Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 171 29 52 18 72 Πράξεις 10.847 Αξία € 16,90 εκ
Με πράξεις 99 Όγκος 11.436.613 Χρημ/κή αξία € 51,04 δις
Τιμή € 0,28
Αλλαγή 12,90%
Τιμή € 0,555
Αλλαγή 4,72%
Τιμή € 8,4
Αλλαγή 4,35%
Τιμή € 1,55
Αλλαγή 4,03%
Τιμή € 0,748
Αλλαγή 3,60%
Τιμή € 0,986
Αλλαγή 2,71%
Τιμή € 6,2
Αλλαγή 2,48%
Τιμή € 1,64
Αλλαγή 1,86%
Τιμή € 0,22
Αλλαγή 1,38%
Τιμή € 2,46
Αλλαγή 1,23%
Τιμή € 1,1975
Αλλαγή 1,23%
Τιμή € 0,414
Αλλαγή 1,22%
Τιμή € 1,77
Αλλαγή 1,14%
Τιμή € 3,235
Αλλαγή 1,09%
Τιμή € 0,505
Αλλαγή 1,00%
Τιμή € 5,5
Αλλαγή 0,92%
Τιμή € 0,6
Αλλαγή 0,84%
Τιμή € 1,48
Αλλαγή 0,82%
Τιμή € 1,24
Αλλαγή 0,81%
Τιμή € 2,5
Αλλαγή 0,81%
Τιμή € 11,14
Αλλαγή 0,72%
Τιμή € 6,89
Αλλαγή 0,44%
Τιμή € 2,59
Αλλαγή 0,39%
Τιμή € 3,96
Αλλαγή 0,38%
Τιμή € 6,79
Αλλαγή 0,37%
Τιμή € 6,32
Αλλαγή 0,32%
Τιμή € 0,581
Αλλαγή 0,17%
Τιμή € 24,56
Αλλαγή 0,16%
Τιμή € 11,08
Αλλαγή 0,09%
Τιμή € 0,49
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,45
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,24
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,19
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,42
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,3
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 8
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,32
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,356
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,7
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,29
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 15,14
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,57
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,18
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,235
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,23
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,79
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 24,3
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,7995
Αλλαγή -0,03%
Τιμή € 1,632
Αλλαγή -0,12%
Τιμή € 3,365
Αλλαγή -0,15%
Τιμή € 1,97
Αλλαγή -0,25%
Τιμή € 3,54
Αλλαγή -0,28%
Τιμή € 14,01
Αλλαγή -0,28%
Τιμή € 13,84
Αλλαγή -0,57%
Τιμή € 0,85
Αλλαγή -0,58%
Τιμή € 0,805
Αλλαγή -0,62%
Τιμή € 0,32
Αλλαγή -0,62%
Τιμή € 4,64
Αλλαγή -0,64%
Τιμή € 4,345
Αλλαγή -0,69%
Τιμή € 0,57
Αλλαγή -0,70%
Τιμή € 4,15
Αλλαγή -0,72%
Τιμή € 18,72
Αλλαγή -0,74%
Τιμή € 9,04
Αλλαγή -0,77%
Τιμή € 9,515
Αλλαγή -0,78%
Τιμή € 2,4
Αλλαγή -0,83%
Τιμή € 47
Αλλαγή -0,84%
Τιμή € 22,8
Αλλαγή -0,87%
Τιμή € 5,65
Αλλαγή -0,88%
Τιμή € 5,52
Αλλαγή -0,90%
Τιμή € 0,107
Αλλαγή -0,93%
Τιμή € 1,06
Αλλαγή -0,93%
Τιμή € 0,5
Αλλαγή -0,99%
Τιμή € 1,94
Αλλαγή -1,02%
Τιμή € 9,4
Αλλαγή -1,05%
Τιμή € 1,85
Αλλαγή -1,07%
Τιμή € 6,43
Αλλαγή -1,08%
Τιμή € 7,3
Αλλαγή -1,08%
Τιμή € 0,175
Αλλαγή -1,13%
Τιμή € 0,5286
Αλλαγή -1,20%
Τιμή € 0,245
Αλλαγή -1,21%
Τιμή € 4
Αλλαγή -1,23%
Τιμή € 1,69
Αλλαγή -1,40%
Τιμή € 1,676
Αλλαγή -1,41%
Τιμή € 0,7778
Αλλαγή -1,42%
Τιμή € 3,94
Αλλαγή -1,50%
Τιμή € 12,9
Αλλαγή -1,53%
Τιμή € 5,4
Αλλαγή -1,82%
Τιμή € 0,155
Αλλαγή -1,90%
Τιμή € 0,87
Αλλαγή -1,92%
Τιμή € 0,8
Αλλαγή -2,20%
Τιμή € 14,74
Αλλαγή -2,25%
Τιμή € 0,454
Αλλαγή -2,58%
Τιμή € 0,2245
Αλλαγή -2,81%
Τιμή € 0,0359
Αλλαγή -2,97%
Τιμή € 4,5
Αλλαγή -3,23%
Τιμή € 0,238
Αλλαγή -3,64%
Τιμή € 0,614
Αλλαγή -3,76%
Τιμή € 0,04
Αλλαγή -4,76%
Τιμή € 0,4
Αλλαγή -11,50%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων