Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 143 40 69 21 13 Πράξεις 40.939 Αξία € 90,82 εκ
Με πράξεις 130 Όγκος 21.651.306 Χρημ/κή αξία € 97,30 δις
Τιμή € 1,74
Αλλαγή 14,47%
Τιμή € 1,24
Αλλαγή 10,22%
Τιμή € 0,4
Αλλαγή 5,26%
Τιμή € 6,99
Αλλαγή 3,86%
Τιμή € 1,14
Αλλαγή 3,64%
Τιμή € 2,92
Αλλαγή 3,55%
Τιμή € 47,6
Αλλαγή 3,48%
Τιμή € 1,04
Αλλαγή 2,97%
Τιμή € 1,07
Αλλαγή 2,88%
Τιμή € 5,61
Αλλαγή 2,75%
Τιμή € 1,24
Αλλαγή 2,48%
Τιμή € 5,95
Αλλαγή 2,41%
Τιμή € 11,55
Αλλαγή 2,21%
Τιμή € 1,26
Αλλαγή 2,02%
Τιμή € 1,605
Αλλαγή 1,58%
Τιμή € 4,16
Αλλαγή 1,46%
Τιμή € 0,795
Αλλαγή 1,27%
Τιμή € 1,32
Αλλαγή 1,15%
Τιμή € 5,43
Αλλαγή 1,12%
Τιμή € 1,825
Αλλαγή 1,11%
Τιμή € 0,38
Αλλαγή 1,06%
Τιμή € 2,04
Αλλαγή 0,99%
Τιμή € 13,54
Αλλαγή 0,89%
Τιμή € 1,13
Αλλαγή 0,89%
Τιμή € 0,68
Αλλαγή 0,89%
Τιμή € 2,93
Αλλαγή 0,69%
Τιμή € 2,95
Αλλαγή 0,68%
Τιμή € 0,61
Αλλαγή 0,66%
Τιμή € 15,8
Αλλαγή 0,64%
Τιμή € 8,15
Αλλαγή 0,62%
Τιμή € 13,52
Αλλαγή 0,52%
Τιμή € 1,168
Αλλαγή 0,52%
Τιμή € 3,99
Αλλαγή 0,50%
Τιμή € 4,27
Αλλαγή 0,47%
Τιμή € 2,16
Αλλαγή 0,47%
Τιμή € 6,47
Αλλαγή 0,31%
Τιμή € 7,154
Αλλαγή 0,28%
Τιμή € 11,85
Αλλαγή 0,17%
Τιμή € 12,26
Αλλαγή 0,16%
Τιμή € 28,85
Αλλαγή 0,14%
Τιμή € 2,32
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,8
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,96
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 29,2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 16,55
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,34
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,12
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 10,95
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 10,9
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,32
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,73
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,32
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,72
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,58
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,79
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,21
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,1
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,28
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,384
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 21,9
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,8
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,717
Αλλαγή -0,06%
Τιμή € 9,37
Αλλαγή -0,11%
Τιμή € 26,7
Αλλαγή -0,19%
Τιμή € 9,94
Αλλαγή -0,20%
Τιμή € 9,84
Αλλαγή -0,20%
Τιμή € 1,92
Αλλαγή -0,26%
Τιμή € 7
Αλλαγή -0,28%
Τιμή € 8,655
Αλλαγή -0,29%
Τιμή € 1,575
Αλλαγή -0,32%
Τιμή € 3,1
Αλλαγή -0,32%
Τιμή € 4,155
Αλλαγή -0,36%
Τιμή € 0,53
Αλλαγή -0,38%
Τιμή € 2,58
Αλλαγή -0,39%
Τιμή € 7,56
Αλλαγή -0,40%
Τιμή € 2,26
Αλλαγή -0,44%
Τιμή € 26,92
Αλλαγή -0,44%
Τιμή € 16,82
Αλλαγή -0,47%
Τιμή € 5,99
Αλλαγή -0,50%
Τιμή € 0,398
Αλλαγή -0,50%
Τιμή € 3,868
Αλλαγή -0,51%
Τιμή € 10,3
Αλλαγή -0,58%
Τιμή € 0,85
Αλλαγή -0,58%
Τιμή € 0,32
Αλλαγή -0,62%
Τιμή € 0,93
Αλλαγή -0,64%
Τιμή € 14,1
Αλλαγή -0,70%
Τιμή € 6,765
Αλλαγή -0,73%
Τιμή € 2,68
Αλλαγή -0,74%
Τιμή € 4,98
Αλλαγή -0,80%
Τιμή € 0,37
Αλλαγή -0,80%
Τιμή € 1,686
Αλλαγή -0,82%
Τιμή € 1,17
Αλλαγή -0,85%
Τιμή € 1,715
Αλλαγή -0,87%
Τιμή € 2,28
Αλλαγή -0,87%
Τιμή € 4,5
Αλλαγή -0,88%
Τιμή € 35,96
Αλλαγή -0,88%
Τιμή € 5,4
Αλλαγή -0,92%
Τιμή € 25,85
Αλλαγή -0,96%
Τιμή € 5,59
Αλλαγή -1,06%
Τιμή € 1,3
Αλλαγή -1,14%
Τιμή € 0,518
Αλλαγή -1,15%
Τιμή € 0,9
Αλλαγή -1,21%
Τιμή € 2,42
Αλλαγή -1,22%
Τιμή € 1,95
Αλλαγή -1,27%
Τιμή € 3,87
Αλλαγή -1,28%
Τιμή € 26,2
Αλλαγή -1,28%
Τιμή € 2,275
Αλλαγή -1,30%
Τιμή € 7,25
Αλλαγή -1,36%
Τιμή € 1,152
Αλλαγή -1,37%
Τιμή € 1,888
Αλλαγή -1,51%
Τιμή € 14,28
Αλλαγή -1,52%
Τιμή € 6,45
Αλλαγή -1,53%
Τιμή € 2,5
Αλλαγή -1,57%
Τιμή € 8,1
Αλλαγή -1,70%
Τιμή € 0,327
Αλλαγή -1,80%
Τιμή € 7,5
Αλλαγή -1,83%
Τιμή € 2,79
Αλλαγή -2,11%
Τιμή € 4,16
Αλλαγή -2,12%
Τιμή € 4,3
Αλλαγή -2,27%
Τιμή € 1,29
Αλλαγή -2,27%
Τιμή € 1,642
Αλλαγή -2,49%
Τιμή € 1,16
Αλλαγή -2,52%
Τιμή € 1,665
Αλλαγή -2,63%
Τιμή € 4,98
Αλλαγή -3,30%
Τιμή € 0,844
Αλλαγή -3,43%
Τιμή € 0,246
Αλλαγή -5,38%
Τιμή € 0,141
Αλλαγή -6,00%
Τιμή € 0,292
Αλλαγή -8,75%
Τιμή € 0,0585
Αλλαγή -10,00%
Τιμή € 0,18
Αλλαγή -10,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων