ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η τιμή για το ΑΔΑΚ για την ημερομηνία 25/07/2023 είναι 32.5063

Για τα στοιχεία ενεργητικού διαπραγματεύσιμου ΑΔΑΚ, παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη το επισυναπτόμενο αρχείο.

ETF Submission file


Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher