Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 174 24 66 11 73 Πράξεις 28.476 Αξία € 44,69 εκ
Με πράξεις 101 Όγκος 25.588.847 Χρημ/κή αξία € 44,98 δις
Τιμή € 1,58
Αλλαγή 19,70%
Τιμή € 2,58
Αλλαγή 19,44%
Τιμή € 1,74
Αλλαγή 9,43%
Τιμή € 0,29
Αλλαγή 7,41%
Τιμή € 0,34
Αλλαγή 6,92%
Τιμή € 49,7
Αλλαγή 6,88%
Τιμή € 4,8
Αλλαγή 5,03%
Τιμή € 1,35
Αλλαγή 4,65%
Τιμή € 0,9
Αλλαγή 3,93%
Τιμή € 4,11
Αλλαγή 3,66%
Τιμή € 0,35
Αλλαγή 2,94%
Τιμή € 1,295
Αλλαγή 2,78%
Τιμή € 0,206
Αλλαγή 1,98%
Τιμή € 262
Αλλαγή 1,55%
Τιμή € 22,07
Αλλαγή 1,52%
Τιμή € 1,38
Αλλαγή 1,47%
Τιμή € 0,256
Αλλαγή 0,79%
Τιμή € 7,95
Αλλαγή 0,63%
Τιμή € 1,825
Αλλαγή 0,55%
Τιμή € 3,75
Αλλαγή 0,54%
Τιμή € 17,06
Αλλαγή 0,47%
Τιμή € 21,7
Αλλαγή 0,46%
Τιμή € 4,42
Αλλαγή 0,45%
Τιμή € 6,98
Αλλαγή 0,29%
Τιμή € 1,85
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,318
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 12,88
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,153
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,47
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,23
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,378
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,153
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,28
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,6
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,295
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,494
Αλλαγή -0,20%
Τιμή € 9,99
Αλλαγή -0,30%
Τιμή € 14,45
Αλλαγή -0,34%
Τιμή € 1,662
Αλλαγή -0,48%
Τιμή € 0,0607
Αλλαγή -0,49%
Τιμή € 5,97
Αλλαγή -0,50%
Τιμή € 1,94
Αλλαγή -0,51%
Τιμή € 0,364
Αλλαγή -0,55%
Τιμή € 0,716
Αλλαγή -0,56%
Τιμή € 6,65
Αλλαγή -0,75%
Τιμή € 1,586
Αλλαγή -0,75%
Τιμή € 2,34
Αλλαγή -0,85%
Τιμή € 1,63
Αλλαγή -0,91%
Τιμή € 10,56
Αλλαγή -0,94%
Τιμή € 1,055
Αλλαγή -0,94%
Τιμή € 7,64
Αλλαγή -1,04%
Τιμή € 3,6
Αλλαγή -1,10%
Τιμή € 1,145
Αλλαγή -1,29%
Τιμή € 5,78
Αλλαγή -1,37%
Τιμή € 0,906
Αλλαγή -1,52%
Τιμή € 6,45
Αλλαγή -1,53%
Τιμή € 0,842
Αλλαγή -1,64%
Τιμή € 3,5
Αλλαγή -1,69%
Τιμή € 0,641
Αλλαγή -1,69%
Τιμή € 2,85
Αλλαγή -1,72%
Τιμή € 1,902
Αλλαγή -1,86%
Τιμή € 0,205
Αλλαγή -1,91%
Τιμή € 0,203
Αλλαγή -1,93%
Τιμή € 5,93
Αλλαγή -2,15%
Τιμή € 7,3
Αλλαγή -2,21%
Τιμή € 4,05
Αλλαγή -2,29%
Τιμή € 3,17
Αλλαγή -2,31%
Τιμή € 6,28
Αλλαγή -2,33%
Τιμή € 16,9
Αλλαγή -2,42%
Τιμή € 8,465
Αλλαγή -2,48%
Τιμή € 0,7
Αλλαγή -2,51%
Τιμή € 1,91
Αλλαγή -2,55%
Τιμή € 1,146
Αλλαγή -2,55%
Τιμή € 0,229
Αλλαγή -2,55%
Τιμή € 0,669
Αλλαγή -2,62%
Τιμή € 0,107
Αλλαγή -2,73%
Τιμή € 0,89
Αλλαγή -2,73%
Τιμή € 1,058
Αλλαγή -2,76%
Τιμή € 0,427
Αλλαγή -2,95%
Τιμή € 0,225
Αλλαγή -3,02%
Τιμή € 12,67
Αλλαγή -3,06%
Τιμή € 8,19
Αλλαγή -3,08%
Τιμή € 3,576
Αλλαγή -3,09%
Τιμή € 2,37
Αλλαγή -3,27%
Τιμή € 0,41
Αλλαγή -3,30%
Τιμή € 1,482
Αλλαγή -3,42%
Τιμή € 1,29
Αλλαγή -3,73%
Τιμή € 12,05
Αλλαγή -3,75%
Τιμή € 1,105
Αλλαγή -3,91%
Τιμή € 0,364
Αλλαγή -3,96%
Τιμή € 1,325
Αλλαγή -3,99%
Τιμή € 0,137
Αλλαγή -4,20%
Τιμή € 0,4975
Αλλαγή -4,33%
Τιμή € 1,75
Αλλαγή -4,37%
Τιμή € 0,85
Αλλαγή -4,49%
Τιμή € 0,25
Αλλαγή -5,30%
Τιμή € 0,47
Αλλαγή -5,81%
Τιμή € 0,67
Αλλαγή -5,90%
Τιμή € 0,9
Αλλαγή -8,16%
Τιμή € 0,015
Αλλαγή -18,92%
Τιμή € 0,48
Αλλαγή -20,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων