Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας
Εμφανίζονται αποτελέσματα: 77468 Εξωχρηματιστηριακές Συναλλαγές (OTC).
Ημερομηνία - Ώρα ISIN Εταιρεία Νόμισμα Τιμή Ποσότητα / Ονομαστικό Ποσό Ονομαστικό Ποσό Είδ. Συν/γής Ομόλογο Μετοχικοί Τίτλοι
7 Μαϊ 2021
13:21:57
EURCHFFXRS226427 CHF 1,0964 33.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Μαϊ 2021
13:09:22
BTB FLEXIBLE FORWARDS173134 USD 1,206 8.291.874 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Μαϊ 2021
10:11:49
EURUSD FWD 20210809 USD 1,185 150.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Μαϊ 2021
12:55:09
FX OTC OPTIONS1720476 GBP 1.076 435.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Μαϊ 2021
12:56:19
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1720479 GBP 0 435.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Μαϊ 2021
12:55:08
FX OTC OPTIONS1720475 GBP 1.076 435.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Μαϊ 2021
09:04:03
EURCHF SWAP 20210517 CHF 1,0969 5.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Μαϊ 2021
11:03:46
XS1513765922 EUR 62,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2021
13:28:04
XS1685702794 EUR 61,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2021
08:05:21
EURUSD FWD 20210630 USD 1,1785 67.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Μαϊ 2021
08:04:42
EURUSD FWD 20210528 USD 1,1609 49.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Μαϊ 2021
10:38:12
GR0138015814 EUR 147,04 5.964 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2021
10:35:57
GR0133011248 EUR 136,37 6.078 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2021
10:34:50
GR0128015725 EUR 130,51 7.624 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2021
10:32:34
GR0124034688 EUR 120,85 7.128 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2021
10:31:25
GR0114030555 EUR 105,93 5.053 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2021
08:16:14
IT0005422891 EUR 100,272 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2021
10:33:05
XS2338193019 EUR 99,413 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2021
10:10:42
XS2338193019 EUR 99,413 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2021
10:34:22
DE000A3E5KG2 EUR 112,6 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2021
10:34:22
DE000A3E5KG2 EUR 112,6 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2021
09:50:44
GRS014003032 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. EUR 1,15 22.161 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
7 Μαϊ 2021
05:47:11
EURUSD FWD 20220118 USD 1,2118 25.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Μαϊ 2021
18:23:35
US98986T1088 USD 10,63 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:23:36
US98986T1088 USD 10,63 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:23:36
US98986T1088 USD 10,62 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:23:36
US98986T1088 USD 10,62 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:23:37
US98986T1088 USD 10,62 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:23:37
US98986T1088 USD 10,62 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:23:37
US98986T1088 USD 10,62 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:23:38
US98986T1088 USD 10,62 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:23:38
US98986T1088 USD 10,62 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:22:07
US98986T1088 USD 10,65 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:22:11
US98986T1088 USD 10,65 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:22:12
US98986T1088 USD 10,65 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:22:12
US98986T1088 USD 10,65 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:22:12
US98986T1088 USD 10,65 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:22:13
US98986T1088 USD 10,65 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:22:13
US98986T1088 USD 10,65 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:22:13
US98986T1088 USD 10,65 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:22:14
US98986T1088 USD 10,65 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:22:30
US98986T1088 USD 10,64 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:22:30
US98986T1088 USD 10,64 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:22:31
US98986T1088 USD 10,64 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:22:31
US98986T1088 USD 10,64 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:22:31
US98986T1088 USD 10,64 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:22:32
US98986T1088 USD 10,64 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:22:32
US98986T1088 USD 10,64 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:22:33
US98986T1088 USD 10,64 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:22:33
US98986T1088 USD 10,64 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:22:35
US98986T1088 USD 10,65 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:22:36
US98986T1088 USD 10,65 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:22:36
US98986T1088 USD 10,65 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:22:36
US98986T1088 USD 10,65 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:22:37
US98986T1088 USD 10,65 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:22:37
US98986T1088 USD 10,65 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:22:38
US98986T1088 USD 10,65 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:22:38
US98986T1088 USD 10,65 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:22:38
US98986T1088 USD 10,65 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:11:31
US3119001044 USD 52,73 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
17:24:56
US3453708600 USD 11,66 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
17:24:56
US3453708600 USD 11,66 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
17:24:56
US3453708600 USD 11,66 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
17:24:57
US3453708600 USD 11,66 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
17:24:57
US3453708600 USD 11,66 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
17:24:58
US3453708600 USD 11,66 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
17:24:58
US3453708600 USD 11,66 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
17:24:59
US3453708600 USD 11,66 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
17:22:11
US3453708600 USD 11,66 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
17:22:11
US3453708600 USD 11,66 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
17:22:12
US3453708600 USD 11,66 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
17:22:12
US3453708600 USD 11,66 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
17:22:13
US3453708600 USD 11,66 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
17:22:13
US3453708600 USD 11,66 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
17:22:13
US3453708600 USD 11,66 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
17:22:14
US3453708600 USD 11,66 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
17:22:25
US3453708600 USD 11,66 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
17:22:26
US3453708600 USD 11,66 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
17:22:26
US3453708600 USD 11,66 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
17:22:27
US3453708600 USD 11,66 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
17:22:27
US3453708600 USD 11,66 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
17:22:28
US3453708600 USD 11,66 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
17:22:28
US3453708600 USD 11,66 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
17:22:29
US3453708600 USD 11,66 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
17:22:41
US3453708600 USD 11,66 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
17:22:42
US3453708600 USD 11,66 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
17:22:42
US98980A1051 USD 31,5 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
17:22:42
US3453708600 USD 11,66 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
17:22:43
US3453708600 USD 11,66 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
17:22:43
US3453708600 USD 11,66 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
17:22:43
US3453708600 USD 11,66 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
17:22:44
US3453708600 USD 11,66 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
17:22:44
US3453708600 USD 11,66 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
17:09:35
US0937121079 USD 21,92 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:49:11
US90184L1026 USD 53,23 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:48:56
US62914V1061 USD 36,78 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:35:40
US3453708600 USD 11,64 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:35:41
US3453708600 USD 11,64 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:35:42
US3453708600 USD 11,64 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:35:43
US3453708600 USD 11,64 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:35:43
US3453708600 USD 11,64 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:35:44
US3453708600 USD 11,64 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:35:45
US3453708600 USD 11,64 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:35:45
US3453708600 USD 11,64 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:34:26
US3453708600 USD 11,67 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:34:27
US3453708600 USD 11,67 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:34:30
US3453708600 USD 11,67 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:34:30
US3453708600 USD 11,67 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:34:31
US3453708600 USD 11,67 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:34:32
US3453708600 USD 11,67 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:34:32
US3453708600 USD 11,67 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:34:33
US3453708600 USD 11,67 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:16:41
US98986T1088 USD 10,58 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:16:41
US98986T1088 USD 10,58 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:16:42
US98986T1088 USD 10,58 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:16:42
US98986T1088 USD 10,58 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:16:43
US98986T1088 USD 10,58 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:16:43
US98986T1088 USD 10,58 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:16:44
US98986T1088 USD 10,58 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:16:47
US98986T1088 USD 10,58 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:16:47
US98986T1088 USD 10,58 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:15:22
US92552V1008 USD 13,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:15:23
US92552V1008 USD 13,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:15:23
US92552V1008 USD 13,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:15:23
US92552V1008 USD 13,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:15:24
US92552V1008 USD 13,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:15:24
US92552V1008 USD 13,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:15:24
US92552V1008 USD 13,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:15:27
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:15:27
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:15:28
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:15:28
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:15:29
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:15:29
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:15:29
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:15:30
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:15:30
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:14:17
US92552V1008 USD 13,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:14:18
US92552V1008 USD 13,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:14:19
US92552V1008 USD 13,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:14:19
US92552V1008 USD 13,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:14:20
US92552V1008 USD 13,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:14:20
US92552V1008 USD 13,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:14:21
US92552V1008 USD 13,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:13:26
US83304A1060 USD 51,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:13:27
US83304A1060 USD 51,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:13:27
US83304A1060 USD 51,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:13:28
US83304A1060 USD 51,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:13:28
US83304A1060 USD 51,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:13:29
US83304A1060 USD 51,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
16:04:42
US83304A1060 USD 51,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:58:07
US98986T1088 USD 10,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:58:08
US98986T1088 USD 10,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:58:08
US98986T1088 USD 10,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:58:09
US98986T1088 USD 10,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:57:01
US98986T1088 USD 10,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:56:00
US98986T1088 USD 10,57 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:57:00
US98986T1088 USD 10,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:57:01
US98986T1088 USD 10,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:57:01
US98986T1088 USD 10,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:55:41
US98986T1088 USD 10,57 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:55:42
US98986T1088 USD 10,57 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:55:42
US98986T1088 USD 10,57 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:55:42
US98986T1088 USD 10,57 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:55:59
US98986T1088 USD 10,57 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:55:59
US98986T1088 USD 10,57 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:56:00
US98986T1088 USD 10,57 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:54:12
US98986T1088 USD 10,55 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:54:13
US98986T1088 USD 10,55 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:54:13
US98986T1088 USD 10,55 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:54:14
US98986T1088 USD 10,55 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:54:29
US98986T1088 USD 10,55 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:54:30
US98986T1088 USD 10,55 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:54:30
US98986T1088 USD 10,55 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:54:30
US98986T1088 USD 10,55 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:51:59
AN8068571086 USD 30,42 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:51:11
US98986T1088 USD 10,58 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:51:11
US98986T1088 USD 10,58 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:51:12
US98986T1088 USD 10,58 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:51:12
US98986T1088 USD 10,58 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:51:51
AN8068571086 USD 30,43 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:50:34
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:50:34
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:50:35
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:50:36
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:48:11
US46267X1081 USD 13,98 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:48:14
US46267X1081 USD 13,98 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:48:26
US46267X1081 USD 13,97 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:48:35
US46267X1081 USD 13,97 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:46:36
US98986T1088 USD 10,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:46:36
US98986T1088 USD 10,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:46:37
US98986T1088 USD 10,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:46:37
US98986T1088 USD 10,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:46:55
US98986T1088 USD 10,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:46:55
US98986T1088 USD 10,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:46:55
US98986T1088 USD 10,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:46:56
US98986T1088 USD 10,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:45:05
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:45:06
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:45:06
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:45:07
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:43:58
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:44:04
US98986T1088 USD 10,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:44:05
US98986T1088 USD 10,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:44:06
US98986T1088 USD 10,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:44:47
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:44:48
US98986T1088 USD 10,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:44:48
US98986T1088 USD 10,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:44:49
US98986T1088 USD 10,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
18:03:22
XS2342058117 EUR 98,695 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2021
15:43:07
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:43:07
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:43:08
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:43:08
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:43:25
US98986T1088 USD 10,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:43:26
US98986T1088 USD 10,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:43:26
US98986T1088 USD 10,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:43:26
US98986T1088 USD 10,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:43:31
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:43:32
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:43:32
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:43:33
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:43:42
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:43:43
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:43:43
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:43:44
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:43:50
US98986T1088 USD 10,58 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:43:50
US98986T1088 USD 10,58 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:43:50
US98986T1088 USD 10,58 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:43:51
US98986T1088 USD 10,58 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:43:54
US98986T1088 USD 10,58 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:43:54
US98986T1088 USD 10,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:43:55
US98986T1088 USD 10,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:43:55
US98986T1088 USD 10,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:43:57
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:43:57
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:42:24
US98986T1088 USD 10,58 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:42:25
US98986T1088 USD 10,58 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:42:25
US98986T1088 USD 10,58 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:42:26
US98986T1088 USD 10,58 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:42:29
US0937121079 USD 21,52 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:42:32
US0937121079 USD 21,5 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:42:34
US3453708600 USD 11,63 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:42:34
US3453708600 USD 11,63 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:42:35
US3453708600 USD 11,63 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:42:35
US3453708600 USD 11,63 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:42:58
US3453708600 USD 11,63 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:42:59
US3453708600 USD 11,63 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:42:59
US3453708600 USD 11,63 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:42:59
US3453708600 USD 11,63 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:50:10
GR0118017657 EUR 112,8 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
15:51:03
GR0124034688 EUR 121 34.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2021
15:41:14
US98986T1088 USD 10,58 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:41:19
US98986T1088 USD 10,58 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:41:35
US92552V1008 USD 13,64 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:41:36
US92552V1008 USD 13,64 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:41:36
US92552V1008 USD 13,64 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:41:46
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:41:47
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:41:48
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:41:48
US98986T1088 USD 10,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:39:59
US98986T1088 USD 10,58 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:39:59
US98986T1088 USD 10,58 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:40:00
US98986T1088 USD 10,58 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:40:00
US98986T1088 USD 10,58 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:40:04
US98986T1088 USD 10,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:40:05
US98986T1088 USD 10,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:40:05
US98986T1088 USD 10,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:40:05
US98986T1088 USD 10,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:40:52
US98986T1088 USD 10,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:40:53
US98986T1088 USD 10,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:40:53
US98986T1088 USD 10,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:40:53
US98986T1088 USD 10,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:40:55
US92552V1008 USD 13,65 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:40:56
US92552V1008 USD 13,65 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:40:57
US92552V1008 USD 13,65 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:39:43
US98986T1088 USD 10,58 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:39:44
US98986T1088 USD 10,58 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:39:44
US98986T1088 USD 10,58 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:39:46
US98986T1088 USD 10,58 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:34:02
US0937121079 USD 21,12 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:34:11
US0937121079 USD 21,09 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:34:18
US00206R1023 USD 32,21 4 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:33:15
US00090Q1031 USD 9,36 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:33:17
US00090Q1031 USD 9,36 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:33:18
US00090Q1031 USD 9,36 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:33:21
US00090Q1031 USD 9,36 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:33:22
US00090Q1031 USD 9,36 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:33:23
US00090Q1031 USD 9,36 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:29:13
US0937121079 USD 21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:29:20
US0937121079 USD 21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:15:23
US0937121079 USD 20,61 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:12:38
US00165C1045 USD 9,33 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:06:48
US7170811035 USD 38,5 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
10:21:20
XS2342058117 EUR 98,795 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2021
16:59:27
XS2325212368 EUR 101,1579 1.750.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2021
17:00:58
XS2314265237 EUR 101,1579 1.750.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2021
17:02:34
XS2325212368 EUR 101,2322 2.250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2021
17:03:59
XS2314265237 EUR 101,2322 2.250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2021
14:47:44
US0378331005 USD 128,3 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
14:44:10
PA1436583006 USD 25,86 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
14:44:53
US0937121079 USD 20,18 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
17:18:14
XS1931330960 EUR 102,6667 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2021
14:40:50
US83304A1060 USD 52,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
14:36:05
US92337U1043 USD 1,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
14:36:10
US92337U1043 USD 1,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
14:25:14
PA1436583006 USD 25,57 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
14:16:51
US68389X1054 USD 78,72 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
14:15:27
US0090661010 USD 155,95 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
15:08:07
IT0005422891 EUR 100,439 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2021
14:11:29
US00165C1045 USD 9,08 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
14:02:36
US00165C1045 USD 9,01 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:52:05
US98986T1088 USD 10,69 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:52:06
US98986T1088 USD 10,67 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:52:06
US98986T1088 USD 10,67 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:52:17
US98986T1088 USD 10,66 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:52:18
US98986T1088 USD 10,66 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:52:18
US98986T1088 USD 10,66 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:48:28
US83304A1060 USD 52,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:47:12
US30303M1027 USD 315,4 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:43:00
US98986T1088 USD 10,39 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:43:00
US98986T1088 USD 10,39 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:43:01
US98986T1088 USD 10,39 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:43:02
US98986T1088 USD 10,39 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:43:16
US30303M1027 USD 315,32 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:43:18
US98986T1088 USD 10,37 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:43:19
US98986T1088 USD 10,37 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:43:19
US98986T1088 USD 10,37 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:43:20
US98986T1088 USD 10,37 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:42:08
US83304A1060 USD 53,39 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:42:16
US30303M1027 USD 315,36 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:42:38
US30303M1027 USD 315,59 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:41:05
US98986T1088 USD 10,39 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:41:06
US98986T1088 USD 10,39 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:41:06
US98986T1088 USD 10,39 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:41:07
US98986T1088 USD 10,39 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:41:17
US98986T1088 USD 10,4 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:41:18
US98986T1088 USD 10,4 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:41:18
US98986T1088 USD 10,4 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:41:19
US98986T1088 USD 10,4 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:40:26
US00165C1045 USD 9,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:40:27
US00165C1045 USD 9,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:40:51
US49456B1017 USD 17,49 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:39:20
US04650Y1001 USD 36,59 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:38:11
US83304A1060 USD 53,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:36:08
US30303M1027 USD 314,45 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:36:14
US83304A1060 USD 53,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:33:59
US30303M1027 USD 314,2 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:34:08
US30303M1027 USD 314,11 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:34:22
US30303M1027 USD 314,31 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:34:53
US00165C1045 USD 9,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:33:14
US00165C1045 USD 9,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:33:15
US3453708600 USD 11,67 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:33:16
US3453708600 USD 11,68 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:33:17
US3453708600 USD 11,68 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:33:18
US3453708600 USD 11,68 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:33:43
US3453708600 USD 11,68 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:33:43
US30303M1027 USD 314,47 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:33:46
US3453708600 USD 11,69 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:33:46
US3453708600 USD 11,69 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:33:48
US3453708600 USD 11,69 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:33:53
US30303M1027 USD 314,35 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:32:09
US5007541064 USD 43,04 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:31:05
US7170811035 USD 38,44 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:31:05
US0937121079 USD 20,86 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
13:31:28
US25470F1049 USD 37,34 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
6 Μαϊ 2021
12:54:47
XS2337604479 EUR 101,15 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2021
14:04:15
USU0242AAD47 EUR 87,625 70.675 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2021
15:21:09
EURUSDFXRS226409 USD 1,205 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Μαϊ 2021
15:10:39
EURUSDFXRS226408 USD 1,2058 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Μαϊ 2021
15:09:58
XS2056730679 EUR 109,05 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2021
14:46:34
EURCHFFXRS226401 CHF 1,0944 1.500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Μαϊ 2021
14:48:06
USC10602AY36 EUR 99,55 120.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2021
14:22:49
XS1931330960 EUR 102,2667 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2021
14:07:13
XS1881005976 EUR 102,76 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2021
14:36:20
EURCHFFXRS226400 CHF 1,0944 1.500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Μαϊ 2021
11:48:02
EURCHF SWAP 20210810 CHF 1,0943 12.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Μαϊ 2021
14:28:27
GR0124036709 EUR 105,95 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
15:14:01
XS2111230285 EUR 95,2 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
15:15:09
GR0124037715 EUR 97,5 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
15:16:16
XS2111230285 EUR 95,825 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
15:16:17
XS2121408996 EUR 95,575 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
15:14:02
XS1699848914 EUR 98,73 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
15:09:31
XS1813724603 EUR 103,178 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
15:59:49
XS2198213956 EUR 108,25 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
15:07:17
XS2060691719 EUR 98,4 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
15:05:04
XS2053846262 EUR 98,1 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2021
13:39:54
FX OTC OPTIONS1720452 CAD 35.600 24.760.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Μαϊ 2021
15:02:48
GRC1441197B3 EUR 93,1076 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
15:05:04
GRC813119AD1 EUR 99,8567 45.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
15:01:40
GRC1441197B3 EUR 93,35 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
14:58:17
GRC4951193D4 EUR 98,72 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2021
13:24:41
GR0000208141 EUR 100,1 9.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2021
13:24:26
GR0000208141 EUR 100,1 9.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2021
10:40:59
GR0124037715 EUR 97,95 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2021
08:55:48
GR0124037715 EUR 97,97 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2021
12:46:29
FX OTC OPTIONS1720451 CAD 243.200 15.400.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Μαϊ 2021
11:29:17
US91282CAT80 EUR 97,8085 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2021
09:26:29
EURUSD FWD 20210630 USD 1,2052 1.500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Μαϊ 2021
11:29:17
US91282CAT80 EUR 97,8085 4.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
15:27:43
XS2339004603 EUR 100 15.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2021
11:18:09
XS2337604479 EUR 101,64 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2021
11:15:50
XS1571293684 EUR 104,731 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2021
11:13:33
XS1388625425 EUR 109,85 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2021
11:28:45
GR0124035693 EUR 124,2075 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2021
11:27:28
GR0124036709 EUR 105,675 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2021
11:26:18
GR0114032577 EUR 99,265 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2021
08:12:22
EURUSD FWD 20210722 USD 1,1535 12.043 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Μαϊ 2021
10:19:52
DE000DL19VZ9 EUR 100,103 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
16:45:52
XS2114234714 EUR 91,1 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
16:45:51
GR0138015814 EUR 145,95 60.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2021
10:01:30
GR0114032577 EUR 99,186 25.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2021
10:00:43
GR0114032577 EUR 99,186 70.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2021
09:59:57
GR0114032577 EUR 99,186 25.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2021
09:59:23
GR0114032577 EUR 99,186 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2021
10:10:41
XS2338193019 EUR 99,413 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
19:19:00
US0378331005 USD 128,5 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
19:07:41
US0378331005 USD 128,6 6 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:22:14
US92552V1008 USD 13,67 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:22:14
US92552V1008 USD 13,67 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:22:15
US92552V1008 USD 13,67 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:22:15
US92552V1008 USD 13,68 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:22:15
US92552V1008 USD 13,68 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:22:16
US92552V1008 USD 13,68 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:21:15
US92552V1008 USD 13,69 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:21:16
US92552V1008 USD 13,69 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:21:16
US92552V1008 USD 13,69 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:21:16
US92552V1008 USD 13,69 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:21:16
US92552V1008 USD 13,69 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:21:17
US92552V1008 USD 13,69 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:21:24
US92552V1008 USD 13,7 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:21:24
US92552V1008 USD 13,7 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:21:24
US92552V1008 USD 13,7 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:21:25
US92552V1008 USD 13,7 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:21:25
US92552V1008 USD 13,7 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:21:43
US92552V1008 USD 13,7 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:20:06
US3696041033 USD 13,26 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:20:07
US3696041033 USD 13,26 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:20:07
US3696041033 USD 13,26 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:20:07
US3696041033 USD 13,26 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:20:08
US3696041033 USD 13,26 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:20:08
US3696041033 USD 13,26 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:20:09
US3696041033 USD 13,26 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:20:14
US3696041033 USD 13,25 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:20:14
US3696041033 USD 13,25 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:20:15
US3696041033 USD 13,25 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:20:15
US3696041033 USD 13,25 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:20:15
US3696041033 USD 13,25 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:20:16
US3696041033 USD 13,25 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:20:16
US3696041033 USD 13,25 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:20:24
US92552V1008 USD 13,7 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:20:25
US92552V1008 USD 13,7 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:20:26
US92552V1008 USD 13,7 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:20:28
US92552V1008 USD 13,7 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:20:29
US92552V1008 USD 13,7 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
18:20:32
US92552V1008 USD 13,7 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:53:54
US88034P1093 USD 16,46 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:53:54
US88034P1093 USD 16,46 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:53:57
US88034P1093 USD 16,45 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:53:57
US88034P1093 USD 16,45 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:32:23
US88034P1093 USD 16,36 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:32:23
US88034P1093 USD 16,36 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:32:24
US88034P1093 USD 16,36 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:32:24
US88034P1093 USD 16,36 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:32:25
US88034P1093 USD 16,36 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:32:25
US88034P1093 USD 16,37 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:31:07
US88034P1093 USD 16,35 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:31:08
US88034P1093 USD 16,35 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:31:10
US88034P1093 USD 16,35 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:31:11
US88034P1093 USD 16,35 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:31:11
US88034P1093 USD 16,35 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:31:12
US88034P1093 USD 16,35 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:16:51
US97264L1008 USD 5,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:16:52
US97264L1008 USD 5,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:16:52
US97264L1008 USD 5,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:16:53
US97264L1008 USD 5,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:16:53
US97264L1008 USD 5,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:16:53
US97264L1008 USD 5,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:16:54
US97264L1008 USD 5,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:16:54
US97264L1008 USD 5,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:16:54
US97264L1008 USD 5,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:16:55
US97264L1008 USD 5,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:16:56
US97264L1008 USD 5,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:16:56
US97264L1008 USD 5,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:16:57
US97264L1008 USD 5,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:14:43
US97264L1008 USD 5,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:14:44
US97264L1008 USD 5,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:14:44
US97264L1008 USD 5,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:14:45
US97264L1008 USD 5,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:14:45
US97264L1008 USD 5,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:14:46
US97264L1008 USD 5,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:14:46
US97264L1008 USD 5,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:14:46
US97264L1008 USD 5,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:14:47
US97264L1008 USD 5,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:14:47
US97264L1008 USD 5,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:14:47
US97264L1008 USD 5,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:14:48
US97264L1008 USD 5,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:14:48
US97264L1008 USD 5,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:06:37
US0640581007 USD 51,13 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:00
US97264L1008 USD 5,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:01
US97264L1008 USD 5,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:02
US97264L1008 USD 5,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:02
US97264L1008 USD 5,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:02
US97264L1008 USD 5,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:03
US97264L1008 USD 5,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:04
US97264L1008 USD 5,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:05
US97264L1008 USD 5,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:06
US97264L1008 USD 5,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:06
US97264L1008 USD 5,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:07
US97264L1008 USD 5,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:07
US97264L1008 USD 5,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:08
US97264L1008 USD 5,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:08
US97264L1008 USD 5,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:08
US97264L1008 USD 5,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:09
US97264L1008 USD 5,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:09
US97264L1008 USD 5,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:10
US97264L1008 USD 5,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:19
US97264L1008 USD 5,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:20
US97264L1008 USD 5,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:20
US97264L1008 USD 5,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:46
US97264L1008 USD 5,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:46
US97264L1008 USD 5,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:47
US97264L1008 USD 5,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:49
US97264L1008 USD 5,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:49
US97264L1008 USD 5,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:50
US97264L1008 USD 5,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:51
US97264L1008 USD 5,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:52
US97264L1008 USD 5,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:52
US97264L1008 USD 5,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:52
US97264L1008 USD 5,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:53
US97264L1008 USD 5,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:53
US97264L1008 USD 5,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:53
US97264L1008 USD 5,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:54
US97264L1008 USD 5,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:02:54
US97264L1008 USD 5,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:01:54
US3453708600 USD 11,53 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:01:54
US3453708600 USD 11,53 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:01:55
US3453708600 USD 11,53 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:01:55
US3453708600 USD 11,53 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:01:56
US3453708600 USD 11,53 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:00:06
US3453708600 USD 11,54 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:00:07
US3453708600 USD 11,54 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:00:07
US3453708600 USD 11,54 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:00:08
US3453708600 USD 11,54 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:00:09
US3453708600 USD 11,54 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:52:36
US00165C1045 USD 9,18 4 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:50:07
US3453708600 USD 11,55 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:50:07
US3453708600 USD 11,55 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:50:09
US3453708600 USD 11,55 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:50:09
US3453708600 USD 11,55 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:50:09
US3453708600 USD 11,55 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:50:11
US3453708600 USD 11,55 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:46:43
US3453708600 USD 11,56 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:46:43
US3453708600 USD 11,56 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:46:44
US3453708600 USD 11,56 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:46:44
US3453708600 USD 11,56 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:46:44
US3453708600 USD 11,56 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:46:45
US3453708600 USD 11,56 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:45:23
US3453708600 USD 11,54 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:45:23
US3453708600 USD 11,54 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:45:24
US3453708600 USD 11,54 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:45:24
US3453708600 USD 11,54 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:45:24
US3453708600 USD 11,54 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:45:26
US3453708600 USD 11,54 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:42:12
US3453708600 USD 11,55 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:42:12
US3453708600 USD 11,55 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:42:12
US3453708600 USD 11,55 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:42:13
US3453708600 USD 11,55 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:42:13
US3453708600 USD 11,55 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:42:14
US3453708600 USD 11,55 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:41:09
US83304A1060 USD 55,28 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:41:41
US6090112003 USD 3,03 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:41:42
US6090112003 USD 2,98 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:40:49
US83304A1060 USD 55,34 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:39:35
US9694571004 USD 25,06 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:39:37
US0937121079 USD 22,38 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:39:39
US9694571004 USD 25,06 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:39:39
US9694571004 USD 25,06 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:39:40
US9694571004 USD 25,06 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:39:56
US9694571004 USD 25,03 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:39:56
US9694571004 USD 25,03 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:39:56
US9694571004 USD 25,03 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:39:57
US9694571004 USD 25,03 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:38:11
US0937121079 USD 22,45 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:36:59
US3696041033 USD 13,25 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:37:00
US3453708600 USD 11,52 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:37:00
US3453708600 USD 11,52 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:37:01
US3453708600 USD 11,52 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:37:01
US3453708600 USD 11,52 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:37:02
US3453708600 USD 11,52 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:37:42
US3453708600 USD 11,52 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:37:42
US3453708600 USD 11,52 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:37:43
US3453708600 USD 11,52 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:37:43
US3453708600 USD 11,52 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:37:43
US3453708600 USD 11,52 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:36:07
US3696041033 USD 13,27 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:36:08
US3696041033 USD 13,27 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:36:09
US3696041033 USD 13,27 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:36:09
US3696041033 USD 13,27 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:36:09
US3696041033 USD 13,27 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:36:55
US3696041033 USD 13,25 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:36:56
US3696041033 USD 13,25 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:36:56
US3696041033 USD 13,26 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:36:58
US3696041033 USD 13,25 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:35:05
US3453708600 USD 11,51 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:35:06
US3453708600 USD 11,51 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:35:06
US3453708600 USD 11,51 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:35:07
US3453708600 USD 11,51 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:35:07
US3453708600 USD 11,51 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:35:08
US3453708600 USD 11,51 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:35:08
US3453708600 USD 11,51 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:35:09
US3453708600 USD 11,51 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:35:09
US3453708600 USD 11,51 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:35:11
US3453708600 USD 11,5 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:35:12
US3453708600 USD 11,5 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:35:12
US3453708600 USD 11,5 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:35:12
US3453708600 USD 11,5 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:35:13
US3453708600 USD 11,5 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:35:13
US3453708600 USD 11,5 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:35:14
US3453708600 USD 11,5 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:35:14
US3453708600 USD 11,5 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:35:15
US3453708600 USD 11,5 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:34:33
US83304A1060 USD 55,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:34:33
US83304A1060 USD 55,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:34:34
US83304A1060 USD 55,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:34:34
US83304A1060 USD 55,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:34:35
US83304A1060 USD 55,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:34:35
US83304A1060 USD 55,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:34:36
US83304A1060 USD 55,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:34:36
US83304A1060 USD 55,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:34:37
US83304A1060 USD 55,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:30:39
US30231G1022 USD 61 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:25:16
US83304A1060 USD 55,39 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:23:52
US83304A1060 USD 55,4 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:14:34
US83304A1060 USD 55,54 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:14:35
US83304A1060 USD 55,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:13:32
US83304A1060 USD 55,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:09:46
US83304A1060 USD 55,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:06:02
US83304A1060 USD 55,81 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:06:15
US0640581007 USD 51,12 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:05:19
US90184L1026 USD 54,31 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:03:24
US30231G1022 USD 60,99 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:01:15
US08862E1091 USD 122,64 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:58:17
US72352L1061 USD 62,12 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:54:11
US92337U1043 USD 1,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:54:28
US83304A1060 USD 55,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:51:25
US0937121079 USD 22,85 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:49:28
US83304A1060 USD 56,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:47:37
US83304A1060 USD 55,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:44:07
US83304A1060 USD 56,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:41:34
US83304A1060 USD 56,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:41:55
US83304A1060 USD 56,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:34:55
US83304A1060 USD 56,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:34:55
US83304A1060 USD 56,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:34:56
US83304A1060 USD 56,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:34:56
US83304A1060 USD 56,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:34:56
US83304A1060 USD 56,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:34:57
US83304A1060 USD 56,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:34:57
US83304A1060 USD 56,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:34:58
US83304A1060 USD 56,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:32:33
US30303M1027 USD 318,32 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:22:10
US30303M1027 USD 318,28 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:22:25
US30303M1027 USD 318,33 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:22:43
US30303M1027 USD 318,29 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:20:02
US0605051046 USD 41,47 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:20:51
US0605051046 USD 41,48 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:18:37
US83304A1060 USD 56,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:12:27
US92337U1043 USD 1,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:11:47
US83304A1060 USD 56,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:09:50
US83304A1060 USD 56,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:05:09
US83304A1060 USD 56,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:05:48
US0605051046 USD 41,44 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:04:15
US83304A1060 USD 56,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:02:30
US83304A1060 USD 56,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:00:15
US83304A1060 USD 56,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:00:35
US83304A1060 USD 56,19 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:59:07
US30303M1027 USD 318,53 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:59:13
US30303M1027 USD 318,6 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:59:22
US0605051046 USD 41,32 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:59:33
US83304A1060 USD 56,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:58:11
US83304A1060 USD 56,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:57:48
US30303M1027 USD 318,52 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:56:22
US30303M1027 USD 318,56 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:55:43
US0605051046 USD 41,31 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:26:21
XS2339922671 EUR 100 15.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
16:41:51
GRS014003032 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. EUR 2,7 8.000 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:42:02
US4581401001 USD 57,02 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:41:07
US83304A1060 USD 55,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:41:08
US83304A1060 USD 55,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:41:09
US83304A1060 USD 55,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:41:10
US83304A1060 USD 55,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:41:10
US83304A1060 USD 55,64 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:41:11
US83304A1060 USD 55,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:41:12
US83304A1060 USD 55,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:41:12
US83304A1060 USD 55,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:41:13
US83304A1060 USD 55,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:37:01
US83304A1060 USD 55,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:36:58
CA05156X8843 USD 8,62 90 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:28:31
US83304A1060 USD 55,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:27:27
US83304A1060 USD 55,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:27:37
US83304A1060 USD 55,35 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:26:19
US83304A1060 USD 55,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:26:26
US83304A1060 USD 55,39 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:25:55
US83304A1060 USD 55,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:24:35
US83304A1060 USD 55,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:23:40
US83304A1060 USD 55,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:22:53
US83304A1060 USD 55,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:22:53
US83304A1060 USD 55,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:22:53
US83304A1060 USD 55,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:22:53
US83304A1060 USD 55,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:22:53
US83304A1060 USD 55,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:22:53
US83304A1060 USD 55,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:22:53
US83304A1060 USD 55,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:22:53
US83304A1060 USD 55,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
17:13:16
GRC1441197B3 EUR 94,5 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
17:09:36
GRC1441197B3 EUR 95,5 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
14:19:03
US83304A1060 USD 55,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:19:39
US83304A1060 USD 55,35 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:18:13
US83304A1060 USD 55,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:17:44
US83304A1060 USD 55,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:16:14
US00165C1045 USD 9,18 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:16:35
US83304A1060 USD 54,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:15:52
US83304A1060 USD 54,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:14:04
US83304A1060 USD 55,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:14:40
US83304A1060 USD 55,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:13:33
US00165C1045 USD 9,25 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:13:43
US46267X1081 USD 14,43 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:13:43
US46267X1081 USD 14,43 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:12:31
US00165C1045 USD 9,24 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:12:42
US46267X1081 USD 14,48 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:12:43
US46267X1081 USD 14,48 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:11:15
US00165C1045 USD 9,24 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:09:06
US0605051046 USD 41,03 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:09:10
US30303M1027 USD 317,49 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:09:14
US0605051046 USD 41,04 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:08:43
US0605051046 USD 41,03 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:08:47
US0605051046 USD 41,02 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:09:01
US30303M1027 USD 317,31 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:03:58
CA05156X8843 USD 8,59 90 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:02:08
US3696041033 USD 13,23 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:02:09
US3696041033 USD 13,23 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:02:09
US3696041033 USD 13,23 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:02:10
US3696041033 USD 13,23 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:02:11
US3696041033 USD 13,23 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:02:37
US3696041033 USD 13,21 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:02:38
US3696041033 USD 13,21 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:02:39
US3696041033 USD 13,21 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:02:39
US3696041033 USD 13,21 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:02:40
US3696041033 USD 13,21 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:01:07
US30303M1027 USD 318,72 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:01:17
US30231G1022 USD 60,79 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:01:18
US0605051046 USD 41,19 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
14:01:20
US30303M1027 USD 318,79 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:59:28
US30303M1027 USD 319,06 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:59:54
US30303M1027 USD 319,07 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:58:29
US3696041033 USD 13,24 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:58:29
US3696041033 USD 13,24 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:58:30
US3696041033 USD 13,24 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:58:30
US3696041033 USD 13,24 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:58:34
US30303M1027 USD 319,16 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:57:39
US3453708600 USD 11,53 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:57:40
US3453708600 USD 11,53 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:57:40
US3453708600 USD 11,53 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:57:41
US3453708600 USD 11,53 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:57:46
US3696041033 USD 13,26 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:57:47
US3696041033 USD 13,26 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:57:48
US3696041033 USD 13,26 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:57:49
US3696041033 USD 13,26 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:56:40
US3453708600 USD 11,53 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:56:41
US3453708600 USD 11,53 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:56:41
US3453708600 USD 11,53 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:56:42
US3453708600 USD 11,53 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:55:11
US30303M1027 USD 318,98 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:55:20
US88688T1007 USD 16,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:55:21
US88688T1007 USD 16,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:55:24
US30303M1027 USD 319,02 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:55:26
US88688T1007 USD 16,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:55:27
US30303M1027 USD 319,02 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:55:27
US88688T1007 USD 16,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:55:30
US88688T1007 USD 16,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:55:31
US88688T1007 USD 16,61 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:55:35
US88688T1007 USD 16,63 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:55:36
US88688T1007 USD 16,63 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:55:38
US88688T1007 USD 16,64 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:55:38
US88688T1007 USD 16,64 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:55:41
US88688T1007 USD 16,64 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:55:42
US88688T1007 USD 16,64 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:55:45
US88688T1007 USD 16,65 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:55:46
US88688T1007 USD 16,62 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:55:59
US88688T1007 USD 16,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:56:01
US88688T1007 USD 16,6 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:53:07
US30303M1027 USD 319,29 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:53:20
US30303M1027 USD 319,35 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:53:30
US30303M1027 USD 319,04 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:53:36
US30303M1027 USD 319,11 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:53:49
US30303M1027 USD 319,21 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:53:56
US30303M1027 USD 319,31 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:51:02
US30303M1027 USD 319,31 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:51:13
US30303M1027 USD 319,49 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:51:21
US30303M1027 USD 319,56 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:51:45
US30303M1027 USD 319,28 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:51:56
US30303M1027 USD 319,25 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:50:24
US30303M1027 USD 319,64 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:50:29
US30303M1027 USD 319,5 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:49:17
US30303M1027 USD 319,81 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:49:46
US30303M1027 USD 319,65 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:49:50
US30303M1027 USD 319,65 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:48:01
US0378331005 USD 130,25 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:48:13
US0378331005 USD 130,37 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:48:17
US0378331005 USD 130,33 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:48:21
US0378331005 USD 130,36 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:48:24
US0378331005 USD 130,32 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:46:59
US0378331005 USD 130,29 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:47:07
US0378331005 USD 130,23 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:47:17
US0378331005 USD 130,25 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:47:24
US0378331005 USD 130,29 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:47:28
US0378331005 USD 130,33 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:47:40
US0378331005 USD 130,28 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:47:55
US0378331005 USD 130,27 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:46:08
US0378331005 USD 130,33 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:46:18
US0378331005 USD 130,37 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:46:30
US0378331005 USD 130,34 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:46:36
US0378331005 USD 130,29 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:46:43
US0378331005 USD 130,25 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:46:54
US0378331005 USD 130,34 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:45:15
US0640581007 USD 50,4 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:44:08
US0640581007 USD 50,34 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:44:30
US0640581007 USD 50,36 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
16:35:02
FX OTC OPTIONS1720450 USD 5.372 3.035.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Μαϊ 2021
16:34:40
FX OTC OPTIONS1720449 USD 6.110 2.971.250 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Μαϊ 2021
13:43:47
US0640581007 USD 50,39 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:41:29
US0605051046 USD 40,93 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:41:57
US0605051046 USD 40,95 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:39:06
US0378331005 USD 129,96 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:36:01
US0378331005 USD 129,53 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:36:07
US0378331005 USD 129,6 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:36:12
US0378331005 USD 129,52 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:36:18
US0378331005 USD 129,5 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:36:27
US0378331005 USD 129,49 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:36:32
US0378331005 USD 129,56 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:36:35
US0378331005 USD 129,6 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:36:38
US0378331005 USD 129,56 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:35:37
US0378331005 USD 129,62 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:35:42
US0378331005 USD 129,65 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:35:48
US0378331005 USD 129,54 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:35:55
US0378331005 USD 129,56 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:34:06
US0378331005 USD 129,8 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:34:13
US0378331005 USD 129,85 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:34:19
US0378331005 USD 129,92 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:34:24
US0378331005 USD 129,97 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:34:35
US0378331005 USD 129,87 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:34:43
US0378331005 USD 129,92 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:33:08
US0378331005 USD 129,76 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:33:25
US0378331005 USD 129,69 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:33:32
US0378331005 USD 129,62 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:33:52
US0378331005 USD 129,66 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:33:56
US0378331005 USD 129,73 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:32:16
US3453708600 USD 11,49 4 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:32:40
US0378331005 USD 129,72 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
13:32:55
US0378331005 USD 129,71 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
5 Μαϊ 2021
15:51:22
GR0124034688 EUR 121,609 34.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
15:50:22
GR0118017657 EUR 113,029 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2021
14:30:38
GR0118017657 EUR 113,21 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2021
14:30:16
GR0118017657 EUR 113,21 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
15:40:05
GR0124034688 EUR 121,65 166.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
15:28:19
GRC813119AD1 EUR 100,2567 45.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
15:25:01
GRC1441197B3 EUR 93,5076 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
15:24:05
GRC1441197B3 EUR 93,75 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
15:22:07
GRC4951193D4 EUR 99,12 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
15:40:32
XS2056730679 EUR 109,05 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
12:03:47
EURUSD FWD 20210809 USD 1,1802 250.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Μαϊ 2021
11:50:30
EURUSD FWD 20210528 USD 1,1609 51.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Μαϊ 2021
11:50:06
EURUSD FWD 20210528 USD 1,174 33.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Μαϊ 2021
14:22:29
XS2314265237 EUR 104,37 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
14:09:27
GR0118019679 EUR 108,74 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
14:09:05
GR0118019679 EUR 108,74 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
14:06:13
GR0000208141 EUR 100,1 22.876.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
14:05:48
GR0000208141 EUR 100,1 10.457.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
14:04:15
GR0000208141 EUR 100,1 33.333.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2021
10:10:43
XS2338193019 EUR 99,413 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2021
13:14:58
XS2338193019 EUR 99,413 1.600.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2021
13:20:46
XS2338193019 EUR 99,413 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2021
12:25:28
GR0124034688 EUR 121,7 139.187 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
13:55:59
XS2018638648 EUR 109,25 11.766.438 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
11:25:36
GR0138015814 EUR 146,55 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
11:25:34
GR0138015814 EUR 146,55 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2021
10:33:03
XS2338193019 EUR 99,413 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2021
11:59:53
XS2338193019 EUR 99,413 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
13:02:09
EURGBPFXRS226381 GBP 0,864 12.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Απρ 2021
11:49:22
XS2157183950 EUR 123,7 795.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2021
09:50:09
XS2338193019 EUR 99,413 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2021
09:53:57
US465410CD85 EUR 99,673 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
12:38:19
BTB FLEXIBLE FORWARDS173089 USD 1,199 419.200 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Απρ 2021
10:33:07
XS2338193019 EUR 99,413 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2021
13:10:47
XS2338193019 EUR 99,413 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2021
13:38:33
XS2338193019 EUR 99,413 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2021
13:35:03
XS2338193019 EUR 99,413 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2021
13:26:14
XS2338193019 EUR 99,413 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2021
13:26:48
XS2338193019 EUR 99,413 800.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2021
10:33:06
XS2338193019 EUR 99,413 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2021
10:33:05
XS2338193019 EUR 99,413 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2021
13:13:06
XS2338193019 EUR 99,413 1.400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
12:39:23
GR0138015814 EUR 146,8 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2021
15:02:36
GR0002217835 EUR 100,16 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2021
15:02:16
GR0002217835 EUR 100,16 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2021
15:01:21
GR0002217835 EUR 100,16 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2021
15:00:50
GR0002217835 EUR 100,16 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2021
15:01:52
GR0002217835 EUR 100,16 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2021
15:01:36
GR0002217835 EUR 100,16 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2021
15:01:04
GR0002217835 EUR 100,16 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2021
15:00:38
GR0002217835 EUR 100,16 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2021
15:00:25
GR0002217835 EUR 100,16 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2021
15:00:13
GR0002217835 EUR 100,16 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2021
14:59:55
GR0002217835 EUR 100,16 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2021
14:59:41
GR0002217835 EUR 100,16 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2021
14:59:29
GR0002217835 EUR 100,16 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2021
14:59:13
GR0002217835 EUR 100,16 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2021
14:59:01
GR0002217835 EUR 100,16 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2021
14:58:47
GR0002217835 EUR 100,16 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2021
14:58:33
GR0002217835 EUR 100,16 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2021
14:58:19
GR0002217835 EUR 100,16 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
10:17:15
GR0128016731 EUR 108,25 550.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
12:22:23
GR0124037715 EUR 97,9 16.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
12:22:11
GR0124037715 EUR 97,851 16.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
11:59:02
GR0124037715 EUR 97,65 4.891.849 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
09:07:18
EURUSD FWD 20210722 USD 1,1535 10.130 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Απρ 2021
10:10:46
XS2338193019 EUR 99,413 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2021
10:10:44
XS2338193019 EUR 99,413 103.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2021
10:10:44
XS2338193019 EUR 99,413 103.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2021
10:10:45
XS2338193019 EUR 99,413 154.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2021
10:10:45
XS2338193019 EUR 99,413 144.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
11:26:52
GR0118019679 EUR 108,74 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
11:26:52
GR0118019679 EUR 108,74 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
08:39:22
EURAUD SWAP 20210519 AUD 1,5523 5.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Απρ 2021
10:10:40
XS2338193019 EUR 99,413 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2021
10:10:42
XS2338193019 EUR 99,413 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2021
12:25:28
US71654QBX97 EUR 81 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2021
10:33:06
XS2338193019 EUR 99,413 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2021
10:33:03
XS2338193019 EUR 99,413 134.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2021
10:33:02
XS2338193019 EUR 99,413 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2021
10:33:03
XS2338193019 EUR 99,413 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2021
10:33:04
XS2338193019 EUR 99,413 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2021
10:33:04
XS2338193019 EUR 99,413 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2021
10:33:04
XS2338193019 EUR 99,413 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2021
10:10:45
XS2338193019 EUR 99,413 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2021
10:10:46
XS2338193019 EUR 99,413 131.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2021
07:20:24
EURUSD FWD 20210630 USD 1,2006 500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Μαϊ 2021
06:44:37
EURUSD FWD 20210630 USD 1,2021 500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Μαϊ 2021
06:10:46
EURUSD FWD 20210630 USD 1,2026 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Μαϊ 2021
06:03:30
EURUSD FWD 20210630 USD 1,2028 2.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Μαϊ 2021
19:50:29
US0640581007 USD 50,37 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:50:31
US0640581007 USD 50,37 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:50:32
US0640581007 USD 50,38 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:47:24
US0640581007 USD 50,31 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:46:10
US0640581007 USD 50,29 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:45:13
US0640581007 USD 50,3 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:44:05
US0640581007 USD 50,34 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:43:53
US0640581007 USD 50,35 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:34:02
US68389X1054 USD 78,44 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:34:03
US68389X1054 USD 78,44 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:34:04
US68389X1054 USD 78,44 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:34:04
US68389X1054 USD 78,44 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:34:05
US68389X1054 USD 78,44 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:34:05
US68389X1054 USD 78,43 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:34:06
US90184L1026 USD 54,06 110 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:34:07
US90184L1026 USD 54,06 110 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:34:07
US90184L1026 USD 54,06 110 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:34:08
US00165C1045 USD 9,33 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:34:09
US00165C1045 USD 9,33 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:34:09
US0640581007 USD 50,4 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:34:09
US00165C1045 USD 9,33 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:34:10
US00165C1045 USD 9,33 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:34:10
US00165C1045 USD 9,33 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:34:57
US67066G1040 USD 571,57 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:32:42
US00165C1045 USD 9,32 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:32:43
US00165C1045 USD 9,32 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:32:44
US00165C1045 USD 9,32 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:32:44
US00165C1045 USD 9,32 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:32:44
US00165C1045 USD 9,32 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:31:05
US68389X1054 USD 78,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:31:05
US68389X1054 USD 78,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:31:05
US68389X1054 USD 78,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:31:09
US68389X1054 USD 78,38 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:31:09
US68389X1054 USD 78,38 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:31:09
US68389X1054 USD 78,38 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:31:10
US68389X1054 USD 78,38 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:31:10
US68389X1054 USD 78,38 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:31:10
US68389X1054 USD 78,38 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:31:53
US0640581007 USD 50,36 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:30:02
US68389X1054 USD 78,48 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:30:04
US68389X1054 USD 78,48 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:30:04
US68389X1054 USD 78,48 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:30:59
US68389X1054 USD 78,4 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:28:58
US68389X1054 USD 78,44 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:28:58
US68389X1054 USD 78,44 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:28:58
US68389X1054 USD 78,44 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:27:04
US90184L1026 USD 53,88 110 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:26:05
US9497461015 USD 45,5 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:26:06
US0605051046 USD 40,89 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:24:14
US68389X1054 USD 78,54 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:24:16
US68389X1054 USD 78,54 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:24:17
US68389X1054 USD 78,54 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:23:50
US68389X1054 USD 78,51 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:18:19
US9694571004 USD 24,58 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:18:19
US9694571004 USD 24,58 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:18:19
US9694571004 USD 24,58 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:18:19
US9694571004 USD 24,58 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:18:19
US9694571004 USD 24,58 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:15:04
US0605051046 USD 40,86 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:13:27
US9497461015 USD 45,43 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:11:28
US90184L1026 USD 54,05 110 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:11:29
US90184L1026 USD 54,06 110 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:11:29
US90184L1026 USD 54,06 110 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:11:30
US90184L1026 USD 54,05 110 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:10:49
US49456B1017 USD 17,18 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:10:51
US49456B1017 USD 17,18 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:10:52
US49456B1017 USD 17,18 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:05:16
US49456B1017 USD 17,18 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:05:18
US49456B1017 USD 17,18 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:05:19
US49456B1017 USD 17,18 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:02:05
US00165C1045 USD 9,27 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:02:06
US00165C1045 USD 9,27 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:02:06
US00165C1045 USD 9,27 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:02:07
US00165C1045 USD 9,27 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:02:07
US00165C1045 USD 9,27 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:01:00
US30303M1027 USD 315,72 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:01:34
US83304A1060 USD 54,1 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:01:36
US83304A1060 USD 54,14 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:01:36
US83304A1060 USD 54,14 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:01:54
US00165C1045 USD 9,26 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:01:54
US00165C1045 USD 9,26 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:01:54
US00165C1045 USD 9,26 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:01:55
US00165C1045 USD 9,27 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:01:56
US00165C1045 USD 9,27 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:00:04
US67066G1040 USD 571,5 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:00:16
US30303M1027 USD 315,68 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:00:43
US83304A1060 USD 54,09 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:00:47
US83304A1060 USD 54,09 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
19:00:48
US83304A1060 USD 54,09 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:58:58
US9694571004 USD 24,62 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:58:38
US9694571004 USD 24,64 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:58:38
US9694571004 USD 24,64 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:58:38
US9694571004 USD 24,64 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:58:38
US9694571004 USD 24,64 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:58:38
US9694571004 USD 24,64 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:58:45
US9694571004 USD 24,64 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:58:45
US9694571004 USD 24,64 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:58:46
US9694571004 USD 24,64 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:58:46
US9694571004 USD 24,64 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:58:46
US9694571004 USD 24,64 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:56:03
US9694571004 USD 24,68 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:55:48
US68389X1054 USD 78,3 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:55:56
US68389X1054 USD 78,31 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:51:06
US90184L1026 USD 54,15 110 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:51:48
US9694571004 USD 24,69 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:51:50
US9694571004 USD 24,69 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:51:54
US90184L1026 USD 54,17 110 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:50:47
PA1436583006 USD 26,58 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:49:00
US90184L1026 USD 54,11 110 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:49:01
US90184L1026 USD 54,11 110 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:49:02
US90184L1026 USD 54,11 110 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:49:36
US90184L1026 USD 54,13 110 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:49:38
US90184L1026 USD 54,15 110 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:49:38
US90184L1026 USD 54,15 110 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:49:39
US0937121079 USD 23,07 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:46:09
US68389X1054 USD 78,34 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:46:10
US68389X1054 USD 78,33 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:46:10
US68389X1054 USD 78,33 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:46:53
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:46:54
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:46:55
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:38:21
US68389X1054 USD 78,27 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:38:27
US68389X1054 USD 78,28 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:38:51
US88160R1014 USD 665,56 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:37:14
US4404521001 USD 47,12 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:37:15
US4404521001 USD 47,12 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:37:16
US4404521001 USD 47,12 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:37:18
US68389X1054 USD 78,3 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:37:22
US4404521001 USD 47,12 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:37:23
US4404521001 USD 47,12 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:37:25
US68389X1054 USD 78,29 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:37:49
US88160R1014 USD 664,63 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:35:16
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:34:27
US68389X1054 USD 78,38 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:34:51
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:33:49
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:33:50
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:33:50
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:33:51
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:32:07
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:32:08
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:32:09
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:32:09
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:32:28
US72352L1061 USD 61,02 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:31:16
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:31:17
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:31:17
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:31:18
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:31:21
US72352L1061 USD 60,99 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:28:31
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:28:31
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:28:31
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:28:31
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:28:48
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:28:48
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:28:48
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:28:49
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:27:09
US30303M1027 USD 314,51 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:27:10
US0378331005 USD 127,2 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:27:17
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:27:18
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:27:39
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:27:41
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:27:41
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:27:42
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:26:08
US30303M1027 USD 314,44 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:26:31
US0378331005 USD 127,12 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:25:03
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:25:04
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:24:15
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:24:28
US0378331005 USD 127,28 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:24:43
US1491231015 USD 233,67 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:24:44
US0378331005 USD 127,3 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:23:25
US68389X1054 USD 78,34 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:23:26
US9694571004 USD 24,69 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:23:54
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:22:28
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:21:32
US68389X1054 USD 78,33 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:21:37
US15135B1017 USD 63,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:21:43
US1491231015 USD 233,63 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:20:55
US15135B1017 USD 63,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:20:55
US15135B1017 USD 63,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:19:22
US15135B1017 USD 63,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:19:23
US15135B1017 USD 63,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:19:23
US15135B1017 USD 63,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:19:26
US3453708600 USD 11,44 4 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:18:46
US15135B1017 USD 63,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:18:46
US15135B1017 USD 63,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:18:46
US15135B1017 USD 63,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:17:03
US4404521001 USD 47,18 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:17:04
US4404521001 USD 47,18 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:16:08
US9694571004 USD 24,71 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:16:09
US9694571004 USD 24,71 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:16:10
US9694571004 USD 24,71 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:16:10
US9694571004 USD 24,71 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:16:40
US15135B1017 USD 63,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:16:41
US15135B1017 USD 63,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:16:55
US15135B1017 USD 63,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:16:55
US15135B1017 USD 63,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:16:56
US15135B1017 USD 63,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:15:09
CA05156X8843 USD 8,64 90 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:14:10
US83304A1060 USD 53,27 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:14:10
US83304A1060 USD 53,27 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:14:39
US4404521001 USD 47,18 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:14:40
US4404521001 USD 47,18 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:14:41
US4404521001 USD 47,18 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:14:46
US15135B1017 USD 63,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:14:47
US15135B1017 USD 63,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:13:36
US83304A1060 USD 53,28 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:13:36
US83304A1060 USD 53,28 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:13:36
US83304A1060 USD 53,28 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:13:36
US83304A1060 USD 53,28 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:13:36
US83304A1060 USD 53,28 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:11:00
US30303M1027 USD 314,21 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:11:20
US83304A1060 USD 53,21 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:11:21
US83304A1060 USD 53,21 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:11:22
US83304A1060 USD 53,21 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:11:22
US83304A1060 USD 53,21 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:11:23
US83304A1060 USD 53,21 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:11:23
US83304A1060 USD 53,21 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:11:23
US83304A1060 USD 53,21 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:11:27
US83304A1060 USD 53,17 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:11:27
US83304A1060 USD 53,17 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:11:27
US83304A1060 USD 53,17 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:10:07
US30303M1027 USD 314,07 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:10:19
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:10:20
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:10:20
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:10:21
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:10:21
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:10:35
US9694571004 USD 24,71 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:10:36
US9694571004 USD 24,71 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:10:37
US9694571004 USD 24,71 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:08:10
US30303M1027 USD 314,04 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:08:21
US30303M1027 USD 313,88 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:08:28
US9694571004 USD 24,67 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:08:28
US9694571004 USD 24,67 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:08:34
US30303M1027 USD 313,87 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:08:38
US9694571004 USD 24,68 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:08:39
US9694571004 USD 24,69 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:08:40
US9694571004 USD 24,69 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:08:42
US9694571004 USD 24,69 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:08:42
US9694571004 USD 24,7 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:07:06
US83304A1060 USD 53,32 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:07:08
US83304A1060 USD 53,32 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:07:08
US83304A1060 USD 53,34 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:07:48
US9694571004 USD 24,71 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:07:49
US83304A1060 USD 53,36 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:07:52
US83304A1060 USD 53,35 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:07:52
US83304A1060 USD 53,35 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:06:01
US30303M1027 USD 314 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:06:05
US30303M1027 USD 314 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:06:31
US30303M1027 USD 313,96 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:06:47
US9694571004 USD 24,73 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:06:48
US9694571004 USD 24,73 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:05:09
US30303M1027 USD 314,28 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:05:09
US00165C1045 USD 9,17 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:05:10
US00165C1045 USD 9,17 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:05:11
US83304A1060 USD 53,41 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:05:11
US83304A1060 USD 53,41 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:05:11
US83304A1060 USD 53,41 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:05:11
US83304A1060 USD 53,41 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:05:11
US83304A1060 USD 53,41 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:05:11
US83304A1060 USD 53,41 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:05:11
US83304A1060 USD 53,41 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:05:11
US00165C1045 USD 9,18 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:05:13
US30303M1027 USD 314,3 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:03:59
US30303M1027 USD 314,08 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:04:05
US00165C1045 USD 9,15 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:04:07
US00165C1045 USD 9,15 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:04:09
US00165C1045 USD 9,15 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:04:11
US30303M1027 USD 314,06 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:02:22
US9694571004 USD 24,72 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:02:23
US9694571004 USD 24,72 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:02:31
US00165C1045 USD 9,15 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:02:32
US00165C1045 USD 9,15 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:02:32
US00165C1045 USD 9,15 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:01:57
US00165C1045 USD 9,15 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:01:58
US00165C1045 USD 9,15 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
18:01:59
US00165C1045 USD 9,15 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:59:05
US68389X1054 USD 78,24 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:59:08
US68389X1054 USD 78,24 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:59:28
US9694571004 USD 24,72 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:59:30
US9694571004 USD 24,72 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:58:41
US83304A1060 USD 53,22 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:56:49
US00165C1045 USD 9,2 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:56:50
US00165C1045 USD 9,19 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:56:51
US00165C1045 USD 9,19 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:56:52
US00165C1045 USD 9,19 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:56:52
US00165C1045 USD 9,19 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:56:54
US83304A1060 USD 53,35 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:56:55
US83304A1060 USD 53,35 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:56:55
US83304A1060 USD 53,35 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:56:56
US83304A1060 USD 53,35 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:56:56
US83304A1060 USD 53,35 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:56:56
US83304A1060 USD 53,35 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:56:57
US83304A1060 USD 53,35 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:51:11
US83304A1060 USD 53,38 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:51:11
US83304A1060 USD 53,38 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:48:29
US83304A1060 USD 53,55 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:48:42
US83304A1060 USD 53,55 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:48:44
US83304A1060 USD 53,54 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:48:45
US83304A1060 USD 53,54 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:47:14
US68389X1054 USD 78,23 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:47:16
US68389X1054 USD 78,23 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:46:11
US83304A1060 USD 53,62 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:46:27
US83304A1060 USD 53,54 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:45:05
US83304A1060 USD 53,56 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:45:05
US83304A1060 USD 53,56 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:44:10
US68389X1054 USD 78,29 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:44:11
US68389X1054 USD 78,3 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:44:11
US68389X1054 USD 78,29 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:44:14
US83304A1060 USD 53,54 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:44:16
US83304A1060 USD 53,55 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:44:29
US00165C1045 USD 9,18 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:44:30
US00165C1045 USD 9,18 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:44:31
US00165C1045 USD 9,18 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:44:31
US00165C1045 USD 9,18 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:44:31
US00165C1045 USD 9,18 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:38:41
US4404521001 USD 47,21 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:38:42
US4404521001 USD 47,2 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:38:42
US4404521001 USD 47,2 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:38:50
US68389X1054 USD 78,25 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:38:54
US68389X1054 USD 78,25 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:37:39
US68389X1054 USD 78,27 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:37:58
US9694571004 USD 24,73 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:37:58
US9694571004 USD 24,73 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:36:40
US68389X1054 USD 78,27 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:36:48
US83304A1060 USD 53,77 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:36:49
US83304A1060 USD 53,77 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:35:25
US2473617023 USD 44,35 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:33:03
US6541061031 USD 131,25 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:33:21
US4404521001 USD 47,16 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:33:21
US4404521001 USD 47,16 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:33:21
US4404521001 USD 47,16 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:33:31
US4404521001 USD 47,17 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:33:31
US4404521001 USD 47,16 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:33:31
US4404521001 USD 47,17 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:33:31
US4404521001 USD 47,17 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:33:31
US4404521001 USD 47,16 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:33:43
US4404521001 USD 47,17 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:33:44
US4404521001 USD 47,17 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:33:45
US4404521001 USD 47,17 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:33:49
US9694571004 USD 24,79 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:33:49
US9694571004 USD 24,79 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:33:51
US68389X1054 USD 78,24 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:32:45
NL0009538784 USD 189,7 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:26:41
US68389X1054 USD 78,28 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:26:41
US68389X1054 USD 78,28 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:26:48
US4404521001 USD 47,22 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:26:49
US4404521001 USD 47,22 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:26:49
US4404521001 USD 47,22 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:26:50
US4404521001 USD 47,22 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:26:50
US4404521001 USD 47,22 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:24:59
US4404521001 USD 47,23 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:24:59
US4404521001 USD 47,23 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:25:00
US4404521001 USD 47,23 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:24:32
US15135B1017 USD 63,96 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:24:32
US15135B1017 USD 63,96 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:24:54
US00165C1045 USD 9,19 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:24:56
US00165C1045 USD 9,19 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:23:02
US15135B1017 USD 64 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:23:03
US15135B1017 USD 64 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:22:14
US4404521001 USD 47,2 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:22:14
US4404521001 USD 47,19 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:22:44
US0378331005 USD 127,09 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:20:58
US68389X1054 USD 78,39 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:20:58
US68389X1054 USD 78,39 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:20:26
US4404521001 USD 47,26 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:20:27
US4404521001 USD 47,26 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:20:49
US00165C1045 USD 9,15 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:20:50
US00165C1045 USD 9,15 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:15:22
US4404521001 USD 47,28 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:15:22
US4404521001 USD 47,28 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:15:22
US4404521001 USD 47,27 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:15:22
US4404521001 USD 47,27 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:14:55
US30303M1027 USD 314,73 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:10:24
US15135B1017 USD 63,95 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:10:28
US15135B1017 USD 63,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:10:28
US15135B1017 USD 63,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:09:41
US90184L1026 USD 53,65 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:09:45
US90184L1026 USD 53,65 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:09:45
US15135B1017 USD 63,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:09:47
US15135B1017 USD 63,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:09:47
US15135B1017 USD 63,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:08:01
US00165C1045 USD 9,18 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:08:03
US00165C1045 USD 9,18 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:08:04
US00165C1045 USD 9,18 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:08:05
US00165C1045 USD 9,18 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:08:06
US00165C1045 USD 9,17 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:08:08
US00165C1045 USD 9,17 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:08:18
US4404521001 USD 47,12 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:08:19
US4404521001 USD 47,12 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:08:20
US4404521001 USD 47,12 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:07:15
US4404521001 USD 47,09 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:07:15
US4404521001 USD 47,09 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:07:15
US4404521001 USD 47,09 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:07:15
US4404521001 USD 47,09 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:07:54
US4404521001 USD 47,13 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:06:07
US4404521001 USD 47,12 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:06:07
US4404521001 USD 47,12 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:06:07
US4404521001 USD 47,12 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:05:07
US83304A1060 USD 53,73 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:05:07
US83304A1060 USD 53,73 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:05:07
US83304A1060 USD 53,73 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:05:08
US68389X1054 USD 78,18 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:05:08
US68389X1054 USD 78,18 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:05:43
US4404521001 USD 47,17 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:05:44
US4404521001 USD 47,17 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:05:45
US4404521001 USD 47,16 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:05:45
US4404521001 USD 47,16 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:05:45
US4404521001 USD 47,16 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:05:45
US4404521001 USD 47,16 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:05:46
US4404521001 USD 47,17 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:59:58
US30303M1027 USD 313,8 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
17:00:58
US30303M1027 USD 313,89 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:58:05
US83304A1060 USD 53,64 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:58:06
US83304A1060 USD 53,64 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:58:07
US83304A1060 USD 53,64 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:58:29
US9694571004 USD 24,71 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:58:30
US68389X1054 USD 78,14 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:58:40
US4404521001 USD 47,3 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:58:41
US4404521001 USD 47,3 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:58:51
US4404521001 USD 47,3 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:58:54
US68389X1054 USD 78,14 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:57:09
US68389X1054 USD 78,21 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:57:30
US90184L1026 USD 53,57 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:57:31
US00165C1045 USD 9,1 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:57:34
US00165C1045 USD 9,1 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:57:34
US00165C1045 USD 9,1 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:57:35
US00165C1045 USD 9,1 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:57:36
US00165C1045 USD 9,1 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:57:39
US90184L1026 USD 53,56 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:55:31
US0378331005 USD 126,92 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:55:42
US9694571004 USD 24,71 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:55:44
US68389X1054 USD 78,18 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:54:51
US68389X1054 USD 78,22 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:54:51
US68389X1054 USD 78,22 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:52:09
US4404521001 USD 47,29 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:52:11
US4404521001 USD 47,3 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:52:14
US68389X1054 USD 78,13 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:52:27
US30303M1027 USD 314,51 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:52:36
US68389X1054 USD 78,17 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:49:44
US9694571004 USD 24,68 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:49:44
US9694571004 USD 24,68 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:48:24
US88034P1093 USD 16,49 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:48:25
US88034P1093 USD 16,49 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:48:39
US68389X1054 USD 78,12 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:48:59
US30303M1027 USD 314,16 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:44:57
US30303M1027 USD 314,1 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:44:59
US68389X1054 USD 78,14 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:45:12
US9694571004 USD 24,72 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:45:12
US9694571004 USD 24,72 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:45:12
US9694571004 USD 24,72 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:45:19
US9694571004 USD 24,73 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:45:20
US9694571004 USD 24,73 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:44:31
US88034P1093 USD 16,48 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:44:31
US88034P1093 USD 16,48 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:44:43
US4404521001 USD 47,29 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:44:43
US4404521001 USD 47,29 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:44:50
US88034P1093 USD 16,49 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:44:51
US88034P1093 USD 16,49 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:43:24
US88034P1093 USD 16,48 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:43:25
US88034P1093 USD 16,48 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:41:58
US9694571004 USD 24,76 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:41:59
US9694571004 USD 24,76 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:41:59
US9694571004 USD 24,76 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:42:03
US30303M1027 USD 314,25 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:42:37
US30303M1027 USD 314,33 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:41:04
US9694571004 USD 24,78 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:41:04
US9694571004 USD 24,78 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:41:06
US9694571004 USD 24,78 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:41:08
US4404521001 USD 47,32 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:41:10
US4404521001 USD 47,32 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:41:10
US4404521001 USD 47,31 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:41:20
US30303M1027 USD 314,55 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:41:31
US30303M1027 USD 314,63 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:41:41
US9694571004 USD 24,74 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:41:41
US9694571004 USD 24,74 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:41:41
US9694571004 USD 24,74 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:41:42
US30303M1027 USD 314,49 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:40:05
US30303M1027 USD 314,68 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:40:17
US30303M1027 USD 314,6 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:40:18
US88034P1093 USD 16,5 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:40:19
US88034P1093 USD 16,5 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:40:25
US30303M1027 USD 314,41 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:40:47
US9694571004 USD 24,77 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:40:47
US9694571004 USD 24,77 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:40:47
US9694571004 USD 24,77 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:40:55
US4404521001 USD 47,3 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:40:56
US4404521001 USD 47,3 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:40:56
US4404521001 USD 47,3 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:40:57
US4404521001 USD 47,3 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:35:05
US4404521001 USD 47,31 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:35:06
US4404521001 USD 47,31 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:35:06
US4404521001 USD 47,31 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:35:07
US4404521001 USD 47,3 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:35:09
US88034P1093 USD 16,5 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:35:10
US88034P1093 USD 16,5 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:35:12
US88034P1093 USD 16,51 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:35:13
US88034P1093 USD 16,51 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:35:16
US4404521001 USD 47,31 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:35:17
US4404521001 USD 47,31 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:35:17
US4404521001 USD 47,31 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:35:18
US4404521001 USD 47,31 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:35:30
US9694571004 USD 24,76 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:35:33
US9694571004 USD 24,76 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:35:34
US9694571004 USD 24,76 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:35:46
US4404521001 USD 47,29 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:35:46
US4404521001 USD 47,29 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:35:46
US4404521001 USD 47,29 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:35:46
US4404521001 USD 47,29 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:35:54
US4404521001 USD 47,29 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:35:55
US4404521001 USD 47,29 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:35:55
US4404521001 USD 47,29 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:35:56
US4404521001 USD 47,29 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:34:25
US4404521001 USD 47,27 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:34:40
US4404521001 USD 47,29 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:34:40
US4404521001 USD 47,29 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:34:41
US4404521001 USD 47,29 130 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:34:46
US88034P1093 USD 16,5 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:34:47
US88034P1093 USD 16,5 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:33:37
US9694571004 USD 24,81 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:33:37
US9694571004 USD 24,81 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:33:37
US9694571004 USD 24,81 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:32:02
US68389X1054 USD 78,25 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:32:04
US68389X1054 USD 78,25 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:32:04
US68389X1054 USD 78,25 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:32:17
US9694571004 USD 24,85 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:32:18
US9694571004 USD 24,85 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:32:18
US9694571004 USD 24,85 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:31:34
US88034P1093 USD 16,53 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:31:36
US88034P1093 USD 16,53 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:31:36
US88034P1093 USD 16,53 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:31:48
US68389X1054 USD 78,24 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:31:49
US68389X1054 USD 78,24 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:31:50
US68389X1054 USD 78,24 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:31:50
US30303M1027 USD 314,43 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:31:55
US30303M1027 USD 314,88 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:30:21
US0605051046 USD 40,88 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:30:43
US30303M1027 USD 314,34 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:30:53
US30303M1027 USD 314,46 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:29:38
US30303M1027 USD 314,35 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:29:42
US30303M1027 USD 314,37 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:29:56
US88579Y1010 USD 199,39 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:28:56
US9694571004 USD 24,84 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:28:56
US9694571004 USD 24,84 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:28:56
US9694571004 USD 24,84 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:26:27
US9694571004 USD 24,88 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:26:29
US9694571004 USD 24,88 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:26:38
US9694571004 USD 24,88 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:24:59
US88034P1093 USD 16,53 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:25:00
US88034P1093 USD 16,53 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:25:01
US88034P1093 USD 16,53 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:25:38
US9694571004 USD 24,88 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:25:38
US9694571004 USD 24,88 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:25:38
US9694571004 USD 24,88 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:24:40
US15135B1017 USD 63,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:24:40
US15135B1017 USD 63,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:24:40
US15135B1017 USD 63,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:24:40
US15135B1017 USD 63,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:23:01
US9694571004 USD 24,91 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:23:01
US9694571004 USD 24,91 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:23:02
US9694571004 USD 24,91 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:23:17
US15135B1017 USD 63,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:23:17
US15135B1017 USD 63,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:23:21
US15135B1017 USD 63,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:23:22
US15135B1017 USD 63,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:23:26
US9694571004 USD 24,92 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:23:27
US9694571004 USD 24,92 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:23:27
US9694571004 USD 24,92 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:21:59
US15135B1017 USD 63,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:22:00
US15135B1017 USD 63,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:22:01
US15135B1017 USD 63,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:22:20
US15135B1017 USD 63,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:22:20
US15135B1017 USD 63,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:22:20
US15135B1017 USD 63,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:22:30
US15135B1017 USD 63,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:22:30
US15135B1017 USD 63,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:22:31
US15135B1017 USD 63,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:22:31
US15135B1017 USD 63,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:22:56
US15135B1017 USD 63,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:22:56
US15135B1017 USD 63,81 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:22:56
US15135B1017 USD 63,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:22:56
US15135B1017 USD 63,81 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:23:00
US9694571004 USD 24,91 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:21:01
US9029733048 USD 60,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:21:01
US9029733048 USD 60,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:21:03
US9029733048 USD 60,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:21:15
US9694571004 USD 24,9 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:21:15
US9694571004 USD 24,9 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:21:18
US9694571004 USD 24,89 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:21:29
US9694571004 USD 24,9 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:21:30
US9694571004 USD 24,9 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:21:31
US9694571004 USD 24,9 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:21:31
US9694571004 USD 24,9 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:21:35
US9029733048 USD 60,33 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:21:35
US9029733048 USD 60,33 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:21:35
US9029733048 USD 60,32 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:20:09
US90184L1026 USD 53,29 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:20:22
US9694571004 USD 24,92 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:20:22
US9694571004 USD 24,92 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:20:22
US9694571004 USD 24,92 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:20:35
US9694571004 USD 24,93 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:20:36
US9694571004 USD 24,93 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:20:45
US9694571004 USD 24,92 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:16:43
US90184L1026 USD 53,28 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:16:53
US15135B1017 USD 63,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:16:53
US15135B1017 USD 63,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:15:04
US30303M1027 USD 314,01 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:15:20
US15135B1017 USD 63,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:15:22
US15135B1017 USD 63,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:15:23
US15135B1017 USD 63,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:15:23
US9694571004 USD 24,9 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:15:24
US9694571004 USD 24,9 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:15:31
US9694571004 USD 24,91 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:15:32
US9694571004 USD 24,91 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:15:33
US9694571004 USD 24,91 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:15:36
US15135B1017 USD 63,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:15:37
US15135B1017 USD 63,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:14:36
US30303M1027 USD 314,08 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:13:20
US88034P1093 USD 16,58 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:13:21
US88034P1093 USD 16,58 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:13:22
US88034P1093 USD 16,58 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:13:34
US9694571004 USD 24,9 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:13:35
US9694571004 USD 24,9 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:13:41
US15135B1017 USD 63,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:13:42
US15135B1017 USD 63,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:13:42
US15135B1017 USD 63,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:08:03
US90184L1026 USD 53,27 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:08:07
US90184L1026 USD 53,28 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:08:11
US90184L1026 USD 53,27 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:07:12
US90184L1026 USD 53,25 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:07:13
US90184L1026 USD 53,25 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:07:23
US90184L1026 USD 53,24 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:06:02
US90184L1026 USD 53,3 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:06:50
US9029733048 USD 60,02 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:06:50
US9029733048 USD 60,02 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:06:50
US9029733048 USD 60,02 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:06:50
US9029733048 USD 60,02 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:05:14
US90184L1026 USD 53,26 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:05:35
US90184L1026 USD 53,3 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:05:37
US9029733048 USD 59,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:05:39
US9029733048 USD 59,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:05:40
US9029733048 USD 59,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:05:40
US9029733048 USD 59,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:05:47
US90184L1026 USD 53,29 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:04:38
US68389X1054 USD 77,95 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:03:12
US00165C1045 USD 9,15 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:03:14
US00165C1045 USD 9,15 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:03:15
US00165C1045 USD 9,15 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:03:27
US00165C1045 USD 9,17 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:03:27
US00165C1045 USD 9,16 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:03:28
US00165C1045 USD 9,16 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:03:29
US00165C1045 USD 9,16 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:03:41
US88034P1093 USD 16,53 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:03:42
US88034P1093 USD 16,53 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:03:45
US0378331005 USD 127,02 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:03:46
US88034P1093 USD 16,53 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:03:54
US0378331005 USD 127,05 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:02:31
US68389X1054 USD 77,91 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:02:31
US68389X1054 USD 77,91 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
16:02:32
US0378331005 USD 127,03 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:58:14
US68389X1054 USD 77,88 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:58:16
US68389X1054 USD 77,88 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:57:23
US15135B1017 USD 63,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:57:30
US15135B1017 USD 63,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:57:38
US15135B1017 USD 63,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:57:39
US15135B1017 USD 63,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:57:40
US15135B1017 USD 63,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:57:54
US15135B1017 USD 63,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:57:54
US15135B1017 USD 63,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:57:54
US15135B1017 USD 63,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:53:16
US68389X1054 USD 77,93 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:53:16
US68389X1054 USD 77,93 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:50:11
US00165C1045 USD 9,13 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:50:13
US68389X1054 USD 77,94 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:50:13
US68389X1054 USD 77,94 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:50:23
US68389X1054 USD 77,93 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:50:24
US68389X1054 USD 77,92 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:50:25
US68389X1054 USD 77,92 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:49:39
US9694571004 USD 24,88 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:48:03
US88034P1093 USD 16,54 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:47:21
US0378331005 USD 127,14 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:46:51
US0378331005 USD 127,11 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:45:25
US0378331005 USD 127,12 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:45:36
US0378331005 USD 127,11 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:45:39
US9694571004 USD 24,91 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:45:39
US9694571004 USD 24,91 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:45:39
US9694571004 USD 24,91 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:45:55
US9694571004 USD 24,92 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:45:58
US68389X1054 USD 78,06 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:46:01
US68389X1054 USD 78,06 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:43:04
US79466L3024 USD 214,97 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:43:06
US88034P1093 USD 16,49 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:43:06
US88034P1093 USD 16,49 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:42:06
US9694571004 USD 24,93 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:42:06
US9694571004 USD 24,93 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:42:06
US9694571004 USD 24,93 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:42:17
US88034P1093 USD 16,51 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:42:17
US88034P1093 USD 16,51 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:42:17
US88034P1093 USD 16,52 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:42:27
US88034P1093 USD 16,49 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:42:28
US88034P1093 USD 16,49 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:42:32
US9694571004 USD 24,94 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:42:33
US9694571004 USD 24,94 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:42:35
US9694571004 USD 24,94 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:40:23
US9694571004 USD 24,96 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:40:24
US9694571004 USD 24,96 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:40:26
US9694571004 USD 24,96 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:39:25
US9694571004 USD 24,95 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:39:26
US9694571004 USD 24,95 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:39:35
US9694571004 USD 24,95 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:39:35
US9694571004 USD 24,95 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:37:27
US88034P1093 USD 16,53 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:37:39
US9694571004 USD 24,97 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:37:42
US9694571004 USD 24,97 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:33:06
US9694571004 USD 24,92 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:33:09
US9694571004 USD 24,92 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:33:43
US88034P1093 USD 16,5 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:33:43
US88034P1093 USD 16,5 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:33:43
US88034P1093 USD 16,5 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:33:50
US88034P1093 USD 16,51 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:33:53
US88034P1093 USD 16,51 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:33:54
US88034P1093 USD 16,51 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:32:01
US88034P1093 USD 16,57 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:32:02
US88034P1093 USD 16,57 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:32:28
US9694571004 USD 24,96 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:32:39
US88034P1093 USD 16,56 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:32:39
US88034P1093 USD 16,56 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:32:40
US88034P1093 USD 16,56 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:32:47
US9694571004 USD 24,93 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:32:50
US9694571004 USD 24,92 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:31:07
US68389X1054 USD 78,02 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:31:08
US68389X1054 USD 78,02 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:31:09
US68389X1054 USD 78,02 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:31:41
US68389X1054 USD 78,07 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:31:41
US68389X1054 USD 78,07 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:31:42
US68389X1054 USD 78,07 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:31:44
US9694571004 USD 24,95 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:31:45
US9694571004 USD 24,95 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:31:46
US9694571004 USD 24,96 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:31:55
US88034P1093 USD 16,57 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:31:57
US88034P1093 USD 16,57 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:30:02
US9694571004 USD 24,98 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:30:03
US9694571004 USD 24,98 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:30:04
US9694571004 USD 24,98 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:30:15
US9694571004 USD 24,99 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:30:16
US9694571004 USD 24,99 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:30:16
US9694571004 USD 24,99 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:30:18
US88034P1093 USD 16,55 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:30:19
US88034P1093 USD 16,55 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:30:20
US88034P1093 USD 16,55 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:30:50
US68389X1054 USD 78,02 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:30:50
US68389X1054 USD 78,02 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:30:56
US88034P1093 USD 16,57 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:30:57
US88034P1093 USD 16,57 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:30:57
US88034P1093 USD 16,57 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:29:16
US9694571004 USD 24,97 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:28:09
US88034P1093 USD 16,54 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:28:12
US88034P1093 USD 16,54 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:28:45
US88034P1093 USD 16,54 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:28:46
US88034P1093 USD 16,54 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:25:41
US90353T1007 USD 52,31 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:23:06
US88034P1093 USD 16,51 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:23:06
US88034P1093 USD 16,5 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:23:06
US88034P1093 USD 16,51 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:23:06
US88034P1093 USD 16,5 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:23:24
US68389X1054 USD 77,96 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:23:25
US68389X1054 USD 77,96 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:23:55
US9694571004 USD 24,96 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:23:55
US9694571004 USD 24,96 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:22:06
US9694571004 USD 24,94 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:22:07
US9694571004 USD 24,95 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:22:16
US88034P1093 USD 16,52 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:21:34
US88034P1093 USD 16,55 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:21:59
US88034P1093 USD 16,56 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:20:07
US88034P1093 USD 16,53 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:20:07
US88034P1093 USD 16,53 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:20:44
US88034P1093 USD 16,52 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:19:07
US88034P1093 USD 16,5 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:19:07
US88034P1093 USD 16,5 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:19:09
US0378331005 USD 127,48 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:19:19
US0378331005 USD 127,58 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:19:24
US88034P1093 USD 16,56 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:19:25
US88034P1093 USD 16,56 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:19:25
US0378331005 USD 127,54 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:19:25
US88034P1093 USD 16,56 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:19:28
US9694571004 USD 24,93 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:19:37
US0378331005 USD 127,62 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:19:46
US0378331005 USD 127,61 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:18:02
US9694571004 USD 24,95 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:18:24
US0378331005 USD 127,56 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:18:39
US68389X1054 USD 78,03 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:18:43
US0378331005 USD 127,48 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:17:38
US0378331005 USD 127,59 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:16:07
US0378331005 USD 127,62 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:16:18
US88034P1093 USD 16,52 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:16:22
US0378331005 USD 127,64 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:16:23
US88034P1093 USD 16,52 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:15:47
US68389X1054 USD 77,99 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:15:58
US9694571004 USD 24,93 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:13:51
US88034P1093 USD 16,55 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:14:15
US68389X1054 USD 78,08 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:14:23
US9694571004 USD 24,94 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:14:27
US88034P1093 USD 16,56 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:14:29
US88034P1093 USD 16,56 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:14:31
US9694571004 USD 24,94 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:14:32
US9694571004 USD 24,94 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:14:45
US9694571004 USD 24,91 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:14:45
US9694571004 USD 24,91 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:14:45
US9694571004 USD 24,91 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:14:58
US68389X1054 USD 77,98 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:12:37
US88034P1093 USD 16,57 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:12:40
US88034P1093 USD 16,56 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:13:30
US83304A1060 USD 54,98 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:13:30
US83304A1060 USD 54,98 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:12:07
US88034P1093 USD 16,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:12:17
US9694571004 USD 24,99 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:12:17
US9694571004 USD 24,99 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:12:19
US88034P1093 USD 16,62 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:11:18
US88034P1093 USD 16,6 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:11:28
US9694571004 USD 25,01 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:11:29
US9694571004 USD 25,01 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:11:54
US88034P1093 USD 16,6 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:11:54
US88034P1093 USD 16,6 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:11:54
US88034P1093 USD 16,6 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:10:23
US9694571004 USD 25,04 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:10:23
US9694571004 USD 25,04 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:08:15
US83304A1060 USD 55,38 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:08:16
US83304A1060 USD 55,37 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:08:20
US88034P1093 USD 16,58 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:08:21
US88034P1093 USD 16,58 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:08:27
US9694571004 USD 25,03 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:08:29
US9694571004 USD 25,03 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:07:21
US0378331005 USD 127,9 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:06:15
US0378331005 USD 127,92 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:06:21
US9224751084 USD 265,32 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:06:24
US0378331005 USD 127,74 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:06:36
US0378331005 USD 127,75 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:06:44
US0378331005 USD 127,78 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:06:52
US0378331005 USD 127,83 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:04:07
US0378331005 USD 128,04 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:04:47
US0378331005 USD 128,08 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:02:59
US83304A1060 USD 55,64 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:02:59
US83304A1060 USD 55,64 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:02:59
US83304A1060 USD 55,64 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:02:59
US83304A1060 USD 55,64 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:03:16
US0378331005 USD 128,08 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:03:48
US9694571004 USD 25,1 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:03:48
US9694571004 USD 25,1 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:03:55
US0378331005 USD 128,02 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:02:16
US4581401001 USD 55,96 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:02:44
US88034P1093 USD 16,62 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:02:44
US88034P1093 USD 16,62 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:02:44
US88034P1093 USD 16,62 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:02:57
CA05156X8843 USD 8,52 90 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:01:02
US9694571004 USD 25,14 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:01:02
US9694571004 USD 25,14 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:01:02
US9694571004 USD 25,14 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:01:12
US9694571004 USD 25,13 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:01:13
US9694571004 USD 25,13 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:01:17
US88034P1093 USD 16,61 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:01:18
US88034P1093 USD 16,61 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:01:19
US88034P1093 USD 16,61 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:01:24
US68389X1054 USD 77,9 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:00:06
US88034P1093 USD 16,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:00:07
US88034P1093 USD 16,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
15:00:29
US4581401001 USD 55,9 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:59:53
US88034P1093 USD 16,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:59:56
US88034P1093 USD 16,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:58:06
US83304A1060 USD 55,46 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:58:06
US83304A1060 USD 55,46 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:58:25
US00165C1045 USD 9,26 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:57:09
US68389X1054 USD 78,02 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:57:29
US0378331005 USD 128,12 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:57:37
US0378331005 USD 128,13 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:56:22
US88034P1093 USD 16,62 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:56:28
US88034P1093 USD 16,62 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:56:28
US88034P1093 USD 16,62 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:56:32
US88034P1093 USD 16,62 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:56:33
US88034P1093 USD 16,62 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:56:33
US88034P1093 USD 16,62 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:56:46
US88034P1093 USD 16,67 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:56:47
US88034P1093 USD 16,66 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:56:48
US88034P1093 USD 16,66 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:55:39
US88034P1093 USD 16,59 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:55:40
US88034P1093 USD 16,59 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:55:41
US88034P1093 USD 16,59 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:55:55
US83304A1060 USD 55,5 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:55:58
US83304A1060 USD 55,46 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:55:58
US83304A1060 USD 55,46 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:54:06
US9694571004 USD 25,19 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:54:06
US9694571004 USD 25,19 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:54:07
US9694571004 USD 25,19 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:54:49
US88034P1093 USD 16,58 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:54:49
US88034P1093 USD 16,58 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:54:49
US88034P1093 USD 16,58 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:53:00
US88034P1093 USD 16,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:53:08
US88034P1093 USD 16,64 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:53:09
US88034P1093 USD 16,64 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:53:11
US83304A1060 USD 55,62 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:53:11
US83304A1060 USD 55,62 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:53:12
US88034P1093 USD 16,64 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:53:13
US88034P1093 USD 16,64 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:53:13
US88034P1093 USD 16,64 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:53:34
US83304A1060 USD 55,56 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:53:36
US83304A1060 USD 55,54 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:53:37
US83304A1060 USD 55,56 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:53:45
US88034P1093 USD 16,58 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:53:45
US88034P1093 USD 16,58 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:53:45
US88034P1093 USD 16,58 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:53:48
US88034P1093 USD 16,59 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:53:49
US88034P1093 USD 16,59 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:53:50
US88034P1093 USD 16,59 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:53:52
US68389X1054 USD 78,04 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:53:55
US68389X1054 USD 78,04 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:52:10
US83304A1060 USD 55,56 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:52:14
US83304A1060 USD 55,55 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:52:15
US83304A1060 USD 55,55 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:52:18
US88034P1093 USD 16,62 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:52:29
US88034P1093 USD 16,62 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:52:29
US88034P1093 USD 16,62 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:52:34
US88034P1093 USD 16,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:52:36
US88034P1093 USD 16,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:52:36
US88034P1093 USD 16,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:50:00
US88034P1093 USD 16,62 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:50:26
US83304A1060 USD 55,7 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:50:32
US83304A1060 USD 55,66 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:50:36
US83304A1060 USD 55,66 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:50:48
US83304A1060 USD 55,67 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:50:49
US68389X1054 USD 78,03 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:50:50
US68389X1054 USD 78,02 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:49:07
US68389X1054 USD 78,07 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:49:28
US68389X1054 USD 78,09 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:49:28
US83304A1060 USD 55,85 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:49:39
US83304A1060 USD 55,93 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:49:43
US88034P1093 USD 16,62 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:49:44
US88034P1093 USD 16,62 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:48:43
US68389X1054 USD 78,03 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:48:44
US68389X1054 USD 78,02 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:48:57
US83304A1060 USD 55,85 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:47:01
US83304A1060 USD 56,08 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:47:07
US83304A1060 USD 56,02 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:47:08
US83304A1060 USD 56 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:47:08
US83304A1060 USD 56 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:47:15
US83304A1060 USD 56,05 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:47:18
US83304A1060 USD 56,01 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:47:27
US83304A1060 USD 55,98 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:46:48
US88034P1093 USD 16,74 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:46:48
US88034P1093 USD 16,74 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:44:01
US68389X1054 USD 77,98 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:44:12
US68389X1054 USD 77,93 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:44:18
US88034P1093 USD 16,74 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:44:19
US88034P1093 USD 16,74 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:44:22
US68389X1054 USD 77,96 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:43:01
US68389X1054 USD 78,05 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:43:29
US68389X1054 USD 77,99 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:42:06
US00165C1045 USD 9,32 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:42:09
US00165C1045 USD 9,32 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:42:29
US88034P1093 USD 16,75 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:42:29
US88034P1093 USD 16,75 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:42:31
US68389X1054 USD 78,09 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:42:53
US68389X1054 USD 78,04 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:42:53
US68389X1054 USD 78,04 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:42:57
US83304A1060 USD 56,36 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:42:58
US83304A1060 USD 56,35 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:42:59
US83304A1060 USD 56,33 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:41:27
US88034P1093 USD 16,74 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:41:27
US88034P1093 USD 16,74 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:41:39
US88034P1093 USD 16,75 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:41:39
US88034P1093 USD 16,75 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:38:07
US68389X1054 USD 78,16 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:38:14
US68389X1054 USD 78,16 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:38:16
US68389X1054 USD 78,16 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:38:24
US4581401001 USD 56,24 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:38:33
US4581401001 USD 56,21 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:38:35
US88034P1093 USD 16,73 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:38:37
US88034P1093 USD 16,73 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:37:17
US83304A1060 USD 56,2 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:37:22
US83304A1060 USD 56,19 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:37:26
US83304A1060 USD 56,19 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:37:50
US83304A1060 USD 56,23 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:37:50
US83304A1060 USD 56,23 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:37:50
US83304A1060 USD 56,23 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:37:50
US83304A1060 USD 56,23 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:36:19
US83304A1060 USD 56,02 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:35:00
US00165C1045 USD 9,25 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:35:10
US9694571004 USD 25,25 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:35:29
US9694571004 USD 25,23 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:35:56
CA05156X8843 USD 8,48 90 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:34:03
US68389X1054 USD 78,31 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:34:04
US68389X1054 USD 78,31 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:34:45
US68389X1054 USD 78,28 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:33:05
US88034P1093 USD 16,76 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:33:08
US88034P1093 USD 16,77 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:33:11
US88034P1093 USD 16,77 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:33:28
US00165C1045 USD 9,28 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:33:39
US68389X1054 USD 78,25 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:33:41
US68389X1054 USD 78,23 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:32:12
US68389X1054 USD 78,34 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:32:33
US83304A1060 USD 56,02 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:32:37
US00165C1045 USD 9,29 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:32:37
US00165C1045 USD 9,29 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:32:40
US83304A1060 USD 56 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:32:47
US88034P1093 USD 16,77 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:32:47
US88034P1093 USD 16,77 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:32:48
US88034P1093 USD 16,77 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:30:49
US68389X1054 USD 78,32 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:28:34
US68389X1054 USD 78,23 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:27:25
US83304A1060 USD 56,17 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:27:25
US83304A1060 USD 56,17 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:27:25
US83304A1060 USD 56,17 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:27:34
US68389X1054 USD 78,35 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:26:10
US83304A1060 USD 56,03 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:26:30
US68389X1054 USD 78,32 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:26:38
US68389X1054 USD 78,3 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:26:46
US83304A1060 USD 56,06 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:26:46
US83304A1060 USD 56,06 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:26:46
US83304A1060 USD 56,06 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:26:53
US83304A1060 USD 56,1 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:26:55
US83304A1060 USD 56,09 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:26:56
US83304A1060 USD 56,09 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:23:59
US83304A1060 USD 55,93 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:23:59
US83304A1060 USD 55,93 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:24:07
US83304A1060 USD 55,96 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:24:12
US83304A1060 USD 56,05 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:24:12
US83304A1060 USD 56,05 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:24:19
US83304A1060 USD 55,97 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:24:19
US83304A1060 USD 55,97 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:24:28
US83304A1060 USD 56,03 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:24:32
US83304A1060 USD 56 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:20:08
US83304A1060 USD 55,69 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:20:37
US00165C1045 USD 9,26 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:20:39
US00165C1045 USD 9,26 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:20:43
US83304A1060 USD 55,69 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:20:47
US83304A1060 USD 55,71 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:20:48
US83304A1060 USD 55,71 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:20:49
US83304A1060 USD 55,73 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:19:00
US9694571004 USD 25,21 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:19:31
US83304A1060 USD 55,68 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:19:38
US83304A1060 USD 55,67 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:19:43
US88034P1093 USD 16,71 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:19:45
US88034P1093 USD 16,71 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:19:58
US88034P1093 USD 16,67 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:19:58
US88034P1093 USD 16,67 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:18:05
US88034P1093 USD 16,62 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:18:34
US88034P1093 USD 16,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:17:15
US88034P1093 USD 16,6 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:17:24
US88034P1093 USD 16,61 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:17:47
US9694571004 USD 25,24 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:17:56
US88034P1093 USD 16,61 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:16:07
US88034P1093 USD 16,57 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:15:06
US88034P1093 USD 16,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:15:09
US88034P1093 USD 16,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:15:12
US88034P1093 USD 16,6 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:15:14
US88034P1093 USD 16,59 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:15:14
US88034P1093 USD 16,59 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:15:56
US68389X1054 USD 78,2 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:15:57
US68389X1054 USD 78,19 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:14:22
US88034P1093 USD 16,59 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:14:22
US88034P1093 USD 16,59 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:14:29
US88034P1093 USD 16,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:14:31
US88034P1093 USD 16,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:14:46
US88034P1093 USD 16,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:14:46
US88034P1093 USD 16,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:14:54
US88034P1093 USD 16,64 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:13:03
US0378331005 USD 127,92 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:13:04
US68389X1054 USD 78,07 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:13:06
US68389X1054 USD 78,07 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:12:16
US88034P1093 USD 16,66 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:12:19
US88034P1093 USD 16,66 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:12:23
US88034P1093 USD 16,61 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:12:23
US88034P1093 USD 16,61 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:12:26
US88034P1093 USD 16,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:12:27
US88034P1093 USD 16,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:12:56
US68389X1054 USD 78,08 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:12:56
US68389X1054 USD 78,08 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:12:58
CA05156X8843 USD 8,36 90 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:11:08
US68389X1054 USD 78,08 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:11:16
US68389X1054 USD 78,07 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:11:23
US68389X1054 USD 78,01 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:11:23
US88034P1093 USD 16,7 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:11:26
US88034P1093 USD 16,71 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:11:27
US88034P1093 USD 16,7 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:11:34
US68389X1054 USD 78,04 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:11:46
US88034P1093 USD 16,71 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:10:00
US68389X1054 USD 78,13 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:08:59
US88034P1093 USD 16,67 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:09:14
US68389X1054 USD 78,11 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:09:30
US1266501006 USD 80,18 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:09:31
US1266501006 USD 80,19 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:09:51
US68389X1054 USD 78,16 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:09:52
US68389X1054 USD 78,14 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:08:16
US68389X1054 USD 78,14 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:08:37
US88034P1093 USD 16,65 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:06:30
US68389X1054 USD 78,18 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:06:33
US68389X1054 USD 78,17 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:06:51
US68389X1054 USD 78,14 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:04:44
US9694571004 USD 25,14 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:03:39
US9694571004 USD 25,17 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:03:57
US00165C1045 USD 9,11 4 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:02:50
US68389X1054 USD 78,23 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:02:50
US9694571004 USD 25,17 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:01:04
US9694571004 USD 25,16 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:01:10
US68389X1054 USD 78,2 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:01:19
US68389X1054 USD 78,22 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:01:24
US68389X1054 USD 78,25 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:01:25
US68389X1054 USD 78,25 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:01:28
US9694571004 USD 25,17 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:01:29
US9694571004 USD 25,17 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:01:48
US68389X1054 USD 78,18 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:01:52
US9694571004 USD 25,15 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:00:15
US68389X1054 USD 78,19 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:00:21
US9694571004 USD 25,12 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:00:25
US68389X1054 USD 78,1 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:00:25
US68389X1054 USD 78,1 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:00:33
US68389X1054 USD 78,15 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:00:34
US68389X1054 USD 78,17 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:00:48
US68389X1054 USD 78,23 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
14:00:49
US68389X1054 USD 78,22 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:59:53
US9694571004 USD 25,15 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:57:59
US68389X1054 USD 78,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:57:59
US68389X1054 USD 78,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:58:16
US9694571004 USD 25,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:58:18
US9694571004 USD 25,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:58:46
US9694571004 USD 25,18 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:58:49
US68389X1054 USD 78,22 210 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:57:25
US9694571004 USD 25,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:57:25
US9694571004 USD 25,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:57:25
US9694571004 USD 25,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:57:39
US68389X1054 USD 78,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:57:39
US68389X1054 USD 78,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:57:39
US68389X1054 USD 78,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:57:51
US68389X1054 USD 78,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:57:53
US68389X1054 USD 78,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:57:55
US9694571004 USD 25,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:57:56
US9694571004 USD 25,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:56:06
US68389X1054 USD 78,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:56:06
US68389X1054 USD 78,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:56:06
US68389X1054 USD 78,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:56:06
US68389X1054 USD 78,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:56:18
US68389X1054 USD 78,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:56:19
US68389X1054 USD 78,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:56:20
US68389X1054 USD 78,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:56:26
US68389X1054 USD 77,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:56:26
US68389X1054 USD 77,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:56:26
US68389X1054 USD 77,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:56:29
US68389X1054 USD 77,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:56:30
US68389X1054 USD 78,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:56:31
US68389X1054 USD 78,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:54:59
US68389X1054 USD 78,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:54:05
US68389X1054 USD 77,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:54:05
US68389X1054 USD 77,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:54:05
US68389X1054 USD 77,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:54:27
US68389X1054 USD 78,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:54:29
US68389X1054 USD 78,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:54:30
US68389X1054 USD 78,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:54:31
US68389X1054 USD 78,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:54:42
US68389X1054 USD 78,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:54:47
US68389X1054 USD 78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:54:47
US68389X1054 USD 78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:54:47
US68389X1054 USD 77,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:54:52
US68389X1054 USD 78,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:54:53
US68389X1054 USD 78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:54:54
US68389X1054 USD 78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:53:02
US68389X1054 USD 77,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:53:04
US68389X1054 USD 77,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:53:04
US68389X1054 USD 77,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:51:59
US68389X1054 USD 77,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:52:00
US68389X1054 USD 77,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:52:20
US68389X1054 USD 77,95 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:52:21
US68389X1054 USD 77,95 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:52:47
US68389X1054 USD 77,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:52:47
US68389X1054 USD 77,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:52:50
US68389X1054 USD 77,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:52:50
US68389X1054 USD 77,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:51:47
US68389X1054 USD 77,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:51:51
US68389X1054 USD 77,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:50:11
US9694571004 USD 25,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:50:12
US9694571004 USD 25,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:50:30
US9694571004 USD 25,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:50:30
US9694571004 USD 25,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:50:41
US9694571004 USD 25,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:50:43
US9694571004 USD 25,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:49:58
US9694571004 USD 25,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:46:08
US83304A1060 USD 56,74 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:46:35
US83304A1060 USD 56,66 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:45:46
US83304A1060 USD 57,12 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:45:51
US83304A1060 USD 57,05 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:45:53
PA1436583006 USD 26,81 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:43:03
US0378331005 USD 129,27 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:42:11
US00507V1098 USD 90,68 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:41:47
US62914V1061 USD 38,49 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:39:19
PA1436583006 USD 27,17 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:36:07
US88034P1093 USD 17,03 88 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:34:19
US4581401001 USD 56,83 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:32:04
US30231G1022 USD 59,21 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:32:23
BMG5876H1051 USD 43,33 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:32:33
US4581401001 USD 56,63 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:32:41
US72352L1061 USD 62,2 7 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
4 Μαϊ 2021
13:31:05
PA1436583006 USD 27,44 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
19:37:28
US0378331005 USD 132,76 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
19:36:27
US0378331005 USD 132,7 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
19:36:39
US0378331005 USD 132,71 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
19:35:36
US90184L1026 USD 54,59 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
19:19:30
US0378331005 USD 132,74 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
19:18:08
US0378331005 USD 132,82 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
19:15:07
US90184L1026 USD 54,57 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
19:15:22
US0378331005 USD 132,82 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
19:14:09
US90184L1026 USD 54,59 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
19:14:13
US90184L1026 USD 54,6 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
19:13:37
US90184L1026 USD 54,59 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
19:13:54
US90184L1026 USD 54,57 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
19:12:33
US0378331005 USD 132,88 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
19:11:52
US0378331005 USD 132,86 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:46:39
AN8068571086 USD 28,45 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:46:46
AN8068571086 USD 28,45 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:46:47
AN8068571086 USD 28,45 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:46:49
AN8068571086 USD 28,45 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:45:19
AN8068571086 USD 28,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:45:26
AN8068571086 USD 28,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:45:29
AN8068571086 USD 28,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:45:30
AN8068571086 USD 28,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:40:20
US6516391066 USD 64,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:40:32
US6516391066 USD 64,66 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:40:32
US6516391066 USD 64,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:40:32
US6516391066 USD 64,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:40:33
US6516391066 USD 64,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:40:34
US6516391066 USD 64,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:38:26
US6516391066 USD 64,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:38:36
US6516391066 USD 64,6 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:36:19
US6516391066 USD 64,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:36:22
US6516391066 USD 64,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:36:22
US6516391066 USD 64,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:36:23
US6516391066 USD 64,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:36:24
US6516391066 USD 64,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:36:25
US6516391066 USD 64,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:36:25
US6516391066 USD 64,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:36:45
US6516391066 USD 64,6 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:36:47
US6516391066 USD 64,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:36:48
US6516391066 USD 64,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:32:01
US6516391066 USD 64,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:32:13
US0378331005 USD 132,89 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:32:13
US6516391066 USD 64,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:32:14
US6516391066 USD 64,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:32:18
US0378331005 USD 132,91 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:32:19
US6516391066 USD 64,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:32:32
US0378331005 USD 132,96 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:32:41
US6516391066 USD 64,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:32:42
US6516391066 USD 64,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:32:42
US6516391066 USD 64,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:32:57
US6516391066 USD 64,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:30:59
US20030N1019 USD 56,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:31:00
US20030N1019 USD 56,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:31:19
US6516391066 USD 64,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:31:23
US6516391066 USD 64,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:31:31
US6516391066 USD 64,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:31:33
US6516391066 USD 64,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:31:34
US6516391066 USD 64,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:31:35
US6516391066 USD 64,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:31:36
US6516391066 USD 64,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:31:37
US6516391066 USD 64,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:31:56
US6516391066 USD 64,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:31:57
US6516391066 USD 64,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:29:05
US20030N1019 USD 56,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:29:06
US20030N1019 USD 56,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:29:08
US20030N1019 USD 56,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:29:16
US20030N1019 USD 56,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:29:17
US20030N1019 USD 56,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:29:18
US20030N1019 USD 56,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:29:18
US20030N1019 USD 56,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:26:39
US20030N1019 USD 56,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:26:39
US20030N1019 USD 56,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:26:40
US20030N1019 USD 56,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:26:41
US20030N1019 USD 56,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:25:13
US0378331005 USD 132,69 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:25:22
US0378331005 USD 132,69 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:25:32
US0378331005 USD 132,72 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:23:07
US20030N1019 USD 56,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:23:30
US0378331005 USD 132,68 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:23:35
US0378331005 USD 132,66 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:23:40
US0378331005 USD 132,65 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:23:44
US20030N1019 USD 56,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:22:02
US0378331005 USD 132,7 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:22:15
US0378331005 USD 132,68 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:22:31
US0378331005 USD 132,67 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:22:39
US0378331005 USD 132,71 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:22:43
US20030N1019 USD 56,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:22:43
US0378331005 USD 132,72 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:22:45
US20030N1019 USD 56,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:22:47
US20030N1019 USD 56,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:21:40
US68389X1054 USD 77,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:21:41
US68389X1054 USD 77,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:21:42
US68389X1054 USD 77,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:21:47
US0378331005 USD 132,69 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:21:49
US68389X1054 USD 77,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:21:55
US68389X1054 USD 77,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:20:07
US68389X1054 USD 77,2 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:20:08
US68389X1054 USD 77,2 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:20:09
US68389X1054 USD 77,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:20:10
US68389X1054 USD 77,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:20:11
US68389X1054 USD 77,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:20:12
US68389X1054 USD 77,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:20:12
US68389X1054 USD 77,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:20:27
US68389X1054 USD 77,19 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:20:27
US68389X1054 USD 77,19 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:19:03
US2786421030 USD 57,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:19:06
US2786421030 USD 57,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:19:08
US2786421030 USD 57,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:19:20
US2786421030 USD 57,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:19:21
US2786421030 USD 57,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:19:22
US2786421030 USD 57,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:19:30
US2786421030 USD 57,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:19:31
US2786421030 USD 57,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:19:31
US2786421030 USD 57,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:19:32
US2786421030 USD 57,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:18:01
US2786421030 USD 57,83 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:18:01
US2786421030 USD 57,83 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:18:02
US2786421030 USD 57,83 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:18:05
US2786421030 USD 57,83 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:18:23
US2786421030 USD 57,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:18:24
US2786421030 USD 57,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:18:25
US2786421030 USD 57,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:18:26
US2786421030 USD 57,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:18:27
US2786421030 USD 57,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:18:37
US2786421030 USD 57,83 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:18:37
US2786421030 USD 57,83 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:18:37
US2786421030 USD 57,83 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:18:37
US2786421030 USD 57,83 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:18:50
US2786421030 USD 57,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:18:51
US2786421030 USD 57,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:18:51
US2786421030 USD 57,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:18:54
US2786421030 USD 57,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:18:55
US2786421030 USD 57,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:17:35
AN8068571086 USD 28,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:17:37
AN8068571086 USD 28,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:17:37
AN8068571086 USD 28,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:17:38
AN8068571086 USD 28,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:17:39
AN8068571086 USD 28,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:17:39
AN8068571086 USD 28,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:17:40
AN8068571086 USD 28,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:17:40
AN8068571086 USD 28,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:16:15
AN8068571086 USD 28,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:16:17
AN8068571086 USD 28,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:16:17
AN8068571086 USD 28,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:16:18
AN8068571086 USD 28,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:15:06
US0378331005 USD 132,83 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:15:17
US0378331005 USD 132,86 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:15:25
US0378331005 USD 132,87 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:14:36
US0378331005 USD 132,75 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:14:40
US0378331005 USD 132,77 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:14:55
US0378331005 USD 132,83 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:11:45
AN8068571086 USD 28,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:09:13
AN8068571086 USD 28,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:09:13
AN8068571086 USD 28,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:09:13
AN8068571086 USD 28,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:09:13
AN8068571086 USD 28,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:09:13
AN8068571086 USD 28,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:09:13
AN8068571086 USD 28,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:09:22
AN8068571086 USD 28,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:09:46
AN8068571086 USD 28,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:07:59
AN8068571086 USD 28,39 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:08:00
AN8068571086 USD 28,39 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:08:00
AN8068571086 USD 28,39 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:08:01
AN8068571086 USD 28,39 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:08:20
AN8068571086 USD 28,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:08:21
AN8068571086 USD 28,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:08:49
AN8068571086 USD 28,43 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:07:31
US0378331005 USD 132,7 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:05:08
US0378331005 USD 132,58 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:05:08
US0378331005 USD 132,58 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:05:08
US0378331005 USD 132,58 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:05:08
US0378331005 USD 132,58 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:05:08
US0378331005 USD 132,58 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:03:04
US0378331005 USD 132,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:03:04
US0378331005 USD 132,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:03:04
US0378331005 USD 132,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:59
US0378331005 USD 132,55 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:59
US0378331005 USD 132,55 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:59
US0378331005 USD 132,55 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:59
US0378331005 USD 132,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:59
US0378331005 USD 132,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:59
US0378331005 USD 132,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:59
US0378331005 USD 132,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:59
US0378331005 USD 132,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:01:14
US0378331005 USD 132,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:01:16
US0378331005 USD 132,55 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:01:16
US0378331005 USD 132,55 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:01:17
US0378331005 USD 132,54 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:01:18
US0378331005 USD 132,54 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:01:18
US0378331005 USD 132,53 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:01:19
US0378331005 USD 132,53 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:01:19
US0378331005 USD 132,54 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:01:22
US0378331005 USD 132,54 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:01:22
US0378331005 USD 132,54 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:01:23
US0378331005 USD 132,55 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:01:26
US0378331005 USD 132,54 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:01:26
US0378331005 USD 132,54 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:01:26
US0378331005 USD 132,54 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:01:29
US0378331005 USD 132,57 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:01:31
US0378331005 USD 132,57 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:01:31
US0378331005 USD 132,57 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:01:31
US0378331005 USD 132,57 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:01:33
US0378331005 USD 132,55 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:01:33
US0378331005 USD 132,55 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:01:33
US0378331005 USD 132,55 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:01:33
US0378331005 USD 132,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:01:35
US0378331005 USD 132,57 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:01:35
US0378331005 USD 132,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:05
US0378331005 USD 132,46 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:05
US0378331005 USD 132,45 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:05
US0378331005 USD 132,45 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:06
US0378331005 USD 132,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:06
US0378331005 USD 132,47 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:07
US0378331005 USD 132,48 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:11
US0378331005 USD 132,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:12
US0378331005 USD 132,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:12
US0378331005 USD 132,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:13
US0378331005 USD 132,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:15
US0378331005 USD 132,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:15
US0378331005 USD 132,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:15
US0378331005 USD 132,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:15
US0378331005 USD 132,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:15
US0378331005 USD 132,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:15
US0378331005 USD 132,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:15
US0378331005 USD 132,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:15
US0378331005 USD 132,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:23
US0378331005 USD 132,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:24
US0378331005 USD 132,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:25
US0378331005 USD 132,51 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:25
US0378331005 USD 132,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:25
US0378331005 USD 132,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:26
US0378331005 USD 132,51 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:26
US0378331005 USD 132,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:27
US0378331005 USD 132,51 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:28
US0378331005 USD 132,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:28
US0378331005 USD 132,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:29
US0378331005 USD 132,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:29
US0378331005 USD 132,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:38
US0378331005 USD 132,51 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:38
US0378331005 USD 132,51 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:38
US0378331005 USD 132,51 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:39
US0378331005 USD 132,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:39
US0378331005 USD 132,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:39
US0378331005 USD 132,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:49
US0378331005 USD 132,55 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:49
US0378331005 USD 132,54 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:50
US0378331005 USD 132,53 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:50
US0378331005 USD 132,52 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:50
US0378331005 USD 132,52 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:51
US0378331005 USD 132,53 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:52
US0378331005 USD 132,53 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:52
US0378331005 USD 132,53 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:53
US0378331005 USD 132,54 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
18:00:53
US0378331005 USD 132,54 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:59:01
US90353T1007 USD 55,16 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:59:05
US90353T1007 USD 55,16 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:59:06
US90353T1007 USD 55,16 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:59:07
US90353T1007 USD 55,16 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:59:08
US90353T1007 USD 55,16 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:59:18
US90353T1007 USD 55,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:59:19
US90353T1007 USD 55,19 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:59:21
US90353T1007 USD 55,19 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:59:22
US90353T1007 USD 55,19 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:59:30
US90353T1007 USD 55,17 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:59:35
US0378331005 USD 132,43 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:59:46
US0378331005 USD 132,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:58:34
US90353T1007 USD 55,16 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:57:05
US90353T1007 USD 55,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:57:05
US90353T1007 USD 55,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:57:05
US90353T1007 USD 55,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:57:05
US90353T1007 USD 55,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:57:05
US90353T1007 USD 55,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:57:05
US90353T1007 USD 55,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:57:05
US90353T1007 USD 55,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:57:05
US90353T1007 USD 55,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:57:05
US90353T1007 USD 55,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:57:11
US90353T1007 USD 55,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:57:12
US90353T1007 USD 55,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:57:13
US90353T1007 USD 55,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:57:13
US90353T1007 USD 55,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:57:13
US90353T1007 USD 55,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:57:14
US90353T1007 USD 55,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:57:14
US90353T1007 USD 55,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:57:14
US90353T1007 USD 55,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:57:15
US90353T1007 USD 55,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:57:23
US90353T1007 USD 55,15 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:57:23
US90353T1007 USD 55,15 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:57:23
US90353T1007 USD 55,15 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:57:23
US90353T1007 USD 55,15 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:57:23
US90353T1007 USD 55,15 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:57:23
US90353T1007 USD 55,15 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:57:23
US90353T1007 USD 55,15 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:57:27
US90353T1007 USD 55,15 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:56:11
US90353T1007 USD 55,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:56:11
US90353T1007 USD 55,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:56:11
US90353T1007 USD 55,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:56:11
US90353T1007 USD 55,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:56:12
US90353T1007 USD 55,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:56:12
US90353T1007 USD 55,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:56:20
US90353T1007 USD 55,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:56:22
US90353T1007 USD 55,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:56:22
US90353T1007 USD 55,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:56:23
US90353T1007 USD 55,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:56:23
US90353T1007 USD 55,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:56:23
US90353T1007 USD 55,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:56:24
US90353T1007 USD 55,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:56:24
US90353T1007 USD 55,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:56:25
US90353T1007 USD 55,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:55:05
US90353T1007 USD 55,21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:55:05
US90353T1007 USD 55,21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:55:06
US90353T1007 USD 55,21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:55:07
US90353T1007 USD 55,21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:55:07
US90353T1007 USD 55,21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:55:08
US90353T1007 USD 55,21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:55:08
US90353T1007 USD 55,21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:55:21
US90353T1007 USD 55,19 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:55:21
US90353T1007 USD 55,19 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:55:22
US90353T1007 USD 55,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:55:23
US90353T1007 USD 55,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:55:23
US90353T1007 USD 55,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:55:24
US90353T1007 USD 55,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:55:25
US90353T1007 USD 55,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:55:25
US90353T1007 USD 55,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:55:26
US90353T1007 USD 55,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:55:27
US90353T1007 USD 55,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:55:27
US90353T1007 USD 55,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:55:27
US90353T1007 USD 55,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:55:51
US90353T1007 USD 55,15 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:55:51
US90353T1007 USD 55,15 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:55:51
US90353T1007 USD 55,15 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:54:07
US3755581036 USD 65,56 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:54:08
US3755581036 USD 65,57 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:54:09
US3755581036 USD 65,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:54:09
US3755581036 USD 65,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:54:10
US3755581036 USD 65,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:54:10
US3755581036 USD 65,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:54:11
US3755581036 USD 65,57 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:50:17
US3755581036 USD 65,56 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:50:38
US3755581036 USD 65,55 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:50:39
US3755581036 USD 65,55 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:50:39
US3755581036 USD 65,55 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:50:40
US3755581036 USD 65,55 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:50:40
US3755581036 USD 65,55 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:50:40
US3755581036 USD 65,55 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:48:53
AN8068571086 USD 28,34 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:48:54
AN8068571086 USD 28,34 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:48:54
AN8068571086 USD 28,34 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:46:07
US5010441013 USD 37,47 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:46:11
US5010441013 USD 37,46 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:46:20
US5010441013 USD 37,46 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:46:32
AN8068571086 USD 28,34 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:46:38
AN8068571086 USD 28,33 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:46:44
AN8068571086 USD 28,32 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:39:01
US5010441013 USD 37,5 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:37:57
US5010441013 USD 37,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:37:57
US5010441013 USD 37,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:37:57
US5010441013 USD 37,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:32:34
US5010441013 USD 37,48 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:32:34
US5010441013 USD 37,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:32:34
US5010441013 USD 37,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:32:34
US5010441013 USD 37,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:32:34
US5010441013 USD 37,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:32:34
US5010441013 USD 37,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:32:34
US5010441013 USD 37,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:32:34
US5010441013 USD 37,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:32:34
US5010441013 USD 37,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:32:34
US5010441013 USD 37,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:32:34
US5010441013 USD 37,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:32:34
US5010441013 USD 37,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:31:16
US5010441013 USD 37,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:31:20
US5010441013 USD 37,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:31:20
US5010441013 USD 37,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:31:22
US5010441013 USD 37,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:30:19
US5010441013 USD 37,54 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:30:19
US5010441013 USD 37,54 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:26:31
US5010441013 USD 37,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:26:31
US5010441013 USD 37,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:25:06
US5010441013 USD 37,54 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:25:06
US5010441013 USD 37,54 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:25:06
US5010441013 USD 37,54 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:25:06
US5010441013 USD 37,54 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:25:06
US5010441013 USD 37,54 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:25:06
US5010441013 USD 37,54 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:25:06
US5010441013 USD 37,54 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:25:06
US5010441013 USD 37,54 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:25:06
US5010441013 USD 37,54 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:25:06
US5010441013 USD 37,54 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:25:06
US5010441013 USD 37,54 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:25:06
US5010441013 USD 37,54 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:25:14
US5010441013 USD 37,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:25:15
US5010441013 USD 37,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:25:16
US5010441013 USD 37,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:25:17
US5010441013 USD 37,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:25:18
US5010441013 USD 37,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:25:18
US5010441013 USD 37,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:25:23
US5010441013 USD 37,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:25:23
US5010441013 USD 37,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:25:24
US5010441013 USD 37,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:25:24
US5010441013 USD 37,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:24:10
US9314271084 USD 54,42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:24:10
US9314271084 USD 54,42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:24:12
US9314271084 USD 54,42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:24:13
US9314271084 USD 54,42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:24:13
US9314271084 USD 54,42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:24:13
US9314271084 USD 54,42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:24:14
US9314271084 USD 54,42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:24:14
US9314271084 USD 54,42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:24:31
US9314271084 USD 54,42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:24:32
US9314271084 USD 54,42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:24:32
US9314271084 USD 54,42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:24:33
US9314271084 USD 54,42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:24:34
US9314271084 USD 54,42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:24:35
US9314271084 USD 54,42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:24:35
US9314271084 USD 54,42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:24:36
US9314271084 USD 54,42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:24:50
US5010441013 USD 37,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:24:52
US5010441013 USD 37,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:24:53
US5010441013 USD 37,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:24:54
US5010441013 USD 37,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:24:54
US5010441013 USD 37,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:24:54
US5010441013 USD 37,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:24:55
US5010441013 USD 37,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:24:55
US5010441013 USD 37,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:24:55
US5010441013 USD 37,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:24:56
US5010441013 USD 37,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:24:56
US5010441013 USD 37,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:24:56
US5010441013 USD 37,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:24:57
US5010441013 USD 37,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:24:57
US5010441013 USD 37,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:24:57
US5010441013 USD 37,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:23:20
US91913Y1001 USD 77,78 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:23:39
US91913Y1001 USD 77,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:23:40
US91913Y1001 USD 77,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:23:41
US91913Y1001 USD 77,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:23:43
US91913Y1001 USD 77,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:23:44
US91913Y1001 USD 77,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:23:44
US91913Y1001 USD 77,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:23:45
US91913Y1001 USD 77,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:23:47
US91913Y1001 USD 77,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:23:55
US91913Y1001 USD 77,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:23:55
US91913Y1001 USD 77,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:23:55
US91913Y1001 USD 77,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:23:55
US91913Y1001 USD 77,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:23:55
US91913Y1001 USD 77,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:16:17
US91913Y1001 USD 77,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:16:17
US91913Y1001 USD 77,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:16:17
US91913Y1001 USD 77,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:16:17
US91913Y1001 USD 77,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:16:17
US91913Y1001 USD 77,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:16:39
US91913Y1001 USD 77,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:16:51
US91913Y1001 USD 77,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:16:52
US91913Y1001 USD 77,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:16:52
US91913Y1001 USD 77,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:16:53
US91913Y1001 USD 77,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:16:53
US91913Y1001 USD 77,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:16:54
US91913Y1001 USD 77,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:15:26
US91913Y1001 USD 77,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:15:35
US91913Y1001 USD 77,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:15:36
US91913Y1001 USD 77,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:15:36
US91913Y1001 USD 77,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:15:37
US91913Y1001 USD 77,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:15:39
US91913Y1001 USD 77,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:15:39
US91913Y1001 USD 77,74 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:14:49
US91913Y1001 USD 77,85 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:14:55
US91913Y1001 USD 77,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:14:56
US91913Y1001 USD 77,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:14:57
US91913Y1001 USD 77,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:14:58
US91913Y1001 USD 77,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:14:58
US91913Y1001 USD 77,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:14:59
US91913Y1001 USD 77,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:15:00
US91913Y1001 USD 77,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:15:01
US91913Y1001 USD 77,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:10:04
US6516391066 USD 64,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:10:04
US6516391066 USD 64,63 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:08:38
CA05156X8843 USD 8,71 70 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:08:38
CA05156X8843 USD 8,71 30 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:06:21
US6516391066 USD 64,49 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:06:37
US6516391066 USD 64,49 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:06:59
US6516391066 USD 64,54 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:03:06
US6516391066 USD 64,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:03:06
US6516391066 USD 64,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:03:43
US6516391066 USD 64,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:02:51
US6516391066 USD 64,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:02:51
US6516391066 USD 64,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:02:54
US6516391066 USD 64,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:02:55
US6516391066 USD 64,42 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:02:55
US6516391066 USD 64,42 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:02:55
US6516391066 USD 64,42 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:00:10
US6516391066 USD 64,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:00:10
US6516391066 USD 64,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:00:13
US6516391066 USD 64,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:00:30
US6516391066 USD 64,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:00:31
US6516391066 USD 64,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
17:00:31
US6516391066 USD 64,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:59:53
US6516391066 USD 64,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:59:54
US6516391066 USD 64,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:58:03
US62914V1061 USD 39,87 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:58:03
US62914V1061 USD 39,87 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:58:03
US62914V1061 USD 39,87 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:56:58
US62914V1061 USD 39,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:56:58
US62914V1061 USD 39,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:56:59
US62914V1061 USD 39,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:57:00
US62914V1061 USD 39,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:57:13
US62914V1061 USD 39,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:57:13
US62914V1061 USD 39,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:57:17
US62914V1061 USD 39,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:57:18
US62914V1061 USD 39,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:57:18
US62914V1061 USD 39,83 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:57:19
US62914V1061 USD 39,83 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:57:26
US62914V1061 USD 39,86 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:57:29
US62914V1061 USD 39,86 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:57:30
US62914V1061 USD 39,86 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:57:30
US62914V1061 USD 39,85 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:57:31
US62914V1061 USD 39,85 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:57:32
US62914V1061 USD 39,87 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:57:33
US62914V1061 USD 39,87 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:57:33
US62914V1061 USD 39,87 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:57:34
US62914V1061 USD 39,87 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:57:39
US62914V1061 USD 39,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:57:40
US62914V1061 USD 39,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:57:40
US62914V1061 USD 39,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:57:41
US62914V1061 USD 39,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:57:44
US62914V1061 USD 39,9 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:57:44
US62914V1061 USD 39,9 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:57:44
US62914V1061 USD 39,9 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:57:44
US62914V1061 USD 39,9 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:56:46
US62914V1061 USD 39,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:56:47
US62914V1061 USD 39,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:56:48
US62914V1061 USD 39,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:56:48
US62914V1061 USD 39,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:56:49
US62914V1061 USD 39,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:56:49
US62914V1061 USD 39,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:56:53
US62914V1061 USD 39,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:56:54
US62914V1061 USD 39,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:56:55
US62914V1061 USD 39,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:56:56
US62914V1061 USD 39,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:56:57
US62914V1061 USD 39,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:55:37
US62914V1061 USD 39,71 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:55:46
US62914V1061 USD 39,7 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:52:38
US62914V1061 USD 39,71 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:52:58
US62914V1061 USD 39,76 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:50:04
US62914V1061 USD 39,72 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:50:06
US62914V1061 USD 39,72 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:48:12
US62914V1061 USD 39,77 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:46:56
US62914V1061 USD 39,75 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:45:11
US62914V1061 USD 39,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:45:11
US62914V1061 USD 39,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:45:11
US62914V1061 USD 39,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:45:11
US62914V1061 USD 39,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:45:11
US62914V1061 USD 39,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:45:11
US62914V1061 USD 39,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:43:58
US62914V1061 USD 39,82 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:44:53
US62914V1061 USD 39,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:44:55
US62914V1061 USD 39,71 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:44:55
US62914V1061 USD 39,71 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:44:55
US62914V1061 USD 39,71 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:40:19
US62914V1061 USD 39,96 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:40:26
US62914V1061 USD 39,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:40:26
US62914V1061 USD 39,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:40:26
US62914V1061 USD 39,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:40:26
US62914V1061 USD 39,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:40:26
US62914V1061 USD 39,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:40:38
US62914V1061 USD 39,93 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:40:40
US62914V1061 USD 39,94 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:39:22
US62914V1061 USD 39,81 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:39:26
US62914V1061 USD 39,83 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:39:41
US62914V1061 USD 39,85 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:39:42
US62914V1061 USD 39,85 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:38:12
US62914V1061 USD 39,83 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:38:29
US62914V1061 USD 39,85 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:34:59
US62914V1061 USD 39,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:34:59
US62914V1061 USD 39,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:35:14
US62914V1061 USD 39,92 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:34:20
US62914V1061 USD 39,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:32:02
US62914V1061 USD 39,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:32:02
US62914V1061 USD 39,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:32:05
US62914V1061 USD 39,91 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:32:06
US62914V1061 USD 39,91 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:32:07
US62914V1061 USD 39,91 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:32:07
US62914V1061 USD 39,9 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:32:07
US62914V1061 USD 39,9 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:32:14
US62914V1061 USD 39,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:32:15
US62914V1061 USD 39,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:32:31
US62914V1061 USD 39,84 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:32:31
US62914V1061 USD 39,84 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:32:41
US62914V1061 USD 39,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:32:42
US62914V1061 USD 39,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:32:43
US62914V1061 USD 39,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:31:46
US62914V1061 USD 39,98 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:31:46
US62914V1061 USD 39,98 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:31:48
US62914V1061 USD 39,97 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:31:48
US62914V1061 USD 39,97 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:31:48
US62914V1061 USD 39,97 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:31:48
US62914V1061 USD 39,97 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:31:48
US62914V1061 USD 39,97 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:31:48
US62914V1061 USD 39,97 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:31:48
US62914V1061 USD 39,97 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:30:36
US30231G1022 USD 58,97 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:29:07
US0378331005 USD 132,65 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:29:15
US0378331005 USD 132,65 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:29:20
US0378331005 USD 132,64 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:29:29
US0378331005 USD 132,62 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:29:39
US62914V1061 USD 39,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:29:39
US62914V1061 USD 39,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:29:39
US62914V1061 USD 39,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:29:39
US62914V1061 USD 39,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:29:39
US62914V1061 USD 39,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:29:51
US0378331005 USD 132,58 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:29:52
US62914V1061 USD 39,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:27:18
US0378331005 USD 132,63 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:27:30
US0378331005 USD 132,65 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:27:58
US62914V1061 USD 39,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:26:22
US62914V1061 USD 39,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:26:22
US62914V1061 USD 39,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:26:22
US62914V1061 USD 39,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:26:22
US62914V1061 USD 39,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:26:24
US62914V1061 USD 39,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:26:24
US62914V1061 USD 39,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:26:25
US62914V1061 USD 39,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:26:26
US62914V1061 USD 39,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:26:27
US62914V1061 USD 39,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:26:27
US62914V1061 USD 39,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:26:28
US62914V1061 USD 39,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:26:29
US62914V1061 USD 39,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:26:29
US62914V1061 USD 39,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:26:30
US62914V1061 USD 39,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:26:31
US62914V1061 USD 39,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:26:31
US62914V1061 USD 39,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:25:15
US90184L1026 USD 54,16 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:25:18
US90184L1026 USD 54,19 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:25:25
US90184L1026 USD 54,31 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:24:07
US62914V1061 USD 39,98 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:24:08
US62914V1061 USD 39,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:24:10
US62914V1061 USD 39,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:24:10
US62914V1061 USD 39,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:24:10
US62914V1061 USD 39,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:24:11
US62914V1061 USD 39,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:24:11
US62914V1061 USD 39,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:24:12
US62914V1061 USD 40 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:24:12
US62914V1061 USD 40,02 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:24:13
US62914V1061 USD 40,02 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:24:26
US62914V1061 USD 39,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:23:38
US62914V1061 USD 40,05 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:21:02
US62914V1061 USD 40,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:21:02
US62914V1061 USD 40,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:21:03
US62914V1061 USD 40,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:21:32
US62914V1061 USD 40,09 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:21:32
US62914V1061 USD 40,09 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:21:32
US62914V1061 USD 40,09 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:21:32
US62914V1061 USD 40,09 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:21:01
US62914V1061 USD 40,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:19:46
US62914V1061 USD 40,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:19:46
US62914V1061 USD 40,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:19:46
US62914V1061 USD 40,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:17:40
US62914V1061 USD 40,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:17:41
US62914V1061 USD 40,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:17:42
US62914V1061 USD 40,08 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:16:30
US62914V1061 USD 40,15 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:16:30
US62914V1061 USD 40,15 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:16:31
US62914V1061 USD 40,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:16:31
US62914V1061 USD 40,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:15:49
US62914V1061 USD 40,08 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:15:50
US62914V1061 USD 40,08 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:13:21
US62914V1061 USD 40,15 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:13:22
US62914V1061 USD 40,14 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:13:25
US62914V1061 USD 40,15 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:13:27
US62914V1061 USD 40,15 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:13:29
US62914V1061 USD 40,15 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:13:30
US62914V1061 USD 40,14 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:13:41
US62914V1061 USD 40,08 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:13:41
US62914V1061 USD 40,08 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:13:41
US62914V1061 USD 40,08 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:13:41
US62914V1061 USD 40,08 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:13:41
US62914V1061 USD 40,08 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:13:41
US62914V1061 USD 40,08 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:13:41
US62914V1061 USD 40,08 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:11:17
US62914V1061 USD 40,05 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:11:18
US62914V1061 USD 40,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:11:18
US62914V1061 USD 40,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:11:19
US62914V1061 USD 40,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:11:19
US62914V1061 USD 40,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:11:19
US62914V1061 USD 40,05 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:11:20
US62914V1061 USD 40,05 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:11:20
US62914V1061 USD 40,05 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:11:21
US62914V1061 USD 40,05 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:11:21
US62914V1061 USD 40,05 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:10:10
US62914V1061 USD 40,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:10:10
US62914V1061 USD 40,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:10:13
US62914V1061 USD 40,14 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:10:14
US62914V1061 USD 40,14 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:09:08
US62914V1061 USD 40,2 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:09:09
US62914V1061 USD 40,19 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:09:14
US62914V1061 USD 40,19 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:09:30
US62914V1061 USD 40,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:08:25
US62914V1061 USD 40,22 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:08:29
US62914V1061 USD 40,22 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:08:31
US62914V1061 USD 40,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:08:31
US62914V1061 USD 40,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:08:32
US62914V1061 USD 40,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:08:32
US62914V1061 USD 40,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:08:32
US62914V1061 USD 40,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:06:51
US62914V1061 USD 40,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:06:51
US62914V1061 USD 40,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:06:51
US62914V1061 USD 40,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:06:51
US62914V1061 USD 40,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:06:51
US62914V1061 USD 40,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:06:51
US62914V1061 USD 40,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:05:03
US6516391066 USD 64,19 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:05:04
US6516391066 USD 64,19 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:04:15
US62914V1061 USD 40,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:04:29
US62914V1061 USD 40 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:03:00
US62914V1061 USD 40,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:03:01
US62914V1061 USD 40,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:03:02
US62914V1061 USD 40,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:03:02
US62914V1061 USD 40,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:03:03
US62914V1061 USD 40,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:03:24
US62914V1061 USD 40,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:03:24
US62914V1061 USD 40,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:03:25
US62914V1061 USD 40,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:03:26
US62914V1061 USD 40,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:03:26
US62914V1061 USD 40,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:03:26
US62914V1061 USD 40,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:03:41
US62914V1061 USD 40,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:03:41
US62914V1061 USD 40,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:03:41
US62914V1061 USD 40,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:03:46
US62914V1061 USD 40,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:03:49
US62914V1061 USD 40,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:02:52
US62914V1061 USD 40,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
16:02:53
US62914V1061 USD 40,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:57:48
US6516391066 USD 64,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:51:09
US6516391066 USD 64,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:50:51
US6516391066 USD 64,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:47:10
US30231G1022 USD 58,73 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:45:55
US6516391066 USD 63,95 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:43:58
US6516391066 USD 64,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:41:02
US6516391066 USD 64,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:41:44
US6516391066 USD 64,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:39:25
US6516391066 USD 64,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:39:29
US6516391066 USD 64,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:35:36
US6516391066 USD 64,19 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:34:19
US6516391066 USD 64,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:34:19
US6516391066 USD 64,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:34:19
US6516391066 USD 64,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:34:19
US6516391066 USD 64,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:34:19
US6516391066 USD 64,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:34:19
US6516391066 USD 64,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:34:19
US6516391066 USD 64,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:34:19
US6516391066 USD 64,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:31:09
US70450Y1038 USD 258,54 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:31:09
US6516391066 USD 63,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:31:10
US6516391066 USD 63,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:31:10
US6516391066 USD 63,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:31:11
US6516391066 USD 63,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:30:29
US6516391066 USD 64,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:30:29
US6516391066 USD 64,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:30:30
US6516391066 USD 64 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:30:30
US6516391066 USD 64 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:30:56
US6516391066 USD 63,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:30:56
US6516391066 USD 63,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:30:56
US6516391066 USD 63,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:30:56
US6516391066 USD 63,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:27:23
US6516391066 USD 64,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:27:24
US6516391066 USD 64,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:27:56
US6516391066 USD 64,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:27:56
US6516391066 USD 64,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:27:56
US6516391066 USD 64,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:27:56
US6516391066 USD 64,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:25:16
US6516391066 USD 64,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:25:17
US6516391066 USD 64,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:25:18
US6516391066 USD 64,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:25:20
US6516391066 USD 64,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:25:21
US6516391066 USD 64,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:25:34
US6516391066 USD 64,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:25:34
US6516391066 USD 64,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:25:43
US6516391066 USD 64,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:25:45
US6516391066 USD 64,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:25:51
US6516391066 USD 64,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:23:22
AN8068571086 USD 28,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:23:22
AN8068571086 USD 28,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:23:22
AN8068571086 USD 28,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:23:22
AN8068571086 USD 28,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:23:22
AN8068571086 USD 28,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:23:22
AN8068571086 USD 28,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:23:22
AN8068571086 USD 28,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:23:22
AN8068571086 USD 28,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:23:22
AN8068571086 USD 28,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:23:22
AN8068571086 USD 28,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:21:02
AN8068571086 USD 28,2 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:21:16
AN8068571086 USD 28,19 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:21:16
AN8068571086 USD 28,19 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:21:16
AN8068571086 USD 28,2 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:19:01
US6516391066 USD 64,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:19:01
US6516391066 USD 64,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:15:14
AN8068571086 USD 28,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:15:17
AN8068571086 USD 28,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:15:18
AN8068571086 USD 28,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:15:19
AN8068571086 USD 28,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:15:21
AN8068571086 USD 28,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:15:21
AN8068571086 USD 28,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:15:22
AN8068571086 USD 28,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:15:24
AN8068571086 USD 28,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:15:33
US6516391066 USD 64,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:15:38
AN8068571086 USD 28,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:15:38
AN8068571086 USD 28,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:15:38
AN8068571086 USD 28,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:15:38
AN8068571086 USD 28,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:15:49
AN8068571086 USD 28,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:15:50
AN8068571086 USD 28,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:15:50
AN8068571086 USD 28,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:15:51
AN8068571086 USD 28,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:15:52
AN8068571086 USD 28,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:15:52
AN8068571086 USD 28,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:15:53
AN8068571086 USD 28,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:15:53
AN8068571086 USD 28,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:15:54
AN8068571086 USD 28,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:15:54
AN8068571086 USD 28,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:14:21
US6516391066 USD 64,2 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:14:21
US6516391066 USD 64,2 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:14:22
US6516391066 USD 64,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:14:22
US6516391066 USD 64,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:14:23
US6516391066 USD 64,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:14:23
US6516391066 USD 64,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:14:24
US6516391066 USD 64,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:14:53
US6516391066 USD 64,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:14:53
US6516391066 USD 64,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:14:53
US6516391066 USD 64,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:14:56
US6516391066 USD 64,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:14:56
US6516391066 USD 64,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:13:13
US6516391066 USD 64,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:13:13
US6516391066 USD 64,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:13:13
US6516391066 USD 64,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:13:50
US6516391066 USD 64,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:12:16
US6516391066 USD 64,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:12:16
US6516391066 USD 64,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:12:16
US6516391066 USD 64,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:12:16
US6516391066 USD 64,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:12:16
US6516391066 USD 64,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:11:43
US6516391066 USD 64,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:11:54
US6516391066 USD 64,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:11:54
US6516391066 USD 64,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:11:55
US6516391066 USD 64,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:11:56
US6516391066 USD 64,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:10:39
US6516391066 USD 64,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:10:43
US6516391066 USD 64,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:10:44
US6516391066 USD 64,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:05:48
US6516391066 USD 64,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:02:22
US6516391066 USD 64,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:02:27
US6516391066 USD 64,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:02:27
US6516391066 USD 64,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:02:32
US6516391066 USD 64,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:02:33
US6516391066 USD 64,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:02:33
US6516391066 USD 64,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:02:34
US6516391066 USD 64,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:02:34
US6516391066 USD 64,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:02:59
US6516391066 USD 64,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:02:59
US6516391066 USD 64,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:02:59
US6516391066 USD 64,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:02:59
US6516391066 USD 64,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:02:59
US6516391066 USD 64,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:02:59
US6516391066 USD 64,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:02:59
US6516391066 USD 64,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:00:15
US6516391066 USD 64,05 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:00:15
US6516391066 USD 64,05 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:00:15
US6516391066 USD 64,05 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:00:15
US6516391066 USD 64,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:00:15
US6516391066 USD 64,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:00:15
US6516391066 USD 64,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:00:15
US6516391066 USD 64,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:00:15
US6516391066 USD 64,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:00:16
US6516391066 USD 64,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:00:16
US6516391066 USD 64,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:00:16
US6516391066 USD 64,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:00:16
US6516391066 USD 64,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:59:23
US6516391066 USD 64 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:59:24
US6516391066 USD 64 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:59:25
US6516391066 USD 64 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:59:26
US6516391066 USD 64 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:59:27
US6516391066 USD 64 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:59:27
US6516391066 USD 64 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:59:30
US6516391066 USD 64 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:59:56
US6516391066 USD 63,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:59:59
US6516391066 USD 63,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:59:59
US6516391066 USD 63,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:59:59
US6516391066 USD 63,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
15:00:00
US6516391066 USD 63,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:56:04
US6516391066 USD 64,05 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:55:04
US6516391066 USD 64,01 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:55:04
US6516391066 USD 64,01 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:55:09
US6516391066 USD 64,03 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:55:09
US6516391066 USD 64,03 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:55:15
US6516391066 USD 64,03 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:55:15
US6516391066 USD 64,03 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:55:15
US6516391066 USD 64,03 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:55:15
US6516391066 USD 64,03 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:55:15
US6516391066 USD 64,03 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:55:15
US6516391066 USD 64,03 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:55:17
US6516391066 USD 64,03 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:54:40
US6516391066 USD 64,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:54:52
US6516391066 USD 64,02 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:54:53
US6516391066 USD 64 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:54:54
US6516391066 USD 64 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:54:54
US6516391066 USD 64,01 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:54:56
US6516391066 USD 64,01 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:54:56
US6516391066 USD 64,01 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:54:57
US6516391066 USD 64,01 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:48:41
US0378331005 USD 133,37 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:46:24
US90184L1026 USD 53,6 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:44:35
US90184L1026 USD 53,59 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:41:18
US6516391066 USD 63,98 750 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:41:32
US6516391066 USD 63,98 750 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:41:55
US6516391066 USD 64,02 750 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:39:15
US6516391066 USD 63,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:39:24
US6516391066 USD 63,98 750 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:39:32
US6516391066 USD 63,95 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:37:05
US6516391066 USD 64,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:37:12
US6516391066 USD 64,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:37:12
US6516391066 USD 64,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:37:12
US6516391066 USD 64,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:36:00
US6516391066 USD 64,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:36:05
US6516391066 USD 64,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:36:05
US6516391066 USD 64,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:36:46
US6516391066 USD 64,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:36:47
US6516391066 USD 64,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:36:47
US6516391066 USD 64,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:36:47
US6516391066 USD 64,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:35:19
US6516391066 USD 64,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:35:42
US6516391066 USD 64,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:35:43
US6516391066 USD 64,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:35:46
US6516391066 USD 64,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:35:58
US6516391066 USD 64,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:34:31
US6516391066 USD 64,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:34:31
US6516391066 USD 64,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:34:31
US6516391066 USD 64,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:34:31
US6516391066 USD 64,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:34:39
US6516391066 USD 64,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:34:40
US6516391066 USD 64,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:34:41
US6516391066 USD 64,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:34:42
US6516391066 USD 64,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:34:42
US6516391066 USD 64,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:33:04
US6516391066 USD 64,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:32:56
US6516391066 USD 64,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:32:57
US6516391066 USD 64,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:32:58
US6516391066 USD 64,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:32:58
US6516391066 USD 64,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:32:59
US6516391066 USD 64,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:32:59
US6516391066 USD 64,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:33:00
US6516391066 USD 64,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:33:00
US6516391066 USD 64,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:30:59
US6516391066 USD 64,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:31:02
US6516391066 USD 64,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:31:03
US6516391066 USD 64,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:31:54
US6516391066 USD 64,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:31:54
US6516391066 USD 64,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:31:54
US6516391066 USD 64,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:31:54
US6516391066 USD 64,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:30:19
US6516391066 USD 64,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:30:19
US6516391066 USD 64,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:30:19
US6516391066 USD 64,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:30:19
US6516391066 USD 64,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:30:19
US6516391066 USD 64,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:30:19
US6516391066 USD 64,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:30:19
US6516391066 USD 64,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:30:22
US6516391066 USD 64,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:30:57
US6516391066 USD 64,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:29:25
US6516391066 USD 64,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:29:26
US6516391066 USD 64,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:29:26
US6516391066 USD 64,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:29:27
US6516391066 USD 64,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:29:27
US6516391066 USD 64,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:27:57
US6516391066 USD 63,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:28:00
US6516391066 USD 64 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:28:01
US6516391066 USD 64 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:28:22
US6516391066 USD 64,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:28:23
US6516391066 USD 64,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:28:23
US6516391066 USD 64,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:28:58
US6516391066 USD 64,1 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:28:58
US6516391066 USD 64,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:28:58
US6516391066 USD 64,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:28:58
US6516391066 USD 64,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:27:33
CA05156X8843 USD 8,66 30 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:27:42
US6516391066 USD 63,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:27:42
US6516391066 USD 63,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:27:42
US6516391066 USD 63,96 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:26:05
US6516391066 USD 63,91 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:26:14
US6516391066 USD 63,94 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:26:20
US6516391066 USD 63,95 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:26:45
US6516391066 USD 63,96 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:26:45
US6516391066 USD 63,96 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:26:45
US6516391066 USD 63,96 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:26:45
US6516391066 USD 63,96 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:26:45
US6516391066 USD 63,96 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:26:45
US6516391066 USD 63,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:26:45
US6516391066 USD 63,96 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:26:45
US6516391066 USD 63,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:26:46
US6516391066 USD 63,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:26:46
US6516391066 USD 63,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:26:50
US6516391066 USD 63,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:26:55
US6516391066 USD 63,95 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:26:56
US6516391066 USD 63,95 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:26:57
US6516391066 USD 63,95 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:25:16
US6516391066 USD 63,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:25:17
US6516391066 USD 63,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:25:17
US6516391066 USD 63,96 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:25:18
US6516391066 USD 63,96 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:25:18
US6516391066 USD 63,96 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:25:18
US6516391066 USD 63,96 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:25:19
US6516391066 USD 63,96 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:25:19
US6516391066 USD 63,96 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:25:20
US6516391066 USD 63,97 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:25:20
US6516391066 USD 63,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:25:20
US6516391066 USD 63,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:25:21
US6516391066 USD 63,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:25:21
US6516391066 USD 63,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:25:22
US6516391066 USD 63,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:25:22
US6516391066 USD 63,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:25:23
US90184L1026 USD 53,59 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:25:23
US6516391066 USD 63,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:25:23
US6516391066 USD 63,96 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:25:31
US6516391066 USD 63,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:25:31
US6516391066 USD 63,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:25:31
US6516391066 USD 63,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:25:31
US6516391066 USD 63,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:25:31
US6516391066 USD 63,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:25:31
US6516391066 USD 63,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:25:31
US6516391066 USD 63,93 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:25:49
US90184L1026 USD 53,61 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:25:54
US6516391066 USD 63,96 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:23:14
US90184L1026 USD 53,7 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:23:28
US90184L1026 USD 53,72 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:23:47
US6516391066 USD 63,86 800 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:24:00
US6516391066 USD 63,88 800 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:22:02
US90184L1026 USD 53,79 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:22:35
US90184L1026 USD 53,74 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:22:54
US90184L1026 USD 53,7 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:21:05
US90184L1026 USD 53,78 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:20:15
US6516391066 USD 63,82 800 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:20:41
US6516391066 USD 63,83 800 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:19:24
US6516391066 USD 63,76 800 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:19:38
US6516391066 USD 63,78 800 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:18:41
US6516391066 USD 63,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:18:47
US6516391066 USD 63,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:16:12
US6516391066 USD 63,84 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:16:14
US6516391066 USD 63,83 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:16:15
US6516391066 USD 63,84 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:16:25
US6516391066 USD 63,78 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:16:26
US6516391066 USD 63,79 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:16:26
US6516391066 USD 63,79 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:16:26
US6516391066 USD 63,79 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:16:26
US6516391066 USD 63,8 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:16:27
US6516391066 USD 63,8 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:16:27
US6516391066 USD 63,8 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:16:30
US6516391066 USD 63,76 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:16:32
US6516391066 USD 63,75 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:16:32
US6516391066 USD 63,75 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:16:32
US6516391066 USD 63,75 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:16:57
US90184L1026 USD 54,15 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:16
US6516391066 USD 63,84 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:16
US6516391066 USD 63,84 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:28
US6516391066 USD 63,87 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:29
US6516391066 USD 63,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:30
US6516391066 USD 63,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:30
US6516391066 USD 63,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:30
US6516391066 USD 63,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:31
US6516391066 USD 63,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:31
US6516391066 USD 63,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:32
US6516391066 USD 63,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:32
US6516391066 USD 63,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:32
US6516391066 USD 63,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:33
US6516391066 USD 63,9 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:33
US6516391066 USD 63,9 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:33
US6516391066 USD 63,9 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:34
US6516391066 USD 63,9 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:34
US6516391066 USD 63,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:34
US6516391066 USD 63,87 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:34
US6516391066 USD 63,87 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:34
US6516391066 USD 63,87 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:35
US6516391066 USD 63,85 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:41
US6516391066 USD 63,84 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:41
US6516391066 USD 63,84 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:41
US6516391066 USD 63,84 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:41
US6516391066 USD 63,84 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:43
US6516391066 USD 63,83 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:45
US6516391066 USD 63,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:45
US6516391066 USD 63,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:45
US6516391066 USD 63,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:45
US6516391066 USD 63,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:45
US6516391066 USD 63,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:45
US6516391066 USD 63,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:45
US6516391066 USD 63,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:45
US6516391066 USD 63,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:45
US6516391066 USD 63,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:15:56
US6516391066 USD 63,84 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:14:01
US6516391066 USD 63,85 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:14:02
US6516391066 USD 63,85 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:14:07
US6516391066 USD 63,85 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:14:12
US6516391066 USD 63,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:14:13
US6516391066 USD 63,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:14:13
US6516391066 USD 63,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:14:14
US6516391066 USD 63,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:14:14
US6516391066 USD 63,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:14:14
US6516391066 USD 63,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:14:15
US6516391066 USD 63,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:14:20
US6516391066 USD 63,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:14:20
US6516391066 USD 63,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:14:20
US6516391066 USD 63,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:14:51
US6516391066 USD 63,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:14:51
US6516391066 USD 63,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:14:51
US6516391066 USD 63,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:14:58
US6516391066 USD 63,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:21
US6516391066 USD 63,77 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:21
US6516391066 USD 63,77 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:21
US6516391066 USD 63,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:21
US6516391066 USD 63,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:22
US6516391066 USD 63,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:22
US6516391066 USD 63,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:22
US6516391066 USD 63,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:22
US6516391066 USD 63,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:22
US6516391066 USD 63,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:22
US6516391066 USD 63,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:36
US6516391066 USD 63,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:37
US6516391066 USD 63,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:37
US6516391066 USD 63,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:38
US6516391066 USD 63,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:38
US6516391066 USD 63,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:39
US6516391066 USD 63,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:39
US6516391066 USD 63,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:40
US6516391066 USD 63,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:40
US6516391066 USD 63,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:40
US6516391066 USD 63,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:41
US6516391066 USD 63,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:41
US6516391066 USD 63,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:42
US6516391066 USD 63,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:42
US6516391066 USD 63,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:43
US6516391066 USD 63,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:43
US6516391066 USD 63,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:43
US6516391066 USD 63,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:53
US6516391066 USD 63,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:53
US6516391066 USD 63,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:53
US6516391066 USD 63,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:53
US6516391066 USD 63,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:53
US6516391066 USD 63,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:53
US6516391066 USD 63,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:53
US6516391066 USD 63,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:53
US6516391066 USD 63,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:53
US6516391066 USD 63,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:54
US6516391066 USD 63,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:54
US6516391066 USD 63,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:54
US6516391066 USD 63,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:54
US6516391066 USD 63,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:54
US6516391066 USD 63,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:54
US6516391066 USD 63,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:13:54
US6516391066 USD 63,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:12:09
US6516391066 USD 63,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:12:10
US6516391066 USD 63,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:12:11
US6516391066 USD 63,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:12:11
US6516391066 USD 63,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:12:12
US6516391066 USD 63,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:12:12
US6516391066 USD 63,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:12:12
US6516391066 USD 63,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:12:13
US6516391066 USD 63,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:12:21
US6516391066 USD 63,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:12:21
US6516391066 USD 63,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:12:21
US6516391066 USD 63,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:12:21
US6516391066 USD 63,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:12:21
US6516391066 USD 63,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:12:22
US6516391066 USD 63,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:12:25
US6516391066 USD 63,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:12:25
US6516391066 USD 63,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:12:38
US6516391066 USD 63,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:12:40
US6516391066 USD 63,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:12:44
US6516391066 USD 63,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:12:47
US6516391066 USD 63,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:12:48
US6516391066 USD 63,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:12:48
US6516391066 USD 63,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:12:49
US6516391066 USD 63,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:12:49
US6516391066 USD 63,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:03
US6516391066 USD 63,69 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:05
US6516391066 USD 63,7 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:06
US6516391066 USD 63,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:07
US6516391066 USD 63,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:08
US6516391066 USD 63,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:08
US6516391066 USD 63,72 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:08
US6516391066 USD 63,72 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:09
US6516391066 USD 63,72 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:09
US6516391066 USD 63,72 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:09
US6516391066 USD 63,7 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:09
US6516391066 USD 63,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:10
US6516391066 USD 63,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:10
US6516391066 USD 63,72 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:11
US6516391066 USD 63,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:11
US6516391066 USD 63,7 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:12
US6516391066 USD 63,7 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:12
US6516391066 USD 63,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:13
US6516391066 USD 63,72 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:13
US6516391066 USD 63,72 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:13
US6516391066 USD 63,72 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:14
US6516391066 USD 63,72 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:14
US6516391066 USD 63,72 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:14
US6516391066 USD 63,72 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:15
US6516391066 USD 63,72 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:15
US6516391066 USD 63,72 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:15
US6516391066 USD 63,72 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:22
US6516391066 USD 63,73 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:22
US6516391066 USD 63,73 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:22
US6516391066 USD 63,73 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:22
US6516391066 USD 63,73 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:22
US6516391066 USD 63,73 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:24
US6516391066 USD 63,73 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:24
US6516391066 USD 63,73 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:24
US6516391066 USD 63,73 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:24
US6516391066 USD 63,73 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:24
US6516391066 USD 63,73 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:24
US6516391066 USD 63,73 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:24
US6516391066 USD 63,73 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:24
US6516391066 USD 63,73 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:24
US6516391066 USD 63,73 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:24
US6516391066 USD 63,73 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:24
US6516391066 USD 63,73 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:24
US6516391066 USD 63,73 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:26
US6516391066 USD 63,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:26
US6516391066 USD 63,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:26
US6516391066 USD 63,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:26
US6516391066 USD 63,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:11:26
US6516391066 USD 63,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:59
US6516391066 USD 63,59 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:08
US6516391066 USD 63,64 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:09
US6516391066 USD 63,64 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:09
US6516391066 USD 63,64 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:10
US6516391066 USD 63,65 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:10
US6516391066 USD 63,66 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:11
US6516391066 USD 63,66 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:11
US6516391066 USD 63,66 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:11
US6516391066 USD 63,66 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:12
US6516391066 USD 63,66 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:12
US6516391066 USD 63,66 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:13
US6516391066 USD 63,66 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:13
US6516391066 USD 63,67 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:14
US6516391066 USD 63,67 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:14
US6516391066 USD 63,67 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:33
US6516391066 USD 63,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:33
US6516391066 USD 63,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:33
US6516391066 USD 63,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:33
US6516391066 USD 63,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:33
US6516391066 USD 63,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:33
US6516391066 USD 63,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:33
US6516391066 USD 63,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:36
US6516391066 USD 63,68 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:36
US6516391066 USD 63,68 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:36
US6516391066 USD 63,68 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:36
US6516391066 USD 63,68 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:36
US6516391066 USD 63,68 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:36
US6516391066 USD 63,68 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:36
US6516391066 USD 63,68 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:36
US6516391066 USD 63,68 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:36
US6516391066 USD 63,68 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:36
US6516391066 USD 63,67 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:36
US6516391066 USD 63,67 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:36
US6516391066 USD 63,68 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:36
US6516391066 USD 63,68 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:36
US6516391066 USD 63,68 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:36
US6516391066 USD 63,68 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:36
US6516391066 USD 63,68 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:36
US6516391066 USD 63,68 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:36
US6516391066 USD 63,68 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:36
US6516391066 USD 63,68 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:36
US6516391066 USD 63,67 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:36
US6516391066 USD 63,67 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:36
US6516391066 USD 63,67 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:36
US6516391066 USD 63,67 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:36
US6516391066 USD 63,67 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:36
US6516391066 USD 63,67 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:36
US6516391066 USD 63,67 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:36
US6516391066 USD 63,67 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:36
US6516391066 USD 63,67 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:36
US6516391066 USD 63,67 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:37
US6516391066 USD 63,67 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:37
US6516391066 USD 63,67 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:37
US6516391066 USD 63,67 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:37
US6516391066 USD 63,67 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:37
US6516391066 USD 63,67 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:37
US6516391066 USD 63,67 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:10:37
US6516391066 USD 63,67 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:31
US6516391066 USD 63,58 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:31
US6516391066 USD 63,58 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:32
US6516391066 USD 63,58 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:33
US6516391066 USD 63,58 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:33
US6516391066 USD 63,58 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:34
US6516391066 USD 63,58 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:34
US6516391066 USD 63,58 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:35
US6516391066 USD 63,58 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:36
US6516391066 USD 63,59 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:36
US6516391066 USD 63,59 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:37
US6516391066 USD 63,59 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:38
US6516391066 USD 63,58 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:38
US6516391066 USD 63,58 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:39
US6516391066 USD 63,58 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:39
US6516391066 USD 63,58 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:39
US6516391066 USD 63,58 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:40
US6516391066 USD 63,58 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:40
US6516391066 USD 63,58 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:40
US6516391066 USD 63,58 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:41
US6516391066 USD 63,58 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:41
US6516391066 USD 63,58 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:41
US6516391066 USD 63,58 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:42
US6516391066 USD 63,58 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:42
US6516391066 USD 63,57 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:43
US6516391066 USD 63,57 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:43
US6516391066 USD 63,57 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:44
US6516391066 USD 63,57 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:44
US6516391066 USD 63,57 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:44
US6516391066 USD 63,58 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:45
US6516391066 USD 63,58 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:45
US6516391066 USD 63,58 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:45
US6516391066 USD 63,58 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:46
US6516391066 USD 63,58 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:46
US6516391066 USD 63,58 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:47
US6516391066 USD 63,58 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:47
US6516391066 USD 63,58 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:47
US6516391066 USD 63,58 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:48
US6516391066 USD 63,58 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:48
US6516391066 USD 63,58 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:49
US6516391066 USD 63,58 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:49
US6516391066 USD 63,6 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:50
US6516391066 USD 63,6 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:56
US6516391066 USD 63,59 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:56
US6516391066 USD 63,59 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:56
US6516391066 USD 63,59 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:56
US6516391066 USD 63,59 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:56
US6516391066 USD 63,59 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:56
US6516391066 USD 63,59 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:56
US6516391066 USD 63,59 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:56
US6516391066 USD 63,59 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:56
US6516391066 USD 63,59 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:56
US6516391066 USD 63,59 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:56
US6516391066 USD 63,59 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:09:56
US6516391066 USD 63,59 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:07:47
CA05156X8843 USD 8,69 70 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:06:04
US6516391066 USD 63,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:06:05
US6516391066 USD 63,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:06:06
US6516391066 USD 63,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:06:07
US6516391066 USD 63,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:06:14
US90184L1026 USD 54,24 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:06:21
US90184L1026 USD 54,24 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:06:28
US6516391066 USD 63,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:06:28
US6516391066 USD 63,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:06:28
US6516391066 USD 63,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:06:29
US6516391066 USD 63,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:06:52
US6516391066 USD 63,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:06:52
US6516391066 USD 63,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:06:52
US6516391066 USD 63,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:06:52
US6516391066 USD 63,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:05:07
US69608A1088 USD 22,54 4 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:05:17
US90184L1026 USD 54,23 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:05:27
US6516391066 USD 63,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:05:29
US90184L1026 USD 54,18 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:05:29
US6516391066 USD 63,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:05:30
US6516391066 USD 63,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:05:32
US6516391066 USD 63,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:05:34
US6516391066 USD 63,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:05:35
US6516391066 USD 63,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:05:36
US6516391066 USD 63,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:05:37
US6516391066 USD 63,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:05:48
US6516391066 USD 63,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:05:48
US6516391066 USD 63,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:05:48
US6516391066 USD 63,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:05:50
US6516391066 USD 63,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:04:09
AN8068571086 USD 27,88 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:04:11
AN8068571086 USD 27,88 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:04:22
AN8068571086 USD 27,85 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:04:22
AN8068571086 USD 27,85 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:04:22
AN8068571086 USD 27,85 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:04:22
AN8068571086 USD 27,85 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:04:29
AN8068571086 USD 27,84 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:04:29
AN8068571086 USD 27,84 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:04:55
AN8068571086 USD 27,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:04:55
AN8068571086 USD 27,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:04:56
AN8068571086 USD 27,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:02:12
US0378331005 USD 133,27 4 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:02:21
US0378331005 USD 133,21 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:00:59
AN8068571086 USD 27,82 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:01:26
AN8068571086 USD 27,8 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:01:27
AN8068571086 USD 27,79 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:01:28
AN8068571086 USD 27,79 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:00:02
AN8068571086 USD 27,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:00:14
AN8068571086 USD 27,83 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:00:16
AN8068571086 USD 27,84 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:00:18
AN8068571086 USD 27,83 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
14:00:55
AN8068571086 USD 27,79 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:59:45
US56585A1025 USD 56,79 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:59:54
AN8068571086 USD 27,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:59:55
AN8068571086 USD 27,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:58:21
US56585A1025 USD 56,92 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:57:13
AN8068571086 USD 27,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:57:13
AN8068571086 USD 27,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:57:13
AN8068571086 USD 27,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:57:13
AN8068571086 USD 27,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:57:13
AN8068571086 USD 27,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:57:13
AN8068571086 USD 27,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:56:13
AN8068571086 USD 27,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:56:14
AN8068571086 USD 27,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:56:15
AN8068571086 USD 27,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:56:17
AN8068571086 USD 27,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:56:18
AN8068571086 USD 27,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:56:19
AN8068571086 USD 27,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:56:33
US90184L1026 USD 54,23 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:56:52
US90184L1026 USD 54,2 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:53:00
AN8068571086 USD 27,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:53:00
AN8068571086 USD 27,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:53:00
AN8068571086 USD 27,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:53:00
AN8068571086 USD 27,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:53:00
AN8068571086 USD 27,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:53:00
AN8068571086 USD 27,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:53:00
AN8068571086 USD 27,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:53:00
AN8068571086 USD 27,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:53:00
AN8068571086 USD 27,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:53:00
AN8068571086 USD 27,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:51:58
AN8068571086 USD 27,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:51:59
AN8068571086 USD 27,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:52:02
AN8068571086 USD 27,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:52:10
AN8068571086 USD 27,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:52:10
AN8068571086 USD 27,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:52:10
AN8068571086 USD 27,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:52:12
AN8068571086 USD 27,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:52:12
AN8068571086 USD 27,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:52:13
AN8068571086 USD 27,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:52:13
AN8068571086 USD 27,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:52:14
AN8068571086 USD 27,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:52:14
AN8068571086 USD 27,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:52:15
AN8068571086 USD 27,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:52:15
AN8068571086 USD 27,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:52:16
AN8068571086 USD 27,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:52:17
AN8068571086 USD 27,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:52:17
AN8068571086 USD 27,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:51:20
AN8068571086 USD 27,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:51:20
AN8068571086 USD 27,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:51:20
AN8068571086 USD 27,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:51:20
AN8068571086 USD 27,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:51:20
AN8068571086 USD 27,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:51:20
AN8068571086 USD 27,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:51:20
AN8068571086 USD 27,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:51:30
AN8068571086 USD 27,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:51:52
AN8068571086 USD 27,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:51:53
AN8068571086 USD 27,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:50:04
AN8068571086 USD 27,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:50:05
AN8068571086 USD 27,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:50:06
AN8068571086 USD 27,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:50:10
AN8068571086 USD 27,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:50:16
AN8068571086 USD 27,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:50:17
AN8068571086 USD 27,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:50:18
AN8068571086 USD 27,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:50:19
AN8068571086 USD 27,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:50:21
AN8068571086 USD 27,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:50:21
AN8068571086 USD 27,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:50:22
AN8068571086 USD 27,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:50:22
AN8068571086 USD 27,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:50:23
AN8068571086 USD 27,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:50:23
AN8068571086 USD 27,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:50:24
AN8068571086 USD 27,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:50:29
AN8068571086 USD 27,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:50:29
AN8068571086 USD 27,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:50:29
AN8068571086 USD 27,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:50:30
AN8068571086 USD 27,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:50:50
AN8068571086 USD 27,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:50:50
AN8068571086 USD 27,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:50:50
AN8068571086 USD 27,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:50:50
AN8068571086 USD 27,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:49:04
US30231G1022 USD 58,62 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:49:10
PA1436583006 USD 28,13 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:49:31
AN8068571086 USD 27,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:49:36
KYG2161Y1098 USD 3,78 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:49:59
AN8068571086 USD 27,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:48:37
AN8068571086 USD 27,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:48:37
AN8068571086 USD 27,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:48:37
AN8068571086 USD 27,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:48:37
AN8068571086 USD 27,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:48:37
AN8068571086 USD 27,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:48:37
AN8068571086 USD 27,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:48:37
AN8068571086 USD 27,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:48:37
AN8068571086 USD 27,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:48:37
AN8068571086 USD 27,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:48:37
AN8068571086 USD 27,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:48:37
AN8068571086 USD 27,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:48:37
AN8068571086 USD 27,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:48:37
AN8068571086 USD 27,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:48:37
AN8068571086 USD 27,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:48:37
AN8068571086 USD 27,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:48:37
AN8068571086 USD 27,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:48:37
AN8068571086 USD 27,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:48:37
AN8068571086 USD 27,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:48:37
AN8068571086 USD 27,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:46:01
AN8068571086 USD 27,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:46:02
AN8068571086 USD 27,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:46:03
AN8068571086 USD 27,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:46:04
AN8068571086 USD 27,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:46:05
AN8068571086 USD 27,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:46:06
AN8068571086 USD 27,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:46:08
AN8068571086 USD 27,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:46:08
AN8068571086 USD 27,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:46:09
AN8068571086 USD 27,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:46:10
AN8068571086 USD 27,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:46:10
AN8068571086 USD 27,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:46:11
AN8068571086 USD 27,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:46:12
AN8068571086 USD 27,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:46:44
AN8068571086 USD 27,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:46:45
AN8068571086 USD 27,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:46:46
AN8068571086 USD 27,66 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:46:46
AN8068571086 USD 27,64 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:46:47
AN8068571086 USD 27,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:46:48
AN8068571086 USD 27,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:45:40
US87918A1051 USD 166,46 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:44:19
AN8068571086 USD 27,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:44:19
AN8068571086 USD 27,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:43:25
US30231G1022 USD 58,49 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:42:21
AN8068571086 USD 27,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:42:22
AN8068571086 USD 27,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:41:11
AN8068571086 USD 27,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:41:11
AN8068571086 USD 27,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:41:11
AN8068571086 USD 27,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:41:11
AN8068571086 USD 27,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:41:11
AN8068571086 USD 27,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:41:11
AN8068571086 USD 27,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:41:25
AN8068571086 USD 27,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:41:25
AN8068571086 USD 27,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:41:25
AN8068571086 USD 27,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:41:25
AN8068571086 USD 27,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:41:26
AN8068571086 USD 27,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:41:26
AN8068571086 USD 27,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:41:26
AN8068571086 USD 27,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:41:26
AN8068571086 USD 27,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:41:47
US04650Y1001 USD 31,98 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:40:33
AN8068571086 USD 27,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:40:33
AN8068571086 USD 27,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:40:34
AN8068571086 USD 27,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:40:35
AN8068571086 USD 27,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:40:35
AN8068571086 USD 27,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:40:43
AN8068571086 USD 27,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:40:44
AN8068571086 USD 27,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:40:44
AN8068571086 USD 27,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:40:45
AN8068571086 USD 27,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:40:46
AN8068571086 USD 27,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:40:46
AN8068571086 USD 27,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:40:47
AN8068571086 USD 27,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:40:47
AN8068571086 USD 27,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:40:48
AN8068571086 USD 27,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:39:20
AN8068571086 USD 27,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:39:20
AN8068571086 USD 27,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:39:20
AN8068571086 USD 27,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:39:20
AN8068571086 USD 27,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:39:20
AN8068571086 USD 27,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:39:31
AN8068571086 USD 27,6 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:39:44
US30231G1022 USD 58,17 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:02
AN8068571086 USD 27,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:02
AN8068571086 USD 27,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:02
AN8068571086 USD 27,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:02
AN8068571086 USD 27,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:02
AN8068571086 USD 27,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:02
AN8068571086 USD 27,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:04
AN8068571086 USD 27,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:04
AN8068571086 USD 27,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:05
AN8068571086 USD 27,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:05
AN8068571086 USD 27,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:05
AN8068571086 USD 27,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:05
AN8068571086 USD 27,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:05
AN8068571086 USD 27,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:05
AN8068571086 USD 27,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:05
AN8068571086 USD 27,54 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:05
AN8068571086 USD 27,54 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:05
AN8068571086 USD 27,54 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:05
AN8068571086 USD 27,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:05
AN8068571086 USD 27,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:06
AN8068571086 USD 27,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:06
AN8068571086 USD 27,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:08
AN8068571086 USD 27,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:09
AN8068571086 USD 27,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:09
AN8068571086 USD 27,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:10
AN8068571086 USD 27,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:10
AN8068571086 USD 27,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:11
AN8068571086 USD 27,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:11
AN8068571086 USD 27,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:12
AN8068571086 USD 27,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:12
AN8068571086 USD 27,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:13
AN8068571086 USD 27,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:51
AN8068571086 USD 27,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:51
AN8068571086 USD 27,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:51
AN8068571086 USD 27,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:51
AN8068571086 USD 27,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:51
AN8068571086 USD 27,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:51
AN8068571086 USD 27,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:51
AN8068571086 USD 27,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:51
AN8068571086 USD 27,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:37:24
AN8068571086 USD 27,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:37:24
AN8068571086 USD 27,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:37:24
AN8068571086 USD 27,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:37:24
AN8068571086 USD 27,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:37:24
AN8068571086 USD 27,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:37:45
AN8068571086 USD 27,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:37:45
AN8068571086 USD 27,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:37:46
AN8068571086 USD 27,6 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:37:46
AN8068571086 USD 27,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:37:47
AN8068571086 USD 27,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:37:48
AN8068571086 USD 27,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:37:48
AN8068571086 USD 27,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:37:49
AN8068571086 USD 27,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:37:49
AN8068571086 USD 27,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:37:53
AN8068571086 USD 27,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:37:57
US25470F1049 USD 36,77 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:38:00
AN8068571086 USD 27,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:36:34
AN8068571086 USD 27,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:36:35
AN8068571086 USD 27,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:36:35
AN8068571086 USD 27,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:36:36
AN8068571086 USD 27,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:36:37
AN8068571086 USD 27,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:36:37
AN8068571086 USD 27,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:36:38
AN8068571086 USD 27,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:36:38
AN8068571086 USD 27,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:36:39
AN8068571086 USD 27,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:36:39
AN8068571086 USD 27,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:36:40
AN8068571086 USD 27,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:36:40
AN8068571086 USD 27,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:36:41
AN8068571086 USD 27,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:36:41
AN8068571086 USD 27,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:36:42
AN8068571086 USD 27,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:36:48
US30231G1022 USD 58,08 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:35:03
AN8068571086 USD 27,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:35:03
AN8068571086 USD 27,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:35:08
US82452L2034 USD 3,02 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:35:10
AN8068571086 USD 27,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:35:10
AN8068571086 USD 27,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:35:10
AN8068571086 USD 27,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:35:10
AN8068571086 USD 27,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:01
AN8068571086 USD 27,69 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:01
AN8068571086 USD 27,69 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:01
AN8068571086 USD 27,69 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:01
AN8068571086 USD 27,69 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:01
AN8068571086 USD 27,69 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:01
AN8068571086 USD 27,69 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:01
AN8068571086 USD 27,69 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:01
AN8068571086 USD 27,69 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:01
AN8068571086 USD 27,69 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:02
AN8068571086 USD 27,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:02
AN8068571086 USD 27,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:02
AN8068571086 USD 27,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:02
AN8068571086 USD 27,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:02
AN8068571086 USD 27,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:02
AN8068571086 USD 27,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:02
AN8068571086 USD 27,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:02
AN8068571086 USD 27,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:02
AN8068571086 USD 27,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:02
AN8068571086 USD 27,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:02
AN8068571086 USD 27,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:02
AN8068571086 USD 27,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:02
AN8068571086 USD 27,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:02
AN8068571086 USD 27,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:02
AN8068571086 USD 27,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:02
AN8068571086 USD 27,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:12
AN8068571086 USD 27,72 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:12
AN8068571086 USD 27,72 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:17
AN8068571086 USD 27,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:17
AN8068571086 USD 27,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:18
AN8068571086 USD 27,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:18
AN8068571086 USD 27,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:19
AN8068571086 USD 27,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:19
AN8068571086 USD 27,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:19
AN8068571086 USD 27,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:19
AN8068571086 USD 27,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:19
AN8068571086 USD 27,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:19
AN8068571086 USD 27,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:19
AN8068571086 USD 27,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:20
AN8068571086 USD 27,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:22
AN8068571086 USD 27,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:22
AN8068571086 USD 27,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:23
AN8068571086 USD 27,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:23
AN8068571086 USD 27,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:37
AN8068571086 USD 27,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:37
AN8068571086 USD 27,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:34:37
AN8068571086 USD 27,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:04
KYG2161Y1098 USD 3,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:17
AN8068571086 USD 27,63 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:17
AN8068571086 USD 27,63 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:18
AN8068571086 USD 27,63 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:19
AN8068571086 USD 27,63 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:19
AN8068571086 USD 27,63 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:20
AN8068571086 USD 27,63 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:20
AN8068571086 USD 27,63 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:21
AN8068571086 USD 27,67 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:21
AN8068571086 USD 27,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:22
AN8068571086 USD 27,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:22
AN8068571086 USD 27,69 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:23
AN8068571086 USD 27,69 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:24
AN8068571086 USD 27,67 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:24
AN8068571086 USD 27,66 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:24
AN8068571086 USD 27,66 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:24
AN8068571086 USD 27,66 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:24
AN8068571086 USD 27,66 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:24
AN8068571086 USD 27,66 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:24
AN8068571086 USD 27,66 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:24
AN8068571086 USD 27,66 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:24
AN8068571086 USD 27,67 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:27
AN8068571086 USD 27,66 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:27
AN8068571086 USD 27,66 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:28
AN8068571086 USD 27,66 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:28
AN8068571086 USD 27,67 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:29
AN8068571086 USD 27,67 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:30
AN8068571086 USD 27,67 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:30
AN8068571086 USD 27,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:30
AN8068571086 USD 27,69 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:31
AN8068571086 USD 27,69 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:31
AN8068571086 USD 27,67 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:32
AN8068571086 USD 27,67 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:32
AN8068571086 USD 27,67 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:33
AN8068571086 USD 27,67 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:34
AN8068571086 USD 27,67 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:34
AN8068571086 USD 27,67 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:35
AN8068571086 USD 27,67 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:35
AN8068571086 USD 27,67 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:36
AN8068571086 USD 27,7 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:36
AN8068571086 USD 27,69 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:37
AN8068571086 USD 27,69 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:37
AN8068571086 USD 27,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:37
AN8068571086 USD 27,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:37
AN8068571086 USD 27,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:37
AN8068571086 USD 27,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:37
AN8068571086 USD 27,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:37
AN8068571086 USD 27,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:37
AN8068571086 USD 27,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:37
AN8068571086 USD 27,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:40
AN8068571086 USD 27,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:40
AN8068571086 USD 27,67 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:41
AN8068571086 USD 27,67 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:41
AN8068571086 USD 27,67 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:42
AN8068571086 USD 27,66 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:42
AN8068571086 USD 27,66 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:43
AN8068571086 USD 27,66 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:43
AN8068571086 USD 27,66 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:44
AN8068571086 USD 27,66 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:44
AN8068571086 USD 27,66 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:45
AN8068571086 USD 27,66 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:45
AN8068571086 USD 27,66 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:46
AN8068571086 USD 27,66 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:47
AN8068571086 USD 27,67 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:47
AN8068571086 USD 27,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:48
AN8068571086 USD 27,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:48
AN8068571086 USD 27,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:49
AN8068571086 USD 27,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:49
AN8068571086 USD 27,7 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:50
AN8068571086 USD 27,71 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:58
AN8068571086 USD 27,7 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:58
AN8068571086 USD 27,7 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:58
AN8068571086 USD 27,7 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:58
AN8068571086 USD 27,7 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:33:58
AN8068571086 USD 27,7 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:32:36
US62914V1061 USD 40,06 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:32:41
US62914V1061 USD 39,97 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:31:19
US62914V1061 USD 40,26 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Μαϊ 2021
13:31:21
US62914V1061 USD 40,2 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
19:58:33
US90184L1026 USD 55,1 30 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
19:54:25
US90184L1026 USD 55,24 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
19:42:56
US90184L1026 USD 55,6 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
19:41:14
US75955K1025 USD 2,29 46 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
19:41:19
US75955K1025 USD 2,29 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
19:23:45
US62914V1061 USD 39,94 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
19:22:16
US62914V1061 USD 39,94 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
19:21:30
US62914V1061 USD 39,83 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
19:21:30
US62914V1061 USD 39,83 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
19:19:52
US62914V1061 USD 39,75 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
19:18:06
US62914V1061 USD 39,84 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
19:18:27
US62914V1061 USD 39,81 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
19:18:30
US62914V1061 USD 39,81 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
19:17:21
US62914V1061 USD 39,82 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
19:14:34
US62914V1061 USD 39,8 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
19:14:49
US62914V1061 USD 39,78 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
19:13:06
US62914V1061 USD 39,9 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
19:13:40
US62914V1061 USD 39,86 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
19:13:42
US62914V1061 USD 39,81 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
19:13:44
US62914V1061 USD 39,83 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
19:13:47
US62914V1061 USD 39,82 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
19:11:04
US62914V1061 USD 39,92 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
19:11:08
US62914V1061 USD 39,91 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
19:11:14
US62914V1061 USD 39,92 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
19:11:17
US62914V1061 USD 39,91 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
18:59:01
US1729674242 USD 71,5 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
18:59:06
US1729674242 USD 71,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
18:59:08
US1729674242 USD 71,5 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
18:58:22
US90184L1026 USD 56,17 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
18:58:24
US90184L1026 USD 56,16 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
18:58:55
US1729674242 USD 71,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
18:57:05
US90184L1026 USD 56,05 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
18:57:27
US82452L2034 USD 2,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
18:57:29
US82452L2034 USD 2,98 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
18:57:42
US90184L1026 USD 56,17 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
18:57:57
US90184L1026 USD 56,14 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
18:56:20
US62914V1061 USD 40,28 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
18:56:42
US90184L1026 USD 56 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
18:04:13
US62914V1061 USD 39,97 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
18:04:18
US62914V1061 USD 39,99 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
18:03:48
US62914V1061 USD 39,96 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
18:03:52
US62914V1061 USD 39,96 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:58:45
US62914V1061 USD 40,02 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:56:12
US62914V1061 USD 39,92 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:56:22
US62914V1061 USD 40,01 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:54:28
US62914V1061 USD 40,13 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:53:58
US62914V1061 USD 40,06 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:51:31
US62914V1061 USD 40,27 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:43:20
US62914V1061 USD 40,36 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:41:08
US62914V1061 USD 40,48 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:41:11
US62914V1061 USD 40,44 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:35:22
US4581401001 USD 57,64 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:31:11
US0028241000 USD 119,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:31:11
US0028241000 USD 119,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:31:12
US0028241000 USD 119,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:27:07
US0028241000 USD 119,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:27:08
US0028241000 USD 119,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:27:09
US0028241000 USD 119,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:23:26
US62914V1061 USD 40,64 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:23:28
US62914V1061 USD 40,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:20:08
US62914V1061 USD 40,46 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:20:49
US88160R1014 USD 711,07 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:20:54
US88160R1014 USD 711,05 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:19:52
US62914V1061 USD 40,46 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:18:06
US62914V1061 USD 40,49 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:17:06
US62914V1061 USD 40,48 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:16:28
US62914V1061 USD 40,51 900 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:16:39
US62914V1061 USD 40,5 900 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:13:41
US62914V1061 USD 40,56 900 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:13:44
US62914V1061 USD 40,57 900 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:11:14
US62914V1061 USD 40,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:11:21
US62914V1061 USD 40,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:11:22
US62914V1061 USD 40,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:11:23
US62914V1061 USD 40,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:11:42
US62914V1061 USD 40,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:11:43
US62914V1061 USD 40,6 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:11:44
US62914V1061 USD 40,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:10:14
US2786421030 USD 55,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:10:14
US2786421030 USD 55,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:10:15
US2786421030 USD 55,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:10:36
US62914V1061 USD 40,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
17:03:43
US0378331005 USD 132,51 4 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:49:14
US2786421030 USD 55,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:49:15
US2786421030 USD 55,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:49:16
US2786421030 USD 55,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:47:01
US62914V1061 USD 40,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:47:02
US62914V1061 USD 40,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:47:02
US62914V1061 USD 40,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:47:03
US62914V1061 USD 40,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:47:04
US62914V1061 USD 40,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:41:48
CA03765K1049 USD 15,44 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:35:38
US0378331005 USD 132,9 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:35:57
CA03765K1049 USD 15,33 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:33:32
US62914V1061 USD 40,4 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:24:20
US62914V1061 USD 40,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:24:22
US62914V1061 USD 40,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:21:00
US0378331005 USD 133,09 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:21:06
US0378331005 USD 133,11 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:20:52
US75955K1025 USD 2,27 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:18:57
US75955K1025 USD 2,28 46 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:15:08
US25470F1049 USD 37,91 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:15:36
US62914V1061 USD 40,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:13:48
CA05156X8843 USD 8,94 75 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:10:55
US62914V1061 USD 40,52 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:10:55
US62914V1061 USD 40,52 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:10:55
US62914V1061 USD 40,52 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:10:57
US62914V1061 USD 40,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:08:53
US75955K1025 USD 2,35 45 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:02:21
US62914V1061 USD 40,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:02:24
US62914V1061 USD 40,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:02:24
US62914V1061 USD 40,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:02:24
US62914V1061 USD 40,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:02:24
US62914V1061 USD 40,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:02:26
US62914V1061 USD 40,38 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:02:26
US62914V1061 USD 40,38 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:02:44
US62914V1061 USD 40,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:02:49
US62914V1061 USD 40,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:02:51
US62914V1061 USD 40,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:01:02
US62914V1061 USD 40,5 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:01:53
US62914V1061 USD 40,51 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:01:55
US62914V1061 USD 40,5 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:01:56
US62914V1061 USD 40,5 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:01:57
US62914V1061 USD 40,5 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:01:57
US62914V1061 USD 40,5 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
16:00:19
US62914V1061 USD 40,48 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:58:07
US0378331005 USD 133,06 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:58:07
US0378331005 USD 133,06 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:57:06
US62914V1061 USD 40,52 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:57:24
US62914V1061 USD 40,52 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:57:41
US30231G1022 USD 57,88 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:55:49
US62914V1061 USD 40,53 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:55:56
US62914V1061 USD 40,52 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:54:32
US0378331005 USD 133,12 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:51:24
US62914V1061 USD 40,6 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:51:42
US62914V1061 USD 40,6 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:50:22
US62914V1061 USD 40,63 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:50:23
US62914V1061 USD 40,59 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:50:29
US62914V1061 USD 40,54 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:50:38
US0378331005 USD 133,1 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:49:00
US62914V1061 USD 40,72 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:49:03
US62914V1061 USD 40,73 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:49:03
US62914V1061 USD 40,73 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:49:04
US62914V1061 USD 40,73 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:49:04
US62914V1061 USD 40,73 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:49:05
US62914V1061 USD 40,73 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:49:05
US62914V1061 USD 40,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:49:05
US62914V1061 USD 40,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:49:06
US62914V1061 USD 40,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:49:07
US62914V1061 USD 40,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:49:07
US62914V1061 USD 40,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:49:07
US62914V1061 USD 40,76 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:49:10
US62914V1061 USD 40,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:49:10
US62914V1061 USD 40,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:49:10
US62914V1061 USD 40,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:49:10
US62914V1061 USD 40,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:49:10
US62914V1061 USD 40,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:49:10
US62914V1061 USD 40,75 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:49:16
US62914V1061 USD 40,73 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:49:26
US62914V1061 USD 40,73 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:49:59
US62914V1061 USD 40,69 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:48:35
US62914V1061 USD 40,67 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:48:51
US62914V1061 USD 40,69 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:46:06
IE00BY7QL619 USD 61,33 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:45:26
US0378331005 USD 133,18 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:45:31
US0378331005 USD 133,15 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:45:36
US0378331005 USD 133,17 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:45:44
IE00BY7QL619 USD 61,38 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:43:02
US0378331005 USD 133,1 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:42:22
IE00BY7QL619 USD 61,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:42:22
IE00BY7QL619 USD 61,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:42:23
IE00BY7QL619 USD 61,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:42:23
IE00BY7QL619 USD 61,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:42:23
IE00BY7QL619 USD 61,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:42:24
IE00BY7QL619 USD 61,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:42:24
IE00BY7QL619 USD 61,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:42:33
IE00BY7QL619 USD 61,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:42:33
IE00BY7QL619 USD 61,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:42:33
IE00BY7QL619 USD 61,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:42:33
IE00BY7QL619 USD 61,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:42:33
IE00BY7QL619 USD 61,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:42:33
IE00BY7QL619 USD 61,36 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:42:33
IE00BY7QL619 USD 61,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:42:34
IE00BY7QL619 USD 61,37 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:42:36
US0378331005 USD 133,09 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:42:52
US0378331005 USD 133,1 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:42:56
IE00BY7QL619 USD 61,33 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:41:27
US58933Y1055 USD 74,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:41:27
US58933Y1055 USD 74,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:41:27
US58933Y1055 USD 74,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:41:30
US58933Y1055 USD 74,72 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:40:03
US58933Y1055 USD 74,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:40:11
US58933Y1055 USD 74,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:40:11
US58933Y1055 USD 74,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:40:19
US58933Y1055 USD 74,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:40:32
US58933Y1055 USD 74,77 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:39:31
US58933Y1055 USD 74,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:39:32
US58933Y1055 USD 74,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:39:33
US58933Y1055 USD 74,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:39:33
US58933Y1055 USD 74,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:39:39
US58933Y1055 USD 74,81 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:39:39
US58933Y1055 USD 74,81 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:39:39
US58933Y1055 USD 74,81 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:39:44
US58933Y1055 USD 74,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:39:45
US58933Y1055 USD 74,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:39:45
US58933Y1055 USD 74,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:39:46
US0378331005 USD 133,13 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:38:08
US62914V1061 USD 40,65 800 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:38:09
US62914V1061 USD 40,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:38:24
US0378331005 USD 133,1 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:38:51
US58933Y1055 USD 74,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:38:52
US58933Y1055 USD 74,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:38:56
US58933Y1055 USD 74,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:35:37
US75955K1025 USD 2,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:32:37
US62914V1061 USD 40,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:32:38
US62914V1061 USD 40,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:31:44
CA05156X8843 USD 8,89 75 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:30:15
PA1436583006 USD 27,45 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:29:06
US75955K1025 USD 2,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:24:59
US62914V1061 USD 40,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:22:35
US62914V1061 USD 40,42 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:21:28
US62914V1061 USD 40,4 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:21:44
US62914V1061 USD 40,41 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:19:05
US00165C1045 USD 10,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:19:07
US00165C1045 USD 10,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:19:08
US00165C1045 USD 10,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:19:09
US00165C1045 USD 10,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:19:10
US00165C1045 USD 10,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:12:01
US62914V1061 USD 40,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:12:13
US62914V1061 USD 40,78 800 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:11:29
US62914V1061 USD 40,69 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30 Απρ 2021
15:11:32
US62914V1061 USD 40,69 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
30