Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 153 62 39 15 37 Πράξεις 29.971 Αξία € 61,58 εκ
Με πράξεις 116 Όγκος 30.390.045 Χρημ/κή αξία € 64,15 δις
Τιμή € 0,094
Αλλαγή 19,75%
Τιμή € 0,496
Αλλαγή 5,98%
Τιμή € 7,85
Αλλαγή 4,67%
Τιμή € 9,68
Αλλαγή 4,20%
Τιμή € 0,104
Αλλαγή 4,00%
Τιμή € 1,37
Αλλαγή 3,79%
Τιμή € 1,315
Αλλαγή 3,54%
Τιμή € 4,92
Αλλαγή 3,36%
Τιμή € 6,75
Αλλαγή 3,05%
Τιμή € 24,3
Αλλαγή 2,97%
Τιμή € 0,36
Αλλαγή 2,86%
Τιμή € 19,35
Αλλαγή 2,65%
Τιμή € 6,68
Αλλαγή 2,45%
Τιμή € 2,58
Αλλαγή 2,38%
Τιμή € 0,966
Αλλαγή 2,33%
Τιμή € 0,866
Αλλαγή 2,12%
Τιμή € 0,484
Αλλαγή 2,11%
Τιμή € 0,49
Αλλαγή 2,08%
Τιμή € 6,6
Αλλαγή 1,85%
Τιμή € 1,97
Αλλαγή 1,81%
Τιμή € 18,31
Αλλαγή 1,72%
Τιμή € 5,98
Αλλαγή 1,70%
Τιμή € 6,34
Αλλαγή 1,60%
Τιμή € 1,025
Αλλαγή 1,49%
Τιμή € 1,71
Αλλαγή 1,48%
Τιμή € 274
Αλλαγή 1,48%
Τιμή € 0,964
Αλλαγή 1,47%
Τιμή € 2,12
Αλλαγή 1,44%
Τιμή € 2,19
Αλλαγή 1,39%
Τιμή € 0,465
Αλλαγή 1,31%
Τιμή € 6,34
Αλλαγή 1,28%
Τιμή € 4
Αλλαγή 1,27%
Τιμή € 0,5
Αλλαγή 1,21%
Τιμή € 4,655
Αλλαγή 1,20%
Τιμή € 1,62
Αλλαγή 1,12%
Τιμή € 1,37
Αλλαγή 1,11%
Τιμή € 0,499
Αλλαγή 1,01%
Τιμή € 3,09
Αλλαγή 0,98%
Τιμή € 0,412
Αλλαγή 0,98%
Τιμή € 1,035
Αλλαγή 0,98%
Τιμή € 2,08
Αλλαγή 0,97%
Τιμή € 0,0908
Αλλαγή 0,89%
Τιμή € 16,26
Αλλαγή 0,87%
Τιμή € 3,5
Αλλαγή 0,86%
Τιμή € 2,36
Αλλαγή 0,85%
Τιμή € 3,55
Αλλαγή 0,85%
Τιμή € 5,695
Αλλαγή 0,80%
Τιμή € 0,635
Αλλαγή 0,79%
Τιμή € 10,44
Αλλαγή 0,77%
Τιμή € 7,2
Αλλαγή 0,70%
Τιμή € 2,88
Αλλαγή 0,70%
Τιμή € 3,145
Αλλαγή 0,64%
Τιμή € 6,94
Αλλαγή 0,58%
Τιμή € 3,82
Αλλαγή 0,53%
Τιμή € 23,43
Αλλαγή 0,47%
Τιμή € 13,8
Αλλαγή 0,36%
Τιμή € 0,63
Αλλαγή 0,32%
Τιμή € 1,91
Αλλαγή 0,26%
Τιμή € 3,95
Αλλαγή 0,25%
Τιμή € 5,04
Αλλαγή 0,20%
Τιμή € 0,508
Αλλαγή 0,20%
Τιμή € 0,751
Αλλαγή 0,13%
Τιμή € 0,147
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,19
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,505
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,64
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,76
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,155
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,319
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,31
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,94
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 16,2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,55
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,48
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,16
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 41
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 19,98
Αλλαγή -0,10%
Τιμή € 12,18
Αλλαγή -0,16%
Τιμή € 1,25
Αλλαγή -0,40%
Τιμή € 13,04
Αλλαγή -0,46%
Τιμή € 1,7
Αλλαγή -0,47%
Τιμή € 14,65
Αλλαγή -0,48%
Τιμή € 4,17
Αλλαγή -0,48%
Τιμή € 2,06
Αλλαγή -0,48%
Τιμή € 1,68
Αλλαγή -0,59%
Τιμή € 1,65
Αλλαγή -0,60%
Τιμή € 1,59
Αλλαγή -0,62%
Τιμή € 1,006
Αλλαγή -0,69%
Τιμή € 7,05
Αλλαγή -0,70%
Τιμή € 5,56
Αλλαγή -0,71%
Τιμή € 0,99
Αλλαγή -0,80%
Τιμή € 2,18
Αλλαγή -0,91%
Τιμή € 2,16
Αλλαγή -0,92%
Τιμή € 2,08
Αλλαγή -0,95%
Τιμή € 0,202
Αλλαγή -0,98%
Τιμή € 1,412
Αλλαγή -0,98%
Τιμή € 2
Αλλαγή -0,99%
Τιμή € 2,895
Αλλαγή -1,03%
Τιμή € 14,79
Αλλαγή -1,27%
Τιμή € 0,274
Αλλαγή -1,44%
Τιμή € 6,3
Αλλαγή -1,56%
Τιμή € 0,0342
Αλλαγή -2,29%
Τιμή € 4,26
Αλλαγή -2,74%
Τιμή € 0,63
Αλλαγή -2,78%
Τιμή € 3,7
Αλλαγή -2,89%
Τιμή € 0,716
Αλλαγή -3,50%
Τιμή € 1,024
Αλλαγή -3,53%
Τιμή € 1,276
Αλλαγή -3,70%
Τιμή € 0,415
Αλλαγή -5,03%
Τιμή € 0,605
Αλλαγή -6,92%
Τιμή € 2,26
Αλλαγή -7,38%
Τιμή € 0,402
Αλλαγή -8,64%
Τιμή € 7,9
Αλλαγή -9,20%
Τιμή € 0,084
Αλλαγή -20,00%
Τιμή € 0,12
Αλλαγή -20,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων