Μετοχές

ΑΤΤ

Ονομασία μετοχής ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ATTICA BANK Α.Τ.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
20 Μαρ 2023 11,3 -0,88 5.181 11,4 10,66 58.156,56 118 11,4
17 Μαρ 2023 11,4 -6,86 23.586 12,24 11,26 272.932,04 476 11,26
16 Μαρ 2023 12,24 -10,00 1.607 12,24 12,24 19.669,68 39 12,24
15 Μαρ 2023 13,6 -9,93 3.733 13,6 13,6 50.768,8 49 13,6
14 Μαρ 2023 15,1 -9,90 153 15,1 15,1 2.310,3 6 15,1
13 Μαρ 2023 16,76 -9,99 267 16,76 16,76 4.474,92 8 16,76
10 Μαρ 2023 18,62 0,00 0 - - 0 0 -
9 Μαρ 2023 18,62 0,00 0 - - 0 0 -
8 Μαρ 2023 18,62 0,00 0 - - 0 0 -
7 Μαρ 2023 0,1242 -9,87 492.525 0,1242 0,1242 61.171,61 81 0,1242
6 Μαρ 2023 0,1378 -9,93 316.227 0,1378 0,1378 43.576,08 83 0,1378
3 Μαρ 2023 0,153 -1,29 787.257 0,163 0,1458 122.017,24 466 0,159
2 Μαρ 2023 0,155 19,23 2.458.762 0,1636 0,1256 364.372,17 882 0,128
1 Μαρ 2023 0,13 -10,59 2.193.118 0,1454 0,1256 290.134,66 836 0,1454
28 Φεβ 2023 0,1454 -11,34 1.329.933 0,162 0,1418 201.234,19 562 0,1616
24 Φεβ 2023 0,164 -5,20 988.127 0,1742 0,1598 161.832,31 498 0,1742
23 Φεβ 2023 0,173 -2,59 2.514.095 0,1828 0,1294 376.793,74 915 0,1776
22 Φεβ 2023 0,1776 -1,33 542.084 0,1842 0,177 96.779,12 198 0,1842
21 Φεβ 2023 0,18 -1,21 850.430 0,1848 0,177 153.348,34 327 0,1776
20 Φεβ 2023 0,1822 4,11 904.689 0,1844 0,175 164.713,5 331 0,175
17 Φεβ 2023 0,175 -0,57 802.068 0,189 0,175 144.147,57 298 0,189
16 Φεβ 2023 0,176 2,09 1.833.742 0,1946 0,175 337.143,09 587 0,182
15 Φεβ 2023 0,1724 9,95 5.500.527 0,199 0,137 933.253,97 1.468 0,141
14 Φεβ 2023 0,1568 -30,00 2.248.679 0,158 0,1568 352.906,13 333 0,157
13 Φεβ 2023 0,224 -30,00 1.477.348 0,25 0,224 339.054,65 401 0,2245
10 Φεβ 2023 0,32 16,79 4.293.534 0,325 0,2765 1.266.143,22 990 0,288
9 Φεβ 2023 0,274 16,60 5.587.464 0,2975 0,235 1.475.622,19 1.372 0,254
8 Φεβ 2023 0,235 21,76 3.518.391 0,235 0,1952 761.938,02 778 0,202
7 Φεβ 2023 0,193 9,66 3.653.282 0,21 0,16 691.167,92 838 0,18

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων