Μετοχές

stock-select

ΦΛΕΞΟ

Ονομασία μετοχής FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΦΛΕΞΟ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS259003002
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 3,5216
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,54
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 11.869.224
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 11.869.224
Ημερομηνία εισαγωγής 2 Απρ 1996
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων