Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 163 61 46 14 42 Πράξεις 26.880 Αξία € 38,21 εκ
Με πράξεις 121 Όγκος 22.159.613 Χρημ/κή αξία € 55,68 δις
Τιμή € 0,45
Αλλαγή 15,38%
Τιμή € 0,82
Αλλαγή 9,33%
Τιμή € 0,88
Αλλαγή 7,98%
Τιμή € 1,145
Αλλαγή 6,51%
Τιμή € 0,27
Αλλαγή 5,47%
Τιμή € 0,663
Αλλαγή 4,41%
Τιμή € 1,1
Αλλαγή 3,77%
Τιμή € 2,2
Αλλαγή 2,80%
Τιμή € 4,17
Αλλαγή 2,58%
Τιμή € 0,184
Αλλαγή 2,22%
Τιμή € 2,085
Αλλαγή 2,21%
Τιμή € 0,28
Αλλαγή 2,19%
Τιμή € 1,175
Αλλαγή 2,17%
Τιμή € 12,66
Αλλαγή 2,10%
Τιμή € 12,45
Αλλαγή 2,05%
Τιμή € 5,65
Αλλαγή 1,80%
Τιμή € 6,82
Αλλαγή 1,79%
Τιμή € 1,77
Αλλαγή 1,72%
Τιμή € 7,38
Αλλαγή 1,65%
Τιμή € 0,62
Αλλαγή 1,64%
Τιμή € 2,03
Αλλαγή 1,60%
Τιμή € 0,644
Αλλαγή 1,58%
Τιμή € 15,58
Αλλαγή 1,56%
Τιμή € 9,13
Αλλαγή 1,56%
Τιμή € 4,365
Αλλαγή 1,51%
Τιμή € 0,849
Αλλαγή 1,43%
Τιμή € 4,28
Αλλαγή 1,42%
Τιμή € 0,436
Αλλαγή 1,40%
Τιμή € 1,46
Αλλαγή 1,39%
Τιμή € 0,679
Αλλαγή 1,34%
Τιμή € 3,26
Αλλαγή 1,24%
Τιμή € 0,247
Αλλαγή 1,23%
Τιμή € 5,79
Αλλαγή 1,22%
Τιμή € 8,6
Αλλαγή 1,18%
Τιμή € 1,34
Αλλαγή 1,13%
Τιμή € 0,358
Αλλαγή 1,13%
Τιμή € 2,17
Αλλαγή 0,93%
Τιμή € 0,2185
Αλλαγή 0,92%
Τιμή € 27,24
Αλλαγή 0,89%
Τιμή € 0,58
Αλλαγή 0,87%
Τιμή € 23,2
Αλλαγή 0,87%
Τιμή € 6,3
Αλλαγή 0,80%
Τιμή € 0,66
Αλλαγή 0,79%
Τιμή € 0,788
Αλλαγή 0,77%
Τιμή € 4,15
Αλλαγή 0,73%
Τιμή € 0,283
Αλλαγή 0,71%
Τιμή € 1,415
Αλλαγή 0,71%
Τιμή € 2,346
Αλλαγή 0,69%
Τιμή € 0,0315
Αλλαγή 0,64%
Τιμή € 4,99
Αλλαγή 0,60%
Τιμή € 1,358
Αλλαγή 0,59%
Τιμή € 1,8
Αλλαγή 0,56%
Τιμή € 9,125
Αλλαγή 0,55%
Τιμή € 3,72
Αλλαγή 0,54%
Τιμή € 11,05
Αλλαγή 0,45%
Τιμή € 14,65
Αλλαγή 0,41%
Τιμή € 26,4
Αλλαγή 0,38%
Τιμή € 1,45
Αλλαγή 0,35%
Τιμή € 12,98
Αλλαγή 0,31%
Τιμή € 3,215
Αλλαγή 0,16%
Τιμή € 3,795
Αλλαγή 0,13%
Τιμή € 2,24
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,6
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 308
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,354
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,7
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,175
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,248
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,55
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,66
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,68
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,22
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,3
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,62
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,9486
Αλλαγή -0,15%
Τιμή € 6,35
Αλλαγή -0,16%
Τιμή € 2,445
Αλλαγή -0,20%
Τιμή € 0,798
Αλλαγή -0,25%
Τιμή € 19,3
Αλλαγή -0,31%
Τιμή € 1,4
Αλλαγή -0,36%
Τιμή € 1,235
Αλλαγή -0,40%
Τιμή € 4,52
Αλλαγή -0,44%
Τιμή € 0,444
Αλλαγή -0,45%
Τιμή € 0,96
Αλλαγή -0,52%
Τιμή € 1,9
Αλλαγή -0,52%
Τιμή € 8,8
Αλλαγή -0,56%
Τιμή € 4,825
Αλλαγή -0,62%
Τιμή € 12,67
Αλλαγή -0,63%
Τιμή € 0,72
Αλλαγή -0,69%
Τιμή € 6,6
Αλλαγή -0,75%
Τιμή € 0,883
Αλλαγή -0,79%
Τιμή € 14,46
Αλλαγή -0,82%
Τιμή € 11,32
Αλλαγή -0,88%
Τιμή € 1,53
Αλλαγή -0,97%
Τιμή € 1,975
Αλλαγή -1,00%
Τιμή € 0,287
Αλλαγή -1,37%
Τιμή € 1,408
Αλλαγή -1,40%
Τιμή € 0,792
Αλλαγή -1,49%
Τιμή € 2,44
Αλλαγή -1,61%
Τιμή € 0,087
Αλλαγή -1,69%
Τιμή € 1,37
Αλλαγή -1,79%
Τιμή € 0,4
Αλλαγή -1,96%
Τιμή € 0,378
Αλλαγή -2,58%
Τιμή € 0,229
Αλλαγή -2,97%
Τιμή € 16
Αλλαγή -3,03%
Τιμή € 6,3
Αλλαγή -3,08%
Τιμή € 0,24
Αλλαγή -3,23%
Τιμή € 53
Αλλαγή -3,64%
Τιμή € 1,94
Αλλαγή -3,96%
Τιμή € 0,4
Αλλαγή -4,76%
Τιμή € 0,313
Αλλαγή -5,15%
Τιμή € 1,17
Αλλαγή -5,65%
Τιμή € 6,3
Αλλαγή -5,97%
Τιμή € 1,68
Αλλαγή -6,67%
Τιμή € 0,372
Αλλαγή -7,00%
Τιμή € 0,045
Αλλαγή -8,16%
Τιμή € 0,11
Αλλαγή -8,33%
Τιμή € 0,198
Αλλαγή -9,17%
Τιμή € 0,161
Αλλαγή -11,05%
Τιμή € 0,0615
Αλλαγή -19,61%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων