ΑξΙΑsms    ΑξΙΑweb

Η υπηρεσία AξIAsms σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε από την ΕΧΑΕ και αφορά στην έγκαιρη, έγκυρη και ταχεία ενημέρωση των επενδυτών σχετικά με τις μεταβολές του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (ΣΑΤ), καθώς και των συναλλαγών που εκτελούνται για λογαριασμό τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

  H υπηρεσία AξIAweb, παρέχεται από την εταιρία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ΕΛΚΑΤ) προς τους επενδυτές, προκειμένου να λαμβάνουν ηλεκτρονική ενημέρωση σχετικά με τα στοιχεία του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.):
Περισσότερα   Περισσότερα
 AξIAlei    

H υπηρεσία AξIAlei παρέχεται από την εταιρία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ΕΛΚΑΤ) προς τους επενδυτές - Νομικά Πρόσωπα, και αφορά στην έκδοση κωδικών LEI (Legal Entity Identifier) για την εκπλήρωση υποχρεώσεων Trade Reporting στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού EMIR.

   
Περισσότερα    

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων