ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η τιμή για το ΑΔΑΚ για την ημερομηνία 02/12/2021 είναι 21.1537

Για τα στοιχεία ενεργητικού διαπραγματεύσιμου ΑΔΑΚ, παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη τα επισυναπτόμενα αρχεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher