Μετοχές

ΙΑΤΡ

Ονομασία μετοχής ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
17 Μαϊ 2024 1,685 -2,32 8.029 1,7 1,61 13.289,29 32 1,645
16 Μαϊ 2024 1,725 0,00 395 1,725 1,68 673,64 5 1,725
15 Μαϊ 2024 1,725 1,17 1.294 1,74 1,645 2.231,98 15 1,74
14 Μαϊ 2024 1,705 2,10 62.818 1,725 1,645 106.168,22 39 1,695
13 Μαϊ 2024 1,67 -1,47 7.244 1,735 1,63 11.913,38 50 1,735
10 Μαϊ 2024 1,695 0,59 5.968 1,73 1,6 9.916,62 40 1,62
9 Μαϊ 2024 1,685 -0,88 2.915 1,715 1,64 4.891,88 24 1,69
8 Μαϊ 2024 1,7 0,00 830 1,74 1,7 1.411,4 5 1,74
2 Μαϊ 2024 1,7 0,00 2.010 1,73 1,7 3.417,3 2 1,73
30 Απρ 2024 1,7 2,41 2.246 1,705 1,675 3.796,37 18 1,675
29 Απρ 2024 1,66 2,79 2.292 1,675 1,615 3.804,16 19 1,615
26 Απρ 2024 1,615 0,00 230 1,665 1,615 372,75 4 1,665
25 Απρ 2024 1,615 -1,52 5.322 1,675 1,61 8.602,17 28 1,675
24 Απρ 2024 1,64 -0,61 1.902 1,7 1,63 3.193,64 16 1,69
23 Απρ 2024 1,65 0,61 3.739 1,7 1,59 6.136,71 26 1,59
22 Απρ 2024 1,64 -2,67 1.397 1,72 1,615 2.316,4 24 1,72
19 Απρ 2024 1,685 6,65 4.311 1,69 1,58 7.097,43 28 1,58
18 Απρ 2024 1,58 -0,63 7.288 1,62 1,57 11.511,36 14 1,58
17 Απρ 2024 1,59 -2,15 8.300 1,6 1,58 13.181,29 31 1,59
16 Απρ 2024 1,625 -3,27 1.552 1,68 1,585 2.522,86 16 1,68
15 Απρ 2024 1,68 3,07 2.195 1,68 1,58 3.565,13 35 1,675
12 Απρ 2024 1,63 -3,26 14.102 1,685 1,625 23.236,36 68 1,66
11 Απρ 2024 1,685 -0,88 2.665 1,7 1,68 4.496,64 19 1,69
10 Απρ 2024 1,7 0,59 5.044 1,71 1,7 8.597,44 15 1,71
9 Απρ 2024 1,69 0,00 5.438 1,69 1,67 9.170,6 25 1,69
8 Απρ 2024 1,69 0,00 620 1,71 1,69 1.050,85 7 1,705
5 Απρ 2024 1,69 -0,59 3.599 1,72 1,69 6.106,77 26 1,715
4 Απρ 2024 1,7 -1,16 4.584 1,725 1,68 7.794,97 25 1,68
3 Απρ 2024 1,72 0,00 517 1,765 1,68 889,92 12 1,765

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων