Μετοχές

ΑΡΑΙΓ

Ονομασία μετοχής ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
19 Ιουλ 2024 11,82 -0,17 33.868 11,92 11,75 400.090,15 253 11,84
18 Ιουλ 2024 11,84 0,25 29.218 11,92 11,75 345.523,31 303 11,88
17 Ιουλ 2024 11,81 -2,24 49.077 12,08 11,75 581.803,64 644 12,08
16 Ιουλ 2024 12,08 0,50 44.248 12,08 11,82 526.242,95 493 11,82
15 Ιουλ 2024 12,02 -0,66 61.977 12,22 12 751.403,39 587 12,1
12 Ιουλ 2024 12,1 -0,66 49.922 12,33 12,1 609.159,52 473 12,29
11 Ιουλ 2024 12,18 1,92 154.997 12,37 11,95 1.901.834,08 1.225 11,95
10 Ιουλ 2024 11,95 1,10 74.267 11,95 11,71 884.143,46 529 11,82
9 Ιουλ 2024 11,82 1,03 49.350 11,92 11,7 583.310,4 348 11,79
8 Ιουλ 2024 11,7 -0,26 68.156 11,98 11,7 807.761,84 522 11,73
5 Ιουλ 2024 11,73 -1,43 91.717 12,12 11,7 1.092.288,63 736 11,9
4 Ιουλ 2024 11,9 3,30 82.098 11,9 11,46 960.355,45 652 11,5
3 Ιουλ 2024 11,52 2,31 36.981 11,52 11,31 422.155,21 491 11,45
2 Ιουλ 2024 11,26 -2,51 55.584 11,59 11,18 631.013,9 564 11,55
1 Ιουλ 2024 11,55 -1,11 85.816 11,85 11,42 1.005.014,28 652 11,7
28 Ιουν 2024 11,68 3,64 123.876 11,8 11,2 1.436.437,13 795 11,2
27 Ιουν 2024 11,27 2,27 54.186 11,27 11,02 604.329,45 429 11,02
26 Ιουν 2024 11,02 0,00 76.653 11,22 11,01 850.469,38 454 11,22
25 Ιουν 2024 11,02 -2,31 90.741 11,28 11 1.007.981,92 787 11,28
21 Ιουν 2024 11,28 0,62 58.942 11,3 11,1 660.857,74 416 11,28
20 Ιουν 2024 11,21 -0,36 179.159 11,42 10,85 2.019.575,99 652 11,3
19 Ιουν 2024 11,25 -1,06 55.057 11,54 11,23 624.071,81 440 11,54
18 Ιουν 2024 11,37 2,25 62.638 11,45 11,18 710.708,26 533 11,18
17 Ιουν 2024 11,12 -1,59 69.550 11,38 11 773.965,43 612 11,3
14 Ιουν 2024 11,3 -2,08 69.076 11,54 11,26 784.825,71 670 11,52
13 Ιουν 2024 11,54 -1,20 31.449 11,87 11,54 366.539,26 308 11,68
12 Ιουν 2024 11,68 0,86 49.088 11,87 11,56 572.738,79 558 11,56
11 Ιουν 2024 11,58 -1,03 44.558 11,88 11,5 516.913,22 478 11,7
10 Ιουν 2024 11,7 -1,10 38.641 11,83 11,64 452.839,12 355 11,75

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων