Νομικό Πλαίσιο  
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) αρ. 3 9-11-2012  
   
Κανονισμός ΧΑ - Εισαγωγή και Διαπραγμάτευση  
Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών  
   
Κανονισμός ΕΤΕΚ - Εκκαθάριση και Διακανονισμός  
Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών  
Κανονισμός Λειτουργίας ΣΑΤ  
   
 Αποφάσεις ΔΣ ΧΑ, ΕΧΑΕ και ΕΤΕΚ  
Απόφαση 22 ΔΣ ΧΑ - Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.  
Απόφαση 2 ΔΣ ΧΑ - Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.  
Απόφαση 28 ΔΣ ΧΑ - Δικαιολογητικά πρωτογενούς εισαγωγής κινητών αξιών στο Χ.Α.  
Απόφαση 24 ΔΣ ΧΑ - Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του Χ.Α.  
Απόφαση 33 ΔΣ ΧΑ - Μεθοδολογία προσδιορισμού Τιμής Εκκίνησης για Τίτλους Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrrants)  
Απόφαση 1 ΔΣ ΕΧΑΕ - Χρεώσεις διαχείρισης και λειτουργίας ΣΑΤ  
Απόφαση 6 ΔΣ ΕΤΕΚ - Διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνου στο Σύστημα Αξιών και άλλα συναφή θέματα 27-05-2013  
Απόφαση 10 ΔΣ ΕΤΕΚ - Χρεώσεις διαχείρισης και λειτουργίας του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών  
   

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων