Seminar

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4706 - 17.7.2020Ημερομηνίες διεξαγωγής:     25, 27 Οκτωβρίου 2021 και ώρες 17:30 - 21:30
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων:     18 Οκτωβρίου 2021
Σύνολο ωρών:     8
Γλώσσα διδασκαλίας:     Ελληνική
Τρόπος διεξαγωγής:     Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω WEBEX
Κόστος συμμετοχής:     300 € + Φ.Π.Α. (24%)
Επίπεδο ύλης:     Γενικό - Μεσαίου Επιπέδου
     
Κατεβάστε το σεμινάριο:  
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν την ύλη καθώς επίσης και βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Εισαγωγή

Η Εταιρική Διακυβέρνηση θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος για την οργάνωση αποτελεσματικών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας, πολλές εταιρείες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό απέτυχαν στο να επιτύχουν τους στόχους τους, έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών. Ο κίνδυνος μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς οργανισμούς και μπορεί να προέρχεται είτε από την πιθανότητα ότι κάτι καλό μπορεί να αποφευχθεί ή κάτι κακό μπορεί να συμβεί. Οι επιτυχημένες εταιρείες δεν προσπαθούν να αποφύγουν τους επιχειρηματικούς κινδύνους του κλάδου τους, αλλά ακολουθούν μια στρατηγική βασισμένη σε αυτούς τους επιχειρηματικούς κινδύνους. Οι παραπάνω παράγοντες θα εξεταστούν εκτενώς σε αυτό το σεμινάριο το οποίο θα παρέχει τόσο τις τρέχουσες τάσεις στην Διεθνή Εταιρική Διακυβέρνηση,

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Ανώτατα και Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Εσωτερικούς Ελεγκτές και Συμβούλους Εσωτερικού Ελέγχου που επιθυμούν να ενδυναμώσουν τις γνώσεις τους στους τομείς της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Τι θα αποκομίσετε

Το σεμινάριο θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να:

- αποκτήσουν προχωρημένες γνώσεις σε σχέση με τη θεωρία και την πρακτική στον τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης
- βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε εξειδικευμένες βέλτιστες πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η διδακτέα ύλη της εκπαίδευσης παρέχει πρακτικές γνώσεις στους συμμετέχοντες για την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.

Περίγραμμα του σεμιναρίου

Το σεμινάριο θα παρουσιάσει τις αρχές και βέλτιστες πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς επίσης θα συζητηθούν πρακτικά παραδείγματα περιπτώσεων σχετικά με την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης έτσι όπως αυτές εισήχθησαν με τον Νέο Νόμο Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Ν.4706 - 17.7.2020.

Ενότητα 1 - Εισαγωγή στην Εταιρική Διακυβέρνηση

 • Ορισμός της Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Μοντέλα Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Κώδικες Εταιρικής Διακυβέρνησης και κατευθυντήριες γραμμές - Σύντομη Παρουσίαση του Ν. 4706 - 2020.
 • Μηχανισμοί και σημεία ελέγχου
 • Συνοπτική παρουσίαση των βασικών σημείων

Ενότητα 2 - Αξιολόγηση Ποιότητας Εταιρικής Διακυβέρνησης & Σχεδιασμός

 • Σχεδιασμός Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Αξιολόγηση Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Αξιολόγηση ποιότητας με βάση προκαθορισμένα κριτήρια
 • Δείκτες Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Πρακτικά Παραδείγματα
 • Συνοπτική παρουσίαση των βασικών σημείων

Ενότητα 3 - Στελέχωση και αξιολόγηση της απόδοσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου

 • Στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Κριτήρια και τεχνικές για τη μέτρηση απόδοσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των σχετικών Επιτροπών
 • Κατάρτιση και ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Πρακτικά Παραδείγματα
 • Συνοπτική παρουσίαση των βασικών σημείων

Ενότητα 4 - Συγκριτική Αξιολόγηση Εταιρικής Διακυβέρνησης

 • Ανάπτυξη νέων δομών διακυβέρνησης
 • Βελτίωση των σχέσεων με τους Μετόχους και τα Ενδιαφερόμενα μέρη
 • Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής του Νέου Νόμου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 4706 - 2020.
 • Συνοπτική παρουσίαση των βασικών σημείων

Εισηγητής


Δρ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ

Ο Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από τον Ιούνιο του 2018 και Ορκωτός - Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής, ιδρυτής και Πρόεδρος της εταιρείας KnR Governance, Risk, Compliance and Internal Audit Services με βασικό αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου και την Επιμόρφωση Στελεχών Επιχειρήσεων.

Εργάστηκε ως Director - Επικεφαλής των Υπηρεσιών Εταιρικής Διακυβέρνησης, Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου (Director) της εταιρείας Mazars, Greece για περισσότερα από δέκα χρόνια. Επίσης, εργάστηκε ως Ανώτερος Διευθυντής (Senior Manager) στο τμήμα Παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου της PricewaterhouseCoopers Ελλάδος για περισσότερα από δέκα χρόνια. H εμπειρία του προέρχεται κυρίως από τον χρηματοπιστωτικό τομέα όπου έχει συνεργαστεί σχεδόν με όλες τις μεγάλες τράπεζες στην Ελλάδα και στις θυγατρικές τους στα Βαλκάνια σε Έργα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου, όπως επίσης και από τις Συνεταιριστικές Τράπεζες, τα Ιδρύματα Πληρωμών, τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας και τους Δήμους που είχε συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό Εσωτερικών Ελέγχων τα τελευταία εννιά χρόνια.

Τέλος, υπηρετεί ή έχει υπηρετήσει ως Ανεξάρτητο και Μη Εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών FFGroup (Follie Follie), Μύλοι Λούλη και Εκδόσεις Λιβάνης και είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου των εταιρειών ΙΑΣΩ, ΑΕΓΕΚ και του Δεύτερου Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως Βορείου Ελλάδος και Θεσσαλίας ΣΥΝ.ΠΕ., ενώ έχει διατελέσει μέλος σε αρκετές Επιτροπές Ελέγχου Δημόσιων Μονάδων Υγείας όπως αυτές συστάθηκαν και λειτουργούν σύμφωνα με τον Νόμο 4025 / 2011.


 

 

 

Information
Due to ongoing COVID-19 measures, our seminars will take place online.

Contact

Please contact the Education / Certification Service for currently available options of seminars held in the English language at +30 2103366464 or send email at athexacademy@athexgroup.gr

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher