Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ

Μετοχές 145 64 32 17 32 Πράξεις 35.995 Αξία € 75,17 εκ
Με πράξεις 113 Όγκος 21.216.691 Χρημ/κή αξία € 82,55 δις
Τιμή € 6,1
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,74
Αλλαγή -0,74%
Τιμή € 6,7
Αλλαγή 3,88%
Τιμή € 11,75
Αλλαγή -1,26%
Τιμή € 16,66
Αλλαγή -0,83%
Τιμή € 7,95
Αλλαγή -4,22%
Τιμή € 1,3
Αλλαγή -2,69%
Τιμή € 0,552
Αλλαγή 1,10%
Τιμή € 2,11
Αλλαγή 1,93%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,26
Αλλαγή -6,22%
Τιμή € 1,3155
Αλλαγή 1,78%
Τιμή € 6,8
Αλλαγή 0,29%
Τιμή € 0,25
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 11,1
Αλλαγή 1,83%
Τιμή € 2,34
Αλλαγή -0,43%
Τιμή € 7,32
Αλλαγή 1,39%
Τιμή € 0,338
Αλλαγή 0,60%
Τιμή € 6,9
Αλλαγή 0,73%
Τιμή € 12
Αλλαγή 0,84%
Τιμή € 2,64
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,5
Αλλαγή -3,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,005
Αλλαγή 1,52%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,31
Αλλαγή -3,73%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,61
Αλλαγή 0,94%
Τιμή € 13,36
Αλλαγή 3,89%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 9,35
Αλλαγή -0,53%
Τιμή € 3,37
Αλλαγή 0,90%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,96
Αλλαγή 6,67%
Τιμή € 25,8
Αλλαγή -1,11%
Τιμή € 2,42
Αλλαγή 8,04%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,566
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,38
Αλλαγή 0,42%
Τιμή € 16
Αλλαγή 0,31%
Τιμή € 2,09
Αλλαγή 1,95%
Τιμή € 7,35
Αλλαγή -1,61%
Τιμή € 2,8
Αλλαγή -2,44%
Τιμή € 2,32
Αλλαγή -0,43%
Τιμή € 1,77
Αλλαγή -0,90%
Τιμή € 5,84
Αλλαγή -2,99%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 8,9
Αλλαγή -8,90%
Τιμή € 1,06
Αλλαγή 1,92%
Τιμή € 5,51
Αλλαγή 2,38%
Τιμή € 3,27
Αλλαγή -1,21%
Τιμή € 5,87
Αλλαγή 1,73%
Τιμή € 1,52
Αλλαγή 4,47%
Τιμή € 4,725
Αλλαγή 2,27%
Τιμή € 1,81
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,516
Αλλαγή -1,71%
Τιμή € 1,445
Αλλαγή -1,03%
Τιμή € 3,04
Αλλαγή 2,18%
Τιμή € 4,26
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,65
Αλλαγή 1,56%
Τιμή € 5,05
Αλλαγή 1,41%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,32
Αλλαγή -0,38%
Τιμή € 2,02
Αλλαγή 0,50%
Τιμή € 2,28
Αλλαγή 0,44%
Τιμή € 354
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,085
Αλλαγή 0,46%
Τιμή € 2,34
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,085
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,542
Αλλαγή 1,12%
Τιμή € 0,696
Αλλαγή -0,29%
Τιμή € 5,95
Αλλαγή 2,76%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,82
Αλλαγή 1,56%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,98
Αλλαγή -1,80%
Τιμή € 0,698
Αλλαγή 4,49%
Τιμή € 5,875
Αλλαγή 0,77%
Τιμή € 29
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,05
Αλλαγή 6,06%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,02
Αλλαγή 3,07%
Τιμή € 1,39
Αλλαγή 1,46%
Τιμή € 3,58
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,43
Αλλαγή 2,39%
Τιμή € 43,4
Αλλαγή 23,30%
Τιμή € 4,095
Αλλαγή -1,09%
Τιμή € 0,55
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 24,04
Αλλαγή 4,07%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,09
Αλλαγή 0,65%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 26,38
Αλλαγή 4,02%
Τιμή € 2,39
Αλλαγή -1,24%
Τιμή € 1,91
Αλλαγή 0,53%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 36,5
Αλλαγή 2,30%
Τιμή € 2,82
Αλλαγή -1,40%
Τιμή € 1,08
Αλλαγή 1,89%
Τιμή € 0,335
Αλλαγή -0,89%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 24,1
Αλλαγή 2,55%
Τιμή € 21,4
Αλλαγή 1,90%
Τιμή € 2,53
Αλλαγή 2,43%
Τιμή € 15,62
Αλλαγή 0,06%
Τιμή € 13,92
Αλλαγή 2,28%
Τιμή € 13,1
Αλλαγή 0,77%
Τιμή € 1,1
Αλλαγή 7,84%
Τιμή € 2,22
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,776
Αλλαγή 4,75%
Τιμή € 8,9
Αλλαγή 0,23%
Τιμή € 4,11
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 15,4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,494
Αλλαγή 9,78%
Τιμή € 1,19
Αλλαγή -0,67%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,25
Αλλαγή 0,47%
Τιμή € 1,895
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,24
Αλλαγή -2,16%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,36
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,27
Αλλαγή -0,87%
Τιμή € 7,4
Αλλαγή 1,65%
Τιμή € 0,624
Αλλαγή 0,97%
Τιμή € 0,18
Αλλαγή -10,00%
Τιμή € 15,35
Αλλαγή 1,99%
Τιμή € 1,85
Αλλαγή 1,09%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,85
Αλλαγή 1,95%
Τιμή € 0,079
Αλλαγή 1,28%
Τιμή € 4,5
Αλλαγή 7,66%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,56
Αλλαγή -9,68%

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Μετοχές 14 4 1 2 7 Πράξεις 318 Αξία € 264.628
Με πράξεις 7 Όγκος 2.771.420 Χρημ/κή αξία € 427,45 εκ
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,36
Αλλαγή 1,72%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,524
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,1075
Αλλαγή -1,83%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,17
Αλλαγή 0,85%
Τιμή € 0,2515
Αλλαγή 1,62%
Τιμή € 0,058
Αλλαγή 3,57%
Τιμή € 0,33
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων