Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ

Μετοχές 156 66 43 11 36 Πράξεις 24.850 Αξία € 57,79 εκ
Με πράξεις 120 Όγκος 19.779.849 Χρημ/κή αξία € 64,14 δις
Τιμή € 2,59
Αλλαγή 0,78%
Τιμή € 8,5
Αλλαγή 0,59%
Τιμή € 15,1
Αλλαγή 0,67%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,3
Αλλαγή 3,12%
Τιμή € 1,116
Αλλαγή 0,36%
Τιμή € 0,504
Αλλαγή 1,61%
Τιμή € 2,5
Αλλαγή 1,01%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,945
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,1275
Αλλαγή 2,50%
Τιμή € 29,2
Αλλαγή 0,69%
Τιμή € 0,07
Αλλαγή -6,67%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,108
Αλλαγή 20,00%
Τιμή € 5,12
Αλλαγή -0,19%
Τιμή € 2,08
Αλλαγή -0,48%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,84
Αλλαγή -1,41%
Τιμή € 1,08
Αλλαγή -0,46%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,465
Αλλαγή 1,02%
Τιμή € 1,47
Αλλαγή -8,12%
Τιμή € 0,586
Αλλαγή -0,68%
Τιμή € 0,34
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,07
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,74
Αλλαγή 1,48%
Τιμή € 1,23
Αλλαγή -0,81%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 9,73
Αλλαγή 1,67%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 8,99
Αλλαγή 1,01%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,754
Αλλαγή -1,82%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,402
Αλλαγή 3,08%
Τιμή € 1
Αλλαγή 0,20%
Τιμή € 29,75
Αλλαγή -0,83%
Τιμή € 1,215
Αλλαγή 0,83%
Τιμή € 7,4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,448
Αλλαγή -3,24%
Τιμή € 1,83
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 16,78
Αλλαγή -0,24%
Τιμή € 1,435
Αλλαγή 3,02%
Τιμή € 6,14
Αλλαγή 0,66%
Τιμή € 2,4
Αλλαγή 1,69%
Τιμή € 1,865
Αλλαγή 1,36%
Τιμή € 1,9
Αλλαγή 0,11%
Τιμή € 4,86
Αλλαγή -0,82%
Τιμή € 0,3
Αλλαγή 2,04%
Τιμή € 16,5
Αλλαγή 3,77%
Τιμή € 0,635
Αλλαγή 4,10%
Τιμή € 2,56
Αλλαγή 3,23%
Τιμή € 4,63
Αλλαγή 2,89%
Τιμή € 7,61
Αλλαγή 0,53%
Τιμή € 4,65
Αλλαγή 0,22%
Τιμή € 0,8696
Αλλαγή 1,95%
Τιμή € 3,7
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,775
Αλλαγή 0,28%
Τιμή € 0,793
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,375
Αλλαγή -1,43%
Τιμή € 2,09
Αλλαγή 0,97%
Τιμή € 4,12
Αλλαγή 0,98%
Τιμή € 0,496
Αλλαγή 1,22%
Τιμή € 3,44
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,05
Αλλαγή 1,44%
Τιμή € 0,86
Αλλαγή 1,65%
Τιμή € 1,992
Αλλαγή -0,90%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,22
Αλλαγή -2,84%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,69
Αλλαγή -1,43%
Τιμή € 2,94
Αλλαγή -1,34%
Τιμή € 0,536
Αλλαγή -0,74%
Τιμή € 0,287
Αλλαγή -0,35%
Τιμή € 14,54
Αλλαγή 1,54%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,96
Αλλαγή 4,19%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,305
Αλλαγή 1,16%
Τιμή € 0,41
Αλλαγή -1,91%
Τιμή € 7,5
Αλλαγή 0,40%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,14
Αλλαγή 9,62%
Τιμή € 0,416
Αλλαγή 4,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,06
Αλλαγή -2,75%
Τιμή € 2,58
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,505
Αλλαγή -1,63%
Τιμή € 0,5
Αλλαγή -5,66%
Τιμή € 2,2
Αλλαγή -0,90%
Τιμή € 3
Αλλαγή 1,35%
Τιμή € 47,2
Αλλαγή -4,84%
Τιμή € 0,0292
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,515
Αλλαγή -8,85%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 14,59
Αλλαγή 2,82%
Τιμή € 0,58
Αλλαγή 5,45%
Τιμή € 1,375
Αλλαγή -1,08%
Τιμή € 0,658
Αλλαγή -0,30%
Τιμή € 13,42
Αλλαγή -3,03%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,05
Αλλαγή -0,49%
Τιμή € 0,71
Αλλαγή -2,07%
Τιμή € 14,9
Αλλαγή 0,13%
Τιμή € 2,18
Αλλαγή 6,86%
Τιμή € 1,27
Αλλαγή -0,78%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,284
Αλλαγή 2,90%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 26,3
Αλλαγή 2,33%
Τιμή € 18,8
Αλλαγή 0,11%
Τιμή € 1,71
Αλλαγή 0,59%
Τιμή € 13,5
Αλλαγή 0,75%
Τιμή € 15,605
Αλλαγή -0,79%
Τιμή € 8
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,93
Αλλαγή -0,64%
Τιμή € 2,15
Αλλαγή -0,92%
Τιμή € 1,438
Αλλαγή 1,13%
Τιμή € 7,44
Αλλαγή 0,27%
Τιμή € 7,05
Αλλαγή 0,28%
Τιμή € 4,18
Αλλαγή 2,45%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,356
Αλλαγή 11,95%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,5
Αλλαγή -0,66%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,44
Αλλαγή 0,37%
Τιμή € 1,33
Αλλαγή -0,75%
Τιμή € 8,91
Αλλαγή 0,79%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,299
Αλλαγή 3,46%
Τιμή € 2,64
Αλλαγή -0,75%
Τιμή € 9,84
Αλλαγή 1,86%
Τιμή € 0,79
Αλλαγή 6,04%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 11,5
Αλλαγή 1,77%
Τιμή € 3,11
Αλλαγή 0,97%
Τιμή € 0,875
Αλλαγή -1,13%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,578
Αλλαγή -0,34%
Τιμή € 6,7
Αλλαγή -0,74%
Τιμή € 0,168
Αλλαγή 0,60%
Τιμή € 4,05
Αλλαγή 1,25%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,66
Αλλαγή -5,71%

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Μετοχές 11 4 1 0 6 Πράξεις 363 Αξία € 187.624
Με πράξεις 5 Όγκος 1.985.524 Χρημ/κή αξία € 271,29 εκ
Τιμή € 2,1
Αλλαγή -3,14%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,1282
Αλλαγή 2,72%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,36
Αλλαγή 1,72%
Τιμή € 13,7
Αλλαγή 1,48%
Τιμή € 0,0496
Αλλαγή 1,85%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων