Μετοχές

stock-select

ΝΤΟΤΣΟΦΤ

Ονομασία μετοχής DOTSOFT Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης DOTSOFT Α.Ε.

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΝΤΟΤΣΟΦΤ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS531003002
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 3,85
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,1
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 3.120.000
Κατάσταση MiFID Μηχανισμός Πολυμερούς Διαπραγμάτευσης (ΜΠΔ)
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 3.120.000
Ημερομηνία εισαγωγής 10 Αυγ 2023
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων