Μετοχές

ΕΧΑΕ

Ονομασία μετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
22 Οκτ 2021 3,78 -0,53 29.328 3,835 3,775 111.542,3 150 3,8
21 Οκτ 2021 3,8 -1,17 47.669 3,85 3,8 181.780,7 144 3,83
20 Οκτ 2021 3,845 3,08 96.646 3,845 3,71 367.059,39 375 3,73
19 Οκτ 2021 3,73 0,67 58.915 3,73 3,68 218.304,16 104 3,705
18 Οκτ 2021 3,705 0,14 83.817 3,76 3,7 311.000,72 144 3,7
15 Οκτ 2021 3,7 0,00 43.418 3,73 3,7 160.809,17 109 3,7
14 Οκτ 2021 3,7 0,00 190.096 3,72 3,655 703.103,43 200 3,7
13 Οκτ 2021 3,7 1,37 144.956 3,72 3,65 535.261,48 345 3,675
12 Οκτ 2021 3,65 0,00 153.175 3,665 3,64 559.098,77 309 3,65
11 Οκτ 2021 3,65 -1,08 45.144 3,72 3,64 164.856,26 164 3,7
8 Οκτ 2021 3,69 1,65 113.394 3,72 3,64 417.722,19 333 3,64
7 Οκτ 2021 3,63 2,54 316.972 3,685 3,58 1.146.561,85 598 3,585
6 Οκτ 2021 3,54 -0,84 278.667 3,63 3,515 994.010,78 610 3,575
5 Οκτ 2021 3,57 -0,56 213.701 3,59 3,52 758.191,56 450 3,58
4 Οκτ 2021 3,59 0,84 30.002 3,62 3,53 107.249,09 132 3,53
1 Οκτ 2021 3,56 2,59 165.351 3,56 3,46 577.410,27 265 3,495
30 Σεπ 2021 3,47 -0,86 50.628 3,56 3,47 177.352,82 204 3,5
29 Σεπ 2021 3,5 0,00 346.712 3,53 3,49 1.217.726,94 385 3,52
28 Σεπ 2021 3,5 -2,23 110.105 3,595 3,47 388.453,94 445 3,58
27 Σεπ 2021 3,58 0,00 33.686 3,65 3,57 120.812,59 120 3,65
24 Σεπ 2021 3,58 -1,38 156.525 3,64 3,58 564.985,91 376 3,6
23 Σεπ 2021 3,63 -0,95 42.815 3,735 3,63 156.717,43 180 3,735
22 Σεπ 2021 3,665 1,81 54.078 3,71 3,6 197.285,18 235 3,635
21 Σεπ 2021 3,6 0,14 68.599 3,67 3,6 248.548,96 169 3,65
20 Σεπ 2021 3,595 -1,51 139.255 3,65 3,58 501.883,13 432 3,6
17 Σεπ 2021 3,65 -2,28 145.571 3,79 3,65 538.275,36 451 3,735
16 Σεπ 2021 3,735 -0,40 68.371 3,82 3,735 256.218,88 192 3,82
15 Σεπ 2021 3,75 0,54 64.932 3,795 3,72 242.958,86 235 3,725
14 Σεπ 2021 3,73 -1,06 48.501 3,77 3,725 181.422,54 257 3,77

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων