Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 145 46 64 14 21 Πράξεις 30.976 Αξία € 65,50 εκ
Με πράξεις 124 Όγκος 14.568.388 Χρημ/κή αξία € 86,70 δις
Τιμή € 0,136
Αλλαγή 9,68%
Τιμή € 0,26
Αλλαγή 6,56%
Τιμή € 0,35
Αλλαγή 6,06%
Τιμή € 20,8
Αλλαγή 5,58%
Τιμή € 0,031
Αλλαγή 5,08%
Τιμή € 1,17
Αλλαγή 4,46%
Τιμή € 1,09
Αλλαγή 4,31%
Τιμή € 1,602
Αλλαγή 4,03%
Τιμή € 0,768
Αλλαγή 3,50%
Τιμή € 1,475
Αλλαγή 3,15%
Τιμή € 5,5
Αλλαγή 2,80%
Τιμή € 0,419
Αλλαγή 2,70%
Τιμή € 1,93
Αλλαγή 2,66%
Τιμή € 2,365
Αλλαγή 2,38%
Τιμή € 1,52
Αλλαγή 2,36%
Τιμή € 1,08
Αλλαγή 1,89%
Τιμή € 5,45
Αλλαγή 1,87%
Τιμή € 1,09
Αλλαγή 1,87%
Τιμή € 1,44
Αλλαγή 1,77%
Τιμή € 1,19
Αλλαγή 1,71%
Τιμή € 2,4
Αλλαγή 1,69%
Τιμή € 0,37
Αλλαγή 1,65%
Τιμή € 36,58
Αλλαγή 1,61%
Τιμή € 2,24
Αλλαγή 1,36%
Τιμή € 0,075
Αλλαγή 1,35%
Τιμή € 7,98
Αλλαγή 1,14%
Τιμή € 3,57
Αλλαγή 1,13%
Τιμή € 0,9599
Αλλαγή 1,04%
Τιμή € 5,23
Αλλαγή 0,97%
Τιμή € 4,24
Αλλαγή 0,95%
Τιμή € 4,54
Αλλαγή 0,89%
Τιμή € 2,34
Αλλαγή 0,86%
Τιμή € 1,25
Αλλαγή 0,81%
Τιμή € 3,05
Αλλαγή 0,66%
Τιμή € 3,16
Αλλαγή 0,64%
Τιμή € 7,04
Αλλαγή 0,57%
Τιμή € 1,9
Αλλαγή 0,53%
Τιμή € 3,065
Αλλαγή 0,49%
Τιμή € 4,11
Αλλαγή 0,49%
Τιμή € 24,98
Αλλαγή 0,48%
Τιμή € 11,15
Αλλαγή 0,45%
Τιμή € 1,491
Αλλαγή 0,40%
Τιμή € 6,22
Αλλαγή 0,32%
Τιμή € 6,6
Αλλαγή 0,30%
Τιμή € 7,72
Αλλαγή 0,26%
Τιμή € 5,97
Αλλαγή 0,24%
Τιμή € 25,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,06
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,42
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,905
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 8,74
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,38
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 8
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,39
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,8
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,36
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,865
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,476
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 9,5
Αλλαγή -0,11%
Τιμή € 1,186
Αλλαγή -0,17%
Τιμή € 5,63
Αλλαγή -0,18%
Τιμή € 1,935
Αλλαγή -0,26%
Τιμή € 0,356
Αλλαγή -0,28%
Τιμή € 3,27
Αλλαγή -0,30%
Τιμή € 12,64
Αλλαγή -0,32%
Τιμή € 2,95
Αλλαγή -0,34%
Τιμή € 13,25
Αλλαγή -0,38%
Τιμή € 2,64
Αλλαγή -0,38%
Τιμή € 0,496
Αλλαγή -0,40%
Τιμή € 2,24
Αλλαγή -0,44%
Τιμή € 2,235
Αλλαγή -0,45%
Τιμή € 15,45
Αλλαγή -0,45%
Τιμή € 1,6
Αλλαγή -0,53%
Τιμή € 7,32
Αλλαγή -0,54%
Τιμή € 1,79
Αλλαγή -0,58%
Τιμή € 13,06
Αλλαγή -0,61%
Τιμή € 316
Αλλαγή -0,63%
Τιμή € 26,41
Αλλαγή -0,64%
Τιμή € 11,7
Αλλαγή -0,68%
Τιμή € 2,87
Αλλαγή -0,69%
Τιμή € 10,52
Αλλαγή -0,75%
Τιμή € 6,2
Αλλαγή -0,80%
Τιμή € 10,71
Αλλαγή -0,83%
Τιμή € 46
Αλλαγή -0,86%
Τιμή € 0,6
Αλλαγή -0,99%
Τιμή € 14,5
Αλλαγή -1,02%
Τιμή € 2,77
Αλλαγή -1,07%
Τιμή € 7,32
Αλλαγή -1,08%
Τιμή € 22,65
Αλλαγή -1,09%
Τιμή € 6,03
Αλλαγή -1,15%
Τιμή € 0,612
Αλλαγή -1,29%
Τιμή € 22,8
Αλλαγή -1,30%
Τιμή € 7,3
Αλλαγή -1,35%
Τιμή € 7,17
Αλλαγή -1,38%
Τιμή € 6,3
Αλλαγή -1,56%
Τιμή € 3,074
Αλλαγή -1,66%
Τιμή € 1,165
Αλλαγή -1,69%
Τιμή € 14,6
Αλλαγή -1,75%
Τιμή € 3,745
Αλλαγή -1,96%
Τιμή € 7,35
Αλλαγή -2,00%
Τιμή € 1,032
Αλλαγή -2,09%
Τιμή € 0,612
Αλλαγή -2,24%
Τιμή € 1,3
Αλλαγή -2,26%
Τιμή € 4,27
Αλλαγή -2,29%
Τιμή € 0,381
Αλλαγή -2,31%
Τιμή € 9,2
Αλλαγή -2,34%
Τιμή € 3,92
Αλλαγή -2,49%
Τιμή € 15,6
Αλλαγή -2,50%
Τιμή € 1,11
Αλλαγή -2,63%
Τιμή € 1,825
Αλλαγή -2,67%
Τιμή € 0,506
Αλλαγή -2,69%
Τιμή € 1,04
Αλλαγή -2,80%
Τιμή € 1,815
Αλλαγή -2,94%
Τιμή € 3,43
Αλλαγή -3,11%
Τιμή € 0,395
Αλλαγή -3,19%
Τιμή € 1,755
Αλλαγή -3,57%
Τιμή € 1,06
Αλλαγή -3,64%
Τιμή € 0,254
Αλλαγή -3,79%
Τιμή € 2,32
Αλλαγή -4,13%
Τιμή € 7,1
Αλλαγή -4,70%
Τιμή € 3,14
Αλλαγή -9,25%
Τιμή € 2,13
Αλλαγή -9,75%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων