Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ

Μετοχές 158 53 55 21 29 Πράξεις 22.940 Αξία € 42,01 εκ
Με πράξεις 129 Όγκος 23.971.671 Χρημ/κή αξία € 64,52 δις
Τιμή € 2,42
Αλλαγή -2,22%
Τιμή € 8,35
Αλλαγή -1,18%
Τιμή € 15,92
Αλλαγή -0,87%
Τιμή € 5,6
Αλλαγή -20,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,104
Αλλαγή -0,18%
Τιμή € 0,482
Αλλαγή -2,82%
Τιμή € 2,6
Αλλαγή 0,39%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,64
Αλλαγή -1,54%
Τιμή € 1,85
Αλλαγή 0,27%
Τιμή € 1,127
Αλλαγή -1,91%
Τιμή € 27,2
Αλλαγή -0,73%
Τιμή € 0,05
Αλλαγή 7,53%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,16
Αλλαγή -1,53%
Τιμή € 2,16
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 8,55
Αλλαγή 9,62%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,151
Αλλαγή -3,70%
Τιμή € 0,97
Αλλαγή -0,82%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,575
Αλλαγή -0,65%
Τιμή € 1,51
Αλλαγή 0,67%
Τιμή € 0,476
Αλλαγή 9,17%
Τιμή € 0,492
Αλλαγή 1,23%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,29
Αλλαγή -0,87%
Τιμή € 1,11
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 9,54
Αλλαγή 0,10%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 9,02
Αλλαγή 0,67%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,798
Αλλαγή -2,44%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,465
Αλλαγή -0,21%
Τιμή € 1,09
Αλλαγή -0,91%
Τιμή € 32,29
Αλλαγή 1,35%
Τιμή € 1,32
Αλλαγή -0,75%
Τιμή € 6,9
Αλλαγή -2,13%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,45
Αλλαγή -5,26%
Τιμή € 1,99
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 15,72
Αλλαγή 0,38%
Τιμή € 1,495
Αλλαγή 6,79%
Τιμή € 5,8
Αλλαγή -0,85%
Τιμή € 2,11
Αλλαγή -0,94%
Τιμή € 1,68
Αλλαγή -0,89%
Τιμή € 1,94
Αλλαγή 0,21%
Τιμή € 3,98
Αλλαγή 1,27%
Τιμή € 0,296
Αλλαγή -1,33%
Τιμή € 11,15
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,43
Αλλαγή -1,74%
Τιμή € 4,56
Αλλαγή 0,66%
Τιμή € 7,84
Αλλαγή -0,76%
Τιμή € 4,85
Αλλαγή 0,83%
Τιμή € 0,7964
Αλλαγή 0,30%
Τιμή € 4,015
Αλλαγή 0,25%
Τιμή € 1,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,615
Αλλαγή 0,94%
Τιμή € 0,849
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,44
Αλλαγή -3,36%
Τιμή € 1,89
Αλλαγή 2,16%
Τιμή € 4,1
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,38
Αλλαγή 19,50%
Τιμή € 3,15
Αλλαγή 0,96%
Τιμή € 6,9
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,812
Αλλαγή -0,98%
Τιμή € 1,88
Αλλαγή -0,84%
Τιμή € 2,44
Αλλαγή 0,83%
Τιμή € 282
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2
Αλλαγή -3,38%
Τιμή € 2,82
Αλλαγή 4,44%
Τιμή € 0,696
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,32
Αλλαγή -2,35%
Τιμή € 0,48
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,259
Αλλαγή -0,38%
Τιμή € 14,94
Αλλαγή -0,93%
Τιμή € 0,135
Αλλαγή -19,64%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 8,78
Αλλαγή -0,23%
Τιμή € 1,82
Αλλαγή 2,25%
Τιμή € 1,33
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,46
Αλλαγή 4,55%
Τιμή € 8,26
Αλλαγή -1,43%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,26
Αλλαγή 1,61%
Τιμή € 0,398
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,45
Αλλαγή 25,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,1
Αλλαγή -2,65%
Τιμή € 2,58
Αλλαγή -0,77%
Τιμή € 1,525
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,56
Αλλαγή -1,75%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,44
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 50
Αλλαγή -6,54%
Τιμή € 0,0278
Αλλαγή -1,42%
Τιμή € 0,61
Αλλαγή 0,83%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 13,53
Αλλαγή -1,38%
Τιμή € 0,53
Αλλαγή 2,91%
Τιμή € 1,38
Αλλαγή 0,36%
Τιμή € 0,696
Αλλαγή -0,57%
Τιμή € 13,71
Αλλαγή 0,22%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,97
Αλλαγή -0,25%
Τιμή € 0,525
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 15,51
Αλλαγή -1,59%
Τιμή € 2,04
Αλλαγή 2,51%
Τιμή € 1,35
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,262
Αλλαγή 11,02%
Τιμή € 0,33
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 26,6
Αλλαγή 0,38%
Τιμή € 19,7
Αλλαγή -0,51%
Τιμή € 1,642
Αλλαγή -0,48%
Τιμή € 12,2
Αλλαγή -0,49%
Τιμή € 15,65
Αλλαγή 0,32%
Τιμή € 7,25
Αλλαγή 1,12%
Τιμή € 1
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,38
Αλλαγή 0,85%
Τιμή € 1,445
Αλλαγή -1,03%
Τιμή € 6,44
Αλλαγή 0,31%
Τιμή € 7,76
Αλλαγή -1,40%
Τιμή € 4,06
Αλλαγή -1,22%
Τιμή € 16,8
Αλλαγή 3,07%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,55
Αλλαγή -1,27%
Τιμή € 8,35
Αλλαγή 4,38%
Τιμή € 5,1
Αλλαγή 1,59%
Τιμή € 1,445
Αλλαγή -0,69%
Τιμή € 8,73
Αλλαγή 0,58%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,033
Αλλαγή 6,45%
Τιμή € 0,317
Αλλαγή 0,32%
Τιμή € 1,7
Αλλαγή -2,30%
Τιμή € 9,34
Αλλαγή 0,43%
Τιμή € 0,845
Αλλαγή 0,60%
Τιμή € 0,165
Αλλαγή 3,12%
Τιμή € 11,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,36
Αλλαγή 3,06%
Τιμή € 0,88
Αλλαγή 2,33%
Τιμή € 0,102
Αλλαγή 20,00%
Τιμή € 0,58
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,143
Αλλαγή 5,15%
Τιμή € 4,285
Αλλαγή 0,71%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,675
Αλλαγή -1,46%

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Μετοχές 9 4 3 0 2 Πράξεις 238 Αξία € 193.327
Με πράξεις 7 Όγκος 878.625 Χρημ/κή αξία € 152,86 εκ
Τιμή € 4,94
Αλλαγή 1,23%
Τιμή € 5,15
Αλλαγή -0,96%
Τιμή € 0,74
Αλλαγή 5,71%
Τιμή € 0,1198
Αλλαγή -0,17%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,7
Αλλαγή 19,66%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 10,75
Αλλαγή 2,38%
Τιμή € 0,69
Αλλαγή -3,50%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων