Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 175 48 58 19 50 Πράξεις 31.588 Αξία € 64,76 εκ
Με πράξεις 125 Όγκος 23.839.749 Χρημ/κή αξία € 59,76 δις
Τιμή € 2,16
Αλλαγή 20,00%
Τιμή € 0,51
Αλλαγή 19,16%
Τιμή € 1,76
Αλλαγή 10,00%
Τιμή € 0,33
Αλλαγή 10,00%
Τιμή € 3,81
Αλλαγή 9,17%
Τιμή € 0,42
Αλλαγή 8,25%
Τιμή € 0,54
Αλλαγή 8,00%
Τιμή € 0,32
Αλλαγή 7,38%
Τιμή € 0,409
Αλλαγή 6,93%
Τιμή € 5,15
Αλλαγή 6,41%
Τιμή € 0,15
Αλλαγή 6,38%
Τιμή € 0,053
Αλλαγή 6,00%
Τιμή € 0,52
Αλλαγή 4,84%
Τιμή € 0,47
Αλλαγή 4,44%
Τιμή € 0,49
Αλλαγή 4,26%
Τιμή € 0,194
Αλλαγή 3,74%
Τιμή € 1,03
Αλλαγή 3,00%
Τιμή € 1,08
Αλλαγή 2,86%
Τιμή € 3,98
Αλλαγή 2,58%
Τιμή € 4,79
Αλλαγή 2,35%
Τιμή € 1,375
Αλλαγή 2,23%
Τιμή € 11,73
Αλλαγή 2,18%
Τιμή € 0,382
Αλλαγή 2,14%
Τιμή € 18,75
Αλλαγή 1,96%
Τιμή € 0,96
Αλλαγή 1,59%
Τιμή € 0,388
Αλλαγή 1,57%
Τιμή € 1,45
Αλλαγή 1,54%
Τιμή € 6,9
Αλλαγή 1,47%
Τιμή € 1,4
Αλλαγή 1,45%
Τιμή € 1,45
Αλλαγή 1,40%
Τιμή € 1,6
Αλλαγή 1,27%
Τιμή € 1,205
Αλλαγή 1,26%
Τιμή € 3,51
Αλλαγή 1,15%
Τιμή € 4,53
Αλλαγή 1,12%
Τιμή € 2,17
Αλλαγή 0,93%
Τιμή € 1,19
Αλλαγή 0,85%
Τιμή € 2,956
Αλλαγή 0,78%
Τιμή € 1,635
Αλλαγή 0,62%
Τιμή € 5,38
Αλλαγή 0,56%
Τιμή € 3,615
Αλλαγή 0,56%
Τιμή € 1,97
Αλλαγή 0,51%
Τιμή € 1,622
Αλλαγή 0,50%
Τιμή € 4,74
Αλλαγή 0,42%
Τιμή € 0,376
Αλλαγή 0,40%
Τιμή € 54
Αλλαγή 0,37%
Τιμή € 7,4
Αλλαγή 0,27%
Τιμή € 9,815
Αλλαγή 0,26%
Τιμή € 1,87
Αλλαγή 0,05%
Τιμή € 0,595
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,25
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,14
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,75
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 18,6
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,196
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,724
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,56
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,65
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,1
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,65
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 24,8
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,14
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,29
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,1
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,24
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,68
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,05
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,894
Αλλαγή -0,11%
Τιμή € 6,78
Αλλαγή -0,15%
Τιμή € 0,0875
Αλλαγή -0,34%
Τιμή € 2,89
Αλλαγή -0,34%
Τιμή € 1,1
Αλλαγή -0,36%
Τιμή € 8,25
Αλλαγή -0,36%
Τιμή € 0,789
Αλλαγή -0,38%
Τιμή € 1,135
Αλλαγή -0,44%
Τιμή € 0,226
Αλλαγή -0,44%
Τιμή € 21,9
Αλλαγή -0,45%
Τιμή € 29,41
Αλλαγή -0,51%
Τιμή € 14,1
Αλλαγή -0,56%
Τιμή € 0,35
Αλλαγή -0,57%
Τιμή € 8
Αλλαγή -0,62%
Τιμή € 1,45
Αλλαγή -0,68%
Τιμή € 13,2
Αλλαγή -0,75%
Τιμή € 0,387
Αλλαγή -0,77%
Τιμή € 25,6
Αλλαγή -0,78%
Τιμή € 7,24
Αλλαγή -0,82%
Τιμή € 0,238
Αλλαγή -0,83%
Τιμή € 1,14
Αλλαγή -0,87%
Τιμή € 2,2
Αλλαγή -0,90%
Τιμή € 3,024
Αλλαγή -0,92%
Τιμή € 5,25
Αλλαγή -0,94%
Τιμή € 13,21
Αλλαγή -0,97%
Τιμή € 0,375
Αλλαγή -1,06%
Τιμή € 20,5
Αλλαγή -1,06%
Τιμή € 8,16
Αλλαγή -1,09%
Τιμή € 1,67
Αλλαγή -1,18%
Τιμή € 4,73
Αλλαγή -1,25%
Τιμή € 0,78
Αλλαγή -1,27%
Τιμή € 0,187
Αλλαγή -1,32%
Τιμή € 8,07
Αλλαγή -1,34%
Τιμή € 0,216
Αλλαγή -1,37%
Τιμή € 0,71
Αλλαγή -1,39%
Τιμή € 3,46
Αλλαγή -1,42%
Τιμή € 5,4
Αλλαγή -1,46%
Τιμή € 1,315
Αλλαγή -1,50%
Τιμή € 0,19
Αλλαγή -1,55%
Τιμή € 2,3
Αλλαγή -1,71%
Τιμή € 0,45
Αλλαγή -1,75%
Τιμή € 0,72
Αλλαγή -2,04%
Τιμή € 0,875
Αλλαγή -2,23%
Τιμή € 2,11
Αλλαγή -2,31%
Τιμή € 1,025
Αλλαγή -2,38%
Τιμή € 0,39
Αλλαγή -2,50%
Τιμή € 0,62
Αλλαγή -2,52%
Τιμή € 7,2
Αλλαγή -2,70%
Τιμή € 1,965
Αλλαγή -2,72%
Τιμή € 0,198
Αλλαγή -2,94%
Τιμή € 1,91
Αλλαγή -3,05%
Τιμή € 0,744
Αλλαγή -3,38%
Τιμή € 0,024
Αλλαγή -4,00%
Τιμή € 1,68
Αλλαγή -5,62%
Τιμή € 5,55
Αλλαγή -7,50%
Τιμή € 0,055
Αλλαγή -8,33%
Τιμή € 1,78
Αλλαγή -11,88%
Τιμή € 0,149
Αλλαγή -19,89%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων