(γ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝΗμερομηνίες διεξαγωγής:     20, 22, 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρες 17:30 - 21:30
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων:     13 Σεπτεμβρίου 2021
Σύνολο ωρών:     12
Γλώσσα διδασκαλίας:     Ελληνική
Τρόπος διεξαγωγής:     Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω WEBEX
Κόστος συμμετοχής:     300 € + Φ.Π.Α. (24%)

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να προετοιμαστούν κατάλληλα, παρέχοντάς τους θεωρητική γνώση, πρακτικές προσομοιώσεις των εξετάσεων και συνεχή καθοδήγηση από τους πιο έμπειρους εισηγητές.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου


Θεματικές ενότητες

Στατιστικές έννοιες τάσης, συγκέντρωσης και απόκλισης
Θεωρία χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών επενδύσεων
Θεωρία αποτίμησης χρηματοοικονομικών επενδύσεων (CAPM, APT)
Ενεργητική και παθητική διαχείριση χαρτοφυλακίου
Επιλογή τίτλων, κατανομή επενδύσεων και συγχρονισμός εισόδου στην αγορά
Πολιτικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου ιδιωτών πελατών (στόχοι, ορίζοντας, περιορισμοί)
Πολιτικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου θεσμικών πελατών (στόχοι, ορίζοντας, περιορισμοί)
Στρατηγικές αντιστάθμισης χρηματοπιστωτικού κινδύνου
Αντιστάθμιση κινδύνου αγοράς
Αντιστάθμιση κινδύνου επιτοκίου
Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου
Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου
Μέτρηση απόδοσης και ανάλυση απόδοσης χαρτοφυλακίου


Εισηγητής


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Βιογραφικό


 

 

 


Due to ongoing COVID-19 measures, our seminars will take place online.

ATHEXGroup Certifications

ATHEXClear Certifications

HCMC certifications

     

 

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher