Μετοχές

stock-select

ΓΚΜΕΖΖ

Ονομασία μετοχής GALAXY COSMOS MEZZ PLC (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης GALAXY COSMOS MEZZ PLC

Δραστηριότητα Η βασική επιχειρηματική δραστηριότητά της συνίσταται στη διακράτηση και στη διαχείριση μέρους των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (Mezzanine Νotes) και των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Junior Notes) που εκδόθηκαν στο πλαίσιο των τιτλοποιήσεων χαρτοφυλακίων δανείων έκδοσης της Alpha Bank SA, Galaxy και Cosmos
Έτος Ίδρυσης  
Διεύθυνση ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ- Palais D'Ivoire House 2ος όρ. 33
Ταχ Κωδ:1066
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Τηλέφωνο 00357 22 022 882
Telefax 00357 22 022 883
Ιστοσελίδα https://www.galaxycosmosmezz.com/
Email info@galaxycosmosmezz.com
Διοικητικό Συμβούλιο ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΙΟΡΔΑΜΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) SCHOONER CAPITAL LLC (15,32%)
ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΟΣ (8,99%)
PAULSON JOHN (5,61%)
REGGEBORGH INVEST B.V. (5,55%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Ραφτόπουλος Παναγιώτης & Βογιατζής Δημήτρης
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Τράκα Στυλιανή & Γεωργαντζά Γιωργία
Εισαγωγή στο Χ.Α. 31 Οκτ 2022
Κλάδος / Υποκλάδος Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες / Διαχείριση Κεφαλαίων & Θεματοφύλακες (31 Οκτ 2022)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΕΑ  
Αγορά ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (31 Οκτ 2022)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ENA PLUS (31 Οκτ 2022)
Σχετικά σύμβολα ΓΚΜΕΖΖ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 62.597.638,08

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων