Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 155 38 53 11 53 Πράξεις 22.803 Αξία € 33,49 εκ
Με πράξεις 102 Όγκος 12.247.797 Χρημ/κή αξία € 58,77 δις
Τιμή € 3,57
Αλλαγή 24,83%
Τιμή € 51
Αλλαγή 6,25%
Τιμή € 0,62
Αλλαγή 5,44%
Τιμή € 2,19
Αλλαγή 4,96%
Τιμή € 0,022
Αλλαγή 4,76%
Τιμή € 2,24
Αλλαγή 4,67%
Τιμή € 0,918
Αλλαγή 4,32%
Τιμή € 1,22
Αλλαγή 3,39%
Τιμή € 0,58
Αλλαγή 2,84%
Τιμή € 8,1
Αλλαγή 2,79%
Τιμή € 5,72
Αλλαγή 2,51%
Τιμή € 21,35
Αλλαγή 2,40%
Τιμή € 4,35
Αλλαγή 1,87%
Τιμή € 5,5
Αλλαγή 1,85%
Τιμή € 0,06
Αλλαγή 1,69%
Τιμή € 1,93
Αλλαγή 1,58%
Τιμή € 8,37
Αλλαγή 1,45%
Τιμή € 5,64
Αλλαγή 1,44%
Τιμή € 1,5
Αλλαγή 1,35%
Τιμή € 1,62
Αλλαγή 1,25%
Τιμή € 2,43
Αλλαγή 1,25%
Τιμή € 9,4
Αλλαγή 1,08%
Τιμή € 0,582
Αλλαγή 1,04%
Τιμή € 0,974
Αλλαγή 1,04%
Τιμή € 3,53
Αλλαγή 0,86%
Τιμή € 256
Αλλαγή 0,79%
Τιμή € 0,27
Αλλαγή 0,75%
Τιμή € 15,1
Αλλαγή 0,67%
Τιμή € 1,328
Αλλαγή 0,61%
Τιμή € 17,75
Αλλαγή 0,57%
Τιμή € 2,836
Αλλαγή 0,46%
Τιμή € 1,095
Αλλαγή 0,46%
Τιμή € 3,41
Αλλαγή 0,29%
Τιμή € 13,69
Αλλαγή 0,29%
Τιμή € 0,702
Αλλαγή 0,29%
Τιμή € 7,6
Αλλαγή 0,26%
Τιμή € 0,8
Αλλαγή 0,25%
Τιμή € 1,504
Αλλαγή 0,13%
Τιμή € 2,34
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 21
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,15
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,865
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,718
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,241
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,515
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 24,6
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,646
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,405
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,49
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,8302
Αλλαγή -0,22%
Τιμή € 1,775
Αλλαγή -0,28%
Τιμή € 3,34
Αλλαγή -0,30%
Τιμή € 4,285
Αλλαγή -0,35%
Τιμή € 0,0237
Αλλαγή -0,42%
Τιμή € 0,454
Αλλαγή -0,44%
Τιμή € 2,13
Αλλαγή -0,47%
Τιμή € 3,95
Αλλαγή -0,50%
Τιμή € 17,06
Αλλαγή -0,58%
Τιμή € 7,1
Αλλαγή -0,70%
Τιμή € 1,255
Αλλαγή -0,79%
Τιμή € 4,4
Αλλαγή -0,90%
Τιμή € 1,635
Αλλαγή -0,91%
Τιμή € 0,54
Αλλαγή -0,92%
Τιμή € 6,21
Αλλαγή -0,96%
Τιμή € 0,195
Αλλαγή -1,02%
Τιμή € 15,16
Αλλαγή -1,04%
Τιμή € 1,84
Αλλαγή -1,18%
Τιμή € 6,52
Αλλαγή -1,21%
Τιμή € 13,69
Αλλαγή -1,23%
Τιμή € 0,9256
Αλλαγή -1,24%
Τιμή € 2,31
Αλλαγή -1,28%
Τιμή € 3,48
Αλλαγή -1,42%
Τιμή € 11,08
Αλλαγή -1,42%
Τιμή € 5,52
Αλλαγή -1,43%
Τιμή € 4,685
Αλλαγή -1,47%
Τιμή € 0,095
Αλλαγή -1,55%
Τιμή € 2,52
Αλλαγή -1,56%
Τιμή € 13,78
Αλλαγή -1,57%
Τιμή € 0,829
Αλλαγή -1,68%
Τιμή € 1,7
Αλλαγή -1,73%
Τιμή € 1,65
Αλλαγή -1,79%
Τιμή € 2,825
Αλλαγή -1,91%
Τιμή € 0,49
Αλλαγή -2,00%
Τιμή € 0,376
Αλλαγή -2,08%
Τιμή € 6,45
Αλλαγή -2,27%
Τιμή € 5,125
Αλλαγή -2,29%
Τιμή € 1,88
Αλλαγή -2,34%
Τιμή € 0,082
Αλλαγή -2,38%
Τιμή € 3,15
Αλλαγή -2,63%
Τιμή € 0,29
Αλλαγή -2,68%
Τιμή € 2,5
Αλλαγή -2,72%
Τιμή € 1,83
Αλλαγή -3,68%
Τιμή € 0,77
Αλλαγή -3,75%
Τιμή € 1,02
Αλλαγή -4,14%
Τιμή € 15,87
Αλλαγή -4,22%
Τιμή € 0,668
Αλλαγή -4,30%
Τιμή € 3,06
Αλλαγή -4,38%
Τιμή € 0,6
Αλλαγή -4,76%
Τιμή € 0,91
Αλλαγή -8,08%
Τιμή € 0,6
Αλλαγή -9,91%
Τιμή € 0,232
Αλλαγή -19,44%
Τιμή € 0,402
Αλλαγή -29,47%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων