Η συγκεκριμένη ενότητα αποτελεί περιοχή περιορισμένης πρόσβασης και απευθύνεται στους Συμμετέχοντες του δικτύου Xnet όπου μπορούν να βρούν τις παρακάτω πληροφορίες:

On boarding

Σε αυτή την ενότητα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες καθώς και τα σχετικά κείμενα και τεχνικά χαρακτηριστικά για τη συμμετοχή σας στο δίκτυο Xnet.

Στατιστικά

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε μηνιαία στατιστικά στοιχεία που αφορούν στη συναλλακτική δραστηριότητα του Xnet συγκεντρωτικά καθως και σε επίπεδο συμμετέχοντα και αγοράς.

Οικονομικά στοιχεία διεθνών εταιριών

Στη συγκεκριμένη ενότητα μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν στα οικονομικά στοιχεία διεθνών εταιριών, σε επίπεδο έτους.

Τιμολογιακή πολιτική

Στη συγκεκριμένη ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε για την τιμολογιακή πολιτική των υπηρεσιών Xorder, Xsettle & Investor CSD καθώς και της εφαρμογής Xorder Client.

Χρήση λογοτύπων Xnet

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να βρείτε τα λογότυπα των προϊόντων και υπηρεσιών του δικτύου Xnet, καθώς και την πολιτική για τον τρόπο χρήσης τους από τους συμμετέχοντές του, στο πλαίσιο της προβολής και προώθησής τους.


Για την εισαγωγή σας στην περιοχή Συμμετεχόντων Xnet απαιτούνται προσωπικά στοιχεία πρόσβασης (όνομα χρήστη και κωδικός) τα οποία μπορείτε να προμηθευτείται κατόπιν επικοινωνίας με τη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μελών & Δικτύου.

Έχετε ήδη λογαριασμό;  

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων