Θεανώ Καρποδίνη

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

                   

Η κα. Καρποδίνη είναι Διοικήτρια του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) από τον Οκτώβριο του 2020, ενώ διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Οργανισμού το διάστημα 2019-2020.

Διαθέτει εικοσαετή εμπειρία διοίκησης τόσο στον ιδιωτικό τομέα ως υψηλόβαθμο στέλεχος επιχειρήσεων, όσο και στη δημόσια διοίκηση το διάστημα 2008-2019 ως ειδική σύμβουλος στο Υπουργείο Οικονομικών.

Την περίοδο 1997-2006 εργάστηκε σε διάφορες θέσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ την περίοδο 1994-1997 ήταν Ελεγκτής (Senior Auditor) στην Ernst & Young.

Στην επαγγελματική της σταδιοδρομία, έχει ασχοληθεί με τον χρηματοοικονομικό έλεγχο ΑΕ, ισολογισμών-απολογισμών φορέων του Δημοσίου, ενώ είχε την ευθύνη του Προγράμματος Εξόφλησης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης 2012-2014 ως ειδικός σύμβουλος του ΓΛΚ.

Η κα Καρποδίνη έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη λογιστική και χρηματοδότηση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων