Μετοχές

ΒΙΟΣΚ

Ονομασία μετοχής UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
6 Δεκ 2023 1,13 3,20 23.157 1,13 1,09 25.861,29 50 1,09
5 Δεκ 2023 1,095 -2,23 18.075 1,11 1,09 19.907,63 43 1,105
4 Δεκ 2023 1,12 0,90 5.225 1,14 1,11 5.875,77 15 1,12
1 Δεκ 2023 1,12 -0,44 12.359 1,135 1,105 13.877,11 35 1,105
30 Νοε 2023 1,125 0,00 23.076 1,135 1,09 25.707,69 46 1,13
29 Νοε 2023 1,125 0,00 7.531 1,13 1,095 8.439,04 22 1,095
28 Νοε 2023 1,125 2,27 4.052 1,125 1,09 4.460 11 1,09
27 Νοε 2023 1,1 0,00 19.230 1,13 1,1 21.490,18 40 1,11
24 Νοε 2023 1,1 -2,65 12.320 1,125 1,1 13.591 25 1,105
23 Νοε 2023 1,13 0,44 10.324 1,13 1,105 11.490,15 33 1,13
22 Νοε 2023 1,125 1,81 9.903 1,14 1,105 11.111,5 32 1,13
21 Νοε 2023 1,105 0,00 3.281 1,14 1,105 3.639,04 17 1,14
20 Νοε 2023 1,105 -2,21 12.520 1,15 1,105 14.019,1 34 1,11
17 Νοε 2023 1,13 3,20 26.107 1,16 1,1 29.449,86 86 1,1
16 Νοε 2023 1,095 -2,67 16.232 1,125 1,095 17.893,66 62 1,1
15 Νοε 2023 1,125 0,00 9.255 1,135 1,11 10.353,75 20 1,12
14 Νοε 2023 1,125 1,35 18.220 1,14 1,09 20.326,77 65 1,12
13 Νοε 2023 1,11 -1,33 12.581 1,125 1,09 13.955,55 57 1,12
10 Νοε 2023 1,125 -1,32 2.341 1,135 1,09 2.585,71 17 1,115
9 Νοε 2023 1,14 2,70 4.724 1,15 1,115 5.344,03 18 1,15
8 Νοε 2023 1,11 -3,90 12.823 1,15 1,11 14.421,26 45 1,145
7 Νοε 2023 1,155 0,00 2.655 1,155 1,13 3.021,56 19 1,135
6 Νοε 2023 1,155 1,76 15.377 1,16 1,13 17.568,42 38 1,14
3 Νοε 2023 1,135 0,44 24.396 1,15 1,12 27.657,32 40 1,14
2 Νοε 2023 1,13 0,89 27.515 1,14 1,11 31.076,64 56 1,12
1 Νοε 2023 1,12 -0,89 9.957 1,15 1,11 11.286,59 27 1,15
31 Οκτ 2023 1,13 0,00 12.641 1,16 1,12 14.338,79 38 1,12
30 Οκτ 2023 1,13 2,73 35.490 1,13 1,08 39.557,14 54 1,1
27 Οκτ 2023 1,1 1,85 27.401 1,1 1,065 29.975,71 57 1,095
26 Οκτ 2023 1,08 0,00 9.916 1,08 1,04 10.531,8 46 1,08

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων