Μετοχές

stock-select

ΚΑΙΡΟΜΕΖ

Ονομασία μετοχής CAIRO MEZZ PLC (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης CAIRO MEZZ PLC

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΚΑΙΡΟΜΕΖ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN CY0109232112
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 0,19
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,1
Χώρα καταχώρησης CY
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 309.096.827
Κατάσταση MiFID Μηχανισμός Πολυμερούς Διαπραγμάτευσης (ΜΠΔ)
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 309.096.827
Ημερομηνία εισαγωγής 29 Σεπ 2020
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων