Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 174 45 51 23 55 Πράξεις 17.791 Αξία € 25,79 εκ
Με πράξεις 119 Όγκος 17.671.972 Χρημ/κή αξία € 45,75 δις
Τιμή € 0,153
Αλλαγή 19,53%
Τιμή € 0,266
Αλλαγή 15,65%
Τιμή € 0,364
Αλλαγή 8,98%
Τιμή € 0,27
Αλλαγή 8,00%
Τιμή € 1,8
Αλλαγή 7,78%
Τιμή € 5,3
Αλλαγή 6,85%
Τιμή € 1,54
Αλλαγή 5,48%
Τιμή € 4,7
Αλλαγή 5,15%
Τιμή € 0,044
Αλλαγή 4,76%
Τιμή € 0,16
Αλλαγή 4,58%
Τιμή € 0,372
Αλλαγή 3,91%
Τιμή € 0,57
Αλλαγή 3,64%
Τιμή € 0,74
Αλλαγή 3,50%
Τιμή € 0,32
Αλλαγή 3,23%
Τιμή € 48
Αλλαγή 3,23%
Τιμή € 0,318
Αλλαγή 2,91%
Τιμή € 13,3
Αλλαγή 2,70%
Τιμή € 0,115
Αλλαγή 2,68%
Τιμή € 7,08
Αλλαγή 2,61%
Τιμή € 0,896
Αλλαγή 2,52%
Τιμή € 0,492
Αλλαγή 2,50%
Τιμή € 14,5
Αλλαγή 2,47%
Τιμή € 0,4385
Αλλαγή 2,45%
Τιμή € 0,43
Αλλαγή 2,38%
Τιμή € 0,274
Αλλαγή 2,24%
Τιμή € 3,305
Αλλαγή 2,01%
Τιμή € 1,825
Αλλαγή 1,96%
Τιμή € 1,05
Αλλαγή 1,94%
Τιμή € 0,7
Αλλαγή 1,74%
Τιμή € 0,375
Αλλαγή 1,63%
Τιμή € 1,3
Αλλαγή 1,56%
Τιμή € 6,55
Αλλαγή 1,55%
Τιμή € 0,67
Αλλαγή 1,52%
Τιμή € 1,35
Αλλαγή 1,50%
Τιμή € 0,72
Αλλαγή 1,41%
Τιμή € 0,91
Αλλαγή 1,34%
Τιμή € 0,718
Αλλαγή 1,13%
Τιμή € 16,8
Αλλαγή 0,96%
Τιμή € 2,455
Αλλαγή 0,82%
Τιμή € 0,126
Αλλαγή 0,80%
Τιμή € 4,145
Αλλαγή 0,73%
Τιμή € 0,233
Αλλαγή 0,43%
Τιμή € 0,26
Αλλαγή 0,39%
Τιμή € 1,922
Αλλαγή 0,31%
Τιμή € 3,682
Αλλαγή 0,27%
Τιμή € 0,518
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,9
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,18
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,01
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,67
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 17,3
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,295
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,209
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,0505
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 12,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 12,8
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 9,91
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,8
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,8
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,128
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,866
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,47
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 22,2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,25
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,87
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,204
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,04
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,63
Αλλαγή -0,27%
Τιμή € 0,667
Αλλαγή -0,30%
Τιμή € 1,635
Αλλαγή -0,30%
Τιμή € 7,7
Αλλαγή -0,32%
Τιμή € 0,916
Αλλαγή -0,33%
Τιμή € 1,204
Αλλαγή -0,33%
Τιμή € 1,38
Αλλαγή -0,36%
Τιμή € 0,4221
Αλλαγή -0,45%
Τιμή € 4,38
Αλλαγή -0,45%
Τιμή € 0,2
Αλλαγή -0,50%
Τιμή € 8,9
Αλλαγή -0,56%
Τιμή € 0,964
Αλλαγή -0,62%
Τιμή € 3,68
Αλλαγή -0,81%
Τιμή € 1,19
Αλλαγή -0,83%
Τιμή € 3,515
Αλλαγή -0,99%
Τιμή € 0,91
Αλλαγή -1,09%
Τιμή € 1,545
Αλλαγή -1,09%
Τιμή € 8,3
Αλλαγή -1,19%
Τιμή € 0,81
Αλλαγή -1,22%
Τιμή € 0,0627
Αλλαγή -1,26%
Τιμή € 4,6
Αλλαγή -1,29%
Τιμή € 7,6
Αλλαγή -1,30%
Τιμή € 4,075
Αλλαγή -1,33%
Τιμή € 0,43
Αλλαγή -1,38%
Τιμή € 0,28
Αλλαγή -1,41%
Τιμή € 1,61
Αλλαγή -1,47%
Τιμή € 1,95
Αλλαγή -1,52%
Τιμή € 0,143
Αλλαγή -1,52%
Τιμή € 1,27
Αλλαγή -1,55%
Τιμή € 1,85
Αλλαγή -1,60%
Τιμή € 1,3305
Αλλαγή -1,66%
Τιμή € 2,35
Αλλαγή -1,67%
Τιμή € 6,46
Αλλαγή -1,82%
Τιμή € 21,9
Αλλαγή -1,88%
Τιμή € 10,8
Αλλαγή -2,00%
Τιμή € 0,526
Αλλαγή -2,05%
Τιμή € 1,08
Αλλαγή -2,26%
Τιμή € 0,86
Αλλαγή -2,27%
Τιμή € 0,685
Αλλαγή -2,28%
Τιμή € 254
Αλλαγή -2,31%
Τιμή € 0,203
Αλλαγή -2,40%
Τιμή € 6,08
Αλλαγή -2,56%
Τιμή € 0,208
Αλλαγή -2,58%
Τιμή € 0,018
Αλλαγή -2,70%
Τιμή € 1,16
Αλλαγή -4,13%
Τιμή € 2,7
Αλλαγή -4,26%
Τιμή € 0,223
Αλλαγή -4,29%
Τιμή € 1,77
Αλλαγή -6,84%
Τιμή € 1,3
Αλλαγή -7,14%
Τιμή € 1,1
Αλλαγή -19,12%
Τιμή € 0,32
Αλλαγή -20,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων