Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 158 23 86 15 34 Πράξεις 33.387 Αξία € 68,22 εκ
Με πράξεις 124 Όγκος 23.202.244 Χρημ/κή αξία € 63,98 δις
Τιμή € 2,215
Αλλαγή 7,79%
Τιμή € 0,73
Αλλαγή 7,35%
Τιμή € 2,42
Αλλαγή 6,14%
Τιμή € 0,075
Αλλαγή 5,63%
Τιμή € 0,48
Αλλαγή 5,26%
Τιμή € 0,8
Αλλαγή 5,26%
Τιμή € 1,9
Αλλαγή 4,11%
Τιμή € 8,95
Αλλαγή 4,07%
Τιμή € 1,66
Αλλαγή 2,47%
Τιμή € 2,14
Αλλαγή 2,39%
Τιμή € 0,48
Αλλαγή 2,13%
Τιμή € 2,71
Αλλαγή 1,88%
Τιμή € 1,27
Αλλαγή 1,60%
Τιμή € 14,1
Αλλαγή 1,58%
Τιμή € 14,6
Αλλαγή 1,39%
Τιμή € 13,6
Αλλαγή 1,34%
Τιμή € 5,16
Αλλαγή 1,18%
Τιμή € 11,8
Αλλαγή 0,85%
Τιμή € 16,27
Αλλαγή 0,81%
Τιμή € 1,255
Αλλαγή 0,80%
Τιμή € 2,68
Αλλαγή 0,75%
Τιμή € 1,36
Αλλαγή 0,74%
Τιμή € 29,28
Αλλαγή 0,27%
Τιμή € 18,1
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,35
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,28
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 8,8
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,6
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,7
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 16,9
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 280
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,94
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,22
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 19
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,75
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,436
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,3
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,06
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 9,2
Αλλαγή -0,11%
Τιμή € 0,796
Αλλαγή -0,25%
Τιμή € 0,678
Αλλαγή -0,29%
Τιμή € 26,2
Αλλαγή -0,38%
Τιμή € 0,836
Αλλαγή -0,38%
Τιμή € 2,28
Αλλαγή -0,44%
Τιμή € 2,19
Αλλαγή -0,45%
Τιμή € 2,17
Αλλαγή -0,46%
Τιμή € 5,67
Αλλαγή -0,53%
Τιμή € 0,686
Αλλαγή -0,58%
Τιμή € 0,85
Αλλαγή -0,58%
Τιμή € 1,5
Αλλαγή -0,66%
Τιμή € 0,03
Αλλαγή -0,66%
Τιμή € 7,15
Αλλαγή -0,69%
Τιμή € 7
Αλλαγή -0,71%
Τιμή € 14,84
Αλλαγή -0,80%
Τιμή € 0,228
Αλλαγή -0,87%
Τιμή € 0,53
Αλλαγή -0,93%
Τιμή € 3,63
Αλλαγή -0,95%
Τιμή € 2,06
Αλλαγή -0,96%
Τιμή € 0,816
Αλλαγή -0,97%
Τιμή € 15,36
Αλλαγή -1,03%
Τιμή € 4,05
Αλλαγή -1,22%
Τιμή € 7,9
Αλλαγή -1,25%
Τιμή € 2,37
Αλλαγή -1,25%
Τιμή € 7,85
Αλλαγή -1,26%
Τιμή € 7,8
Αλλαγή -1,27%
Τιμή € 1,5
Αλλαγή -1,32%
Τιμή € 7,14
Αλλαγή -1,38%
Τιμή € 2,445
Αλλαγή -1,41%
Τιμή € 3,48
Αλλαγή -1,42%
Τιμή € 27,4
Αλλαγή -1,44%
Τιμή € 13,3
Αλλαγή -1,48%
Τιμή € 1,93
Αλλαγή -1,53%
Τιμή € 7,375
Αλλαγή -1,67%
Τιμή € 0,575
Αλλαγή -1,71%
Τιμή € 0,56
Αλλαγή -1,75%
Τιμή € 1,365
Αλλαγή -1,80%
Τιμή € 0,49
Αλλαγή -1,80%
Τιμή € 2,12
Αλλαγή -1,85%
Τιμή € 1,1085
Αλλαγή -1,90%
Τιμή € 1,332
Αλλαγή -1,91%
Τιμή € 5,1
Αλλαγή -1,92%
Τιμή € 2,51
Αλλαγή -1,95%
Τιμή € 1,24
Αλλαγή -1,98%
Τιμή € 1,485
Αλλαγή -1,98%
Τιμή € 1,7
Αλλαγή -2,02%
Τιμή € 1,18
Αλλαγή -2,07%
Τιμή € 1,37
Αλλαγή -2,14%
Τιμή € 2,26
Αλλαγή -2,16%
Τιμή € 2,2
Αλλαγή -2,22%
Τιμή € 9,3
Αλλαγή -2,31%
Τιμή € 4,17
Αλλαγή -2,57%
Τιμή € 7,51
Αλλαγή -2,59%
Τιμή € 0,555
Αλλαγή -2,63%
Τιμή € 1,1
Αλλαγή -2,65%
Τιμή € 0,292
Αλλαγή -2,67%
Τιμή € 0,178
Αλλαγή -2,73%
Τιμή € 1,058
Αλλαγή -2,76%
Τιμή € 4,45
Αλλαγή -2,84%
Τιμή € 4,06
Αλλαγή -2,87%
Τιμή € 1,92
Αλλαγή -3,03%
Τιμή € 9,02
Αλλαγή -3,11%
Τιμή € 7,3
Αλλαγή -3,18%
Τιμή € 0,595
Αλλαγή -3,25%
Τιμή € 1,04
Αλλαγή -3,26%
Τιμή € 14,51
Αλλαγή -3,27%
Τιμή € 0,88
Αλλαγή -3,30%
Τιμή € 1,45
Αλλαγή -3,33%
Τιμή € 0,414
Αλλαγή -3,50%
Τιμή € 2,18
Αλλαγή -3,54%
Τιμή € 0,0852
Αλλαγή -3,62%
Τιμή € 2,85
Αλλαγή -3,72%
Τιμή € 50,5
Αλλαγή -3,81%
Τιμή € 4,33
Αλλαγή -4,10%
Τιμή € 0,498
Αλλαγή -4,23%
Τιμή € 1,05
Αλλαγή -4,55%
Τιμή € 2
Αλλαγή -4,76%
Τιμή € 2
Αλλαγή -4,76%
Τιμή € 0,294
Αλλαγή -5,16%
Τιμή € 2,555
Αλλαγή -5,72%
Τιμή € 7,46
Αλλαγή -6,05%
Τιμή € 0,276
Αλλαγή -6,12%
Τιμή € 0,608
Αλλαγή -6,46%
Τιμή € 0,512
Αλλαγή -6,91%
Τιμή € 0,35
Αλλαγή -12,50%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων