ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

 

Δραστηριότητα Ιδρύθηκε με σκοπό την επένδυση σε και χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της ή/και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών και επιχειρήσεων. Πλην την επένδυσή της στις ομολογίες του Ενδοομιλικού Δανείου, δεν έχει άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν δραστηριοποιείται σε καμία αγορά και δεν διαθέτει άλλα περιουσιακά στοιχεία.
Έτος Ίδρυσης 2016
Διεύθυνση Λεωφ.Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2
Ταχ Κωδ:11526
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (210)-6968300
Telefax (210)-6968096
Ιστοσελίδα www.tenaenergy-finance.gr  και www.ternaenergy-finance.com
Email info@ternaenergy-finance.gr
Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΕΛΗΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΑΤΖΗΑΡΣΕΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΑΣΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

Προσωπικό Ομίλου 0
Εγγυητής ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ
Κινητή αξία προς εισαγωγή ΟΜΟΛΟΓΙΑ
Αγορά Διαπραγμάτευσης ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κωδικός ISIN GRC8131177B5
Σύμβολο ΤΕΝΕΡΓΧΟ1

 


Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρίας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ, για τη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α. των Ομολόγων, με την εγγύηση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.

Σύμβουλος Έκδοσης
Σύμβουλος Έκδοσης EUROXX
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Ανάδοχοι
Συντονιστές - Κύριοι Ανάδοχοι ALPHA BANK A.E.,
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.   
Ανάδοχοι EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Στοιχεία έκδοσης ομολόγου
Είδος Ομολογιακού Δανείου Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, άνευ εξασφαλίσεων
Διάρκεια δανείου 5 έτη
Αριθμός ομολογιών έως 60.000
Ονομαστική αξία €1.000 ανά ομολογία
Τιμή έκδοσης Στο άρτιο (€1.000/Ομολογία) ή υπό το άρτιο. Θα προσδιορισθεί μετά τη Δημόσια Προσφορά.
Επιτόκιο Θα προσδιορισθεί βάσει της τελικής απόδοσης των ομολογιών μετά τη Δημόσια Προσφορά
Δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής (call option) 50% ή 100% της ονομαστικής αξίας, μετά την πάροδο 2 ετών
Βαθμός πιστοληπτικής διαβάθμησης ΒΒ*

* Η διαβάθμιση ΒΒ κατά ICAP Group της 23.05.2017, υποδηλώνει πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες ενδέχεται να επηρεαστούν, αλλά σε πολύ μικρό βαθμό από δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως, η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σχετικά σταθερή. 

Η εταιρία υπόκειται σε ετήσια αναθεώρηση της πιστοληπτικής της διαβάθμισης.


Στοιχεία Δημόσιας Προσφοράς μέσω ΗΒΙΠ

Ημ/νια έναρξης 17.07.2017 (ώρα 10:00 π.μ.)
Ημ/νια λήξης 19.07.2017 (ώρα 16:00 μ.μ.)
Διάρκεια Ημερών Προσφοράς 3
Νόμισμα
Μονάδα διαπραγμάτευσης 1 ομολογία
Επιδιωκόμενη Διασπορά 25 %
Προϋπόθεση έκδοσης των Ομολογιών Κάλυψη Ομολογιών σε ποσό τουλάχιστον  €40.000.000
Ελάχιστο όριο εγγραφής ανά επενδυτή 1 ομολογία (δηλ. 1, 2, 3, κλπ)
   

 


Μέλη Η.ΒΙ.Π. για τη Δημόσια Προσφορά Ομολογιών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
 Επωνυμία Μέλους Διαπραγμάτευσης 
 - ATLANTIC SECURITIES LTD
 - AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - EUROBANK EQUITIES ΑΕΠΕΥ
 - EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.
 - EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - Α. ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ
 - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
 - ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε
 - ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
 - ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ανακοινώσεις εταιρείας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Δείτε την ανακοίνωση της εταιρίας

Ανακοίνωση

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων