Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 176 35 66 19 56 Πράξεις 13.576 Αξία € 18,18 εκ
Με πράξεις 120 Όγκος 15.709.850 Χρημ/κή αξία € 56,91 δις
Τιμή € 0,42
Αλλαγή 12,30%
Τιμή € 0,268
Αλλαγή 8,94%
Τιμή € 56,6
Αλλαγή 7,20%
Τιμή € 2
Αλλαγή 6,95%
Τιμή € 0,915
Αλλαγή 5,78%
Τιμή € 0,2
Αλλαγή 5,26%
Τιμή € 0,313
Αλλαγή 4,33%
Τιμή € 0,049
Αλλαγή 4,26%
Τιμή € 1,36
Αλλαγή 3,82%
Τιμή € 0,41
Αλλαγή 3,02%
Τιμή € 7,06
Αλλαγή 2,32%
Τιμή € 0,385
Αλλαγή 2,12%
Τιμή € 0,106
Αλλαγή 2,12%
Τιμή € 1,55
Αλλαγή 1,97%
Τιμή € 2,14
Αλλαγή 1,90%
Τιμή € 0,34
Αλλαγή 1,80%
Τιμή € 0,3715
Αλλαγή 1,78%
Τιμή € 0,195
Αλλαγή 1,56%
Τιμή € 0,28
Αλλαγή 1,45%
Τιμή € 7,91
Αλλαγή 1,41%
Τιμή € 0,53
Αλλαγή 0,95%
Τιμή € 6,4
Αλλαγή 0,79%
Τιμή € 0,78
Αλλαγή 0,65%
Τιμή € 2,19
Αλλαγή 0,46%
Τιμή € 1,25
Αλλαγή 0,40%
Τιμή € 2,67
Αλλαγή 0,38%
Τιμή € 27,3
Αλλαγή 0,37%
Τιμή € 2,075
Αλλαγή 0,24%
Τιμή € 0,4185
Αλλαγή 0,24%
Τιμή € 0,91
Αλλαγή 0,22%
Τιμή € 7,3
Αλλαγή 0,14%
Τιμή € 8
Αλλαγή 0,13%
Τιμή € 4,475
Αλλαγή 0,11%
Τιμή € 0,931
Αλλαγή 0,11%
Τιμή € 21,12
Αλλαγή 0,09%
Τιμή € 0,695
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,73
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,89
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,492
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,43
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,9
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,99
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,21
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,3
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,975
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 13,94
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,054
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,268
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 13
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,06
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 18,18
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,57
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,8
Αλλαγή -0,21%
Τιμή € 0,1895
Αλλαγή -0,26%
Τιμή € 28,8
Αλλαγή -0,28%
Τιμή € 9,595
Αλλαγή -0,47%
Τιμή € 19,4
Αλλαγή -0,51%
Τιμή € 9,49
Αλλαγή -0,63%
Τιμή € 0,316
Αλλαγή -0,63%
Τιμή € 1,56
Αλλαγή -0,64%
Τιμή € 2,98
Αλλαγή -0,67%
Τιμή € 7,25
Αλλαγή -0,68%
Τιμή € 2,681
Αλλαγή -0,70%
Τιμή € 6,75
Αλλαγή -0,74%
Τιμή € 6,7
Αλλαγή -0,74%
Τιμή € 5,22
Αλλαγή -0,76%
Τιμή € 1,77
Αλλαγή -0,78%
Τιμή € 3,64
Αλλαγή -0,82%
Τιμή € 0,235
Αλλαγή -0,84%
Τιμή € 1,72
Αλλαγή -0,86%
Τιμή € 2,26
Αλλαγή -0,88%
Τιμή € 7,34
Αλλαγή -0,94%
Τιμή € 8,29
Αλλαγή -0,96%
Τιμή € 1,683
Αλλαγή -1,00%
Τιμή € 1,42
Αλλαγή -1,05%
Τιμή € 7,18
Αλλαγή -1,10%
Τιμή € 5,32
Αλλαγή -1,12%
Τιμή € 0,876
Αλλαγή -1,13%
Τιμή € 6,56
Αλλαγή -1,20%
Τιμή € 1,746
Αλλαγή -1,24%
Τιμή € 2,02
Αλλαγή -1,46%
Τιμή € 1,346
Αλλαγή -1,46%
Τιμή € 1,398
Αλλαγή -1,55%
Τιμή € 12,2
Αλλαγή -1,61%
Τιμή € 0,34
Αλλαγή -1,73%
Τιμή € 1,13
Αλλαγή -1,74%
Τιμή € 2,928
Αλλαγή -1,75%
Τιμή € 2,25
Αλλαγή -1,75%
Τιμή € 1,1
Αλλαγή -1,79%
Τιμή € 17,07
Αλλαγή -1,84%
Τιμή € 3,47
Αλλαγή -1,98%
Τιμή € 1,72
Αλλαγή -1,99%
Τιμή € 4,8
Αλλαγή -2,24%
Τιμή € 0,632
Αλλαγή -2,32%
Τιμή € 23
Αλλαγή -2,34%
Τιμή € 0,756
Αλλαγή -2,58%
Τιμή € 1,51
Αλλαγή -2,58%
Τιμή € 3,018
Αλλαγή -2,58%
Τιμή € 2,24
Αλλαγή -2,61%
Τιμή € 7,35
Αλλαγή -2,65%
Τιμή € 1,09
Αλλαγή -2,68%
Τιμή € 0,187
Αλλαγή -3,11%
Τιμή € 0,96
Αλλαγή -3,42%
Τιμή € 0,2
Αλλαγή -3,85%
Τιμή € 0,33
Αλλαγή -5,17%
Τιμή € 0,25
Αλλαγή -5,30%
Τιμή € 1
Αλλαγή -5,66%
Τιμή € 4,8
Αλλαγή -6,80%
Τιμή € 0,326
Αλλαγή -6,86%
Τιμή € 3,88
Αλλαγή -7,18%
Τιμή € 0,27
Αλλαγή -10,00%
Τιμή € 0,022
Αλλαγή -12,00%
Τιμή € 1,785
Αλλαγή -13,77%
Τιμή € 0,2
Αλλαγή -16,67%
Τιμή € 0,0485
Αλλαγή -19,83%
Τιμή € 0,56
Αλλαγή -20,00%
Τιμή € 0,352
Αλλαγή -20,00%
Τιμή € 0,152
Αλλαγή -20,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων