Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 174 64 43 16 51 Πράξεις 26.734 Αξία € 36,38 εκ
Με πράξεις 123 Όγκος 25.788.980 Χρημ/κή αξία € 38,74 δις
Τιμή € 0,144
Αλλαγή 20,00%
Τιμή € 0,132
Αλλαγή 20,00%
Τιμή € 0,0605
Αλλαγή 19,80%
Τιμή € 0,16
Αλλαγή 14,29%
Τιμή € 0,306
Αλλαγή 10,87%
Τιμή € 0,26
Αλλαγή 10,17%
Τιμή € 0,515
Αλλαγή 9,57%
Τιμή € 54,2
Αλλαγή 9,49%
Τιμή € 1,2
Αλλαγή 7,14%
Τιμή € 5,4
Αλλαγή 6,93%
Τιμή € 2,65
Αλλαγή 6,85%
Τιμή € 0,202
Αλλαγή 6,43%
Τιμή € 0,234
Αλλαγή 6,36%
Τιμή € 1,7
Αλλαγή 6,25%
Τιμή € 2,33
Αλλαγή 5,91%
Τιμή € 0,9
Αλλαγή 5,88%
Τιμή € 0,688
Αλλαγή 5,52%
Τιμή € 1,31
Αλλαγή 5,47%
Τιμή € 0,418
Αλλαγή 5,03%
Τιμή € 2,96
Αλλαγή 4,96%
Τιμή € 5,44
Αλλαγή 4,62%
Τιμή € 0,322
Αλλαγή 4,55%
Τιμή € 4,26
Αλλαγή 3,90%
Τιμή € 0,6
Αλλαγή 3,45%
Τιμή € 0,31
Αλλαγή 3,33%
Τιμή € 6,5
Αλλαγή 3,17%
Τιμή € 6,5
Αλλαγή 3,17%
Τιμή € 3,86
Αλλαγή 2,93%
Τιμή € 0,967
Αλλαγή 2,87%
Τιμή € 1,49
Αλλαγή 2,76%
Τιμή € 0,85
Αλλαγή 2,41%
Τιμή € 0,388
Αλλαγή 2,37%
Τιμή € 0,391
Αλλαγή 2,36%
Τιμή € 3,92
Αλλαγή 2,35%
Τιμή € 0,9
Αλλαγή 2,27%
Τιμή € 1,38
Αλλαγή 2,22%
Τιμή € 3,9
Αλλαγή 2,09%
Τιμή € 0,0551
Αλλαγή 2,04%
Τιμή € 0,133
Αλλαγή 1,84%
Τιμή € 11,5
Αλλαγή 1,77%
Τιμή € 0,29
Αλλαγή 1,75%
Τιμή € 2,21
Αλλαγή 1,75%
Τιμή € 13,5
Αλλαγή 1,73%
Τιμή € 1,82
Αλλαγή 1,68%
Τιμή € 0,63
Αλλαγή 1,61%
Τιμή € 1,27
Αλλαγή 1,60%
Τιμή € 1,32
Αλλαγή 1,54%
Τιμή € 5
Αλλαγή 1,32%
Τιμή € 19,26
Αλλαγή 1,26%
Τιμή € 0,85
Αλλαγή 1,19%
Τιμή € 12,7
Αλλαγή 1,11%
Τιμή € 1,9
Αλλαγή 1,06%
Τιμή € 0,321
Αλλαγή 0,94%
Τιμή € 4,3
Αλλαγή 0,94%
Τιμή € 0,56
Αλλαγή 0,90%
Τιμή € 6
Αλλαγή 0,84%
Τιμή € 9,9
Αλλαγή 0,81%
Τιμή € 0,725
Αλλαγή 0,69%
Τιμή € 2,9
Αλλαγή 0,69%
Τιμή € 1,53
Αλλαγή 0,66%
Τιμή € 0,18
Αλλαγή 0,56%
Τιμή € 10,22
Αλλαγή 0,39%
Τιμή € 0,622
Αλλαγή 0,32%
Τιμή € 1,87
Αλλαγή 0,32%
Τιμή € 0,1
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,033
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,23
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,98
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,34
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,02
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,71
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,14
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,15
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,9
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,852
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,55
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 19,8
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,141
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,295
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 10
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,583
Αλλαγή -0,34%
Τιμή € 0,57
Αλλαγή -0,35%
Τιμή € 0,219
Αλλαγή -0,45%
Τιμή € 0,416
Αλλαγή -0,48%
Τιμή € 6,36
Αλλαγή -0,62%
Τιμή € 1,58
Αλλαγή -0,63%
Τιμή € 15,28
Αλλαγή -0,65%
Τιμή € 3,5
Αλλαγή -0,85%
Τιμή € 0,226
Αλλαγή -0,88%
Τιμή € 5,6
Αλλαγή -0,89%
Τιμή € 0,386
Αλλαγή -1,03%
Τιμή € 7,19
Αλλαγή -1,10%
Τιμή € 8,15
Αλλαγή -1,21%
Τιμή € 6,36
Αλλαγή -1,24%
Τιμή € 6,7
Αλλαγή -1,33%
Τιμή € 0,55
Αλλαγή -1,43%
Τιμή € 5,32
Αλλαγή -1,48%
Τιμή € 3,13
Αλλαγή -1,57%
Τιμή € 17,7
Αλλαγή -1,67%
Τιμή € 1,445
Αλλαγή -2,03%
Τιμή € 0,527
Αλλαγή -2,23%
Τιμή € 5,66
Αλλαγή -2,41%
Τιμή € 0,798
Αλλαγή -2,68%
Τιμή € 0,61
Αλλαγή -2,77%
Τιμή € 0,105
Αλλαγή -2,78%
Τιμή € 0,486
Αλλαγή -2,80%
Τιμή € 2,77
Αλλαγή -2,81%
Τιμή € 0,3368
Αλλαγή -2,94%
Τιμή € 0,264
Αλλαγή -3,30%
Τιμή € 11,03
Αλλαγή -3,50%
Τιμή € 1,25
Αλλαγή -3,85%
Τιμή € 0,144
Αλλαγή -4,00%
Τιμή € 1,35
Αλλαγή -4,26%
Τιμή € 0,262
Αλλαγή -6,43%
Τιμή € 0,224
Αλλαγή -6,67%
Τιμή € 0,0275
Αλλαγή -6,78%
Τιμή € 0,62
Αλλαγή -8,82%
Τιμή € 0,452
Αλλαγή -9,60%
Τιμή € 0,167
Αλλαγή -9,73%
Τιμή € 3,84
Αλλαγή -9,86%
Τιμή € 0,0175
Αλλαγή -16,67%
Τιμή € 0,272
Αλλαγή -18,07%
Τιμή € 0,092
Αλλαγή -20,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων