Μετοχές

ΕΧΑΕ

Ονομασία μετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
10 Δεκ 2019 4,425 -0,67 42.623 4,46 4,38 188.622,87 196 4,46
9 Δεκ 2019 4,455 0,56 58.114 4,475 4,39 256.829,84 243 4,4
6 Δεκ 2019 4,43 -0,89 373.482 4,5 4,39 1.655.095,55 362 4,485
5 Δεκ 2019 4,47 -1,97 283.901 4,605 4,47 1.277.202,82 665 4,56
4 Δεκ 2019 4,56 0,66 129.543 4,56 4,495 586.964,52 397 4,525
3 Δεκ 2019 4,53 -0,77 109.583 4,565 4,505 497.578,44 288 4,555
2 Δεκ 2019 4,565 -0,65 66.076 4,65 4,565 304.227,62 274 4,58
29 Νοε 2019 4,595 0,55 101.881 4,67 4,56 469.643,4 380 4,56
28 Νοε 2019 4,57 -1,30 61.211 4,63 4,555 280.037,57 253 4,63
27 Νοε 2019 4,63 0,43 46.126 4,69 4,595 213.082,25 292 4,61
26 Νοε 2019 4,61 0,77 257.475 4,74 4,605 1.197.148,53 672 4,62
25 Νοε 2019 4,575 0,99 41.637 4,58 4,535 189.886,13 221 4,55
22 Νοε 2019 4,53 0,89 33.129 4,53 4,48 149.760,75 209 4,48
21 Νοε 2019 4,49 -1,54 222.941 4,575 4,44 1.008.507,89 374 4,55
20 Νοε 2019 4,56 -0,22 35.552 4,57 4,53 161.687,97 168 4,57
19 Νοε 2019 4,57 0,88 95.083 4,58 4,505 432.283,23 374 4,515
18 Νοε 2019 4,53 1,23 114.350 4,57 4,48 519.354,22 427 4,5
15 Νοε 2019 4,475 -0,56 129.204 4,565 4,465 581.962,38 432 4,5
14 Νοε 2019 4,5 2,27 189.815 4,525 4,38 847.140,2 617 4,4
13 Νοε 2019 4,4 0,57 127.103 4,43 4,34 557.162,36 439 4,34
12 Νοε 2019 4,375 0,11 78.581 4,385 4,315 342.510,78 281 4,34
11 Νοε 2019 4,37 -0,79 81.657 4,46 4,335 356.728,99 315 4,46
8 Νοε 2019 4,405 -1,34 72.817 4,535 4,37 322.508,79 271 4,495
7 Νοε 2019 4,465 0,56 392.281 4,54 4,39 1.762.166,24 381 4,39
6 Νοε 2019 4,44 -1,66 36.693 4,5 4,42 163.241,34 190 4,5
5 Νοε 2019 4,515 -0,77 43.030 4,55 4,46 193.140,87 220 4,55
4 Νοε 2019 4,55 0,78 17.816 4,575 4,525 80.928,86 61 4,55
1 Νοε 2019 4,515 0,33 318.017 4,57 4,5 1.433.704,23 299 4,5
31 Οκτ 2019 4,5 0,00 230.414 4,55 4,47 1.031.611,61 304 4,47

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων