Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 152 75 30 14 33 Πράξεις 24.424 Αξία € 66,12 εκ
Με πράξεις 119 Όγκος 20.959.183 Χρημ/κή αξία € 73,40 δις
Τιμή € 2,4
Αλλαγή 7,14%
Τιμή € 1,74
Αλλαγή 5,45%
Τιμή € 0,198
Αλλαγή 4,21%
Τιμή € 6,4
Αλλαγή 4,07%
Τιμή € 0,53
Αλλαγή 3,92%
Τιμή € 1,084
Αλλαγή 3,83%
Τιμή € 1,13
Αλλαγή 3,20%
Τιμή € 5,83
Αλλαγή 3,09%
Τιμή € 1,06
Αλλαγή 2,91%
Τιμή € 23,68
Αλλαγή 2,87%
Τιμή € 0,0565
Αλλαγή 2,73%
Τιμή € 1,02
Αλλαγή 2,62%
Τιμή € 7,98
Αλλαγή 2,57%
Τιμή € 1,76
Αλλαγή 2,33%
Τιμή € 13,38
Αλλαγή 2,29%
Τιμή € 1,9975
Αλλαγή 2,23%
Τιμή € 7,56
Αλλαγή 2,16%
Τιμή € 1,43
Αλλαγή 2,14%
Τιμή € 2,6
Αλλαγή 1,96%
Τιμή € 0,419
Αλλαγή 1,95%
Τιμή € 5,25
Αλλαγή 1,94%
Τιμή € 2,9
Αλλαγή 1,93%
Τιμή € 0,283
Αλλαγή 1,80%
Τιμή € 0,41
Αλλαγή 1,74%
Τιμή € 0,586
Αλλαγή 1,74%
Τιμή € 0,6
Αλλαγή 1,69%
Τιμή € 24,7
Αλλαγή 1,65%
Τιμή € 4,34
Αλλαγή 1,64%
Τιμή € 6,34
Αλλαγή 1,60%
Τιμή € 0,65
Αλλαγή 1,56%
Τιμή € 26,2
Αλλαγή 1,55%
Τιμή € 19,66
Αλλαγή 1,55%
Τιμή € 0,264
Αλλαγή 1,54%
Τιμή € 1,35
Αλλαγή 1,50%
Τιμή € 0,618
Αλλαγή 1,31%
Τιμή € 2,34
Αλλαγή 1,30%
Τιμή € 2,36
Αλλαγή 1,29%
Τιμή € 1,82
Αλλαγή 1,22%
Τιμή € 2,165
Αλλαγή 1,17%
Τιμή € 3,54
Αλλαγή 1,14%
Τιμή € 4,045
Αλλαγή 1,12%
Τιμή € 3,8
Αλλαγή 1,06%
Τιμή € 19,18
Αλλαγή 1,05%
Τιμή € 13,49
Αλλαγή 0,97%
Τιμή € 2,12
Αλλαγή 0,95%
Τιμή € 2,23
Αλλαγή 0,91%
Τιμή € 6,8
Αλλαγή 0,89%
Τιμή € 2,28
Αλλαγή 0,89%
Τιμή € 2,29
Αλλαγή 0,88%
Τιμή € 25,23
Αλλαγή 0,84%
Τιμή € 0,968
Αλλαγή 0,83%
Τιμή € 0,5
Αλλαγή 0,81%
Τιμή € 0,528
Αλλαγή 0,76%
Τιμή € 0,544
Αλλαγή 0,74%
Τιμή € 14,66
Αλλαγή 0,69%
Τιμή € 0,617
Αλλαγή 0,65%
Τιμή € 0,31
Αλλαγή 0,65%
Τιμή € 1,59
Αλλαγή 0,63%
Τιμή € 4,22
Αλλαγή 0,60%
Τιμή € 1,89
Αλλαγή 0,53%
Τιμή € 0,577
Αλλαγή 0,52%
Τιμή € 0,772
Αλλαγή 0,52%
Τιμή € 2,025
Αλλαγή 0,50%
Τιμή € 1,652
Αλλαγή 0,49%
Τιμή € 8,36
Αλλαγή 0,48%
Τιμή € 6,83
Αλλαγή 0,44%
Τιμή € 12,04
Αλλαγή 0,42%
Τιμή € 12,05
Αλλαγή 0,42%
Τιμή € 10,98
Αλλαγή 0,37%
Τιμή € 19,5
Αλλαγή 0,36%
Τιμή € 16,65
Αλλαγή 0,30%
Τιμή € 0,718
Αλλαγή 0,28%
Τιμή € 4,47
Αλλαγή 0,27%
Τιμή € 7,48
Αλλαγή 0,27%
Τιμή € 1,965
Αλλαγή 0,26%
Τιμή € 0,7
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,49
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,179
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 16
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,525
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,6
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,14
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,91
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 51
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,58
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,313
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,217
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,275
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,925
Αλλαγή -0,13%
Τιμή € 3,56
Αλλαγή -0,28%
Τιμή € 2,98
Αλλαγή -0,33%
Τιμή € 5,05
Αλλαγή -0,39%
Τιμή € 2,39
Αλλαγή -0,42%
Τιμή € 1,19
Αλλαγή -0,42%
Τιμή € 2,04
Αλλαγή -0,49%
Τιμή € 3,6
Αλλαγή -0,55%
Τιμή € 8,55
Αλλαγή -0,58%
Τιμή € 6,5
Αλλαγή -0,61%
Τιμή € 1,217
Αλλαγή -0,65%
Τιμή € 1,125
Αλλαγή -0,71%
Τιμή € 2,6
Αλλαγή -0,76%
Τιμή € 12,16
Αλλαγή -0,82%
Τιμή € 0,9
Αλλαγή -0,88%
Τιμή € 0,218
Αλλαγή -0,91%
Τιμή € 0,77
Αλλαγή -1,03%
Τιμή € 3,36
Αλλαγή -1,18%
Τιμή € 1,13
Αλλαγή -1,31%
Τιμή € 14,79
Αλλαγή -1,47%
Τιμή € 6,44
Αλλαγή -2,42%
Τιμή € 0,18
Αλλαγή -2,70%
Τιμή € 1,97
Αλλαγή -3,43%
Τιμή € 2,1
Αλλαγή -3,67%
Τιμή € 0,25
Αλλαγή -3,85%
Τιμή € 3
Αλλαγή -3,85%
Τιμή € 2,44
Αλλαγή -5,43%
Τιμή € 0,27
Αλλαγή -6,90%
Τιμή € 0,282
Αλλαγή -9,62%
Τιμή € 0,45
Αλλαγή -10,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων