Μετοχές

stock-select

ΕΤΕ

Ονομασία μετοχής ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΕΤΕ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS003003035
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 0
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 1
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 914.715.153
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 914.715.153
Ημερομηνία εισαγωγής 22 Φεβ 1905
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα ΕΤΕ STOCK FUTURES
ΕΤΕ STOCK CALL OPTIONS
ΕΤΕ STOCK PUT OPTIONS
ΕΤΕ REPO MARKET GREECE
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων