Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς 

24, 25 & 26 Οκτωβρίου 2022

Εκκαθάριση συναλλαγών
επί κινητών αξιών

17 Οκτωβρίου, 1 & 8 Νοεμβρίου 2022

Εκκαθάριση συναλλαγών
επί παραγώγων

21 Οκτωβρίου, 2 & 11 Νοεμβρίου 2022 

 

 

   

Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών σε Κινητές Αξίες

(θα ανακοινωθεί σύντομα)

Παροχή Επενδυτικών
Συμβουλών

(θα ανακοινωθεί σύντομα)

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Πελατών

(θα ανακοινωθεί σύντομα)

 

Εκπόνηση Αναλύσεων για Χρηματοπιστ. μέσα ή Εκδότες

(θα ανακοινωθεί σύντομα)

Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς 

(θα ανακοινωθεί σύντομα)

Λήψη, Διαβίβαση και Εκτέλεση Εντολών Σε Κινητές Αξίες

(θα ανακοινωθεί σύντομα)

 

   

Λήψη, Διαβίβαση και Εκτέλεση Εντολών Σε Παράγωγα Προϊόντα

(θα ανακοινωθεί σύντομα)

 

 

 

 

 

 

 

 


Πληροφορίες

Τρόπος Πληρωμής

Τα δίδακτρα κατατίθενται στην Alpha Bank, αριθμός λογαριασμού 101-00-2002-046556 ή ΙΒΑΝ GR65 0140 1010 1010 0200 2046 556. Το καταθετήριο της Τράπεζας, με το ονοματεπώνυμο του καταθέτη, θα πρέπει να αποστέλλεται μέσω email στο ATHEXacademy@athexgroup.gr.

 

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher