Μετοχές

stock-select

ΝΤΟΠΛΕΡ

Ονομασία μετοχής ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε.

Δραστηριότητα Σκοπός της εταιρίας είναι η σχεδίαση, παραγωγή, εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων, εξαρτημάτων ανελκυστήρων, καθώς επίσης και κάθε είδους μηχανολογικών εξαρτημάτων και κατασκευών. Ακόμη η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία των ανωτέρω καθώς και η αντιπροσωπεία οίκων εσωτερικού και εξωτερικού.
Έτος Ίδρυσης 2000
Διεύθυνση ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
Ταχ Κωδ:
ΚΙΛΚΙΣ
Τηλέφωνο (23430)-20150
Telefax (23430)-23701
Ιστοσελίδα www.doppler.gr
Email info@doppler.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Λ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Σ ΑΝΘΟΥΛΑ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ Β ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΕΛΟΣ)
ΜΟΣΧΟΣ Α ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΜΕΛΟΣ)
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΜΕΛΟΣ)
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Δ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ (38,2%)
SMEREMEDIOUMCAP (31,38%)
ZAITECH FUND A.K.E.Σ. (10,53%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 193
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Μπουραντάς Ζήσης
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Μπουραντάς Ζήσης
Εισαγωγή στο Χ.Α. 7 Μαϊ 2008
Κλάδος / Υποκλάδος Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες / Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΕΑ  
Αγορά ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (7 Μαϊ 2008)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ENA PLUS (7 Μαϊ 2008)
Σχετικά σύμβολα ΝΤΟΠΛΕΡ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 9.634.595,85

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων