Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 154 90 22 9 33 Πράξεις 25.715 Αξία € 50,19 εκ
Με πράξεις 121 Όγκος 18.669.167 Χρημ/κή αξία € 68,99 δις
Τιμή € 0,256
Αλλαγή 10,34%
Τιμή € 0,65
Αλλαγή 9,24%
Τιμή € 1,88
Αλλαγή 6,21%
Τιμή € 1,54
Αλλαγή 5,48%
Τιμή € 0,442
Αλλαγή 5,24%
Τιμή € 2,1
Αλλαγή 5,00%
Τιμή € 3,262
Αλλαγή 4,69%
Τιμή € 4,6
Αλλαγή 4,55%
Τιμή € 1,515
Αλλαγή 4,48%
Τιμή € 0,094
Αλλαγή 4,44%
Τιμή € 13,03
Αλλαγή 4,24%
Τιμή € 0,625
Αλλαγή 4,17%
Τιμή € 8,78
Αλλαγή 3,91%
Τιμή € 5,4
Αλλαγή 3,85%
Τιμή € 1,1
Αλλαγή 3,77%
Τιμή € 0,305
Αλλαγή 3,74%
Τιμή € 1,458
Αλλαγή 3,70%
Τιμή € 12,9
Αλλαγή 3,70%
Τιμή € 4,5
Αλλαγή 3,69%
Τιμή € 0,171
Αλλαγή 3,64%
Τιμή € 1,285
Αλλαγή 3,63%
Τιμή € 0,5
Αλλαγή 3,52%
Τιμή € 0,24
Αλλαγή 3,45%
Τιμή € 2,11
Αλλαγή 3,43%
Τιμή € 0,55
Αλλαγή 3,38%
Τιμή € 4,375
Αλλαγή 3,31%
Τιμή € 1,28
Αλλαγή 3,23%
Τιμή € 0,64
Αλλαγή 3,23%
Τιμή € 1,775
Αλλαγή 3,20%
Τιμή € 17,345
Αλλαγή 3,18%
Τιμή € 0,033
Αλλαγή 3,12%
Τιμή € 1,742
Αλλαγή 3,08%
Τιμή € 3,42
Αλλαγή 3,01%
Τιμή € 2,87
Αλλαγή 2,87%
Τιμή € 288
Αλλαγή 2,86%
Τιμή € 5,78
Αλλαγή 2,85%
Τιμή € 1,48
Αλλαγή 2,78%
Τιμή € 2,22
Αλλαγή 2,78%
Τιμή € 2,22
Αλλαγή 2,78%
Τιμή € 3,945
Αλλαγή 2,73%
Τιμή € 1,88
Αλλαγή 2,73%
Τιμή € 1,95
Αλλαγή 2,63%
Τιμή € 6,25
Αλλαγή 2,46%
Τιμή € 15,19
Αλλαγή 2,43%
Τιμή € 0,655
Αλλαγή 2,34%
Τιμή € 2,7
Αλλαγή 2,27%
Τιμή € 14,6
Αλλαγή 2,24%
Τιμή € 3,83
Αλλαγή 2,13%
Τιμή € 4,8
Αλλαγή 2,13%
Τιμή € 1,225
Αλλαγή 2,08%
Τιμή € 49,2
Αλλαγή 2,07%
Τιμή € 0,9896
Αλλαγή 2,02%
Τιμή € 7,46
Αλλαγή 1,91%
Τιμή € 18,4
Αλλαγή 1,66%
Τιμή € 1,96
Αλλαγή 1,55%
Τιμή € 4,67
Αλλαγή 1,52%
Τιμή € 17,46
Αλλαγή 1,51%
Τιμή € 0,72
Αλλαγή 1,41%
Τιμή € 0,758
Αλλαγή 1,34%
Τιμή € 4,68
Αλλαγή 1,30%
Τιμή € 0,1716
Αλλαγή 1,30%
Τιμή € 7,9
Αλλαγή 1,28%
Τιμή € 2,46
Αλλαγή 1,23%
Τιμή € 1,67
Αλλαγή 1,21%
Τιμή € 7,67
Αλλαγή 1,19%
Τιμή € 0,76
Αλλαγή 1,06%
Τιμή € 13,4
Αλλαγή 1,06%
Τιμή € 3,98
Αλλαγή 1,02%
Τιμή € 2,07
Αλλαγή 0,98%
Τιμή € 9,51
Αλλαγή 0,96%
Τιμή € 1,09
Αλλαγή 0,93%
Τιμή € 8,74
Αλλαγή 0,92%
Τιμή € 6,66
Αλλαγή 0,91%
Τιμή € 1,8
Αλλαγή 0,90%
Τιμή € 7,04
Αλλαγή 0,86%
Τιμή € 3,53
Αλλαγή 0,86%
Τιμή € 1,8
Αλλαγή 0,84%
Τιμή € 25,2
Αλλαγή 0,80%
Τιμή € 2,52
Αλλαγή 0,80%
Τιμή € 8,36
Αλλαγή 0,72%
Τιμή € 7,1
Αλλαγή 0,71%
Τιμή € 6,63
Αλλαγή 0,61%
Τιμή € 2,11
Αλλαγή 0,48%
Τιμή € 2,15
Αλλαγή 0,47%
Τιμή € 1,125
Αλλαγή 0,45%
Τιμή € 18,84
Αλλαγή 0,43%
Τιμή € 0,656
Αλλαγή 0,31%
Τιμή € 14,42
Αλλαγή 0,28%
Τιμή € 9,52
Αλλαγή 0,21%
Τιμή € 0,98
Αλλαγή 0,20%
Τιμή € 1,23
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 8,8
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,22
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,21
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,06
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,55
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,24
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,48
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 9,56
Αλλαγή -0,21%
Τιμή € 18,86
Αλλαγή -0,21%
Τιμή € 0,926
Αλλαγή -0,22%
Τιμή € 29,46
Αλλαγή -0,47%
Τιμή € 0,398
Αλλαγή -0,50%
Τιμή € 0,358
Αλλαγή -0,56%
Τιμή € 21
Αλλαγή -0,94%
Τιμή € 0,475
Αλλαγή -1,04%
Τιμή € 8,85
Αλλαγή -1,12%
Τιμή € 0,74
Αλλαγή -1,33%
Τιμή € 0,68
Αλλαγή -1,45%
Τιμή € 5,9
Αλλαγή -1,67%
Τιμή € 0,58
Αλλαγή -1,69%
Τιμή € 0,46
Αλλαγή -1,71%
Τιμή € 0,974
Αλλαγή -1,91%
Τιμή € 1,5
Αλλαγή -1,96%
Τιμή € 1,145
Αλλαγή -2,14%
Τιμή € 1,26
Αλλαγή -2,85%
Τιμή € 0,65
Αλλαγή -3,56%
Τιμή € 1,85
Αλλαγή -3,65%
Τιμή € 0,272
Αλλαγή -9,33%
Τιμή € 0,515
Αλλαγή -16,94%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων