Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 162 38 21 18 85 Πράξεις 2.116 Αξία € 3,18 εκ
Με πράξεις 77 Όγκος 1.747.983 Χρημ/κή αξία € 64,07 δις
Τιμή € 18,5
Αλλαγή 9,47%
Τιμή € 3,3
Αλλαγή 5,43%
Τιμή € 0,177
Αλλαγή 4,00%
Τιμή € 0,74
Αλλαγή 2,78%
Τιμή € 4,64
Αλλαγή 2,65%
Τιμή € 1,73
Αλλαγή 2,37%
Τιμή € 1,53
Αλλαγή 2,34%
Τιμή € 0,344
Αλλαγή 2,08%
Τιμή € 1,1315
Αλλαγή 1,94%
Τιμή € 1,53
Αλλαγή 1,73%
Τιμή € 0,51
Αλλαγή 1,59%
Τιμή € 5,74
Αλλαγή 1,59%
Τιμή € 2,21
Αλλαγή 1,38%
Τιμή € 1,51
Αλλαγή 1,34%
Τιμή € 2,33
Αλλαγή 1,30%
Τιμή € 7,9
Αλλαγή 1,28%
Τιμή € 2,575
Αλλαγή 1,26%
Τιμή € 1,539
Αλλαγή 1,25%
Τιμή € 4,55
Αλλαγή 1,11%
Τιμή € 0,744
Αλλαγή 1,09%
Τιμή € 1,97
Αλλαγή 1,03%
Τιμή € 12,93
Αλλαγή 1,02%
Τιμή € 1,07
Αλλαγή 0,94%
Τιμή € 0,0236
Αλλαγή 0,85%
Τιμή € 11,98
Αλλαγή 0,84%
Τιμή € 31,42
Αλλαγή 0,80%
Τιμή € 4,13
Αλλαγή 0,73%
Τιμή € 15,6
Αλλαγή 0,65%
Τιμή € 7,715
Αλλαγή 0,59%
Τιμή € 15,26
Αλλαγή 0,53%
Τιμή € 1,54
Αλλαγή 0,52%
Τιμή € 2,1
Αλλαγή 0,48%
Τιμή € 6,4
Αλλαγή 0,47%
Τιμή € 4,62
Αλλαγή 0,43%
Τιμή € 1,33
Αλλαγή 0,38%
Τιμή € 16,96
Αλλαγή 0,35%
Τιμή € 15,315
Αλλαγή 0,33%
Τιμή € 14,3
Αλλαγή 0,28%
Τιμή € 0,802
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,02
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,7
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,84
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 20,05
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,1
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,54
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 8,54
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,6
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 8,94
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,78
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,42
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,05
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,58
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,79
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,265
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,215
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 14,7
Αλλαγή -0,14%
Τιμή € 2,68
Αλλαγή -0,19%
Τιμή € 0,8564
Αλλαγή -0,30%
Τιμή € 8,67
Αλλαγή -0,34%
Τιμή € 28,8
Αλλαγή -0,35%
Τιμή € 5,06
Αλλαγή -0,39%
Τιμή € 1,07
Αλλαγή -0,47%
Τιμή € 6,34
Αλλαγή -0,47%
Τιμή € 8,24
Αλλαγή -0,48%
Τιμή € 1,68
Αλλαγή -0,59%
Τιμή € 9,63
Αλλαγή -0,72%
Τιμή € 2,68
Αλλαγή -0,74%
Τιμή € 0,924
Αλλαγή -0,75%
Τιμή € 9,1
Αλλαγή -0,76%
Τιμή € 2,14
Αλλαγή -0,93%
Τιμή € 0,455
Αλλαγή -1,09%
Τιμή € 0,454
Αλλαγή -1,30%
Τιμή € 13,8
Αλλαγή -1,43%
Τιμή € 1,14
Αλλαγή -1,72%
Τιμή € 0,68
Αλλαγή -2,16%
Τιμή € 1,06
Αλλαγή -3,20%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων