ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η τιμή για το ΑΔΑΚ για την ημερομηνία 24/07/2023 είναι 32,5588

Για τα στοιχεία ενεργητικού διαπραγματεύσιμου ΑΔΑΚ, παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη το επισυναπτόμενο αρχείο.

ETF Submission File

 
 

 


Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher