Μετοχές

stock-select

ΔΕΗ

Ονομασία μετοχής ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΔΕΗ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS434003000
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 12,7
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 2,48
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 382.000.000
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 382.000.000
Ημερομηνία εισαγωγής 12 Δεκ 2001
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα ΔΕΗ STOCK FUTURES
ΔΕΗ STOCK CALL OPTIONS
ΔΕΗ STOCK PUT OPTIONS
ΔΕΗ REPO MARKET GREECE
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων