Μετοχές

ΦΡΙΓΟ

Ονομασία μετοχής FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. (KO)
Όνομα εισηγμένης FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
1 Δεκ 2023 0,074 -1,33 462.000 0,074 0,074 34.188 46 0,074
30 Νοε 2023 0,075 2,04 1.041.051 0,075 0,075 78.228,83 65 0,075
29 Νοε 2023 0,0735 2,80 1.038.431 0,0735 0,0715 75.508,4 85 0,0715
28 Νοε 2023 0,0715 10,00 3.168.504 0,0715 0,065 215.825,79 176 0,065
27 Νοε 2023 0,065 -9,72 1.554.606 0,065 0,065 101.049,39 122 0,065
24 Νοε 2023 0,072 -9,43 644.963 0,072 0,072 46.437,34 55 0,072
23 Νοε 2023 0,0795 -9,66 604.050 0,086 0,0795 48.571,81 63 0,086
22 Νοε 2023 0,088 -2,22 248.816 0,088 0,088 21.895,81 35 0,088
21 Νοε 2023 0,09 0,00 405.943 0,09 0,09 36.534,87 32 0,09
20 Νοε 2023 0,09 -5,26 522.242 0,095 0,09 47.774,86 56 0,095
17 Νοε 2023 0,095 5,56 642.420 0,095 0,092 60.048,45 72 0,092
16 Νοε 2023 0,09 -3,23 743.598 0,09 0,09 66.923,82 75 0,09
15 Νοε 2023 0,093 -7,00 411.206 0,095 0,093 38.425,16 56 0,095
14 Νοε 2023 0,1 6,95 1.907.360 0,102 0,1 192.659,35 156 0,102
13 Νοε 2023 0,0935 10,00 1.265.257 0,0935 0,0915 117.965,53 112 0,0915
10 Νοε 2023 0,085 -3,41 230.663 0,088 0,085 19.801,36 29 0,088
9 Νοε 2023 0,088 0,00 1.106.705 0,093 0,088 100.231,54 91 0,093
8 Νοε 2023 0,088 10,00 1.002.400 0,088 0,0845 87.995,06 93 0,0845
7 Νοε 2023 0,08 0,00 35.217 0,08 0,08 2.817,36 13 0,08
6 Νοε 2023 0,08 1,27 103.300 0,084 0,08 8.326 17 0,084
3 Νοε 2023 0,079 -1,25 66.486 0,08 0,079 5.262,88 15 0,08
2 Νοε 2023 0,08 0,00 81.400 0,081 0,08 6.535,97 20 0,081
1 Νοε 2023 0,08 -0,62 396.543 0,0815 0,08 32.018,21 68 0,0815
31 Οκτ 2023 0,0805 9,52 1.230.358 0,0805 0,0795 98.776,12 91 0,0795
30 Οκτ 2023 0,0735 9,70 519.287 0,0735 0,0735 38.167,59 53 0,0735
27 Οκτ 2023 0,067 -2,90 39.575 0,069 0,067 2.652,13 7 0,069
26 Οκτ 2023 0,069 0,00 5.434 0,07 0,07 380,38 5 0,07
25 Οκτ 2023 0,069 6,15 84.980 0,069 0,069 5.863,62 10 0,069
24 Οκτ 2023 0,065 0,78 55.031 0,065 0,065 3.577,02 11 0,065
23 Οκτ 2023 0,0645 -1,53 63.500 0,0645 0,0645 4.095,75 10 0,0645

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων