Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα warrants μπορείτε να επιλέξετε από τα παρακάτω ενημερωτικά κείμενα:

 Τίτλος Τύπος Αρχείου
Ενημερωτικό κείμενο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
Πληροφοριακό Σημείωμα για την εφαρμογή της Απόφασης 26 του ΔΣ του ΧΑ στην προσαρμογή της τιμής και των δικαιωμάτων των μετοχών, στο πλαίσιο της Ανακεφαλαιοποίησης των Συστημικών Τραπεζών
Πληροφοριακό Σημείωμα - Μεθοδολογία προσδιορισμού Θεωρητικής Τιμής για Covered Warrants Bermudan Style
Excel calculator για τη θεωρητική αποτίμηση των Covered Warrants Bermudan Style
Παρουσίαση Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς κτήση Κινητών Αξιών (Warrants)
Χρήσιμοι όροι Warrants  
Παρουσίαση - Warrants in Athens Exchange

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ WARRANTS

 Τίτλος Τύπος Αρχείου
Διαδικασία άσκησης warrants
Παρουσίαση ΕΧΑΕ - Διαδικασία άσκησης warrants
Παραδείγματα & Προδιαγραφές CSV αρχείων συμμετοχής σε εταρική πράξη
Σχέδιο Ανακοίνωσης - Διαδικασία Νης άσκησης warrants
Σχέδιο Εντολής προς ΕΧΑΕ - Διαδικασία Νης άσκησης warrants

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων