Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 175 24 96 16 39 Πράξεις 31.140 Αξία € 76,44 εκ
Με πράξεις 136 Όγκος 35.705.550 Χρημ/κή αξία € 61,36 δις
Τιμή € 0,083
Αλλαγή 19,42%
Τιμή € 0,17
Αλλαγή 9,68%
Τιμή € 3,68
Αλλαγή 5,14%
Τιμή € 0,248
Αλλαγή 5,08%
Τιμή € 0,42
Αλλαγή 5,00%
Τιμή € 1,28
Αλλαγή 4,92%
Τιμή € 0,064
Αλλαγή 4,92%
Τιμή € 0,199
Αλλαγή 4,74%
Τιμή € 1,19
Αλλαγή 3,48%
Τιμή € 0,34
Αλλαγή 3,03%
Τιμή € 5,15
Αλλαγή 3,00%
Τιμή € 0,925
Αλλαγή 2,78%
Τιμή € 0,945
Αλλαγή 2,72%
Τιμή € 3,1
Αλλαγή 2,65%
Τιμή € 7,8
Αλλαγή 2,63%
Τιμή € 0,256
Αλλαγή 2,40%
Τιμή € 1,385
Αλλαγή 2,21%
Τιμή € 0,56
Αλλαγή 1,82%
Τιμή € 0,258
Αλλαγή 1,57%
Τιμή € 8,05
Αλλαγή 0,62%
Τιμή € 1,674
Αλλαγή 0,60%
Τιμή € 0,176
Αλλαγή 0,57%
Τιμή € 0,263
Αλλαγή 0,38%
Τιμή € 1,41
Αλλαγή 0,36%
Τιμή € 0,69
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,23
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,132
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,15
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,39
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,33
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,025
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,68
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 27,4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,59
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,58
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,21
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,1
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 10
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,18
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,149
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 16,36
Αλλαγή -0,24%
Τιμή € 1,29
Αλλαγή -0,39%
Τιμή € 21,4
Αλλαγή -0,47%
Τιμή € 4,18
Αλλαγή -0,48%
Τιμή € 8,85
Αλλαγή -0,56%
Τιμή € 0,348
Αλλαγή -0,57%
Τιμή € 7,8
Αλλαγή -0,64%
Τιμή € 7,75
Αλλαγή -0,64%
Τιμή € 33,37
Αλλαγή -0,66%
Τιμή € 288
Αλλαγή -0,69%
Τιμή € 2,8
Αλλαγή -0,71%
Τιμή € 6,95
Αλλαγή -0,71%
Τιμή € 2,72
Αλλαγή -0,73%
Τιμή € 5,1
Αλλαγή -0,78%
Τιμή € 24,6
Αλλαγή -0,81%
Τιμή € 4,76
Αλλαγή -0,83%
Τιμή € 1,725
Αλλαγή -0,86%
Τιμή € 0,222
Αλλαγή -0,89%
Τιμή € 0,053
Αλλαγή -0,93%
Τιμή € 18,58
Αλλαγή -1,01%
Τιμή € 4,6
Αλλαγή -1,08%
Τιμή € 1,8
Αλλαγή -1,10%
Τιμή € 1,22
Αλλαγή -1,21%
Τιμή € 0,798
Αλλαγή -1,24%
Τιμή € 7,57
Αλλαγή -1,30%
Τιμή € 11,95
Αλλαγή -1,32%
Τιμή € 13,91
Αλλαγή -1,42%
Τιμή € 5,42
Αλλαγή -1,45%
Τιμή € 1,65
Αλλαγή -1,49%
Τιμή € 1,64
Αλλαγή -1,50%
Τιμή € 1,94
Αλλαγή -1,52%
Τιμή € 1,255
Αλλαγή -1,57%
Τιμή € 1,46
Αλλαγή -1,68%
Τιμή € 7,88
Αλλαγή -1,75%
Τιμή € 1,454
Αλλαγή -1,76%
Τιμή € 1
Αλλαγή -1,77%
Τιμή € 1,62
Αλλαγή -1,82%
Τιμή € 0,554
Αλλαγή -1,95%
Τιμή € 8,805
Αλλαγή -2,00%
Τιμή € 5,59
Αλλαγή -2,10%
Τιμή € 0,448
Αλλαγή -2,18%
Τιμή € 8,7
Αλλαγή -2,25%
Τιμή € 8,21
Αλλαγή -2,26%
Τιμή € 0,43
Αλλαγή -2,27%
Τιμή € 8,11
Αλλαγή -2,29%
Τιμή € 1,35
Αλλαγή -2,32%
Τιμή € 4,6
Αλλαγή -2,34%
Τιμή € 2,09
Αλλαγή -2,34%
Τιμή € 2,665
Αλλαγή -2,38%
Τιμή € 0,736
Αλλαγή -2,39%
Τιμή € 3,66
Αλλαγή -2,40%
Τιμή € 0,122
Αλλαγή -2,40%
Τιμή € 4,118
Αλλαγή -2,42%
Τιμή € 2,4
Αλλαγή -2,44%
Τιμή € 17,34
Αλλαγή -2,58%
Τιμή € 1,1
Αλλαγή -2,65%
Τιμή € 2,52
Αλλαγή -2,70%
Τιμή € 0,212
Αλλαγή -2,75%
Τιμή € 8,45
Αλλαγή -2,76%
Τιμή € 0,069
Αλλαγή -2,82%
Τιμή € 10
Αλλαγή -2,91%
Τιμή € 1,699
Αλλαγή -2,91%
Τιμή € 3,48
Αλλαγή -2,93%
Τιμή € 1,32
Αλλαγή -2,94%
Τιμή € 0,44
Αλλαγή -3,08%
Τιμή € 8,51
Αλλαγή -3,30%
Τιμή € 0,87
Αλλαγή -3,33%
Τιμή € 17,35
Αλλαγή -3,40%
Τιμή € 0,1194
Αλλαγή -3,55%
Τιμή € 1,08
Αλλαγή -3,57%
Τιμή € 0,349
Αλλαγή -3,59%
Τιμή € 2,62
Αλλαγή -3,61%
Τιμή € 0,78
Αλλαγή -3,70%
Τιμή € 0,78
Αλλαγή -3,70%
Τιμή € 1,636
Αλλαγή -3,76%
Τιμή € 1,74
Αλλαγή -3,87%
Τιμή € 1,325
Αλλαγή -3,99%
Τιμή € 0,71
Αλλαγή -4,05%
Τιμή € 2,9
Αλλαγή -4,54%
Τιμή € 0,335
Αλλαγή -4,56%
Τιμή € 0,41
Αλλαγή -4,65%
Τιμή € 59,2
Αλλαγή -4,82%
Τιμή € 1,85
Αλλαγή -5,13%
Τιμή € 2,02
Αλλαγή -5,16%
Τιμή € 0,398
Αλλαγή -5,24%
Τιμή € 0,74
Αλλαγή -5,49%
Τιμή € 0,442
Αλλαγή -6,36%
Τιμή € 0,4
Αλλαγή -6,54%
Τιμή € 13,8
Αλλαγή -6,76%
Τιμή € 2,08
Αλλαγή -7,14%
Τιμή € 1,09
Αλλαγή -9,17%
Τιμή € 0,408
Αλλαγή -9,33%
Τιμή € 0,408
Αλλαγή -9,73%
Τιμή € 0,38
Αλλαγή -15,56%
Τιμή € 0,565
Αλλαγή -15,67%
Τιμή € 0,32
Αλλαγή -19,60%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων