Μετοχές

stock-select

MED

Ονομασία μετοχής MED Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης MED Α.Β.Ε.Ε.

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο MED
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS530003003
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 0,85
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,24
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 11.917.870
Κατάσταση MiFID Μηχανισμός Πολυμερούς Διαπραγμάτευσης (ΜΠΔ)
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 11.917.870
Ημερομηνία εισαγωγής 7 Ιουλ 2023
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων