Μετοχές

stock-select

ΟΛΥΜΠ

Ονομασία μετοχής ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

Δραστηριότητα Ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Ανέγερση πολυκατοικιών ή άλλων οικοδομών προς μεταπώληση, σε ιδιόκτητα οικόπεδα της εταιρίας ή και σε ανήκοντα σε τρίτους με αντιπαροχή. Ανάληψη και εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων και ερευνών. Παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως οικοδομικών, οδοποιητικών και γενικά αδρανών υλικών. Συμμετοχή ή αντιπροσώπευση ή συνεργασία με οποιονδήποτε τρόπο σε εταιρίες ή επιχειρήσεις υφιστάμενες ή μελλοντικά ιδρυθησόμενες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
Έτος Ίδρυσης 1967
Διεύθυνση ΣΟΛΩΜΟΥ 20
Ταχ Κωδ:17456
ΑΛΙΜΟΣ
Τηλέφωνο (210)-9977000
Telefax (210)-9916251
Ιστοσελίδα http://www.techol.gr
Email info@techol.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΣΤΕΓΓΟΣ Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΤΕΓΓΟΣ Κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΤΕΓΓΟΥ Κ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΛΑΠΑΔΑΚΗΣ Ν ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΙΩΤΑΚΗ Β ΜΑΡΙΝΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑΣ Ε ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΣΤΕΓΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (39,28%)
ΣΤΕΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (13,6%)
FIDELITY INVESTMENTS (10,03%)
ΣΤΕΓΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (6,54762%)
ΣΤΕΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (5,217%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 64
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Βασιλική Χριστοπούλου
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Βασιλική Χριστοπούλου
Εισαγωγή στο Χ.Α. 6 Απρ 1994
Κλάδος / Υποκλάδος Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες / Κατασκευή Κατοικιών (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες FTSE_CD   ΓΔ   ΔΟΜ   FTSEM   ΣΑΓΔ   FTSEA  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΟΛΥΜΠ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 102.547.242

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων