ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η τιμή για το ΑΔΑΚ για την ημερομηνία 26/07/2023 είναι 32,6977

Για τα στοιχεία ενεργητικού διαπραγματεύσιμου ΑΔΑΚ, παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη το επισυναπτόμενο αρχείο.

ETF Submission file


Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher