Μετοχές

stock-select

ΓΚΜΕΖΖ

Ονομασία μετοχής GALAXY COSMOS MEZZ PLC (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης GALAXY COSMOS MEZZ PLC

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΓΚΜΕΖΖ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN CY0200252118
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 0,27
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,1636
Χώρα καταχώρησης CY
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 86.941.164
Κατάσταση MiFID Μηχανισμός Πολυμερούς Διαπραγμάτευσης (ΜΠΔ)
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 86.941.164
Ημερομηνία εισαγωγής 31 Οκτ 2022
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων