Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 179 97 17 9 56 Πράξεις 32.023 Αξία € 60,23 εκ
Με πράξεις 123 Όγκος 28.726.463 Χρημ/κή αξία € 57,30 δις
Τιμή € 0,14
Αλλαγή 20,69%
Τιμή € 0,0815
Αλλαγή 19,85%
Τιμή € 0,284
Αλλαγή 18,33%
Τιμή € 0,08
Αλλαγή 14,29%
Τιμή € 0,214
Αλλαγή 12,63%
Τιμή € 1,235
Αλλαγή 12,27%
Τιμή € 0,258
Αλλαγή 12,17%
Τιμή € 1,9
Αλλαγή 11,76%
Τιμή € 0,42
Αλλαγή 11,11%
Τιμή € 1,75
Αλλαγή 10,06%
Τιμή € 2,161
Αλλαγή 9,92%
Τιμή € 0,759
Αλλαγή 9,52%
Τιμή € 3,915
Αλλαγή 9,51%
Τιμή € 0,418
Αλλαγή 9,42%
Τιμή € 2,522
Αλλαγή 8,89%
Τιμή € 0,949
Αλλαγή 8,83%
Τιμή € 0,6945
Αλλαγή 8,69%
Τιμή € 1,45
Αλλαγή 8,13%
Τιμή € 0,1348
Αλλαγή 7,84%
Τιμή € 2,26
Αλλαγή 7,62%
Τιμή € 0,05
Αλλαγή 7,53%
Τιμή € 1,61
Αλλαγή 7,33%
Τιμή € 0,075
Αλλαγή 7,14%
Τιμή € 2,15
Αλλαγή 6,97%
Τιμή € 8,02
Αλλαγή 6,93%
Τιμή € 7
Αλλαγή 6,87%
Τιμή € 15,98
Αλλαγή 6,68%
Τιμή € 2,8
Αλλαγή 6,67%
Τιμή € 1,85
Αλλαγή 6,57%
Τιμή € 4,56
Αλλαγή 6,29%
Τιμή € 0,86
Αλλαγή 6,17%
Τιμή € 0,198
Αλλαγή 6,17%
Τιμή € 3,64
Αλλαγή 6,12%
Τιμή € 5,3
Αλλαγή 6,00%
Τιμή € 5,16
Αλλαγή 5,95%
Τιμή € 0,167
Αλλαγή 5,70%
Τιμή € 57
Αλλαγή 5,56%
Τιμή € 1,73
Αλλαγή 5,49%
Τιμή € 0,846
Αλλαγή 5,49%
Τιμή € 8,11
Αλλαγή 5,32%
Τιμή € 1,11
Αλλαγή 5,21%
Τιμή € 6,26
Αλλαγή 5,21%
Τιμή € 9,34
Αλλαγή 5,18%
Τιμή € 5,34
Αλλαγή 5,12%
Τιμή € 0,25
Αλλαγή 5,04%
Τιμή € 8,82
Αλλαγή 5,00%
Τιμή € 5,25
Αλλαγή 5,00%
Τιμή € 2,538
Αλλαγή 4,79%
Τιμή € 0,454
Αλλαγή 4,61%
Τιμή € 0,5
Αλλαγή 4,49%
Τιμή € 2,035
Αλλαγή 4,47%
Τιμή € 0,968
Αλλαγή 4,31%
Τιμή € 1,96
Αλλαγή 4,26%
Τιμή € 1,386
Αλλαγή 4,05%
Τιμή € 1,078
Αλλαγή 4,05%
Τιμή € 2,11
Αλλαγή 3,94%
Τιμή € 21,2
Αλλαγή 3,92%
Τιμή € 4,57
Αλλαγή 3,86%
Τιμή € 2,2
Αλλαγή 3,77%
Τιμή € 9,985
Αλλαγή 3,63%
Τιμή € 0,205
Αλλαγή 3,54%
Τιμή € 0,735
Αλλαγή 3,52%
Τιμή € 1,2
Αλλαγή 3,45%
Τιμή € 0,306
Αλλαγή 3,38%
Τιμή € 8,04
Αλλαγή 3,34%
Τιμή € 9,615
Αλλαγή 3,28%
Τιμή € 1,425
Αλλαγή 3,26%
Τιμή € 1,285
Αλλαγή 3,21%
Τιμή € 1,72
Αλλαγή 2,99%
Τιμή € 1,11
Αλλαγή 2,78%
Τιμή € 22,7
Αλλαγή 2,71%
Τιμή € 1,53
Αλλαγή 2,68%
Τιμή € 19,5
Αλλαγή 2,52%
Τιμή € 6,1
Αλλαγή 2,52%
Τιμή € 3,36
Αλλαγή 2,44%
Τιμή € 0,223
Αλλαγή 2,29%
Τιμή € 14,08
Αλλαγή 2,18%
Τιμή € 6,7
Αλλαγή 2,13%
Τιμή € 1,71
Αλλαγή 2,09%
Τιμή € 4,1
Αλλαγή 1,99%
Τιμή € 2,12
Αλλαγή 1,92%
Τιμή € 0,385
Αλλαγή 1,58%
Τιμή € 260
Αλλαγή 1,56%
Τιμή € 5,68
Αλλαγή 1,43%
Τιμή € 0,8
Αλλαγή 1,27%
Τιμή € 29,93
Αλλαγή 1,22%
Τιμή € 0,85
Αλλαγή 1,19%
Τιμή € 0,92
Αλλαγή 1,10%
Τιμή € 12,02
Αλλαγή 1,01%
Τιμή € 2,1
Αλλαγή 0,96%
Τιμή € 2,26
Αλλαγή 0,89%
Τιμή € 0,06
Αλλαγή 0,84%
Τιμή € 4,82
Αλλαγή 0,84%
Τιμή € 29
Αλλαγή 0,69%
Τιμή € 7,4
Αλλαγή 0,68%
Τιμή € 0,19
Αλλαγή 0,53%
Τιμή € 1,91
Αλλαγή 0,53%
Τιμή € 7,35
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,78
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,51
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,23
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 23,8
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,05
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,75
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,85
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,394
Αλλαγή -0,43%
Τιμή € 0,189
Αλλαγή -0,53%
Τιμή € 11,8
Αλλαγή -0,84%
Τιμή € 1,14
Αλλαγή -0,87%
Τιμή € 0,212
Αλλαγή -0,93%
Τιμή € 0,5
Αλλαγή -0,99%
Τιμή € 10
Αλλαγή -0,99%
Τιμή € 0,385
Αλλαγή -1,03%
Τιμή € 4,28
Αλλαγή -1,38%
Τιμή € 5,08
Αλλαγή -1,55%
Τιμή € 0,047
Αλλαγή -2,08%
Τιμή € 0,466
Αλλαγή -2,10%
Τιμή € 0,655
Αλλαγή -3,68%
Τιμή € 6,95
Αλλαγή -5,44%
Τιμή € 0,99
Αλλαγή -5,71%
Τιμή € 0,915
Αλλαγή -7,58%
Τιμή € 0,6
Αλλαγή -9,09%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων