Μετοχές

REALCONS

Ονομασία μετοχής REAL CONSULTING Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης REAL CONSULTING Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
18 Ιουν 2024 3,88 5,72 38.709 4 3,67 149.268,15 103 3,7
17 Ιουν 2024 3,67 1,94 12.190 3,71 3,56 44.276,72 34 3,69
14 Ιουν 2024 3,6 5,57 68.462 3,6 3,42 239.450,2 105 3,42
13 Ιουν 2024 3,41 -4,75 35.325 3,63 3,41 122.832,74 119 3,58
12 Ιουν 2024 3,58 -0,83 8.922 3,61 3,5 31.590,35 54 3,61
11 Ιουν 2024 3,61 -1,90 2.143 3,68 3,53 7.699,38 23 3,68
10 Ιουν 2024 3,68 0,27 34.271 3,69 3,45 122.208,82 230 3,67
7 Ιουν 2024 3,67 -1,87 4.540 3,75 3,63 16.723,1 23 3,73
6 Ιουν 2024 3,74 3,89 18.420 3,74 3,59 67.165,57 90 3,65
5 Ιουν 2024 3,6 -2,17 42.961 3,71 3,6 155.127,36 102 3,65
4 Ιουν 2024 3,68 -3,16 8.049 3,85 3,6 29.375 87 3,8
3 Ιουν 2024 3,8 -0,26 2.677 3,85 3,78 10.200,74 29 3,81
31 Μαϊ 2024 3,81 0,53 6.651 3,88 3,74 25.417,59 34 3,79
30 Μαϊ 2024 3,79 -1,30 6.878 3,87 3,71 25.887,24 60 3,84
29 Μαϊ 2024 3,84 -1,54 4.020 3,88 3,76 15.331,25 56 3,88
28 Μαϊ 2024 3,9 -0,26 7.587 3,96 3,79 29.296,86 44 3,91
27 Μαϊ 2024 3,91 -1,01 7.914 3,97 3,81 31.072,06 54 3,95
24 Μαϊ 2024 3,95 -0,50 3.260 3,97 3,83 12.680,75 37 3,95
23 Μαϊ 2024 3,97 1,28 5.866 3,98 3,89 22.970,6 38 3,95
22 Μαϊ 2024 3,92 -0,51 8.914 3,99 3,88 35.147,58 41 3,97
21 Μαϊ 2024 3,94 -1,50 9.140 4,03 3,88 35.861,54 48 4
20 Μαϊ 2024 4 -0,25 14.774 4,06 3,91 58.680,33 70 4,01
17 Μαϊ 2024 4,01 -2,20 211.441 4,1 3,96 866.439,01 64 4,1
16 Μαϊ 2024 4,1 0,24 206.734 4,12 4,01 845.484,08 34 4,1
15 Μαϊ 2024 4,09 -0,97 13.568 4,19 4,07 55.856,57 39 4,17
14 Μαϊ 2024 4,13 -0,72 6.438 4,16 4,08 26.598,57 33 4,16
13 Μαϊ 2024 4,16 -0,48 7.724 4,21 4,11 32.002,16 32 4,21
10 Μαϊ 2024 4,18 -0,48 28.317 4,24 4,16 119.054,2 63 4,19
9 Μαϊ 2024 4,2 0,00 48.869 4,23 4,08 204.252,61 99 4,15

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων