Μετοχές

ΑΤΤ

Ονομασία μετοχής ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ATTICA BANK Α.Τ.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
27 Σεπ 2023 12 2,74 359 12 11,5 4.180,32 18 11,62
26 Σεπ 2023 11,68 -1,02 164 11,88 11,42 1.915,48 9 11,42
25 Σεπ 2023 11,8 0,00 49 12 11,8 579,6 3 11,8
22 Σεπ 2023 11,8 -0,84 291 12 11,7 3.435,38 12 11,7
21 Σεπ 2023 11,9 -0,50 1.347 11,96 11,9 16.032,08 15 11,94
20 Σεπ 2023 11,96 -2,45 607 12,3 11,96 7.303 17 12,3
19 Σεπ 2023 12,26 -0,81 240 12,36 12,12 2.941,58 9 12,34
18 Σεπ 2023 12,36 0,00 365 12,58 12,34 4.542,7 12 12,34
15 Σεπ 2023 12,36 0,00 13 12,36 12,18 159,72 3 12,18
14 Σεπ 2023 12,36 0,00 18 12,28 12,1 219,6 2 12,1
13 Σεπ 2023 12,36 2,49 312 12,44 12,3 3.869,6 8 12,44
12 Σεπ 2023 12,06 0,17 584 12,22 11,88 7.039,42 12 12,16
11 Σεπ 2023 12,04 -0,17 457 12,34 12,04 5.551,86 14 12,1
8 Σεπ 2023 12,06 0,84 446 12,36 12,02 5.389,04 11 12,1
7 Σεπ 2023 11,96 -2,45 249 12,38 11,92 3.011,22 17 12,26
6 Σεπ 2023 12,26 0,00 126 12,26 12,26 1.544,76 1 12,26
5 Σεπ 2023 12,26 -1,61 287 12,4 12,14 3.517,86 14 12,26
4 Σεπ 2023 12,46 0,16 190 12,5 12,4 2.366,4 7 12,5
1 Σεπ 2023 12,44 0,97 722 12,48 12,34 8.968,54 22 12,36
31 Αυγ 2023 12,32 0,00 10 12,34 12,18 122,6 2 12,18
30 Αυγ 2023 12,32 0,16 305 12,38 12,3 3.757,56 12 12,38
29 Αυγ 2023 12,3 0,49 100 12,4 12,3 1.231,04 5 12,4
28 Αυγ 2023 12,24 -1,29 761 12,46 12,12 9.353,06 21 12,46
25 Αυγ 2023 12,4 0,00 36 12,5 12,42 448,92 6 12,42
24 Αυγ 2023 12,4 -2,36 597 12,8 12,32 7.486,96 17 12,8
23 Αυγ 2023 12,7 -0,31 360 12,84 12,66 4.569,66 12 12,66
22 Αυγ 2023 12,74 2,91 1.016 12,78 12,26 12.823,84 35 12,26
21 Αυγ 2023 12,38 0,65 340 12,46 12,32 4.195,94 14 12,32

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων