Μετοχές

ΑΡΑΙΓ

Ονομασία μετοχής ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
15 Απρ 2024 11,83 -2,71 203.437 12 11,78 2.418.040,86 1.227 12
12 Απρ 2024 12,16 -2,80 56.398 12,65 12,16 697.248 425 12,41
11 Απρ 2024 12,51 -1,03 49.010 12,64 12,45 612.994,31 300 12,64
10 Απρ 2024 12,64 0,32 73.863 12,65 12,45 929.109,66 420 12,65
9 Απρ 2024 12,6 0,16 58.623 12,63 12,38 736.618,18 518 12,6
8 Απρ 2024 12,58 0,64 29.712 12,58 12,4 371.134,49 278 12,5
5 Απρ 2024 12,5 0,24 86.119 12,5 12,15 1.060.319,6 542 12,47
4 Απρ 2024 12,47 1,96 164.876 12,53 12,23 2.044.103,63 837 12,23
3 Απρ 2024 12,23 1,92 230.195 12,25 11,82 2.779.519,89 937 12,1
2 Απρ 2024 12 -4,31 109.342 12,5 12 1.330.871,99 961 12,38
28 Μαρ 2024 12,54 0,16 58.063 12,62 12,34 724.317,08 703 12,62
27 Μαρ 2024 12,52 -0,79 42.608 12,62 12,48 533.712,48 267 12,62
26 Μαρ 2024 12,62 -0,79 71.492 12,72 12,54 901.905,16 540 12,72
22 Μαρ 2024 12,72 -0,16 40.497 12,86 12,56 512.997,94 343 12,86
21 Μαρ 2024 12,74 -0,16 57.923 12,96 12,64 741.917,16 591 12,8
20 Μαρ 2024 12,76 1,59 63.484 12,8 12,52 803.669,07 501 12,6
19 Μαρ 2024 12,56 -0,48 3.240.884 12,68 12,34 38.970.596,58 1.084 12,5
15 Μαρ 2024 12,62 -1,10 103.565 12,74 12,52 1.306.119,56 783 12,74
14 Μαρ 2024 12,76 0,47 174.534 12,78 12,34 2.199.730,38 1.100 12,76
13 Μαρ 2024 12,7 0,32 285.538 12,94 12,6 3.657.053,72 1.269 12,88
12 Μαρ 2024 12,66 2,59 109.500 12,68 12,2 1.359.605,12 863 12,42
11 Μαρ 2024 12,34 -2,53 96.445 12,8 12,34 1.211.231,14 693 12,7
8 Μαρ 2024 12,66 -1,40 73.938 12,84 12,62 939.962,96 633 12,82
7 Μαρ 2024 12,84 1,10 105.968 12,84 12,62 1.348.545,48 795 12,68
6 Μαρ 2024 12,7 0,79 53.182 12,78 12,6 675.082,04 444 12,6
5 Μαρ 2024 12,6 -1,56 63.822 12,8 12,6 808.210,9 599 12,8
4 Μαρ 2024 12,8 0,47 74.804 12,82 12,6 952.656,24 649 12,74

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων