Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 171 30 62 12 67 Πράξεις 27.589 Αξία € 38,73 εκ
Με πράξεις 104 Όγκος 44.372.568 Χρημ/κή αξία € 43,72 δις
Τιμή € 5,55
Αλλαγή 11,45%
Τιμή € 2,395
Αλλαγή 8,13%
Τιμή € 0,366
Αλλαγή 4,87%
Τιμή € 7,9
Αλλαγή 4,64%
Τιμή € 0,326
Αλλαγή 4,15%
Τιμή € 0,286
Αλλαγή 4,00%
Τιμή € 3,69
Αλλαγή 2,50%
Τιμή € 21,4
Αλλαγή 2,39%
Τιμή € 0,608
Αλλαγή 2,36%
Τιμή € 2,76
Αλλαγή 2,22%
Τιμή € 0,868
Αλλαγή 2,12%
Τιμή € 0,2
Αλλαγή 2,04%
Τιμή € 21,6
Αλλαγή 2,03%
Τιμή € 1,126
Αλλαγή 1,85%
Τιμή € 0,171
Αλλαγή 1,79%
Τιμή € 3,755
Αλλαγή 1,76%
Τιμή € 1,1
Αλλαγή 1,76%
Τιμή € 5,8
Αλλαγή 1,75%
Τιμή € 4,83
Αλλαγή 1,68%
Τιμή € 6,1
Αλλαγή 1,67%
Τιμή € 8,6
Αλλαγή 1,53%
Τιμή € 2,15
Αλλαγή 1,42%
Τιμή € 3,37
Αλλαγή 1,35%
Τιμή € 4
Αλλαγή 1,27%
Τιμή € 1,03
Αλλαγή 0,98%
Τιμή € 8,8
Αλλαγή 0,74%
Τιμή € 8,14
Αλλαγή 0,74%
Τιμή € 5,94
Αλλαγή 0,68%
Τιμή € 0,745
Αλλαγή 0,68%
Τιμή € 0,976
Αλλαγή 0,62%
Τιμή € 0,43
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,8
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 252
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,67
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,23
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,3
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,88
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,47
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,24
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,775
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,665
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,256
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 10,64
Αλλαγή -0,19%
Τιμή € 4,854
Αλλαγή -0,21%
Τιμή € 4,43
Αλλαγή -0,23%
Τιμή € 0,868
Αλλαγή -0,23%
Τιμή € 2,75
Αλλαγή -0,36%
Τιμή € 13,65
Αλλαγή -0,36%
Τιμή € 13,34
Αλλαγή -0,45%
Τιμή € 1,11
Αλλαγή -0,45%
Τιμή € 7,715
Αλλαγή -0,45%
Τιμή € 0,876
Αλλαγή -0,45%
Τιμή € 2,845
Αλλαγή -0,52%
Τιμή € 0,356
Αλλαγή -0,56%
Τιμή € 0,532
Αλλαγή -0,56%
Τιμή € 0,3579
Αλλαγή -0,58%
Τιμή € 0,26
Αλλαγή -0,76%
Τιμή € 0,78
Αλλαγή -0,76%
Τιμή € 1,27
Αλλαγή -0,78%
Τιμή € 0,5
Αλλαγή -0,79%
Τιμή € 48
Αλλαγή -0,83%
Τιμή € 16,54
Αλλαγή -0,84%
Τιμή € 0,225
Αλλαγή -0,88%
Τιμή € 15,2
Αλλαγή -0,98%
Τιμή € 2,41
Αλλαγή -1,03%
Τιμή € 0,188
Αλλαγή -1,05%
Τιμή € 1,84
Αλλαγή -1,08%
Τιμή € 2,2
Αλλαγή -1,12%
Τιμή € 0,788
Αλλαγή -1,13%
Τιμή € 0,334
Αλλαγή -1,18%
Τιμή € 0,8
Αλλαγή -1,23%
Τιμή € 3,9
Αλλαγή -1,27%
Τιμή € 3,8
Αλλαγή -1,30%
Τιμή € 0,74
Αλλαγή -1,33%
Τιμή € 0,516
Αλλαγή -1,34%
Τιμή € 10,22
Αλλαγή -1,35%
Τιμή € 1,46
Αλλαγή -1,35%
Τιμή € 5,62
Αλλαγή -1,40%
Τιμή € 6,2
Αλλαγή -1,43%
Τιμή € 1,16
Αλλαγή -1,69%
Τιμή € 1,306
Αλλαγή -1,80%
Τιμή € 10,98
Αλλαγή -1,96%
Τιμή € 6,75
Αλλαγή -2,17%
Τιμή € 0,4
Αλλαγή -2,20%
Τιμή € 0,122
Αλλαγή -2,40%
Τιμή € 1,56
Αλλαγή -2,50%
Τιμή € 12,66
Αλλαγή -2,54%
Τιμή € 0,07
Αλλαγή -2,78%
Τιμή € 1,39
Αλλαγή -2,80%
Τιμή € 1,72
Αλλαγή -2,82%
Τιμή € 1,03
Αλλαγή -2,83%
Τιμή € 2,66
Αλλαγή -2,92%
Τιμή € 0,169
Αλλαγή -3,10%
Τιμή € 0,368
Αλλαγή -3,16%
Τιμή € 7,65
Αλλαγή -3,16%
Τιμή € 1,19
Αλλαγή -3,25%
Τιμή € 0,228
Αλλαγή -4,20%
Τιμή € 0,242
Αλλαγή -4,35%
Τιμή € 1,42
Αλλαγή -5,96%
Τιμή € 2,35
Αλλαγή -7,66%
Τιμή € 0,538
Αλλαγή -10,03%
Τιμή € 2,46
Αλλαγή -11,51%
Τιμή € 0,111
Αλλαγή -18,38%
Τιμή € 0,0327
Αλλαγή -29,83%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων