Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 143 56 53 20 14 Πράξεις 41.792 Αξία € 123,62 εκ
Με πράξεις 129 Όγκος 30.984.787 Χρημ/κή αξία € 102,83 δις
Τιμή € 0,316
Αλλαγή 9,72%
Τιμή € 0,47
Αλλαγή 6,82%
Τιμή € 0,268
Αλλαγή 6,35%
Τιμή € 0,976
Αλλαγή 6,09%
Τιμή € 0,36
Αλλαγή 5,88%
Τιμή € 0,17
Αλλαγή 4,94%
Τιμή € 36
Αλλαγή 4,65%
Τιμή € 3,74
Αλλαγή 3,89%
Τιμή € 2,08
Αλλαγή 3,23%
Τιμή € 2,99
Αλλαγή 3,10%
Τιμή € 1,665
Αλλαγή 3,10%
Τιμή € 8,6
Αλλαγή 2,63%
Τιμή € 1,71
Αλλαγή 2,61%
Τιμή € 1,64
Αλλαγή 2,50%
Τιμή € 1,38
Αλλαγή 2,22%
Τιμή € 1,595
Αλλαγή 1,92%
Τιμή € 0,43
Αλλαγή 1,90%
Τιμή € 1,186
Αλλαγή 1,89%
Τιμή € 11,84
Αλλαγή 1,63%
Τιμή € 1,285
Αλλαγή 1,58%
Τιμή € 1,94
Αλλαγή 1,57%
Τιμή € 14,3
Αλλαγή 1,42%
Τιμή € 8,458
Αλλαγή 1,29%
Τιμή € 6,2
Αλλαγή 1,14%
Τιμή € 0,542
Αλλαγή 1,12%
Τιμή € 0,492
Αλλαγή 1,03%
Τιμή € 3,99
Αλλαγή 1,01%
Τιμή € 3,06
Αλλαγή 0,99%
Τιμή € 4,14
Αλλαγή 0,98%
Τιμή € 1,758
Αλλαγή 0,92%
Τιμή € 2,44
Αλλαγή 0,83%
Τιμή € 0,978
Αλλαγή 0,82%
Τιμή € 2,72
Αλλαγή 0,74%
Τιμή € 2,79
Αλλαγή 0,72%
Τιμή € 1,4
Αλλαγή 0,72%
Τιμή € 11,68
Αλλαγή 0,69%
Τιμή € 9,32
Αλλαγή 0,65%
Τιμή € 8
Αλλαγή 0,63%
Τιμή € 1,7
Αλλαγή 0,59%
Τιμή € 344
Αλλαγή 0,58%
Τιμή € 0,72
Αλλαγή 0,56%
Τιμή € 0,36
Αλλαγή 0,56%
Τιμή € 1,876
Αλλαγή 0,54%
Τιμή € 2,43
Αλλαγή 0,41%
Τιμή € 2,46
Αλλαγή 0,41%
Τιμή € 4,96
Αλλαγή 0,40%
Τιμή € 2,108
Αλλαγή 0,38%
Τιμή € 1,69
Αλλαγή 0,30%
Τιμή € 0,38
Αλλαγή 0,26%
Τιμή € 3,92
Αλλαγή 0,26%
Τιμή € 38,72
Αλλαγή 0,21%
Τιμή € 6,03
Αλλαγή 0,17%
Τιμή € 6,14
Αλλαγή 0,16%
Τιμή € 32,34
Αλλαγή 0,12%
Τιμή € 4,05
Αλλαγή 0,12%
Τιμή € 8,356
Αλλαγή 0,07%
Τιμή € 1,84
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,37
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,24
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 11
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,505
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,66
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,294
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 16
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,97
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,19
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 25,2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,19
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,07
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,78
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 8,73
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,84
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,34
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,7
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,8
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,65
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 13,1
Αλλαγή -0,15%
Τιμή € 1,192
Αλλαγή -0,17%
Τιμή € 2,795
Αλλαγή -0,18%
Τιμή € 12,62
Αλλαγή -0,32%
Τιμή € 0,932
Αλλαγή -0,32%
Τιμή € 6,05
Αλλαγή -0,33%
Τιμή € 3,852
Αλλαγή -0,36%
Τιμή € 1,375
Αλλαγή -0,36%
Τιμή € 5,35
Αλλαγή -0,37%
Τιμή € 14,15
Αλλαγή -0,49%
Τιμή € 12
Αλλαγή -0,50%
Τιμή € 7,72
Αλλαγή -0,52%
Τιμή € 0,89
Αλλαγή -0,56%
Τιμή € 2,645
Αλλαγή -0,56%
Τιμή € 5,26
Αλλαγή -0,57%
Τιμή € 27,7
Αλλαγή -0,72%
Τιμή € 1,64
Αλλαγή -0,73%
Τιμή € 7,1
Αλλαγή -0,84%
Τιμή € 9,3
Αλλαγή -0,85%
Τιμή € 3,25
Αλλαγή -0,91%
Τιμή € 21,6
Αλλαγή -0,92%
Τιμή € 4,26
Αλλαγή -0,93%
Τιμή € 30,6
Αλλαγή -0,97%
Τιμή € 1,26
Αλλαγή -1,10%
Τιμή € 5,19
Αλλαγή -1,14%
Τιμή € 2,52
Αλλαγή -1,18%
Τιμή € 18,16
Αλλαγή -1,30%
Τιμή € 27,14
Αλλαγή -1,38%
Τιμή € 5,71
Αλλαγή -1,38%
Τιμή € 1,7
Αλλαγή -1,45%
Τιμή € 15,3
Αλλαγή -1,54%
Τιμή € 11,2
Αλλαγή -1,58%
Τιμή € 1,14
Αλλαγή -1,72%
Τιμή € 6,74
Αλλαγή -1,75%
Τιμή € 0,56
Αλλαγή -1,75%
Τιμή € 8,5
Αλλαγή -1,79%
Τιμή € 2,7
Αλλαγή -1,82%
Τιμή € 10,8
Αλλαγή -1,82%
Τιμή € 8,05
Αλλαγή -1,83%
Τιμή € 4,56
Αλλαγή -1,94%
Τιμή € 1,735
Αλλαγή -1,98%
Τιμή € 0,288
Αλλαγή -2,04%
Τιμή € 16,4
Αλλαγή -2,15%
Τιμή € 0,252
Αλλαγή -2,33%
Τιμή € 0,4195
Αλλαγή -2,44%
Τιμή € 1,95
Αλλαγή -2,50%
Τιμή € 6,72
Αλλαγή -2,61%
Τιμή € 0,7
Αλλαγή -2,78%
Τιμή € 2,8
Αλλαγή -4,11%
Τιμή € 0,958
Αλλαγή -5,62%
Τιμή € 0,45
Αλλαγή -6,25%
Τιμή € 6,5
Αλλαγή -7,14%
Τιμή € 0,035
Αλλαγή -9,09%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων