Μετοχές

stock-select

ΙΝΛΟΤ

Ονομασία μετοχής ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.

Δραστηριότητα Παραγωγή λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων. Εμπορία κάθε φύσεως λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων τα οποία παράγει η εταιρία ή θα εισάγει από την αλλοδαπή. Παραγωγή, διαχείριση, λειτουργία και προβολή του Στιγμιαίου Λαχείου κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις του Π.Δ. Οργάνωση, προβολή και λειτουργία και άλλων ομοειδών συστημάτων λαχείων στο εξωτερικό και εφόσον τούτο επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Προμήθεια και η εμπορία του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε σχέση με την οργάνωση, προβολή, λειτουργία, διαχείριση, τεχνική, διοικητική υποστήριξη και εμπορική εκμετάλλευση των λαχείων και συστημάτων. Μελέτη, σχεδιασμός και εκτέλεση κάθε φύσεως λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, οργανισμών κοινής ωφελείας και γενικά οποιονδήποτε οργανισμών δημόσιων επιχειρήσεων και ιδιωτών, ως και αγορά και εισαγωγή υλικών για την εκτέλεση των παραπάνω έργων.
Έτος Ίδρυσης 1992
Διεύθυνση 19ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ταχ Κωδ:19002
ΠΑΙΑΝΙΑ
Τηλέφωνο (210)-6156000
Telefax (210)-6106800
Ιστοσελίδα http://www.intralot.com
Email info@intralot.com
Διοικητικό Συμβούλιο ΚΟΚΚΑΛΗΣ Π ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΦΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΦΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
SOOHYUNG J.H. KIM (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Σ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
MIRCHEVA D. VLADIMIRA (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΣΟΥΜΑΣ Κ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΑΖΑΡΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ Δ ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) CQ LOTTERY LLC (26,86%)
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (20,502%)
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (7,135%)
INTESA SANPAOLO S.P.A. (5,0135%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 1707
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων ΤΣΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού
Εισαγωγή στο Χ.Α. 3 Νοε 1999
Κλάδος / Υποκλάδος Ταξίδια και Αναψυχή / Τυχερά Παιχνίδια (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΙΝΛΟΤ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 636.716.784,53

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων