ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η τιμή για το ΑΔΑΚ για την ημερομηνία 03/07/2023 είναι 30.9903.

Για τα στοιχεία ενεργητικού διαπραγματεύσιμου ΑΔΑΚ, παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη τα επισυναπτόμενα αρχεία.

ETF Submission File


Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher