ATHEXGroup Certifications

Τα Μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την πρόσβασή τους στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης, οφείλουν να διαθέτουν τουλάχιστον έναν Πιστοποιημένο Διαπραγματευτή, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και των σχετικών Αποφάσεων του ΔΣ. Οι Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές και τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά διακρίνονται σε:
 • Πιστοποιητικό Διαπραγματευτή Αξιών (ΠΔΑ) - Αφορά στην άσκηση καθηκόντων Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή Αξιών σε Μέλος της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και
 • Πιστοποιητικό Διαπραγματευτή Παραγώγων (ΠΔΠ) - Αφορά στην άσκηση καθηκόντων Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή Παραγώγων σε Μέλος της Αγοράς Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Τα Μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι απασχολούμενοι από αυτά Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές πληρούν σε διαρκή βάση τα εχέγγυα γνωστικής επάρκειας ως προς τον Κανονισμό και τις Αποφάσεις του Xρηματιστηρίου Αθηνών, και εν γένει τις διαδικασίες που αφορούν την πρόσβαση στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης  προς χρήση των παρεχόμενων Υπηρεσιών Διαπραγμάτευσης.
 

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις πιστοποίησης διεξάγονται από τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο, είναι γραπτές και διενεργούνται με το σύστημα εξέτασης πολλαπλών επιλογών (multiple choice).

Η διάρκεια της εξέτασης για την απόκτηση των ΠΔΑ και ΠΔΠ, είναι 60 λεπτά (για το καθένα) και αποκτούνται από τον υποψήφιο ή την υποψήφια, αφού απαντηθούν σωστά το εξήντα τοις εκατό (60%) των σχετικών ερωτήσεων.

Hμερομηνία και ώρες διεξαγωγής εξετάσεων: 

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

 • ΠΔΑ: 09:00 - 10:00
 • ΠΔΠ: 10:30 - 11:30 

Τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων είναι το κτήριο του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα 104 42. 

Τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 07 Ιουνίου 2024, 18:00.Προϋποθέσεις συμμετοχής

Προκειμένου να λάβει κάποιος μέρος στις εξετάσεις, θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και
 • να διαθέτει το πιστοποιητικό (α1) ή (α2) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ή άλλο αντίστοιχο πιστοποιητικό το οποίο παρέχει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτει τουλάχιστον το πιστοποιητικό (α2), 
 • να έχει καταβάλει τα δικαιώματα υπέρ Χρηματιστηρίου Αθηνών (€150).


Εξεταστέα ύλη 

Η εξεταστέα ύλη για τις ειδικότητες ΠΔΑ και ΠΔΠ αφορά σε θέματα Κανονισμών των Οργανωμένων Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε θέματα αναφορικά με τη λειτουργία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και των σχετιζόμενων με αυτές συστημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, οι θεματικές ενότητες της εξεταστέας ύλης για τους τύπους πιστοποίησης Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι οι ακόλουθες:

  Για το Πιστοποιητικό Διαπραγματευτή αξιών - (ΠΔΑ)
  Α. Θεσμικό Πλαίσιο Β. Ειδικά Θέματα
 
 • Κανονισμός Χ.Α.
 • Αποφάσεις Δ.Σ. Χ.Α. που αφορούν την Αγορά Αξιών & τον Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων
 • Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Αξιογράφων σε Λογιστική μορφή
 • Κανονισμός Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.)
 • Αποφάσεις Δ.Σ. ΕΤ.ΕΚ. που αφορούν την Αγορά Αξιών & τον Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων
 • ΟΑΣΗΣ: Ολοκληρωμένο Αυτόματο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών
 • Μέλη & Πρόσβαση στο ΟΑΣΗΣ
 • Βασικές Αρχές-Έννοιες ΟΑΣΗΣ: Μοντέλο Διαπραγμάτευσης
 • Δείκτες Χ.Α.
 • Μοντέλο Διαπραγμάτευσης Αξιών (συμπεριλαμβάνεται ο Μηχανισμός Δανεισμού Τίτλων) στο ΟΑΣΗΣ
 • Κοινή Πλατφόρμα: προσβασιμότητα & διαπραγμάτευση
 • ΗΒΙΠ / ΣΤΕΠ: Προσβασιμότητα & Μοντέλο Λειτουργίας
 • Βασικές Αρχές Μοντέλου Εκκαθάρισης Αξιών
  Για το Πιστοποιητικό Διαπραγματευτή παραγώγων - (ΠΔΠ)
  Α. Θεσμικό Πλαίσιο Β. Ειδικά Θέματα
 
 • Κανονισμός Χ.Α.
 • Αποφάσεις Δ.Σ. Χ.Α. που αφορούν την Αγορά Παραγώγων & Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων
 • Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων
 • Αποφάσεις Δ.Σ. ΕΤ.ΕΚ. που αφορούν την Αγορά Παραγώγων & Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων
 • Κανονισμός Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.)

 

 • ΟΑΣΗΣ: Ολοκληρωμένο Αυτόματο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών
 • Μέλη & Πρόσβαση στο ΟΑΣΗΣ
 • Βασικές Αρχές-Έννοιες ΟΑΣΗΣ: Μοντέλο Διαπραγμάτευσης
 • Δείκτες Χ.Α.
 • Μοντέλο Διαπραγμάτευσης Παραγώγων (συμπεριλαμβάνεται ο Μηχανισμός Δανεισμού Τίτλων) στο ΟΑΣΗΣ
 • Βασικές Αρχές Μοντέλου Εκκαθάρισης Παραγώγων

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου οι αιτήσεις συμμετοχής να θεωρηθούν πλήρεις αλλά και να γίνουν δεκτές από το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι τα ακόλουθα:

 • Αίτηση απόκτησης Πιστοποιητικών ΠΔΑ ΠΔΠ (πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη)
 • Πιστοποιητικό τύπου (α1) ή (α2) της Ε.Κ. ή της ΤτΕ (επικυρωμένο)
 • Αντίγραφο ταυτότητας, ή διαβατηρίου (επικυρωμένο)
 • Απόδειξη καταβολής δικαιωμάτων υπέρ ΧΑ (€150)

Πληρωμή

Για την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού ΠΔΑ και ΠΔΠ και τη συμμετοχή στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να καταβάλλουν υπέρ ΧΑ το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (€150) με κατάθεση στο τραπεζικό λογαριασμό με στοιχεία:

Αρ. Λογ. ALPHA BANK 101-00-2002-046556

IBAN GR65 0140 1010 1010 0200 2046 556

Το καταθετήριο της τράπεζας, με το ονοματεπώνυμο του καταθέτη, θα πρέπει να προσκομίζεται ή να αποστέλλεται μαζί με την αίτηση συμμετοχής.


Υποβολή Αιτήσεων

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν έγκαιρα γραπτή αίτηση συμμετοχής στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Εναλλακτικά, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά, με αποστολή των δικαιολογητικών μέσω email στο certifications@athexgroup.gr.

Οι αιτήσεις θεωρούνται έγκυρες και αποδεκτές μόνο εφ' όσον:

 • είναι ορθά συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από τον υποψήφιο/α,
 • συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση (αναφέρονται παρακάτω),
 • έχουν κατατεθεί το αργότερο μέχρι και την τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής (07/06/2024, 18:00). Σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης, οι αιτήσεις δεν θα λαμβάνονται υπ' όψιν.

 

 

Πληροφορίες - Επικοινωνία
 

Τηλ: 2103366385 & 2103366393
Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher