Έργα - Δράσεις


 

Έργα

Συνεργασίες

ATHEX ESG

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης, το Χρηματιστήριο Αθηνών διαχειρίζεται  και συμμετέχει σε έργα, υπηρεσίες και αγορές με στόχο την βελτίωση των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών του, ή τη δημιουργία νέων, καθώς και το άνοιγμα σε νέες αγορές. Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις μας.

Ενημερωθείτε για τις συνεργασίες που έχει συνάψει το Χρηματιστήριο, με στόχο να επιτύχει τη βελτίωση των υπηρεσιών του και την περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων και υποδομών του.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2018 συμμετέχει στην πρωτοβουλία Sustainable Stock Exchanges (SSE) των Ηνωμένων Εθνών και προχώρησε στην έκδοση του «Οδηγού δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών», επιδιώκοντας να προωθήσει και να ενισχύσει τις πρακτικές δημοσιοποίησης πληροφοριών ESG που εφαρμόζουν οι ελληνικές εισηγμένες εταιρείες. Διαβάστε περισσότερα...

 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων