPFXRS219907 GBP 0,9003 700.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Ιουλ 2020
13:28:38
EURAUDFXRS219906 AUD 1,626 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Ιουλ 2020
13:27:46
EURCADFXRS219905 CAD 1,5353 700.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Ιουλ 2020
13:25:02
GR0128015725 EUR 132,05 20.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
13:24:10
GR0138015814 EUR 151,15 20.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
13:08:28
GR0133010232 EUR 125,4 21.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
11:24:09
GR0138015814 EUR 151,35 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:59:03
XS2199268470 EUR 100 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:58:27
XS2199268470 EUR 100 5.100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:55:37
XS2199268470 EUR 100 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:55:01
XS2199268470 EUR 100 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:53:41
XS2199268470 EUR 100 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:53:15
XS2199268470 EUR 100 1.430.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
10:53:27
GR0128016731 EUR 109,59 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:54:42
XS2199268470 EUR 100 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
11:41:07
DE000A0D24Z1 EUR 79,01 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:54:21
XS2199268470 EUR 100 510.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:54:01
XS2199268470 EUR 100 120.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
11:23:11
GR0114031561 EUR 111,39 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
11:02:07
GR0114031561 EUR 111,34 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
17:07:58
EU000A1G0EJ9 EUR 102,297 2.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:25:08
XS2199268470 EUR 100 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
12:01:24
GR0118020685 EUR 107,86 4.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
10:18:38
IT0005413171 EUR 103,67 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
10:10:43
GR0124035693 EUR 123,65 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
12:10:55
XS2157184255 EUR 104,6 80.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
07:38:42
EUA 21DEC20 EUR 29,47 88.410 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Ιουλ 2020
10:52:53
GR0128015725 EUR 132,05 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
10:14:14
GR0128015725 EUR 132,05 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
09:50:35
GR0118020685 EUR 107,83 4.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
09:56:33
GR0124036709 EUR 103,66 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
11:18:56
XS2105097393 EUR 95,909 3.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
11:07:23
XS2105097393 EUR 95,909 3.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
11:07:14
XS2105097393 EUR 95,909 3.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
11:07:01
XS2105097393 EUR 95,909 25.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
09:56:47
GR0124036709 EUR 103,66 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
10:33:32
XS1956050923 EUR 119 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
10:34:54
EU000A1G0EJ9 EUR 102,267 2.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
10:33:57
US500769JF20 EUR 99,589 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
10:31:45
US500769JF20 EUR 99,619 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
10:18:28
XS2105097393 EUR 96,249 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
10:16:04
XS2105097393 EUR 95,939 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
10:15:42
XS2105097393 EUR 95,939 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
10:15:31
XS2105097393 EUR 95,909 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
10:15:05
XS2105097393 EUR 95,909 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
10:13:56
XS2105097393 EUR 95,909 750.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουλ 2020
10:08:15
XS1989405425 EUR 101,2 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
17:42:40
XS2111230285 EUR 85,02 156.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
17:42:29
XS2111230285 EUR 85 156.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
17:03:12
EURUSDFXRS219888 USD 1,1289 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Ιουλ 2020
16:42:02
GR0124036709 EUR 103,5 5.179.315 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
16:27:45
CH0486093310 EUR 112,47 7.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
16:03:12
EURUSDFXRS219887 USD 1,1298 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Ιουλ 2020
13:52:15
XS1050547857 EUR 101,73 5.119.034 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
13:48:35
XS1403447292 EUR 102,25 7.204.579 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
13:32:35
CA23384NAV97 EUR 100 6.000.314 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
15:15:49
US91086QBB32 EUR 108,35 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
15:15:49
US91086QBB32 EUR 108,35 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
15:15:49
US91086QBB32 EUR 108,35 40.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
15:15:49
US91086QBB32 EUR 108,35 60.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
14:49:27
GR0138015814 EUR 150,064 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:29:23
XS2199268470 EUR 100 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:28:36
XS2199268470 EUR 100 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:27:27
XS2199268470 EUR 100 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
14:00:46
GRC1451207D3 EUR 100 8.468.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:28:56
XS2199268470 EUR 100 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
15:29:16
XS2199268470 EUR 100 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
15:25:57
GRC1451207D3 EUR 100 8.468.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
15:29:31
XS2199268470 EUR 100 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
14:29:02
GR0124035693 EUR 123,66 6.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
13:49:05
EURUSDFXRS219882 USD 1,1277 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Ιουλ 2020
13:44:17
US71647NBH17 EUR 102,05 72.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
11:11:19
XS2055106137 EUR 98,05 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
13:42:08
US71647NBH17 EUR 102,15 72.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
13:41:59
US71647NBH17 EUR 102,05 72.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
13:19:26
GR0124035693 EUR 123,7 15.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
10:37:22
EURUSD FWD 20200831 USD 1,129 20.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Ιουλ 2020
13:01:24
GR0124036709 EUR 103,77 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
12:13:52
GR0138011771 EUR 125,9 864 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
12:13:52
GR0138012787 EUR 125,9 864 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
12:13:52
GR0138013793 EUR 125,9 864 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
12:12:46
GR0138014809 EUR 125,9 864 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
12:12:46
GR0133009226 EUR 125,9 864 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
12:12:46
GR0138006722 EUR 125,9 864 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
12:12:46
GR0138009759 EUR 125,9 864 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
12:12:46
GR0133010232 EUR 125,9 864 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
12:12:46
GR0133008210 EUR 125,9 864 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
12:12:46
GR0138008744 EUR 125,9 864 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
12:12:45
GR0128014710 EUR 125,9 810 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
12:12:45
GR0138010765 EUR 125,9 864 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
12:12:45
GR0128012698 EUR 125,9 810 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
12:12:45
GR0133007204 EUR 125,9 864 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
12:12:45
GR0138005716 EUR 125,9 864 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
12:12:44
GR0138007738 EUR 125,9 864 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
12:12:44
GR0133006198 EUR 125,9 864 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
12:12:44
GR0128011682 EUR 125,9 810 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
12:12:44
GR0128010676 EUR 125,9 810 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
09:48:47
EURCHF SWAP 20201009 CHF 1,0635 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Ιουλ 2020
10:41:54
GR0124036709 EUR 103,74 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
12:30:07
SWAPTIONS787 USD 202.500 75.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Ιουλ 2020
12:23:13
EURUSDFXRS219880 USD 1,1311 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Ιουλ 2020
12:22:24
EURUSDFXRS219879 USD 1,1307 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Ιουλ 2020
12:12:44
GR0128013704 EUR 125,9 810 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Ιουλ 2020
12:11:58
EURUSDFXRS219872 USD 1,1307 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Ιουλ 2020
11:41:08
GR0124036709 EUR 103,68 20.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
07:35:51
EUA 21DEC20 EUR 29,78 119.120 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουλ 2020
14:08:05
XS0552915943 EUR 92,75 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
14:08:05
XS2010037849 EUR 88,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
11:48:58
XS1703065620 EUR 84,35 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
12:27:46
DE000A19MDV0 EUR 81,65 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
14:57:14
GR0124035693 EUR 123,15 124.403 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
15:44:02
GR0124036709 EUR 103,2 12.910.274 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
14:54:34
GR0124035693 EUR 123,15 124.403 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
16:22:26
FX OTC OPTIONS1661002 JPY 36.500 1.220.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Ιουλ 2020
15:17:31
EURUSDFXRS219841 USD 1,13 35.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Ιουλ 2020
07:48:10
XS1382385471 EUR 75,8 125.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
13:11:43
INTEREST RATE SWAP20456 EUR 205,8 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Ιουλ 2020
12:23:02
GR0124036709 EUR 103,2 10.328.219 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
14:29:03
USDCHFFXRS219838 CHF 0,9405 7.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Ιουλ 2020
14:28:36
GR0128015725 EUR 131,655 3.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
13:21:33
GR0128015725 EUR 131,665 2.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
13:09:40
INTEREST RATE SWAP20455 EUR 205,8 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Ιουλ 2020
13:05:38
GR0138015814 EUR 149,189 1.191 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
13:05:38
GR0124034688 EUR 119,869 1.423 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
13:05:38
GR0128015725 EUR 130,72 1.520 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
13:05:38
GR0114030555 EUR 107,528 1.008 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
13:05:38
GR0133011248 EUR 138,932 1.214 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
13:04:44
EURUSDFXRS219824 USD 1,1296 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Ιουλ 2020
12:52:11
GR0133011248 EUR 140,05 20.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
12:55:32
USU37818AU27 EUR 0 10.685 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
12:45:25
GR0133011248 EUR 139,443 2.127 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
12:45:25
GR0138015814 EUR 149,682 2.087 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
12:44:17
GR0114030555 EUR 108,026 1.769 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
12:44:17
GR0124034688 EUR 120,358 2.496 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
12:44:17
GR0128015725 EUR 131,212 2.668 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
11:45:47
GR0128015725 EUR 130,69 16.388 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
11:45:47
GR0133011248 EUR 138,812 13.064 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
11:45:47
GR0138015814 EUR 149,113 12.820 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
11:44:39
GR0114030555 EUR 107,501 10.866 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:51:57
XS2199268470 EUR 100,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
11:44:39
GR0124034688 EUR 119,834 15.324 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:51:57
XS2199268470 EUR 100,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
12:05:58
GR0138015814 EUR 149,132 6.260 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
12:03:42
GR0133011248 EUR 138,832 6.380 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
12:02:35
GR0128015725 EUR 130,699 8.001 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
12:00:21
GR0124034688 EUR 119,853 7.484 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
11:59:14
GR0114030555 EUR 107,51 5.305 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
11:23:16
GR0138015814 EUR 149,053 25.643 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
11:21:01
GR0133011248 EUR 138,781 26.133 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
11:18:47
GR0128015725 EUR 130,606 32.780 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
11:15:25
GR0124034688 EUR 119,783 30.655 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
11:14:18
GR0114030555 EUR 107,496 21.734 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
10:33:40
XS1956050923 EUR 119 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Ιουλ 2020
10:20:06
FX OTC OPTIONS1660981 USD 723 226.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Ιουλ 2020
10:23:24
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1660982 USD 0 226.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Ιουλ 2020
10:20:05
FX OTC OPTIONS1660980 USD 723 226.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουλ 2020
07:23:46
EUA 21DEC20 EUR 27,99 83.970 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:51:57
XS2199268470 EUR 100,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:51:57
XS2199268470 EUR 100,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:51:57
XS2199268470 EUR 100,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:51:57
XS2199268470 EUR 100,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:51:57
XS2199268470 EUR 100,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
16:05:52
EURUSDFXRS219813 USD 1,1231 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
16:50:18
CH0486093310 EUR 89,23 5.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:11:47
INTEREST RATE SWAP20452 EUR 205,8 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουλ 2020
14:52:13
XS2199268470 EUR 100,1 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
14:22:31
XS2199268470 EUR 100,559 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
14:27:14
FX OTC OPTIONS1659598 USD 77.600 22.100.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:10
GR0138013793 EUR 125,05 416 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:10
GR0138007738 EUR 125,05 416 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:10
GR0138010765 EUR 125,05 416 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:10
GR0133009226 EUR 125,05 416 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:10
GR0133010232 EUR 125,05 416 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:10
GR0138005716 EUR 125,05 416 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:10
GR0128010676 EUR 125,05 390 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:10
GR0128012698 EUR 125,05 390 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:10
GR0128013704 EUR 125,05 390 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:10
GR0133008210 EUR 125,05 416 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:10
GR0138014809 EUR 125,05 416 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:10
GR0138006722 EUR 125,05 416 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:10
GR0138012787 EUR 125,05 416 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:10
GR0133006198 EUR 125,05 416 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:10
GR0133007204 EUR 125,05 416 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:10
GR0128011682 EUR 125,05 390 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:10
GR0138011771 EUR 125,05 416 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:09
GR0128014710 EUR 125,05 390 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:09
GR0138008744 EUR 125,05 416 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:09
GR0138009759 EUR 125,05 416 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:51:06
EURUSDFXRS219810 USD 1,1234 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουλ 2020
07:07:27
EUA 21DEC20 EUR 27,45 82.350 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:24:40
XS1703065620 EUR 84 8.519.583 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:18:56
EURUSDFXRS219808 USD 1,1225 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουλ 2020
12:45:53
GR0128016731 EUR 109,05 39.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
12:25:29
INTEREST RATE SWAP20454 EUR 23,37 974.320.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουλ 2020
12:05:49
EURUSDFXRS219795 USD 1,1255 69.778.210 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουλ 2020
12:16:21
INTEREST RATE SWAP20453 EUR 23,37 681.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουλ 2020
12:13:04
EURUSDFXRS219796 USD 1,1255 69.778.210 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουλ 2020
12:03:27
FX OTC OPTIONS1659589 USD 818,4 3.128.024 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουλ 2020
09:18:53
EURCHF SWAP 20200908 CHF 1,0628 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουλ 2020
09:07:55
EURCHF PLAIN VANILLA EUROPEAN 20200805 EUR 2.561,81 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουλ 2020
09:07:30
EURCHF PLAIN VANILLA EUROPEAN 20200805 EUR 9.461,81 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:57:32
XS2199268470 EUR 100 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:50:25
GR0133011248 EUR 139,65 30.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:38:28
XS2199268470 EUR 100 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:32:21
XS2199268470 EUR 100 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:30:38
XS2199268470 EUR 100 180.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:46:07
GR0124036709 EUR 103,3 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:14:13
XS2199268470 EUR 100 120.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:09:13
INTEREST RATE SWAP20451 EUR 205,8 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:09:09
XS2199268470 EUR 100 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:08:32
XS2199268470 EUR 100 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:08:00
XS2199268470 EUR 100 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:06:16
XS2199268470 EUR 100 470.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:02:39
XS2199268470 EUR 100 12.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
10:44:44
XS2199268470 EUR 100 15.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
10:44:01
XS2199268470 EUR 100 12.850.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:01:32
XS2199268470 EUR 100 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
08:01:23
EURUSD FWD 20200730 USD 1,125 300.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουλ 2020
16:32:13
EURUSDFXRS219790 USD 1,1268 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουλ 2020
16:06:25
US91086QBB32 EUR 107,37 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
16:06:25
US91086QBB32 EUR 107,37 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
16:06:25
US91086QBB32 EUR 107,6 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
16:08:44
XS1085735899 EUR 116 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:48
GR0128011682 EUR 124,9 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:48
GR0138014809 EUR 124,9 256 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:48
GR0133007204 EUR 124,9 256 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:48
GR0128014710 EUR 124,9 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:48
GR0133006198 EUR 124,9 256 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:48
GR0133009226 EUR 124,9 256 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:48
GR0138005716 EUR 124,9 256 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:48
GR0133010232 EUR 124,9 256 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:47
GR0138012787 EUR 124,9 256 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:47
GR0138011771 EUR 124,9 256 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:47
GR0138010765 EUR 124,9 256 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:47
GR0138008744 EUR 124,9 256 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:47
GR0128010676 EUR 124,9 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:47
GR0128013704 EUR 124,9 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:47
GR0138007738 EUR 124,9 256 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:47
GR0133008210 EUR 124,9 256 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:47
GR0128012698 EUR 124,9 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:47
GR0138013793 EUR 124,9 256 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:47
GR0138009759 EUR 124,9 256 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
14:05:03
GR0002205715 EUR 99,934 11.308.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:47
GR0138006722 EUR 124,9 256 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:08:21
GR0138015814 EUR 149,6 1.354.542 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:53:50
GR0128016731 EUR 108,67 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:52:23
GR0128016731 EUR 108,67 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:37:05
XS2178832379 EUR 100,2 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:21:21
CIRS20450 EUR 0 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:17:41
EURUSDFXRS219785 USD 1,1281 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουλ 2020
11:32:51
XS1703065620 EUR 84 8.518.125 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:26:05
US097023BR56 EUR 99,828 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:54:43
EURUSDFXRS219778 USD 1,1338 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:11:13
XS1439749281 EUR 89,6 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:49:16
GR0002205715 EUR 99,944 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:48:33
GR0002205715 EUR 99,934 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:28
GR0128014710 EUR 124,9 750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:28
GR0128012698 EUR 124,9 750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:28
GR0128010676 EUR 124,9 750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:28
GR0138009759 EUR 124,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:28
GR0138014809 EUR 124,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:28
GR0138005716 EUR 124,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:28
GR0128013704 EUR 124,9 750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:28
GR0138007738 EUR 124,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:28
GR0138013793 EUR 124,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:28
GR0138008744 EUR 124,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:28
GR0138010765 EUR 124,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:28
GR0128011682 EUR 124,9 750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:28
GR0133010232 EUR 124,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:28
GR0138012787 EUR 124,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:28
GR0133009226 EUR 124,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:28
GR0133007204 EUR 124,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:28
GR0138011771 EUR 124,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:27
GR0133006198 EUR 124,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:27
GR0133008210 EUR 124,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:27
GR0138006722 EUR 124,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:14:25
GRC1451207D3 EUR 100 16.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
09:29:40
EURUSD FWD 20200930 USD 1,1045 47.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουλ 2020
09:28:36
EURUSD FWD 20200831 USD 1,1041 42.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουλ 2020
11:40:40
GRC1451207D3 EUR 100 12.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:49:32
GR0002205715 EUR 99,934 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
11:32:20
GRC1451207D3 EUR 100 125.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
11:27:06
GRC1451207D3 EUR 100 895.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
11:27:27
GRC1451207D3 EUR 100 125.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
11:22:33
GRC1451207D3 EUR 100 16.935.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:00:10
XS2199266268 EUR 99,921 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
11:58:30
XS2199266003 EUR 99,277 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:53:13
GR0002205715 EUR 99,934 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:52:52
GR0002205715 EUR 99,934 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:52:39
GR0002205715 EUR 99,934 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:51:54
GR0002205715 EUR 99,934 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:51:45
GR0002205715 EUR 99,934 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:51:35
GR0002205715 EUR 99,934 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:52:18
GR0002205715 EUR 99,934 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:51:21
GR0002205715 EUR 99,934 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:51:08
GR0002205715 EUR 99,934 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:50:58
GR0002205715 EUR 99,934 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:50:45
GR0002205715 EUR 99,934 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:50:35
GR0002205715 EUR 99,934 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:50:25
GR0002205715 EUR 99,934 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:50:14
GR0002205715 EUR 99,934 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:50:00
GR0002205715 EUR 99,934 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:49:47
GR0002205715 EUR 99,934 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
11:49:18
PTOTENOE0034 EUR 99,652 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
11:48:35
PTOTENOE0034 EUR 99,602 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
11:24:36
XS2092381107 EUR 84,3 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
11:28:24
GRC1451207D3 EUR 100 895.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
11:17:47
FX OTC OPTIONS1659541 USD 3.000 5.350.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουλ 2020
11:15:58
GR0124034688 EUR 120,39 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
11:14:57
GR0128016731 EUR 108,95 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
11:11:50
FX OTC OPTIONS1659538 USD 905 4.999.685 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:38:31
XS2199351375 EUR 100,2 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
10:11:00
FX OTC OPTIONS1659519 USD 905 4.999.685 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουλ 2020
10:13:15
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1659521 USD 0 4.999.685 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουλ 2020
10:11:01
FX OTC OPTIONS1659520 USD 905 4.999.685 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
08:06:43
EUA 21DEC20 EUR 27,79 111.160 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
12:56:42
XS2060691719 EUR 99,42 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
06:35:55
EURUSD FWD 20200730 USD 1,115 25.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
16:53:09
BTB FLEXIBLE FORWARDS168249 USD 1,118 1.059.660 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
16:48:29
CH0486093310 EUR 88,93 5.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
16:19:40
EURGBPFXRS219762 GBP 0,903 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
16:12:21
EURGBPFXRS219761 GBP 0,903 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
16:11:14
FX OTC OPTIONS1659514 USD 21.000 5.512.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
16:11:02
FX OTC OPTIONS1659513 USD 21.000 5.730.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
15:54:18
EURUSDFXRS219760 USD 1,1219 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
15:43:21
GR0124036709 EUR 102,5 125.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
15:38:46
GR0138015814 EUR 148,558 8.946 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
15:36:31
GR0133011248 EUR 138,295 9.117 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
15:20:02
GR0124036709 EUR 103,3 20.672.329 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
15:06:17
XS2092381107 EUR 84 109.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
12:50:59
INTEREST RATE SWAP20448 EUR 205,8 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:42:25
GR0002205715 EUR 99,934 23.438.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:13:25
GR0128015725 EUR 131,165 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:12:01
XS2199351375 EUR 100 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:10:31
XS2178832379 EUR 100 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
12:58:24
GR0128016731 EUR 107,75 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:47:48
EURUSDFXRS219759 USD 1,1254 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:44:59
GR0118020685 EUR 107,39 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:13:06
GR0138014809 EUR 124,4 2.240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:13:06
GR0138012787 EUR 124,4 2.240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:13:06
GR0138011771 EUR 124,4 2.240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:13:06
GR0138013793 EUR 124,4 2.240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:12:00
GR0138007738 EUR 124,4 2.240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:12:00
GR0138006722 EUR 124,4 2.240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:11:59
GR0128013704 EUR 124,4 2.100 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:11:59
GR0138009759 EUR 124,4 2.240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:11:59
GR0128014710 EUR 124,4 2.100 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:11:59
GR0128011682 EUR 124,4 2.100 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:11:59
GR0128012698 EUR 124,4 2.100 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:11:59
GR0138005716 EUR 124,4 2.240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:11:59
GR0138010765 EUR 124,4 2.240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:11:59
GR0133008210 EUR 124,4 2.240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:31:43
GR0128016731 EUR 107,915 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:11:59
GR0133006198 EUR 124,4 2.240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:11:59
GR0138008744 EUR 124,4 2.240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:11:59
GR0128010676 EUR 124,4 2.100 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:11:59
GR0133007204 EUR 124,4 2.240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:11:59
GR0133010232 EUR 124,4 2.240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:11:59
GR0133009226 EUR 124,4 2.240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:02:12
EURUSDFXRS219758 USD 1,1209 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
12:39:22
INTEREST RATE SWAP20447 EUR 205,8 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
12:19:04
GR0133011248 EUR 138,5 20.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουν 2020
07:29:03
EUA 21DEC20 EUR 27,05 27.050 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
10:24:37
FX OTC OPTIONS1659471 USD 2.510 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
10:24:38
FX OTC OPTIONS1659472 USD 2.510 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
10:25:45
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1659473 USD 0 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
10:07:27
FX OTC OPTIONS1659470 RUB 55.500 700.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουν 2020
18:23:48
US961214CX95 EUR 109,8 11.018.792 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουν 2020
18:17:54
US369550AX61 EUR 106,83 10.763.868 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουν 2020
15:32:29
FR0013479748 EUR 98,26 9.836.587 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουν 2020
15:25:52
XS2055106137 EUR 98,1 9.877.418 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουν 2020
16:03:17
EURUSDFXRS219729 USD 1,121 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουν 2020
13:29:15
XS2010038144 EUR 101,5 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουν 2020
13:41:02
EURUSDFXRS219716 USD 1,1253 438.870.900 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουν 2020
12:50:26
EURUSDFXRS219713 USD 1,1253 438.870.900 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουν 2020
12:18:25
US02209SAM52 EUR 104 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουν 2020
12:18:16
US02209SAM52 EUR 104,162 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουν 2020
12:03:55
US05565QDV77 EUR 103,315 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουν 2020
12:03:25
US05565QDV77 EUR 103,1 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουν 2020
11:53:35
US05565QDV77 EUR 103,315 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουν 2020
11:53:19
US05565QDV77 EUR 103,1 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουν 2020
09:01:21
EURUSD FWD 20200831 USD 1,0975 100.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουν 2020
08:59:54
EURUSD FWD 20200930 USD 1,1045 52.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουν 2020
10:56:34
XS1086785182 EUR 99,9 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουν 2020
09:00:44
GR0138015814 EUR 147,5 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουν 2020
09:52:01
GR0138015814 EUR 147,5 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουν 2020
10:31:25
EURUSDFXRS219706 USD 1,121 15.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουν 2020
07:21:12
EUA 21DEC20 EUR 26,71 26.710 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουν 2020
16:20:30
FX OTC OPTIONS1659412 USD 571,9 2.672.235 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουν 2020
16:17:51
GR0128016731 EUR 106,915 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουν 2020
16:20:15
XS2010038144 EUR 101,25 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουν 2020
16:00:58
EURUSDFXRS219703 USD 1,1286 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουν 2020
15:52:31
EURUSDFXRS219702 USD 1,1314 412.961.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουν 2020
15:51:31
EURUSDFXRS219701 USD 1,1281 411.768.545 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουν 2020
15:22:38
US9128282J89 EUR 100,0938 240.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουν 2020
15:23:03
DE000A11QFA7 EUR 100,8 137.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουν 2020
15:23:03
DE000A11QFA7 EUR 100,9 137.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
11:52:00
EURUSD CROSS CURRENCY 1WEEK/NATWEST USD 1,1235 0 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
11:52:00
EURUSD CROSS CURRENCY 1WEEK/NATWEST USD 1,1235 0 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουν 2020
15:05:34
AU3CB0176675 EUR 105,75 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουν 2020
12:06:04
EURUSD FWD 20200831 USD 1,129 20.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουν 2020
12:06:04
EURUSD FWD 20200831 USD 1,129 20.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
19:39:59
COMMODITY SWAPS1584 EUR 36,515 1.969.263 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουν 2020
13:59:34
AU3CB0176675 EUR 105,7 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουν 2020
11:35:25
XS2060691719 EUR 99,2 9.968.087 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουν 2020
13:06:35
EURUSDFXRS219696 USD 1,1272 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουν 2020
11:15:42
XS2010038144 EUR 100,15 10.035.833 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
13:25:36
US912796WY16 EUR 99,9909 369.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουν 2020
11:57:15
BTB FLEXIBLE FORWARDS168208 GBP 0,9015 12.201.886 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
15:00:02
XS0989155089 EUR 107,2 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
08:09:45
EUA 21DEC20 EUR 24,81 24.810 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
19:34:00
COMMODITY SWAPS1582 EUR 36,246 1.969.263 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
13:46:49
EURSEK SWAP 20200930 SEK 10,4885 762.740.144 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
16:29:51
FX OTC OPTIONS1658138 USD 630 100.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
15:58:00
US71654QBB77 EUR 0,9925 40.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
15:37:18
INTEREST RATE SWAP20444 EUR 0 19.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
15:35:34
INTEREST RATE SWAP20442 EUR 0 13.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
15:31:28
EURUSDFXRS219673 USD 1,1223 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
14:45:06
XS2109812508 EUR 94,675 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
15:04:53
XS0989155089 EUR 107,7 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
14:41:50
EURJPYFXRS219669 JPY 120,08 700.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
14:39:49
EURUSDFXRS219668 USD 1,1229 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
14:29:39
INTEREST RATE SWAP20439 EUR 0 19.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
14:27:24
INTEREST RATE SWAP20437 EUR 0 13.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
14:15:08
EURJPYFXRS219667 JPY 120,04 700.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
11:21:36
EURUSD FWD 20200831 USD 1,1041 25.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
14:03:36
EURUSDFXRS219665 USD 1,1231 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
13:54:31
EURUSDFXRS219664 USD 1,1229 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
11:44:02
GR0138015814 EUR 145,979 17.892 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
11:42:53
GR0133011248 EUR 136,168 18.233 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:37
GR0133008210 EUR 123,75 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:37
GR0133009226 EUR 123,75 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:37
GR0138007738 EUR 123,75 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:37
GR0138006722 EUR 123,75 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:37
GR0138014809 EUR 123,75 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:37
GR0133006198 EUR 123,75 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
11:58:02
GR0124036709 EUR 102 15.307.397 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:37
GR0128012698 EUR 123,75 150 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:37
GR0128014710 EUR 123,75 150 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:37
GR0128010676 EUR 123,75 150 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:37
GR0138012787 EUR 123,75 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:37
GR0128013704 EUR 123,75 150 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:37
GR0138013793 EUR 123,75 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:37
GR0138005716 EUR 123,75 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:37
GR0138011771 EUR 123,75 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
13:13:47
FX OTC OPTIONS1658121 MXN 55.000 112.500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
13:25:16
US912796WY16 EUR 99,9909 369.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:36
GR0133010232 EUR 123,75 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:36
GR0133007204 EUR 123,75 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:36
GR0138009759 EUR 123,75 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:36
GR0138010765 EUR 123,75 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:36
GR0138008744 EUR 123,75 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:56:18
EURCHFFXRS219657 CHF 1,0636 20.207.887 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
12:53:58
EURGBPFXRS219656 GBP 0,906 11.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
11:22:05
XS2121408996 EUR 71 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:36
GR0128011682 EUR 123,75 150 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:36:48
GR0124036709 EUR 102,19 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:06:20
XS1637276848 EUR 110,25 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:06:11
XS1637276848 EUR 110,245 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
10:02:45
GR0124035693 EUR 122,15 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
09:53:00
USDCHF CROSS CURRENCY 1 MONTH/NATWEST USD 0,9473 0 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
11:44:19
FR0013518420 EUR 100,02 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
11:18:55
GR0124036709 EUR 102,17 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
07:49:55
EURGBP FWD 20200930 GBP 0,9045 10.200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
07:01:52
EURUSD FWD 20200831 USD 1,129 80.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
07:01:34
EURUSD FWD 20200715 USD 1,109 150.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων