Seminar

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝΗμερομηνίες διεξαγωγής:     25, 27 Οκτωβρίου 2021 και ώρες 17:30 - 21:30
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων:     18 Οκτωβρίου 2021
Σύνολο ωρών:     8
Γλώσσα διδασκαλίας:     Ελληνική
Τρόπος διεξαγωγής:     Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω WEBEX
Κόστος συμμετοχής:     180 € + Φ.Π.Α. (24%)
Επίπεδο ύλης:     Εισαγωγικό
     
Κατεβάστε το σεμινάριο:  
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν την ύλη καθώς επίσης και βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Συνοπτική περιγραφή

Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, μιας σύγχρονης και εύληπτης μεθόδου προβλέψεως των τιμών των μετοχών, ομολόγων, παραγώγων, εμπορευμάτων, ισοτιμιών και κρυπτονομισμάτων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε ιδιώτη, επαγγελματία ή θεσμικό επενδυτή, προκειμένου να τον βοηθήσει να βελτιώσει τις επενδυτικές επιλογές του και να αυξήσει τις πιθανότητες επίτευξης κερδών.

Πρόκειται για μια μέθοδο μελέτης των ιστορικών διαγραμμάτων τιμών και των παραγόμενων από αυτά μαθηματικών δεικτών, με τους οποίους μπορούμε να προβλέψουμε την κατεύθυνση αλλά και το εύρος κίνησης των μελλοντικών τιμών. Σημειώνεται ότι η πολύ καλή στατιστική συμπεριφορά των τεχνικών σημάτων αγοραπωλησιών η οποία έχει επανειλημμένα καταγραφεί σε όλα τα είδη των αγορών είναι ένα αδιάσειστο στοιχείο της αποτελεσματικότητας της Τεχνικής Ανάλυσης. Επιπλέον η διάδοση της χρήσης της μεταξύ των ιδιωτών επενδυτών αλλά και των περισσοτέρων επαγγελματιών της αγοράς (θεσμικοί επενδυτές, επαγγελματίες διαχειριστές, χρηματιστές, αναλυτές, κερδοσκόποι, traders κλπ.) αποδεικνύει την λειτουργικότητα της μεθόδου.

Το σεμινάριο αυτό  δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική αξιοποίησή τους των τεχνικών εργαλείων από τον ιδιώτη επενδυτή.

Προϋποθέσεις παρακολούθησης

Οι συμμετέχοντες στο παρόν σεμινάριο δεν απαιτείται να κατέχουν καμία προηγούμενη ειδική γνώση τεχνικής ανάλυσης ή οποιαδήποτε άλλης οικονομικής ή μαθηματικής γνώσης και επομένως είναι ιδιαίτερα προσιτό σε όλους/ες. 

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ιδιώτες-επενδυτές, νέα στελέχη τμημάτων μετοχών-παραγώγων-ομολόγων-κρυπτονομισμάτων, στελέχη τραπεζών, χρηματιστηριακών, ΑΕΕΔ (Ανώνυμες Εταιρίες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης), ΑΚΕΣ, ΑΕΕΧ και ΕΚΕΣ, φοιτητές/ιες οικονομικών σχολών, απόφοιτους διοίκησης επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικής και λογιστικής ή και άλλων σχολών και γενικότερα σε όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν, να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα της Τεχνικής Ανάλυσης στο ελληνικό και ξένα χρηματιστήρια.

Στόχοι

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο, οι συμμετέχοντες:

 • Θα έχουν κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας  της Τεχνικής Ανάλυσης,
 • Θα έχουν ενστερνιστεί βασικές έννοιες  της Τεχνικής Ανάλυσης, την γνώση αλλά και την χρήση των βασικών της εργαλείων,  κλπ.
 • Θα μπορούν να  επιλέξουν τεχνικές στρατηγικές που αποδίδουν,
 • Θα γίνουν αποτελεσματικοί με την επιλεγμένη τους στρατηγική,
 • Θα γνωρίζουν τους κυριότερους τεχνικούς σχηματισμούς αλλά και τεχνικούς δείκτες ? ταλαντωτές που χρησιμοποιούνται στην τεχνική ανάλυση,
 • Θα είναι σε θέση να επιλέγουν την καταλληλότερη τεχνική στρατηγική αγοράς αξιογράφων.

Μεθοδολογία

Η παρουσίαση του σεμιναρίου ακολουθεί μια πρακτική και χρηστική προσέγγιση, αλλά και μια θεωρητική θωράκιση εμπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιο των γνώσεων, επιτρέποντας έτσι την ουσιαστική κατανόηση του θέματος.

Πρόγραμμα σεμιναρίου

 

Οι βασικές θεματικές ενότητες που καλύπτονται στο σεμινάριο είναι οι παρακάτω:

 • Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική (εισαγωγή),
 • Η υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς - Μορφές Αποτελεσματικών Αγορών,
 • Η θεωρία του DOW,
 • Μορφές Τεχνικής Ανάλυσης,
 • Τάσεις,
 • Σχηματισμοί συνέχισης τάσης,
 • Χάσματα Τιμών,
 • Αντιστροφές,
 • Σημασία των όγκων συναλλαγών,
 • Τεχνικοί Δείκτες Τάσης (κινητός μέσος, Δείκτης Σύγκλισης/Απόκλισης,  Price Oscillator κλπ),
 • Τα φίλτρα των διασπάσεων,
 • Ταλαντωτές( Momentum. ROC, RSI,  Στοχαστικός %D, %K, Williams' %R. κλπ),
 • Εξελιγμένοι Δείκτες Τάσης  (Παραβολικός Δείκτης SAR, Directional Movement),
 • Στατιστικοί Δείκτες Τάσης (δείκτης γραμμικής παλινδρόμησης, κλίση της γραμμής παλινδρόμησης, Συντελεστής R2)
 • Οι λωρίδες του Bollinger,
 • Ο δυναμικός κινητός μέσος DMA,
 • Πως η σύγκλιση τεχνικής και θεμελιώδους ανάλυσης μπορεί να αυξήσει τις αποδόσεις ενός χαρτοφυλακίου,
 • Τεχνική Ανάλυση Αγοράς στην οποία εμφανίζεται τάση,
 • Στάδια Τεχνικής Ανάλυσης,
 • Παραδείγματα.

 

Εισηγητής


ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ο Σπύρος Παπαθανασίου είναι Επίκουρος Καθηγητής του ΕΚΠΑ. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (BSc). Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στην Τραπεζική και Διδακτορικό (PhD) στα Χρηματοοικονομικά.  Κατέχει 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των χρηματοοικονομικών. Έχει εργαστεί στην Solidus Χρηματιστηριακή, στην Prelium Χρηματιστηριακή,  στην Value Capital Χρηματιστηριακή  και την ICAP Hellas SA σε θέματα ανάλυσης (Τεχνικής και Θεμελιώδης) καθώς και σε Διαχείριση Χαρτοφυλακίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στις περιοχές των επενδύσεων, των διεθνών χρηματιστηριακών αγορών, των αναδυόμενων αγορών κεφαλαίων και του financial modeling και technical analysis. Έχει συγγράψει πολλά επιστημονικά άρθρα σε περιοδικά και έχει πολλές παρουσίες σε συνέδρια. Είναι πιστοποιημένος σε θέματα Αναλύσεων, Επενδυτικών Συμβουλών και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Έχει εκπονήσει δεκάδες τεχνικές και θεμελιώδης αναλύσεις.


 

 

_______

Contact

For additional inquiries, please do not hesitate to contact the ATHEX Academy either by phone at +30 210 33 66464 or via email at athexacademy@athexgroup.gr.

 

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher