ATHEXClear Certifications

Τα Εκκαθαριστικά Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. για την πρόσβασή τους στο Σύστημα Εκκαθάρισης οφείλουν να διαθέτουν τουλάχιστον έναν Πιστοποιημένο Εκκαθαριστή, σύμφωνα με τους όρους των Κανονισμών ΕΤ.ΕΚ., καθώς και των σχετικών Αποφάσεων ΔΣ της ΕΤ.ΕΚ. Οι Πιστοποιημένοι Εκκαθαριστές και τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά διακρίνονται σε:
 • Πιστοποιητικό Εκκαθαριστή Αξιών (ΠΕΑ) - Αφορά στην άσκηση καθηκόντων Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή Αξιών σε Εκκαθαριστικό Μέλος Αξιών της ΕΤ.ΕΚ. και
 • Πιστοποιητικό Εκκαθαριστή Παραγώγων (ΠΕΠ) - Αφορά στην άσκηση καθηκόντων Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή Παραγώγων σε Εκκαθαριστικό Μέλος Παραγώγων της ΕΤ.ΕΚ.
Τα Μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι απασχολούμενοι από αυτά Πιστοποιημένοι Εκκαθαριστές πληρούν σε διαρκή βάση τα εχέγγυα γνωστικής επάρκειας ως προς τον Κανονισμό και τις Αποφάσεις της ΕΤ.ΕΚ., και εν γένει τις διαδικασίες που αφορούν την πρόσβαση στο Σύστημα Εκκαθάρισης  προς χρήση των παρεχόμενων Υπηρεσιών Εκκαθάρισης.

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις πιστοποίησης διεξάγονται από τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο, είναι γραπτές και διενεργούνται με το σύστημα εξέτασης πολλαπλών επιλογών (multiple choice). Η διάρκεια της εξέτασης για την απόκτηση των ΠΕΑ και ΠΕΠ, είναι 60 λεπτά (για το καθένα) και αποκτούνται από τον υποψήφιο ή την υποψήφια, αφού απαντηθούν σωστά το εξήντα τοις εκατό (60%) των σχετικών ερωτήσεων.

Hμερομηνία και ώρες διεξαγωγής εξετάσεων: 

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

 • ΠΕΑ: 09:00 - 10:00
 • ΠΕΠ: 10:30 - 11:30 

Τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων είναι το κτήριο του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα 104 42. 

Τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 07 Ιουνίου 2024, 18:00.Προϋποθέσεις συμμετοχής

Προκειμένου να λάβει κάποιος μέρος στις εξετάσεις, θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και
 • να διαθέτει το πιστοποιητικό (στ1) ή (στ2) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή ΤτΕ, ανάλογα με την περίπτωση 
 • να έχει καταβάλει τα δικαιώματα υπέρ ΕΤ.ΕΚ. (€150).


Εξεταστέα ύλη 

Η εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις πιστοποίησης ΠΕΑ και ΠΕΠ αφορά σε θέματα Κανονισμών, των Συστημάτων Αξιών και Παραγώγων αντίστοιχα, ως και σε άλλα θέματα αναφορικά με τη λειτουργία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και των σχετιζόμενων με αυτές συστημάτων, ιδίως του Σ.Α.Τ. της Ε.Χ.Α.Ε.

Πιο συγκεκριμένα, οι θεματικές ενότητες της εξεταστέας ύλης για τους τύπους πιστοποίησης ΕΤ.ΕΚ. είναι οι ακόλουθες:

  Για το Πιστοποιητικό Εκκαθαριστή Αξιών - (ΠΕΑ)
  Α. Θεσμικό Πλαίσιο Β. Ειδικά Θέματα
 
 • Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Αξιογράφων σε Λογιστική μορφή
 • Αποφάσεις Δ.Σ. ΕΤ.ΕΚ. που αφορούν την Αγορά Αξιών & τον Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων
 • Κανονισμός Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.)
 • Αποφάσεις Δ.Σ. ΕΛ.Κ.Α.Τ που αφορούν το διακανονισμό της Αγοράς Αξιών και της Αγοράς Δανεισμού Τίτλων
 • Κανονισμός Χ.Α.
 • Αποφάσεις Δ.Σ. Χ.Α. που αφορούν την Αγορά Αξιών
 • ΣΕ (Σ.Α.Τ): Σύστημα Εκκαθάρισης
 • Εκκαθαριστικά Μέλη- Μέλη Διαπραγμάτευσης - Συμμετέχοντες & Πρόσβαση στο ΣΕ.
 • Βασικές Αρχές-Έννοιες ΣΕ: Μοντέλο Εκκαθάρισης, Διαχείρισης Κινδύνου & Διακανονισμού
 • Μερίδες και Λογαριασμοί Αξιογράφων
 • Λογαριασμοί και Υπολογαριασμοί Εκκαθάρισης 
 • Κεφάλαιο Εκκαθάρισης/ Χώροι Εκκαθάρισης και Διαχείριση Κινδύνου 
 • Διαχείριση Πιστωτικού Ορίου: Ενημέρωση Συστήματος Διαπραγμάτευσης με Πιστωτικά Όρια και Μέλη Διαπραγμάτευσης 
 • Διαδικασίες στην εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών
 • Γενικές αρχές του διακανονισμού: Τύποι Διακανονισμού
 • Υπερημερίες
 • Μέτρα κατά των Εκκαθαριστικών Μελών / Υπερημερία
  • Είδη μέτρων και περιπτώσεις επιβολής τους
  • Διαδικασία επιβολής των μέτρων
 • Μεταφορές
 • Τιμολόγηση
  Για το Πιστοποιητικό Εκκαθαριστή Παραγώγων - (ΠΕΠ)
  Α. Θεσμικό Πλαίσιο Β. Ειδικά Θέματα
 
 • Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων
 • Αποφάσεις Δ.Σ. Ε.Τ.Ε.Κ που αφορούν την Αγορά Παραγώγων & Αγορά Δανεισμού
 • Κανονισμός Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου (ΕΛ.Κ.Α.Τ.)
 • Αποφάσεις Δ.Σ. ΕΛ.Κ.Α.Τ που αφορούν την Αγορά Παραγώγων & Αγορά Δανεισμού
 • Κανονισμός Χ.Α.
 • Αποφάσεις Δ.Σ. Χ.Α. που αφορούν την Αγορά Παραγώγων και την Αγορά Δανεισμού Τίτλων
   

 

 • ΣΕ (Σ.Α.Τ): Σύστημα Εκκαθάρισης, Διαχείρισης Κινδύνου & Διακανονισμού
 • Εκκαθαριστικά Μέλη - Μέλη  Διαπραγμάτευσης - Συμμετέχοντες  & Πρόσβαση στο ΣΕ Βασικές Αρχές-Έννοιες ΣΕ: Μοντέλο Εκκαθάρισης, Διαχείρισης Κινδύνου & Διακανονισμού
 • Μερίδες και Λογαριασμοί Αξιογράφων /Λογαριασμοί θέσης
 • Εκκαθαριστικά Μέλη
 • Κεφάλαιο Εκκαθάρισης και Διαχείριση Κινδύνου
 • Λογαριασμοί Εκκαθάρισης 
 • Διαχείριση Πιστωτικού Ορίου: Ενημέρωση Συστήματος Διαπραγμάτευσης με Πιστωτικά Όρια και Μέλη Διαπραγμάτευσης 
 • Διαδικασίες στην εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών
 • Γενικές αρχές του διακανονισμού
 • Υπερημερίες
 • Μέτρα κατά των Εκκαθαριστικών Μελών / Υπερημερία
  • Είδη μέτρων και περιπτώσεις επιβολής τους
  • Διαδικασία επιβολής των μέτρων


Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου οι αιτήσεις συμμετοχής να θεωρηθούν πλήρεις αλλά και να γίνουν δεκτές από το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι τα ακόλουθα:

 • Αίτηση απόκτησης Πιστοποιητικών ΠΕΑ ΠΕΠ (πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη)
 • Πιστοποιητικό τύπου (στ1) ή (στ2) της Ε.Κ. ή της ΤτΕ (επικυρωμένο)
 • Αντίγραφο ταυτότητας, ή διαβατηρίου (επικυρωμένο)
 • Απόδειξη καταβολής δικαιωμάτων υπέρ ΕΤ.ΕΚ. (€150)


Πληρωμή

Για την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού ΠΕΑ και ΠΕΠ και τη συμμετοχή στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να καταβάλλουν υπέρ ΕΤ.ΕΚ. το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (€150) με κατάθεση στο τραπεζικό λογαριασμό με στοιχεία:

ALPHA BANK
101-00-2002-239542
ΙΒΑΝ GR89 0140 1010 1010 0200 2239 542

Το καταθετήριο της τράπεζας, με το ονοματεπώνυμο του καταθέτη, θα πρέπει να προσκομίζεται ή να αποστέλλεται μαζί με την αίτηση συμμετοχής.Υποβολή Αιτήσεων

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν έγκαιρα γραπτή αίτηση συμμετοχής στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Εναλλακτικά, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά, με αποστολή των δικαιολογητικών μέσω email στο certifications@athexgroup.gr.

Οι αιτήσεις θεωρούνται έγκυρες και αποδεκτές μόνο εφ' όσον:

 • είναι ορθά συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από τον υποψήφιο/α,
 • συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση (αναφέρονται παρακάτω),
 • έχουν κατατεθεί το αργότερο μέχρι και την τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής (07/06/2024 και ώρα 18:00). Σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης, οι αιτήσεις δεν θα λαμβάνονται υπ' όψιν.


 

 

Πληροφορίες - Επικοινωνία
 

Τηλ: 2103366385 & 2103366393

 

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher