Εταιρικές πράξεις αξιών

ΝΕΟΤΕΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 29/05/2024

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Από 29/05/2024, και ώρα 11:50 π.μ., κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (GRS087003000) στο Χρηματιστήριο Αθηνών.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων