ΜΕΛΗ
Οι δύο κύριες κατηγορίες προϊόντων στατιστικής πληροφόρησης που αναφέρονται στην δραστηριότητα των μελών και τα αντίστοιχα προϊόντα είναι τα παρακάτω:

 

 Συναλλακτική Δραστηριότητα Κωδικός Demo αρχείο
 Αγοράς αξιών 801001
 Αγοράς παραγώγων 801002
 Εναλλακτικής αγοράς 801003
 Δικτύου Xnet (διαθέσιμα μόνο για συμμετέχοντες) 801004
 Αγοράς άνθρακα 801005
 Συναλλαγές ειδικών διαπραγματευτών σε συγκεκριμένους τίτλους 801006
     
 Εκκαθαρισμένη & Διακανονισμένη Αξία Κωδικός Demo αρχείο
 Αγοράς αξιών 802001
 Αγοράς παραγώγων (όγκος)  νέο!! 802002  
 Δικτύου Xnet (διαθέσιμα μόνο για συμμετέχοντες) 802004
 Συμπτυγμένων συναλλαγών 802005
 Προϊόντα δανεισμού (όγκος)  νέο!! 802006  
     

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων